29 de des. 2008

FAES, Obama i PP

FAES li diu a Obama que hi ha de fer

FAES, la fundació del PP que presideix Aznar ha publicat un document on demana al futur president dels Estats Units, Barack Obama, que "no decaigui" en la lluita contra el terrorisme. Una fundació privada lligada a un partit d'un país pretén dir-li a màxim dirigent d'un altre país quina ha de ser la seva política en una determinada matèria.

FAES le dice a Obama lo que tiene que hacer

FAES, la fundación del PP que preside Aznar ha publicado un documento donde pide al futuro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que "no decaiga" en la lucha contra el terrorismo. Una fundación privada perteneciente a un partido de un país pretende decirle al máximo dirigente de otro país cuál ha de ser su política en una determinada materia.

Les euroeleccions plantejades com un plebiscit

El Partit Popular ha anunciat que pretén que les properes eleccions al Parlament Europeu siguin un plebiscit per al govern de Zapatero. Sembla que el PP encara no s'ha recuperat de l'última contesa electoral en la que van ser derrotats i pretenen barrejar temes diferents a veure si en la confusió treuen alguna cosa positiva. Des de les eleccions de 2004 el PP ha anat de derrota en derrota - fins a la derrota final? - però ells continuen marejant la perdiu ja que no tenen programa electoral ni credibilitat. La seva esperança és aconseguir un bon resultat electoral però i si tornen a donar-se una altra trompada prendran nota. Estic una mica fart que cada vegada que hi ha eleccions - independent de l'àmbit electoral - els dirigents del PP tractin de barrejar. A veure si ens enterem d'una vegada, les eleccions europees són per a escollir diputats al Parlament Europeu, no altres coses. Ara - juny - toca escollir els diputats pel Parlament Europeu i per tant res tenen a veure amb altres eleccions ni amb altres àmbits electorals. De totes maneres, no n'estic segur que si els senyors del PP es tornen a fotre una altra hòstia electoral siguin ells els que prenguin nota i pleguin tots. Ells les plantejen com un plebiscit a Zapatero però potser haurien de pensar que el plebiscit és per a ells.

Las euroelecciones planteadas como un plebiscito


El Partido Popular ha anunciado que pretende que las próximas elecciones al Parlamento Europeo sean un plebiscito para el gobierno de Zapatero. Parece que el PP aún no se ha recuperado de la última contienda electoral en la que fueron derrotados y pretenden mezclar temas diferentes a ver si en la confusión sacan alguna cosa positiva. Desde las elecciones de 2004 el PP ha ido de derrota derrota - ¿hasta la derrota final? - pero ellos continúan mareando la perdiz ya que no tienen programa electoral ni credibilidad. Su esperanza es lograr un buen resultado electoral pero y si vuelven a darse otra trompada ¿tomarán nota?. Estoy algo harto que cada vez que hay elecciones - independiente del ámbito electoral - los dirigentes del PP traten de mezclarlas. A ver si nos enteramos de una vez, las elecciones europeas son para escoger diputados para el Parlamento Europeo, no otras cosas. Ahora - junio - toca escoger los diputados por el Parlamento Europeo y por lo tanto nada tienen que ver con otras elecciones ni con otros ámbitos electorales. De todas maneras, no estoy seguro de que si los señores del PP se vuelven a dar otra hostia electoral sean ellos los que tomen nota y se vayan todos. Ellos las plantean como un plebiscito a Zapatero pero quizá deberían pensar que el plebiscito es para ellos.