31 d’ag. 2015

FELIPE GONZÁLEZ


FELIPE GONZÁLEZ

 

 

 

 

 

Molta gent amb més influència que jo i amb més possibilitats d’arribar a Felipe González han respost a l’infame “carta” que l’expresident del Gobierno español ens ha dedicat als catalans i a on ens ha titllat de nazis, apart d’augurar que seríem com Albània.

Felipe González diu que una Catalunya independent seria com l’Alemanya nazi i l’Itàlica feixista dels anys 30 (i 40), i que Albània (no sé de quin any). En Felipe González podria haver escollit un referent geogràficament més pròxim a ell, l’Espanya de Franco, si, aquell general baixet amb veu efeminada que va alçar-se en armes contra el seu propi país, que va ser responsable d’una Guerra Civil que va durar 3 anys, que durant quasi 40 anys va dirigir una dictadura feixista, ultracatòlica i ultraespanyolista, que va morir al llit i que va ser enterrat en un mausoleu megalític el manteniment del qual costa una morterada d’euros infame.

Aquesta Espanya és la que 40 anys després de la mort del dictador continua mantenint, crec, més de 100.000 persones enterrades als vorals de les carreteres. Felipe González no va fer ni un pas per obrir aquestes foses comunes en els 14 anys durant els quals va ser president del Govern d’Espanya. Espanya ha tingut des de la mort del dictador 6 presidents del Govern de tres partits diferents, cap d’ells va fer res per treure dels vorals de les carreteres els cossos de les més de 100.000 víctimes de la dictadura, cap dels sis presidents del govern espanyol ha fet cap esforç per portar els criminals franquistes davant la Justícia, la Justícia tampoc ha tingut cap interès en jutjar els crims franquistes.

Només en els últims 200 anys a Espanya hi ha hagut mig centenar de cops d’Estat perpetrats per militars espanyols, tres guerres carlines, diversos canvis de règim, una guerra civil i dues dictadures militars (7 anys la de Primo de Rivera i 39 la de Franco). Només ha estat un breu resum dels últims 200 anys de la història d’Espanya.

Afegir que el President Companys va ser detingut a França per la Gestapo (la policia política de l’Alemanya nazi) i entregat als franquistes espanyols que el van torturar, jutjar sumàriament i assassinar. Però per l’expresident Felipe González els nazis som els catalans i molt especialment els catalans independentistes. El paio que va governar Espanya durant 14 anys, incapaç de portar el franquisme als tribunals, que no va obrir les foses comunes plenes de víctimes del franquisme, que no va ordenar el retorn dels documents robats pels franquistes i que no va fer res per anul·lar la sentència de mort al President Companys, assassinat pels franquistes i detingut a França pels nazis, té la barra de titllar-nos de nazis a nosaltres. A parer de l’expresident González això de voler independitzar-nos d’un Estat que empara el feixisme votant és cosa de nazis.

Del passat de Felipe González podem dir que corre per la xarxa una foto de Felipe González – tot i que n’hi ha alguns que neguen que sigui ell – vestit amb l’uniforme feixista i braç en alt.

En els 14 anys que va governar Espanya es van crear els GAL, un grup terrorista finançat amb els fons de rèptils (fons reservats) de l’Estat, que van perpetrar assassinats terroristes. Era l’estil de l’Estat espanyol combatre el terrorisme d’ETA emprant el terrorisme del GAL. I el GAL depenia de Felipe González. Una gent que assassinava i enterrava les seves víctimes en calç viva. Però per en Felipe González els independentistes catalans som nazis per voler votar,se independentistes i voler ser independents.

En Felipe González ha escrit el seu libel catalanòfob probablement des del seu iot mentre la seva parella li posava protector solar a l’esquena. L’ha publicat el molt decadent diari El País, en altres temps un diari (suposadament) d’esquerres, ara una còpia kitsch de La Razón. Que en Felipe González faci catúfols és una possibilitat, el més lamentable ha estat veure Duran i Lleida aplaudint amb les orelles que el comandant en cap dels GAL ens digui nazis.

Felipe González com gran part dels polítics espanyols i molts columnistes espanyols banalitzen el nazisme vergonyantment, per ignorància, per mala fe, o per ambdues raons.

El coneixement en matèria històrica de la majoria dels polítics espanyols i columnistes és nul·la, i són un gran exemple d’allò que es diu que la ignorància és atrevida, i els polítics, columnistes i periodistes espanyols, descomptada alguna excepció, són uns talossos.

Que el senyor X del GAL ens titllés de nazis als catalans és repugnant, però encara és més greu que hi hagi polítics catalans que l’aplaudeixin, especialment vergonyant és l’actitud de Miquel Iceta i d’altres dirigents del PSC, que riuen i aplaudeixen els insults de la vella mòmia (Felipe González) vers els catalans.

Si us plau, deixem de banalitzar el nazisme, estic fins els collons que qualsevol politicastre carallot de les Espanyes sense cap argument contra la independència utilitzi aquest terme repugnant per referir-se a nosaltres.

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE GONZÁLEZ

 

 

 

 

 

Mucha gente con más influencia que yo y con más posibilidades de llegar a Felipe González han respondido a la infame "carta" que el ex presidente del Gobierno español nos ha dedicado a los catalanes y donde nos ha tachado de nazis, aparte de augurar que seríamos como Albania.

Felipe González dice que una Cataluña independiente sería como la Alemania nazi y la Itálica fascista de los años 30 (y 40), y que Albania (no sé de qué año). Felipe González podría haber escogido un referente geográficamente más próximo a él, la España de Franco, si, aquel general bajito con voz afeminada que se alzó en armas contra su propio país, que fue responsable de una guerra civil que duró 3 años, que durante casi 40 años dirigió una dictadura fascista, ultracatólica y ultraespañolista, que murió en la cama y que fue enterrado en un mausoleo megalítico cuyo mantenimiento cuesta una morterada de euros infame.

Esta España es la que 40 años después de la muerte del dictador sigue manteniendo, creo, más de 100.000 personas enterradas en los arcenes de las carreteras. Felipe González no hizo ni un paso para abrir estas fosas comunes en los 14 años durante los cuales fue presidente del Gobierno de España. España ha tenido desde la muerte del dictador 6 presidentes del Gobierno de tres partidos diferentes, ninguno de ellos hizo nada para sacar los arcenes de las carreteras los cuerpos de las más de 100.000 víctimas de la dictadura, ninguno de los seis presidentes del gobierno español ha hecho ningún esfuerzo para llevar a los criminales franquistas ante la Justicia, la Justicia tampoco ha tenido ningún interés en juzgar los crímenes franquistas.

Sólo en los últimos 200 años en España ha habido medio centenar de golpes de Estado perpetrados por militares españoles, tres guerras carlistas, varios cambios de régimen, una guerra civil y dos dictaduras militares (7 años la de Primo de Rivera y 39 la de Franco). Sólo ha sido un breve resumen de los últimos 200 años de la historia de España.

Añado que el presidente Companys fue detenido en Francia por la Gestapo (la policía política de la Alemania nazi) y entregado a los franquistas españoles que lo torturaron, juzgar sumariamente y asesinaron. Pero para el expresidente Felipe González los nazis somos los catalanes y muy especialmente los catalanes independentistas. El tipo que gobernó España durante 14 años, incapaz de llevar el franquismo a los tribunales, que no abrió las fosas comunes llenas de víctimas del franquismo, que no ordenó el regreso de los documentos robados por los franquistas y que no hizo nada por anular la sentencia de muerte al Presidente Companys, asesinado por los franquistas y detenido en Francia por los nazis, tiene la desvergüenza de tacharnos de nazis a nosotros. A juicio del expresidente González esto de querer independizarnos de un Estado que ampara el fascismo votando es cosa de nazis.

Del pasado de Felipe González podemos decir que corre por la red una foto de Felipe González - aunque hay algunos que niegan que sea él - vestido con el uniforme fascista y brazo en alto.

En los 14 años que gobernó España se crearon los GAL, un grupo terrorista financiado con los fondos de reptiles (fondos reservados) del Estado, que perpetraron asesinatos terroristas. Era el estilo de España combatir el terrorismo de ETA empleando el terrorismo del GAL. Y el GAL dependía de Felipe González. Una gente que asesinaba y enterraba a sus víctimas en cal viva. Pero para Felipe González los independentistas catalanes somos nazis por querer votar, ser independentistas y querer ser independentistas.

Felipe González ha escrito su libelo catalanófobo probablemente desde su yate mientras su pareja le ponía protector solar en la espalda. La ha publicado el muy decadente diario El País, en otros tiempos un diario (supuestamente) de izquierdas, ahora una copia kitsch de La Razón. Que Felipe González haga cangilones es una posibilidad, lo más lamentable ha sido ver Duran aplaudiendo con las orejas que el comandante en jefe de los GAL nos llame nazis.

Felipe González como gran parte de los políticos españoles y muchos columnistas españoles banalizan el nazismo vergonzosamente, por ignorancia, por mala fe, o por ambas razones.

El conocimiento en materia histórica de la mayoría de los políticos españoles y columnistas es nulo, y son un gran ejemplo de lo que se dice que la ignorancia es atrevida, y los políticos, columnistas y periodistas españoles, descontada alguna excepción, son unos tarugos.

Que el señor X del GAL nos tildara de nazis a los catalanes es repugnante, pero todavía es más grave que haya políticos catalanes que le aplaudan, especialmente vergonzante es la actitud de Miquel Iceta y otros dirigentes del PSC, que ríen y aplauden los insultos de la vieja momia (Felipe González) hacia los catalanes.

Por favor, dejemos de banalizar el nazismo, estoy hasta los cojones que cualquier politicucho gilipollas de las Españas sin ningún argumento contra la independencia utilice este término repugnante para referirse a nosotros.

30 d’ag. 2015

IDIOMAS RAROS


IDIOMAS RAROS

 

 

 

 

 

Si digués que em sorprèn el que he llegit en aquest post d’un tal Vicente mentiria. Malauradament això ho he llegit i escoltat massa sovint per sorprendre’m de la ignorància de la gent. En Vicente se’n va anar a viure a Galícia, a Ourense concretament. Suposo que és un espanyol procedent d’una província monolingüe que arriba a Galícia i el primer que descobreix és que allà el fenomen del bilingüisme es tracta amb tota naturalitat, els gallecs dominen ambdues llengües, gallec i castellà, amb tota naturalitat. A en Vicente això li molesta. Deu pensar allò tan típicament espanyol de “estamos en España y se habla en español”. Crec que en Vicente, com li passa a molts espanyols quan arriben a Galícia, Euskadi o Catalunya, no se n’adona que ell és el convidat, és ell qui ha de fer l’esforç d’integrar-se, no fer que els autòctons es converteixin immediatament en espanyols de... bé, no sé d’on és en Vicente.

On el post d’en Vicente entra en un desvario total és quan afirma que “yo creo que es una falta de respeto el decir una misa con puertas abiertas en gallego. Hay personas que no la entienden. Jesucristo no era gallego”. Anem a pams. Jesús era un jueu de la Palestina del segle I, que llavors era part de l’Imperi Romà. Segurament parlaria hebreu, també podria ser que parlés arameu. Cert, Jesús no era gallec, tampoc no era espanyol, Espanya no existia, i tampoc no existien gallec ni espanyol (o castellà).

Les misses en altres èpoques es feien en llatí, llengua que quasi ningú entenia, però era la llengua oficial de l’Església Catòlica, i abans també els capellans feien missa d’esquenes als fidels. Per a molts espanyols el gallec, el català i l’euskera són llengües inintel·ligibles. En Vicente qualifica el gallec de “idioma raro”. Mira, com aquell secretari judicial extremeny que va dir que el català era una "extrañísima y curiosa lengua, totalmente ajena al idioma oficial de estos pagos patrios". Acaba dient: “dejemos los idiomas raros y hablemos en Español, que estamos en España. Y ya con los extranjeros que nos visitan tenemos bastante”. A Galícia el gallec no és cap “idioma raro”, de fet és l’idioma propi de Galícia i també idioma oficial, per molt que a molts nacionalistes espanyols els molesti. Li molesten també els estrangers que visiten Espanya i que, a parer d’en Vicente, parlen “idiomas raros”. En Vicente menysté l’idioma propi de la terra a la que ha anat a viure i oblida un detall, ell és, en certa manera, l’estranger a Galícia, un estranger que no es vol arrelar.

M’he trobat gent com en Vicente massa sovint. Recordo el cas d’un matrimoni que passejaven per la Plaça Catalunya, a Barcelona, i es queixaven que tot estigués en català. També recordo el que podria ser un acudit: Un espanyol visita França i se sorprèn que tots els francesos parlin fiancés i l’aprenguin des de ben petits. El franquisme va fer molt mal, va voler “construir” una realitat idiomàtica que no es correspon amb la realitat, molts espanyols ignoren que a la seva estimada Espanya es parlen altres llengües diferents al castellà, si, saben que existeix el català, el gallec i l’euskera, però ignoren l’existència de l’asturià, l’aragonès i l’aranès. Quan descobreixen l’existència d’aquestes llengües el seu petit món se’ls cau a sobre, la seva fictícia realitat queda feta miques. Però la culpa no és d’en Vicente, la culpa és del seu Estat i d’un sistema educatiu que mai no ha fet res en favor de les altres llengües, aquelles que per en Vicente són “idiomas raros”, ans al contrari, els ha intentat eliminar.

Hi ha una dita espanyol que diu “donde fueres haz lo que vieres” que els espanyols mai segueixen, ells són més partidaris de anar als llocs i obligar els altres a ser espanyols a la manera que són ells. Després són ells els que se sorprenen que hi hagi independentistes. No permetre que els gallecs siguin espanyols des de la seva galleguitat, que els catalans siguem espanyols des de la nostra catalanitat, etc. han volgut imposar una espanyolitat d’arrel castellana, molt respectable, si, però els catalans som catalans, no castellans, i els gallecs són gallecs, no castellans.

En Vicente ha pixat fora de test, però no és culpa seva, la societat espanyola l’ha fet així. Qui no té excusa són aquells que suposadament tenen una formació, que legislen o que formen l’opinió pública des dels seus púlpits mediàtics.

El post d’en Vicente traspua intolerància, prepotència i ignorància.

2 d’ag. 2015

MULTES PER XIULAR


MULTES PER XIULAR

 

 

 

 

 

La Comissió Antiviolència ha sancionat el Barça, l’Athletic de Bilbao, les entitats sobiranistes convocants de la xiulada i la Reial Federació Espanyola de Futbol per la massiva xiulada de la Final de la Copa del Rei.

El Barça ha estat multat amb 66.000 €, l’Athletic de Bilbao amb 18.000 €, les entitats sobiranistes amb uns 70.000 €, Santiago Espot, “organitzador” de la xiulada a 90.000 € i a la Reial Federació Espanyola de Futbol amb 123.000 €. En Santiago Espot ja ha anunciat que no pagarà la multa. A molts barcelonistes ens agradaria que la directiva del Barça hagués recorregut la multa com van anunciar que farien.

Que el Comitè Antiviolència sancioni per xiular la mateixa setmana que aficionats ultres de l’Atlètic de Madrid i l’Oviedo es citaven per barallar-se sense que no hi hagi cap pronunciament oficial és curiós. Pel Comitè Antiviolència és més greu xiular que embrancar-se en una baralla a cops de puny a la via pública, o que, com hem vist a molts estadis de futbol d’Espanya s’exhibeixin banderes nazis o es cridin consignes racistes.

Hem vist com en anteriors finals de la Copa del Rei lapolicia espanyola registrava aficionats bascos i catalans i es confiscavenIkurriñes, Estelades i xiulets, i el mateix dia, membres del mateix cospolicial escortaven neonazis i feixistes espanyols que exhibien simbologia ultradreta i que havien anunciat que sortirien al carrer a “caçar” bascos i catalans.

Aquesta manifestació va ser autoritzada per la llavors delegada del Govern espanyol a Madrid, ara Presidenta de la Comunitat de Madrid.

La connivència de l’Estat espanyol, incloses les seves forces policials i la Justícia amb l’ultradreta és coneguda, no se n’amaguen. Només cal veure que fa pocs dies han estat condemnats dos gironins per cremar una estanquera (la bandera espanyola) i han estat absolts dos neonazis per apallissar un independentista.

Ja en anteriors finals, i d’això ja he escrit, diverses autoritats polítiques, moltes sense cap relació directa amb la Final de la Copa del Rei, que només buscaven ficar cullerada en l’assumpte, traure’n rèdits polítics, van fer declaracions molt desafortunades que intentaven escalfar l’ambient, no se’n van sortir com demostra el fet que no es produïssin incidents de cap mena ni abans, ni durant, ni després del partit. De fet, la relació entre ambdues aficions va ser cordial. Llavors, de quina violència parla el Comitè Antiviolència?

El 14 de juny de 1925, durant la dictadura de Primo de Rivera, va celebrar-se un partit entre el Futbol Club Barcelona i el C.E. Júpiter al Camp de Les Corts en homenatge a l’Orfeó Català. En un primer moment l’autoritat governativa no va autoritzar l’acte, tenia una connotacions massa catalanistes, i el Règim de Primo de Rivera era profundament catalanòfob, com va demostrar prohibint les ballades de sardanes, enviant la policia a colpejar les cames dels sardanistes, o prohibint “La Santa Espina”, considerada pel Règim un “himnerepresentatiu d'odioses idees i criminals aspiracions”. Les autoritats governatives espanyoles van finalment canviar d’opinió i van autoritzar el partit. Abans de començar la banda de música de la British Royal Marine que aquells dies estava a Barcelona va interpretar la “Marxa Reial” i el “God Save the King”. El públic va aplaudir l’himne britànic i va xiular l’himne espanyol. Les autoritats espanyoles van enfurismar-se. De gent a qui li enfurisma “la Santa Espina” tampoc hem d’esperar que tinguin sentit comú. Qui llavors era capità general de Catalunya (crec que seria més correcte dir capità general a Catalunya, són coses meves), Jaume Milans del Bosch, membre d’una nissaga de militars colpistes espanyols, va clausurar el Camp de Les Corts durant sis mesos, després la sanció va quedar reduïda a tres, i el llavors president del Futbol Club Barcelona, en Joan Gamper, va ser obligat a dimitir i a abandonar l’Estat espanyol. 90 anys després alguns mitjans i alguns polítics espanyols demanaven el mateix càstig.

 

 


Annex: Aquesta setmana el Real Jaen, equip del Grup IV de Segona B ha presentat el nou fitxatge per a la pròxima temporada, el portuguès Nuno Silva. Aquest fitxatge hauria passat desapercebut més enllà de la premsa local i d’un breu a la premsa “nacional” sinó fos que Nuno Silva va aparèixer a la roda de premsa vestint una samarreta amb la imatge del dictador espanyol Francisco Franco. El jugador ha adduït que no sabia qui era Franco, coetani del dictador portuguès Salazar, i que havia comprat la samarreta en una botiga de souvenirs a Portugal. Podria entendre que un noi de 15 anys australià no sàpiga qui és Franco, però un portuguès de 30 anys no pot adduir ignorància sobre un dictador que va governar el país veí durant 40 anys. Però acceptem l’argument, no sap qui era, i els directius del Real Jaen, que suposo que són espanyols, no saben qui era Franco, no li podien haver advertit que duia a la samarreta la imatge d’un assassí.