5 de des. 2008

FAES i Aznar / FAES y Aznar

FAES
Fins ara pensava que FAES era la fundació del PP per al disseny d'estratègies polítiques però ara es confirma que FAES és una organització dedicada a la efensa dels interessos particulars d'Aznar. Fa uns mesos va publicar-se un article on s'insinuava que Aznar podia ser el pare del futur fill de la Ministra francesa Rachida Dati. Una notícia que tot i ser curiosa crec que ningú va prendres seriosament. I FAES va sortir negant categòricament que Aznar fos el pare de la criatura. Fa pocs dies El País va publicar un document on es demostrava que Aznar havia autoritzat l'ús d'aeròdroms espanyols per avions que transportaves presoners en direcció a Guantanamo. A aquest pas FAES acabarà negant que Aznar hagués estat mai president del govern espanyol.
FAES
Hasta ahora pensaba que FAES era la fundación del PP para el diseño de estrategias políticas pero ahora se confirma que FAES es una organización dedicada a la defensa de los intereses particulares de Aznar. Hace unos meses se publicó un artículo donde se insinuaba que Aznar podía ser el padre del futuro hijo de la Ministra francesa Rachida Dati. Una noticia que todo y ser curiosa creo que nadie se toma seriamente. Y FAES salió negando categóricamente que Aznar fuese el padre de la criatura. Hace pocos días El País publicó un documento donde se demostraba que Aznar había autorizado el uso de aeródromos españoles por aviones que transportabas prisioneros en dirección a Guantanamo. A este paso FAES acabará negando que Aznar hubiese sido nunca presidente del gobierno español.