5 de des. 2008

L'excés oral de l'alcalde de Getafe / El exceso oral del alcalde de Getafe

L'excés oral de l'alcalde de Getafe
L'alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro va criticar l'afany privatitzador del govern autonòmic d'Esperanza Aguirre. Però en un moment donat va preguntar-se, perquè hi ha tant tonto dels collons que vota a la dreta?. Aquesta frase sembla que no ha agradat gens ni mica al PP que s'ha posat a demanar la dimissió de l'alcalde de Getafe. La crítica feta era correcte fins que ha fet aquesta pregunta. Qui ocupa un càrrec públic té l'obligació de mantenir les formes i encara que ho pensi ha de buscar la manera de dir el mateix però d'una altra manera.
El exceso oral del alcalde de Getafe
El alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro criticó el afán privatizador del gobierno autonómico de Esperanza Aguirre. Pero en un momento dado preguntó, ¿porque hay tanto tonto de los cojones que vota a la derecha?. Esta frase parece que no ha gustado nada de nada al PP que se ha puesto a pedir la dimisión del alcalde de Getafe. La crítica hecha era correcta hasta que ha hecho esta pregunta. Quien ocupa un cargo público tiene la obligación de mantener las formas y aunque lo piense debe buscar la manera de decir el mismo pero de otro modo.