29 de des. 2008

Rouco i els antiavortistes van de marxa

Rouco

L'acte massiu en favor de la família organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola presidit pel cardenal Rouco ha estat un acte per criticar els nous models de família reconegut per les noves lleis i de pas per atacar el govern. Ha estat un acte celebrat el 28 de desembre però tot apunta que els que hi eren no feien bromes. Rouco ha qualificat als fetus avortats com els sants innocents d'avui però s'equivoca, els sants innocents són els que assisteixen a aquests actes de propaganda política episcopal de l'Església espanyola. Només 36 dels 78 bisbes espanyols van anar a aquest acte presidit per Rouco i entre els que no han assistit es trobaven els 17 bisbes catalans que van decidir organitzar un acte conjunt però sense la parafernàlia de l'acte politicoreligiós de Rouco.

Rouco

El acto masivo en favor de la familia organizado por la Conferencia Episcopal Española presidido por el cardenal Rouco ha sido un acto para criticar los nuevos modelos de familia reconocido por las nuevas leyes y de paso para atacar el gobierno. Ha sido un acto celebrado el 28 de diciembre pero todo apunta que los que estaban no hacían bromas. Rouco ha calificado a los fetos abortados como los santos inocentes de hoy pero se equivoca, los santos inocentes son los que asisten a estos actos de propaganda política episcopal de la Iglesia española. Solo 36 de los 78 obispos españoles fueron a este acto presidido por Rouco y entre los que no han asistido se encontraban los 17 obispos catalanes que decidieron organizar un acto conjunto pero sin la parafernalia del acto político-religioso de Rouco.


Amb arguments com aquests...

Els grups provida i antiavortistes també s'han manifestat, en aquest cas davant d'algunes clíniques on es practiquen avortaments. Fins aquí tot normal i tenen el dret a defensar les seves posicions però on fallen és en els arguments adduïts. Una manifestant ha declarat davent de les carxofes radiofòniques que l'avortament és l'origen de l'alcoholisme, el càncer, el maltractament a les dones i, agafeu-vos fort, els accidents de trànsit, entre d'altres disbarats. Que estiguin en contra de l'avortament és el seu dret però no és poden donar uns arguments tants ridículs com aquests.


Con argumentos como estos...
Los grupos provida y antiabortistas también se han manifestado, en este caso ante algunas clínicas donde se practican abortos. Hasta ahí todo normal y tienen el derecho a defender sus posiciones pero donde fallan es en los argumentos aducidos. Una manifestante ha declarado ante de las alcachofas radiofónicas que el aborto es el origen del alcoholismo, el cáncer, el maltrato a las mujeres y, agarraos fuerte, los accidentes de tránsito, entre otros disparates. Que estén en contra del aborto es su derecho pero no se pueden dar unos argumentos tan ridículos como estos.
Humor relacionat: