28 de des. 2008

Sants innocents

Sants innocents
El dia 28 de desembre és el dia dels sants innocents. Aquest dia commemora la matança de varons de menys de dos anys perquè els auguris anunciaven que un nen nascut en aquelles dates el destronaria. Allò ha derivat en un dia de fer bromes a la gent. S'ha de dir que en els diaris, televisions i ràdios s'apunten al costum de crear una notícia falsa - alguns mitjans ho fan tots els dies de l'any - i amb la condició de ser divertida - aquesta condició en els mitjans abans referits no es compleix - a vegades solen ser notícies tan absurdes que són fàcilment detectables i en altres hi ha qui se les cregui.
Santos inocentes
El día 28 de diciembre es el día de los santos inocentes. Este día conmemora la matanza de varones de menos de dos años porque los augurios anunciaban que un niño nacido en aquellas fechas le destronaría. Aquello ha derivado en un día de hacer bromas a la gente. Es decir que en los diarios, televisiones y radios se apuntan a la costumbre de crear una noticia falsa - algunos medios lo hacen todos los días del año - y con la condición de ser divertida - esta condición en los medio antes referidos no se cumple - en ocasiones suelen ser noticias tan absurdas que son fácilmente detectables y en otras hay quien se las cree.