27 de febr. 2013

Fusió de municipis

Fusió de municipis


 

Probablement és un globus sonda d’aquests que tant agrada llançar als polítics que volen fer creure que treballen molt i que tenen propostes però que no només no foten ni brot sinó que no tenen ni idea.

Una d’aquestes propostes és la de fusionar els municipis de menys de 5000 habitants, que segons els il·luminats que han tingut aquesta idea, solucionaria els problemes econòmics de molts ajuntaments petits, s’eliminaria el sou dels alcaldes i regidors, etc. Cal dir que els regidors i alcaldes dels municipis petits no cobren, doncs, quins sous s’estalviarien?

Si això s’apliqués a la província de Lleida, on només uns 10 dels 229 municipis tenen més de 5000 habitants, la majoria dels municipis lleidatans s’haurien de fusionar amb altres.

Els il·luminats que han fet aquesta proposta, fa uns mesos van proposar la fusió de comunitats autònomes, tot i que la Constitució espanyola ho prohibeix expressament, i sorprèn que un partit que es presenta com a constitucionalista sigui el que proposi un canvi en l’organització territorial i administrativa que és contrari a la Constitució. Parlo en aquest cas d’UPyD, encara que aquesta proposta de fusionar municipis petits també l’han fet des del PP.

Aquests dos partits no són gaire coherents. Poc després d’anunciar aquesta proposta el PP de fusionar municipis va aprovar-se la segregació d’un barri de Badajoz (Extremadura) que en convertir-se en nou municipi ho feia amb el nom de Guadiana del Caudillo.

 

 

 

 

Fusión de municipios
 

 

Probablemente es un globo sonda de esos que tanto gusta lanzar a los políticos que quieren hacer creer que trabajan mucho y que tienen propuestas pero que no sólo no dan palo al agua sino que no tienen ni idea.

Una de estas propuestas es la de fusionar los municipios de menos de 5000 habitantes, que según los iluminados que han tenido esta idea, solucionaría los problemas económicos de muchos ayuntamientos pequeños, se eliminaría el sueldo de los alcaldes y concejales, etc. Hay que decir que los concejales y alcaldes de los municipios pequeños no cobran, pues, ¿qué sueldos se ahorrarían?

Si esto se aplicara en la provincia de Lleida, donde sólo unos 10 de los 229 municipios tienen más de 5000 habitantes, la mayoría de los municipios leridanos deberían fusionarse con otros.

Los iluminados que han hecho esta propuesta, hace unos meses propusieron la fusión de comunidades autónomas, aunque la Constitución española lo prohíbe expresamente, y sorprende que un partido que se presenta como constitucionalista sea el que proponga un cambio en la organización territorial y administrativa que es contrario a la Constitución. Hablo en este caso de UPyD, aunque esta propuesta de fusionar municipios pequeños también la ha hecho desde el PP.

Estos dos partidos no son muy coherentes. Poco después de anunciar esta propuesta el PP de fusionar municipios se aprobó la segregación de un barrio de Badajoz (Extremadura) que al convertirse en nuevo municipio lo hacía con el nombre de Guadiana del Caudillo.

I si tanquem la Delegació del Govern espanyol a Catalunya?

I si tanquem la Delegació del Govern espanyol a Catalunya?

 

La senyora Maria Llanos de Luna, delegada del govern espanyol a Catalunya, continua amb la seva dèria d’empaitar els alcaldes dels municipis catalans que no pengen l’estanquera, arribant a l’extrem d’exigir a l’Ajuntament de Corbera que posi banderes espanyoles a tots els edificis públics del municipi, no es conforma només amb el balcó de l’ajuntament, també persegueix els alcaldes que dels ajuntaments que han aprovat mocions declarant-se municipi lliure.

Tots els grups del Parlament de Catalunya, excepte PP i C’s, han demanat la compareixença de Llanos de Luna per a què doni explicacions sobre les seves actuacions a Catalunya.

Encara que els representants de qualsevol administració amb presència a Catalunya estan obligats per l’article 59.1 de l’Estat a donar explicacions en sessió parlamentària si decideixen no fer acte de presència no són sancionats.

La idea és que algú que es dedica a perseguir alcaldes exigint-los el compliment de la llei no podrà incomplir la llei catalana i hi haurà d’assistir-hi.

No només se li vol preguntar sobre la persecució dels alcaldes pel tema de les banderes, sinó també sobre les condicions del centre d’internament d’estrangers de la Verneda, depenent de l’Estat i per extensió responsabilitat de Llanos de Luna, i també se li demanarà que expliqui perquè la Guàrdia Urbana de Castelldefels – ajuntament governat pel PP, partit al qual pertany també Llanos de Luna – patrulla amb la Policia Nacional (espanyola) quan ho hauria de fer amb els Mossos d’Esquadra, que és la policia que té a Catalunya les responsabilitats d’ordre públic.

 

Cal recordar que els delegats del govern, abans governs civils, són càrrecs no electes, és a dir, a la senyora Llanos de Luna no l’hem escollit els catalans, és una alta funcionària del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la senyora Llanos de Luna és una funcionària del govern i del PP a les ordres de Montoro.

 

La supressió de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya suposaria un estalvi important, tot i que no he trobat quin és el pressupost de la Delegació del Govern espanyol per a l’any 2013, si que he trobat que netejar la delegació del govern espanyol a Catalunya ens costarà quasi 900.000 euros aquest 2013. I que ningú m’interpreti malament, no estic demanant que no netegin la delegació del govern espanyol. Només el sou de la senyora Llanos de Luna en qualitat de delegada del govern espanyol a Catalunya és d’uns 63.000 euros anuals, que ens podríem estalviar.

 

 

 

 

 

 

¿Y si cerramos la Delegación del Gobierno en Catalunya?

 

La señora María Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, continúa con su obsesión de perseguir a los alcaldes de los municipios catalanes que no cuelgan la estanquera, llegando al extremo de exigir al Ayuntamiento de Corbera que ponga banderas españolas en todos los edificios públicos del municipio, no se conforma sólo con el balcón del ayuntamiento, también persigue los alcaldes que los ayuntamientos que han aprobado mociones declarándose municipio libre.

Todos los grupos del Parlamento de Catalunya, excepto PP y C 's, han pedido la comparecencia de Llanos de Luna para que dé explicaciones sobre sus actuaciones en Catalunya.

Aunque los representantes de cualquier administración con presencia en Catalunya están obligados por el artículo 59.1 del Estado a dar explicaciones en sesión parlamentaria si deciden no hacer acto de presencia no son sancionados.

La idea es que alguien que se dedica a perseguir alcaldes exigiéndoles el cumplimiento de la ley no podrá incumplir la ley catalana y habrá de asistir.

No sólo se le quiere preguntar sobre la persecución de los alcaldes por el tema de las banderas, sino también sobre las condiciones del centro de internamiento de extranjeros de la Verneda, dependiendo del Estado y por extensión responsabilidad de Llanos de Luna, y también se le pedirá que explique por qué la Guardia Urbana de Castelldefels - ayuntamiento gobernado por el PP, partido al que pertenece también Llanos de Luna - patrulla con la Policía Nacional (española) cuando debería hacerlo con los Mossos d'Esquadra, que es la policía que tiene en Catalunya las responsabilidades de orden público.

 

Cabe recordar que los delegados del gobierno, antes gobiernos civiles, son cargos no electos, es decir, a la señora Llanos de Luna no lo hemos escogido los catalanes, es una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la señora Llanos de Luna es una funcionaria del gobierno y del PP a las órdenes de Montoro.

 

La supresión de la Delegación del Gobierno en Catalunya supondría un ahorro importante, aunque no he encontrado cuál es el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el año 2013, si que he encontrado que limpiar la delegación del gobierno español en Catalunya nos costará casi 900.000 euros este 2013. Y que nadie m'interpreti mal, no estoy pidiendo que no limpien la delegación del gobierno español. Sólo el sueldo de la señora Llanos de Luna en calidad de delegada del Gobierno en Catalunya es de unos 63.000 euros anuales, que nos podríamos ahorrar.

26 de febr. 2013

Watergate espanyistaní

Watergate espanyistaní

 

Alicia Sánchez Camacho (presidenta del Partit Popular a Catalunya) i Victòria Álvarez (exparella de Jordi Pujol i Ferrusola), van reunir-se al voltant d’una taula del restaurant la Camarga per tal que la segona expliqués a la primera afers d’alcova i sobre els negocis del tercer.

Victoria Álvarez va confessar a Sánchez Camacho que la seva raó per apropar-se a Jordi Pujol Ferrusola és “perquè és molt bo al llit. Intercanvien opinions sobre l’ús del bótox, la cirurgia estètica, i altres assumptes banals.

Tot això hauria acabat aquí si no fos que la conversa estava sent gravada, i segons el director de Método 3 per empleats de la seva agència a instàncies de l’entorn de Sánchez Camacho. Per “entorn” de Sánchez Camacho hem d’entendre Partit Popular. Aquest “entorn” va informar dels detalls del dinar entre ambdues dones per tal que els “espietes” de Método 3, Alejandro Borreguero i Julián Peribáñez, poguessin instal·lar una gravadora dins d’un gerro comprat en un “tot a 1 € xinès” que van posar a la taula on van dinar les senyores sense que ho sabés Francisco Marco, director de Método 3. Segons el director de Método 3, l’agència no va cobrar per aquest treball i ell va assabentar-se de tot l’assumpte per la premsa. El director d’una empresa que es dedica a cercar informació sobre altres no sap que passa dins de l’empresa que ell dirigeix?

Método 3 va dedicar-se a espiar polítics (la líder del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, el comissari europeu Joaquín Almunia o el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig (CiU)), empresaris i personalitats de la vida pública catalana. Els dos “espietes” han declarat que Sánchez Camacho coneixia la gravació.

I a tot aquest embolic cal afegir la sospita que Método 3 podria tenir alguna relació amb el CNI, que el CNI nega, només faltaria.

Tot aquest assumpte apunta a una trama d’espionatge a partits polítics i altres personalitats a Catalunya darrera de la qual hi ha el Partit Popular, una mena de Watergate en versió espanyola, només cal veure l’estil pedestre i barroer d’aquesta gent, amb una Sánchez Camacho en el paper de Matahari espanyistaní que intenta treure-li informació compromesa a l’exparella despitada d’en Jordi Pujol i Ferrusola.

Un fet curiós és que quan va sortir el tema dels sobres de Bárcenas, Sánchez Camacho va estar una setmana callada, i ara que ha sortit aquest escàndol de les escoltes també ha decidit callar,de moment, fins i tot ella deu estar avergonyida de tota la podridura que hi ha al seu partit.

 

 

 

 

 

Watergate españistaní

 

Alicia Sánchez Camacho (presidenta del PP en Cataluña) y Victoria Álvarez (ex pareja de Jordi Pujol i Ferrusola), se reunieron alrededor de una mesa del restaurante La Camarga para que la segunda explicara a la primera asuntos de alcoba y sobre los negocios del tercero.

 

Victoria Álvarez confesó a Sánchez Camacho que su razón para acercarse a Jordi Pujol Ferrusola es "porque es muy bueno en la cama". Intercambian opiniones sobre el uso del bótox, la cirugía estética, y otros asuntos banales.

 

Todo esto habría acabado aquí si no fuera que la conversación estaba siendo grabada, y según el director de Método 3 por empleados de su agencia a instancias del entorno de Sánchez Camacho. Por "entorno" de Sánchez Camacho debemos entender Partido Popular. Este "entorno" informó de los detalles del almuerzo entre ambas mujeres para que los "espías" de Método 3, Alejandro Borreguero y Julián Peribáñez, pudieran instalar una grabadora dentro de un jarrón comprado en un "todo a 1 € chino" que pusieron en la mesa donde comían las señoras sin que lo supiera Francisco Marco, director de Método 3. Según el director de Método 3, la agencia no cobró por este trabajo y él se enteró de todo el asunto por la prensa. ¿El director de una empresa que se dedica a buscar información sobre otros no sabe que pasa dentro de la empresa que él dirige?.

Método 3 se dedicó a espiar políticos (la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, el comisario europeo Joaquín Almunia o el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig (CiU)), empresarios y personalidades de la vida pública catalana. Los dos "espías" han declarado que Sánchez Camacho conocía la grabación.

Y a todo este lío hay que añadir la sospecha de que Método 3 podría tener alguna relación con el CNI, que el CNI niega, faltaría más.

Todo este asunto apunta a una trama de espionaje a partidos políticos y otras personalidades en Catalunya tras la cual está el PP, una especie de Watergate en versión española, sólo hay que ver el estilo pedestre y torpe de esta gente, con una Sánchez Camacho en el papel de Matahari españistaní que intenta sacarle información comprometida a la ex pareja despechada de Jordi Pujol i Ferrusola.

Un hecho curioso es que cuando salió el tema de los sobres de Bárcenas, Sánchez Camacho estuvo una semana callada, y ahora que ha salido este escándalo de las escuchas también ha decidido callar, de momento, incluso ella debe estar avergonzada de toda la podredumbre que hay en su partido.

15 de febr. 2013

La sardana prohibida

La sardana prohibida

Foto: Monument a la sardana. Autor: Jaume Cusó.

Pot ser estrany pensar que algú pugui prohibir una cançó, especialment quan aquesta cançó és un cant d’amor a la pròpia terra, però encara és més difícil d’entendre que les raons per prohibir-la siguin arguments tan fal·laços com els expressats en la circular del governador civil de Barcelona, el general Losada, va fer pública el 5 de setembre de 1924 prohibint-la: “Havent arribat a aquest Govern Civil, de manera que no hi ha cap dubte que determinats elements han convertit la sardana "La Santa Espina" en himne representatiu d'odioses idees i criminals aspiracions, escoltant la seva música amb el respecte i reverència que es tributen als himnes nacionals, he acordat prohibir que es toqui i canti la mencionada sardana en la via pública, sales d'espectacles i societats i en les romeries o reunions camperoles, prevenint els infractors d'aquesta ordre que procediré al seu càstig amb tot el rigor."

 

La música de "la Santa Espina" és d’Enric Morera, autor també de la “Sardana de les Monges”, i la lletra és d’Àngel Guimerà. Forma part de la Sarsuela “la Santa Espina” i va ser estrenada l’any 1907 al Teatre Principal de Barcelona.

 

El general Losada va ser governador civil durant la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que es va caracteritzar per un profund odi contra la llengua i la cultura catalana, i contra el catalanisme, del que es va derivar prèviament un altre text infame com el “Real Decreto contra el separatismo”.

 

Fragment del “Real Decreto contra el Separatismo” (18 de Setembre de 1923):

Part dispositiva. Article primer. Seran jutjats pels tribunals militars, a partir de la data d'aquest decret, els delictes contra la seguretat i unitat de la pàtria, quan tendeixin a disgregar-la, restar fortalesa, i rebaixar el seu concepte, ja sigui per la paraula, per escrit, per la impremta o per un altre mitjà mecànic o gràfic de publicitat i difusió, o per qualsevol altre acte o manifestació. No es podrà hissar o tenir una altra bandera que la nacional en vaixells o edificis, siguin de l'Estat, província o municipi, ni enlloc, sense més excepció que les ambaixades, consolats, hospitals i escoles i altres centres pertanyents a nacions estrangeres.

Article segon. Les infraccions que contra el que disposa aquest decret llei es cometin es castiguen de la manera següent: Ostentació de banderes que no siguin la nacional: sis mesos li arrest i multa de 500 a 5.000 pessetes per al portador d'ella, o per l'amo de la finca, vaixell, etc. Delictes de la paraula, oral o escrita: presó correccional de sis mesos i un dia a un any i multa de 500 a 5.000 pessetes.

La difusió d'idees separatistes per mitjà de l'ensenyament o la predicació de doctrines de les expressades en l'article primer, presó correccional d'un a dos anys. Bandidatge, manifestacions públiques o privades referents a aquests delictes, tres anys de presó correccional i multa de 1.000 a 10.000 pessetes. Alçament de partides armades: presó major de sis anys i un dia a dotze anys per al cap i de tres a sis anys de presó correccional als que el segueixin formant partida o partides, si el fet no constitueix un altre delicte més greu. Resistència a la força pública: en concepte de partida, pena de mort al cap i sis anys i un dia a dotze anys de presó major per a tots els que formen la partida o partides. [...] Expressar o escriure en idiomes o dialectes les cançons, balls, costums i vestits regionals, no són objecte de prohibició, però en els actes oficials de caràcter nacional o internacional no podrà usar-se per les persones investides d'autoritat altre idioma que el castellà, que és l'oficial de l'Estat espanyol, sense que aquesta prohibició abast a la vida interna de les corporacions de caràcter local o regional, obligades però a portar en castellà els llibres oficials de registre i actes, fins i tot en els casos en que els avisos o comunicacions no dirigides a les autoritats estiguin redactades en llengua tradicional. Madrid, 18 de setembre de 1923. Alfons XIII. El president del Directori Militar, Miguel Primo de Rivera, marquès d'Estella. Gaceta, 19 de setembre de 1923. Alcubilla. Anuari de 1923, Madrid, 1923.

 

90 anys després Llanos de Luna sembla inspirada pel seu predecessor i pel decret primoriverista en la seva croada banderil pel Principat, qui sap si acabarà enviant la Guàrdia Civil o la Policia Nacional a apallissar sardanistes com feia el seu (menyspreable) predecessor.

 

La Santa Espina (lletra)

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.

Déu va passar-hi en primavera,
i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera,
i canta que cantaràs.

Canta l'ocell, lo riu, la planta,
canten la lluna i el sol.
I tot treballant la dona canta,
i canta al peu del bressol.

I canta a dintre de la terra
el passat ja mai passat,
i jorns i nits, de serra en serra,
com tot canta al Montserrat.

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.
 


 

 

 

 

 

La sardana prohibida

 

Foto: Monument a la sardana. Autor: Jaume Cusó.
Puede ser extraño pensar que alguien pueda prohibir una canción, especialmente cuando esta canción es un canto de amor a la propia tierra, pero aún es más difícil de entender que las razones para prohibirla sean argumentos tan falaces como los expresados en la circular del gobernador civil de Barcelona, ​​el general Losada, hizo pública el 5 de septiembre de 1924 prohibiendo la: "Habiendo llegado a este Gobierno Civil, por lo que no hay ninguna duda de que determinados elementos han convertido la sardana "La Santa Espina" en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales, he acordado prohibir que se toque y cante la mencionada sardana en la vía pública, salas de espectáculos y sociedades y en las romerías o reuniones campesinas, previniendo los infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo el rigor."

 

La música de "la Santa Espina" es de Enric Morera, autor también de la "Sardana de las Monjas", y la letra es de Àngel Guimerà. Forma parte de la zarzuela "la Santa Espina" y fue estrenada en 1907 en el Teatro Principal de Barcelona.

 

El general Losada fue gobernador civil durante la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que se caracterizó por un profundo odio contra la lengua y la cultura catalana, y contra el catalanismo, del que se derivó previamente otro texto infame como el " Real Decreto contra el separatismo".

 

Fragmento del "Real Decreto contra el separatismo" (18 de Septiembre de 1923):

Parte dispositiva. Artículo primero. Serán juzgados por los tribunales militares, a partir de la fecha de este decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la patria, cuando tiendan a disgregarse la, restar fortaleza, y rebajar su concepto, ya sea por la palabra, por escrito, por la imprenta o por otro medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier otro acto o manifestación. No se podrá izar o tener otra bandera que la nacional en barcos o edificios, sean del Estado, provincia o municipio, ni en ninguna parte, sin más excepción que las embajadas, consulados, hospitales y escuelas y otros centros pertenecientes a naciones extranjeras.

Artículo segundo. Las infracciones que contra lo dispuesto en este decreto ley se cometan se castigan de la siguiente manera: Ostentación de banderas que no sean la nacional: seis meses le arresto y multa de 500 a 5.000 pesetas para el portador de ella, o por el dueño de la finca, barco, etc. Delitos de la palabra, oral o escrita: prisión correccional de seis meses y un día a un año y multa de 500 a 5.000 pesetas.

La difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza o la predicación de doctrinas de las expresadas en el artículo primero, prisión correccional de uno a dos años. Bandidaje, manifestaciones públicas o privadas referentes a estos delitos, tres años de prisión correccional y multa de 1.000 a 10.000 pesetas. Levantamiento de partidas armadas: prisión mayor de seis años y un día a doce años para la cabeza y de tres a seis años de prisión correccional a los que le sigan formando partida o partidas, si el hecho no constituye otro delito más grave. Resistencia a la fuerza pública: en concepto de partida, pena de muerte en la cabeza y seis años y un día a doce años de prisión mayor para todos los que forman la partida o partidas. [...] Expresar o escribir en idiomas o dialectos las canciones, bailes, costumbres y trajes regionales, no son objeto de prohibición, pero en los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es la oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las corporaciones de carácter local o regional, obligadas pero a llevar en castellano los libros oficiales de registro y actos, hasta Aun en los casos en que los avisos o comunicaciones no dirigidas a las autoridades estén redactadas en lengua tradicional. Madrid, 18 de septiembre de 1923. Alfonso XIII. El presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella. Gaceta, 19 de septiembre de 1923. Alcubilla. Anuario de 1923, Madrid, 1923.

 

90 años después Llanos de Luna parece inspirada por su predecesor y por el decreto primoriverista en su cruzada banderil por el Principado, quién sabe si acabará enviando la Guardia Civil o la Policía Nacional a apalear sardanistas como hacía su (despreciable) predecesor.

 

La Santa Espina (letra)

Somos y seremos gente catalana
tanto si se quiere como si no se quiere,
que no hay tierra más ufana
bajo la capa del sol. 

Dios pasó por aquí en primavera,
y todo cantaba a su paso.
Canta la tierra todavía entera,
y canta que cantarás. 

Canta el pájaro, el río, la planta,
cantan la luna y el sol.
Y todo trabajando la mujer canta,
y canta al pie de la cuna. 

Y canta dentro de la tierra
el pasado ya nunca pasado,
y los dias y noches, de sierra en sierra,
como todo canta al Montserrat. 

Somos y seremos gente catalana
tanto si se quiere como si no se quiere,
que no hay tierra más ufana
bajo la capa del sol. 


 

14 de febr. 2013

El nacionalisme espanyol més caspós emula Ferran VII

El nacionalisme espanyol més caspós emula Ferran VII

 

Admesa ILP protaurina amb l’entusiàstic suport del PP

 

El Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a la que el PP dóna suport, per declarar les curses de braus Bé d’Interès Cultural (BIC). Que les curses de braus siguin declarades BIC podria suposar, i aquesta és la intenció declarada del president de la comissió de cultura, el peper Juan Manuel Albendea, la derogació de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya que prohibia les curses de braus, i segons el senyor Albendea hi haurà curses de braus a Catalunya el pròxim estiu.

Aquesta ILP de la Federació d’Entitats Taurines de Catalunya ha estat presentada amb 550000 signatures, i el PP, amb la seva majoria absoluta, ja ha anunciat que serà aprovada, quan encara no ha estat debatuda. Segons Albendea: “Crec que la llei pot estar aprovada per al mes de juny, a tot estirar, per al setembre, així que aleshores ja s'hauran declarat els toros bé d'interès cultural”. Segons el PP passa a ser un assumpte de l’Estat en ser aprovada la declaració de Bé d’Interès Cultural de les curses de braus, i això anul·la la legislació catalana, segons el Albendea, però des de la Generalitat no creuen que això sigui així.

El PP no se n’ha amagat mai que la seva intenció és passar pel damunt del Parlament de Catalunya i de la voluntat dels ciutadans catalans, i tornar a imposar els toros a Catalunya malgrat el rebuig general que les curses de braus tenen a Catalunya.

 

Del “panem et circenses” al “sine pane sed cum tauros”

 

Ferran VII (nascut el 14 d’octubre de 1784 i mort el 29 de setembre de 1833), que va ser rei entre  el 1808 i el 1833, i anomenat pels seus partidaris “el Deseado” (el Desitjat) o pels seus detractors “el Rey Felón” (el Rei traïdor) era un gran aficionat a la tauromàquia i poc partidari del coneixement, si fa no fa com el govern del Partit Popular, i va decidir l’any 1830 tancar les universitats i obrí escoles de tauromàquia, en concret a San Fernando (Cadis), el bressol de la Constitució de 1812, que el propi monarca absolutista havia derogat el 1814, i que va estar en vigor en altres períodes. Les universitats eren, a parer d’aquest cretí coronat, un niu de lliberals perillosos, en canvi la tauromàquia eren el millor exponent de la mentalitat del poble espanyol. Ferran VII sembla inspirar el PP, oi?. El 2010 el govern de Castella Lleó va proposar incloure en l’educació primària, secundària i batxillerat un temari sobre la tauromàquia. Ara és el govern central que no només vol convertir la barbàrie en un Bé d’Interès Cultural, sinó que pretenen incloure la tauromàquia en l’educació secundària.

 

I Toni Cantó va cantar

 

Només faltava Toni Cantó, aquest polític d’UPyD que diuen que també és actor, dient la bajanada del dia: “Ni els bous ni la resta dels animals tenen dos dels quals són els nostres drets fonamentals: el dret a la llibertat i el dret a la vida”. Un altre afirmació de Cantó és que com els animals, segons ell, estan mancats del lliure albir, del qual, segons ell, disposem els humans, no poden tenir drets ni tampoc dret a viure. Cal dir, que veient com funcionen alguns partits quan toca votar i tots els diputats d’un determinat partit voten el mateix, perquè si voten diferent del que diu el partit els sancionen, podríem arribar a la conclusió que els diputats també estan mancats del lliure albir i llavors... i aquí em reservo la meva opinió perquè no seria gaire correcte dir-ho.

 

A Catalunya ja només queda una plaça de toros, la Monumental, l’afició als toros és mínima i gens rendible, la Monumental no omple mai exceptuant quan toreja José Tomás, i sospito que  pocs dels que hi assisteixen són persones residents a Catalunya. Les Illes Canàries van suprimir les curses de braus l’any 1991 i en aquests 22 anys cap govern espanyol ha derogat la llei canària, en canvi el Parlament de Catalunya prohibeix les corrides i el nacionalisme espanyol desferma la seva ira, tot i que saben que a Catalunya ja només queda una plaça de toros. Una plaça de toros menys no perjudica al sector taurí, no és, per tant, un tema econòmic, però si que és un cop molt dur que una de les activitats que més s’identifica amb l’espanyolisme més ranci desaparegui de Catalunya, un cop molt dur a l’orgull del nacionalisme espanyol. El sector taurí viu de les subvencions que rep d’ajuntaments, comunitats autònomes, Estat i la Unió Europea, 600 milions d’euros anuals. Quants diners pagava l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat d’aquests 600 milions?

 


 


 

 

 

 

El nacionalismo español más casposo emula Fernando VII

 

Admitida ILP protaurinos con el entusiástico apoyo del PP

 

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en la que el PP apoya, para declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural (BIC). Que las corridas de toros sean declaradas BIC podría suponer, y ésta es la intención declarada del presidente de la comisión de cultura, el pepero Juan Manuel Albendea, la derogación de la ley aprobada por el Parlamento de Catalunya que prohibía las corridas de toros, y según el señor Albendea habrá corridas de toros en Catalunya el próximo verano.

Esta ILP de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha sido presentada con 550.000 firmas, y el PP, con su mayoría absoluta, ya ha anunciado que será aprobada, cuando aún no ha sido debatida. Según Albendea: "Creo que la ley puede estar aprobada para el mes de junio, a lo sumo, para septiembre, así que entonces ya se habrán declarado los toros bien de interés cultural". Según el PP pasa a ser un asunto del Estado al ser aprobada la declaración de Bien de Interés Cultural de las corridas de toros, y eso anula la legislación catalana, según el Albendea, pero desde la Generalitat no creen que esto sea así.

El PP no se ha escondido nunca que su intención es pasar por encima del Parlamento de Catalunya y de la voluntad de los ciudadanos catalanes, y volver a imponer los toros en Catalunya pese al rechazo general que las corridas de toros tienen en Catalunya.

 

Del "panem et circenses" en el "sine pane sed cum Tauros"

 

Fernando VII (nacido el 14 de octubre de 1784 y fallecido el 29 de septiembre de 1833), que fue rey entre 1808 y 1833, y llamado por sus partidarios "el Deseado" (el Deseado) o por sus detractores " el Rey Felón "(el Rey traidor) era un gran aficionado a la tauromaquia y poco partidario del conocimiento, más o menos como el gobierno del Partido Popular, y decidió en 1830 cerrar las universidades y abrió escuelas de tauromaquia, en concreto en San Fernando (Cádiz), la cuna de la Constitución de 1812, que el propio monarca absolutista había derogado en 1814, y que estuvo en vigor en otros períodos. Las universidades eran, en opinión de este cretino coronado, un nido de liberales peligrosos, en cambio la tauromaquia eran el mejor exponente de la mentalidad del pueblo español. Fernando VII parece inspirar el PP, ¿verdad?. En 2010 el gobierno de Castilla León propuso incluir en la educación primaria, secundaria y bachillerato un temario sobre la tauromaquia. Ahora es el gobierno central que no sólo quiere convertir la barbarie en un Bien de Interés Cultural, sino que pretenden incluir la tauromaquia en la educación secundaria.

 

Y Toni Cantó cantó

 

Sólo faltaba Toni Cantó, este político de UPyD que dicen que también es actor, diciendo la tontería del día: "Ni los toros ni el resto de los animales tienen dos de los cuales son nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad y el derecho en la vida ". Otro afirmación de Cantó es que como los animales, según él, carecen del libre albedrío, del que, según él, disponemos los humanos, no pueden tener derechos ni tampoco derecho a vivir. Hay que decir, que viendo cómo funcionan algunos partidos cuando toca votar y todos los diputados de un determinado partido votan lo mismo, porque si votan distinto de lo que dice el partido los sancionan, podríamos llegar a la conclusión de que los diputados también carecen del libre albedrío y entonces ... y aquí me reservo mi opinión porque no sería muy correcto decirlo.
 
 

En Catalunya ya sólo queda una plaza de toros, la Monumental, la afición a los toros es mínima y nada rentable, la Monumental no llena nunca excepto cuando torea José Tomás, y sospecho que pocos de los que asisten son personas residentes en Catalunya. Las Islas Canarias suprimieron las corridas de toros en 1991 y en estos 22 años ningún gobierno español ha derogado la ley canaria, en cambio el Parlament de Catalunya prohíbe las corridas y el nacionalismo español desata su ira, aunque saben que en Catalunya ya sólo queda una plaza de toros. Una plaza de toros menos no perjudica al sector taurino, no es, por tanto, un tema económico, pero si que es un golpe muy duro que una de las actividades que más se identifica con el españolismo más rancio desaparezca de Catalunya, un golpe muy duro al orgullo del nacionalismo español. El sector taurino vive de las subvenciones que recibe de ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado y la Unión Europea, 600 millones de euros anuales. ¿Cuánto dinero pagaba el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de esos 600 millones?

8 de febr. 2013

El PP pretén que tornin a celebrar-se corrides de toros a Catalunya

El PP pretén que tornin a celebrar-se corrides de toros a Catalunya

L’abril de l’any 2004 el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una declaració que es proclamava contrària a les curses de braus i a favor dels drets dels animals. El 28 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la prohibició de la celebració de curses de braus a tot Catalunya que entrà en vigor el més de gener següent. A la ciutat de Barcelona van arribar a haver-hi tres places de toros: la més antiga que data del 1835, aproximadament, situada a la Barceloneta, si fa no fa on hi havia un dipòsit de gas que fa uns vint anys i escaig va fer un immens pet, al costal de l’hospital del Mar. I després hi ha “Las Arenas”, avui reconvertida en centre comercial, tot i que respectant la façana pel seu valor arquitectònic i artístic, i la “Monumental”, propietat del Grup Balañá. 

La Federació d’Entitats Taurines de Catalunya ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular per declarar les corrides de toros com a Bé d’Interès Cultural (BIC) que ha presentat al Congrés dels Diputats amb l’aval de 550.000 signatures. Juan Manuel Albendea, president de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, ha afirmat que la declaració de BIC suposarà la derogació de la prohibició de celebrar corrides de toros a Catalunya i que aquest estiu, setembre com a molt tard, se celebraran corrides de toros a Catalunya: “Crec que la llei pot estar aprovada per al mes de juny, a tot estirar, per al setembre, així que aleshores ja s'hauran declarat els toros bé d'interès cultural”. El PP considera que l’aprovació de BIC suposa la derogació de la legislació aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Per celebrar qualsevol espectacle cal permisos, i això correspon a les autoritats municipals, cal recordar que a la ciutat de Barcelona no estan permesos els espectacles amb animals, i si aquesta prohibició val pels circs també val per un espectacle on es tortura i maten sis animals. El govern espanyol va apujar l’IVA de la cultura (inclosos cinema i teatre) al 21% però va mantenir l’IVA dels toros al 10%. La Generalitat podria crear un impost o taxa pels espectacles taurins que convertís aquest lamentable espectacle en econòmicament prohibitiu. O simplement no acatar la declaració de BIC. 

Ferran VII va decidir tancar les escoles tècniques considerant-les un focus de subversius, i va aprovar la creació d’escoles de tauromàquia, dos segles després el cada dia més autoritari i caspós govern espanyol converteix l’educació i la sanitat en un luxe, i promou la barbàrie de la tauromàquia. El Partit Popular afavoreix el sector privat sacrificant el públic, i finança negocis privats amb diners de tots els ciutadans. La tauromàquia rep anualment més de 600 milions d’euros d’ajuntaments, comunitats autònomes, Estat, i el que em sembla més greu, de la Unió Europea, mentrestant, l’educació i la sanitat públiques veuen com l’Estat i les Comunitats Autònomes els retallen, això si, els diners públics serveixen per omplir les arques de consorcis sanitaris privats que tenen a dirigents del PP en l’accionariat (CAPIO).

 

 

 

 

 

El PP pretende que vuelvan a celebrarse corridas de toros en Catalunya 

En abril del año 2004 el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una declaración que se proclamaba contraria a las corridas de toros ya favor de los derechos de los animales. El 28 de julio de 2010 el Parlamento de Catalunya aprobó la prohibición de la celebración de corridas de toros en Catalunya que entró en vigor el mes de enero siguiente. En la ciudad de Barcelona llegaron a haber tres plazas de toros: la más antigua que data de 1835, aproximadamente, situada en la Barceloneta, poco más o menos donde había un depósito de gas que hace unos veinte años y pico explotó, al lado del hospital del Mar. Y luego hay "Las Arenas", hoy reconvertida en centro comercial, aunque respetando la fachada por su valor arquitectónico y artístico, y la "Monumental", propiedad del Grupo Balañá. 

La Federación de Entidades Taurinas de Catalunya ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular para declarar las corridas de toros como Bien de Interés Cultural (BIC) que ha presentado en el Congreso con el aval de 550.000 firmas. Juan Manuel Albendea, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, afirmó que la declaración de BIC supondrá la derogación de la prohibición de celebrar corridas de toros en Catalunya y que este verano, septiembre como muy tarde, se celebrarán corridas de toros en Catalunya: "Creo que la ley puede estar aprobada para el mes de junio, a lo sumo, para septiembre, así que entonces ya se habrán declarado los toros bien de interés cultural". El PP considera que la aprobación de BIC supone la derogación de la legislación aprobada por el Parlamento de Catalunya. 

Para celebrar cualquier espectáculo hay permisos, y esto corresponde a las autoridades municipales, cabe recordar que en la ciudad de Barcelona no están permitidos los espectáculos con animales, y si esta prohibición vale por circos también vale para un espectáculo donde se tortura y matan seis animales . El gobierno español subió el IVA de la cultura (incluidos cine y teatro) al 21% pero mantuvo el IVA de los toros al 10%. La Generalitat podría crear un impuesto o tasa por los espectáculos taurinos que convirtiera este lamentable espectáculo en económicamente prohibitivo. O simplemente no acatar la declaración de BIC. 

Fernando VII decidió cerrar las escuelas técnicas considerándolas un foco de subversivos, y aprobó la creación de escuelas de tauromaquia, dos siglos después el cada día más autoritario y casposo Gobierno convierte la educación y la sanidad en un lujo, y promueve la barbarie de la tauromaquia. El Partido Popular favorece el sector privado sacrificando el público, y financia negocios privados con dinero de todos los ciudadanos. La tauromaquia recibe anualmente más de 600 millones de euros de ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, y lo que me parece más grave, de la Unión Europea, mientras tanto, la educación y la sanidad públicas ven como el Estado y las Comunidades autónomas los recortan, eso sí, el dinero público sirven para llenar las arcas de consorcios sanitarios privados que tienen a dirigentes del PP en el accionariado (CAPIO).

7 de febr. 2013

Ahmadinejad vol ser astronauta

Ahmadinejad vol ser astronauta

 

Recentment l’Iran va enviar un mico a l’espai, i pel que s’ha vist a les fotos sembla el mico que van enviar i el que va tornar no s’assemblaven gens ni mica. O va patir una mutació o la pobra bèstia va dinyar-la. Això si, la propaganda iraniana considera un gran fita haver enviat un mico a l’espai i ja anuncien que l’any 2020 podrien enviar un home a l’espai. El candidat és l’actual president Mahmud Ahmadinejad, a qui l’Iran ja se li queda petit. El petit dictador islàmic ha dit que “la nostra joventut està decidida a que d'aquí a quatre o cinc anys enviem un home a l'espai i estic convençut que va a aconseguir. Estic disposat a ser el primer humà enviat a l'espai per científics iranians, encara que sé que hi ha molts candidats”.

Ahmadinejad aspira a ser el primer iranià que viatgi a l’espai, suposo que el mico no el compten perquè no devia ser un mico iranià, però jo li proposo una altra fita a Ahmadinejad, que sigui el primer home que trepitgi el Sol. Si no ho aconsegueix i se socarrima haurà servit a la ciència demostrant que no és possible aterrar-hi, cosa que fins ara només és una teoria.

 

 

 

 

Ahmadineyad quiere ser astronauta

 

Recientemente Irán envió un mono al espacio, y por lo visto en las fotos parece que el mono que enviaron y el que volvió no se parecían en absoluto. O sufrió una mutación o la pobre bestia la palmó. Eso si, la propaganda iraní considera un gran logro haber enviado un mono al espacio y ya anuncian que en 2020 podrían enviar un hombre al espacio. El candidato es el actual presidente Mahmud Ahmadineyad, a quien Irán ya se le queda pequeño. El pequeño dictador islámico dijo que "nuestra juventud está decidida a que dentro de cuatro o cinco años enviamos un hombre al espacio y estoy convencido de que se va a conseguir. Estoy dispuesto a ser el primer humano enviado al espacio por científicos iraníes, aunque sé que hay muchos candidatos ".

Ahmadineyad aspira a ser el primer iraní que viaje al espacio, supongo que el mono no lo cuentan porque no debía ser un mono iraní, pero yo le propongo otro hito a Ahmadineyad, que sea el primer hombre que pise el sol. Si no lo consigue y se chamusca habrá servido a la ciencia demostrando que no es posible aterrizar allí, cosa que hasta ahora sólo es una teoría.

Científics espanyols ressusciten el geocentrisme

Científics espanyols ressusciten el geocentrismeJuan Carlos Gorostizaga (físic i professor de matemàtiques aplicades a l'Escola Tècnica Superior de Nàutica i Màquines Navals de la Universitat del País Basc (UPV) i Milenko Bernadic (doctor en Matemàtiques de la Universitat de Múrcia) han ressuscitat la teoria geocèntrica, aquella que diu que la Terra és el centre de l’Univers. Aquests dos científics de fortes creences religioses i partidaris del creacionisme, teoria oposada a la teoria de l’evolució de Darwin, creuen que tots els astres de l’Univers giren al voltant de la Terra. Segons aquesta teoria, la geocèntrica, el Sol i la Lluna giren al voltant d’una Terra immòbil, i la resta dels planetes dels Sistema Solar al voltant del Sol.

Gorostizaga diu que “la Terra no és un planeta, doncs està situada en el precís baricentre de l’Univers i per l’efecte giroscòpic està preservada de tot moviment”.

El Baricentro no estava a Barberà del Vallès?

 

 

 

Científicos españoles resucitan el geocentrismo

 

Juan Carlos Gorostizaga (físico y profesor de matemáticas aplicadas en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de la Universidad del País Vasco (UPV) y Milenko Bernadic (doctor en Matemáticas de la Universidad de Murcia) han resucitado la teoría geocéntrica, aquella que dice que la Tierra es el centro del Universo. Estos dos científicos de fuertes creencias religiosas y partidarios del creacionismo, teoría opuesta a la teoría de la evolución de Darwin, creen que todos los astros del Universo giran alrededor de la Tierra. Según esta teoría, la geocéntrica, el Sol y la Luna giran alrededor de una Tierra inmóvil, y el resto de los planetas del Sistema Solar alrededor del Sol.

Gorostizaga dice que "la Tierra no es un planeta, pues está situada en el preciso baricentro del Universo y por el efecto giroscópico está preservada de todo movimiento".

¿El Baricentro no estaba en Barberà del Vallès?

6 de febr. 2013

A sou del Partit Popular

A sou del Partit Popular

 

Els nivells de corrupció dins del PP són un escàndol majúscul, el tresorer del partit Luís Bárcenas repartia sobres a tort i dret entre la direcció del partit, encara que a la presidenta del PP no li va tocar ni un, i des de que l’assumpte va descobrir-se ha estat molt callada, fins ahir. Però deixem que Alícia segueixi vivint al seu PP de les meravelles. Sembla que el PP no només va repartir diners entre els seus, també van rebre diners Libertad Digital i la plataforma ¡Basta Ya!.

 

Libertad Digital

 

Libertad Digital, el web que presideix Federico Jiménez Losantos va rebre un total 36.100 euros desembre de l’any 2004. Losantos ha negat en un primer moment haver rebut diners del Partit Popular: “Si sabéssim que ha arribat aquests diners els donaria per als menjadors de Càritas. És una promesa en ferm” encara que immediatament ha dit que l’any “2004 hi ha dues possibilitats que alguna societat on tingués a veure Bárcenas, o bé participés en una ampliació de capital que va haver aquest any", o bé, que en aquell any electoral haguessin invertit en anuncis a Libertad Digital" i ens paguessin el desembre". Primer diu que NO i després diu que POTSER hagin rebut diners del PP. Per cert, el tresorer del PP invertint diners del PP en un mitjà de comunicació?. Si que ha reconegut Losantos que alguns dirigents del PP van acudir a la compra d’accions del portal “Libertad Digital” que dirigeix Losantos. El PP comprant mitjans de comunicació amb diners d’origen fosc?.

 

¡Basta Ya!

 

¡Basta Ya! és la plataforma des de la que van impulsar la creació de Unión Progreso y Democracia, UPyD, que va rebre 3005 euros durant el primer semestre de 2002, segons la comptabilitat que van manejar els tresorers del PP entre 1990 i 2009, Luís Bárcenas i Álvaro Lapuerta. ¡Basta Ya! és una plataforma creada pel filòsof Fernando Savater amb el propòsit de criticar la política antiterrorista del govern socialista. Cal recordar, però que entre 1996 i 2004 va governar el PP, és a dir, ¡Basta Ya! es crea durant el govern Aznar per criticar les polítiques antiterroristes d’un govern que no existiria fins 5 anys després. Estava preparant el PP el terreny creant una camarilla d’agitadors?. L’any 2007 Rosa Díez va abandonar el PSOE i va presentar-se a les eleccions amb el suport de ¡Basta Ya! que es va convertir en UPyD. És a dir, una plataforma finançada pel Partit Popular posada al servei de Rosa Díez que va sortir rebotada del PSOE.

¡Basta Ya! va continuar com un diari digital al servei d’UPyD, diguem les coses pel seu nom, era el seu òrgan de propaganda. Però van haver de tancar-lo per manca de diners l’any 2010, i van tancar criticant els que els havien promès finançar-los però els havien tancat l’aixeta: “van prometre la seva ajuda i després van fallar, la van restringir sense justificar o senzillament tancar l'aixeta quan van trobar massa arriscat per als seus petits interessos [...]. El nostre tancament per problemes de finançament francament ridículs si es comparen amb les costoses i artificioses mogudes subvencionades per tot arreu (celebracions, aniversaris, exposicions oficials, cims, simposis, propaganda institucional, autobombo bancari, etc.) És només, i lamentem dir-ho, una conseqüència inevitable del principal càncer de la democràcia a Espanya: el recurs habitual en escanyament econòmic i mediàtic per comprar voluntats o eliminar les que no estan en venda”. L’òrgan de propaganda d’UPyD es va vendre al PP a canvi de diners i van servir a algun propòsit del PP, quan el PP va considerar que UPyD i el seu òrgan de propaganda ¡Basta Ya! ja no els eren útils els van tallar l’aixeta.

.

 

 

 

 

A sueldo del PP

 

Los niveles de corrupción dentro del PP son un escándalo mayúsculo, el tesorero del partido Luis Bárcenas repartía sobres a diestro y siniestro entre la dirección del partido, aunque a la presidenta del PP no le tocó ni uno, y desde que el asunto descubrirse ha estado muy callada, hasta ayer. Pero dejemos que Alicia siga viviendo en su PP de las maravillas. Parece que el PP no sólo repartió dinero entre los suyos, también recibieron dinero Libertad Digital y la plataforma ¡Basta Ya!.

 

Libertad Digital

 

Libertad Digital, la web que preside Federico Jiménez Losantos recibió un total 36.100 euros diciembre del año 2004. Losantos ha negado en un primer momento haber recibido dinero del PP: "Si supiéramos que ha llegado ese dinero les daría para los comedores de Cáritas. Es una promesa en firme "aunque inmediatamente dijo que el año" 2004 hay dos posibilidades de que alguna sociedad donde tuviera que ver Bárcenas, o bien participara en una ampliación de capital que hubo este año ", o bien, que en ese año electoral hubieran invertido en anuncios en Libertad Digital "y nos pagaran en diciembre". Primero dice que NO y luego dice que QUIZÁ hayan recibido dinero del PP. Por cierto, ¿el tesorero del PP invirtiendo dinero del PP en un medio de comunicación? . Si ha reconocido Losantos que algunos dirigentes del PP acudieron a la compra de acciones del portal "Libertad Digital" que dirige Losantos. ¿El PP comprando medios de comunicación con dinero de origen oscuro?.

 

¡Basta Ya!

 

¡Basta Ya! es la plataforma desde la que se impulsó la creación de Unión Progreso y Democracia, UPyD, que recibió 3.005 euros durante el primer semestre de 2002, según la contabilidad que manejar los tesoreros del PP entre 1990 y 2009, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. ¡Basta Ya! es una plataforma creada por el filósofo Fernando Savater con el propósito de criticar la política antiterrorista del gobierno socialista. Hay que recordar, pero, que entre 1996 y 2004 gobernó el PP, es decir, ¡Basta Ya! se crea durante el gobierno Aznar para criticar las políticas antiterroristas de un gobierno que no existiría hasta 5 años después. ¿Estaba preparando el PP el terreno creando una camarilla de agitadores?. En 2007 Rosa Díez abandonó el PSOE y se presentó a las elecciones con el apoyo de ¡Basta Ya! que se convirtió en UPyD. Es decir, una plataforma financiada por el PP puesta al servicio de Rosa Díez que salió rebotada del PSOE.

¡Basta Ya! continuó como un diario digital al servicio de UPyD, digamos las cosas por su nombre, era su órgano de propaganda. Pero tuvieron que cerrarlo por falta de dinero del año 2010, y cerraron criticando los que les habían prometido financiarlos pero les habían cerrado el grifo: "prometieron su ayuda y luego fallaron, la restringieron sin justificar o sencillamente cerrar el grifo cuando encontraron demasiado arriesgado para sus pequeños intereses [...]. Nuestro cierre por problemas de financiación francamente ridículos si se comparan con las costosas y artificiosas movidas subvencionadas por todas partes (celebraciones, aniversarios, exposiciones oficiales, cumbres, simposios, propaganda institucional, autobombo bancario, etc.) Es sólo, y lamentamos decirlo ello, una consecuencia inevitable del principal cáncer de la democracia en España: el recurso habitual en estrangulamiento económico y mediático para comprar voluntades o eliminar las que no están en venta". El órgano de propaganda de UPyD se vendió al PP a cambio de dinero y sirvieron a algún propósito del PP, cuando el PP consideró que UPyD y su órgano de propaganda ¡Basta Ya! ya no les eran útiles les cerraron el grifo.