20 de des. 2008

El Pacte per la immigració / El Pacto por la inmigración

El Pacte per la immigració

Deiem ahir... El pacte per la Immigració ha estat aprovat amb el vot favorable de PSC, CiU, ERC i ICV i l'oposició de PP i C's.
Aquest pacte reconeix drets als immigrants però a canvi de la voluntat d'ntegrar-se en el nostre país. Per aquest motiu tants sectors socials i polítics han donat la seva conformitat. El president Montilla ha advertit que Catalunya ha de ser un sol poble. "L'objectiu del Pacte és assegurar i garantir que Catalunya en els propers anys continui sent un sol poble", va dir el president de la Generalitat instant als immigrants a què vegin la llengua catalana "com una eina més per aconseguir la ciutadania". Va afegir que "convertirem el català en la llengua comú i vehicle de comunicació de tots els homes i dones que viuen a Catalunya, dels que han nascut i dels que han vingut fa poc". Per Montilla l'existència de totes dues llengües no ha de suposar cap problema" i "advertir a aquells que pretenen crear un conflicte lingüístic a l'escola o al carrer" que no ho aconseguiran. "No podem admetre que la llengua pròpia de Catalunya sigui objecte d'atacs, menyspreu o negació per part d'aquells que, amb l'excusa de defensar la llengua comú de quaranta o de quatre-cents milions, voldrien arraconar al català en l'àmbit domèstic d'uns pocs milions".
Firmants del pacte: Generalitat de Catalunya, PSC, CIU, ERC, ICV-EUIA, PIMEC, Foment del Treball, UGT, Càritas, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, AMIC, Associació de romanesos, FMC, ACM, Ibn Batuta, Associació de residents xinesos, Creu Roja, Associació d'Organitzacions Populars xineses, Associació de Treballadors xinesos, Associació Planeta, Casal Argentí de Barcelona, Centre filipí Tuluyan San Benito, Confederació d'associacions de veins de Catalunya, FAV, Associació de Pares i Mares d'ESO de Catalunya, Federació d'Associacions de veins d'habitatges socials de Catalunya, Fundació Hayt al Thuqafa, Taula d'Entitats del Tercer Sector, Grup de Recerca Minories Culturals.

El Pacto por la inmigración

Decíamos ayer... El pacto por la Inmigración ha estado aprobado con el voto favorable de PSC, CiU, ERC e ICV y la oposición de PP y C's. Este pacto reconoce derechos a los inmigrantes pero a cambio de la voluntad de integrarse en nuestro país. Por este motivo tantos sectores sociales y políticos han dado su conformidad. El presidente Montilla ha advertido que Catalunya debe ser un solo pueblo. "El objetivo del Pacto es asegurar y garantizar que Catalunya en los próximos años continué siendo un solo pueblo", dijo el presidente de la Generalitat instante a los inmigrantes a que vean la lengua catalana "como una herramienta más por conseguir la ciudadanía". Añadió que "convertiremos el catalán en la lengua común y vehículo de comunicación de todos los hombres y mujeres que viven en Catalunya, de los que han nacido y de los que han venido hace poco". Para Montilla la existencia de ambas lenguas no debe suponer ningún problema" y "advertir a aquellos que pretenden crear un conflicto lingüístico en la escuela o en la calle" que no lo conseguirán. "No podemos admitir que la lengua propia de Catalunya sea objeto de ataques, menosprecio o negación por parte de aquellos que, con la excusa de defender la lengua común de cuarenta o de cuatrocientos millones, querrían arrinconar al catalán en el ámbito doméstico de unos pocos millones".

Firmantes del pacto: Generalitat de Catalunya, PSC, CIU, ERC, ICV-EUIA, PIMEC, Foment del Treball, UGT, Càritas, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, AMIC, Associació de romanesos, FMC, ACM, Ibn Batuta, Associació de residents xinesos, Creu Roja, Associació d'Organitzacions Populars xineses, Associació de Treballadors xinesos, Associació Planeta, Casal Argentí de Barcelona, Centre filipí Tuluyan San Benito, Confederació d'associacions de veins de Catalunya, FAV, Associació de Pares i Mares d'ESO de Catalunya, Federació d'Associacions de veins d'habitatges socials de Catalunya, Fundació Hayt al Thuqafa, Taula d'Entitats del Tercer Sector, Grup de Recerca Minories Culturals.