30 d’abr. 2012

També hi ha antisemitisme a la cultura


També hi ha antisemitisme a la cultura
Anul·len festival de dansa de ventre al Marroc
Del 10 al 14 de maig s’havia de celebrar el “Mediterranean Delight” un festiva de la dansa de ventre a la ciutat marroquina de Marrakesh però el govern del Marroc ha prohibit aquest festival, segons la direcció de l’hotel on s’havien d’hostatjar participants de diverses nacionalitats i representants de l’agència Original Event, una empresa local que dóna suport a l’organització. Tant l’esquerra com els islamistes marroquins van mostrar-se contraris a qualsevol aproximació a Israel. La israeliana Simona Guzmán, organitzadora del festival va declarar que “el govern marroquí ha prohibit” el festival sense explicar les raons i considera la decisió “covard” i “hipòcrita”. Simona Guzmán va rebre amenaces de mort via Facebook, aquest fet li ha fet “témer per la seguretat dels participants”. Finalment va traslladar-se l’esdeveniment a Grècia. La primera edició va organitzar-se a Turquia l’any 2010 i la segona a Marrakesh el 2011. Aquesta edició ja va tenir problemes per les protestes d’organitzacions propalestines. Ja és curiós, o potser no tant, que les organitzacions propalestines, certa mena d’esquerra i els islamistes vagin del bracet per atacar no només a Israel sinó a qualsevol esdeveniment organitzat per israelians o jueus. El partit majoritari de la coalició de govern del Marroc és l’islamista Partit Justícia i Desenvolupament, contrari a qualsevol apropament del Marroc a Israel.
Els propalestins recullen 5600 signatures contra el concert de Serrat i Sabina a Israel
RESCOP, Xarxa Solidària Contra l’Ocupació de Palestina, formada per unes 40 organitzacions i ONGs propalestines finançades pel Govern espanyol i la UE han recollit signatures en contra del concert que Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat celebraran el pròxim 21 de juny a Israel. Aquesta recollida de signatures organitzada per organitzacions propalestines forma part d’una campanya que inclou el boicot generalitzat contra Israel. Sembla que la campanya no està tenint l’èxit que ells desitjaven, només han aconseguit 5600 signatures. La majoria de la gent se n’adona que Israel és l’única democràcia de l’Orient Mitjà. La campanya ha tingut un ressò mediàtic més gran que no pas el suport real a la campanya.
Serrat i Sabina confirmen que actuaran com estava previst el dia 21 de juny a Tel Aviv i no faran cap cas a les pressions dels grups propalestins.
También hay antisemitismo en la cultura

Anulan festival de danza de vientre en Marruecos

Del 10 al 14 de mayo debía celebrarse el "Mediterranean Delight" un festiva de la danza de vientre en la ciudad marroquí de Marrakesh pero el gobierno de Marruecos ha prohibido este festival, según la dirección del hotel donde se habían de hospedar participantes de diversas nacionalidades y representantes de la agencia Original Event, una empresa local que da apoyo a la organización. Tanto la izquierda como los islamistas marroquíes se mostraron contrarios a cualquier aproximación a Israel. La israelí Simona Guzmán, organizadora del festival declaró que "el gobierno marroquí ha prohibido" el festival sin explicar las razones y considera la decisión "cobarde" y "hipócrita". Simona Guzmán recibió amenazas de muerte vía Facebook, este hecho le ha hecho "temer por la seguridad de los participantes". Finalmente se trasladó el evento a Grecia. La primera edición se organizó en Turquía el año 2010 y la segunda a Marrakesh en 2011. Esta edición ya tuvo problemas por las protestas de organizaciones propalestinas. Ya es curioso, o quizás no tanto, que las organizaciones propalestinas, cierto tipo de izquierda y los islamistas vayan de la mano para atacar no sólo a Israel sino a cualquier evento organizado por israelíes o judíos. El partido mayoritario de la coalición de gobierno de Marruecos es el islamista Partido Justicia y Desarrollo, contrario a cualquier acercamiento de Marruecos a Israel.

Los propalestinos recogen 5.600 firmas contra el concierto de Serrat y Sabina en Israel

RESCOP, Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, formada por unas 40 organizaciones y ONGs propalestinas financiadas por el Gobierno español y la UE han recogido firmas en contra del concierto que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat celebrarán el próximo 21 de junio en Israel. Esta recogida de firmas organizada por organizaciones propalestinas forma parte de una campaña que incluye el boicot generalizado contra Israel. Parece que la campaña no está teniendo el éxito que ellos deseaban, sólo han conseguido 5600 firmas. La mayoría de la gente se da cuenta que Israel es la única democracia de Oriente Medio. La campaña ha tenido un eco mediático mayor que el apoyo real a la campaña.
Serrat y Sabina confirman que actuarán como estaba previsto el día 21 de junio en Tel Aviv y no harán ningún caso a las presiones de los grupos pro-palestinos.

El president invisible i el ministre eufemístic


El president invisible i el ministre eufemístic

El president invisible

En tots el països importants quan el seu govern ha d’anunciar alguna mesura important qui surt a donar la cara és el cap del govern, per exemple la cancellera alemanya Angela Merkel o el primer ministre britànic David Cameron, Netanyahu a Israel o el cap d’Estat quan es tracta de Repúbliques presidencialistes com Obama als Estats Units, Sarkozy a França o Piñera a Xile. Espanya també és diferent, el seu cap de govern té certa dèria per romandre amagat quan hauria de sortir a explicar-se, Mariano “Wally” Rajoy ha decidit que seguir amagat. Podria succeir no celebrar aquest any el debat de política general al Congrés dels Diputats. Els pepers al·leguen el debat no se celebra mai en any d’eleccions generals. Les eleccions generals, però, van celebrar-se l’any 2011, aquest argument, llavors, no val. També al·leguen que no paga la pena celebrar un debat quan només fa sis mesos que governen. El senyor Rajoy, encara que ell pensi que no, ha d’explicar moltes coses, per començar, perquè està pujant els impostos quan deia que no ho faria i que fer-ho era un greu error. El senyor Rajoy no vol explicar perquè va mentir durant la campanya, també hauria d’explicar perquè des de que va guanyar les eleccions ha fet mans i mànigues per no haver de donar la cara com fan tots els seus homòlegs. El PP amb la seva majoria absoluta ha demostrat en quatre mesos que són absolutament incompetents, absolutament mentiders i autoritaris.

El ministre eufemístic

Els seus ministres intenten fer-nos combregar amb rodes de molí tractant d’estúpids a tots els ciutadans. Montoro, aquest ministre que és una barreja de Nosferatu i Gollum, de fet, parla igual que Gollum, diu que no pujaran els impostos, canviaran la seva ponderació per afavorir el creixement i la creació d’ocupació, encara que després diu que s’han pujat els impostos de manera equitativa i temporal. És a dir, no els han pujat però els han pujat. I això de pujar els impostos temporalment em fa riure. Recordo un monòleg del desaparegut Joan Capri que explica que fa molts anys amb motiu de no sé quina desgràcia van pujar els segells de correus cinc cèntims. Doncs bé, segurament encara estem pagant aquells cinc cèntims (de pesseta) de més. Mirin, els impostos i els preus pugen sempre, no baixen mai, que no ens expliquin sopars de duro. Tot ho pagarem més car, començant pels impostos, per rebre menys serveis i de pitjor qualitat.El presidente invisible y el ministro eufemístico

El presidente invisible

En todos los países importantes cuando su gobierno debe anunciar alguna medida importante que sale a dar la cara es el jefe del gobierno, por ejemplo la canciller alemana Angela Merkel o el primer ministro británico David Cameron, Netanyahu en Israel o el jefe de Estado cuando se trata de Repúblicas presidencialistas como Obama en Estados Unidos, Sarkozy en Francia o Piñera en Chile. España también es diferente, su jefe de gobierno tiene cierta obsesión por permanecer escondido cuando debería salir a explicarse, Mariano "Wally" Rajoy ha decidido que seguir escondido.Podría suceder no celebrar este año el debate de política general en el Congreso de los Diputados. Los peperos alegan el debate no se celebra nunca en año de elecciones generales. Las elecciones generales, sin embargo, se celebraron el año 2011, este argumento, entonces, no vale. También alegan que no vale la pena celebrar un debate cuando sólo hace seis meses que gobiernan. El señor Rajoy, aunque él piense que no, tiene que explicar muchas cosas, para empezar, porque está subiendo los impuestos cuando decía que no lo haría y que ello era un grave error. El señor Rajoy no quiere explicar porque mintió durante la campaña, también debería explicar porque desde que ganó las elecciones ha hecho lo imposible para no tener que dar la cara como hacen todos sus homólogos. El PP con su mayoría absoluta ha demostrado en cuatro meses que son absolutamente incompetentes, absolutamente mentirosos y autoritarios.

El ministro eufemístico

Sus ministros intentan hacernos comulgar con ruedas de molino tratando de estúpidos a todos los ciudadanos. Montoro, este ministro que es una mezcla de Nosferatu y Gollum, de hecho, habla igual que Gollum, dice que no subirán los impuestos, cambiarán su ponderación para favorecer el crecimiento y la creación de empleo, aunque luego dice que se han subido los impuestos de manera equitativa y temporal.Es decir, no los han subido pero los han subido. Y eso de subir los impuestos temporalmente me hace reír. Recuerdo un monólogo del desaparecido Joan Capri que explica que hace muchos años con motivo de no sé qué desgracia subieron los sellos de correos cinco céntimos. Pues bien, seguramente todavía estamos pagando esos cinco céntimos (de peseta) de más. Miren, los impuestos y los precios suben siempre, no bajan nunca, que no nos cuenten cuentos chinos. Todo lo pagaremos más caro, empezando por los impuestos, para recibir menos servicios y de peor calidad.

29 d’abr. 2012

El problema espanyol (XI)

El problema espanyol (XI)Aquest és el onzè capítol que du per títol “El problema espanyol”, i aquest títol està justificat pel fet que els catalans tenim un problema, un problema amb Espanya, un problema espanyol. No és que Catalunya sigui una anomalia dins de l'Estat espanyol, que un país tingui una llengua pròpia no és cap anomalia, tots els països tenen la seva pròpia llengua, alguns la comparteixen, també Catalunya comparteix la seva llengua amb Estats com Andorra, o amb territoris que en el millor dels casos no són més que comunitats autònomes (País Valencià o Balears) o només són part d'una comunitat autònoma amb un govern obertament hostil vers altres llengües (català i aragonès) com és el cas de l'Aragó, o que formen part d'Estats que es miren això de les llengües que no són la majoritària amb una barreja de menyspreu i estranyesa (Catalunya Nord a França i l'Alguer a Sardenya, Itàlia).


Una de les gran anomalies del nostre país ha estat que la llengua catalana, la llengua pròpia d'aquest país, ha estat prohibida durant la major part dels últims tres segles. La democràcia espanyola tampoc ens garanteix que la llengua catalana no torni a ser expulsada de tots els àmbits dels quals els funcionaris espanyols la van expulsar en el passat. Ans al contrari, ho continuen provant com demostren els reiterats recursos contra les lleis del Parlament de Catalunya que fan referència a la llengua catalana presentats grupuscles espanyolistes i ultradretans, les sentències favorables als recursos d‘aquests tribunals espanyols en contra de l'ensenyament en català, les campanyes en contra del català fomentada des dels mitjans espanyols i també des d'alguns partits espanyolistes han estat una constant al llarg d'aquestes tres dècades de democràcia espanyola.


Espanya, diguem-ho clar, no assumeix la riquesa cultural i lingüística, i com altres vegades he dit, ells veuen la supervivència d'altres llengües com un fracàs d'un procés d'homogeneïtzació cultural i lingüística iniciat fa segles per Castella. Castella és el nucli d'Espanya, però a la perifèria no és Castella malgrat que Castella ho pretengui.


Recentment el TSJC va tornar a sentenciar en contra del català, aquesta vegada en contra del seu ús preferent a l'Ajuntament de Barcelona. Altres administracions públiques de Catalunya, com en el seu moment va ser el cas de la Diputació de Lleida. Aquests grupuscles espanyolistes fan manu iudici allò que en altres èpoques haurien fet manu militari, però ara tenim una avantatge, ara les nostres institucions democràtiques poden negar-se a acatar aquestes sentències perquè són la versió moderna dels decrets, lleis i cèdules reials d'altres temps, molt especialment del Decret de Nova Planta, encara pretenen aconseguir “Que se consiga el efecto sin que se note el cuidado” com amb aquella instrucció secreta que el 29 de gener de 1716 el fiscal del Consell de Castella, José Rodrigo Villalpando va tramitar als corregidors del Principat de Catalunya dient-los “..pero como a cada nación parece que señaló la Naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer al arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la Nación como el de los Catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su País, y por esto parece conveniente dar sobre el castellano instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado...". Aquesta instrucció secreta té 296 anys i sembla que hi ha encara gent entossudida a fer-la complir “sin que se note el cuidado”. De nosaltres depèn que “el cuidado” ni l'efecte es notin i de nosaltres depèn que aquesta fidels seguidors d'una instrucció secreta dictada el 1716 no aconsegueixin el seu propòsit. Ells fa 300 anys que amb tota la seva maquinària repressiva proven d'anorrear la llengua catalana, nosaltres usant-la cada dia fa 300 anys que els estem derrotant. Cada nou parlant, cada nou llibre sigui originalment escrit en català o una traducció d'un altre idioma, cada dia que es continuï parlant, llegint i escrivint en català és un fracàs per a ells.


Que la llengua catalana estava amenaçada pels règims autoritaris espanyols ja ho sabíem, però tampoc l'Espanya aparentment democràtica ens garanteix res, ans al contrari, els atacs a la llengua continuen produint-se. És evident que el problema és Espanya, en aquest assumpte l'Estat espanyol té la mateixa idea, la llengua catalana, i totes les llengües que no són la castellana, fan nosa i s'han d'esborrar del mapa. Altres vegades he comentat les deficiències democràtiques de l'Estat espanyol, l'exemple més clar serien els seus tribunals, aquests dicten sentències que desprenen la mateixa ferum d'aquella instrucció secreta de 1716, de fet, la sentència del TC contra l'Estatut sembla que estigui inspirada per aquella instrucció secreta del fiscal de Castella. 300 anys després el Decret de Nova Planta continua vigent, si més no, a la mentalitat dels guardians de les essències imperials castellanes.


El problema español (XI)


Este es el undécimo capítulo que lleva por título "El problema español", y este título está justificado por el hecho que los catalanes tenemos un problema, un problema con España, un problema español. No es que Cataluña sea una anomalía dentro del Estado español, que un país tenga una lengua propia no es ninguna anomalía, todos los países tienen su propia lengua, algunos la comparten, también Cataluña comparte su lengua con Estados como Andorra, o con territorios que en el mejor de los casos no son más que comunidades autónomas (Comunidad Valenciana o Baleares) o sólo son parte de una comunidad autónoma con un gobierno abiertamente hostil hacia otras lenguas (catalán y aragonés) como es el caso del Aragón, o que forman parte de Estados que se miran esto de las lenguas que no son la mayoritaria con una mezcla de desprecio y estrañeza (Cataluña Norte en Francia y Alguer en Cerdeña, Italia).


Una de las grandes anomalías de nuestro país ha sido que la lengua catalana, la lengua propia de este país, ha sido prohibida durante la mayor parte de los últimos tres siglos. La democracia española tampoco nos garantiza que la lengua catalana no vuelva a ser expulsada de todos los ámbitos de los que los funcionarios españoles la expulsaron en el pasado. Al contrario, lo siguen probando como demuestran los reiterados recursos contra las leyes del Parlamento de Cataluña que hacen referencia a la lengua catalana presentados grupúsculos españolistas y ultraderechistas, las sentencias favorables a los recursos de estos tribunales españoles en contra de la enseñanza en catalán , las campañas en contra del catalán fomentada desde los medios españoles y también desde algunos partidos españolistas han sido una constante a lo largo de estas tres décadas de democracia española.


España, digámoslo claro, no asume la riqueza cultural y lingüística, y como otras veces he dicho, ellos ven la supervivencia de otras lenguas como un fracaso de un proceso de homogeneización cultural y lingüística iniciado hace siglos por Castilla. Castilla es el núcleo de España, pero en la periferia no es Castilla a pesar de que Castilla lo pretenda.


Recientemente el TSJC volvió a sentenciar en contra del catalán, esta vez en contra de su uso preferente en el Ayuntamiento de Barcelona. Otras administraciones públicas de Cataluña, como en su momento fue el caso de la Diputación de Lleida. Estos grupúsculos españolistas hacen manu Iudica lo que en otras épocas habrían hecho manu militari, pero ahora tenemos una ventaja, ahora nuestras instituciones democráticas pueden negarse a acatar estas sentencias porque son la versión moderna de los decretos, leyes y cédulas reales de otros tiempo, muy especialmente del Decreto de Nueva Planta, aunque pretenden conseguir "Que se consignará el efecto sin que se note el cuidado" como con aquella instrucción secreta que el 29 de enero de 1716 el fiscal del Consejo de Castilla, José Rodrigo Villalpando tramitólos corregidores del Principado de Cataluña diciéndoles ".. pero como a cada nación Parece que señal la Naturaleza apoyo idioma particular, Tiene en esto Mucho que vencer al arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más Cuando el genio de la Nación como el de los Catalanes se tenaz, altivo y amante de las cosas de apoyo País, y por esto Parece conveniente dar sobre el castellano Instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de forma que se consigna el efecto sin que se note el cuidado. .. ". Esta instrucción secreta tiene 296 años y parece que hay todavía gente empeñada en hacerla cumplir" sin que se note el cuidado ". De nosotros depende que" el cuidado "ni el efecto se noten y de nosotros depende que esta fieles seguidores de una instrucción secreta dictada en 1716 no consigan su propósito. Ellos hace 300 años que con toda su maquinaria represiva intentan aniquilar la lengua catalana, nosotros usándola cada día hace 300 años que los estamos derrotando . Cada nuevo hablando, cada nuevo libro sea originalmente escrito en catalán o una traducción de otro idioma, cada día que se siga hablando, leyendo y escribiendo en catalán es un fracaso para ellos.


Que la lengua catalana estaba amenazada por los regímenes autoritarios españoles ya lo sabíamos, pero tampoco la España aparentemente democrática nos garantiza nada, al contrario, los ataques a la lengua continúan produciéndose. Es evidente que el problema es España, en este asunto el Estado español tiene la misma idea, la lengua catalana, y todas las lenguas que no son la castellana, molestan y debe ser borrada del mapa. Otras veces he comentado las deficiencias democráticas del Estado español, el ejemplo más claro serían sus tribunales, éstos dictan sentencias que desprenden la misma hedor de aquella instrucción secreta de 1716, de hecho, la sentencia del TC contra el Estatut parece que esté inspirada por aquella instrucción secreta del Fiscal de Castilla. 300 años después el Decreto de Nueva Planta continúa vigente, al menos, en la mentalidad de los guardianes de las esencias imperiales castellanas.

Escola en català, ni un pas enrere - 28 d'abril a Barcelona


Escola en català, ni un pas enrere

Ahir, dissabte 28 de desembre de 2012, va celebrar-se a la plaça Sant Jaume (Barcelona), una manifestació per reivindicar i defensar la llengua catalana a l’escola, i denunciar els reiterats atacs dels grupuscles espanyolistes i les sentències dels tribunals espanyols contraris a la llengua catalana.Manifestació i lectura del manifest per defensar l'escola en català celebrada a la Plaça Sant Jaume (Barcelona) aquest dissabte 28 d'abril de 2012 a les 19h.
MANIFEST ATUREM LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA L'ESCOLA EN CATALÀ
Manifest per ser llegit a les concentracions d'Escola en Català el proper 28 d'abril, convocades per aturar la sentència del Tribunal Suprem contra el català com la llengua vehicular de l'escola catalana.
El català ha estat una llengua perseguida en nombrosos períodes de la nostra història. Tot i així la voluntat i perseverança de generacions i generacions de catalans i catalanes han fet perviure una llengua mil·lenària com la nostra.
En els darrers anys, una de les eines que ha permès recuperar al català el seu prestigi i el seu ús social i cultural ha estat el sistema d'immersió lingüística, un model que al llarg de tres dècades ha rebut el reconeixement internacional de la UNESCO i l'aval de la Unió Europea, entre altres organismes. Aquest model és una peça bàsica i irrenunciable per a la recuperació de la llengua catalana i per al manteniment de la cohesió social.
Una vegada més, forces polítiques i judicials de l'estat espanyol ataquen i sentencien el català i el sistema d'immersió lingüística. Les sentències judicials per imposar el castellà en l'ensenyament, igual com es va fer durant la dictadura franquista, tenen com a objectiu destruir la llengua catalana, el principal fonament de la nació catalana.
Pretenen trencar el consens social creat al voltant de la nostra llengua pròpia, acabar amb el model lingüístic escolar, judicialitzar la política lingüística i marginar el català com a llengua vehicular comuna i de relació del sistema educatiu.
Per la dignitat de la nostra nació , de la nostra llengua, de la nostra memòria, avui ens manifestem amb contundència, i diem ben alt i ben clar que:
1. Exigim que s'aturin les sentències judicials contra el català com la llengua vehicular de l'escola catalana, perquè no les acatarem.
2. Exigim al Parlament de Catalunya que blindi per Llei el català com a única llengua vehicular de l'ensenyament, aprovant la proposició de Llei presentada per l'Associació Escola en català que ja ha rebut el suport de desenes de milers de signatures.
3. Constatem que la dominació política d'Espanya envers Catalunya i els Països Catalans té per objectiu acabar amb la llengua i la nació catalanes. Demanem, en conseqüència, al poble de Catalunya i al Parlament de Catalunya que iniciem ja la transició a la independència nacional, per proclamar la independència el més aviat possible i poder normalitzar definitivament la llengua i la cultura catalanes.
Visca la llengua catalana, Visca l'Escola en Català!Escuela en catalán, ni un paso atrás


Ayer, sábado 28 de diciembre de 2012, se celebró en la plaza Sant Jaume (Barcelona), una manifestación para reivindicar y defender la lengua catalana en la escuela, y denunciar los reiterados ataques de los grupúsculos españolistas y las sentencias de los tribunales españoles contrarios a la lengua catalana.

Manifestación y lectura del manifiesto para defender la escuela en catalán celebrada en la Plaza Sant Jaume (Barcelona) este sábado 28 de abril de 2012 a las 19h.
MANIFIESTO PAREMOS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO CONTRA LA ESCUELA EN CATALÁN
Manifiesto para ser leído en las concentraciones de Escuela en Catalán el próximo 28 de abril, convocadas para detener la sentencia del Tribunal Supremo contra el catalán como la lengua vehicular de la escuela catalana.
El catalán ha sido una lengua perseguida en numerosos períodos de nuestra historia.Aún así la voluntad y perseverancia de generaciones y generaciones de catalanes y catalanas han hecho pervivir una lengua milenaria como la nuestra.
En los últimos años, una de las herramientas que ha permitido recuperar al catalán su prestigio y su uso social y cultural ha sido el sistema de inmersión lingüística, un modelo que a lo largo de tres décadas ha recibido el reconocimiento internacional de la UNESCO y el aval de la Unión Europea, entre otros organismos. Este modelo es una pieza básica e irrenunciable para la recuperación de la lengua catalana y para el mantenimiento de la cohesión social.
Una vez más, fuerzas políticas y judiciales del estado español atacan y sentencian el catalán y el sistema de inmersión lingüística. Las sentencias judiciales para imponer el castellano en la enseñanza, al igual como se hizo durante la dictadura franquista, tienen como objetivo destruir la lengua catalana, el principal fundamento de la nación catalana.
Pretenden romper el consenso social creado en torno a nuestra lengua propia, acabar con el modelo lingüístico escolar, judicializar la política lingüística y marginar el catalán como lengua vehicular común y de relación del sistema educativo.
Por la dignidad de nuestra nación, de nuestra lengua, de nuestra memoria, hoy nos manifestamos con contundencia, y decimos bien alto y bien claro que:
1. Exigimos que se detengan las sentencias judiciales contra el catalán como la lengua vehicular de la escuela catalana, porque no las acataremos.
2. Exigimos al Parlamento de Cataluña que blinde por Ley el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, aprobando la proposición de Ley presentada por la Asociación Escuela en catalán que ya ha recibido el apoyo de decenas de miles de firmas.
3. Constatamos que la dominación política de España hacia Cataluña y los Países Catalanes tiene por objetivo acabar con la lengua y la nación catalanas. Pedimos, en consecuencia, el pueblo de Cataluña y al Parlamento de Cataluña que iniciamos ya la transición a la independencia nacional, para proclamar la independencia lo antes posible y poder normalizar definitivamente la lengua y la cultura catalanas.
Viva la lengua catalana, Viva la Escuela en Catalán!

26 d’abr. 2012

Les dificultats internes de l'Egipte post-Mubarak

Les dificultats internes de l'Egipte post-MubarakLa Primavera Àrab no ha servit pas per democratitzar els països àrabs sinó per substituir a dictadors militars per règims islamistes. De fet, es parla de primavera àrab quan tots aquests fets van iniciar-se el mes de novembre de 2010 a Tunísia i va anar estenent-se per tot el món àrab, hauríem de parlar més aviat d'hivern àrab, i veient com s'estan desenvolupant els fets, potser acabarem enyorant Mubarak, Ben Alí i potser fins i tot Gadafi, perquè els que ara estan prenent el poder en aquests països poden acabar fent que els dictadors derrocats semblin bons, o potser menys dolents que els nous governants.


Islamistes maten dos policies egipcis al Sinaí


Un grup islamista va atacar un post de control a prop de l'aeroport de Al Arish, al nord de la Península del Sinaí. Els islamistes, que duien armes automàtiques i es desplaçaven en vehicles sense matrícules, van atacar el post de control que vigila l'entrada a l'aeroport matant dos policies egipcis i ferint-ne dos policies més. Els agents que eren membres de la Seguretat Central havien fet una batuda contra un grup criminal a la zona d'Al Mahayir aquella matinada i quan van tornar al seu post van ser atacats pels assaltants. Des de fa mesos les forces de seguretat egípcies i el gasoducte que transporta gas fins Israel i Jordània han estat atacats sovint aquests últims mesos per grups terroristes islàmics que es mouen pel Sinaí sense cap dificultat.


Suleiman tem que Israel pugui tornar a “ocupar” el Sinaí


Omar Suleiman, candidat a la presidència d'Egipte entrevistat pel diari egipci al Youm al Sabaa, va dir que li preocupava la situació d'Egipte després de la Primavera Àrab i les accions terroristes que es produeixen a la Península del Sinaí. “Temo el preu que Egipte haurà de pagar si Israel decideix tornar a ocupar el Sinaí”, va dir Suleiman. Durant l'entrevista va demanar als Germans Musulmans que “exerceixin la prudència per mantenir la pau a la regió” i “temo que Israel pensi que Egipte s'ha convertit en un dels seus enemics”. Em sembla que els israelians estan perplexos per la situació que es viu a Egipte. Egipte que era un dels països més estables de la zona i ara és un caos. Suleiman creu que “Israel veu la Península del Sinaí com una zona insegura, i té el concepte que el territori egipci pot ser usat pel llançament de coets. Per tant, Israel podria considerar tornar a les fronteres segures”. A Suleiman li van preguntar per la possibilitat que Israel torni a ocupar el Sinaí, ell va respondre que “és possible que Israel ens confronti i usi la seguretat nacional com excusa per fer-ho. Els israelians són experts presentant aquestes excuses al món”. Si Egipte és capaç de garantir que el seu territori no servirà de bases per llançar atacs contra Israel no hi haurà cap raó en què Israel pugui emparar-se per tornar a ocupar el Sinaí però em sembla que tampoc a Israel l'interessa tenir tropes dins de territori egipci per moltes raons, però això no vol dir que realitzin accions puntuals i localitzades contra focus d'acció terrorista. La Península del Sinaí ja és en aquests moments una zona d'activitat terrorista que aprofita la situació de caos que es viu a Egipte. Suleiman va mostrar-se crític amb l'íntima relació entre els Germans Musulmans egipcis i el grup terrorista palestí Hamàs.


Suleiman tem que la situació que es viu a la zona condueixi a una confrontació no desitjada però adverteix que Egipte “hauria de continuar enfortint les seves relacions amb Hamàs però no a compte de les relacions internacionals del país, la seguretat regional i la pau que li permetran a Egipte un major desenvolupament intern”. Que la mà dreta no sàpiga que fa l'esquerra, és a dir, Suleiman parla de tenir una bona relació amb Israel i alhora amb Hamàs, amb Israel per evitar que decideixin ocupar el Sinaí per aturar les accions terroristes que es puguin llançar des de la Península del Sinaí, i amb Hamàs, una de les organitzacions terroristes que utilitza la Península Sinaí per realitza les seves activitats, com la que van realitzar el passat estiu.


Els Germans Musulmans volen “completar” la seva "revolució"


Jairat al Shater, candidat dels Germans Musulmans a la presidència d'Egipte i número 2 d'aquesta organització ha amenaçar de “tornar als carrers per a completar la revolució” si l'aparten de la cursa electoral. Segons Al Shater els Germans Musulmans estan “preparats per pagar un preu encara més gran per a l'alliberament d'aquesta pàtria, amb la fi d'impedir a les bandes de camarades de la vella guàrdia que reconstrueixin el sistema corrupte”. El sistema corrupte que Al Shater vol impedir que sigui reconstruït va indultar-lo després de la caiguda de Mubarak. Al Shater, malgrat l'indult està inhabilitat per a per a exercir càrrecs públics.


Deu candidats han estat exclosos de la cursa electoral per la Comissió Electoral Suprema d'Egipte perquè les seves candidatures no compleixen amb els requisits. Entre els candidats exclosos per la C.E.S. hi ha Al Shater dels Germans Musulmans, el salafista Hazem Abu Ismail o l'ex vicepresident del règim de Mubarak l'Omar Suleiman.


Els Germans Musulmans estan disposats a imposar el seu model islamista d'Estat peti qui peti i no accepten cap norma que no els permeti arribar a assolir aquest propòsit. “Qüestionarem qualsevol decisió del comitè electoral i prendrem totes les mesures legals, per a confrontar els enemics de la revolució, que pretenen que el poble no reaccioni”.


Las dificultades internas del Egipto post-Mubarak


La Primavera Árabe no ha servido paso para democratizar los países árabes sino para sustituir a dictadores militares por regímenes islamistas. De hecho, se habla de primavera árabe cuando todos estos hechos se iniciaron el mes de noviembre de 2010 en Túnez y fue extendiéndose por todo el mundo árabe, deberíamos hablar más bien de invierno árabe, y viendo como se'están desarrollando los hechos, tal vez acabaremos añorando Mubarak, Ben Alí y quizás incluso Gadafi, porque los que ahora están tomando el poder en estos países pueden acabar haciendo que los dictadores derrocados parezcan buenos, o quizás menos malos que los nuevos gobernantes.


Islamistas matan dos policías egipcios en el Sinaí


Un grupo islamista atacó un puesto de control cerca del aeropuerto de Al Arish, al norte de la Península del Sinaí. Los islamistas, que llevaban armas automáticas y se desplazaban en vehículos sin matrículas, atacaron el puesto de control que vigila la entrada al aeropuerto matando a dos policías egipcios e hiriendo a dos policías más. Los agentes que eran miembros de la Seguridad Central habían hecho una redada contra un grupo criminal en la zona de Al Mahayir aquella madrugada y cuando volvieron a su post fueron atacados por los asaltantes. Desde hace meses las fuerzas de seguridad egipcias y el gasoducto que transporta gas hasta Israel y Jordania han sido atacados a menudo estos últimos meses por grupos terroristas islámicos que se mueven por el Sinaí sin ninguna dificultad.


Suleiman teme que Israel pueda volver a "ocupar" el Sinaí


Omar Suleiman, candidato a la presidencia de Egipto entrevistado por el diario egipcio al Youm al Saba, dijo que le preocupaba la situación de Egipto después de la Primavera Árabe y las acciones terroristas que se producen en la Península del Sinaí. "Temo el precio que Egipto tendrá que pagar si Israel decide volver a ocupar el Sinaí", dijo Suleiman. Durante la entrevista pidió a los Hermanos Musulmanes que "ejerzan la prudencia para mantener la paz en la región" y "temo que Israel piense que Egipto se ha convertido en uno de sus enemigos". Me parece que los israelíes están perplejos por la situación que se vive en Egipto. Egipto que era uno de los países más estables de la zona y ahora es un caos. Suleiman cree que "Israel ve la Península del Sinaí como una zona insegura, y tiene el concepto que el territorio egipcio puede ser usado por el lanzamiento de cohetes. Por lo tanto, Israel podría considerar volver a las fronteras seguras ". A Suleiman le preguntaron por la posibilidad de que Israel vuelva a ocupar el Sinaí, él respondió que "es posible que Israel nos confronte y use la seguridad nacional como excusa para hacerlo. Los israelíes son expertos presentando estas excusas al mundo ". Si Egipto es capaz de garantizar que su territorio no servirá de bases para lanzar ataques contra Israel no habrá ninguna razón en que Israel pueda ampararse para volver a ocupar el Sinaí pero me parece que tampoco en Israel le interesa tener tropas dentro de territorio egipcio por muchas razones, pero eso no quiere decir que realicen acciones puntuales y localizadas contra focos de acción terrorista. La Península del Sinaí ya es en estos momentos una zona de actividad terrorista que aprovecha la situación de caos que se vive en Egipto. Suleiman se mostró crítico con la íntima relación entre los Hermanos Musulmanes egipcios y el grupo terrorista palestino Hamás.


Suleiman teme que la situación que se vive en la zona conduzca a una confrontación no deseada pero advierte de que Egipto "debería continuar fortaleciendo sus relaciones con Hamás pero no a cuenta de las relaciones internacionales del país, la seguridad regional y la paz que le permitirán a Egipto un mayor desarrollo interno ". Que la mano derecha no sepa que hace la izquierda, es decir, Suleiman habla de tener una buena relación con Israel ya la vez con Hamás, con Israel para evitar que decidan ocupar el Sinaí para detener las acciones terroristas que se puedan lanzar desdela Península del Sinaí, y con Hamás, una de las organizaciones terroristas que utiliza la Península Sinaí para realiza sus actividades, como la que realizaron el pasado verano.


Los Hermanos Musulmanes quieren "completar" su "revolución"


Jair al Shati, candidato de los Hermanos Musulmanes a la presidencia de Egipto y número 2 de esta organización ha amenazó con "volver a las calles para completar la revolución" si la apartan de la carrera electoral. Según Al Shati los Hermanos Musulmanes están "preparados para pagar un precio aún mayor para la liberación de esta patria, con el fin de impedir a las bandas de camaradas de la vieja guardia que reconstruyan el sistema corrupto". El sistema corrupto que el Shati quiere impedir que sea reconstruido le indultó después de la caída de Mubarak. Al Shati, a pesar del indulto está inhabilitado para para ejercer cargos públicos.


Diez candidatos han sido excluidos de la carrera electoral por la Comisión Electoral Suprema de Egipto para que sus candidaturas no cumplen con los requisitos. Entre los candidatos excluidos por la C.E.S. hay el Shati los Hermanos Musulmanes, el salafista Hazem Abu Ismail o el ex vicepresidente del régimen de Mubarak Omar Suleiman.


Los Hermanos Musulmanes están dispuestos a imponer su modelo islamista de Estado a toda costa y no aceptan ninguna norma que no les permita llegar a alcanzar este propósito. "Cuestionaremos cualquier decisión del comité electoral y tomaremos todas las medidas legales, para confrontar los enemigos de la revolución, que pretenden que el pueblo no reaccione".

Iemen, Jordània, Síria, Turquia i Afganistan

Iemen, Jordània, Síria, Turquia i AfganistanAlQaida exigeix al Iemen que alliberi presos


AlQaida va segrestar el mes de març passat el vicecònsol saudita Abdala al Jaledi a la ciutat d'Aden, a l'Iemen. AlQaida va fer una trucada telefònica a l'ambaixada saudita a l'Iemen exigint que s'alliberi presos membres d'AlQaida empresonats a l'Aràbia Saudita. Segons un portaveu de la Seguretat del Ministeri la persona que va trucar ha estat identificada com Meshaal al Shaduji que ocupa el nombre 85 a la llista dels més buscats per les autoritats saudites.


El govern saudita diu que segueix la norma de no negociar amb terroristes i va exigir l'alliberament del seu diplomàtic, i per si de cas està coordinant-se amb l'Iemen. El vicecònsol saudita va ser segrestat el 28 de març davant de casa seva, ha estat un més dels segrestats, a l'Iemen se solen segrestar estrangers que són alliberats quan els segrestadors aconsegueixen el que demanen. El sud de l'Iemen s'ha convertit en un territori en què AlQaida ha instal•lat camps d'entrenament pels seus membres i es produeixen enfrontaments entre els terroristes d'AlQaida i les tropes iemenites.


Jordània i la Germandat Musulmana


El Parlament jordà va votar incloure un article a la legislació del país que prohibeix l'establiment al país de partits constituït sobre una “base religiosa”. És a dir, una llei que prohibeix els partits islamistes. 46 dels 83 diputats van votar afirmativament aquest projecte de llei. El Front d'Acció Islàmic, segons el seu líder Bani Rsheid, lluitarà contra l'aprovació de la llei “amb tots els mitjans al seu abast jurídic i polític”. Els jordans s'han acollonit veient el que succeeix als països del seu entorn i l'ascens de l'islamisme que s'està fent amb el poder poc a poc, i han volgut provar d'impedir que això arribi a passar al seu propi país.


Síria, Asad està cometent “pràcticament un genocidi”


Bashar al Asad continua assassinant el seu poble, a hores d'ara ja han mort més de 8000 persones. Les suaus protestes de la comunitat internacional i de la Lliga Àrab no estan sent escoltades pel dictador sirià. El viceministre israelià d'Exteriors, Danny Ayalon, creu que a Síria s'està cometent “pràcticament un genocidi”: “Quan tens l'exèrcit bombardejant amb artilleria els centres de les ciutats, ¿com pots dir-li?. I és indiscriminat, per descomptat. ¿Com pots anomenar-lo, sinó genocidi?”, va declarar Ayalon als periodistes. Ayalon creu que “la comunitat internacional hauria de ser capaç d'enviar un missatge més fort al règim sirià i efectiu que ha d'aturar les matances”. Com que les relacions entre Síria i Israel no han estat mai bones, de fet han estat en guerra tres vegades i encara que no hi hagi enfrontament armat ambdós països segueixen formalment en guerra. Ayalon critica la tebiesa de la comunitat internacional davant les matances que està cometen Asad a Síria, a mi em sorprèn que aquesta gent que tan crida contra Israel quan el Tzáhal mata un parell de terroristes de Hamàs i acusa a Israel d'estar cometen un genocidi estigui tan callada amb la conculcació permanent dels drets humans que es produeix a tots els països àrabs, Síria és un exemple escandalós, però Gaza tampoc es queda enrere.


Turquia: Detinguts colpistes


L'islamista primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan està debilitant l'estament militar turc que tutelava el país des dels temps d'Ataturk. Han estat detinguts 12 militars que van donar un cop d'Estat l'any 1997, un cop d'Estat sense ni morts ni ferits, només va causar la caiguda del govern electe. La fiscalia d'Ankara va ordenar la detenció del general retirat Erol Ozkasnak, secretari general del Consell de Seguretat Nacional, un organisme format per militars i civils que tutelava les polítiques de seguretat de l'Estat turc. A més d'Ozkasnak han estat detinguts dos coronels retirats i nou coronels. Fa una setmana van ser detinguts alguns generals que van ser responsables del cop d'Estat que l'any 1997 que derrocà el govern islamista de Necmettin Erbakan. Erbakan era el mentor d'Erdogan. El cop d'Estat de 1997 va ser un pronunciament públic dels militars, no van dissoldre el Parlament ni suspendre la Constitució. Erdogan està colpejant l'estament militar molt durament, vol deixar els militars sense cap poder. En aquests moments hi ha obert un procés contra la xarxa colpista Ergenekon i contra els responsables del cop d'Estat de 1980. Un de cada 10 generals i almiralls turcs – uns 139 - en actiu ha estat empresonat sota l'acusació de conspirar contra el govern que presideix l'islamista Erdogan.


Soldats nord-americans es fan fotos amb trossos de talibans


L'exèrcit dels Estats Units ha ordenat investigar una sèrie d'incidents protagonitzats per soldats nord-americans que van fotografiar-se amb trossos de talibans. El febrer de l'any 2010 un escamot de soldats de la 82a Divisió aerotransportada van arribar a una comissaria de la policia afganesa de la província de Zabul que havia estat atacada per un insurgent amb explosius. Els soldats van fer-se fotos amb els policies afganesos i trossos del cadàver de l'insurgent: "els paracaigudistes van posar amb els policies afganesos, somrient mentre alguns sostenien les cames mutilades del cadàver". Segons el diari Los Angeles Times, aquest mateix escamot va ser enviat pocs mesos més tard per investigar les restes de tres insurgents que havien mort en una explosió accidental, segons els policies afganesos. Un portaveu de l'exèrcit dels Estats Units ha declarat que “posar per a fotografies amb cadàvers, al marge de propòsits oficials, és una violació de les normes de l'Exèrcit" perquè “tals accions no corresponen amb el que esperem dels nostres soldats". Los Angeles Times van rebre 18 fotografies d'un soldat que va demanar que es protegís la seva identitat i el diari diu que “després d'una consideració prudent, vam decidir que la publicació d'una petita però representativa selecció de les fotografies compleix amb la nostra obligació d'informar imparcialment sobre tots els aspectes de la missió a l'Afganistan". No és la primera vegada que apareixen imatges d'aquesta mena, fa uns mesos va aparèixer un vídeo de soldats de la Marina dels Estats Units pixant al damunt de cadàvers d'insurgents afganesos. La crema d'Alcorans a una base dels Estats Units a l'Afganistan va iniciar una onada de protestes que van causar una trentena de molts, i més recent és la matança perpetrada per un soldat nord-americà. El soldat que va entregar les fotos a Los Angeles Times va voler provar d'aquesta manera que s'havia trencat la cadena de comandament i que això és un risc per a la seguretat de les tropes.


Les guerres embruteixen els homes, deshumanitzen els enemics i es deshumanitzen ells mateixos, només perdent la seva humanitat pot entendre's que alguns decideixin autoimmolar-se en un mercat, una escola o un espai de culte i que altres decideixin pixar al damunt del cadàver d'un terrorista suïcida.


Yemen, Jordania, Siria, Turquía y Afganistán


AlQaida exige a Yemen que libere presos


AlQaida secuestró el pasado mes de marzo el vicecónsul saudí Abdala al Jaled en la ciudad de Adén, en el Yemen. AlQaida hizo una llamada telefónica a la embajada saudí en el Yemen exigiendo que se libere presos miembros de AlQaida encarcelados en Arabia Saudí. Según un portavoz de la Seguridad del Ministerio la persona que llamó ha sido identificada como Meshaal al Shaduji que ocupa el número 85 a la lista de los más buscados por las autoridades saudíes.


El gobierno saudí dice que sigue la norma de no negociar con terroristas y exigió la liberación de su diplomático, y por si acaso está coordinándose con el Yemen. El vicecónsul saudí fue secuestrado el 28 de marzo frente a su casa, ha sido uno más de los secuestrados, al Yemen suelen secuestrar extranjeros que son liberados cuando los secuestradores consiguen lo que piden. El sur de Yemen se ha convertido en un territorio en el que AlQaida ha instalado campos de entrenamiento para sus miembros y se producen enfrentamientos entre los terroristas de AlQaida y las tropas yemeníes.


Jordania y la Hermandad Musulmana


El Parlamento jordano votó incluir un artículo en la legislación del país que prohíbe el establecimiento en el país de partidos constituido sobre una "base religiosa". Es decir, una ley que prohíbe los partidos islamistas. 46 de los 83 diputados votaron afirmativamente este proyecto de ley. El Frente de Acción Islámico, según su líder Bani Rsheid, luchará contra la aprobación de la ley "con todos los medios a su alcance jurídico y político". Los jordanos han acojonado viendo lo que sucede en los países de su entorno y el ascenso del islamismo que se está haciendo con el poder poco a poco, y han querido probar de impedir que eso llegue a pasar a su propio país.


Siria, Asad está cometiendo "prácticamente un genocidio"


Bashar al Asad continúa asesinando a su pueblo, a estas alturas ya han muerto más de 8000 personas. Las suaves protestas de la comunidad internacional y de la Liga Árabe no están siendo escuchadas por el dictador sirio. El viceministro israelí de Exteriores, Danny Ayalon, cree que en Siria se está cometiendo "prácticamente un genocidio": "Cuando tienes el ejército bombardeando con artillería los centros de las ciudades, ¿cómo puedes decirle?. Y es indiscriminado, por supuesto. ¿Cómo puedes llamarlo, sino genocidio? ", Declaró Ayalon a los periodistas. Ayalon cree que "la comunidad internacional debería ser capaz de enviar un mensaje más fuerte al régimen sirio y efectivo que debe detener las matanzas". Como las relaciones entre Siria e Israel no han sido nunca buenas, de hecho han estado en guerra tres veces y aunque no haya enfrentamiento armado ambos países siguen formalmente en guerra. Ayalon critica la tibieza de la comunidad internacional ante las matanzas que está cometen Asad en Siria, a mí me sorprende que esta gente que tan llamamiento contra Israel cuando el Tzahal mata un par de terroristas de Hamás y acusa a Israel de estar cometen un genocidio esté tan callada con la conculcación permanente de los derechos humanos que se produce en todos los países árabes, Siria es un ejemplo escandaloso, pero Gaza tampoco se queda atrás.


Turquía: Detenidos golpistas


El islamista primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan está debilitando el estamento militar turco que tutelaba el país desde los tiempos de Ataturk. Han sido detenidos 12 militares que dieron un golpe de Estado en 1997, un golpe de Estado sin ni muertos ni heridos, sólo causó la caída del gobierno electo. La fiscalía de Ankara ordenó la detención del general retirado Erol Ozkasnak, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo formado por militares y civiles que tutelaba las políticas de seguridad del Estado turco. Además de Ozkasnak han sido detenidos dos coroneles retirados y nueve coroneles. Hace una semana fueron detenidos algunos generales que fueron responsables del golpe de Estado que en 1997 que derrocó al gobierno islamista de Necmettin Erbakan. Erbakan era el mentor de Erdogan. El golpe de Estado de 1997 fue un pronunciamiento público de los militares, no disolver el Parlamento ni suspender la Constitución. Erdogan está golpeando el estamento militar muy duramente, quiere dejar los militares sin ningún poder. En estos momentos hay abierto un proceso contra la red golpista Ergenekon y contra los responsables del golpe de Estado de 1980. Uno de cada 10 generales y almirantes turcos - unos 139 - en activo ha sido encarcelado bajo la acusación de conspirar contra el gobierno que preside el islamista Erdogan.


Soldados estadounidenses se hacen fotos con trozos de talibanes


El ejército de Estados Unidos ha ordenado investigar una serie de incidentes protagonizados por soldados estadounidenses que fotografiaron con trozos de talibanes. En febrero del año 2010 un pelotón de soldados de la 82 ª División aerotransportada llegaron a una comisaría de la policía afgana de la provincia de Zabul que había sido atacada por un insurgente con explosivos. Los soldados se hicieron fotos con los policías afganos y trozos del cadáver del insurgente: "los paracaidistas pusieron con los policías afganos, sonriendo mientras algunos sostenían las piernas mutiladas del cadáver". Según el diario Los Angeles Times, este mismo pelotón fue enviado pocos meses más tarde para investigar los restos de tres insurgentes que habían muerto en una explosión accidental, según los policías afganos. Un portavoz del ejército de Estados Unidos ha declarado que "posar para fotografías con cadáveres, al margen de propósitos oficiales, es una violación de las normas del Ejército" porque "tales acciones no corresponden con lo que esperamos de nuestros soldados ". Los Angeles Times recibieron 18 fotografías de un soldado que pidió que se protegiera su identidad y el diario dice que "después de una consideración prudente, decidimos que la publicación de una pequeña pero representativa selección de las fotografías cumple con nuestra obligación de informar imparcialmente sobre todos los aspectos de la misión en Afganistán ". No es la primera vez que aparecen imágenes de este tipo, hace unos meses apareció un video de soldados de la Marina de los Estados Unidos meando al encima de cadáveres de insurgentes afganos. La quema de Coranes en una base de Estados Unidos en Afganistán inició una ola de protestas que causaron una treintena de muchos, y más reciente es la matanza perpetrada por un soldado estadounidense . El soldado que entregó las fotos en Los Angeles Times quiso probar de esta manera que se había roto la cadena de mando y que esto es un riesgo para la seguridad de las tropas.


Las guerras embrutecen los hombres, deshumanizan a los enemigos y se deshumanizan ellos mismos, sólo perdiendo su humanidad puede entenderse que algunos decidan autoinmolarse en un mercado, una escuela o un espacio de culto y que otros decidan mear encima del cadáver de un terrorista suicida.

25 d’abr. 2012

Rumb a Ítaca

Rumb a Ítaca


Els discursos polítics estan plens de metàfores de les quals la majoria dels ciutadans ignoren el veritable significat d'aquestes metàfores més enllà de la idea que puguin tenir, una idea que sovint ha estat deformada pel cinema. El cinema se sol agafar unes llibertats amb els textos que en molts casos desvirtuen el text original del qual parteixen convertint el film en una història molt diferent d'aquella que originalment explicava el text original. Entenc que no sempre és fàcil traslladar algunes obres al cinema seguint el text fil per randa. Hi ha llibres que per la seva complexitat i dimensions fa inviable la transcripció del text al film però hi ha molts cops que cometen veritables atrocitats amb el text.

Parlem ara d'ítaca: Ítaca era el regne d'Ulisses, nom llatinitzat de l'Odisseu grec, d'aquí neix el títol de l'Odissea, obra èpica que narra el viatge de retorn a la seva pàtria de l'heroi Ulisses, després de la guerra de Troia. Els fets de la guerra de Troia es narren a la ilíada, ja que Ilio és el nom grec de Troia, nom llatinitzat.

L'Iliada narra els esdeveniments del final de la guerra de Troia. Aquesta guerra havia durat deu anys, i la ilíada ens explica els fets dels últims 51 dies d'aquesta guerra. Després d'una llarga guerra Ulisses decideix construir un enorme cavall de fusta i el deixen a la porta de Troia com un present. Els troians malgrat les advertències que allò era una enganyifa, “no us fieu dels regals dels grecs”, deia una noia que tenia poders endevinatoris però els déus l'havien maleït i els seus compatriotes troians se la creien menys del que nosaltres ens creiem a un polític en campanya. Però l'endevina tenia raó, el cavall de fusta estava ple de grecs. Els troians innocentment van introduir el cavall a la ciutat, pensaven que els grecs havien marxat, no podien imaginar que ells mateixos estaven introduint els grecs dins de la ciutat. De nit, quan els troians dormien, els grecs amb Ulisses al capdavant van sortir del cavall, van obrir les portes de la ciutat, van entrar més grecs, i els grecs van dedicar-se a matar tot el que estava viu i a robar tot el que van poder. Acabada la guerra toca el moment de tornar cap a casa, i passem a l'Odissea. Ulisses ofèn als déus i aquests decideixen que no pugui tornar a casa seva, a Ítaca. Després deu anys de viatge i moltes vicissituds Ulisses aconsegueix arribar a casa seva i es troba que hi ha un munt de dropos que se li volen quedar el regne i la reina. Ulisses aconsegueix acabar amb els seus enemics.

Per a nosaltres el missatge és clar, si agafem l'Odissea com a model per a emprendre un viatge que ens porti fins a la nostra particular Ítaca, la nostra estada en el setge a Troia ha estat llarga, el viatge fins a Ítaca serà llarg i ple de perills, però Ítaca està esperant el nostre retorn.

Cal afegir que aquestes dues obres tenen una continuació escrita Virgili el segle I, l'Eneida, que explica la sortida d'Enees i un grup de Troia que després de moltes vicissituds acaba arribant a Itàlia, d'aquest grup de supervivents troians Virgili fa descendir els fundadors de Roma.

Seguint amb històries gregues: Sigui a Ítaca com Ulisses o a la nostra futura Roma particular és molt clar que el primer que hem de fer és sortir del laberint del Minotaure espanyol on fa molt que estem ficats abans que el Minotaure espanyol se'ns acabi cruspint.

-Llegenda del Minotaure: Biblioteca mitològica d'Apolodor d'Atenes.

-Iliada: Obra d'Homer que narra els últims dies de la guerra de Troia (Ilium),

-Odissea: Obra d'Homer que narra el viatge de retorn d'Ulisses (Odisseu en grec) a Ítaca.

-Eneida: Obra de Publi Virgili Maró que narra la sortida dels troians supervivents de la guerra de Troia, un intent de Virgili de demostrar l'origen dels fundadors de Roma a descendents dels supervivents de la guerra de Troia, pren el nom de l'heroi troià Enees.Rumbo a Ítaca

Los discursos políticos están llenos de metáforas de las que la mayoría de los ciudadanos ignoran el verdadero significado de estas metáforas más allá de la idea que puedan tener, una idea que a menudo ha sido deformada por el cine. El cine se suele coger unas libertades con los textos que en muchos casos desvirtúan el texto original del que parten convirtiendo el film en una historia muy diferente de aquella que originalmente contaba el texto original. Entiendo que no siempre es fácil trasladar algunas obras al cine siguiendo el texto punto por punto. Hay libros que por su complejidad y dimensiones hace inviable la transcripción del texto en el filme pero hay muchas veces que cometen verdaderas atrocidades con el texto.

Hablemos ahora de ítaca: Ítaca era el reino de Ulises, nombre latinizado del Odiseo griego, de ahí nace el título de la Odisea, obra épica que narra el viaje de regreso a su patria del héroe Ulises , después de la guerra de Troya. Los hechos de la guerra de Troya se narran en la Ilíada, ya que Ilio es el nombre griego de Troya, nombre latinizado.

El Iliada narra los acontecimientos del fin de la guerra de Troya.Esta guerra había durado diez años, y la Ilíada nos explica los hechos de los últimos 51 días de esta guerra. Después de una larga guerra Ulises decide construir un enorme caballo de madera y lo dejan en la puerta de Troya como un presente. Los troyanos a pesar de las advertencias que aquello era un camelo, "no os fiéis de los regalos de los griegos", decía una chica que tenía poderes adivinatorios pero los dioses lo habían maldecido y sus compatriotas troyanos se la creían menos de lo que nosotros nos creemos a un político en campaña. Pero la adivina tenía razón, el caballo de madera estaba lleno de griegos. Los troyanos inocentemente introdujeron el caballo en la ciudad, pensaban que los griegos habían marchado, no podían imaginar que ellos mismos estaban introduciendo los griegos dentro de la ciudad. De noche, cuando los troyanos dormían, los griegos con Ulises al frente salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad, entraron más griegos, y los griegos se dedicaron a matar todo lo que estaba vivo y robar todo lo que pudieron. Terminada la guerra toca el momento de volver a casa, y pasamos a la Odisea. Ulises ofende a los dioses y éstos deciden que no pueda volver a su casa, a Ítaca. Después diez años de viaje y muchas vicisitudes Ulises consigue llegar a su casa y se encuentra que hay un montón de vagos que se le quieren quedarse el reino y la reina. Ulises logra acabar con sus enemigos.

Para nosotros el mensaje es claro, si tomamos la Odisea como modelo para emprender un viaje que nos lleve hasta nuestra particular Ítaca, nuestra estancia en el asedio a Troya ha sido larga, el viaje hasta Ítaca será largo y lleno de peligros, pero Ítaca está esperando nuestro regreso.

Hay que añadir que estas dos obras tienen una continuación escrita Virgili el siglo I, la Eneida, que explica la salida de Eneas y un grupo de Troya que después de muchas vicisitudes acaba llegando a Italia, de este grupo de supervivientes troyanos Virgilio hace descender los fundadores de Roma.

Siguiendo con historias griegas: Sea a Ítaca como Ulises o en nuestra futura Roma particular es muy claro que lo primero que debemos hacer es salir del laberinto del Minotauro español donde hace mucho que estamos metidos antes de que el Minotauro español nos acabe comiéndose.

-Leyenda del Minotauro: Biblioteca mitológica de Apolodoro de Atenas.

-Iliada: Obra de Homero que narra los últimos días de la guerra de Troya (Ilium),

-Odisea: Obra de Homero que narra el viaje de regreso de Ulises (Odiseo en griego) a Ítaca.

-Eneida: Obra de Publio Virgilio Marón que narra la salida de los troyanos supervivientes de la guerra de Troya, un intento de Virgilio de demostrar el origen de los fundadores de Roma a descendientes de los supervivientes de la guerra de Troya, toma el nombre del héroe troyano Eneas.La “gran dropa” Aída Nízar ataca Catalunya


La “gran dropa” Aída Nízar ataca Catalunya

Aida Nizar és col·laboradora de diversos programes de televisió on ha tingut discussions amb tota mena de famosos, famosets i dropos diversos de la fauna televisiva. El gran mèrit per haver-se convertit ella mateixa en famosa ha estat haver participat en el gran concurs de Telecinco per a dropos que és Gran Hermano. Bé, aquesta és bàsicament la seva biografia professional. Una particularitat d’aquesta “gran dropa” és què sol parlar d’ella mateixa en tercera persona.

Doncs bé, la “gran dropa” de Telecinco, Aida Nizar, va voler tenir el seu protagonisme el Dia de Sant Jordi i va voler fer-ho visitant Catalunya, concretament Barcelona, sense haver escrit un llibre, va voler rebentar el Sant Jordi muntant un pollastre, sembla que si Telecinco no li hagués prestat uns lamentables minuts televisius només hauria passat aquest assumpte com el d’una sonada que ha volgut muntar un pollastre per rebentar la Diada de Sant Jordi. Uns dies abans, la “gran dropa” Aida Nizar va anunciar la seva intenció de visitar Barcelona en aquest dia dedicat a la cultura i l’amor per mostrar-se com l’antítesi d’allò que significa aquest dia, ella és un exemple de la incultura impulsada des de certs mitjans de comunicació on promoure dropos a la glòria televisiva sembla la norma. I ja és trist que aquesta “gran dropa” decideixi acabar de promocionar la seva nova aventura televisiva atiant la catalanofòbia.

Segons la “gran dropa” Aida Nizar "hay que recordarle a los catalanes que Cataluña necesita a España, mientras que a los catalanes no les necesitamos en España

¡Visca España!". Doncs miri, si, visca Espanya i visca Aida Nizar, però que visquin ben lluny de Catalunya i dels catalans. S’equivoca, els catalans no necessitem a aquesta Espanya ignorant i catalanòfoba de la que Nízar sembla formar part, és evident, però que Espanya, aquesta Espanya ignorant com Nízar no pot viure sense Catalunya, Nízar ha recorregut a la baixesa de l’atac als catalans per aconseguir uns minuts de glòria tal i com els entenen a Telecinco.

La “gran dropa” Nizar anuncià el 20 d’abril des del plató del “Sálvame” que el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, estaria a Barcelona amb “el populacho y toda esa gente que

tiene ese sentimiento nacionalista”. Això ho va dir embolcallada en l’estanquera. Una vegada la “gran dropa” va marxar del plató embolcallada en la seva estanquera la presentadora del programa, Paz Padilla, va atrevir-se a dir que “ni Sálvame ni la gente del programa, desde la primera hasta la última, para nada está de acuerdo con la visión que ha planteado Aída Nizar esta tarde sobre Catalunya y los catalanes. Pido disculpas personalmente en nombre del programa. Pido disculpas a los catalanes. Nosotros nos mantenemos muy al margen". Malament, això li hauria d’haver dit quan hi era allà present. I aquestes paraules no són gaire creïbles si Telecinco posa els mitjans a la “gran dropa” per que pugui muntar el seu lamentable espectacle a Barcelona.

El 23 d’abril la “gran dropa” va aparèixer a Barcelona embolcallada en una estanquera i passejant-se pels carrers de Barcelona, ganes de provocar, i preguntant a tot el que es creuava amb ella sobre el tema de la independència amb el propòsit no d’informar o de recollir opinions sinó de crear algun conflicte, i sembla que ho va aconseguir. La direcció de Telecinco i del programa “Sálvame” va decidir no emetre aquest xou de la “gran dropa” perquè temien que això podria desprestigiar la cadena, malgrat que la cadena havia posat els mitjans per gravar-ho. L’escriptor Sergi Pàmies descriu a la seva columna amb el títol “Passeig Sant Jordi” un incident protagonitzat per la “gran dropa” Aída Nízar a la Rambla: “Un minut més tard, a la porta del teatre Romea, veig un petit rebombori entre Aída Nízar, reportera i incendiària professional del programa, i un grup de transeünts. S'escolten insults i s'intueixen empentes (la provocació és massa evident i frega l'activitat delictiva). Una vegada els ha provocat (i filmat), la reportera s'allunya ràpidament, satisfeta. "Ho has gravat bé?", li pregunta al càmera en un to que descriu bé la seva catadura moral i la classe de material inflamable (i inflable) amb el que trafica. Al meu costat, una noia d’estètica antisistema li crida: “Feixista!”, i afegeix: “"Quina ràbia em fa la puta aquesta!”.

La “gran dropa” pretenia entregar al president Artur Mas un pamflet titular “Las 22 mentiras sobre el nacionalismo catalán”. Pel carrer la gent la insultava. A ella li haurien d’haver regalat a ella el recull de totes les mentides del nacionalisme espanyol sobre Catalunya, però potser no sap llegir.

Espanya si que necessita els catalans, els nostres diners especialment, però no ens volen a nosaltres, i no entenen que sense els catalans no hi ha diners dels catalans. Som els catalans els que no necessitem Espanya per a res. Però crec que no s’ha de prohibir a la “gran dropa” que ens insulti, ni tampoc als que pensen com ella, al contrari, crec que els haurien de posar uns altaveus mediàtics més potents, així aconseguiran que fins i tot alguns catalans que mai haurien volgut la independència s’acabin fent independentistes.

En el futur ens haurem de plantejar la possibilitat de concedir la Creu de Sant Jordi a aquells que des d’Espanya han contribuït millor a la causa de la independència, la llista és llarga, alguns, crec, que s’han fet mereixedors d’estar inclosos en una futura galeria de retrats dels pares de la pàtria catalana, tot i que ells mai haguessin pensat en com de fonamental ha estat la seva tasca, malgrat que ells creguessin estar fent el contrari. Parafrasejant a Astèrix: “Estan bojos aquests espanyols!!!”.La “gran inútil” Aída Nízar ataca a Cataluña
Aida Nizar es colaboradora de varios programas de televisión donde ha tenido discusiones con todo tipo de famosos, famosillos y vagos diversos de la fauna televisiva. El gran mérito por haberse convertido ella misma en famosa ha sido haber participado en el gran concurso de Telecinco para vagos que es Gran Hermano.Bueno, esta es básicamente su biografía profesional. Una particularidad de esta “gran inútil” es que suele hablar de sí misma en tercera persona.
Pues bien, la “gran inútil” de Telecinco, Aida Nizar, quiso tener su protagonismo el Día de Sant Jordi y quiso hacerlo visitando Cataluña, concretamente Barcelona, ​​sin haber escrito un libro, quiso reventar el Sant Jordi montante un pollo, parece que si Telecinco no le hubiera prestado unos lamentables minutos televisivos sólo habría pasado este asunto como el de una sonada que ha querido montar un pollo para reventar la Diada de Sant Jordi. Unos días antes, la “gran inútil” Aida Nizar anunció su intención de visitar Barcelona en este día dedicado a la cultura y el amor por mostrarse como la antítesis de lo que significa este día, ella es un ejemplo de la incultura impulsada desde ciertos medios de comunicación donde promover vagos a la gloria televisiva parece la norma.Y ya es triste que esta “gran inútil” decida terminar de promocionar su nueva aventura televisiva atizando la catalanofobia.
Según la “gran inútil” Aida Nizar "hay que recordarle a los catalanes que Cataluña necesita a España, Mientras que en los catalanes no las necesitamos en España
¡Viva España! ". Pues mire, sí, viva España y viva Aida Nizar, pero que vivan lejos de Cataluña y los catalanes. Se equivoca, los catalanes no necesitamos a esta España ignorante y catalanófobos de la que Nízar parece formar parte , es evidente, pero que España, esta España ignorante como Nízar no puede vivir sin Cataluña, Nízar ha recurrido a la bajeza del ataque a los catalanes para conseguir unos minutos de gloria tal y como los entienden en Telecinco.
La “gran inútil” Nizar anunció el 20 de abril desde el plató del "Sálvame" que el 23 de abril, Día de Sant Jordi, estaría en Barcelona con "el populacho y toda esa gente que
Tiene ESE Sentimiento nacionalista ". Esto lo dijo envuelta en la estanquera. Una vez la “gran inútil” se marchó del plató envuelta en su estanquera la presentadora del programa, Paz Padilla, se atrevió a decir que "ni Sálvame ni la gente del programa, desde la primera subasta la última, para nada está de Acuerdo con la visión que ha planteado Aída Nizar esta tarde sobre Cataluña y los catalanes. Pido disculpas personalmente en número del programa. Pido disculpas a los catalanes. Nosotros nos mantenemos muy al margen ". Mal, eso le debería haber dicho cuando estaba allí presente. Y estas palabras no son muy creíbles si Telecinco pone los medios a la" gran drop "para que pueda montar su lamentable espectáculo a Barcelona.
El 23 de abril la “gran inútil” apareció en Barcelona envuelta en una estanquera y paseándose por las calles de Barcelona, ​​ganas de provocar, y preguntando a todo el que se cruzaba con ella sobre el tema de la independencia con el propósito no de informar o de recoger opiniones sino de crear algún conflicto, y parece que lo consiguió. La dirección de Telecinco y del programa "Sálvame" decidió no emitir este show de la “gran inútil” porque temían que esto podría desprestigiar la cadena, aunque la cadena había puesto los medios para grabarlo. El escritor Sergi Pàmies describe en su columna con el título "Paseo Sant Jordi" un incidente protagonizado por la “gran inútil” Aída Nízar en la Rambla: "Un minuto más tarde, en la puerta del teatro Romea, veo un pequeño revuelo entre Aída Nízar, reportera y incendiaria profesional del programa, y ​​un grupo de transeúntes. Se escuchan insultos y se intuyen empujones (la provocación es demasiado evidente y roza la actividad delictiva). Una vez los ha provocado (y filmado), la reportera se aleja rápidamente, satisfecha. "Lo has grabado bien?", Le pregunta al cámara en un tono que describe bien su catadura moral y la clase de material inflamable (y hinchable) con el que trafica. A mi lado, una chica de estética antisistema le grita: "Fascista!", Y añade: "" ¡Qué rabia me da la puta esta ".
La “gran inútil” pretendía entregar al presidente Artur Mas un folleto titulado "Las 22 mentiras sobre el nacionalismo catalán". Por la calle la gente la insultaba. A ella le deberían haber regalado a ella la recopilación de todas las mentiras del nacionalismo español sobre Cataluña, pero quizás no sabe leer.
España si que necesita los catalanes, nuestro dinero especialmente, pero no nos quieren a nosotros, y no entienden que sin los catalanes no hay dinero de los catalanes.Somos los catalanes los que no necesitamos España para nada. Pero creo que no se debe prohibir a la “gran inútil” que nos insulte, ni tampoco a los que piensan como ella, al contrario, creo que deberían poner unos altavoces mediáticos más potentes, así conseguirán que incluso algunos catalanes que nunca habrían querido la independencia se acaben haciendo independentistas.
En el futuro tendremos que plantearnos la posibilidad de conceder la Cruz de Sant Jordi a aquellos que desde España han contribuido mejor a la causa de la independencia, la lista es larga, algunos, creo, que se han hecho merecedores de estar incluidos en una futura galería de retratos de los padres de la patria catalana, aunque ellos nunca hubieran pensado en lo fundamental que ha sido su tarea, pese a que ellos creyeran estar haciendo lo contrario. Parafraseando a Astérix: "¡Están locos estos españoles!".

24 d’abr. 2012

“Calle Sálvame” i “Calle Intereconomía”

“Calle Sálvame” i “Calle Intereconomía”


Llegeixo els següents titulars a la premsa:

Titular 1: ““Sálvame” tendrá una calle con su nombre en Calvarrasa de Abajo, Salamanca. A cambio, Marta López tendrá que dar un pregón en las próximas fiestas patronales.”

Titular 2: “Intereconomía tendrá una calle en el pueblo abulense de Mombeltrán. Remarcan su compromiso con las raíces cristianas y los valores nacionales.”

No vull faltar el respecte a ningú però si han escollit a Calvarrasa de Abajo han decidit honorar el “Sálvame” i a Mombeltrán han decidit honorar Mombeltrán atenent als valors que el programa de Telecinco i la cadena fatxa Intereconomia representen se'm posen els pèls de punta i em fan entendre molt sobre els valors que tenen en algunes contrades hispàniques. El programa de Telecinco seria el més similar a una típica casa de veïns malavinguts, xafarders i cridaners que cobren per posar a parir a famosos, i si s'escau s'ho fan entre ells. Posar-se a parir, no m'entengueu malament, encara que a Telecinco no em sorprendria gens que un dia es possessin a cardar al plató si creuen que això farà pujar l'audiència. Intereconomía és una cadena d'ideologia ultradretana amb uns tertulians que empren un llenguatge de caserna militar empeltada de taverna de mala mort que sembla que sempre estiguin enfadats entre ells, i això que tots són igual de fatxes, però intenten demostrar quin és el que ho és més de tots ells, orgullosos de ser dretes, diuen ells. Suposo que aquests són els valors nacionals (espanyols) i les arrels cristianes tal i com ells les entenen."Calle Sálvame" y "Calle Intereconomía"

Leo los siguientes titulares en la prensa:

Titular 1: "" Sálvame "tendrá una calle con apoyo número enCalvarrasa de Abajo, Salamanca. En cambio, Marta López tendráque dar un pregonero en las Próximas fiestas patronales. "

Titular 2: "Intereconomía tendrá una calle en el pueblo abulense deMombeltrán. Remarcan apoyo Compromiso con las raícescristianas y los valores nacionales. "

No quiero faltar el respeto a nadie pero si han elegido a Calvarrasa de Abajo han decidido honrar el "Sálvame" y Mombeltrán han decidido honrar Mombeltrán atendiendo a los valores que el programa de Telecinco y la cadena facha Intereconomíarepresentan se me ponen los pelos de punta y me hacen entendermucho sobre los valores que tienen en algunas regioneshispánicas. El programa de Telecinco sería el más similar a una típica casa de vecinos malavinguts, chismosos y llamativos que cobran por poner a parir a famosos, y en su caso lo hacen entre ellos. Ponerse a parir, no me entendáis mal, aunque en Telecincono me sorprendería que un día se pusieran a follar en el plató si creen que esto hará subir la audiencia. Intereconomía es una cadena de ideología ultraderechista con unos tertulianos que emplean un lenguaje de cuartel militar injertada de taberna de mala muerte que parece que siempre estén enfadados entre ellos, y eso que todos son igual de fachas, pero intentan demostrar cuál es elque lo es más de todos ellos, orgullosos de ser derechas, dicen ellos. Supongo que estos son los valores nacionales (españoles) ylas raíces cristianas tal y como ellos las entienden.

21 d’abr. 2012

Canvi al nomenclàtor i recuperació d'un monument

Canvi al nomenclàtor i recuperació d'un monument


Un centenar de persones han enviat una carta oberta a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, demanant-li la restitució de l'estàtua de “la República” al seu emplaçament original i que es canviï el nom de l'actual plaça Joan Carles I pel de plaça de la República Catalana. En aquesta carta signada per un centenar de personalitats en què destaquen Elisenda Paluzie, Matthew Tree, Santiago Vidal, Víctor Alexandre i Joan Manuel Tresserras li diuen: “'Confiem que un alcalde nacionalista i demòcrata com vós serà sensible a aquesta petició ciutadana”. El monument dedicat a Pi i Margall, “la República” estava a la cruïlla de la Diagonal i el Passeig de Gràcia, quan van entrar els feixistes a Barcelona l'any 39 van desmuntar l'escultura i la van substituir per una escultura commemorant la victòria franquista. Aquest és el monument que popularment es deia “el cinc d'oros”. En compliment amb la llei de la memòria històrica del monument se'n van eliminar els símbols franquistes.

En aquesta carta els signants li diuen a l'alcalde Trias que “'l'aspecte actual del monument, amb l'obelisc sol i un pedestal nu amb l'escut borbònic, donen al conjunt un aire desangelat i decadent, al mateix temps que es priva una zona de màxima importància turística i comercial d'una obra escultòrica de primera magnitud'. Per això, demanen la restitució de l'estàtua original ('o si no és possible, d'una rèplica idèntica') i que es canviï el nom de la plaça pel de República Catalana, 'màxima expressió de sobirania i democràcia que ha fet la nostra nació des de la desfeta de 1714”.

Certament aquest monument està en una cruïlla molt important de la ciutat, i no és un monument petit i amagat precisament, és veritat que veient aquest monument podem tenir la sensació que allà hi falta alguna cosa (i que hi sobra alguna altra).

Joan Carles I no hauria de tenir cap carrer ni plaça en aquesta ciutat, la raó, normativa del nomenclàtor barceloní en mà, és que aquest senyor està viu, i el reglament del nomenclàtor diu que per a què es pugui posar el nom d'una persona a un carrer de la ciutat aquesta persona ha d'estar morta des d'almenys fa cinc anys, i no és aquest el cas, crec jo. Després hi ha qüestions relatives a la simpatia que li puguem tenir o no a aquest senyor, però reglament del nomenclàtor en mà se li pot retirar l'honor de tenir una plaça al rei de les Espanyes sense cap problema.

Cambio en el nomenclátor y recuperación de un monumento

Un centenar de personas han enviado una carta abierta al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, pidiéndole la restitución de la estatua de "la República" en su emplazamiento original y que se cambie el nombre de la actual plaza Juan Carlos Y por el de plaza de la República Catalana. En esta carta firmada por un centenar de personalidades en el que destacan Elisenda Paluzie, Matthew Tree, Santiago Vidal, Víctor Alejandro y Joan Manuel Tresserras le dicen: "'Confiamos en que un alcalde nacionalista y demócrata como vos será sensible a esta petición ciudadana". El monumento dedicado a Pi y Margall, "la República" estaba en el cruce de la Diagonal y el Paseo de Gracia, cuando entraron los fascistas en Barcelona el año 39 desmontaron la escultura y la sustituyeron por una escultura conmemorando la victoria franquista. Este es el monumento que popularmente se llamaba "el cinco de oros". En cumplimiento con la ley de la memoria histórica del monumento se eliminaron los símbolos franquistas.

En esta carta los firmantes le dicen al alcalde Trias que "'el aspecto actual del monumento, con el obelisco sol y un pedestal desnudo con el escudo borbónico, dan al conjunto un aire desangelado y decadente, al mismo tiempo que se priva a una zona de máxima importancia turística y comercial de una obra escultórica de primera magnitud '. Por ello, piden la restitución de la estatua original ('o si no es posible, de una réplica idéntica') y que se cambie el nombre de la plaza por el de República Catalana, 'máxima expresión de soberanía y democracia que ha hecho nuestra nación desde la derrota de 1714 ".

Ciertamente este monumento está en una encrucijada muy importante de la ciudad, y no es un monumento pequeño y escondido precisamente, es verdad que viendo este monumento podemos tener la sensación de que allí falta algo (y que sobra alguna otra).

Juan Carlos I no debería tener ninguna calle ni plaza en esta ciudad, la razón, normativa del nomenclátor barcelonés en mano, es que este señor está vivo, y el reglamento del nomenclátor dice que para que se pueda poner el nombre de una persona a una calle de la ciudad esta persona debe estar muerta desde al menos hace cinco años, y no es este el caso, creo yo. Después hay cuestiones relativas a la simpatía que le podamos tener o no a este señor, pero reglamento del nomenclátor en mano se le puede retirar el honor de tener una plaza en el rey de las Españas sin ningún problema.