20 de des. 2008

El meu Zimbawe... / Mi Zimbawe...

El meu Zimbawe...

No es tracta de Gollum sinó de Robert Mugabe, president - dictador - de Zimbawe que ha declarat que no dimitirà a no ser que li demani el poble de Zimbawe - suposant que ho pogués fer - i després ha declarat que Zimbawe era seu.

Mi Zimbawe...

No se trata de Gollum sino de Robert Mugabe, presidente - dictador - de Zimbawe que ha declarado que no dimitirá a no ser que le pida el pueblo de Zimbawe - suponiendo que lo pudiese hacer - y después ha declarado que Zimbawe era suyo.