31 de gen. 2011

Aznar i els “indendentistes”

Aznar i els “indendentistes”

No he comés cap error en el títol, això és el que ha dit el Capità Llàmpecs, el cabdill de les Espanyes José María Aznar, el Cid del segle XXI – i tanca Espanya – que continua la seva croada contra els nacionalismes, contra tots els nacionalismes excepte el que ell representa, és clar. Us convido a escoltar les seves paraules: "Costa rebre lliçons d'autonomisme dels que no han deixat de proclamar que el model autonòmic de la Constitució és una fórmula caduca i fins i tot un obstacle per a la convivència, em refereixo, com poden suposar, al nacionalisme ‘indedendentista' i l'esquerra que ha buscat el desbordament de la Constitució per imposar per la porta del darrere una forma confederal a Espanya. "

Aznar no ha estat mai un autonomista, més aviat tot el contrari, un centralista, les autonomies no li han agradat mai, tot i que va ser president d'una, ara que no és altra cosa que un expresident, es dedica a cantar les malignitats del sistema autonòmic, després d'haver estat president autonòmic i a criticar als nacionalistes perifèrics que van recolzar el seu govern quan no tenia majoria absoluta, i als que va menysprear quan la va aconseguir durant la segona legislatura en què realment vam veure espurnes del seu autoritarisme. Aznar diu que li costa rebre lliçons d'autonomisme dels que consideren que el model autonòmic de la Constitució està caduc, i s'equivoca perquè el sistema autonòmic que marca la Constitució els mateixos nacionalistes espanyols han fet que es torni caduc, la mateixa Constitució, si, aquesta Constitució en què Aznar no creia ha caducat perquè va ser pensada amb moltes limitacions i en la creença que el món no avança, però 30 anys més tard el món ha avançat molt i la Constitució redactada entre demòcrates sempre temorosos que en qualsevol moment hi hagués un cop d'Estat i franquistes reciclats, però franquistes malgrat tot, s'ha quedat antiquada. A Aznar si que se li poden donar lliçons d'autonomisme perquè ell no hi creu, ell va servir-se del sistema autonòmic per trepar en el poder, i hem vist que ho va aconseguir, però no ha cregut mai en això de les autonomies, per tant, si que pot rebre lliçons d'autonomisme, una altra cosa és que sigui capaç d'aprendre alguna cosa. L'obstacle per a la convivència és ell, és un personatge sense escrúpols, sinistre i autoritari que fa molt que hauria d'haver desaparegut de la vida pública i de la política. Ara apareix cada vegada amb una periodicitat més curta i li marca el camí al seu “hereu”, Rajoy, no sigui que el noi se li desvii del camí marcat, Aznar mou els fils des del darrera i com un Rappel de pa sucat amb oli llença les seves advertències. Si vol tornar a la política faci-ho obertament i deixi d'actuar com un Rasputin que manipula al governant de torn des de darrera del tron. Aquests dies, La Vanguardia ha publicat alguns articles en què explica com va anar el procés autonòmic, i si bé hi ha coses que se sospitava que eren així aquests articles ho confirmen. El sistema autonòmic havia d'estar format per tres CCAA amb govern i Parlament propi – Catalunya, Euskadi i Galícia – però els andalusos van dir que malgrat que no estaven a favor de les autonomies es demanaven el mateix que els catalans, finalment van crear-se 17 CCAA perquè tots volien el mateix que els catalans – bascos i gallecs – i ara diuen que això de les Autonomies no va ni a pedals. Doncs ja em dirà que hauria estat d'Aznar sense el seu pas per la presidència de Castella i Lleó, o que farien en el PP amb Esperanza Aguirre, Valcárcel o Camps, dirigents del PP que han fet molt per desacreditar les autonomies que governen.
L'anècdocta d'aquestes noves declaracions d'Aznar està en la seva dicció. Diu “indendentistes” quan suposo que volia dir “independentistes”, però potser la culpa dels mals d'Espanya la té una estranya secta de nom “indendentista”.

Vídeo: AZNAR CONTRA LOS INDENDENTISTAS
http://www.youtube.com/watch?v=FM_BuMKewnE

Aznar y los "indendentistas"
No he cometido ningún error en el título, eso es lo que ha dicho el Capitán Relámpago, el caudillo de las Españas José María Aznar, el Cid del siglo XXI - y cierra España - que continúa su cruzada contra los nacionalismos, contra todos los nacionalismos excepto el que él representa, claro. Os invito a escuchar sus palabras: "Cuesta recibir lecciones de autonomismo de los que no han dejado de proclamar que el modelo autonómico de la Constitución es una fórmula caduca e incluso un obstáculo para la convivencia, me refiero, como pueden suponer , al nacionalismo 'indedendentista' y la izquierda que ha buscado el desbordamiento de la Constitución para imponer por la puerta trasera una forma confederal en España. " Aznar no ha sido nunca un autonomista, más bien todo lo contrario, un centralista, las autonomías no le han gustado nunca, aunque fue presidente de una, ahora que no es otra cosa que un ex presidente, se dedica a cantar las malignidades del sistema autonómico, después de haber sido presidente autonómico ya criticar a los nacionalistas periféricos que apoyaron su gobierno cuando no tenía mayoría absoluta, ya los que despreció cuando la alcanzó durante la segunda legislatura en la que realmente vimos chispas de su autoritarismo. Aznar dice que le cuesta recibir lecciones de autonomismo de los que consideran que el modelo autonómico de la Constitución está caduco, y se equivoca porque el sistema autonómico que marca la Constitución los mismos nacionalistas españoles han hecho que se vuelva caduco, la propia Constitución, si, esta Constitución en el que Aznar no creía ha caducado porque fue pensada con muchas limitaciones y en la creencia que el mundo no avanza, pero 30 años más tarde el mundo ha avanzado mucho y la Constitución redactada entre demócratas siempre temerosos de que en cualquier momento hubiera un golpe de Estado y franquistas reciclados, pero franquistas a pesar de todo, se ha quedado anticuada. A Aznar si que se le pueden dar lecciones de autonomismo porque él no cree, él servirse del sistema autonómico para taladrar en el poder, y hemos visto que lo consiguió, pero no ha creído nunca en esto de las autonomías , por lo tanto, si que puede recibir lecciones de autonomismo, otra cosa es que sea capaz de aprender algo. El obstáculo para la convivencia es él, es un personaje sin escrúpulos, siniestro y autoritario que hace mucho que debería haber desaparecido de la vida pública y de la política. Ahora aparece cada vez con una periodicidad más corta y le marca el camino a su "heredero", Rajoy, no sea que el chico se le desvíe del camino marcado, Aznar mueve los hilos desde atrás y como un Rappel de pacotilla lanza sus advertencias. Si quiere volver a la política hágalo abiertamente y deje de actuar como un Rasputín que manipula al gobernante de turno desde detrás del trono. Estos días, La Vanguardia ha publicado algunos artículos en los que explica cómo fue el proceso autonómico, y si bien hay cosas que se sospechaba que eran así estos artículos lo confirman. El sistema autonómico debía estar formado por tres CCAA con gobierno y Parlamento propio - Cataluña, Euskadi y Galicia - pero los andaluces dijeron que pese a que no estaban a favor de las autonomías se pedían lo mismo que los catalanes, finalmente se crearon se 17 CCAA para que todos querían lo mismo que los catalanes - vascos y gallegos - y
ahora dicen que esto de las Autonomías no va ni a pedales. Pues ya me dirá que habría sido de Aznar sin su paso por la presidencia de Castilla y León, o que harían en el PP con Esperanza Aguirre, Valcárcel o Camps, dirigentes del PP que han hecho mucho para desacreditar las autonomías que gobiernan. El anècdocta de estas nuevas declaraciones de Aznar está en su dicción. Dice "indendentistes" cuando supongo que quería decir "independentistas", pero quizá la culpa de los males de España la tiene una extraña secta de nombre "indendentista".

28 de gen. 2011

Relació Catalunya - Espanya

Relació Catalunya - Espanya

Dèficit fiscal
Tres Lander alemanys (Baviera, Heese i Baaden-Würtemberg)han portat el sistema de finançament alemany al Tribunal Constitucional alemany perquè consideren que paguen molt i aquestes són les xifres:
Baviera 3491 milions d'euros, Hesse 1738 milions d'euros i Baaden-Würtemberg 1649 milions d'euros.
Mentrestant Catalunya paga pel mateix concepte 20000 milions d'euros a l'Estat espanyol i encara hem de veure com des de la caverna política i mediàtica espanyola ens acusen de lladres.
Carlos Herrera contra Jordi Pujol
Carlos Herrera, Herrera en la Onda, Onda Cero Radio, ha de competir amb altres mitjans de comunicació que dia rere dia intenten batre rècords a veure qui la diu més grossa, i ser un locutor moderat no està de moda a Espanya, l'estil imposat des de la caverna l'obliga a dir bajanades cada dia més grosses encara que això suposi demostrar que no sap de que parla, i que un periodista demostri tanta ignorància i ho faci d'una manera tan grollera és preocupant. Herrera diu el següent sobre l'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol després que aquest reconegués en el seu bloc que tal i com estan les coses en la relació entre Catalunya i Espanya la independència comença a ser una opció viable. Herrera diu: “Que malament ho ha hagut de passar aquest tio (Jordi Pujol) durant 30 anys, dissimulant, perquè ara, ai, la poteta, al final a la vellesa verola, potser és que vol els vots d'Esquerra per a les municipals, per a la seva formació, o del que es tracta és de provocar perquè et desafectin. És a dir, jo em faig l'antipàtic i aixina quan reaccionin els altres jo dic que m'odien. "
Sembla increïble que aquest periodista no entengui que el president Pujol no és que s'hagués passat 30 anys dissimulant. Pujol mai havia estat partidari de la independència, com sempre ha dit urbi et orbe, sinó que era partidari d'una bona relació entre Catalunya i Espanya, però en tot aquest temps Jordi Pujol ha vist que els polítics espanyols no volen que hi hagi una bona relació sinó la submissió de Catalunya a Espanya, que els catalans renunciem al que som i ens convertim en allò que el nacionalisme espanyol de tall castellà dessitja, simplement en espanyols, que renunciem a la nostra llengua. L'article del president Pujol ha fet mal en el nacionalisme mediàtic que ha decidit reaccionar com només saben fer ells, amb les mentides i les falsedats.
Els nacionalistes espanyols són una patuleia d'estúpids i curts de gambals, no han entés mai res. I són tan curts d'enteniment que no se n'adonen que cada vegada que obren la boca converteixen a persones que voldrien una bona relació amb Espanya en persones que volen la independència perquè fins i tot ells se n'adonen que Espanya és un fracàs com Estat, i ho és perquè aquells que diuen ser els seus defensors fan mans i mànigues per posar en marxa el trencament de les relacions entre els diversos territoris que composen l'Estat espanyol.
Incís: El primer que hauria de fer és deixar de mastegar les paraules com si fossin un xiclet, sent locutor hauria de parlar sense que sembli que estigui mastegant les paraules, fa tants anys que està per Madrid que ha oblidat tot el que va aprendre quan estava a Catalunya.

Article: Del Tribunal Constitucional a la independència. Passant pel Québec
Jordi Pujol Editorial / 25 de gener de 2011
Podria passar que d’aquí a un temps en el tema de la relació entre Espanya i Catalunya ens haguéssim d’afrontar amb el dilema següent: o l’Espanya que el Tribunal Constitucional ha dibuixat, sota pressió descarada del PP, posició entre ambigua i per sota mà també contrària del PSOE i el suport majoritari de l’opinió pública espanyola, o la independència.

Vídeo: CARLOS HERRERA ATACA JORDI PUJOLRelación Cataluña - España

Déficit fiscal

Tres Lander alemanes (Baviera, Heese y Baader-Wurtemberg) han llevado el sistema de financiación alemán al Tribunal Constitucional alemán porque consideran que pagan mucho y estas son las cifras: Baviera 3491 millones de euros, Hesse 1738 millones de euros y Baader-Wurtemberg 1649 millones de euros. Mientras Cataluña paga por el mismo concepto 20.000 millones de euros a España y todavía tenemos que ver como desde la caverna política y mediática española nos acusan de ladrones.

Carlos Herrera contra Jordi Pujol

Carlos Herrera, Herrera en la Onda, Onda Cero Radio, tiene que competir con otros medios de comunicación que día tras día intentan batir récords a ver quién la dice más gorda, y ser un locutor moderado no está de moda en España, el estilo impuesto desde la caverna le obliga a decir tonterías cada día más grandes aunque eso suponga demostrar que no sabe de que habla, y que un periodista demuestre tanta ignorancia y lo haga de una manera tan grosera es preocupante. Herrera dice lo siguiente sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol después de que éste reconociera en su blog que tal y como están las cosas en la relación entre Catalunya y España la independencia empieza a ser una opción viable. Herrera dice: "Que mal lo ha tenido que pasar este tío (Jordi Pujol) durante 30 años, disimulando, porque ahora, ay, la patita, al final a la vejez viruela, quizás es que quiere los votos de Esquerra para las municipales, para su formación, o lo que se trata es de provocar para que te desafecten. Es decir, yo me hago el antipático y así cuando reaccionen los demás yo digo que me odian. " Parece increíble que este periodista no entienda que el presidente Pujol no es que hubiera pasado 30 años disimulando. Pujol nunca había sido partidario de la independencia, como siempre ha dicho urbi et orbe, sino que era partidario de una buena relación entre Cataluña y España, pero en todo este tiempo Jordi Pujol ha visto que los políticos españoles no quieren que haya una buena relación sino la sumisión de Cataluña en España, que los catalanes renunciamos a lo que somos y nos convertimos en lo que el nacionalismo español de corte castellano desea, simplemente en españoles, que renunciemos a nuestra lengua. El artículo del presidente Pujol ha hecho daño en el nacionalismo mediático que ha decidido reaccionar como sólo saben hacer ellos, con las mentiras y las falsedades. Los nacionalistas españoles son una patulea de estúpidos y cortos de entendederas, no han entendido nada. Y son tan cortos de entendimiento que no se dan cuenta que cada vez que abren la boca convierten a personas que querrían una buena relación con España en personas que quieren la independencia porque incluso ellos se dan cuenta que España es un fracaso como Estado, y lo es porque aquellos que dicen ser sus defensores hacen lo imposible para poner en marcha la rotura de las relaciones entre los diversos territorios que componen el Estado español. Inciso: Lo primero que debería hacer es dejar de masticar las palabras como si fueran un chicle, siendo locutor debería hablar sin que parezca que esté masticando las palabras, hace tantos años que está por Madrid que ha olvidado todo lo que aprendió cuando estaba en Cataluña.

L'escot britànic que va fer tremolar als guardians de la moral de l'Iran

L'escot britànic que va fer tremolar als guardians de la moral de l'Iran

El fet que un trucatge fotogràfic es converteixi en notícia no ens hauria de preocupar però si que ens hauria de preocupar quan aquest fet té com a protagonista a la responsable de la política exterior de la UE, Catherine Ashton que apareix en una foto al costat del representant del govern iranià, Said Yalili després d'una reunió a Istanbul sobre el programa nuclear iranià. Lady Ashton apareix a la foto vestida d'una forma absolutament correcte des del punt de vista europeu, és clar, perquè des del punt de vista iranià la seva forma de vestir es considerada excessiva. Segurament els iranians l'haurien preferit tapada de cap a peus i a 10000 quilòmetres lluny d'allà. En tot moment el dirigent iranià va evitar qualsevol contacte físic amb Lady Ahston, ni tan sols van donar-se la mà. Els dirigents iranians i d'altres Estats islàmics sempre eviten donar la mà a dones (polítiques) occidentals perquè consideren les dones com éssers inferiors i impures.
Podem veure dues versions de la mateixa imatge. Una és la foto que publica la premsa occidental en què apareixen Lady Ashton i Said Yalili, l'una al costat de l'altre. Una foto que aquí no despertaria la libido acostumats com estem a veure senyoretes lleugeres de roba (i de cervell) a la televisió però sembla que els guardians de la moral dels iranians creuen que l'"exhibició dèrmica" de Lady Ashton podria corrompre la ingènua moral dels homes iranians perquè no estan acostumats a veure senyores “tan despullades” com Lady Ashton, a lapidar-les i decapitar-les, això si, tapades de cap a peus, si que estan acostumats. A la foto que es va publicar a la premsa iraniana van cobrir l'escot de Lady Ashton usant el photoshop ja que consideren els guardians de la moral iraniana que la representant europea anava massa escotada.
El escote británico que hizo temblar a los guardianes de la moral de Irán

El hecho de que un trucaje fotográfico se convierta en noticia no debería preocuparnos pero sí que debería preocuparnos cuando este hecho tiene como protagonista a la responsable de la política exterior de la UE, Catherine Ashton que aparece en una foto junto al representante del gobierno iraní, Said Yalili tras una reunión en Estambul sobre el programa nuclear iraní. Lady Ashton aparece en la foto vestida de una forma absolutamente correcto desde el punto de vista europeo, claro, porque desde el punto de vista iraní su forma de vestir es considerada excesiva. Seguramente los iraníes deberían preferido tapada de pies a cabeza ya 10.000 kilómetros lejos de allí. En todo momento el dirigente iraní evitar cualquier contacto físico con Lady Ahston, ni siquiera darse la mano. Los dirigentes iraníes y de otros Estados islámicos siempre evitan dar la mano a mujeres (políticas) occidentales porque consideran a las mujeres como seres inferiores y impuras. Podemos ver dos versiones de la misma imagen. Una es la foto que publica la prensa occidental en que aparecen Lady Ashton y Said Yalili, una al lado del otro. Una foto que aquí no despertaría la libido acostumbrados como estamos a ver señoritas ligeras de ropa (y de cerebro) en la televisión pero parece que los guardianes de la moral de los iraníes creen que la "exhibición dérmica" de Lady Ashton podría corromper la ingenua moral de los hombres iraníes porque no están acostumbrados a ver señoras "tan desnudas" como Lady Ashton, a lapidarlo las y decapitarlo las, eso si, tapadas de pies a cabeza, si que están acostumbrados. En la foto que se publicó en la prensa iraní cubrieron el escote de Lady Ashton usando el photoshop ya que consideran los guardianes de la moral iraní que la representante europea iba demasiado escotada.

27 de gen. 2011

Barcelona – Gener’11

Barcelona – Gener’11
Panots amb nom

Si camines per Barcelona i vols saber a quin carrer et trobes només has d'aixecar el cap i mirar la façana perquè a tots els carrers, just a la cantonada, hi ha la placa amb el nom del carrer. A la majoria de les plaques només hi ha el nom del carrer, plaça o avinguda, però algunes plaques tenen una breu explicació sobre la persona o el fet al qual està dedicat aquell carrer o plaça. Menys coneguts és el fet que en alguns carrers també podem llegir el nom al terra, seria el cas de la imatge de la foto que es troba al carrer Bruc, aquest però després que es rehabilités la vorera per construir el pas de vianants adaptat per persones amb cadira de rodes, ha quedat reduït a les lletres finals (UCH). Similar circumstància es dóna en el cas de la Ronda Sant Pere que també està afectat per una rehabilitació, i en el cas del carrer Trafalgar degut a la profunda rehabilitació de les voreres ha desaparegut.

Souvenirs

Tornem-hi que no ha estat res. El primer fragment del vídeo que veieu correspon a una tenda de souvenirs del carrer Jaume I, la segona part està gravada al carrer del Veguer, totes dues a molt pocs metres l'una de l'altra, situades al Barri Gotic de Barcelona, a prop de la Plaça Sant Jaume i de la Plaça del Rei. Veient els souvenirs que venen aquestes tendes tinc la sensació que l'estranger soc jo, perquè veig productes que res tenen a veure ni amb la meva ciutat – Barcelona – ni amb el meu país – Catalunya -, els típics vestits de farbalans andalusos que amb tots els respectes trobo perfecte que els venguin a Sevilla, no pas a Barcelona, capital d'un país que té el seu propi vestit tradicional. I també samarretes amb el típic “I love NY”.
Barcelona - Enero'11
Losetas con nombre

Si andas por Barcelona y quieres saber en qué calle te encuentras solo tienes que levantar la cabeza y mirar la fachada para que en todas las calles, justo en la esquina, está la placa con el nombre de la calle. En la mayoría de las placas sólo está el nombre de la calle, plaza o avenida, pero algunas placas tienen una breve explicación sobre la persona o el hecho al que está dedicado aquella calle o plaza. Menos conocidos es el hecho de que en algunas calles también podemos leer el nombre en el suelo, sería el caso de la imagen de la foto que se encuentra en la calle Bruc, este pero después de que se rehabilitara la acera para construir el paso de peatones adaptado para personas en silla de ruedas, ha quedado reducido a las letras finales (UCH). Similar circunstancia se da en el caso de la Ronda San Pedro que también está afectado por una rehabilitación, y en el caso de la calle Trafalgar debido a la profunda rehabilitación de las aceras ha desaparecido.

Souvenirs

Vuelta a empezar que no ha sido nada. El primer fragmento del vídeo que veis corresponde a una tienda de souvenirs de la calle Jaume I, la segunda parte está grabada en la calle del Veguer, ambas en muy pocos metros una de la otra, situadas en el Barrio Gótico de Barcelona, a cerca de la Plaza Sant Jaume y de la Plaza del Rey. Viendo los souvenirs que venden estas tiendas tengo la sensación de que el extranjero soy yo, porque veo productos que nada tienen que ver ni con mi ciudad - Barcelona - ni con mi país - Cataluña -, los típicos trajes de faralaes andaluces que con todos los respetos encuentro perfecto que los vendan en Sevilla, no en Barcelona, capital de un país que tiene su propio traje tradicional. Y también camisetas con el típico "I love NY".

26 de gen. 2011

La catalanofòbia de Javier Arenas

La catalanofòbia de Javier Arenas

No és cap novetat però això ens ho confirma clarament, d'ara fins que el Partit Popular guanyi les eleccions generals ens espera als catalans una d'aquestes campanyes en què serem objecte d'atacs i falsedats, la demagògia i la catalanofòbia seran els elements principals. Javier Arena, que ja va ser l'infame autor de tres infames falques en què donava la culpa de tots els mals d'Andalusia als catalans, va deixar clara la seva posició en el seu discurs en la convenció pepera que va celebrar-se a Sevilla la setmana passada. Va dir: "Un govern andalús del Partit Popular sempre serà baluard per a la igualtat d'oportunitats de tots els espanyols. Més clar, no mirarem a una altra banda, serem bel·ligerant si a un nen se li intenta obligar a estudiar en una altra llengua diferent de la seva, o si algun andalús no pot accedir a una feina, per estar format en castellà, o sigui en espanyol, serem bel·ligerant. "

No tinc cap dubte que seran bel·ligerants contra Catalunya. Em sembla d'una extrema gravetat que un dirigent polític faci aquestes declaracions tan plenes de demagògia i mentides, però és l'estil del PP en general, i d'alguns dirigents del PP com Javier Arenas. I que diu d'aquestes paraules Alícia Sánchez Camacho?. Tristament aquesta senyora a la que alguns catalans li van donar el seu vot fa el que sempre ha fet, posar-se del costat del seu partit i no del seu país. Les declaracions de Javier Arenas em semblen menyspreables, però la senyora Sánchez Camacho és encara pitjor, hi ha moments en què si algú ataca el teu país has de tornar-te encara que sigui gent que tinguis unes idees amb les que combreguis.


Vídeo: Arenas carrega contra la immersió
Declaracions de Javier Arenas contra la immersió lingüística a les escoles durant la convenció nacional del PP a Sevilla.
http://www.tv3.cat/3alacarta/videos/3329450

Vídeo:
Empar: "Javier Arenas no tolerarà que aprenguin cap llengua que no sigui la seva"
Empar Moliner dedica la seva carta al director a comentar les declaracions de Javier Arenas: "Serem bel·ligerants si a un nen andalús se l'obliga a estudiar en una llengua diferent a la seva".
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3330690Video de la falca de Javier Arenas contra Catalunya


La catalanofobia de Javier Arenas

No es ninguna novedad pero eso nos lo confirma claramente, de ahora hasta que el Partido Popular gane las elecciones generales nos espera a los catalanes una de estas campañas en que seremos objeto de ataques y falsedades, la demagogia y la catalanofobia serán los elementos principales. Javier Arena, que ya fue el infame autor de tres infames cuñas en la que daba la culpa de todos los males de Andalucía a los catalanes, dejó clara su posición en su discurso en la convención pepera que se celebró en Sevilla la semana pasada. Dijo: "Un gobierno andaluz del Partido Popular siempre será baluarte para la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Más claro, no miraremos para otro lado, seremos beligerante si a un niño se le intenta obligar a estudiar en otra lengua diferente a la suya, o si algún andaluz no puede acceder a un empleo, por estar formado en castellano, es decir en español, seremos beligerante. " No tengo ninguna duda de que serán beligerantes contra Cataluña. Me parece de una extrema gravedad que un dirigente político haga estas declaraciones tan llenas de demagogia y mentiras, pero es el estilo del PP en general, y de algunos dirigentes del PP como Javier Arenas. Y que dice de estas palabras Alicia Sánchez Camacho?. Tristemente esta señora a la que algunos catalanes le dieron su voto hace lo que siempre ha hecho, ponerse del lado de su partido y no de su país. Las declaraciones de Javier Arenas me parecen despreciables, pero la señora Sánchez Camacho es aún peor, hay momentos en que si alguien ataca tu país tienes que volverte aunque sea gente que tengas unas ideas con las que comulgara.

24 de gen. 2011

Agressió blavera a Joan Laporta

Agressió blavera a Joan Laporta


Joan Laporta posa nerviosos a molts, especialment a la caverna mediàtica. Molestava a molts quan era president del Barça, ara molesta a molts més des del moment en què va decidir ficar-se en política, cosa que ha fer liderant Solidaritat Catalana i ha conseguint quatre escons al Parlament de Catalunya en la seva primera participació.

Laporta va anar a València per presentar el seu partit. La ultradreta valenciana li va organitzar un acte per intentar boicotejar l’acte, arribant a l’extrem d’intentar l’agressió física que va ser impedida. Un dels agressors era el president de Coalició Valenciana, el grup blaver i ultradretà Juan García Santandreu. A l’hotel també hi era el líder del grup feixista i xenòfob España 2000 José Luís Roberto que s’havia hostatjat a l’hotel aquell mateix matí per poder tenir accés.

Encara que l’agressió no va arribar a produir-se per la intervenció d’alguns assistents i de la policia que van retenir als brètols feixistes a una sala del despatx si que algú va aconseguir ruixar amb una substància irritant.

Mig centenar de brètols de Coalició Valenciana i España 2000 convocats des dels fòrums d’Internet van increpar als assistents a l’acte de Laporta mentre arribaven a l’hotel en què se celebrava l’acte de presentació de Solidaritat al País Valencià. Doncs, sembla que no va ser una convocatòria gaire lluïda si convocant-los per Internet només hi van mig centenar.

La policia va decidir fer un registre després de rebre una amenaça anònima de la que va transcendir cap detall. Tenint en consideració els precedents que hi ha hagut d’atemptats terroristes comesos per grups ultradretans blavers valencians contra persones i grups titllats de catalanistes al País Valencià no es podien prendre a broma, encara que la majoria d’aquells atemptats van quedar en la impunitat tot i que se sabia quines organitzacions blaveres hi havia al darrera, però aquests grupuscles gaudeixen d’impunitat i de recolzament tant moral com
econòmic.Agresión blavera a Joan Laporta

Joan Laporta pone nerviosos a muchos, especialmente en la caverna mediática. Molestaba a muchos cuando era presidente del Barça, ahora
molesta a muchos más desde el momento en que decidió meterse en política, lo que ha hacer liderando Solidaridad Catalana y consiguiendo cuatro escaños en el Parlamento de Cataluña en su primera participación.
Laporta fue a Valencia para presentar su partido. La ultraderecha valenciana le organizó un acto para intentar boicotear el acto, llegando al extremo de intentar la agresión física que fue impedida. Uno de los agresores era el presidente de Coalición Valenciana, el grupo blavero y ultraderechista Juan García Santandreu. En el hotel también estaba el líder del grupo fascista y xenófobo España 2000 Roberto, que había hospedado en el hotel esa misma mañana para poder tener acceso. Aunque la agresión no llegó a producirse por la intervención de algunos asistentes y de la policía que retuvieron a los gamberros fascistas en una sala del despacho si que alguien logró rociar con una sustancia irritante.
Medio centenar de gamberros de Coalición Valenciana y España 2000 convocados desde los foros de Internet increparon a los asistentes al acto de Laporta mientras llegaban al hotel en que se celebraba el acto de presentación de Solidaridad en el País Valenciano. Pues, parece que no fue una convocatoria muy lucida si convocándolos por Internet sólo
van medio centenar.

La policía decidió hacer un registro después de recibir una amenaza anónima de la que trascendió ningún detalle. Teniendo en consideración los precedentes que ha habido de atentados terroristas cometidos por grupos ultraderechistas blaveros valencianos contra personas y grupos tildados de catalanistas en el País Valenciano no se podían tomar a broma, aunque la mayoría de aquellos atentados quedaron en la impunidad todo y que se sabía qué organizaciones blaveras había detrás, pero estos grupúsculos gozan de impunidad y de apoyo tanto moral como económico.

Pinganillo

Pinganillo

Un pinganillo és un tros de gel.

Segons el diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola la definició de pinganillo és:

m. Astúries, Lleó, Palència., Salamanca, Valladolid. i Zamora.
caramell ( tros de gel).

Però si poseu la paraula pinganillo en un cercador d'Internet trobareu principalment notícies i articles sobre l’ús d’un auricular a través del qual les persones reben la traducció al seu idioma. Aquests dies la premsa parla molt de pinganillos, alguns mitjans i alguns dirigents polítics s’han posat fets unes feres de l’avern per l’ús dels auriculars de
traducció que ells anomenen pinganillos. És a dir, el que van posar-se a la orella els senadors va ser un auricular, el caramell, el tros de gel – també conegut com pinganillo – el tenen al cervell alguns polítics espanyolistes i els seus corifeus mediàtics.

Pinganillo

Un pinganillo es un trozo de hielo.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la definición de pinganillo es:
m. Asturias, León, Palencia., Salamanca, Valladolid. y Zamora. carámbano (‖ trozo de hielo).
Pero si ponéis la palabra pinganillo en un buscador de Internet encontrará principalmente noticias y artículos sobre el uso de un auricular a través del cual las personas reciben la traducción a su idioma. Estos días la prensa habla mucho de pinganillos, algunos medios y algunos dirigentes políticos se han puesto hechos unas fieras del averno por el uso de los auriculares de traducción que ellos llaman pinganillos. Es decir, lo que se pusieron en la oreja los senadores fue un auricular, el carámbano, el trozo de hielo - también conocido como pinganillo - lo tienen en el cerebro algunos políticos españolistas y sus
corifeos mediáticos.

22 de gen. 2011

Les llengües enfurismaren a la caverna

Les llengües enfurismaren a la caverna
Vaig escriure “Les llengües van fer tremolar el Senat”

Si en un anterior article parlava de com han reaccionat dos dels principals dirigents del PP, Mariano Rajoy i Alícia Sánchez Camacho davant el que hauria de ser un fet normal i que segons Rajoy això no passaria si Espanya fos un país normal, quan precisament perquè Espanya no és un país normal passa que s'organitzen aquests pollastres només perquè en unes institucions que paguem entre tots, inclosos catalans, gallecs i bascos, un dia s'usen les altres llengües que hi ha a l'Estat. S'han usat el català, el gallec i l'èuscar però han oblidat que hi ha tres llengües més – aragonès, asturià i arenés – que també són les llengües pròpies de ciutadans que paguen per mantenir el Senat i el Congrés dels Diputats, aquestes tres llengües han estat oblidades deliberadament per un Estat en què hi ha una clara intenció de bandejar de la vida pública i oficial perquè tenen la desgràcia de no ser prou fortes per resistir. En aquest assumpte coneixem quina és l'opinió dels dirigents del Partit Popular, i malauradament també de molts del PSOE. Els dirigents del PP no tenen cap problema a mostrar la seva mala educació i menyspreu cap a qualsevol llengua que no sigui la castellana. Fins i tot, representants pepers de Comunitats Autònomes en què es parlen aquestes llengües van deixar clara la seva intenció de no usar-la. Un exemple seria Alícia Sánchez Camacho que va fer la seva intervenció en castellà.

I ara li toca a la caverna mediàtica

Però parlem de la caverna mediàtica. Els corifeus del PP també van mostrar-se contrariats i molestos pel fet que s'empressin altres llengües al Senat. En aquest cas es tracta d'Onda Cero, del programa Herrera en la Onda que presenta Carlos Herrera, un locutor que busca el seu espai radiofònic en un espai ideològic amb molta competència, cosa que l'obliga a dir-les cada dia més grossa. El fragment que podeu escoltar són les opinions dels seus tertulians.

CARLOS HERRERA: “Amando de Miguel, bon dia”
AMANDO DE MIGUEL: “Molt bon dia”
CARLOS HERRERA: “És dispendi o un reconeixement”.
AMANDO DE MIGUEL: “És un símbol que em sembla absurd i l'expressió d'una oligarquia"
CARLOS HERRERA Joaquín Leguina, bon dia
JOAQUÍN LEGUINA: Esta és una concessió als nacionalismes, ells no concedeixen res a canvi.
CARLOS HERRERA: José Antonio Vera, bon dia.
JOSÉ ANTONIO VERA: “Sembla que és un dispendi i que no té lloc, estaria bé potser una vegada a l'any.
CARLOS HERRERA: Ángel Expósito, bon dia
ÁNGEL EXPÓSITO: Em sembla una ridiculesa, no ho arribo a entendre, em sembla que hi ha qui diu que és la xocolata del lloro, amb aquesta xocolata del lloro, amb moltíssim menys, amb la meitat d'aquesta xocolata del lloro sobreviuen molta gent a Espanya tots els dies. Que li preguntin a cada una d'aquestes famílies si 12000 euros per sessió, qui guanya a l'any 12000 euros és la xocolata del lloro".

Anem a pams. De quina oligarquia parla Amando de Miguel?. Ès cert que Espanya fa segles que ha estat governada – amb el cul – per una petita oligarquia de cretins que impedien que el país avancés. Molts que ara se seuen als bancs del Congrés dels Diputats, del Senat i de les cambres autonòmiques són descendents que la petita camarilla que ha remenat les cireres. Només cal veure a Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló, des de la creació de les Diputacions provincials hi
ha hagut un Fabra al capdavant de la institució, i aquest és de la mateixa camarilla ideològica que Amando de Miguel. Ha estat aquesta oligarquia la que ha fet impossible que Espanya sigui un país normal en què les llengües catalana, basca i gallega no siguin vistes per l'Estat com una amenaça.
Leguina, un nacionalista espanyol, crec que abans era del PSOE, però ara ja veuen en quines companyies es veu. Ja ho diuen que el que més s'assembla a un nacionalista espanyol de dretes és un nacionalista espanyol d'esquerres. Hauria de mesurar més les seves paraules i no parlar de nacionalismes que treuen o de nacionalismes que no donen res a canvi, perquè si ha un nacionalisme miserable i lladre aquest és precisament el nacionalisme espanyol.

Vera diu una cosa, la contrària i a poc que el deixèssim hauria dit alguna més. Aquest considera que haver de contractar un servei d'intèrprets suposa un dispendi, té raó, però ja em dirà que hi ha en aquesta vida que sigui gratis. L'activitat política té un cost, cada vegada que es reuneixen els polítics hi ha un dispendi en dietes, i si veiem els resultats podríem dir que moltes vegades suposa un dispendi
exagerat.
Expósito diu que li sembla una ridiculesa i que no entén que es faci una sessió al Senat en (quasi) totes les llengües. A mi em sembla ridícul que aquest senyor, els altres tertulians i el locutor del programa no entenguin que el seu Estat té altres llengües, i em sembla ridícul que no entenguin aquest fet com una riquesa sinó que més aviat ho veuen com una nosa. A mi em sembla ridícul i em fa pena que els polítics espanyols i la premsa espanyola no entenguin que aquestes llengües són parlades perquè són les llengües pròpies de molta gent, i em sembla ridícul que alguns polítics, periodistes i (presumptes) intel·lectuals espanyolistes diguin que els catalans parlem català, els gallecs parlen gallec i els bascos parlen èuscar només per fotre als espanyols. Són aquestes coses les que realment són ridícules perquè gent que presumptament haurien d'estar ben informades com són els polítics, periodistes i els (presumptes) intel·lectuals (de la caverna) són en realitat una colla d'ignorants plens de prejudicis racistes, o això o són uns absoluts fills de puta feixistes, apart d'ignorants carregats de prejudicis. Els 12000 euros que ha costat la sessió del Senat en què s'han pogut usar les llengües cooficials no és la xocolata del lloro, però si que em sembla que el consum de xocolata del moro entre els tertulians cavernaris no és precisament mesurada.
És difícil que dos pobles s'entenguin quan la premsa i els polítics d'un d'aquests pobles bombardeja als seus amb missatges plens de prejudicis. El que no és normal, el que és inaudit és que allò que hauria de ser una mostra de la riquesa cultural d'un Estat sigui vista per la premsa de l'Altiplà castellà com una anormalitat que amenaça a les essències existencials, siguin les que siguin o les que els nacionalistes espanyols creguin que són. El normal hauria de ser, en un país normal, que les seves institucions emprin totes les llengües amb absoluta naturalitat, però Espanya no és, ni ha estat, i sembla que va camí de no ser-ho mai, un país normal si cada vegada que a Madrid veuen algú parlant en català, èuscar, gallec, aragonès, aranès o asturià, surten polítics dient que això no és normal o la premsa de la Vila i Cort es posa feta un basilisc.

Vídeo: UDOLS CAVERNARIS - ONDA CERO - HERRERA EN LA ONDALas lenguas enfureceiron a la caverna
Escribí "Las lenguas hicieron temblar el Senado"

Si en un anterior artículo hablaba de cómo han reaccionado dos de los principales dirigentes del PP, Mariano Rajoy y Alicia Sánchez Camacho ante el que debería ser un hecho normal y que según Rajoy no pasaría si España fuera un país normal, cuando precisamente porque España no es un país normal pasa que se organizan estos pollos sólo porque en unas instituciones que pagamos entre todos, incluidos catalanes, gallegos y vascos, un día se usan las otras lenguas que hay en el Estado. Se han usado el catalán, el gallego y el euskera pero han olvidado que hay tres lenguas más - aragonés, asturiano y arenas - que
también son las lenguas propias de ciudadanos que pagan por mantener el Senado y el Congreso de los Diputados, estas tres lenguas han sido olvidadas deliberadamente por un Estado en el que hay una clara intención de desterrar de la vida pública y oficial porque tienen la desgracia de no ser lo suficientemente fuertes para resistir. En este asunto conocemos cuál es la opinión de los dirigentes del Partido Popular, y desgraciadamente también de muchos del PSOE. Los dirigentes del PP no tienen ningún problema en mostrar su mala educación y desprecio hacia cualquier lengua que no sea la castellana. Incluso, representantes peperos de Comunidades Autónomas en que se hablan estas lenguas dejaron clara su intención de no usarla. Un ejemplo sería Alicia Sánchez Camacho que hizo su intervención en castellano.

Y ahora le toca a la caverna mediática

Pero hablamos de la caverna mediática. Los corifeos del PP también se mostraron contrariados y molestos debido a que se emplearan otras lenguas en el Senado. En este caso se trata de Onda Cero, del programa Herrera en la Onda que presenta Carlos Herrera, un locutor que busca su espacio radiofónico en un espacio ideológico con mucha competencia, lo que le obliga a decirlas cada día más grande . El fragmento que podéis escuchar son las opiniones de sus tertulianos.

CARLOS HERRERA: "Amando de Miguel, buenos días"
AMANDO DE MIGUEL: "Muy buenos días"
CARLOS HERRERA: "Es dispendio o un reconocimiento".
AMANDO DE MIGUEL: "Es un símbolo que me parece absurdo y
la expresión de una oligarquía"

CARLOS HERRERA: "Joaquín Leguina, buenos días"
JOAQUÍN LEGUINA: "Esta es una concesión a los nacionalismos, ellos no conceden nada a cambio".
CARLOS HERRERA: "José Antonio Vera, buenos días".
JOSÉ ANTONIO VERA: "Parece que es un dispendio y que no tiene lugar, estaría bien quizás una vez al año".
CARLOS HERRERA: "Ángel Expósito, buenos días"
ÁNGEL EXPÓSITO: "Me parece una ridiculez, no lo llego a entender, me parece que hay quien dice que es el chocolate del loro, con este chocolate del loro, con muchísimo menos, con la mitad de este chocolate del loro sobreviven mucha gente en España todos los días. Que le pregunten a cada una de estas familias si 12.000 euros por sesión, que gana al año 12.000 euros es el chocolate del loro".

Vayamos por partes. ¿De qué oligarquía habla Amando de Miguel?. Es cierto que España hace siglos que ha sido gobernada - con el culo - por una pequeña oligarquía de cretinos que impedían que el país avanzara. Muchos que ahora se sientan en los bancos del Congreso de los Diputados, del Senado y de las cámaras autonómicas son descendientes que la pequeña camarilla que ha gobernado. Sólo hay que ver a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, desde la creación de las Diputaciones provinciales ha habido un Fabra al frente de la institución, y este es de la misma camarilla ideológica que Amando de Miguel. Ha sido esta oligarquía la que ha hecho imposible que España sea un país normal en el que las lenguas catalana, vasca y gallega no sean vistas por el Estado como una amenaza. Leguina, un nacionalista español, creo que antes era del PSOE, pero ahora ya ven en qué compañías se ve. Ya lo dicen que lo que más se parece a un nacionalista español de derechas es un nacionalista español de izquierdas. Debería medir más sus palabras y no hablar de nacionalismos que sacan o de nacionalismos que no dan nada a cambio, porque si hay un nacionalismo miserable y ladrón este es precisamente el nacionalismo español. Vera dice una cosa, la contraria y a poco que lo dejáramos habría dicho alguna más. Este considera que tener que contratar un servicio de intérpretes supone un dispendio, tiene razón, pero ya me dirá que hay en esta vida que sea gratis. La actividad política tiene un coste, cada vez que se reúnen los políticos hay un dispendio en dietas, y si vemos los resultados podríamos decir que muchas veces supone un dispendio exagerado. Expósito dice que le parece una ridiculez y que no entiende que se haga una sesión en el Senado en (casi) todas las lenguas. A mí me parece ridículo que este señor, los otros tertulianos y el locutor del programa no entiendan que su Estado tiene otras lenguas, y me parece ridículo que no entiendan este hecho como una riqueza sino que más bien lo ven como un estorbo. A mí me parece ridículo y me da pena que los políticos españoles y la prensa española no entiendan que estas lenguas son habladas porque son las lenguas propias de mucha gente, y me parece ridículo que algunos políticos, periodistas y (presuntos) intelectuales españolistas digan que los catalanes hablamos catalán, los gallegos hablan gallego y los vascos hablan euskera sólo para joder a los españoles. Son estas cosas las que realmente son ridículas porque gente que presuntamente deberían estar bien informadas como son los políticos, periodistas y los (presuntos) intelectuales (de la caverna) son
en realidad un grupo de ignorantes llenos de prejuicios racistas, o eso o son unos absolutos hijos de puta fascistas, aparte de ignorantes cargados de prejuicios. Los 12.000 euros que ha costado la sesión del Senado en que se han podido usar las lenguas cooficiales no es el chocolate del loro, pero si que me parece que el consumo de chocolate del moro entre los tertulianos cavernarios no es precisamente moderado. Es difícil que dos pueblos se entiendan cuando la prensa y los políticos de uno de estos pueblos bombardea a sus con mensajes llenos de prejuicios. Lo que no es normal, lo que es inaudito es que lo que debería ser una muestra de la riqueza cultural de un Estado sea vista por la prensa de la Meseta castellana como una anormalidad que amenaza a las esencias existenciales, sean las que sean o las que los nacionalistas españoles crean que son. Lo normal debería ser, en un país normal, que sus instituciones utilicen todas las lenguas con absoluta naturalidad, pero España no es, ni ha sido, y parece que va camino de no serlo nunca, un país normal si cada vez que en Madrid ven alguien hablando en catalán, euskera, gallego, aragonés, aranés o asturiano, salen políticos diciendo que esto no es normal o la prensa de la Villa y Corte se pone hecha un basilisco.

21 de gen. 2011

L'oracle de FAES i les comunitats autònomes

L'oracle de FAES i les comunitats autònomes

Quan Aznar parla puja el preu del pa. I l'home no vol callar. Convertit en l'oracle de FAES va augurant sempre els futurs desastres. Però aquest home no té senderi, ni credibilitat, ni coherència. Aquest individu que ara defensa la Constitució espanyola de 1978 com si l'hagués escrit ell amb ploma d'oca amb cirrosi l'any 79, deia de la Constitució el nom del porc en una sèrie d'articles que va escriure en aquella època i que va publicar La Nueva Rioja. En altres articles mostrava la seva oposició a les comunitats autònomes, en aquell moment una organització política i territorial encara incipient, i no gaires anys desprès – 1986 – inexplicablement presidia la comunitat autònoma de Castella i Lleó. I dic inexplicablement perquè si aquest personatge fos congruent amb el que deia no hauria estat president d'una comunitat autònoma. Després de les dues nefastes legislatures que van acabar abruptament amb un atemptat amb 191 víctimes mortals, Aznar va deixar aparentment el negoci – el Partit Popular – a Rajoy. I Aznar ha acabat convertint-se en un personatge que cada vegada que parla puja el pa. Ara, l'oracle de FAES, intenta convertir-se en guia espiritual – en el cas d'Aznar més aviat és guia fantasmal - del
nacionalisme espanyol més ranci i dretà. Ara ens torna a dir que això de les comunitats autònomes és l'origen de tots els mals d'Espanya. Si suprimeixen les Comunitats Autònomes que pensen fer en el PP amb Feijoo, Valcárcel, Aguirre i Camps. Clar, sempre els poden fer senadors vitalicis, enviar-los al cementiri dels elefants que és pel PP el Parlament Europeu ja que allà hi envien els seus dirigents políticament acabats o sempre poden endollar-los a Endesa. El cabdill Aznar continua postulant-se com a salvador d'Espanya però qui salvarà a la pobra Espanya de personatges sinistres com el cabdill Aznar i els seus corifeus mediàtics?. Els articles dels que he inclòs uns extractes i l'enllaç on podeu llegir els articles escrits per Aznar l'any 1979 ens mostren un Aznar de pensament franquista i contrari al sistema autonòmic, en aquell moment encara incipient, no gaires anys després va arribar a ser president de la Comunitat autònoma de Castella-Lleó, càrrec que li va servir per ascendir dins de la jerarquia del PP i que va abandonar poc després per aspirar a la presidència del govern espanyol, i quan ho va aconseguir s'hi va passar dues legislatures que van acabar dramàticament un 11 de març. Ara que Aznar jo no és president de cap comunitat autònoma diu que aquestes són les culpables de tots els mals.Aznar i les Autonomíes: (Unidad y Grandeza) La Nueva Rioja
(30-5-79):


“En un acto público celebrado con ocasión de las elecciones para el Parlamento Europeo, el Presidente de la República Francesa, Valery Giscard, ha afirmado que únicamente fortaleciendo su unidad puede Francia alcanzar la grandeza. Asimismo, otra información proveniente del vecino país se hacía eco del acuerdo existente entre las principales fuerzas políticas sobre la no-potenciación de los entes y poderes regionales.”
"Tenemos los españoles ante nuestros ojos un tema de una gravísima magnitud: el de las llamadas autonomías. Aquí las responsabilidades se miden a través de quinientos años de historia común y unidad nacional. Faltan muy pocos días para que se comiencen a discutir en el Parlamento los estatutos para las Vascongadas y Cataluña (no quiero ni imaginar que puedan ser ciertos los rumores sobre la existencia de un documento que garantiza la independencia del País
Vasco)." http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/aznar/articuloslarioja/unidadygrandeza.htm

Aznar i les autonomies (Vientos que destruyen) La Nueva Rioja (9-5-79)
"El Consell del País Valenciano -con exclusiva asistencia de socialistas y comunistas- decide en un alarde de pancatalanismo que la bandera valenciana sea la misma que la de Cataluña. Como si el Reino de Valencia no hubiera existido jamás."
"El presidente de la Generalidad de Cataluña, José Tarradellas, manifiesta con elogiable prudencia y notorio patriotismo, que mientras él sea presidente no se repetirá un 5 de octubre de 1.934. Pero la citada advertencia indica que hay fuerzas, y no menguadas, que quisieran repetir aquella "hazaña".
"Una auténtica marea de reivindicaciones regionalistas nos acosan sin que sepamos a ciencia cierta cuales serán los limites que hayan de ponerse a las mismas. Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. El de Guernica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior Jefe del Estado -que aunque moleste a muchos gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco. Como aún les parecía poco deciden asimismo exigir responsabilidades al Gobierno alemán por el bombardeo de la ciudad ocurrido en 1.937."

http://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/aznar/articuloslarioja/vientosquedestruyen.htm

El oráculo de FAES y las comunidades autónomas

Cuando Aznar habla sube el precio del pan. Y el hombre no quiere callar. Convertido en el oráculo de FAES augurando siempre los futuros desastres. Pero este hombre no tiene seso, ni credibilidad, ni coherencia. Este individuo que ahora defiende la Constitución española de 1978 como si lo hubiera escrito él con pluma de oca con cirrosis del año 79, decía de la Constitución el nombre del cerdo en una serie de artículos que escribió en aquella época y que publicó La Nueva Rioja. En otros artículos mostraba su oposición a las comunidades autónomas, en ese momento una organización política y territorial todavía incipiente, y no muchos años después - 1986 - inexplicablemente presidía la comunidad autónoma de Castilla y León. Y digo inexplicablemente porque si este personaje fuera congruente con lo que decía no habría sido presidente de una comunidad autónoma. Después de las dos nefastas legislaturas que acabaron abruptamente con un atentado con 191 víctimas mortales, Aznar dejó aparentemente el negocio - el Partido Popular - a Rajoy. Y Aznar ha acabado convirtiéndose en un personaje que cada vez que habla sube el pan. Ahora, el oráculo de FAES, intenta convertirse en guía espiritual - en el caso de Aznar más bien es guía fantasmal - del nacionalismo español más rancio y derechista. Ahora nos vuelve a decir que esto de las comunidades autónomas es el origen de todos los males de España. Si suprimen las Comunidades Autónomas que piensan hacer en el PP con Feijoo, Valcárcel, Aguirre y Camps. Claro, siempre pueden hacer senadores vitalicios, enviarlos al cementerio de los elefantes que es por el PP el Parlamento Europeo ya que allí envían sus dirigentes políticamente acabados o siempre pueden enchufar a Endesa. El caudillo Aznar sigue postulándose como salvador de España pero que salvará a la pobre España de personajes siniestros como el caudillo Aznar y sus corifeos mediáticos?. Los artículos de los que he incluido unos extractos y el enlace donde podéis leer los artículos escritos por Aznar en 1979 nos muestran un Aznar de pensamiento franquista y contrario al sistema autonómico, en aquel momento todavía incipiente, no muchos años después llegó a ser presidente de la Comunidad Auónoma de Castilla y León, cargo que le sirvió para ascender dentro de la jerarquía del PP y que abandonó poco después para aspirar a la presidencia del gobierno español, y cuando lo consiguió se pasó dos legislaturas que acabaron dramáticamente un 11 de marzo. Ahora que Aznar yo no es presidente de ninguna comunidad autónoma dice que estas son las culpables de todos los males.

20 de gen. 2011

Les llengües van fer tremolar el Senat

Les llengües van fer tremolar el Senat

És cert que les llengües són per entendre's però els polítics espanyols ni parlant-los en castellà són capaços d'entendre res. El problema és què ni volen escoltar ni volen entendre.Ahir va produir-se un terratrèmol dins del Senat i als fonaments eterns d'Espanya, a les redaccions dels mitjans cavernaris van haver d'assistir a desenes de periodistes i tertulians carpetovetònics. Van haver d'assistir als tertulians del "Gato al agua" els serveis d'emergència de la capital, el consum de valium va disparar-se. I quina va ser la causa?. Van escoltar-se paraules en llengües estranyes i curioses, i no, no eren paraules d'ultratomba

Ramon Aleu

Les primeres paraules que van escoltar-se van ser les del senador català Ramon Aleu que va dir: "Gràcies senor President. Gràcies senyores
senadores i senyors senadors per haver fet possible que puguem expressar-nos en llengües oficials diferents del castellà, i mostrar la satisfacció per poder ser jo qui estreni aquesta modalitat". Segurament, en aquest moment van produir-se alguns desmais a la caverna, no tinc notícia que es produïssin defuncions, i va ser necessari que sortís el líder del PP que segurament va haver de deixar el Marca al calaix del despatx per sortir a defensar les essències pàtries hispàniques davant d'aquell fet inaudit, anormal segons ell. També van usar-se el gallec, i l'èuscar, i com no, el castellà, clar, que aquesta última llengua la fan servir sempre. En aquell moment la situació d'emergència a la capital de l'Imperi devia ser d'absolut desastre.

Mariano Rajoy

Rajoy va dir: "Jo no he vist demanda en cap lloc perquè aquí haguem de treballar fent servir la traducció simultània. Això en un país normal no es produeix ... escolti ... les llengües són per entendre's". Jo no llegeixo el
Marca, potser el problema que Rajoy no hagi vist cap demanda per l'ús d'altres llengües és que no escolta més que udols cavernaris i només llegeix el Marca, de ciclisme tinc entès que sap bastant, però no és el mitjà més apropiat per assabentar-se que vol la gent, i si segueix escoltant els udols de la caverna potser creurà que tothom pensa com el cabdill Aznar. Certament, les llengües serveixen per entendre's però als dirigents del PP ni parlant-los en castellà se'ls pot fer entendre res. Que el senyor Rajoy no sàpiga ni un borrall de gallec no vol dir que la resta haguem de ser com ell. N'estic molt orgullós de parlar la llengua catalana i em molesta que-aquesta dreta carpetovetònica espanyola li tingui tanta tírria. Que gent com Rajoy reneguin de la llengua de la seva terra no vol dir que tots ho haguem de fer. En un país normal aquest tema de les llengües no seria un motiu d'enfrontament però Espanya no és un país normal, mai ho ha estat, perquè hi ha gent, especialment polítics que consideren que parlar gallec, català o èuscar és de catets, però els catets són ells perquè sempre estan intentant fent-se perdonar per haver nascut en un lloc amb una llengua diferent.

Alicia Sanchez Camacho

Alicia Croft va pensar que dient que ella també parla català, cosa certa, a diferència del gallec Mariano Rajoy que no parla gallec, o del basc Mayor Oreja que no parla èuscar perquè el seu avi va prohibir a la família aprendre'l, ja veiem com són aquests del PP, però va intentar justificar que com que el català, gallec i èuscar costen diners, millor deixem-los per casa.

"L'impuls i la defensa de les llengües de cada comunitat autònoma, en aquest cas la meva pròpia, que és el català, no ha de generar un excés de despesa, com en aquest cas es produeix, i que per tant, jo en aquest cas no comparteixo".

Jo el que no comparteixo és que l'ús de les altres llengües generi despesa excessiva. Sé que algú em parlarà de les xifres per contractar un servei d'intèrprets, si costa diners, com tot en aquesta vida, però el problema de l'ús de les llengües al Senat no té res a veure amb els diners, és un problema ideològic, un problema que té el nacionalisme espanyol que no s'ha cregut mai termes com plurilingüisme o pluriculturalitat. Si, escoltem als senyors del PP i als lerrouxistes de Ciutadans com adalils del bilingüisme -- ara Rivera defensa el trilingüisme -- però en el moment en què s'escarba en aquest discurs descobrim que tot és una fal·làcia, quan ells defensen el bilingüisme a Catalunya, Euskadi o Galícia el que estan dient és que la llengua que val per a ells, i que segons ells ha de valdre per a nosaltres, és el castellà. El discurs de defensa del bilingüisme de PP i Ciutadans són romanços. En el moment en què el català, gallec i èuscar van entrar en el Senat va produir-se un terrabastall immens a Madrid, a més d'una mòmia espanyolista li va agafar un cobriment de cor. La gran defensora del bilingüisme a Catalunya no vol ni sentir a parlar al Senat cap més llengua que no sigui el castellà. El concepte de normalitat del que parla Rajoy per a la seva concepció d'Espanya és la veritable anormalitat. Espanya no serà mai normal mentre s'organitzi un guirigall cada vegada que a l'Altiplà castellà s'escolti a un polític parlant en català, gallec, èuscar, aranès, asturià o aragonés. Mentre surti un polític cridant que està horroritzat perquè en una cambra legislativa, que paguem entre tots els ciutadans, els representants electes parlen en una llengua que no és el castellà Espanya no serà normal.Vídeo: SENADOR RAMON ALEU - PRIMERES PARAULES EN CATALÀ AL SENAT

http://www.youtube.com/watch?v=G7Fq0Y85zgcVídeo: MARIANO RAJOY LIDER DE LA NORMALIDAD CARPETOVETÓNICA

http://www.youtube.com/watch?v=PoZEnKR_D-M
Vídeo: ALICIA SÁNCHEZ CAMACHO - LIDERESSA DE LA SECCIÓ PIRENAICO ORIENTAL DEL PP PER LA GRÀCIA DE RAJOY

http://www.youtube.com/watch?v=49do5n9hy8MLas lenguas hicieron temblar el Senado
Es cierto que las lenguas son para entenderse pero los políticos españoles ni hablándoles en castellano son capaces de entender nada. El problema es que ni quieren escuchar ni quieren entender.
Ayer se produjo un terremoto dentro del Senado y en los cimientos eternos de España, en las redacciones de los medios cavernarios tuvieron que asistir a decenas de periodistas y tertulianos carpetovetónicos. Tuvieron que asistir a los tertulianos del "Gato al agua" los servicios de emergencia de la capital, el consumo de valium se disparó. Y cuál fue la causa?. Escucharon a palabras en lenguas extrañas y curiosas, y no, no eran palabras de ultratumba
Ramon Aleu
Las primeras palabras que escucharon a fueron las del senador catalán Ramon Aleu que dijo: "Gracias señor Presidente. Gracias señoras senadoras y señores senadores por haber hecho posible que podamos expresarnos en lenguas oficiales distintas del castellano, y mostrar la satisfacción por poder ser yo quien estrene esta modalidad ". Seguramente, en ese momento se produjeron algunos desmayos en la caverna, no tengo noticia de que se produjeran defunciones, y fue necesario que saliera el líder del PP que seguramente tuvo que dejar el Marca en el cajón del despacho para salir a defender las esencias patrias hispánicas ante aquel hecho inaudito, anormal según él. También se usó el gallego, y el euskera, y como no, el castellano, claro, que esta última lengua la usan siempre. En aquel momento la situación de emergencia en la capital del Imperio debía ser de absoluto desastre.
Mariano Rajoy
Rajoy dijo: "Yo no he visto demanda en ningún lugar porque aquí tengamos que trabajar utilizando la traducción simultánea. Esto en un país normal no se produce ... escuche ... las lenguas son para entenderse". Yo no leo el Marca, el problema que Rajoy no haya visto ninguna demanda por el uso de otras lenguas es que no escucha más que aullidos cavernarios y sólo lee el Marca, de ciclismo tengo entendido que sabe bastante, pero no es el medio más apropiado para enterarse de que quiere la gente, y si sigue escuchando los aullidos de la caverna quizás creerá que todo el mundo piensa como el caudillo Aznar. Ciertamente, las lenguas sirven para entenderse pero los dirigentes del PP ni hablándoles en castellano se les puede hacer entender nada. Que el señor Rajoy no sepa ni jota de gallego no quiere decir que el resto tengamos que ser como él. Estoy muy orgulloso de hablar la lengua catalana y me molesta que esa derecha carpetovetónica española le tenga tanta tirria. Que gente como Rajoy renieguen de la lengua de su tierra no quiere decir que todos tengamos que hacerlo. En un país normal este tema de las lenguas no sería un motivo de enfrentamiento pero España no es un país normal, nunca lo ha sido, porque hay gente, especialmente políticos que consideran que hablar gallego, catalán o euskera es de catetos, pero los catetos son ellos porque siempre están intentando haciéndose perdonar por haber nacido en un lugar con una lengua diferente.
Alicia Sanchez Camacho
Alicia Croft pensó que diciendo que ella también habla catalán, cosa cierta, a diferencia del gallego Mariano Rajoy que no habla gallego, o del vasco Mayor Oreja que no habla euskera porque su abuelo prohibió a la familia aprenderlo, ya vemos como son estos del PP, pero intentó justificar que como el catalán, gallego y euskera cuestan dinero, mejor dejémoslos para casa.
"El impulso y la defensa de las lenguas de cada comunidad autónoma, en este caso la mía propia, que es el catalán, no debe generar un exceso de gasto, como en este caso se produce, y que por tanto, yo este caso no comparto ".
Yo lo que no comparto es que el uso de las otras lenguas genere gasto excesivo. Sé que alguien me hablará de las cifras para contratar un servicio de intérpretes, si cuesta dinero, como todo en esta vida, pero el problema del uso de las lenguas en el Senado no tiene nada que ver con el dinero, es un problema ideológico, un problema que tiene el nacionalismo español que no se ha creído nunca términos como plurilingüismo o pluriculturalidad. Si, escuchamos a los señores del PP y los lerrouxistas de Ciudadanos como adalides del bilingüismo - ahora Rivera defiende el trilingüismo - pero en el momento en que s'escarba en este discurso descubrimos que todo es una falacia, cuando ellos defienden el bilingüismo en Cataluña, Euskadi o Galicia lo que están diciendo es que la lengua que vale para ellos, y que según ellos debe valer para nosotros, es el castellano. El discurso de defensa del bilingüismo de PP y Ciutadans son cuentos chinos. En el momento en que el catalán, gallego y euskera entraron en el Senado se produjo un estruendo inmenso en Madrid, a más de una momia españolista le dio un infarto. La gran defensora del bilingüismo en Cataluña no quiere ni oír hablar en el Senado otra lengua que no sea el castellano.
El concepto de normalidad del que habla Rajoy para su concepción de España es la verdadera anormalidad. España no será nunca normal mientras se organice una algarabía cada vez que en el Altiplano español escuche a un político hablando en catalán, gallego, euskera, aranés, asturiano o aragonés. Mientras salga un político gritando que está horrorizado porque en una cámara legislativa, que pagamos entre todos los ciudadanos, los representantes electos hablan en una lengua que no es el castellano España no será normal.

17 de gen. 2011

Que guanyen els expresidents?

Que guanyen els expresidents?

El mes de desembre Gas Natural-Fenosa va contractar l'expresident del govern espanyol Felipe González com conseller independent. Aznar, també expresident del govern espanyol ha fitxat per Endesa com assessor extern. Va ser en temps d'Aznar que es va privatitzar Endesa prèvia col·locació en el càrrec de president de Manuel Pizarro, que després de vendre's la companyia i rebre una bona morterada de diners, va entrar en política amb la clara pretensió de ser ministre en un govern del PP que finalment no va ser, ara veiem el cas invers, Aznar passa de la política a l'empresa que va privatitzar-se durant el seu govern, i també cobrarà una bona morterada per assessorar-los. Els serveis prestats es paguen bé, oi?.


José María Aznar

80.000 € de l'Estat.

200.000 € d'Endesa.

100.000 € de News Corporation (Grup Murdoch).

Altres ingressos sense concretar per conferències.


Felipe González

80.000 € de l'Estat.

126.500 € de Gas Natural.

Altres ingressos sense concretar per conferències i disseny de joies.


¿Que ganan los ex presidentes?

En diciembre Gas Natural-Fenosa contrató el ex presidente del gobierno español Felipe González como consejero independiente. Aznar, también ex presidente del gobierno español ha fichado por Endesa como asesor externo. Fue en tiempos de Aznar que se privatizó Endesa previa colocación en el cargo de presidente de Manuel Pizarro, que después de venderse la compañía y recibir una buena morterada de dinero, entró en política con la clara pretensión de ser ministro en un gobierno del PP que finalmente no fue, ahora vemos el caso inverso, Aznar pasa de la política a la empresa que privatizó-durante su gobierno, y también cobrará una buena morterada para asesorarles. Los servicios prestados se pagan bien, ¿verdad?.

José María Aznar

80 000 € del Estado.

200,000 € de Endesa.

100.000 € de News Corporation (Grupo Murdoch).

Otros ingresos sin concretar por conferencias.

Felipe González

80 000 € del Estado.

126,500 € de Gas Natural.

Otros ingresos sin concretar por conferencias y diseño de joyas.

Apallissen un conseller del govern murcià

Apallissen un conseller del govern murcià

El conseller de Cultura i Turisme de la Comunitat Autònoma de Múrcia Pedro Alberto Cruz va rebre dissabte passat una pallissa. Els agressors el van golpejar amb un puny americà mentre li deien "conseller de cultura, "nebotíssim"*, fill de puta". El conseller murcià va patir algunes fractures a la cara.
*Pedro Alberto Cruz és fill d'un cosí de l'esposa del president de la Comunitat Autònoma de Múrcia, Ramón Luís Valcárcel, del Partit Popular.
La tensió política en aquesta Comunitat Autònoma des de que al govern va decidir prendre mesures extraordinàries que implicaven retalls salarials als funcionaris.
El delegat del govern a Múrcia Rafael González Tovar, va demanar al ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba millorar les mesures de protecció dels membres del govern murcià. El president de la Comunitat Autònoma de Múrcia, Ramón Luís Valcárcel va demanar la dimissió del delegat del govern per no haver estat capaç de garantir la seguretat de membres del seu partit.
Apallissar a un conseller d'una comunitat autònoma, a un ministre o a un regidor municipal sempre és inacceptable. Però també ho és que els partits en vulguin treure profit en un assumpte tan lamentable com aquest. En aquest punt el president murcià fica la pota demanant dimissions dels responsables de l'escorta d'un dels seus consellers perquè el seu conseller havia renunciat a tenir escorta.
Tampoc va estar gaire encertada la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, acusant als socialistes de "comportament virulent". Va criticar que als socialistes que condemnessin l'agressió després d'haver encapçalat manifestacions contra el govern autonòmic de Múrcia presidit pel peper Valcárcel. I si no haguessin condemnat aquesta agressió Cospedal hauria criticat als socialistes de no haver-ho fet. Cospedal, com ja és habitual en ella, acusa sense proves de les desgràcies que li succeeixen al PP, i prova de treure'n rèdit polític i electoral, però en aquest cas es queixa que els socialistes condemnin l'agressió després d'haver participar en manifestacions contra les mesures aprovades pel govern peper de Múrcia.
Golpean a un consejero del gobierno murciano

El conseller de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia Pedro Alberto Cruz recibió el pasado sábado una paliza. Los agresores le golpearon con un puño americano mientras le decían "consejero de cultura,"sobrinísimo "*, hijo de puta". El consejero murciano sufrió algunas fracturas en la cara. * Pedro Alberto Cruz es hijo de un primo de la esposa del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular. La tensión política en esta Comunidad Autónoma desde que el gobierno decidió tomar medidas extraordinarias que implicaban recortes salariales a los funcionarios. El delegado del Gobierno en Murcia Rafael González Tovar, pidió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba mejorar las medidas de protección de los miembros del gobierno murciano. El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel pidió la dimisión del delegado del gobierno por no haber sido capaz de garantizar la seguridad de miembros de su partido. Apalear a un consejero de una comunidad autónoma, a un ministro oa un concejal municipal siempre es inaceptable. Pero también lo es que los partidos quieran sacar provecho en un asunto tan lamentable como éste. En este punto el presidente murciano mete la pata pidiendo dimisiones de los responsables de la escolta de uno de sus consejeros para que su consejero había renunciado a tener escolta. Tampoco estuvo muy acertada la secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal, acusando a los socialistas de "comportamiento virulento". Criticó que a los socialistas que condenaran la agresión después de haber encabezado manifestaciones contra el gobierno autonómico de Murcia presidido por pepero Valcárcel. Y si no hubieran condenado esta agresión Cospedal habría criticado a los socialistas de no haberlo hecho. Cospedal, como ya es habitual en ella, acusa sin pruebas de las desgracias que le suceden al PP, y prueba de sacar rédito político y electoral, pero en este caso se queja de que los socialistas condenen la agresión después de haber participar en manifestaciones contra las medidas aprobadas por el gobierno pepero de Murcia.

15 de gen. 2011

El purgatori

El purgatori

Segons Benet XVI el purgatori no és un lloc físic situat a algun lloc de l’espai, és “un foc interior que purifica l’ànima”. Venint de qui abans de ser escollit Papa havia estat el gran inquisidor, que en termes moderns és prefecte per a la doctrina de la fe, fa por que descrigui el purgatori com un foc intern que purifica l’ànima. El terme purgatori ja té unes connotacions prou temibles, però això de purificar amb foc encara fa més por i venint de qui abans de ser Papa va ser el Gran Inquisidor és preocupant.

El purgatorio
Según Benedicto XVI el purgatorio no es un lugar físico situado en algún lugar del espacio, es "un fuego interior que purifica el alma". Viniendo de quien antes de ser elegido Papa había sido el gran inquisidor, que en términos modernos es prefecto para la doctrina de la fe, da miedo que describa el purgatorio como un fuego interno que purifica el alma. El término purgatorio ya tiene unas connotaciones bastante temibles, pero eso de purificar con fuego aún da más miedo.

Purgatorio
Secundum ad purgatorium Benedict XVI non alicubi sita loco corporali in loco est ignis intra mundat animam. Cum ante papa electus est magnam inquisitor, qui praefectus est BC pro Doctrina Fidei, describit ne intra purgatorio ignis purgans animam. Purgatorio terminus iam formidatus connotationem satis, sed mundare igni magis timuit.
Fegefeuer
Nach Benedikt XVI Fegefeuer ist nicht ein physischer Ort irgendwo im Raum befindet, ist "eine innere Feuer, das die Seele reinigt." Kommend vor seiner Wahl zum Papst, der Großinquisitor, die im modernen Sinne ist Präfekten für die Glaubenslehre, befürchten, dass das Fegefeuer beschreibt, wie ein inneres Feuer, das die Seele reinigt wurde. Der Begriff hat Fegefeuer Konnotationen bereits furchtbar genug, aber um es mit Feuer noch mehr Angst davor, und wer, bevor er Papst wurde reinigen der Großinquisitor ist besorgniserregend.

Purgatoire
Selon Benoît XVI, le purgatoire n'est pas un lieu physique situé quelque part dans l'espace, est «un feu intérieur qui purifie l'âme." Entrée avant d'être élu pape, qui était le grand inquisiteur, qui, en termes modernes est préfet pour la Doctrine de la Foi, la peur qui décrit le purgatoire comme un feu intérieur qui purifie l'âme. Le terme a une connotation purgatoire déjà assez redoutable, mais de le purifier par le feu encore plus peur de venir et qui avant de devenir pape a été le Grand Inquisiteur est préoccupante.

Purgatorioko
To Benedikto XVI Purgatorio on arabera ez dago nonbait espazio fisiko leku bat, "barruko sua duten arima purifies." Ari hautatua Aita Santuak nor zen grand Inquisidor, eta termino moderno en Fedearen Doktrinarako, beldurra deskribatzen duen Purgatorioko sua barruko duten arima purifies gisa prefektua da aurretik barru. Epe du Purgatorio konnotazio jada egundoko nahikoa, baina garbitzen sua are gehiago datorren beldur eta nork papa egon aurretik izan zen Grand Inquisidor da kezkagarria.

Purgatory
According to Benedict XVI on Purgatory is not a physical place located somewhere in space, is "an inner fire that purifies the soul. " Coming before being elected pope who was the grand inquisitor, which in modern terms is prefect for the Doctrine of the Faith, fear that describes purgatory as an inner fire that purifies the soul. The term has Purgatory connotations already formidable enough, but to purify it with fire even more afraid of coming and who before becoming pope was the Grand Inquisitor is worrying.

Purgatorio
Secondo Benedetto XVI in Purgatorio non è un luogo fisico trova da qualche parte nello spazio, è "un fuoco interiore che purifica l'anima." In arrivo prima di essere eletto papa che è stato il grande inquisitore, che in termini moderni è prefetto per la Dottrina della Fede, la paura che descrive il purgatorio come un fuoco interiore che purifica l'anima. Il termine ha una connotazione Purgatorio già abbastanza temibile, ma per purificare con il fuoco ancora più paura di uscire e che prima di diventare papa era il Grande Inquisitore è preoccupante.