15 de des. 2008

Terminis incomplerts / Plazos incumplidos

Terminis incomplerts

El president del govern espanyol ha incomplert tres dels terminis per arribar a un acord i ja no dóna data concreta per un nou termini ja que sembla que no té cap intenció d'arribar a un acord en la negociació del finançament. El PSOE és l'opció de govern per Espanya menys dolenta per Catalunya. I això és per preocupar-se. Un govern d'un partit incapaç de complir els seus acords amb altres governs i amb els pobles que els voten no és una cosa gens bona però l'altra opció - Partit Popular - és encara pitjor. Uns (PSOE) ens enganyen i els altres (PP) volen penjar-nos.

Plazos incumplidos

El presidente del gobierno español ha incumplido tres de los plazos por llegar a un acuerdo y ya no da fecha concreta por un nuevo plazo ya que parece que no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo en la negociación de la financiación. El PSOE es la opción de gobierno para España menos mala para Catalunya. Y eso es para preocuparse. Un gobierno de un partido incapaz de cumplir sus acuerdos con otros gobiernos y con los pueblos que les votan no es una cosa nada buena pero la otra opción - Partido Popular - es aún peor. Unos (PSOE) nos engañan y los otros (PP) quieren colgarnos.