31 de des. 2008

SIDA, EURO i INDULT

Investigació contra la SIDA

Laboratoris Esteve, l'Institut d'Investigació de la SIDA IrsiCaixa i l'hospital Clínic han firmat un conveni de col·laboració per investigar i desenvolupar una vacuna contra la SIDA que podria estar preparada per a la fase d'assajos clínics d'aquí a quatre anys. A l'equip d'investigació s'ha incorporat el doctor Brander que hi ha deixat el seu càrrec com investigador a Harvard per unir-se a aquest projecte "perquè és ambiciós".

L'euro entra a Eslovàquia


Eslovàquia se suma als països que tenen l'euro com a moneda. S'uneix a Alemanya, Austria, Bèlgica, Espanya, França, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Holanda i Portugal. 330 dels 500 milions de ciutadans de la UE tindran l'euro com a moneda comú.
Demanen indult per un acusat d'agressió sexual
L'alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), Javier Mazariegos Gallego (PP) ha demanat en una carta al rei Joan Carles l'indult per l'algutzir municipal que compleix set anys de presó per dos delictes d'agressió sexual a una dona de la neteja. En la carat l'alcalde afirma que el delicte del qual s'acusa a l'algutzir "no és creïble pels habitants de Villalón". Afegeix que la llei "empara i protegeix a les dones". No és la primera vegada que en el PP encobreixen i empara a sexuals. Aquest és un tema massa seriós per anar fent bromes d'aquestes. És una greu irresponsabilitat que hi hagi partits que donin empar i cobertura a aquells que cometen aquest delicte.
Investigación contra la SIDA
Laboratorios Esteve, el Instituto de Investigación de la SIDA IrsiCaixa y el hospital Clínico han firmado un convenio de colaboración por investigar y desarrollar una vacuna contra la SIDA que podría estar preparada para la fase de ensayos clínicos de ahí a cuatro años. Al equipo de investigación se ha incorporado el doctor Brander que hay dejado su cargo como investigador en Harvard por unirse a este proyecto "porque es ambicioso".
El euro entra en Eslovaquia

Eslovaquia se suma a los países que tienen el euro como moneda. Se une a Alemana, Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal. 330 de los 500 millones de ciudadanos de la UE tendrán el euro como moneda común.

Piden indulto por un acusado de agresión sexual
El alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), Javier Mazariegos Gallego (PP) ha pedido en una carta al rey Joan Carles el indulto por el alguacil municipal que cumple siete años de prisión por dos delitos de agresión sexual a una mujer de la limpieza. En la carat el alcalde afirma que el delito del que se acusa al alguacil "no es creíble por los habitantes de Villalón". Añade que la ley "amparo y protege a las mujeres". No es la primera vez que en la PP encubren y amparo a sexuales. Este es un tema masa serio por ir haciendo bromas de estas. Es una grave irresponsabilidad que haya encuentros que donin empar y cobertura a aquellos que cometen este delito.

La proposta de nou finançament

La proposta de nou finançament
El govern central ja ha presentat la seva proposta de finançament, la proposta, tot i que ara s'ha de discutir i això no es produirà fins d'aquí a unes setmanes. El govern havia tingut converses prèvies amb els governs de Catalunya, Andalusia, Madrid i València, i així si fa no fa amb tots. Però de moment només han presentat una proposta. S'ha de dir que encara que l'acord s'apliqués des de demà els diners no arribaria fins d'aquí a sis mesos perquè encara només és una proposta. e De les poques dades que s'han conegut serien que el govern central transmetria el 50% de l'IVA i de l'IRPF i el 58% dels impostos especials. Aquest model funcionarà mitjançant tres fons:-garantia de serveis públics fonamentals (sanitat, educació i serveis socials)-suficiència global (que finança les restes de competències transferides i garanteix que cada CA manté la seva posició). Una de les crítiques al sistema encara vigent és que un cop pagats impostos CCAA com Catalunya baixava molts llocs en el ranking de CCAA mentre que CCAA receptores pujaven en el seu nivell.-convergència autonòmica:1. competitivitat (incentiva la capacitat i esforç fiscal de cada autonomia)2. cooperació (compensa les CCAA de menor riquesa)Tot i no haver-hi xifres concretes m'ensumo que tot aquest invent és una absoluta presa de pel del govern central de la que Catalunya en sortirà esquilada.La proposta de Solbes no convenç ningú entre els partits catalans. CIU i ERC consideren la proposta inacceptable, el PP es queixa que la proposta és inconcreta, ICV diu que tot i ser un pas endavant és insuficient.
Declaracions certes, hipocresia total

Alícia Sánchez Camacho (PP) ha refusat la proposta i ha dit de Zapatero que és "un president que no té la voluntat política de donar un nou model de finançament a Catalunya". Ha qualificat el document de poc precís. Estic d'acord amb aquesta dirigent del PP, sense que serveixi de precedent, però tot i que té raó en el que diu la seva declaració dita per ella com a dirigent del PP que és - per cert, nomenada a dit per Rajoy - és una mostra de cinisme i d'unes penques increïbles perquè el partit d'aquesta persona és el mateix que té recorregut l'Estatut de Catalunya, el mateix text que obligava al govern central a aprovar un nou model de finançament per Catalunya que s'ha acabat convertint en un café aigualit per a totes les CCAA, que beneficiarà a les que no volien que el sistema canviés i serà molt perjudicial per Catalunya.

A Rajoy no li agrada però els presidents del PP demanen la seva part del pastís

Rajoy també ha parlat i ha dit que "el PP no pot acceptar que es continui tirant del talonari de xecs com si els diners públics no li importessin a ningú". També ha dit alguna cosa de treure conills del barret tot i que com que aquest home no deixa de dir disbarats tampoc cal fer-li gaire cas. De totes maneres, Rajoy sap que en el seu partit pocs li fan cas i per dissimular ha dit que tot i no estar d'acord amb el nou finançament - volia dir proposta de nou finançament - ha donat llibertat als presidents autonòmics del PP per negociar amb el govern central fet que ja pensaven fer amb el permís de Rajoy o sense ell.
La propuesta de nueva financiación
El gobierno central ya ha presentado su propuesta de financiación, la propuesta, aunque ahora se tiene que discutir y eso no se producirá hasta dentro de unas semanas. El gobierno había tenido conversaciones previas con los gobiernos de Catalunya, Andalucía, Madrid y Valencia, y así poco más o menos con todos. Pero de momento solo han presentado una propuesta. Es decir que aunque el acuerdo se aplicase desde mañana el dinero no llegaría hasta dentro de seis meses porque aún no es más es una propuesta. De los pocos datos que se han conocido serían que el gobierno central transmitiría el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. Este modelo funcionará mediante tres fondo:
-garantía de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales)
-suficiencia global (que finanza los restos de competencias transferidas y garantiza que cada CA mantiene su posición). Una de las críticas al sistema aún vigente es que un golpe pagados impuestos CCAA como Catalunya bajaba muchos lugares en el ranking de CCAA mientras que CCAA receptoras subían en su nivel.
-convergencia autonómica:1. competitividad (incentiva la capacidad y esfuerzo fiscal de cada autonomía)2. cooperación (compensa las CCAA de menor riqueza)
Todo y no haber cifras concretas me huelo que todo este invento es una absoluta tomadura de pelo del gobierno central de la que Catalunya saldrá esquilada.
La propuesta de Solbes no convence a nadie entre los partidos catalanes. CIU y ERC consideran la propuesta inaceptable, el PP se queja que la propuesta es inconcreta, ICV dice que todo y ser un paso adelante es insuficiente.
Declaraciones ciertas, hipocresía total
Alícia Sánchez Camacho (PP) ha rehusado la propuesta y ha dicho de Zapatero que es "un presidente que no tiene la voluntad política de dar un nuevo modelo de financiación en Cataluña". Ha calificado el documento de poco preciso. Estoy de acuerdo con esta dirigente del PP, sin que serveixi de precedente, pero todo y que tiene razón en el que dice su declaración dicha por ella como a dirigente del PP que es - por cierto, nombrada a dedo por Rajoy - es una muestra de cinismo y de una jeta increíbles porque el partido de esta persona es el mismo que tiene recurrido el Estatut de Catalunya, el mismo texto que obligaba al gobierno central a aprobar un nuevo modelo de financiación por Catalunya que se ha acabado convirtiendo en un cafè aguado para todas las CCAA, que beneficiará a las que no querían que el sistema cambiase y será muy perjudicial por Catalunya.
A Rajoy no le gusta pero los presidentes del PP piden su parte del pastel
Rajoy también ha hablado y ha dicho que "el PP no puede aceptar que se continui tirante del talonario de cheques como si el dinero público no le importasen a nadie". También ha dicho alguna cosa de sacar conejos del sombrero todo y que como que este hombre no deja de decir disparates tampoco hay que hacerle mucho caso. De todas maneras, Rajoy sabe que en su partido pocos le hacen caso y para disimular ha dicho que aunque no está de acuerdo con la nueva financiación - quería decir propuesta de nueva financiación - ha dado libertad a los presidentes autonómicos del PP para negociar con el gobierno central hecho que ya pensaban hacer con el permiso de Rajoy o sin él.

Bus ateu

Atheist bus "There's probably no God. Now stop worrying and get on with your life"
Bus ateu: "PROBABLEMENT DÉU NO EXISTEIX. DEIXA DE PREOCUPAR-TE I DISFRUTA LA VIDA"
Bus ateo: "PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA LA VIDA"

Autobusos ateus
Un grup de persones seguint l'exemple d'uns ateus a Londres que van contractar un espai publicitari en els busos d'aquella ciutat ha decidit fer el mateix contractant el temps d'anunci - dues setmanes i dos autobusos - a la ciutat de Barcelona per fer propaganda de l'ateisme.
Autobuses ateos
Un grupo de personas siguiendo el ejemplo de unos ateos en Londres que contrataron un espacio publicitario en los autobuses de aquella ciudad ha decidido hacer lo mismo contratando el tiempo de anuncio - dos semanas y dos autobuses - en la ciudad de Barcelona para hacer propaganda del ateismo.

30 de des. 2008

Un estudi de l'institut Heidelberg

España, un país con dos conflictos

QUE! - 22/12/2008
En España el terrorismo de ETA es clasificado como un conflicto de intensidad media. El instituto Heidelberg habla también del nacionalismo catalán como "conflicto latente". Esta clasificación es la más baja de la escala y se aplica a situaciones donde no existe un enfrentamiento pero podría existir.

Els catalans,¿ el problema?

Des de fa segle i mig es parla del problema català quan haurien de plantejar-se si el problema no és en realitat el problema espanyol. Qualificar de problema voler recuperar les pròpies institucions o el dret a què la pròpia llengua sigui oficial en el propi país no hauria de ser considerat un problema, negar-nos això si que s'hauria de considerar un problema, un problema espanyol. Conflicte?. Només vull recordar un petit detall: Els espanyols van construir dues fortaleses des de les que bombardejar la ciutat on visc, una a cada banda. No hi va haver enfrontament sinó agressió. O potser el problema al que es refereixen és que existim?. Imagino que els que fan aquests estudis busquen informació en alguna banda però farian be de no fiar-se gaire del que els diguin els espanyols i escoltar les altres parts.

Los catalanes, ¿el problema?
Desde hace siglo y medio se habla del problema catalán cuando deberían plantearse si el problema no es en realidad el problema español. Calificar de problema querer recuperar las propias instituciones o el derecho a que la propia lengua sea oficial en el propio país no debería ser considerado un problema, negarnos eso si que se debería considerar un problema, un problema español. ¿Conflicto?. Sólo quiero acordar un pequeño detalle: Los españoles construyeron dos fortalezas desde las que bombardear la ciudad donde vivo, una a cada lado. No hubo enfrentamiento sino agresión. ¿O quizá el problema al que se refieren es que existimos?. Imagino que los que hacen estos estudios buscan información en alguna parte pero harían bien en no fiarse mucho de lo que les digan los españoles y escuchar las otras partes.

Al PP li preocupen els vàters de Moncloa

21/12/2008

Al PP li preocupen els vàters de Moncloa

Sembla que en el PP ara tenen una preocupació pels vàters de La Moncloa. No, no es tracta del que penseu, el tema encara és més ridícul encara del que us podeu imaginar. Sembla que els vàters de la Moncloa són canviats cada any. La raó és que els vàters de la zona administrativa els fa servir molta gent, els funcionaris de Moncloa. Sembla que els 45000€ que han costat els nous vàters preocupen molt al PP. Desconec quants vàters deu haver-hi a Moncloa per a l'ús dels funcionaris però generalment els sanitaris són cars. Al PP també li preocupa que aquests vàters tenen un sistema de desinfecció automàtica. La diputada Dolores -en castellà, que aquesta tot i ser "catalana" és del PP - Nadal ha volgut fer un joc de paraules que se'l podia haver estalviat fent referència a les olors de les polítiques del govern socialista. Si m'hagués tocat respondre-li li hauria dir que les olors a eliminar són les de les polítiques de merda del PP que ara comencen a sortir a la superfície. Per sort, no em dedico a la política. Sorprenent que el PP es preocupi pels vàters de Moncloa ja que el costum de canviar-los cada any el van instaurar ells l'any 1991. Els dirigents del PP criden molt i fan molt de soroll però és evident que han perdut el nord i el seny si és que n'han tingut alguna vegada. Amb els problemes que hi ha i ells cagant en el vàter.
Al PP li preocupen els vàters de Moncloa
Sembla que en el PP ara tenen una preocupació pels vàters de La Moncloa. No, no es tracta del que penseu, el tema encara és més ridícul encara del que us podeu imaginar. Sembla que els vàters de la Moncloa són canviats cada any. La raó és que els vàters de la zona administrativa els fa servir molta gent, els funcionaris de Moncloa. Sembla que els 45000€ que han costat els nous vàters preocupen molt al PP. Desconec quants vàters deu haver-hi a Moncloa per a l'ús dels funcionaris però generalment els sanitaris són cars. Al PP també li preocupa que aquests vàters tenen un sistema de desinfecció automàtica. La diputada Dolores -en castellà, que aquesta tot i ser "catalana" és del PP - Nadal ha volgut fer un joc de paraules que se'l podia haver estalviat fent referència a les olors de les polítiques del govern socialista. Si m'hagués tocat respondre-li li hauria dir que les olors a eliminar són les de les polítiques de merda del PP que ara comencen a sortir a la superfície. Per sort, no em dedico a la política. Sorprenent que el PP es preocupi pels vàters de Moncloa ja que el costum de canviar-los cada any el van instaurar ells l'any 1991. Els dirigents del PP criden molt i fan molt de soroll però és evident que han perdut el nord i el seny si és que n'han tingut alguna vegada. Amb els problemes que hi ha i ells cagant en el vàter.

Semàfors i armari

ARMARI ELÈCTRIC BOGATELL

Armari de la platja del Bogatell. La porta està oberta i per tant és accessible a qualsevol que hi vulgui ficar les grapes.

Armario de la playa del Bogatell. La puerta está abierta y por lo tanto es accesible a cualquiera que quiera meter las zarpas.

SEMÀFORS RDA SANT PERE

El primer semàfor es troba a la Ronda Sant Pere cantonada carrer Bruc (banda mar). El semàfor penja del cable elèctric i en la meva opinió és un perill.
El segon semàfor es troba a la Ronda Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona i està girat com si hagués rebut un cop amb la caixa d'un camió.

El primer semáforo se encuentra a la Ronda Sant Pere esquina carrer Bruc (lado mar). El semáforo cuelga del cable eléctrico y en mi opinión es un peligro.
El segundo semáforo se encuentra a la Ronda Sant Pere con la Plaça Urquinaona y está girado como si hubiese recibido un golpe con la caja de un camión.

Temporal o apocalipsi

Temporal o apocalipsi

El temporal que s'ha abatut sobre Catalunya ha causat alguns desastres fins el punt que alguns municipis pensen a demanar la declaració de zona catastròfica. Hi ha hagut municipis de la costa que han vist com desapareixia el passeig marítim i la platja de la població. Però si un veu les notícies a Telecinco pot arribar a la conclusió que està començant la fi del Món. La notícia convé donar-la dins de la seva mesura, no fer catastrofisme. Jo que visc a Barcelona si fos d'aquestes persones porugues i fàcils d'espantar creuria que una onada gegant s'anava a abatre sobre Barcelona però malgrat els danys a les platges i els passejos marítims s'ha de dir que les onades eren només d'una desana de metres. Començaré a preocupar-me quan vegi entrar l'aigua per la porta de casa. Per cert, el següent vídeo mostra l'estat en què han quedat les platges de la Barceloneta i el Bogatell. Com podeu apreciar no hi ha cap escena de terror de masses, la platja està feta un nyap però almeys Barcelona ha sobreviscut a
l'apocalipsi informatiu de Telecinco.


Temporal o apocalipsis

El temporal que se ha abatido sobre Cataluña ha causado algunos desastres hasta el punto que algunos municipios piensan en pedir la declaración de zona catastrófica. Ha habido municipios de la costa que han visto como desaparecía el paseo marítimo y la playa de la población. Pero si vemos las noticias a Telecinco podemos llegar a la conclusión de que está empezando el fin del Mundo. La noticia conviene darla dentro de su medida, no hacer catastrofismo. Yo que vivo a Barcelona si fuese de estas personas miedosas y fáciles de espantar creería que una ola gigante se iba a abatir sobre Barcelona pero a pesar de los daños a las playas y los paseos marítimos se debe decir que las olas eran solo de una decena de metros. Empezaré a preocuparme cuando vea entrar el agua por la puerta de casa. Por cierto, el siguiente vídeo muestra el estado en que han quedado las playas de la Barceloneta y el Bogatell. Como podéis apreciar no hay ninguna escena de terror de masas, la playa está hecha una asco pero al menos Barcelona ha sobrevivido al apocalipsis informativo de Telecinco.

VIDEO

29 de des. 2008

Una foto molt vista

Aquesta és la foto: El meu nom d'usuari és Barcinonews

Hola
si reps aquest correu és per varis motius:
1. Perquè algun dia d'aquest 2008 vas enviar una foto a l'espai de participació El Meu 3cat24 (http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24).
2. Perquè no només la vas enviar, sinó que va agradar a la resta de lectors
3. Perquè no només va agradar, sinó que es troba entre les 30 més vistes de tot l'any!!!.
I ara... la teva imatge està participant en el concurs La Foto de l'any del 3cat24.
(http://www.3cat24.cat/especials/nadal2008/fotodelany/).
I pots guanyar una càmera digital!!
Per veure la teva foto només has d'anar a la pàgina del concurs.
Els altres lectors seran els que acabin de decidir, amb les seves votacions, si ets el millor fotògraf o informador de l'any.
Ens posarem en contacte amb el guanyador a partir del 8 de gener del 2009.
Bona sort!!
Hola
si recibes este correo es por varios motivos:
1. Porque algún día de este 2008 enviaste una foto al espacio de participación El Meu 3cat24 (http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24).
2. Porque no solo la enviaste, sino que gustó al resto de lectores
3. Porque no solo gustó, sino que se encuentra entre las 30 más vistas de todo el año!!!.
Y ahora... tu imagen está participando en el concurso La Foto del año del 3cat24.
(http://www.3cat24.cat/especials/nadal2008/fotodelany/).
Y puedes ganar una cámara digital!!
Por ver tu foto solo debes ir a la página del concurso. Los otros lectores serán los que acaben de decidir, con sus votaciones, si eres el mejor fotógrafo o informador del año.
Nos pondremos en contacto con el ganador a partir del 8 de enero de 2009.
Buena suerte!!El temporal a Catalunya

El temporal causa importants danys materials
L'intens temporal que s'ha abatut sobre Catalunya ha causat importants desperfectes al llarg del litoral català. Les platges i alguns passejos marítims han quedat destruïts. També ha estat la causa d'una esllavissada a Montserrat que ha tallat la carretera i la via del cremallera. Estimen que la carretera romandrà tancada un parell de setmanes. 1800 persones que es trobaven en aquell moment visitant Montserrat han estat evacuades mitjançant l'aeri. Aquesta tasca ha necessitat d'unes 7 hores.
El temporal causa importantes daños materiales
El intenso temporal que se ha abatido sobre Catalunya ha causado importantes desperfectos a lo largo del litoral catalán. Las playas y algunos paseos marítimos han quedado destruidos. También ha sido la causa de un derrumbe en Montserrat que ha cortado la carretera y la vía del cremallera. Estiman que la carretera permanecerá cerrada un par de semanas. 1800 personas que se encontraban en aquel momento visitando Montserrat han sido evacuadas mediante el aéreo. Esta tarea ha necesidad de unas 7 horas.

FAES, Obama i PP

FAES li diu a Obama que hi ha de fer

FAES, la fundació del PP que presideix Aznar ha publicat un document on demana al futur president dels Estats Units, Barack Obama, que "no decaigui" en la lluita contra el terrorisme. Una fundació privada lligada a un partit d'un país pretén dir-li a màxim dirigent d'un altre país quina ha de ser la seva política en una determinada matèria.

FAES le dice a Obama lo que tiene que hacer

FAES, la fundación del PP que preside Aznar ha publicado un documento donde pide al futuro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que "no decaiga" en la lucha contra el terrorismo. Una fundación privada perteneciente a un partido de un país pretende decirle al máximo dirigente de otro país cuál ha de ser su política en una determinada materia.

Les euroeleccions plantejades com un plebiscit

El Partit Popular ha anunciat que pretén que les properes eleccions al Parlament Europeu siguin un plebiscit per al govern de Zapatero. Sembla que el PP encara no s'ha recuperat de l'última contesa electoral en la que van ser derrotats i pretenen barrejar temes diferents a veure si en la confusió treuen alguna cosa positiva. Des de les eleccions de 2004 el PP ha anat de derrota en derrota - fins a la derrota final? - però ells continuen marejant la perdiu ja que no tenen programa electoral ni credibilitat. La seva esperança és aconseguir un bon resultat electoral però i si tornen a donar-se una altra trompada prendran nota. Estic una mica fart que cada vegada que hi ha eleccions - independent de l'àmbit electoral - els dirigents del PP tractin de barrejar. A veure si ens enterem d'una vegada, les eleccions europees són per a escollir diputats al Parlament Europeu, no altres coses. Ara - juny - toca escollir els diputats pel Parlament Europeu i per tant res tenen a veure amb altres eleccions ni amb altres àmbits electorals. De totes maneres, no n'estic segur que si els senyors del PP es tornen a fotre una altra hòstia electoral siguin ells els que prenguin nota i pleguin tots. Ells les plantejen com un plebiscit a Zapatero però potser haurien de pensar que el plebiscit és per a ells.

Las euroelecciones planteadas como un plebiscito


El Partido Popular ha anunciado que pretende que las próximas elecciones al Parlamento Europeo sean un plebiscito para el gobierno de Zapatero. Parece que el PP aún no se ha recuperado de la última contienda electoral en la que fueron derrotados y pretenden mezclar temas diferentes a ver si en la confusión sacan alguna cosa positiva. Desde las elecciones de 2004 el PP ha ido de derrota derrota - ¿hasta la derrota final? - pero ellos continúan mareando la perdiz ya que no tienen programa electoral ni credibilidad. Su esperanza es lograr un buen resultado electoral pero y si vuelven a darse otra trompada ¿tomarán nota?. Estoy algo harto que cada vez que hay elecciones - independiente del ámbito electoral - los dirigentes del PP traten de mezclarlas. A ver si nos enteramos de una vez, las elecciones europeas son para escoger diputados para el Parlamento Europeo, no otras cosas. Ahora - junio - toca escoger los diputados por el Parlamento Europeo y por lo tanto nada tienen que ver con otras elecciones ni con otros ámbitos electorales. De todas maneras, no estoy seguro de que si los señores del PP se vuelven a dar otra hostia electoral sean ellos los que tomen nota y se vayan todos. Ellos las plantean como un plebiscito a Zapatero pero quizá deberían pensar que el plebiscito es para ellos.

Rouco i els antiavortistes van de marxa

Rouco

L'acte massiu en favor de la família organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola presidit pel cardenal Rouco ha estat un acte per criticar els nous models de família reconegut per les noves lleis i de pas per atacar el govern. Ha estat un acte celebrat el 28 de desembre però tot apunta que els que hi eren no feien bromes. Rouco ha qualificat als fetus avortats com els sants innocents d'avui però s'equivoca, els sants innocents són els que assisteixen a aquests actes de propaganda política episcopal de l'Església espanyola. Només 36 dels 78 bisbes espanyols van anar a aquest acte presidit per Rouco i entre els que no han assistit es trobaven els 17 bisbes catalans que van decidir organitzar un acte conjunt però sense la parafernàlia de l'acte politicoreligiós de Rouco.

Rouco

El acto masivo en favor de la familia organizado por la Conferencia Episcopal Española presidido por el cardenal Rouco ha sido un acto para criticar los nuevos modelos de familia reconocido por las nuevas leyes y de paso para atacar el gobierno. Ha sido un acto celebrado el 28 de diciembre pero todo apunta que los que estaban no hacían bromas. Rouco ha calificado a los fetos abortados como los santos inocentes de hoy pero se equivoca, los santos inocentes son los que asisten a estos actos de propaganda política episcopal de la Iglesia española. Solo 36 de los 78 obispos españoles fueron a este acto presidido por Rouco y entre los que no han asistido se encontraban los 17 obispos catalanes que decidieron organizar un acto conjunto pero sin la parafernalia del acto político-religioso de Rouco.


Amb arguments com aquests...

Els grups provida i antiavortistes també s'han manifestat, en aquest cas davant d'algunes clíniques on es practiquen avortaments. Fins aquí tot normal i tenen el dret a defensar les seves posicions però on fallen és en els arguments adduïts. Una manifestant ha declarat davent de les carxofes radiofòniques que l'avortament és l'origen de l'alcoholisme, el càncer, el maltractament a les dones i, agafeu-vos fort, els accidents de trànsit, entre d'altres disbarats. Que estiguin en contra de l'avortament és el seu dret però no és poden donar uns arguments tants ridículs com aquests.


Con argumentos como estos...
Los grupos provida y antiabortistas también se han manifestado, en este caso ante algunas clínicas donde se practican abortos. Hasta ahí todo normal y tienen el derecho a defender sus posiciones pero donde fallan es en los argumentos aducidos. Una manifestante ha declarado ante de las alcachofas radiofónicas que el aborto es el origen del alcoholismo, el cáncer, el maltrato a las mujeres y, agarraos fuerte, los accidentes de tránsito, entre otros disparates. Que estén en contra del aborto es su derecho pero no se pueden dar unos argumentos tan ridículos como estos.
Humor relacionat:

28 de des. 2008

28 Desembre de 2008

El Món sembla que crema
Si un examina les notícies sembla que el Món cremi perquè hi ha diversos conflictes però examinant una mica a fons veiem que alguns d'aquests conflictes fa molts anys que estan actius, alguns més de mig segle com són el conflicte entra Israelians i palestins o l'Índia i el Pakistan. Els conflictes latents amb espurnes periòdiques de violència en altres llocs del Món també han existit sempre encara que els diaris no en diguessin res. El Món no és que ara cremi més que abans, és que ara podem veure els focs de qualsevol lloc del planeta televisats en directe. Fa 50 anys només ens hauriem assabentat dels conflictes que involucressin el nostre país, fa cent ni això. Del que passes a l'altra punta del Món fa 1000 anys mai ens haguessim assabentat.
El Mundo parece que se quema

Si se examinan las noticias parece que el Mundo arde porque hay varios conflictos pero examinando algo a fondo vemos que algunos de estos conflictos hace muchos años que están activos, algunos más de medio siglo como son el conflicto entra israelíes y palestinos o la India y el Pakistán. Los conflictos latentes con chispas periódicas de violencia en otros lugares del Mundo también han existido siempre aunque los diarios no dijesen nada. El Mundo no es que ahora arda más que antes, es que ahora podemos ver los fuegos en cualquier lugar del planeta televisados en directo. Hace 50 años solo nos habríamos enterado de los conflictos que involucrasen nuestro país, hace cien ni eso. De lo que pasase en la otra punta del Mundo hace 1000 años nunca nos hubiésemos enterado.

Santa Claus assassí
Crec que és a Johnny Depp a qui li fan por els pallassos. Hi ha alguna pel·lícula on un pallasso comet un delicte, sigui un assassinat o un atracament. Aprofitant les festes nadalenques una disfressa de Pare Noel - Santa Claus als USA - pot servir per encobrir un delicte i això és el que va passar a Covina (Califòrnia) on un individu va assassinar vuit persones. El Santa Claus va assassí va anar a casa dels seus exsogres on va assassinar vuit persones i després va calar foc a la casa. Després se'n va anar a casa del seu germà i es va suïcidar.
Santa Claus asesino

Creo que es a Johnny Depp a quien le dan miedo los payasos. Hay alguna película donde un payaso comete un delito, sea un asesinato o un atraco. Aprovechando las fiestas navideñas una disfraz de Papá Noel - Santa Claus en los USA - puede servir para encubrir un delito y eso es lo que pasó en Covina (California) donde un individuo asesinó ocho personas. El Santa Claus asesino fue a casa de sus exsuegros donde asesinó ocho personas y después prendió fuego a la casa. Después se fue en casa de su hermano y se suicidó.

Xina envia la seva Armada a les costes de Somàlia
EL govern xinés ha enviat dos destructors i un vaixell de subministrament a les costes somalis per unir-se a d'altres vaixells de l'OTAN, Índia, Rússia i Estats Units en el combat als pirates somalis que ataquen els vaixells mercants que naveguen per la zona.
China envía su Armada a las costas de Somalia
El gobierno chino ha enviado dos destructores y un barco de suministro a las costas somalíes por unirse a otros barcos de la OTAN, India, Rusia y Estados Unidos para combatir a los piratas somalíes que atacan a los barcos mercantes que navegan por la zona.
PSE i PNB empatats
Segons l'euskobaròmetre el PSE i el PNB estan en aquests moments empatats en nombre d'escons però el PNB guanyar en nombre de vots.
PSE y PNV empatados
Según el euskobaròmetro el PSE y el PNV están en estos momentos empatados en número de escaños pero el PNV ganar en número de votos.

Sants innocents

Sants innocents
El dia 28 de desembre és el dia dels sants innocents. Aquest dia commemora la matança de varons de menys de dos anys perquè els auguris anunciaven que un nen nascut en aquelles dates el destronaria. Allò ha derivat en un dia de fer bromes a la gent. S'ha de dir que en els diaris, televisions i ràdios s'apunten al costum de crear una notícia falsa - alguns mitjans ho fan tots els dies de l'any - i amb la condició de ser divertida - aquesta condició en els mitjans abans referits no es compleix - a vegades solen ser notícies tan absurdes que són fàcilment detectables i en altres hi ha qui se les cregui.
Santos inocentes
El día 28 de diciembre es el día de los santos inocentes. Este día conmemora la matanza de varones de menos de dos años porque los augurios anunciaban que un niño nacido en aquellas fechas le destronaría. Aquello ha derivado en un día de hacer bromas a la gente. Es decir que en los diarios, televisiones y radios se apuntan a la costumbre de crear una noticia falsa - algunos medios lo hacen todos los días del año - y con la condición de ser divertida - esta condición en los medio antes referidos no se cumple - en ocasiones suelen ser noticias tan absurdas que son fácilmente detectables y en otras hay quien se las cree.

Un carrer per a Vicenç Ballester

Un carrer per a Vicenç Ballester

Vicenç Ballester i Camps (foto)

El PP s'oposa a que un carrer de Barcelona porti el nom de Vicenç Ballester, un dels promotors de la Estelada. Alberto Fernández Díaz (PP) acusa al PSC de fer seguidisme d'ERC. L'Estelada és la Senyera independentista de la que aquest any es celebraven 100 anys, per tant és normal que l'Ajuntament de Barcelona doni un carrer de la ciutat a aquells que en van ser els creadors o promotors d'aquest símbol en la mateixa capital de Catalunya. No hi ha cap motiu que pugui justificar ara denegar-li aquest honor a Vicenç Ballester. Si tot l'argument d'en Fernández Díaz per oposar-se a aquesta concessió és acusar al PSC de seguidisme de les propostes d'ERC més li valdria callar.
Una calle para Vicenç Ballester

El PP se opone a que una calle de Barcelona llevé el nombre de Vicenç Ballester, un de los promotores de la Estelada. Alberto Fernández Díaz (PP) acusa al PSC de hacer seguidismo de ERC. La Estelada es la Senyera independentista de la que este año se celebraban 100 años, por lo tanto es normal que el Ayuntamiento de Barcelona de una calle de la ciudad a aquellos que fueron los creadores o promotores de este símbolo en la misma capital de Catalunya. No hay ningún motivo que pueda justificar denegarle este honor a Vicenç Ballester. Si todo el argumento de Fernández Díaz para oponerse a esta concesión es acusar al PSC de seguidismo de las propuestas de ERC más le valdría callar.Vicenç Albert Ballester i Camps
Article Enciclopèdia Catalana

Barcelona, 18 de setembre de 1872 - el Masnou, el Maresme, 15 d'agost de 1938
Polític. Vicenç Albert Ballester i Camps - Comissió Centenari de l'Estelada
Marí de professió. Considerat el creador l’any 1918, de la bandera independentista catalana del triangle blau i l’estel blanc. Després de la primera guerra mundial, impulsà el Comité Pro Catalunya, per difondre amb l’estelada la demanda de l’entrada de Catalunya a la Societat de Nacions al president nord-americà W.Wilson. Fou membre del Foment Autonomista Català i soci-protector de La Reixa, l’entitat de suport a represaliats polítics. Com a tal, organitzà els actes de l'onze de setembre de 1908 que li costaren una condemna a presó. Milità també en l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i a l'Associació Nacionalista Catalana. El 1903 fundà la revista 'La Tralla", on firmava amb els pseudònims VIC (Visca la Independència de Catalunya) i VIC I ME (Visca la Independència de Catalunya i Mori Espanya). Altres mitjans de l’època on col·laborà foren "L’Intransigent", el "butlletí del CADCI" nombroses revistes catalanes d'Amèrica, com "Ressorgiment" de Buenos Aires i "La
Nova Catalunya" de l'Havana. El 1924 fou el darrer president de la Unió Catalanista, quan aquesta entitat civil es convertí en partit polític independentista, fins la seva dissolució l’any 1936.

Traducción: Barcelona, 18 de septiembre de 1872 - el Masnou, el Maresme, 15 de agosto de 1938 Político. Vicenç Albert Ballester i Camps - Comissió Centenari de la Estelada Marino de profesión. Considerado el creador el año 1918, de la bandera independentista catalana del triángulo azul y la estrella blanca. Tras la primera guerra mundial, impulsó el Comité Pro Catalunya, para difundir con la estelada la demanda de la entrada de Catalunya a la Sociedad de Naciones al presidente norteamericano W.Wilson. Fue miembro del Fomento Autonomista Catalán y socio-protector de La Reixa, la entidad de apoyo a represaliados políticos. Como tal, organizó los actos del once de septiembre de 1908 que le costaron una condena a prisión. Militó también en la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana y a la Asociación Nacionalista Catalana. En 1903 fundó la revista 'La Tralla", donde firmaba con los seudónimos VIC (Viva la Independencia de Catalunya) y VIC I ME (Viva la Independencia de Catalunya i Muera España). Otros medios de la época donde colaboró fueron "L'intransigent", el "botlletí del CADCI" numerosas revistas catalanas de América, como "Resorgiment" de Buenos Aires y "La Nova Catalunya" de la Habana. El 1924 fue el último presidente de la Unión Catalanista, cuando esta entidad civil se convirtió en partido político independentista, hasta su disolución el año 1936.
27 de des. 2008

Rajoy "ens intenta usar" contra Zapatero

Rajoy "ens intenta usar" contra Zapatero
He escoltat les declaracions de Mariano Rajoy on ha dit per criticar a Zapatero que aquest va enganyar als catalans. Dit així fa referència als ciutadans de Catalunya - no confondre amb altres Ciutadans (C's) que diuen ser de Catalunya però defensen altres coses que res tenen a veure amb aquest país - encara que potser volia dir als polítics catalans. Però em penso que s'equivoca. Zapatero ha incomplert el que va prometre però això no vol dir que hagi enganyat, pot haver-ho intentat, però crec que tret del PSC - i potser ni ells - ningú es creu a Zapatero. Per tant una cosa és enganyar i l'altra intentar enganyar. El que si que s'espera és que algun dia compleixi amb el que va firmar. Tornant a Rajoy el que em sorprén es que es preocupi "pels catalans"i es presenti com un defensor dels nostres drets, considerant que ell no creu en els drets dels pobles, especialment en els drets dels catalans.
Rajoy "nos intenta usar" contra Zapatero
He escuchado las declaraciones de Mariano Rajoy donde ha dicho para criticar a Zapatero que este engañó a los catalanes. Dicho así hace referencia a los ciudadanos de Catalunya - no confundir con otros Ciudadanos (C's) que dicen ser de Catalunya pero defienden otras cosas que nada tienen que ver con este país - aunque quizá quería decir a los políticos catalanes. Pero creo que se equivoca. Zapatero ha incumplido lo que prometió pero eso no quiere decir que haya engañado, puede haberlo intentado, pero creo que exceptuando al PSC - y quizá ni ellos - nadie se cree a Zapatero. Por lo tanto una cosa es engañar y la otra intentar engañar. Lo que si que se espera es que algún día cumpla con lo que firmó. Regresando a Rajoy lo que me sorprende se que se preocupe "por los catalanes" y se presente como un defensor de nuestros derechos, considerando que él no cree en los derechos de los pueblos, especialmente en los derechos de los catalanes.

Desterrem "l'ara no toca"

Desterrem "l'ara no toca"
En aquells períodes en els que s'ha tingut l'oportunitat d'avançar en l'autogovern l'Estat quan no ha volgut anar més endavant ha recorregut a allò de "ara no toca" i s'ha fet tot el possible per a què mai toqués. L'exemple actual seria l'incompliment dels acords firmats en relació a l'aplicació de l'Estatut. Ara és la crisi la que "impedeix" que Zapatero complís els acords. L'Estatut fa dos anys que està vigent però sembla que el govern central està intentant no haver de complir amb els acords. En lloc de complir el que ha fet ha estat reunir-se amb totes les CCAA per posar-se d'acord amb elles oferint diners i aquí és on molts analistes s'ensumen un altre café aigualit per a tots, és a dir, una reedició de la LOAPA que va retardar i frenar els acords de l'Estatut de 1979. Llavors una de les raons va ser l'intent de cop d'Estat de Tejero, ara és la crisi. En realitat llavors com ara aquest "ara no toca perquè..." només és una vella excusa de mal pagador d'un Estat que no té clar quina és la seva forma.
Desterremos el "ahora no toca"
En aquellos períodos en los que se ha tenido la oportunidad de avanzar en el autogobierno, el Estado, cuando no ha querido ir más adelante ha recurrido a aquello de "ahora no toca" y se ha hecho todo lo posible para qué nunca tocase. El ejemplo actual sería el incumplimiento de los acuerdos firmados en relación a la aplicación del Estatuto. Ahora es la crisis la que "impide" que Zapatero cumpla los acuerdos. El Estatuto hace dos años que está vigente pero parece que el gobierno central está intentando no tener que cumplir con los acuerdos. En lugar de cumplir el que ha hecho ha sido reunirse con todas las CCAA para ponerse de acuerdo con ellas ofreciendo dinero y ahí es donde muchos analistas se huelen otro cafè aguado para todos, es decir, una reedición de la LOAPA que retrasó y frenó los acuerdos del Estatuto de 1979. Entonces una de las razones fue el intento de golpe de Estado de Tejero, ahora es la crisis. En realidad entonces como este "ahora no toca porque..." no es más que una vieja excusa de mal pagador de un Estado que no tiene claro cuál es su forma.

Nacionalisme caspós i anticatalanista de l'ABC

Nacionalisme caspós i anticatalanista de l'ABC

En l'exemplar del diari monarquicofalangista ABC del 25 de desembre trobo tres articles on s'aprofita per criticar el nacionalisme català. A "Delirios soberanistas" carreguen contra David Madí per forçar a Màs a criticar que Zapatero rebés a tots els presidents autonòmics quan el que havia de fer - Zapatero ho havia de fer - és complir en els acords amb el govern de Catalunya. Moltes vegades no estic d'acord amb els dirigents de CiU però les crítiques de Màs contra Zapatero per aquestes reunions estan justificades. Això no són deliris sobiranistes, el que és delirant és que el president del govern es reuneixi amb tots els presidents autonòmics perquè no vol complir amb el que va pactar amb el govern català. Continuem amb els deliris de l'ABC. A "Laporta, enmudecer de éxito" ataquen a Laporta. Sembla que a l'ABC, tot i reconèixer la bona feina de Guardiola i el bon joc del Barça, aquest fet no els acaba d'agradar i com que no poden atacar l'equip decideixen atacar a Laporta i el que ells qualifiquen de "filies independentistes" de les que fugen els socis del Barça. Per començar els socis del Barça si potser estaven emprenyats era amb el joc de la part final de la lliga passada. Que Laporta és a vegades una mica excessiu en les formes no ha fet fugir ningú del Barça, tampoc les "filies" del president del club. Les filies ideològiques de l'ABC si que són per fugir d'Espanya. Però és el tercer article que porta per títol "Ante el Cataluña - Colombia. Cesc, Xavi y Oleguer otros ausentes" el que aconsegueix arribar als més alts cims de la desvergonya qualificant aquest partit de la selecció catalana de malson. Al·leguen que els jugadors miren d'escapar-se de l'apoteosi nacionalista però ho fan posant noms de gent que com en el cas de Cesc, estan lesionats, o tenen partit ja que les seves lligues no s'aturen. S'ha de tenir molta barra fer servir aquests termes contra un partit de la selecció catalana després de l'espectacle caspós que tots els espanyolistes van organitzar per la selecció espanyola durant l'Eurocopa. L'espectacle de nacionalisme espanyol caspós d'abans, durant i després de l'Eurocopa feia vergonya aliena.

Nacionalismo casposo y anticatalanista del ABC

En el ejemplar del diario monarquicofalangista ABC del 25 de diciembre encuentro tres artículos donde se aprovecha para criticar el nacionalismo catalán. En "Delirios soberanistas" cargan contra David Madí por forzar a Màs a criticar que Zapatero recibiese a todos los presidentes autonómicos cuando lo que debía hacer - Zapatero debía hacerlo - es cumplir en los acuerdos con el gobierno de Cataluya. Muchas veces no estoy de acuerdo con los dirigentes de CiU pero las críticas de Màs contra Zapatero por estas reuniones están justificadas. Eso no son delirios soberanistas, lo que es delirante es que el presidente del gobierno se reuna con todos los presidentes autonómicos porque no quiere cumplir con lo que pactó con el gobierno catalán. Continuamos con los delirios del ABC. En "Laporta, enmudecer de éxito" atacan a Laporta. Parece que al ABC, aún reconociendo la buena faena de Guardiola y el buen juego del Barça, este hecho no les acaba de gustar y como que no pueden atacar el equipo deciden atacar a Laporta y el que ellos califican de "filias independentistas" de las que huyen los socios del Barça. Para empezar los socios del Barça si quizá estaban cabreados era con el juego de la parte final de la liga pasada. Que Laporta es a veces algo excesivo en las formas no ha hecho huir nadie del Barça, tampoco las "filias" del presidente del club. Las filias ideológicas del ABC si que son para huir de España. Pero es el tercer artículo que lleva por título "Ante el Cataluña - Colombia. Cesc, Xavi y Oleguer otros ausentes" el que logra llegar a las más altas cimas de la desvergüenza calificando este partido de la selección catalana de pesadilla. Alegan que los jugadores miran de escaparse de la apoteosis nacionalista pero lo hacen poniendo nombres de gente que como en el caso de Cesc, están lesionados, o tienen partido ya que sus ligas no se paran. Es tener mucha jeta usar estos términos contra un partido de la selección catalana después del espectáculo casposo que todos los españolistas organizaron por la selección española durante el Eurocopa. El espectáculo de nacionalismo español casposo de antes, durante y después de la Eurocopa producía vergüenza ajena.

25 de des. 2008

Pugen el bitllet però no la qualitat del servei

Pugen el bitllet però no la qualitat del servei
Els usuaris de les Rodalies de Renfe veuran com des de l'1 de gener paguen un 6,2% més car el bitllet. Com que el servei és tant meravellós Renfe decideix pujar els preus. Per si algú no ho sap el servei de Rodalies de Renfe als voltants de Barcelona és tercermundista. Rar és el dia que no es produeixen incidències i rar és el dia que els usuaris arriben a destí dins de l'horari previst o dins d'un marge raonable. El més curiós és que RENFE només puja un 4% el preu de l'AVE.
Suben el billete pero no la calidad del servicio

Los usuarios de las Cercanías de Renfe verán como desde el 1 de enero pagan un 6,2% más caro el billete. Como el servicio es tan maravilloso Renfe decide subir los precios. Por si alguien no lo sabe el servicio de Cercanías de Renfe en los alrededores de Barcelona es tercermundista. Raro es el día que no se producen incidencias y raro es el día que los usuarios llegan a destino dentro del horario previsto o dentro de un margen razonable. Lo más curioso es que RENFE solo sube un 4% el precio del AVE.

24 de des. 2008

El papers de Catalunya que són a Salamanca

El papers de Catalunya que són a Salamanca

Quan els franquistes van ocupar Catalunya, apart d'assassinar a moltes persones, després d'haver-ne assassinat a moltes durant els tres anys de guerra van dedicar-se al saqueig. A la democràcia de pa sucat amb oli espanyola li ha costat 30 anys començar a tornar allò que els feixistes van robar fa 70 anys. Fa uns dos anys van tornar documents de la Generalitat, tot i que la dreta espanyola va estar a punt d'impedir-ho. Ara es tracta de documents privats, uns 120 llibres propietat d'entitats i particulars. Molts dels llibres són propietat de Rovira i Virgili. Encara quedaran unes 1500 caixes - diuen 1500 tot i que no em sorprendria que fossin més - que s'aniran enviant a poc a poc al llarg de l'any 2009. Això diuen. Segons l'Audiència Nacional la devolució dels documents a Catalunya pot ser un greuge per a molts espanyols d'altres CCAA a qui el franquisme els va requisar documents. Encara tindrem la culpa nosaltres. Que ho demanin ells i els seus governs autonòmics i ajuntaments. Perdin tota esperança aquells que visquin en CCAA del PP, ja que aquest partit s'oposa al retorn dels documents. Recordaré que l'alcalde de Salamanca (PP) va tractar d'impedir el retorn dels documents. Per tant, als salmantins a qui els franquistes van robar els seus documents val més que s'hi posin fulles (de parra) perquè el seu estimat alcalde n'és un dels defensors que es mantingui el fruit del saqueig. Per cert, ara a tot Espanya s'enrecorden que els franquistes potser els van robar, només un detall, Catalunya ha trigat 30 anys a aconseguir el retorn d'una part dels documents, apart dels 40 anys de franquisme. Amb una mica de sort els recuperaran l'any 2040.

Los papeles de Catalunya que están en Salamanca
Cuando los franquistas ocuparon Catalunya, aparte de asesinar a muchas personas, tras haber asesinado a muchas durante los tres años de guerra se dedicaron al saqueo. A la democracia de pacotilla española le ha costado 30 años empezar a volver lo que los fascistas robaron hace 70 años. Hace unos dos años volvieron documentos de la Generalitat, aunque la derecha española estuvo a punto de impedirlo. Ahora se trata de documentos privados, unos 120 libros propiedad de entidades y particulares. Muchos de los libros son propiedad de Rovira i Virgili. Aún quedarán unas 1500 cajas - dicen 1500 aunque no me sorprendería que fuesen más - que se irán enviando poco a poco a lo largo del año 2009. Eso dicen. Según la Audiencia Nacional la devolución de los documentos a Catalunya puede ser un agravio para muchos españoles de otros CCAA a quien el franquismo les requisó documentos. Aún tendremos la culpa nosotros. Que lo pidan ellos y sus gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Pierdan toda esperanza aquellos que vivan en CCAA del PP, ya que este partido se opone al retorno de los documentos. Recordaré que el alcalde de Salamanca (PP) trató de impedir el retorno de los documentos. Por lo tanto, a los salmantinos a quien los franquistas robaron sus documentos vale más que se pngan hojas (de parra) - que se olviden del asunto - porque su estimado alcalde es uno de los defensores que se mantenga el fruto del saqueo. Por cierto, ahora en toda España se acuerdan que los franquistas quizá les robaron, solo un detalle, Catalunya ha tardado 30 años a conseguir el retorno de una parte de los documentos, aparte de los 40 años de franquismo. Con un poco de suerte les recuperarán el año 2040.

75 anys de la mort de l'avi Macià

75 anys de la mort de l'avi Macià.
Francesc Macià i Llussà va néixer a Vilanova i la Geltrú el 21 d'octubre de 1859. Va ser tinent coronel de l'exèrcit fins que les seves desavinences amb els seus companys després dels fets del Cu-cut el van fer deixar la seva carrera militar. L'any 1922 fundà Estat Català i l'any 1931 Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser el 122è President de la Generalitat des de 1931 fins a la seva mort el 25 de desembre de 1933 com a conseqüència d'una peritonitis.
75 años de la muerte del abuelo Macià.

Francesc Macià y Llussà nació en Vilanova i la Geltrú el 21 de octubre de 1859. Fue teniente coronel del ejército hasta que sus desavenencias con sus compañeros después de los hechos del Cucut le hicieron dejar su carrera militar. En el año 1922 fundó Estat Català y en el año 1931 Esquerra Republicana de Catalunya. Fue el 122º Presidente de la Generalitat desde 1931 hasta su muerte el 25 de diciembre de 1933 como consecuencia de una peritonitis.

Monument Plaça Catalunya de Barcelona

Monument Sant Adrià

Discurs del President Macià del 14 d'abril de 1931


Transcripció dels discurs de Macià des del balcó de la Plaça Sant Jaume.
Catalans :

Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica. D'acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la
prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre. En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans,
sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.

Barcelona, 14 d'abril de 1931.

El President

FRANCESC MACIÀ


Transcripción de los discurso de Macià desde el balcón de la Plaza San Jaime.
Catalanes :

Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrando de la Federación ibérica. De acuerdo con el Presidente de la República federal española señor Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos tomados en el pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de Presidente del Gobierno de Cataluña, esperando que el pueblo español y el catalán expresarán cuál es en estos momentos su voluntad. Al hacer esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos conjuramos y pedimos a todos los ciudadanos de Cataluña que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sean, aunque hubiese que llegar al sacrificio de la propia vida. Todo aquel, pues, que perturbe el orden de la naciente República Catalana, será considerado como un agente provocador y como un traidor a la Patria. Esperamos que todos sabréis haceros dignos de la libertad que nos hemos dado y de la justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer. Nos apoyamos sobre cosas inmortales como son los derechos de los hombres y de los pueblos y, muriendo y todo si fuese preciso, no podemos perder. Al proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos el pueblos de España y del mundo, pidéndoles que espiritualmente estén a nuestro lado y frente a la monarquía borbónica que hemos abatido, y les ofrecemos aportarlos todo nuestro esfuerzo y toda la emoción de nuestro pueblo renaciendo por afirmar la
paz internacional. Por Cataluña, por los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos, Catalanes, sabed haceros dignos de Cataluña.

Barcelona, 14 de abril de 1931.

El Presidente

FRANCESC MACIÀ

23 de des. 2008

Barrabassades episcopals

El Grupo Risa de la COPE és una secció o subprograma dins de "La Mañana" de Losantos que intenten anar per la vida de graciosos però el que ells diuen que és humor consisteix a ofendre a tothom. En el primer àudio podeu escoltar com fan befa dels successos de Melilla en els que van morir diversos immigrants intentant saltar la valla de seguretat. En el segon àudio parodien d'una manera barroera i amb més aviat poca gràcia als andalusos. En el tercer truquen a Evo Morales fent-se passar pel president del govern espanyol. Aquest fet va causar un petit incident diplomàtic.Per si algú no ho sap encara aquesta emissora pertany a la Conferencia Episcopal Española, és a dir, pertany a l'Església Catòlica a Espanya.
El Grupo Risa de la COPE es una sección o subprograma dentro de "La Mañana" de Losantos que intentan ir por la vida de graciosos pero el que ellos dicen que es humor consiste en ofender a todo el mundo. En el primer audio podéis escuchar como hacen befa de los sucesos de Melilla en los que murieron diversos inmigrantes intentando saltar la valla de seguridad. En el segundo audio parodian de una manera chapucera y con más pronto poca gracia a los andaluces. En el tercero llaman a Evo Morales haciéndose pasar por el presidente del gobierno español. Este hecho causó un pequeño incidente diplomático. Por si alguien no lo sabe aún esta emisora pertenece a la Conferencia Episcopal Española, es decir, pertenece en la Iglesia Católica en España.

21 de des. 2008

Udols de la caverna mediàtica contra la compra d'Spanair per catalans

Udols de la caverna mediàtica contra la compra d'Spanair per catalans

Volia equivocar-me però ja m'ensumava que això passaria. La caverna mediàtica està començant a fer soroll perquè no els fa gràcia que Spanair acabi en mans d'un grup d'inversors catalans. Van fer soroll quan Gas Natural va voler comprar Endesa, ara fan soroll la possibilitat que Spanair sigui adquirida per catalans. Diuen que darrera d'aquest consorci hi és la Generalitat, cert, hi és. És preocupant que la premsa de l'altiplà castellà - tant cavernícola ella - continui promovent la catalanofòbia. Ja té pebrots que una premsa tant de dretes i partidària del liberalisme econòmic com la premsa cavernària de Madrid quan en una adquisició d'una empresa intervé una empresa catalana organitzin unes campanyes tant ferotges com la que van organitzar contra Gas Natural. Recordaré que en aquell ca van convertir en lema seu una frase dita en una reunió d'accionistes d'Endesa "antes alemana que catalana" mentre qui en aquell moment era president de la companyia - i després diputat pel PP i ministre interruptus d'economia - intentava vendre la companyia als alemanys d'E.on i el seu partit demanava que el govern aturés als malvats catalans de Gas Natural. Recordaré a Esperanza Aguirre - amb certs problemes amb la geografia - que preferia que Endesa fos una empresa nacional dirigida des de Düsseldorf - província de Madrid potser? - a ser dirigida "des de l'estranger", Barcelona. S'ha de dir que Spanair és una companyia que està en dificultats. Una Spanair dirigida des de Barcelona supliria els vols que Iberia - Líneas Aéreas de España - ha anat suprimint deixant el Prat amb vols secundaris. Ahora hay que seguir presionando al Estado para que entregue el aeroport de el Prat a la Genearalitat. En els últims anys Iberia - Líneas Aéreas de España (encara que hauriem de dir Líneas Aéreas de Madrid) - ha anat centrant els vols intercontinentals a Madrid i AENA seguint el model centralista no ha tingut altra idea que treure vols intercontinentals al Prat. Els aeroports són vitals per l'economia dels països i el nostre país té els seus aeroports en mans alienes al nostre país i a la nostra economia. Cal exigir que els aeroports catalans passin a ser dirigits des de Catalunya. Hi ha una empresa catalana que és propietària d'aeroports repartits per mig Món però no pot dirigir els del seu propi país perquè estan en mans d'un Ens públic alié a Catalunya.

Aullidos de la caverna mediática contra la compra de Spanair por catalanes
Quería equivocarme pero ya me olfateaba que eso pasaría. La caverna mediática está empezando a hacer ruido porque no les hace gracia que Spanair acabé en manos de un grupo de inversores catalanes. Hicieron ruido cuando Gas Natural quiso comprar Endesa, ahora hacen ruido la posibilidad de que Spanair sea adquirida por catalanes. Dicen que última de este consorcio es la Generalidad, cierto, es. Es preocupante que la prensa de la altiplanicie castellana - tanto cavernícola ella - continué promoviendo la catalanofobia. Ya tiene narices que una prensa tan de derechas y partidaria del liberalismo económico como la prensa cavernaria de Madrid cuando en una adquisición de una empresa interviene una empresa catalana organicen una campaña tan feroz como la que organizaron contra Gas Natural. Recordaré que en aquel caso convirtieron en lema suyo una frase dicha en una reunión de accionistas de Endesa "antes alemana que catalana" mientras quien en aquel momento era presidente de la
compañía - y después diputado por el PP y ministro interruptus de economía - intentaba vender la compañía a los alemanes de E.on y su partido pedía que el gobierno parase a los malvados catalanes de Gas Natural. Recordaré a Esperanza Aguirre - con ciertos problemas con la geografía - que prefería que Endesa fuese una empresa nacional dirigida desde Düsseldorf - provincia de Madrid quizá? - a ser dirigida "desde el extranjero", Barcelona. Se debe decir que Spanair es una compañía que está en dificultades. Una Spanair dirigida desde Barcelona supliría los vuelos que IBERIA - Líneas Aéreas de España - ha ido suprimiendo dejando el Prat con vuelos secundarios. Ahora hay que seguir presionando al Estado para que entregue el aeroport de el Prat a la Genearalitat. En los últimos años IBERIA - Líneas Aéreas de España (aunque deberíamos decir Líneas Aéreas de Madrid) - ha ido centrando los vuelos intercontinentales en Madrid y AENA siguiendo el modelo centralista no ha tenido otra idea que sacar vuelos intercontinentales a el Prado. Los aeropuertos son vitales por la economía de los países y nuestro país tiene sus aeropuertos en manos ajenas a nuestro país y a nuestra economía. Hay que exigir que los aeropuertos catalanes pasen a ser dirigidos desde Catalunya. Hay una empresa catalana que es propietaria de aeropuertos repartidos por medio Mundo pero no puede dirigir los de su propio país porque están en manos de uno Ente público ajeno a Catalunya.
Annex / Anexo:
Sembla que al PP tampoc li ha fet gràcia. Consorci de Turisme de Barcelona és una empresa mig privada i mig pública - Ajuntament de Barcelona - i Catalana d'Iniciatives - privada i Generalitat de Catalunya - són les dues empresses catalanes que aspiren a adquirir Spanair. Aquesta operació s'ha de veure com una inversió de futur que beneficiarà a Barcelona i Catalunya. Fa uns anys Air Madrid va enfonsar-se deixant a milers de passatgers abandonats a la seva sort. Air Madrid era una empresa amb una madrina molt especial: Esperanza Aguirre (Partit Popular), Presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, que en el vídeo següent podreu veure que tenia un interés especial en una companyia que va acabar fent fallida.
Parece que al PP tampoco le ha hecho gracia. Consorci de Turisme de Barcelona es una empresa medio privada y medio pública - Ajuntament de Barcelona - y Catalana d'Iniciatives - privada y Generalitat de Catalunya - son las dos empresas catalanas que aspiran a adquirir Spanair. Esta operación se debe ver como una inversión de futuro que beneficiará a Barcelona y Catalunya. Hace unos años Air Madrid se hundió dejando a miles de pasajeros abandonados a su suerte. Air Madrid era una empresa con una madrina muy especial: Esperanza Aguirre (Partido Popular), Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que en el vídeo siguiente podréis ver que tenía un interés especial en una compañía que acabó haciendo fallida.
Recomano veure els links subratllats / Recomiendo ver los links subrayados.

Ibarretxe

Ibarretxe candidat
Juan José Ibarretxe ha estat escollit candidat del PNB per a les eleccions al Parlament basc en l'assemblea on s'havien de decidir les llistes. Ibarretxe encapçalarà la llista per Àlaba, Izaskun Bilbao per Biscaia i Joseba Egibar per Guipúscoa. El Lehendakari i candidat a la reelecció va demanar a ETA "que se'n vagi de les nostres vides" i a la militància del PNB que li digui a ETA que "sobra i fa nosa".
Ibarretxe candidato
Juan José Ibarretxe ha sido escogido candidato del PNV para las elecciones al Parlamento vasco en la asamblea donde se debían decidir las listas. Ibarretxe encabezará la lista por Álava, Izaskun Bilbao por Vizcaya y Joseba Egibar por Guipúzcoa. El Lehendakari y candidato a la reelección pidió a ETA "que se vaya de nuestras vidas" y a la militancia del PNV que le diga a ETA que "sobra y molesta".

20 de des. 2008

El meu Zimbawe... / Mi Zimbawe...

El meu Zimbawe...

No es tracta de Gollum sinó de Robert Mugabe, president - dictador - de Zimbawe que ha declarat que no dimitirà a no ser que li demani el poble de Zimbawe - suposant que ho pogués fer - i després ha declarat que Zimbawe era seu.

Mi Zimbawe...

No se trata de Gollum sino de Robert Mugabe, presidente - dictador - de Zimbawe que ha declarado que no dimitirá a no ser que le pida el pueblo de Zimbawe - suponiendo que lo pudiese hacer - y después ha declarado que Zimbawe era suyo.

El PSOE tapa les vergonyes guantanameres del PP

L'esborrat de dades dels ordinadors de Moncloa després de la derrota del PP
En el seu moment ja se'n va parlar d'aquest assumpte però de seguida van procurar que el tema s'oblidés. Quan el PP va perdre les eleccions va destruir dades dels ordinadors de La Moncloa, perdent-se molta informació compromesa, tot i que no se sap exactament de quina informació en concret es tractava. Un informe publicat per El País sobre els vols de la CIA cap a Guantanamo que parlava d'una autorització del govern d'Aznar per a fer - si calgués - escala en els aeroports espanyols va tornar a obrir el tema. Sembla que quan Zapatero i el seu equip va entrar a La Moncloa van trobar-se que tots els discs durs dels ordinadors havien estat esborrats. Suposo que destruir documents oficials és delicte però el PSOE ha pres la decisió de tapar les vergonyes i la deslleialtat del PP. La vicepresidenta del govern ha assegurat que tenien proves de l'esborrat de les dades però que no pensen fer res. I un Rajoy crescut novament per la covardia del govern del PSOE repta al govern a portar el tema als tribunals. Afegeixo que Rajoy ha acabat la seva fanfarroneria amb allò que sempre diu quan un tema el preocupa però no té arguments per atacar-lo: "això no interessa als espanyols".

El borrado de datos de los ordenadores de Moncloa tras la derrota del PP

En su momento ya se habló de este asunto pero en seguida procuraron que el tema se olvidase. Cuando el PP perdió las elecciones destruyó datos de los ordenadores de La Moncloa, perdiéndose mucha información embarazosa, aunque no se sabe exactamente de qué información en concreto se trataba. Un informe publicado por El País sobre los vuelos de la CIA hacia Guantanamo que hablaba de una autorización del gobierno de Aznar para hacer - si fuese preciso - escala en los aeropuertos españoles volvió a abrir el tema. Parece que cuando Zapatero y su equipo entró en La Moncloa se encontraron que todos los disco duros de los ordenadores habían sido borrados. Supongo que destruir documentos oficiales es delito pero el PSOE ha tomado la decisión de tapar las vergüenzas y la deslealtad del PP. La vicepresidenta del gobierno ha asegurado que tenían pruebas del borrado de los datos pero que no piensan hacer nada. Y un Rajoy crecido nuevamente por la cobardía del gobierno del PSOE reta al gobierno a llevar el tema a los tribunales. Añado que Rajoy ha acabado su fanfarronería con lo que siempre dice cuando un tema le preocupa pero no tiene argumentos por atacarlo: "eso no interesa a los españoles".

Lleida retira honors al dictador / Lleida retira honores al dictador

Lleida retira honors al dictador
L'any 1942 Francisco Franco va fer que a Diputació de Lleida li concedís el títol de president honorari i l'any 1947 va fer que li concedissin la medalla d'or de la província de Lleida. Sembla que el gran mèrit per aquests honors, apart de bombardejar i saquejar la província, va ser que visitava la província, concretament el Pirineu lleidatà per dedicar-se a caçar bestioles innocents. Quina mania que tenen els dictadors a disparar contra innocents. Ara li han estat retirades amb el vot a favor de PSC, CIU i ERC. L'única diputada del PP va abstenir-se al·legant que la moció ignora l'esperit de reconciliació de la Transició. De nou el PP queda retratat.
Lleida retira honores al dictador
El año 1942 Francisco Franco hizo que a Diputación de Lleida le concediese el título de presidente honorario y el año 1947 hizo que le concediesen la medalla de oro de la provincia de Lleida. Parece que el gran mérito para estos honores, aparte de bombardear y saquear la provincia, fue que visitaba la provincia, concretamente el Pirineo leridano por dedicarse a cazar bichos inocentes. Que manía que tienen los dictadores a disparar contra inocentes. Ahora le han sido retiradas con el voto a favor de PSC, CIU y ERC. La única diputada del PP se abstuvó alegando que la moción ignora el espíritu de reconciliación de la Transición. De nuevo el PP queda retratado.

El Pacte per la immigració / El Pacto por la inmigración

El Pacte per la immigració

Deiem ahir... El pacte per la Immigració ha estat aprovat amb el vot favorable de PSC, CiU, ERC i ICV i l'oposició de PP i C's.
Aquest pacte reconeix drets als immigrants però a canvi de la voluntat d'ntegrar-se en el nostre país. Per aquest motiu tants sectors socials i polítics han donat la seva conformitat. El president Montilla ha advertit que Catalunya ha de ser un sol poble. "L'objectiu del Pacte és assegurar i garantir que Catalunya en els propers anys continui sent un sol poble", va dir el president de la Generalitat instant als immigrants a què vegin la llengua catalana "com una eina més per aconseguir la ciutadania". Va afegir que "convertirem el català en la llengua comú i vehicle de comunicació de tots els homes i dones que viuen a Catalunya, dels que han nascut i dels que han vingut fa poc". Per Montilla l'existència de totes dues llengües no ha de suposar cap problema" i "advertir a aquells que pretenen crear un conflicte lingüístic a l'escola o al carrer" que no ho aconseguiran. "No podem admetre que la llengua pròpia de Catalunya sigui objecte d'atacs, menyspreu o negació per part d'aquells que, amb l'excusa de defensar la llengua comú de quaranta o de quatre-cents milions, voldrien arraconar al català en l'àmbit domèstic d'uns pocs milions".
Firmants del pacte: Generalitat de Catalunya, PSC, CIU, ERC, ICV-EUIA, PIMEC, Foment del Treball, UGT, Càritas, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, AMIC, Associació de romanesos, FMC, ACM, Ibn Batuta, Associació de residents xinesos, Creu Roja, Associació d'Organitzacions Populars xineses, Associació de Treballadors xinesos, Associació Planeta, Casal Argentí de Barcelona, Centre filipí Tuluyan San Benito, Confederació d'associacions de veins de Catalunya, FAV, Associació de Pares i Mares d'ESO de Catalunya, Federació d'Associacions de veins d'habitatges socials de Catalunya, Fundació Hayt al Thuqafa, Taula d'Entitats del Tercer Sector, Grup de Recerca Minories Culturals.

El Pacto por la inmigración

Decíamos ayer... El pacto por la Inmigración ha estado aprobado con el voto favorable de PSC, CiU, ERC e ICV y la oposición de PP y C's. Este pacto reconoce derechos a los inmigrantes pero a cambio de la voluntad de integrarse en nuestro país. Por este motivo tantos sectores sociales y políticos han dado su conformidad. El presidente Montilla ha advertido que Catalunya debe ser un solo pueblo. "El objetivo del Pacto es asegurar y garantizar que Catalunya en los próximos años continué siendo un solo pueblo", dijo el presidente de la Generalitat instante a los inmigrantes a que vean la lengua catalana "como una herramienta más por conseguir la ciudadanía". Añadió que "convertiremos el catalán en la lengua común y vehículo de comunicación de todos los hombres y mujeres que viven en Catalunya, de los que han nacido y de los que han venido hace poco". Para Montilla la existencia de ambas lenguas no debe suponer ningún problema" y "advertir a aquellos que pretenden crear un conflicto lingüístico en la escuela o en la calle" que no lo conseguirán. "No podemos admitir que la lengua propia de Catalunya sea objeto de ataques, menosprecio o negación por parte de aquellos que, con la excusa de defender la lengua común de cuarenta o de cuatrocientos millones, querrían arrinconar al catalán en el ámbito doméstico de unos pocos millones".

Firmantes del pacto: Generalitat de Catalunya, PSC, CIU, ERC, ICV-EUIA, PIMEC, Foment del Treball, UGT, Càritas, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, AMIC, Associació de romanesos, FMC, ACM, Ibn Batuta, Associació de residents xinesos, Creu Roja, Associació d'Organitzacions Populars xineses, Associació de Treballadors xinesos, Associació Planeta, Casal Argentí de Barcelona, Centre filipí Tuluyan San Benito, Confederació d'associacions de veins de Catalunya, FAV, Associació de Pares i Mares d'ESO de Catalunya, Federació d'Associacions de veins d'habitatges socials de Catalunya, Fundació Hayt al Thuqafa, Taula d'Entitats del Tercer Sector, Grup de Recerca Minories Culturals.

Where is Wally?On està en Mariano?

Ahir mentre es votaven els pressupostos generals de l'Estat va produir-se una rellevant absència, la del líder del Partit Popular en el Congrés dels Diputats Mariano Rajoy. D'això ja en vaig parlar ahir. Però ara s'ha sabut quin era el motiu: estava dinant amb l'eurodiputat del PP Jaime Mayor Oreja. Sembla que havien de retallar les diferències que tenen. Al·lega Rajoy que el seu vot no hauria canviat el resultat de la votació. Té raó en aquest cas però ell ha de donar exemple i estar present en totes les sessions parlamentàries exceptuant causes de força major - no de Mayor Oreja - i no anar a dinar a un restaurant amb un dels que li mouen la cadira per fer-lo caure. Els assumptes interns del partit els ha d'arreglar quan no estigui en horari de sessió parlamentària.

-----
¿Donde está en Mariano?
Ayer mientras se votaban los presupuestos generales del Estado produjo una relevante ausencia, la del líder del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy. De eso ya hablé ayer. Pero ahora se ha sabido cuál era el motivo: estaba comiendo con el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja. Parece que debían recortar las diferencias que tienen. Alega Rajoy que su voto no habría cambiado el resultado de la votación. Tiene razón en este caso pero él debe dar ejemplo y estar presente en todas las sesiones parlamentarias exceptuando causas de fuerza mayor - no de Mayor Oreja - y no ir a comer a un restaurante con uno de los que le mueven la silla para hacerle caer. Los asuntos internos del partido los tiene que arreglar cuando no esté en horario de sesión parlamentaria.

19 de des. 2008

Breus 19 - 12 - 2008

Eleccions
L'1 de març se celebraran les eleccions gallegues, cap al juny les europees i encara està per decidir la data exacta de les eleccions al Parlament d'Euskadi, encara que sembla que també estan previstes pel mes de març.
Rajoy, missing in action

Ahir tocava votar els pressupost de l'Estat que va sortir endavant amb els vots del PSOE, BNG i PNB. El PP va votar en contra. Tot el PP?. Tot no, el líder peper no va votar, en el moment d'anar a tocar el botó en el seu escó Rajoy estava desaparegut en combat.

Inversors catalans compren Spanair

La companyia aèria Spanair podria ser comprada a SAS per un grup d'inversors catalans format per Catalana d'Iniciatives i Turisme de Barcelona que es convertirien en socis majoritaris. SAS conservaria però un 20% .

Elecciones

EL 1 de marzo se celebrarán las elecciones gallegas, hacia el junio las europeas y aún está por decidir la fecha exacta de las elecciones al Parlamento de Euskadi, aunque parece que también están previstas por el mes de marzo.

Rajoy, missing in action

Ayer tocaba votar los presupuesto del Estado que salió adelante con los votos del PSOE, BNG y PNV. El PP votó en contra. ¿Todo el PP?. Todo no, el líder pepero no votó, en el momento de ir a tocar el botón en su escaño Rajoy estaba desaparecido en combate.

Inversores catalanes compran Spanair

La compañía aérea Spanair podría ser comprada a SAS por un grupo de inversores catalanes formado por Catalana de Iniciativas y Turismo de Barcelona que se convertirían en socios mayoritarios. SAS conservaría pero un 20% .

Declaració per a la despenalització de l'homosexualitat

Declaració per a la despenalització de l'homosexualitat

66 països membres de l'Assemblea de les Nacions Unides han firmat la declaració per a la despenalització de l'homosexualitat. Cal dir que hi ha països en què són fins i tot condemnats a mort o a penes de presó. La principal impulsora d'aquesta declaració, la secretària d'Estat francesa de Drets Humans Rama Yade ha qualificat d'històrica i ha declarat que "és inacceptable en el segle XXI que encara es pugui torturar i executar a una persona per la seva condició sexual". S'oposen a aquesta declaració els països islàmics i el Vaticà. Curiosa coincidència és aquesta que els Estats teocràtics siguin justament els que s'oposin a la defensa dels drets humans.

Declaración para la despenalización de la homosexualidad
66 países miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas han firmado la declaración para la despenalización de la homosexualidad. Hay que decir que hay países en que son incluso condenados a muerte o apenas de prisión. La principal impulsora de esta declaración, la secretaria de Estado francesa de Derechos Humanos Rama Yade ha calificado de histórica y ha declarado que "es inaceptable en el siglo XXI que aún se pueda torturar y ejecutar a una persona por su condición sexual". Se oponen a esta declaración los países islámicos y el Vaticano. Curiosa coincidencia es ésta que los Estados teocráticos sean precisamente los que se opongan a la defensa de los derechos humanos.

Les ingerències vaticanes

Les ingerències vaticanes

El Vaticà va acusar al govern espanyol d'Estatlatria, una ingerència de l'Estat en la vida personal. I això ho diuen els que s'oposen a l'us del condó, dels anticonceptius, del sexe - excepte si són ells els que toquen el cul a nens - al dret a decidir sobre la pròpia mort, al divorci, i un llarg etcètera. Segons el prefecte de la Causa dels Sants, Angelo Amato el govern espanyol s'intenta ficar en la vida privada de la gent amb l'assignatura d'Educació per la Ciutadania però "per fortuna l'Església espanyola ha donat una resposta pública i clara" i ens salvarà a tots, pobres pecadors descreguts. Qui hauria d'abstenir-se a ingerir-se en la vida privada de la gent són els capellans i el Vaticà faria be de no ingerir-se en els assumptes interns d'altres Estats. Els senyors bisbes s'han pensat que Espanya és el seu màs particular ja que exigeixen al govern espanyol coses que a l'Estat francés - declaradament laic - no tenen pebrots d'exigir-li.

Las injerencias vaticana

El Vaticano acusó al gobierno español de Estadolatria, una injerencia del Estado en la vida personal. Y eso lo dicen los que se oponen al uso del condón, de los anticonceptivos, del sexo - excepto si son ellos los que tocan el culo a niños - al derecho a decidir sobre la propia muerte, al divorcio, y un largo etcétera. Según el prefecto de la Causa de los Santos, Angelo Amato el gobierno español se intenta meter en la vida privada de la gente con la asignatura de Educación por la Ciudadanía pero "por fortuna la Iglesia española ha dado una respuesta pública y clara" y nos salvará a todos, pobres pecadores descreídos. Quien debería abstenerse a injerirse en la vida privada de la gente son los curas y el Vaticano haría be de no injerirse en los asuntos internos de otros Estados. Los señores obispos se han pensado que España es su cortijo particular ya que exigen al gobierno español cosas que al Estado francés - declaradamente laico - no tienen pimientos de exigirle.

injerir
Diccionario de la Real Academia española de la lengua.
(Del
lat. inserĕre).
1. tr. Injertar plantas.
2. tr. Meter una cosa en otra.
3. tr. Introducir en un escrito una palabra, una nota, un texto, etc.
4. prnl. Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio.
ingerir
Gran Diccionari de la Llengua Catalana
[1344; del ll. ingerĕre 'introduir; llançar contra; imposar']
v 1 tr Introduir alguna cosa a les vies digestives a través de la boca.
2 pron Introduir-se indegudament.

Pacte per la immigració

Pacte per la immigració
Els partits catalans firmen el pacte per la immigració, amb l'única excepció de PP i C's. CiU exclou temes com l'obtenció de la nacionalitat i la reagrupació familiar pel fet de ser competències de l'Estat. En el tema de la reagrupació familiar hi ha diferències entre els altres partits Mentre uns pretenen un sentit ampli d'altres ho limiten a cònjuge i fills menors d'edat com marca la directriu de la UE. En el tema de la nacionalitat la proposta és rebaixar el període de residència legal de 10 a 5 anys tot i que això no és compartit per tots. També es tracta de la concessió del dret a vot als immigrants amb residència legal en les eleccions municipals en funció del seu grau d'integració en la nostra societat. Un dels punts valorats per CiU és que el català sigui la llengua vehicular d'acollida raó principal per la que C's es nega a firmar el pacte per la immigració.
Pacto por la inmigración
Los partidos catalanes firman el pacto por la inmigración, con la única excepción de PP y C's. CiU excluye temas como la obtención de la nacionalidad y la reagrupación familiar por el hecho de ser competencias del Estado. En el tema de la reagrupación familiar hay diferencias entre los otros partidos Mientras unos pretenden un sentido amplio de otros lo limitan a cónyuge e hijos menores de edad como marca la directriz de la UE. En el tema de la nacionalidad la propuesta es rebajar el período de residencia legal de 10 a 5 años aunque eso no es compartido por todos. También se trata de la concesión del derecho a voto a los inmigrantes con residencia legal en las elecciones municipales en función de su grado de integración en nuestra sociedad. Uno de los puntos valorados por CiU es que el catalán sea la lengua vehicular de acogida razón principal por la que C s se niega a firmar el pacto por la inmigración.

El franquisme i el nazisme

Per més que alguns neofranquistes s'encaparrin a negar les evidències els fets corroboren la col·laboració entre el franquisme i el nazisme abans, durant i després de la Guerra Civil. Aquest article de La Vanguardia publicat avui deixa clar aquest punt.
Por más que algunos neofranquistas se entosudezcan a negar las evidencias les hechos corroboran la colaboración entre el franquismo y el nazismo antes, durante y después de la Guerra Civil. Este artículo de La Vanguardia publicado hoy deja claro este punto.

Washington, Berlín y Amsterdam guardan pruebas que muestran el papel nazi Barcelona fue escenario de la 'cumbre' nazi que conectó con los golpistas españoles.
La Vanguardia - 19/12/2008
Adolf Hitler y el partido nacionalsocialista alemán alentaron e instigaron el golpe de Estado contra la República española del 18 de julio de 1936 con el fin de lograr una nazificación de España que concordara con sus planes para el dominio de Europa por el III Reich, según desvela un reportaje que publica el Magazine de La Vanguardia este fin de semana.
Los movimientos conspiradores en la península Ibérica de los nazis comenzaron en Lisboa en 1930 y fueron creciendo en función del desarrollo de la política interna española, como ponen de manifiesto una serie de documentos alemanes localizados en archivos de Londres, Amsterdam y Berlín por Eduardo Martín de Pozuelo, periodista de La Vanguardia, y Jordi Finestres, periodista y colaborador de este diario. Esta investigación se puede considerar continuación de tres series de reportajes sobre aspectos desconocidos de la reciente historia de España, publicados a partir de julio del 2005, galardonados con el premio internacional de Periodismo Rey de España que
recibieron Eduardo Martín de Pozuelo e Iñaki Ellakuría. Ahora, el Magazine descubre por primera vez la compleja trama nazi y española que desembocó en el
golpe militar de julio de 1936 y que tuvo en la fase final del trayecto conspirativo al misterioso jefe supremo nazi para España, Hans Hellermann, que sólo daba cuentas de sus acciones a Himmler y que enlazó con militares rebeldes. Instalado en Barcelona, convirtió la capital catalana en el epicentro nazi español que camufló bajo una empresa tapadera de la calle Avinyó número 2. En 1936, tras un viaje a Berlín para recibir instrucciones, convocó en Barcelona a los jefes de las agrupaciones nazis creadas en España. Para ello les envió un mensaje en clave comercial que el Magazine ha localizado en Amsterdam y que acababa con un destacado "¡Heil Hitler!". De este modo Hellermann se reunió entre el 15 y el 20 de mayo de 1936 con los 32 líderes de los más de 160 centros nazis instalados por toda España. Tras esta cumbre,considerada por los servicios secretos de Estados Unidos como una inequívoca preparación de la sublevación militar de julio de 1936, un alto comisionado nazi viajó de Berlín a Barcelona para hablar con Hellermann y mantener a Hitler informado. La visita a la capital catalana del jerarca nazi la desvela un misterioso documento que menciona, además, que ciertos combatientes deberían estar listos para el 25 de junio. La documentación hallada por el Magazine muestra también que antes del golpe, los nazis creyeron haber logrado sus objetivos políticos y militares para España cuando después de las elecciones de noviembre de 1933 la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), dirigida por José M. Gil Robles, se erigió en el partido con más diputados en el Congreso. Entonces otro jefe nazi instalado en Madrid giró una circular a los grupos locales de su partido para ordenar el establecimiento de conexiones con los elementos más extremistas de la CEDA y Gil Robles fue invitado al congreso nazi de Nuremberg. Los nazis estaban complacidos con la sintonía de la CEDA con militares como Goded o Franco, que contaron con las simpatías de los nacionalsocialistas alemanes después de la brutal represión a los mineros asturianos en octubre de 1934. El triunfo del Frente Popular cambió los planes nazis, enfocándolos hacia la sublevación. Entonces Hellermann conectó con militares en Barcelona muy especialmente con Luis López Varela, capitán de la quinta batería del regimiento de artillería Regimiento de Artillería de Montaña n.º 1, de guarnición en Barcelona. Hombre de confianza del general Mola, López Varela fue uno de los cabecillas de la Unión Militar Española (UME), organización clandestina creada a principios de 1934 que adquirió mayor fuerza después de las elecciones de febrero de 1936 cuando se enrolaron en ella muchos generales antirrepublicanos. El 18 de mayo de 1936 la UME y Falange se posicionaron por escrito contra la República y no dudaron comprometerse en combatirla en unos términos sin duda inspirados por los nazis y que calaron en el espíritu de generales como Mola, Sanjurjo o Franco.