19 de des. 2008

Declaració per a la despenalització de l'homosexualitat

Declaració per a la despenalització de l'homosexualitat

66 països membres de l'Assemblea de les Nacions Unides han firmat la declaració per a la despenalització de l'homosexualitat. Cal dir que hi ha països en què són fins i tot condemnats a mort o a penes de presó. La principal impulsora d'aquesta declaració, la secretària d'Estat francesa de Drets Humans Rama Yade ha qualificat d'històrica i ha declarat que "és inacceptable en el segle XXI que encara es pugui torturar i executar a una persona per la seva condició sexual". S'oposen a aquesta declaració els països islàmics i el Vaticà. Curiosa coincidència és aquesta que els Estats teocràtics siguin justament els que s'oposin a la defensa dels drets humans.

Declaración para la despenalización de la homosexualidad
66 países miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas han firmado la declaración para la despenalización de la homosexualidad. Hay que decir que hay países en que son incluso condenados a muerte o apenas de prisión. La principal impulsora de esta declaración, la secretaria de Estado francesa de Derechos Humanos Rama Yade ha calificado de histórica y ha declarado que "es inaceptable en el siglo XXI que aún se pueda torturar y ejecutar a una persona por su condición sexual". Se oponen a esta declaración los países islámicos y el Vaticano. Curiosa coincidencia es ésta que los Estados teocráticos sean precisamente los que se opongan a la defensa de los derechos humanos.