30 de set. 2008

30 de setembre de 2008: 3 anys de l'aprovació de l'Estatut pel Parlament de Catalunya

El 30 de setembre de 2005, avui es compleixen tres anys, el Parlament de Catalunya aprovava el text del nou Estatut de Catalunya. El 88% dels diputats del Parlament de Catalunya van votar afirmativament el text, només el Partit Popular va votar negativament. En el mesos següents el text seria modificat per les Corts espanyoles i patiria una forta retallada respecte del text aprovat pel Parlament de Catalunya. El 18 de juny de 2006 els catalans vam ser convocats a un referèndum on el 74,9 % del vots van ser afirmatius. Per tant el text va ser aprovat.

El 30 de septiembre de 2005, hoy se cumplen tres años, el Parlamento de Cataluña aprobaba el texto del nuevo Estatuto de Cataluña. El 88% de los diputados del Parlamento de Cataluña votaron afirmativamente el texto, solo el Partido Popular votó negativamente. En el meses siguientes el texto sería modificado por las Cortes españolas y sufriría una fuerte recortada respeto del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña. El 18 de junio de 2006 los catalanes fuimos convocados a un referéndum donde el 74,9 % del votos fueron afirmativos. Por lo tanto el texto fue aprobado.


Juntas Electorales---------------Votos a---------Votos en
Provinciales-----------------------favor------------contra

Barcelona...........................1.940.964.........422.609
Girona....................................242.555.........178.813
Lleida......................................157.172..........116.468
Tarragona..............................253.476.........182.007
Totales................................2.594.167.......1.899.897

El text aprovat per quasi el 90% del Parlament de Catalunya va ser molt retallat. El text final sorgit de les Corts espanyoles va ser aprovat pels ciutadans de Catalunya. Tot i així es podria donar el cas que el Partit Popular aconseguís a través del Tribunal Constitucional allò que no va aconseguir ni al Parlament de Catalunya, ni a les Corts espanyoles ni a les urnes: derogar un Estatut aprovat democràticament mitjançant un tribunal sense cap prestigi per la contaminació política i ideològica que s'ha fet patent en els últims temps amb baralles internes i un partidisme que el desqualifica per emetre qualsevol veredicte. Seria molt greu que la decisió d'un Parlament i del vot d'els ciutadans fos esborrada per un tribunal només perquè l'opció que va perdre en totes les votacions vol aconseguir fora de les vies democràtiques allò que no ha aconseguit dins d'elles.

El texto aprobado por casi el 90% del Parlamento de Cataluña fue muy recortado. El texto final surgido de las Cortes españolas fue aprobado por los ciudadanos de Cataluña. Aun así se podría dar el caso de que el Partido Popular consiguiese a través del Tribunal Constitucional lo que no consiguió ni en el Parlamento de Cataluña, ni en las Cortes españolas ni en las urnas: derogar un Estatuto aprobado democráticamente mediante un tribunal sin ningún prestigio por la contaminación política e ideológica que se ha hecho patente en los últimos tiempo con peleas internas y un partidismo que le descalifica por emitir cualquier veredicto. Sería muy grave que la decisión de un Parlamento y del voto de los ciudadanos fuera "borrada" por un tribunal solo porque la opción que perdió en todas las votaciones quiere conseguir fuera de las vías democráticas lo que no ha conseguido dentro de ellas.

29 de set. 2008

ANUL·LACIÓ JUDICI PRESIDENT COMPANYS, ARA!

ANUL·LACIÓ JUDICI PRESIDENT COMPANYS, ARA!

A.A.: "Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. José Montilla"Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. José Montilla Ens adrecem a la seva persona per demanar en nom dels ciutadans que signen aquest document, que com a càrrec electe pel poble de Catalunya, i com a màxim representant del Govern de la Generalitat, dugui a terme la rehabilitació d’un dels seus antecessors, el President Lluís Companys i Jover. Per a nosaltres és inadmissible que en aquest punt de la nostra història, després de haver-nos dotat de la figura del Memorial Democràtic i de l’aprovació de la coneguda com a Llei de la Memòria, que no soluciona molts dels problemes plantejats per les associacions memorialistes. És inadmissible que el judici al President Companys, que va tenir com a terrible conseqüència el seu afusellament al Castell de Montjuïc, el 15 d’octubre de 1940, no hagi estat anul.lat. Aquest fet ens sembla insòlit i no hi ha cap cas comparable a cap altre país democràtic europeu que hagi patit la xacra del feixisme. Creiem que no és pot demorar més l’anullació del judici al President Companys i li demanem com a portaveu de tots nosaltres que faci arribar a les instàncies pertinents la nostra digne i justa petició, que estem segurs que és compartida per vostè, com a persona, com a polític democràtic i com a President de la més alta Institució del nostre país. És tracta d’una qüestió de justícia, d’un deute moral i de la democràcia envers un servidor públic, que va ocupar el càrrec de més alta responsabilitat del nostre país, tal com vostè ho fa ara al servei de tots els ciutadans de Catalunya. Moltes gràcies, Collectiu Republicà del Baix Llobregat
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. José Montilla Nos dirigimos a usted para pedirle en nombre de los ciudadanos que firman este documento, que como cargo electo por el pueblo de Catalunya, i como máximo representante del Govern de la Generalitat, lleve a termino la rehabilitación de uno de sus antecesores, el President Lluís Companys i Jover. Para nosotros es inadmisible que en este punto de nuestra historia, después de habernos dotado de la figura del Memorial Democràtic i de la aprobación de la conocida como Ley de la Memoria, que no soluciona muchos de los problemas planteados por las asociaciones memorialistas. Es inadmisible que el juicio al President Companys, que tuvo como terrible consecuencia su fusilamiento en el Castell de Montjuïc, el 15 de octubre de 1940, no haya sido anulado. Este hecho nos parece insólito y sin precedente alguno en cualquier otro país democrático europeo que haya sufrido la lacra del fascismo. Creemos que no se puede demorar más la anulación del juicio al President Companys y le pedimos que como portavoz de todos nosotros haga llegar a las instancias pertinentes nuestra digna y justa petición, que estamos seguros que es compartida por usted, como persona, como político democrático i como President de la más alta Institución de nuestro país. Se trata de una cuestión de justicia, de un deber moral i de la democracia hacia un servidor público, que ocupó el cargo de más alta responsabilidad de nuestro país, tal como usted lo hace ahora al servicio de todos los ciudadanos de Catalunya. Muchas gracias, Collectiu Republicà del Baix Llobregat
Per firmar clica aquí / Para firmar aquí

Saura y la nieta del ex presidente fusilado solicitarán la nulidad del juicio El Conseller Saura i una neta del President Lluís Companys resident a Mèxic demanaran al govern espanyol la dignificació de la figura del president de la Generalitat afussellat pels feixistes l'any 1940 previ pas a l'anul·lació del judici.
La Generalitat pide al Gobierno que repare la figura de Companys
El País
La Generalitat iniciará en octubre el proceso para pedir al Gobierno la reparación y dignificación de Lluís Companys como paso previo a la petición de nulidad del juicio al que fue sometido y que concluyó con su fusilamiento en 1940. Joan Saura, consejero de Interior, y la nieta de Companys, que reside en México, solicitarán juntos en Madrid al Ministerio de Justicia que emita una declaración que repare la figura del ex presidente de la Generalitat.
La Ley de Memoria Histórica, aún no desarrollada, prevé que Justicia dé ese paso antes de tramitar la nulidad del consejo de guerra. La petición la puede formular tanto una Administración como los familiares de las víctimas y, en este caso, la Generalitat ha dado todo su apoyo jurídico a la nieta de Companys. Saura admitió que el Gobierno catalán está "obsesionado" con conseguir la nulidad. El proceso está abierto a los familiares de todas las víctimas del franquismo.
En la misma línea, el alcalde de Portbou, Antoni Vega, y el secretario de Interior, Joan Boada, presentaron ayer el anteproyecto del centro Walter Benjamin, un espacio de memoria que se instalará en el antiguo Ayuntamiento y que lleva el nombre del filósofo alemán que se suicidó en Portbou tras huir de los nazis.

28 de set. 2008

Denúncies 28 9 2008


Aquesta és l'excavació arqueològica que hi ha al peu de la muralla del carrer de Sots-tinent Navarro. Està tota l'excavació plena d'escombraries i llaunes que donen una imatge deplorable.

Armari elèctric Vial Laietana Salvador Aulet.

Temes 27 i 28 de setembre

Consulta ciutadana a Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona promourà una consulta als barcelonins per saber com ha de ser la Diagonal quan sigui reformada. Es tracta d'una consulta no vinculant, no un referèndum, ja que els referèndums només els pot organitzar l'Estat. Considerant que el PP amenaça el Lehendakari amb ficar-lo a la presó si fa el referèndum sobre la situació d'Euskadi l'Ajuntament barceloní ha decidit moure's amb peus de plom. La proposta de Jordi Portabella (ERC) ha estat assumida per l'equip de govern municipal.La gestió municipal s'apropa al ciutadà quan és el ciutadà qui decideix com vol que sigui la seva ciutat. Consultar a un ciutadà com vol que sigui el seu barri n'és un exemple de la democràcia en la que el ciutadà compta. L'Ajuntament de Barcelona s'hauria de plantejar fer sovint consultes d'aquest tipus als barcelonins. Unes vegades podrien ser consultes limitades als veins del barri afectat: quan s'ha de reformar un carrer o plaça, per exemple, es consulti als veins d'aquell carrer. D'altres vegades la consulta s'hauria de fer a tots els ciutadans, quan per exemple la reforma fos de gran magnitud. Aquí no estem gens acostumats a aquestes consultes que si son comuns en altres països. Només és propi de països endarrerits prohibir consultes als ciutadans sobre afers que els afecten. I qui no m'entengui que s'ho faci mirar. Com a barceloní la proposta d'aquesta consulta em sembla excel·lent i em fa sentir orgullós d'una ciutat que quan la governen els seus ciutadans es capdavantera en molts temes.
Consulta ciutadana a Barcelona (part 2)
L'alcalde Jordi Hereu s'ha desdit de la decisió de convocar una consulta popular sobre la remodelació de l'Avinguda Diagonal. Em sento decebut. Aquesta consulta hauria estat un gran pas en l'apropament de l'Ajuntament als ciutadans de Barcelona. M'agradaria saber les veritables raons d'aquest canvi de parer per part del nostre alcalde. Si ha estat amenaçat amb aplicar-li la mateixa llei infame que el PP vol aplicar-li al Lehendakari Ibarretxe ho hauria de dir. Els barcelonins tenim dret a decidir sobre la nostra ciutat sense que cap fill de puta amenaci el nostre alcalde amb la presó. CiU i ERC han mostrat el seu malestar per aquest canvi sobtat de l'alcalde Hereu.

Consulta ciudadana en Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona promoverá una consulta a los barceloneses por saber como debe ser la Diagonal cuando sea reformada. Se trata de una consulta no vinculante, no un referéndum, ya que los referéndums solo les puede organizar el Estado. Considerando que la PP amenaza el Lehendakari con meterlo a la prisión si hace el referéndum sobre la situación de Euskadi el Ayuntamiento barcelonés ha decidido moverse con pies de plomo. La propuesta de Jordi Portabella (ERC) ha estado asumida por el equipo de gobierno municipal.La gestión municipal se acerca al ciudadano cuando es el ciudadano quien decide como quiere que sea su ciudad. Consultar a un ciudadano como quiere que sea su barrio es un ejemplo de la democracia en la que el ciudadano cuenta. El Ayuntamiento de Barcelona se debería plantear hacer a menudo consultas de este tipo a los barceloneses. Unas veces podrían ser consultas limitadas a los vecinos del barrio afectado: cuando se debe reformar una calle o plaza, por ejemplo, se consulte a los vecinos de aquella calle. De otras veces la consulta se debería hacer a todos los ciudadanos, cuando por ejemplo la reforma fuera de gran magnitud. Aquí no estamos nada acostumbrados a estas consultas que si sieso común en otros países. Solo es propio de países atrasados prohibir consultas a los ciudadanos sobre asuntos que los afectan. Y quien no me entienda que se lo haga mirar. Como barcelonés la propuesta de esta consulta me parece excelente y me hace sentir orgulloso de una ciudad que cuando la governen sus ciudadanos es capdavantera en molts temes.CiU y ERC han mostrado su malestar por este cambio súbito del alcalde Hereu.
Consulta ciudadana (parte 2)
El alcalde Jordi Hereu se ha desdicho de la decisión de convocar una consulta popular sobre la remodelación de la Avenida Diagonal. Me siento decepcionado. Esta consulta habría sido un gran paso en el acercamiento del Ayuntamiento a los ciudadanos de Barcelona. Me gustaría saber las verdaderas razones de este cambio de opinión por parte de nuestro alcalde. Si ha sido amenazado con aplicarle la misma ley infame que el PP quiere aplicarle al Lehendakari Ibarretxe debería decirlo. Los barceloneses tenemos derecho a decidir sobre nuestra ciudad sin que ningún hijo de puta amenace a nuestro alcalde con la prisión. CiU y ERC han mostrado su malestar por este cambio súbito del alcalde Hereu.


Lactis tòxics
A Xina milers de nens s'han vist afectats per un excés de melatonina en alguns productes lactis, almenys 4 nens han mort. Els productes xinesos venuts a casa nostra estan sent retirats dels mercats. Sembla que no aprenem i continuem jugant amb el menjar. Quan encara ens recordem de la mozzarella italiana contaminada de fa uns mesos, les vaques boges, la colza de fa molt temps i d'altres crisi alimentària d'aquesta gravetat ens apareix aquest problema. La Generalitat de Catalunya està retirant els productes lactis procedents de la Xina. De moment han tret de circulació uns caramels de nom White Rabbit.

Lácteos tóxicos
En China miles de niños se han visto afectados por un exceso de melatonina en algunos productos lácteos, por lo menos 4 niños han muerto. Los productos chinos vendidos aquí están siendo retirados de los mercados. Parece que no aprendemos y continuamos jugando con la comida. Cuando aún nos acordamos de la mozzarella italiana contaminada de hace unos meses, las vacas locas, la colza de hace mucho tiempo y otras crisis alimentarias de esta gravedad nos aparece este problema. La Generalitat de Catalunya está retirando los productos lácteos procedentes de China. De momento han sacado de la circulación unos caramelos de nombre White Rabbit.

Brètols al futbol
El partit Espanyol - Barça ha acabat amb el resultat 1 a 2 favorable al Barça. Però no ha estat el resultat del partit el més important si no els aldarulls causats per un grup de brètols anomenats Boixos Nois que han llençat diverses bengales sobre el públic de la grada inferior. Cinc d'aquests brètols han estat detinguts. A aquesta gent no l'haurien hagut de deixar entrar a l'Estadi Olímpic ni en cap altre estadi, encara menys portant bengales. No em aprés res de les conseqüències del llençament de bengales després de la mort d'un noi al desaparegut Estadi de Sarrià fa uns quants anys?. Sembla que no. Ni els Boixos Nois que continuen sent una colla de brètols que ja ni en el seu propi Estadi poden entrar des qué en Laporta és President del Barça han aprés que no es pot anar provocant aldarulls, ni l'han aprés altres clubs que donen protecció als seus brètols particulars, i sembla que les autoritats no fan tot el possible per impedir que aquesta gent accdeixi als estadis.Es diguin Boixos Nois, Brigadas Blanquiazules i d'altres noms cap d'aquests grups representa als clubs als que diuen representar més aviat donen mal nom als quals diuen representar.
Gamberros en el fútbol
El encuentro Español - Barça ha acabado con el resultado 1 a 2 favorable al Barça. Pero no ha sido el resultado del encuentro el más importante sino los barullos causados por un grupo de gamberros llamados Bojos Nois que han lanzado diversas bengalas sobre el público de la grada inferior. Cinco de estos gamberros han sido detenidos. A esta gente no la tendían que haber dejado entrar en el Estadio Olímpico ni ningún otro estadio, aún menos llevando bengalas. ¿No hemos aprendido nada de las consecuencias del lanzar de bengalas después de la muerte de un chico en el desaparecido Estadio de Sarrià hace unos cuantos años?. Parece que no. Ni los Bojes Chicos que continúan siente una pandilla de gamberros que ya ni en su propio Estadio pueden entrar desde que en Laporta es Presidente del Barça han aprendido que no se
puede ir provocando barullos, ni lo han aprendido otros clubes que dan protección a sus gamberros particulares, y parece que las autoridades no hacen todo el posible por impedir que esta gente acceda a los estadios.Se llamen Bojos Nois, Brigadas Blanquiazules u otros nombres ninguno de estos grupos representa a los clubes a los que dicen representar más bien dan mal nombre a esos clubes.

26 de set. 2008

26 9 2008 part 1

Retorn de la caserna del Bruc

La ciutat de Barcelona a anat recuperant la majoria dels terrenys i edificis que en d'altres temps van estar en mans del l'exèrcit espanyol. Primer va ser la Ciutadella que va acabar convertint-se en el bonic Parc de la Ciutadella a meitat del segle XIX. El retorn del Castell de Montjuïc s'ha vist aplaçat al llarg de tot el segle XX en que es feien retorns parcials que degut a diverses circumstàncies es veia truncat repetidament. Definitivament aquest estiu el Castell ha tornat a ser de la ciutat després de molts segles en mans de l'exèrcit espanyol. La caserna de Sant Agustí, abans Monestir de Sant Agustí, i ara entre d'altres coses Museu de la Xocolata va tornar fa uns anys. Altres casernes van tornar a la ciutat, la de (cercar nom) va convertir-se en la ciutat judicial en els límits de Barcelona i L'Hspitalet de Llobregat. Ara l'Ajuntament reclama el retorn de la Caserna del Bruc mentre que el govern central diu que és una instal·lació a ple rendiment. L'Ajuntament ha de continuar recuperant aquests espais i aconseguir que Barcelona sigui una ciutat desmilitaritzaa.
L'Ajuntament de Barcelona hauria de reclamar a l'exèrcit espanyol que compleixi la legalitat vigent i retiri els escuts franquistes que encara podem veure en les façanes de capitania general i del govern militar. I afegeixo que si marxessin d'allà i aquests edificis fossin recuperats per l'us de la ciutat estaria molt be. En les actuals circumstàncies no és necessària la presència de militars espanyols en el territori del Principat. Ja no ens han de defensar d'una invasió d'Andorra.

Retorno del cuartel del Bruc

La ciudad de Barcelona a ido recuperando la mayoría de los terrenos y edificios que en de otro tiempo estuvieron en manos del ejército español. Primero fue la Ciudadela que acabó convirtiendose en el bonito Parque de la Ciudadela a mitad del siglo XIX. El retorno del Castillo de Montjuïc se ha visto aplazado a lo largo de todo el siglo XX en que se hacían retornos parciales que debido a diversas circunstancias se veían truncados repetidamente. Definitivamente este verano el Castillo ha regresado a la ciudad después de muchos siglos en manos del ejército español. El cuartel de San Agustín, antes Monasterio de San Agustín, y ahora entre otros cosas Museo de la Chocolate regresó hace unos años. Otros cuarteles regresaron a la ciudad, el de (buscar nombre) se convirtió en la ciudad judicial en los límites de Barcelona y EL Hspitalet de Llobregat. Ahora el Ayuntamiento reclama el retorno del Cuartel del Bruc mientras que el gobierno central dice que es una instalación a pleno rendimiento. EL Ayuntamiento debe continuar recuperando estos espacios y lograr que Barcelona sea una ciudad desmilitarizada. El Ayuntamiento de Barcelona debería reclamar al ejército español que cumpla la legalidad vigente y retire los escudos franquistas que aún podemos ver en las fachadas de capitanía general y del gobierno militar. Y añado que si se fuesen de allí y estos edificios fuesen recuperados para el uso de la ciudad estaría muy bien. En las actuales circunstancias no es necesaria la presencia de militares españoles en el territorio del Principado. Ya no nos tienen que defender de una invasión de Andorra.

CEOE: davant la crisi acomiadament lliure

EL president de la CEOE, o el que és el mateix, de l'associació d'empresaris espanyols, en una mostra de cinisme i falta d'escrúpols i vergonya ha demanat un abaratiment dels costos de l'acomiadament. Traduint al llenguatge vulgar proposa que les cagades en la gestió de les empreses els paguin gratis els empresaris i les hagin de pagar els treballadors en la forma de pèrdua de la feina. El cinisme dels empresaris aconsegueix nivells estratosfèrics. Mentre les coses anaven bé i ells obtenien enormes beneficis no es van preocupar massa a millorar els sous dels seus empleats, és més, moltes empreses alhora que anunciaven aquests beneficis anunciaven que potser caldria fer lleugers ajustos, o el que és el mateix, enviar a l'atur a molts dels seus empleats. El sector de la construcció va ser un exemple en aquestes practiques especulatives, així com el financer que creava productes d'enginyeria financera que als Estats Units han sigut l'origen de la crisi que per la realció existent entre les diverses entitats ha acabat afectant tots. El govern dels Estats Units s'ha posat a estudiar les possibles solucions a la crisi, entre les que se cita està que les empreses responsables del desastre siguin nacionalitzades, és a dir, passen a ser gestionades i controlades per l'Estat. Cal salvar a aquestes entitats financeres ja que si desaparegueren provocarien l'enfonsament de l'economia de tot el món a causa de la grandària que tenen i a les interrelacions que existixen amb altres entitats semblants i amb empreses. I això es farà amb diners públics que haurà de salvar a entitats financeres privades gestionades d'una manera sapastre i especulatiu. Sembla que els alts càrrecs d'eixes entitats de moment sortiran d'aquest embolic que ells han causat sense conseqüències per a ells de cap tipus. Això si, potser molts treballadors si que hagin de pagar els plats trencats dels errors d'altres. Bush s'ha reunit amb Obama i McCain per a discutir sobre els plans de rescat del sistema financer però per ara no han arribat a cap acord. S'ha proposat que els ciutadans puguin comprar accions d'aquestes empreses i que els directius d'aquestes empreses no puguin beneficiar-se.

CEOE: Ante la crisis despido libre

El presidente de la CEOE, o lo que es lo mismo, de la asociación de empresarios españoles, en una muestra de cinismo y falta de escrúpulos y vergüenza ha pedido un abaratamiento de los costes del despido. Traduciendo al lenguaje vulgar propone que las cagadas en la gestión de las empresas les salgan gratis a los empresarios y las tengan que pagar los trabajadores en la forma de pérdida del empleo. El cinismo de los empresarios alcanza niveles estratosféricos. Mientras las cosas iban bien y ellos obtenían enormes beneficios no se preocuparon demasiado en mejorar los sueldos de sus empleados, es más, muchas empresas al tiempo que anunciaban esos beneficios anunciaban que quizá habría que hacer ligeros ajustes, osea enviar al paro a muchos de sus empleados. El sector de la construcción fue un ejemplo es estas practicas especulatives, así como el financiero que creaba productos de ingeniería financiera que en Estados Unidos han sido el origen de la crisis que por la realción existente entre las diversas entidades ha acabado afectando a todos. El gobierno de Estados Unidos se ha puesto a estudiar las posibles soluciones a la crisis, entre las que se cita está que las empresas responsables del desastre sean nacionalizadas, es decir, pasen a ser gestionadas y controladas por el Estado. Hay que salvar a estas entidades financieras ya que si desaparecieran provocarían el hundimiento de la economía de todo el mundo debido al tamaño que tienen y a las interrelaciones que existen con otras entidades similares y con empresas. Y eso se hará con dinero público que deber
salvar a entidades financieras privadas gestionadas de un modo chapucero y especulativo. Parece que los altos cargos de esas entidades por el momento saldrán de este lío que ellos han causado sin consecuencias para ellos de ningún tipo. Eso si, puede que muchos trabajadores si que tengan que pagar los platos rotos de los errores de otros.Bush se ha reunido con Obama y McCain para discutir sobre los planes de rescate del sistema financiero pero por ahora no han llegado a ningún acuerdo. Se ha propuesto que los ciudadanos puedan comprar acciones de estas empresas y que los directivos de estas empresas no puedan beneficiarse.

26 9 2008 7:00 Hotmail falla

Aquest era l'avís que apareixia en intentar accedir a HOTMAIL aquest matí 26/9/2008 a les 7:00 h.

Server Temporarily Unavailable

We apologize, but the server that holds your account information is temporarily unavailable. This delay is not due to a problem with your account. You may notice that other users can sign in and get their mail, but this is because their accounts are on different servers.
We are working as quickly as possible to end this delay, so please check as often as you wish to see if you can sign in. If you keep seeing this message, it means the server is still unavailable. We appreciate your patience, and sincerely apologize for the inconvenience.

25 de set. 2008

Nuestra responsabilidad ciudadana

Barcelona no és una ciutat perfecte però això és perquè no existeix - per sort - la ciutat perfecta. Quan llegeixo que algú es queixa de la brutícia i dona la culpa a l'Ajuntament crec que s'equivoquen. Som els barcelonins qui no fiquem les bosses de les escombreries dins dels contenidors, l'alcalde no té perquè anar darrera dels ciutadans perquè fem el que em de fer. Tampoc és possible posar un municipal al costat de cada paperera, banc o cabina telefònica per evitar que els brètol els facin miques. Estic defensant l'alcalde?. No, no us ho penseu. Tots em llegit crítiques al bicing per les avaries que pateix el sistema però apart de les avaries que el sistema electrònic i informàtic pugui tenir per l'us normal moltes de les avaries les causen el mal us i les bretolades. Fa unes setmanes vaig veure una bicicleta posada en vertical, altres vegades n'he vist algunes que només estaven ancorades per un punt. He vist gent donant estrebades per intentar treure la bicicleta per la força. Les zones on s'han de posar les bicicletes està perfectament indicat. La bicicleta se situa a la calçada, no al damunt de la vorera com moltes vegades fa la gent. La gent deixa la bicicleta a l'estació de bicing sense apagar les llums, després d'altres usuaris diuen que la llum no funciona. No costa tant ficar la bossa de les escombreries dins del contenidor enlloc de deixar-la al costat. Es clar que si la gent és incapaç de ficar el paquet de xiclets o la llauna de refresc dins de la paperera i ho deixen al voltant de la paperera no podem demanar que siguin capaços d'entendre el "complex i sofísticat sistema mecànic que serveix per obrir el contenidor"

-----

Barcelona no es una ciudad perfecta pero eso es porque no existe - por suerte - la ciudad perfecta. Cuando leo que alguien se queja de la suciedad y da la culpa al Ayuntamiento creo que se equivocan. Somos los barceloneses quienes no metemos la bolsa de las basura dentro de los contenedores, el alcalde no tiene porgamberroque ir detrás de cada ciudadano porque que hagamos lo que tenemos que hacer. Tampoco es posible poner un municipal al lado de cada papelera, banco o cabina telefónica por evitar que los gamberro los hagan trizas. ¿Estoy defendiendo el alcalde?. No, no os lo penséis. Todos hemos leído críticas al bicing por las averías que sufre el sistema pero aparte de las averías que el sistema electrónico e informático pueda tener por el uso normal muchas de las averías las causa el mal uso y las gamberradas. Hace unas semanas vi una bicicleta puesta en vertical, otras veces he visto algunas que solo estaban ancladas por un punto. He visto gente dando tirones por intentar sacar la bicicleta por la fuerza. Las zonas donde se deben poner las bicicletas están perfectamente indicadas. La bicicleta se sitúa en la calzada, no encima de la acera como muchas veces hace la gente. La gente deja la bicicleta en la estación de bicing sin apagar las luces, tras otros usuarios dicen que la luz no funciona.No cuesta tanto meter la bolsa de las basura dentro del contenedor en lugar de dejarla al lado. Está claro que si la gente es incapaz de meter el paquete de chicles o la lata de refresco dentro de la papelera y los dejan alrededor de la papelera no podemos pedir que sean capaces de entender el "complejo y sofísticado sistema mecánico que sirve por abrir el contenedor".

Mariano Rajoy / Armari elèctric

Mariano Rajoy, aquell senyor que volia ser President del Govern espanyol i que creu que mana al PP ha visitat Barcelona, Ha anat a Can Cuní però sembla que el pobre Mariano sense apuntador ha quedat com un carallot davant les preguntes del mestre Cuní. Després ha anat a veure als empresaris de la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya). Desconec si ha anat a demanar-los el vot o a "donar-los instruccions" però si s'ha de ser molt ingenu per pensar que aquest senyor té solucions per als problemes, més aviat tot el contrari, té problemes sense solució. No sé que ve a fer aquest senyor al nostre país.

Mariano Rajoy, aquel señor que quería ser Presidente del Gobierno español y que cree que manda en el PP ha visitado Barcelona, Ha ido a Can Cuní pero parece que el pobre Mariano sin apuntador ha quedado como un "carallot" ante las preguntas del maestro Cuní. Después ha ido a ver a los empresarios de la PIMEC (Pequeña y Media Empresa de Cataluña). Desconozco si ha ido a pedirles el voto o a "darles instrucciones" pero se tiene que ser muy ingenuo por pensar que este señor tiene soluciones para los problemas, más nien todo el contrario, tiene problemas sin soluciones. No sé que viene a hacer este señor a nuestro país.

Aquest armari elèctric que mostro en el video es troba a la Plaça Catalunya cantonada amb les Rambles, allà on hi ha l'edifici de l'Sfera, antic Banc Central.

Este armario eléctrico que muestro en el video se encuentra en la Plaça Catalunya esquina con las Ramblas, allá donde hay el edificio del Sfera, antiguo Banco Central.

Temes del 24 de setembre

FGC creix
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya allargarà la línia de Reina Elisenda fins a Finestrelles. També es parla de allarga el ramal de Plaça Espanya fins el Besòs. També llegeixo que es crearà una nova estació a Sant Cugat.
FGC crece
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya alargará la línea de Reina Elisenda hasta Finestrelles. También se habla de alargar el ramal de Plaza España hasta el Besòs. También leo que se creará una nueva estación a Sant Cugat.
Botiflers
Hi ha dues menes de gent que no m'agrada: una són aquells espanyolistes ignorants que tenen la barra de parlar de la meva terra sense saber realment de que parlen només perqué algú els ha dit que els catalans som... però encara tinc pitjor consideració per aquells catalans renegats i botiflers que pretenen ser més espanyols i espanyolistes que Franco escupen damunt la seva terra. Tant uns com altres són una colla de ignorants tot i que els catalans renegats com per exemple Vidal-Quadras o Boadella els considero gent sense honor ni vergonya. A Boadella ja li han pagat les seves trenta monedes per la seva traició. Aquest individu que en altres temps fins i tot va anar a la presó quan manaven els feixistes ara es dedicar a llepar-li el cul als feixistes del PP acceptant com a premi a la seva traició un càrrec a la Comunidad de Madrid. Gens estimats botiflers, heu quedat retratats. D'en Vidal-Quadras només cal recordar que els seus avantpassats van ser destacats negrers durant el segle XIX.
Botiflers
Hay dos tipos de gente que no me gusta: una son aquellos españolistas ignorantes que tienen la jeta de hablar de mi tierra sin saber realmente de que hablan solo porque alguien les ha dicho que los catalanes somos...(...) pero aún tengo peor consideración por aquellos catalanes renegados y botiflers que pretenden ser más españoles y españolistas que Franco, que escupen encima su tierra. Tanto unos como otros son una pandilla de ignorantes aunque los catalanes renegados como por ejemplo Vidal-Quadras o Boadella los considero gente sin honor ni vergüenza. En Boadella ya le han pagado sus treinta monedas por su traición. Este individuo que en otro tiempo incluso fue a la prisión cuando mandaban los fascistas ahora se dedicar a lamerle el culo a los fascistas del PP aceptando como premio a su traición un cargo en la Comunidad de Madrid. Nada estimados botiflers, habéis quedado retratados. De Vidal-Quadras solo hay que recordar que sus antepasados fueran destacados negreros durante el siglo XIX.
11 membres d'HB detinguts a França
La policia francesa deté a la cúpula d'HB al País Basc francés. Unes 14 persones lligades a Batasuna - legal a França però no a Espanya - van ser detingudes però només 11 han quedat en poder de la policia.
11 miembros de HB detenidos en Francia
La policía francesa detiene en la cúpula de HB al País Vasco francés. Unas 14 personas atadas a Batasuna - legal a Francia pero no a España - fueron detenidas pero solo 11 han quedado al poder de la policía.
McCain defuig el debat amb Obama
McCain ha demanat un aplaçament en el debat concertat amb Obama de cara a les eleccions a la Presidència del EUA però Obama no ha acceptat concedir l'aplaçament. McCain demana temps per centrar-se en les negociacions per debatre les mesures contra la crisi.
McCain rehuye el debate con Obama
McCain ha pedido un aplazamiento en el debate concertado con Obama de cara a las elecciones a la Presidencia de EUA UU Obama no ha aceptado conceder el aplazamiento. McCain pide tiempo por centrarse en las negociaciones por debatir las medidas contra la crisis.
La rave de Rouco
El cardenal Rouco dice que no descarta en organizar manifestaciones contra la Ley del Aborto. «El derecho a la vida no su puede someter a criterio de mayorías», dice el cardenal. La Iglesia católica en España tiene mucha afición a salir a la calle, antes lo hacía para quemar herejes, luego para pedir lluvia a la Virgen, para bendecir dictadores bajo palio o para protestar porque el Estado concede derechos a grupos de los que los señores obispos despotrican.
La rave de Rouco
El cardenal Rouco diu que no descarta a organitzar manifestacions contra la Llei de l'avortament. «El dret a la vida no se'l pot sotmetre a criteri de majories», diu el cardenal. L'Església catòlica a Espanya té molta afició a sortir al carrer, abans ho feia per a cremar heretges, després per a demanar pluja a la Mare de Déu, per a beneir dictadors sota pal·li o per a protestar perquè l'Estat concedix drets a grups de què els senyors bisbes malparlen.
El Lehendakari Ibarretxe diu que la seva consulta seria letal per a ETA.
Probablement té raó ja que els bascos s'expressarien sobre el camí a prendre. Però aquest és el problema, a l'Estat espanyol no li interessa que ETA deixi d'existir, ETA és una bona excusa per a no fer res per a solucionar els problemes. Una cosa són les declaracions ressonants que tant Aznar en el seu moment com a Zapatero ara fan sobre que cal acabar amb ETA però ni al PP ni al PSOE els interessa que ETA desaparegui realment. La consulta d'Ibarretxe ens faria conéixer que és el que desitgen els bascos i no el que altres diuen que desitgen els bascos. Encara que ho he escoltat de passada i per tant no recordo el nom - però podria ser Miguel Ángel Revilla verborreic i histriònic president de la Comunitat Autónmoa de Cantabria - hi hagut algun dirigent d'algun partit que ha insinuat que el PNB ha de perdre el poder. Suposo que qui ho ha dit ha de desconéixer que hi ha quelcom que es diuen eleccions i que el senyor Ibarretxe és Lehendakari gràcies a què va guanyar les eleccions. Suposo que el cretí responsable de semblant disbarat és algú que no s'ha assabentat que el Lehendakari és un càrrec electe per la majoria dels vots emesos.
La consulta de Ibarretxe letal para ETA
El Lehendakari Ibarretxe dice que su consulta sería letal para ETA. Probablemente tiene razón ya que los vascos se expresarían sobre el camino a tomar. Pero ese es el problema, al Estado español no le interesa que ETA deje de existir, ETA es una buena excusa para no hacer nada para solucionar los problemas. Una cosa son las declaraciones rimbombantes que tanto Aznar en su momento como Zapatero ahora hacen acerca de que hay que acabar con ETA pero ni al PP ni al PSOE les interesa que ETA desaparezca realmente. La consulta de Ibarretxe nos haría conocer que es lo que desean los vascos y no lo que otros dicen que desean los vascos. Aunque lo he oido de pasada y por tanto no recuerdo el nombre - pero podría ser Miguel Ángel Revilla verborreico e histriónico presidente de la Comunidad Autónmoa de Cantabriaha - habido algún dirigente de algún partido que ha insinuado que el PNV tiene que perder el poder. Supongo que quien lo ha dicho debe desconocer que hay algo que se llaman elecciones y que el señor Ibarretxe es Lehendakari gracias a que ganó las elecciones. Supongo que el cretino responsable de semejante disparate es alguien que no se ha enterado de que el Lehendakari es un cargo electo por la mayoría de los votos emitidos.
Don Carlo, ¿el PPadrino de Castellón?
Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón y dirigente del PP ha sido acusado de varios delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, aunque sus juicios parecen ser un circo ya que en ocasiones no se presentan testigos y otras la falta de jueces, presiones que han obligado a éstos a renunciar al puesto, etc. Parece ser que es titular de 19 cuentas bancarias y co-titular de unas 75. Ahora se dedica a arremeter contra la prensa, especialmente contra la SER aunque también contra otros medios con una actitud que ha sido calificada por algunos de mafiosa.

El senyor Carlo, el PPadrí de Castelló?
Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló i dirigent del PP ha estat acusat de diversos delictes de suborn, tràfic d'influències, prevaricació i frau fiscal, encara que els seus judicis semblen ser un circ ja que de vegades no es presenten testimonis i altres la falta de jutges, pressions que han obligat a aquestos a renunciar al lloc, etc. Sembla que és titular de 19 contes bancàries i cotitular d'unes 75. Ara es dedica a arremetre contra la premsa, especialment contra la SER encara que també contra altres mitjans amb una actitud que ha sigut qualificada per alguns de mafiosa.

24 de set. 2008

Temas variados del día 23 9 2008

Pizarro a la conquesta de Caja Madrid amb la vènia de la lideresa

La Presidenta de la Comunitat de Madrid, la lideresa pepera Esperanza Aguirre vol canviar la direcció de Caja Madrid i està movent-li la cadira a l'actual president de l'entitat. Sembla una de les batalles que la lideresa té amb la direcció nacional del PP. Sembla que el candidat triat per la senyora Esperanza per a dirigir Caja Madrid és Manuel Pizarro, ministre interruptus del govern interruptus del president del govern interruptus Mariano Rajoy i expresident d'Endesa fins abans de les eleccions que el senyor Mariano esperava guanyar. No vull ser malvat però si Pizarro entra a Caja Madrid espero que no façi amb els estalvis de la gent que té el seus diners a Caja Madrid el mateix que va fer amb la subestació elèctrica de Maragall que va deixar sense llum a mitja Barcelona.

Pizarro a la conquista de Caja Madrid con la venia de la lideresa

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, la lideresa pepera Esperanza Aguirre quiere cambiar la dirección de Caja Madrid y está moviéndole la silla al actual presidente de la entidad. Parece ser una de las batallas que la lideresa lleva con la dirección nacional del PP. Parece ser que el candidato elegido por doña Esperanza para dirigir Caja Madrid es Manuel Pizarro, ministro interruptus del gobierno interruptus del presidente del gobierno interruptus Mariano Rajoy y ex-presidente de Endesa hasta antes de las elecciones que don Mariano esperaba ganar. No quiero ser malvado pero si Pizarro entra a en Caja Madrid espero que no haga con los ahorros de la gente que tiene su dinero en Caja Madrid lo mismo que hizo con la subestación eléctrica de Maragall que dejó sin luz a media Barcelona.

Ascó perd oli

Ascó és una central nuclear amb dos reactors, un dels quals està tancat des de fa anys, que amb certa periodicitat té avaries, tal com li passa a Vandellòs. Ara ha estat una pèrdua d'oli d'una de les turbines, no sembla una avaria greu, tot i que tractant-se d'una central nuclear aquests problemes no són per fer bromes. Les dues centrals nuclears que hi ha a la província de Tarragona tenen dos reactors cadascuna dels que un per central fa anys que està fora de servei. La política informativa de les direccions de totes dues centrals deixa molt que dessitjar. Una fuita radioactiva com la que va succeir a Vandellòs fa uns mesos no es poden amagar, tard o d'hora, com va passar, aquesta fuita es detectarà. No sé perquè van amagar aquell fet, a diferència del director de Txernòbil un director de central nuclear no acabarà a Sibèria plantant patates.

Ascó pierde aceite

Ascó es una central nuclear con dos reactores, uno de los cuales está cerrado desde hace años, que con cierta periodicidad tiene averías, tal como le pasa a Vandellòs. Ahora ha sido una pérdida de aceite de una de las turbinas, no parece una avería grave, todo y que tratándose de una central nuclear estos problemas no son para hacer bromas. Las dos centrales nucleares que hay a la provincia de Tarragona tienen dos reactores cada una de los que uno por central hace años que está fuera de servicio. La política informativa de las direcciones de ambas centrales deja mucho que desear. Una fuga radiactiva como la que sucedió en Vandellòs hace unos meses no se pueden esconder, tarde o temprano, como pasó, esta fuga se detectará. No sé porque escondieron aquel hecho, a diferencia del director de Chernòbil un director de central nuclear no acabará en Siberia plantando patatas.

You will die next

Aquestes són les paraules que el jove finés va deixar gravat en un dels seus vídeos penjats a youtube - que ja han estat retirats - abans de cometre la matança en un institut de Finlàndia. Finalment han estat 10 les persones assessinades. El vídeo ha estat retirat de youtube per la pròpia companyia..

You will die next

Estas son las palabras que el joven finlandés dejó grabado en un de sus vídeos colgandos en youtube - que ya han sido retirados - antes de cometer la matanza en un instituto de Finlandia. Finalmente han sido 10 las personas asesinadas..El video ha sido retirado de youtube por la propia compañía.

Té la culpa youtube?

En els últims temps youtube, el portal de vídeo, ha vist com li queien tota mena de crítiques pel fet que hi ha gent que penja les seves bretolades i a vegades els seus delictes en aquest portal. Els exemples són els vídeo d'aquests dos joves finlandesos que en aproximadament un any han penjat els seus vídeo abans de cometre massacre, així com el d'un estudiant asiàtic que va cometre una massacre en un institut dels EUA. Haig de recordar que els vídeo els penja la gent i que cada dia es deuen penjar centenars de milers de vídeo de tot el Món i de tots els temes. Jo mateix tinc dos canals on mostro la meva ciutat, el meu país i altres ciutats i llocs que he tingut la sort de poder visitar. Hi ha molta gent que fa com jo, d'altres ens mostren les seves habilitats tocant instruments musicals o realitzant tota mena d'activitats. Hi ha gent que s'especialitza en temes com puguin ser els trens, cotxes, etc. D'acord, també hi ha tarats que pengen les seves bretolades, però això no és culpa de youtube, si veiem un vídeo que considerem inapropiat ho podem comunicar. Youtube ha retirat vídeo de contingut inapropiat a petició d'altres usuaris, però una cosa és tenir un cert control a pressuposar que tots els que pengem vídeo a youtube som una colla de brètol.

¿Tiene la culpa youtube?

En los últimos tiempos youtube, el portal de vídeos, ha visto como le caían todo tipo de críticas debido a que hay gente que cuelga sus gamberradas y a veces sus delitos en este portal. Los ejemplos son los vídeos de estos dos jóvenes finlandeses que en aproximadamente un año han colgado sus vídeo antes de cometer una masacre, así como el de un estudiante asiático que cometió una masacre en un instituto de EE UU. Tengo que acordar que los vídeos les cuelga la gente y que cada día se deben colgar cientos de miles de vídeos de todo el Mundo y de todos los temas. Yo mismo tengo dos canales donde muestro mi ciudad, mi país y otras ciudades y lugares que he tenido la suerte de poder visitar. Hay mucha gente que hace como yo, de otros nos muestran sus habilidades tocando instrumentos musicales o realizando todo tipo de actividades. Hay gente que se especializa temas como pueden ser los trenes, coches, etc. De acuerdo, también hay tarados que cuelgan sus gamberradas, pero eso no es culpa de youtube, si vemos un vídeo que consideramos inapropiado lo podemos comunicar. Youtube ha retirado vídeos de contenido inapropiado a petición de otros usuarios, pero una cosa es tener un cierto control y otra presuponer que todos los que colgamos vídeos a youtube somos una pandilla de gamberros.

23 de set. 2008

Stonhenge tiene 3 siglos menos de lo que se creía - Masacre en un colegio de Finlandia - Símbolos fascistas en el fútbol

Stonhenge tiene 3 siglos menos de lo que se creía
Leo que Stonehenge, el famoso círculo de piedras neolítico británico, podría tener tres siglos menos según la última datación por el método del carbono 14. Los arqueólogos añaden que Stonehenge podría ser el Lourdes del neolítico. En la página en la que he leído el artículo se permite comentar la noticia e inmediatamente me he dado cuenta como un energúmeno se ha puesto nervioso ante la calificación de Lourdes neolítico. Se debe entender el término en el sentido de que según los arqueólogos Stonehenge es un santuario, y el uso del término Lourdes neolítico sirve para que nos hagamos una idea de cual fue el uso de este lugar según las últimas investigaciones.
Masacre en un colegio de Finlandia
Hasta hace unos años este tipo de noticias procedían casi integramente de Estados Unidos pero en los últimos años también se han empezado a producir casos en Europa, concretamente en Finlandia hace un año en una escuela de Jokela un joven de 18 años mató a 8 personas. En esta ocasión ha sido un a escuela de Kauhajoki en la que un joven de unos 22 años ha cometido otra masacre. Las cifras de un medio a otro varían pero se habla de unas 6 aunque otros medios hablan de 9. Además de coincidir en el país y en que las masacres se han producido en colegios hay otro elemento en común. Ambos asesinos colgaban sus videos en youtube mostrando su afición por las armas de fuego.
Símbolos fascistas en el fútbol
Empezaré con la noticia. El Estadio Manuel Ruíz de Lopera podría ser sancionado por la presencia durante la celebración del partido Betis - Sevilla de banderas y símbología nazi y preconstitucional según el acta del partido del árbitro Pérez Burrull. Y ahora comentaré el tema. Los servicios de seguridad deberían tomarse en serio que deben evitar la exhibición de este tipo de simbología y poner los medios para impedir incidentes. Los clubs deberían tener en cuenta que son responsables de lo que suceda en las gradas y que a los clubs les pueden caer sanciones sean pecuniarias o en la forma de cierre del estadio. Esta vez ha sido en el Manuel Ruiz de Lopera pero en casi todos los estadios se producen hechos similares. Esperemos que los uhuhuh de otras
temporadas dirigidos a los jugadores de origen africano y otros gritos racistas no se repitan.

Toros

La relación de Barcelona con los toros es extraña. En 1836 en la desaparecida plaza de toros de la Barceloneta se celebró una corrida de toros. La corrida resultó no ser muy del agrado del público que acto seguido salió a la calle y para protestar por el hecho se produjeron una serie de incidentes que acabaron derivando en la quema de conventos y en el bombardeo de la ciudad desde Montjuïc. Aquella plaza de toros desapareció pero años después en Barcelona se construyeron dos.
Plaza de Toros Monumental

INAUGURADA L'ANY 1915 OBRA DE L'ARQUITECTE IGNASI MÀS I MARTORELL. D'ESTIL MUDEJAR I BIZANTÍ VA SER NOMENADA EN UN PRIMER MOMENT "ELSPORT" REBENT EL NOM DE LA MONUMENTAL POC TEMPS DESPRÉS. AVUI NO NOMÉS ES CELEBREN CORRIDES SI NO TAMBÉ CONCERTS I ACTUACIONS DE CIRCS.

INAUGURADA EL AÑO 1915 OBRA DEL ARQUITECTO IGNASI MASÍA I MARTORELL. DE ESTILO MUDEJAR Y BIZANTINO FUE NOMBRADA EN UN PRIMER MOMENTO "ELSPORT" RECIBIENDO EL NOMBRE DE LA MONUMENTAL POCO TIEMPO DESPUÉS. HOY NO SOLO SE CELEBRAN CORRIDAS SI NO TAMBIÉN CONCIERTOS Y ACTUACIONES DE CIRCOS.

Plaza de toros Las Arenas
PLAÇA DE TOROS DE "LAS ARENAS" DE BARCELONA. AQUESTA PLAÇA PORTA ANYS TANCADA I AVUI EN DIA ESTÀ PATINT UNA REMODELACIÓ PROFUNDA QUE LA CONVERTIRÀ EN UN CENTRE D'OCI. ES MANTÉ PERÒ LA FAÇANA PEL SEU VALOR ARQUITECTÒNIC.ES TROBA ENVOLTADA PER LA PLAÇA ESPANYA, EL PARC DE L'ESCORXADOR, CARRER LLANÇÀ I AVINGUDA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES.

PLAZA DE TOROS DE "LAS ARENAS" DE BARCELONA. ESTA PLAZA LLEVA AÑOS CERRADA Y HOY EN DÍA ESTÁ SUFRIENDO UNA REMODELACIÓN PROFUNDA QUE LA CONVERTIRÁ EN UN CENTRO DE OCIO. SE MANTIENE PERO LA FACHADA POR SU VALOR ARQUITECTÓNICO.SE ENCUENTRA RODEADA POR LA PLAZA ESPAÑA, EL PARC DE L'ESCORXADOR, CALLE LLANÇÀ Y GRAN ViA DE LE CORTS CATALANES.

Las Arenas fue cerrada hace algunos años y está siendo sometida a una profunda remodelación que la ha reconvertido en un centro de ocio. La Monumental sigue siendo el espacio donde se celebran las corridas pero para poder soportar el mantenimiennto de esta instalación también sirve para otras actividades.
El Ayuntamiento de Barcelona declaró Barcelona como ciudad antitaurina considerando que la llamada fiesta nacional era una muestra de barbarie y tortura impropio de los tiempos que corren. Los partidarios de las corridas acusan al consistorio de intolerancia. Hay que decir sin embargo que la declaración de ciudad antitaurina no supone que las corridas vayan a ser prohibidas, se trata de una declaración pública del Ayuntamiento que por mayortía votó a favor de la moción. Sin embargo, esta declaración puso en pie de guerra a todo el españolismo rancio mediático que se dedicaron a lanzar toda clase de descalificaciones contra el entonces alcalde Joan Clos y los concejales barceloneses.
La declaración antitaurina del Ayuntamiento de Barcelona se apoya en la ley del Parlament de Catalunya 22/2003 de protección de los animales que los considera como "organismos dotados de sensibilidad física y psíquica".
En un rincón de la Plaça Sant Jaume un grupo de personas se manifiestan pacíficamente cada semana en contra de los toros informando a quien lo desee sobre la crueldad de este espectáculo.
Dos bandos enfrentados, los taurinos que defienden la fiesta nacional - como ellos denominan a las corridas de toros - que defienden sus postulados en un tono pseudopatriótico y altanero, a veces descalificando a los´opuestos por el simple hecho de oponerse a las corridas de toros. Los antituarinos por el contrario hablan del maltrato que sufren antes y durante la corrida - cuando acaba el toro suele estar muerto - citando las convenciones acerca del derecho de los animales.
Debo recordar que la Generalitat tiene una legislación clara acerca del maltrato a los animales. Si se aplicara estrictamente supondría la prohibición de las corridas de toros así como otros espectáculos en los que intervienen animales. Sin embargo, en este caso no se ha aplicado ya que es evidente que se siguen celebrando.

22 de set. 2008

La sentencia del juicio al President Companys Companys

En la plaza de Barcelona a catorce de Octubre de mil novecientos cuarenta, reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y fallar la presente causa instruida en procedimiento sumarísimo ordinario contra Luis Companys Jover, paisano, oído el Fiscal y Defensor
(...)
RESULTANDO: que el procesado Luis Companys Jover, de 58 años de edad, de estado casado, natural de Tarrós (Lérida) y profesión Abogado, desde su juventud siempre tuvo significación política izquierdista, con cuyo carácter fue elegido diputado varias veces, fundando el Partido de Esquerra Catalana de la que fue Jefe de minoria en las Cortes, proclamando en 1931 y en unión de Macià la República Catalana, llegando después a la presiden cia de la Generalidad desde la que en Octubre de 1934 proclamó el "Estat Català", lo que origina su prisión y condena por el delito de rebelión, pena de la que fue amnistiado en el año 1936, volviendo con tal motivo a ocupar la Presidencia de la Generalidad.
RESULTANDO:Que al producirse el Glorioso Movimiento Nacional, el 17 de julio de 1936, el procesado continuó en dicho cargo de Presidente de la Generalidad, oponiéndose decididamente al triunfo del Alzamiento a cuyo fin celebró reuniones en las Consejerias de la Generalidad de las que salió acordado el reparto de las armas que con profusión se hizo a los elementos frente-populistas para oponerse al Ejército Nacional, dirigiendo numerosas alocuciones alentadoras de la resistencia a la Causa Nacional y encauzando desde la propia Generalidad la lucha animada por medio de órdenes que transmitió a las fuerzas dependientes de su gobierno.
RESULTANDO: Que el procesado no puso remedio para reprimir los desórdenes, crímenes, asesinatos, robos, saqueos y depredaciones de toda clase, a que los elementos izquierdistas de dedicaron y que no sólo los toleró sino que con actuación más bien fueron favorecidos y alentados.
RESULTANDO: Que el procesado presidiendo el Gobierno de la Generalidad legisló ampliamente en toda clase de materias, inspirándose siempre en el afán de conseguir el triunfo de las izquierdas, llegando en este órden a incluso asumir facultades que nunca le correspondieron, organizando milicias armadas, con nombramientos expresos de Jefes militares, organización de la Industria de guerra, declaración de Plaza bloqueada de la de Barcelona, creación de Tribunales Populares, con distribuciones y nombramientos de funcionarios judiciales en consonancia con sus ideas políticas, organizando las patrullas de control a las que dispensó tal protección, no obstante los crímenes que cometían, que incluso hizo pasar, a su disolución, muchos de sus componentes al Cuerpo de Mozos de Escuadra, mantuvo inteligencia con organizaciones extranjeras favorecedoras de la rebeldia y finalmente dispuso incautaciones e intervenciones de bienes y bancarias.
RESULTANDO: Que huido a Francia el procesado, ante el avance de nuestras fuerzas, en dicha nación vecina continuó usando el título de Presidente de la Generalidad, haciendo propaganda de todas calses y manteniendo relaciones políticas con otros huidos con el fin de entorpecer al Gobierno Nacional.
HECHOS PROBADOS Vistos los autos siendo Vocal Ponente el Auditor de Brigada, don Adriano Coronel Velázquez.
CONSIDERANDO: Que asumido el poder legítimo del Estado por las Autoridades Militares que a partir del 17 de julio de 1936 se alzaron en cumplimiento de la misión atribuida al Ejército en su Ley constitutiva de defender la Patria contra enemigos tanto exteriores como interiores, que significaban los partidos y el llamado gobierno del Frente Popular, y que surgido así el Nuevo Estado, la oposición armada contra el mismo origina la rebelión definida en el artículo 237 del Código de Justicia Militar.
CONSIDERANDO: Que del expresado delito es responsable en concepto de autor el procesado porque los hechos que la Sentencia declara, ponen de manifiesto que los realizó en notoria compenetración ideológica con los propósitos perseguidos en la rebelión y para la consecución de los fines de ella por lo que incurrió en la responsabilidad que determina el citado artículo 237 en relación con el nº 2 del 238 del expresado Código de Justícia Militar
CONSIDERANDO: Que concurren en este caso, además de la destacada personalidad del procesado por el cargo que desempeñó, las circunstancias agravantes de trascendencia del delito y el daño causado con relación al servicio a los intereses del Estado y a los particulares a que se refiere el artículo 173 del Código Castrense. CONSIDERANDO: Que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, VISTOS los artículos citados y los demás de general aplicación, así como el número 2 del Grupo 1º del anexo a la orden de 25 de enero de 1940 (B.O. número 26) y Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.
FALLAMOS, que debemos condenar y condenamos al ex-Presidente del disuelto Gobierno de la Generalidad catalana, Luis Companys Jover, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar, a la pena de Muerte con accesorios legales caso de indulto y expresa reserva de la acción civil o responsabilidad de igual clase en cuantía indeterminada. Lo que por esta nuestra sentencia juzgando, pronunciamos, mandamos y firmamos Manuel González, Federico García Rivera, Fernando Giménez Sáenz, Rafael Latorre, Gonzalo Calvo, José Irigoyen y Adriano Velázquez.
Debo añadir que esta sentencia la dictó un tribunal formado por militares que se habían revelado en armas contra el gobierno legítimo de la Segunda República y que algunos de estos individuos eran reincidentes en el delito de sedición militar, por lo que deberían haber sido ellos juzgados y no ser ellos los jueces. Al President Companys lo asesinaron en el Castillo de Montjuïc al día siguiente de dictarse esta infame sentencia de un tribunal ilegal e ilegítimo se mire como se mire. Al President no le servirá de nada pero la anulación de esta sentencia sería un acto de justicia, algo que al parecer el gobierno español no está muy dispuesto a hacer.

Colonia antinazi, Montilla a l'Àlguer i Garzón rep la llista de víctimes del franquisme

Colonia, un ejemplo a seguir

Decenas de miles de ciudadanos de la ciudad alemana de Colonia han logrado impedir una manifestación ultraderechista que se iba a celebrar en su ciudad contra la construcción de una mezquita recientemente aprobada. Los ciudadanos de Colonia son un ejemplo que deberíamos seguir los ciudadanos de otras ciudades e impedir que esta gentuza racista se pasee por nuestra ciudad lanzando consignas racistas. Por la parte que me toca como barcelonés me gustaría que mis conciudadanos se manifestaran en contra de los actos que la ultraderecha española y amigos afines realizan cada 12 de octubre en nuestra ciudad. Las autoridades municipales no deberían autorizar actos de exaltación racista en nuestra ciudad. No se trata de esconder a esta gentuza en el lugar más alejado sino de impedir que hagan su acto de apología del fascismo y del racismo dentro del término municipal de Barcelona.

El President Montilla promet incentivar les relacions entre Catalunya i l’Alguer/ El Presidente Montilla promete incentivar las relaciones entre Cataluña y el Alguer.

El President Montilla és compromet amb el Síndic i les entitats culturals alguereses a trobar nous espais de col·laboració. El president de la Generalitat, José Montilla, ha visitat aquest 20 de setembre Sardenya per participar a la taula rodona organitzada amb motiu del 60è aniversari de l’autonomia especial sarda, convidat pel president de l’illa, Renato Soru. Posteriorment de l’acte amb les autoritats sardes a Càller, s’ha desplaçat a la ciutat catalana de Sardenya per realitzar una trobada amb les autoritats de la ciutat i les seves entitats culturals.
Durant l’acte protocol·lari realitzat a la sala noble del Municipi de l’Alguer, el Síndic de la ciutat ha reiterat la voluntat del consistori de l’Alguer de continuar incentivant les relacions entre l’Alguer i Catalunya, aprofitant l’ocasió per confirmar la petició a la Generalitat d’obrir una delegació a la ciutat, petició que el Síndic Marco Tedde ja havia adreçat al Vicepresident Carod-Rovira i aquest havia acollit favorablement. Durant la seva resposta a la benvinguda del Síndic, el President Montilla s’ha compromès a incentivar les relacions entre l’Alguer i Catalunya, hi ha posat com a exemple de treball conjunt entre els territoris de parla catalana aquell que realitza l’Institut Ramon Llull, institució que en els propers mesos incorporarà l’Alguer entre els membres de la Fundació que gestiona l’Institut. Posteriorment el President Montilla ha visitat la seu de l’Òmnium Cultural de l’Alguer i el Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, on ha estat rebut per Gianfranco Russino President d’Òmnium, Luca Scala coordinador del Centre Montessori i el professor de la UOC i de la Universitat de Sàsser Gustau Navarro. El President Montilla ha rebut les explicacions del treball realitzat per l’Òmnium i el Centre Montessori dins l’escola algueresa amb el projecte educatiu de la Costura, així com del Projecte Joan Palomba
d’ensenyament de l’alguerès a totes les aules de les escoles de la ciutat. Les mestres d'alguerès de la Costura i del Projecte Palomba han participat a la trobada amb el President. El moment més divertit de la jornada l’han protagonitzat el President Montilla, el Síndic Marco Tedde i Gianfranco Russino President d’Òmnium, els quals han decidit posar-se i fer-se fotografiar amb la gorra de color groc que els estudiants de l’Alguer s’han posat enguany per celebrar la jornada de l’Escola per la nostra Llengua, que cada any Òmnium Cultural de l’Alguer i el Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori organitzen. Posteriorment la comitiva ha visitat una mostra d’artistes catalans a la seu de l’Obra Cultural, acte final abans de tornar a Barcelona

El Presidente Montilla se compromete con el Síndico y las entidades culturales algueresas a encontrar nuevos espacios de colaboración. El presidente de la Generalidad, José Montilla, ha visitado este 20 de septiembre Cerdeña por participar en la mesa redonda organizada con motivo del 60º aniversario de la autonomía especial sarda, convidado por el presidente de la isla, Renato Soru. Posteriormente del acto con las autoridades sardas a Cagliari, se ha desplazado en la ciudad catalana de Cerdeña por realizar un encuentro con las autoridades de la ciudad y sus entidades culturales.
Durante el acto protocolario realizado en la sala noble del Municipio del Alguer, el Síndico de la ciudad ha reiterado la voluntad del consistorio del Alguer de continuar incentivando las relaciones entre el Alguer y Cataluña, aprovechando la ocasión por confirmar la petición a la Generalidad de abrir una delegación a la ciudad, petición que el Síndico Marco Tedde ya había dirigido al Vicepresidente Carod-Rovira y este había acogido favorablemente. Durante su respuesta a la bienvenida del Síndico, el Presidente Montilla se ha embarazoso a incentivar las relaciones entre el Alguer y Cataluña, hay puesto como ejemplo de trabajo conjunto entre los territorios de habla catalana aquel que realiza el Instituto Ramon Llull, institución que en los próximos meses incorporará el Alguer entre los miembros de la Fundación que gestiona el Instituto. Posteriormente el Presidente Montilla ha visitado la sede del Òmnium Cultural del Alguer y el Centro de Recursos Pedagógicos Maria Montessori, donde ha estado recibo por Gianfranco Russino Presidente de Òmnium, Lucano Scala coordinador del Centro Montessori y el profesor de la UOC y de la Universidad de Sassari Gustau Navarro. El Presidente Montilla ha recibido las explicaciones del trabajo realizado por el Òmnium y el Centro Montessori dentro del escuela algueresa con el proyecto educativo de la Costura, así como del Proyecto Joan Palomba de enseñanza del alguerès a todas las aulas de las escuelas de la ciudad. Las maestros de alguerès de la Costura y del Proyecto Palomba han participado al encuentro con el Presidente. El momento más divertido de la jornada la han protagonizado el Presidente Montilla, el Síndico Marco Tedde y Gianfranco Russino Presidente de Òmnium, los cuales han decidido ponerse y hacerse fotografiar con la gorra de color amarillo que los estudiantes del Alguer se han puesto este año por celebrar la jornada de la Escuela por nuestra Lengua, que cada año Òmnium Cultural del Alguer y el Centro de Recursos Pedagógicos Maria Montessori organizan. Posteriormente la comitiva ha visitado una muestra de artistas catalanes en la sede de la Obra Cultural,
acto final antes de volver a Barcelona

Garzón recibe los nombres de más de 130.000 desaparecidos
Las asociaciones para la Memoria Histórica entregarán hoy una lista con más de 130.000 nombres de víctimas del franquismo y datos que conduzcan a su localización.
Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero
22 asociaciones entregan hoy el informe más detallado de la represión franquista Los familiares y asociaciones de recuperación de la memoriahistórica que han pedido a la Audiencia Nacional que investigue sobre las víctimas de la represión franquista llevan hoy al despacho del juez Garzón la relación de nombres de los que fueron torturados, paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes, arrojados al mar o a profundos pozos, y pistas sobre su posible paradero.
Es el trabajo de más de 200 personas durante años. Las pruebas de un exterminio llevado a cabo con método y premeditación, que se prolongó hasta los años cincuenta. Una relación de nombres y lugares apurada hasta el último momento. 130.137 en España. 7.000 más en campos de concentración en el extranjero. "Se cometieron todos los crímenes que se pueden dar contra la humanidad: genocidio, desapariciones forzadas, e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos", señala Fernando Magán, el abogado que representa a las asociaciones personadas en la causa (22 desde hoy).
A partir de hoy, Garzón podrá ponerles nombres a las víctimas y si decide que es competente para ello, empezar a buscarlas. Las cifras revelan la brutalidad de la represión, su carácter masivo. Las pequeñas biografías que algunas asociaciones han podido aportar al juez, hablan de hombres y mujeres con pocos años y muchos hijos. Gente humilde: jornaleros, canteros... vinculada a sindicatos o partidos de izquierda. También se aportan datos del asesinato de mujeres embarazadas, de los alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no lograron huir a tiempo e incluso de los que, tras conseguir escapar de la guerra en España, acabaron en los pozos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.
Familiares más o menos directos de las víctimas, incluidos muchos que ya han encontrado a los suyos, pero también profesores de instituto, catedráticos de Historia, jubilados prematuros, e incluso algún enfermo que ha dedicado a esta investigación mucho más esfuerzo del que su médico le recomendaría, han participado en la elaboración de este censo. Todos se han sorprendido con la cifra final. "Sabía que eran muchos, pero no imaginé que había tantos muertos", dicen los coordinadores de las investigaciones. Han trabajado con el formulario de la ONU para las desapariciones forzadas, con 45 preguntas en las que han de resumir los últimos días en que fue visto el desaparecido, y con quién. Hoy llevan orgullosos ese trabajo a Garzón. Es el premio por haber logrado superar el miedo de los supervivientes y las amenazas de algunos de los que creen que sólo se busca reabrir heridas.

Cabina telefònica i armari elèctric / Cabina telefónica y armario eléctrico

Cabina telefònica situada al carrer Trafalgar - a pocs metres de la Plaça Urquinaona - víctima dels brètols. Amb certa periodicitat aquesta cabina és víctima de bretolades.
Cabina telefónica situada en la calle Trafalgar - a pocos metros de la Plaza Urquinaona - víctima de los vándalos. Con cierta periodicidad esta cabina es víctima de vandalismo.

Aquest arnari elèctric es troba a la cantonada del Pg de Sant Joan Bosco amb el carrer Maria Auxiliadora. Este arnario eléctrico se encuentra en la esquina del Pg de Sant Joan Bosco con la calle Maria Auxiliadora.

21 de set. 2008

Accident/accidente mortal * Investigación con fugas

Accident mortal


Dues persones mortes - una nena de 10 anys i una dona de 38 - i nou ferides han estat la conseqüència final d'una discussió de trànsit al barri del Carmel entre el conductor d'un autobús de la línia 87 propietat de la companyia AUTHOSA tot i que integrada a l'EMT. Una furgoneta tenia el carrer bloquejat des de feia 10 minuts, quan el conductor va aparèixer va rebre una bronca monumental però va optar per marxar, va ser una segona furgoneta la que va intentar passarincrepant el conductor de l'autobús per què el deixés passar. La furgoneta va passar i sembla que el conductor de l'autobús amb els nervis no va adonar-se com estava la direcció i al començar a moure's va envestir un grup de persones. El conductor de l'autobús era conegut al barri i tothom en parla be. L'Ajuntament de Barcelona ha fet u minut de silenci i ha anul·lat els actes oficials de la
Mercè on havien d'anar membres del consistori.
Accidente mortal
Dos personas muertas - una niña de 10 años y una mujer de 38 - y nuevo heridas han estado la consecuencia final de una discusión de tránsito al barrio del Carmel entre el conductor de un autobús de la línea 87 propiedad de la compañía AUTHOSA aunque integrada a la EMT. Una furgoneta tenía la calle bloqueada desde hacía 10 minutos, cuando el conductor apareció rebién una bronca monumental pero optó por marchar, fue una segunda furgoneta la que intentó pasar increpando el conductor del autobús por el que le dejase pasar. La furgoneta pasó y parece que el conductor del autobús con los nervios no percatóse como estaba la dirección y al empezar a moverse embistió un grupo de personas. El conductor del autobús era conocido en el barrio y todo el mundo habla be. EL Ayuntamiento de Barcelona ha hecho u minuto de silencio y ha anulado los actas oficiales de la Mercè donde debían ir miembros del consistorio.

Investigación con fugas
Desconozco en que forma se está llevando a cabo la investigación sobre el accidente de Barajas pero me parece que en una investigación de esa importancia debería llevarse con cierta discreción y es una falta de respeto para todos, especialmente para las víctimas y muy especialmente a los pilotos - que ya no pueden defenderse - que cada día se filtren informes, videos o grabaciones de cabina. Es muy grave que los informes y las grabaciones aparezcan cada día en la prensa. Ver un video tomado a dos kilómetros de distancia a los ciudadanos no nos aporta información alguna por tanto es absurdo que cada día se filtren datos o imágenes.Vanguardia feta miques

En aquest lamentable estat ha quedat un exemplar de La Vanguardia que algú ha volgut extreure per la força de la bústia on l'havien possat.

20 de set. 2008

Tres manifestacións a la Pça Sant Jaume

Manifestació antitaurina a la Plaça Sant Jaume.

A la mateixa hora es manifestaven també funcionaris municipals per demanar negociar el nou conveni i una manifestació per demanar la llibertat d'en Jona. Llegir article clicant en aquest enllaç.

19 de set. 2008

El govern comunitari reconeix que els catalans canvien contínuament de llengua sense cap problema

La Comissió Europea no ha rebut cap queixa per discriminació del castellà a Catalunya
El govern comunitari reconeix que els catalans canvien contínuament de llengua sense cap problema
Joan RecasensAlbert Segura / CorreponsalBrussel·lesUlt. Act. 18.09.2008 - 16:30 hs

La Comissió Europea no ha rebut cap queixa que denunciï cap tipus de discriminació o persecució del castellà a Catalunya. Així ho ha revelat aquest dijous el comissari europeu de Multilingüisme, el romanès Leonard Orban, que ha defensat públicament que els catalans canvien de llengua contínuament i sense cap mena de dificultat, i que viure a Catalunya sense parlar la llengua catalana no suposa cap tipus de problema. Orban ha insistit que la política lingüística no és competència de la Comissió, sinó dels Estats i les regions, i que per tant que el català tingui o no l'estatus de llengua oficial comunitària no depèn de Brussel·les, sinó del govern espanyol."Romanesos que viuen a Barcelona m'han explicat que estan impressionats per la capacitat de molta gent de canviar d'una llengua [català] a una altra [castellà] sense cap dificultat i sense ni tan sols adonar-se que ho estan fent", ha assegurat Orban. El comissari ha elogiat "la facilitat de viure a Catalunya parlant castellà o català o d'altres idiomes". Orban ha fet una crida perquè el multilingüisme "uneixi les persones i no les divideixi" i ha recordat que, amb la llengua catalana, la Comissió Europea està anant fins i tot "més enllà" del que va acordar amb el govern espanyol, traduint al català la web de la seva representació a Barcelona.

Durant quaranta anys els catalans van soportar que els feixistes els privessin d'un dret fonamental com era la llengua pròpia de Catalunya. Arribada la democràcia vam recuperar aquest dret - i altres - però en aquests 30 anys i escaig de democràcia hi ha a Catalunya un petit grupuscle d'inadaptats socials o
feixistes recalcitrants que no accepten aquest fet. I tenen potents mitjans de comunicació amb seu a Madrid que destaquen per la seva defensa del régim anterior, aquell que ens va privar dels nostres drets i sembla que pretenen intentar tornar-nos a privar. La majoria dels catalans ens em donat unes lleis, entre les que es declara que el català com a llengua pròpia del país n'és també la llengua oficial del país - tot i que per impossició externa ha de compartir aquesta oficialitat amb la llengua dels que ens van prohibir la nostra -. Aquests que es declaren perseguits per ser castellanoparlants menteixen. Ells tenen garantits els seus drets, fet que els catalanoparlants no teniem quan ells - o millor dit, els seus amos - manaven nosaltres no només no els teniem garantits si no que se'ns van conculcar. Si el senyor Caja i els seus feixistes de CCC no volen escoltar la nostra llengua ja saben on està la porta. Ja que els tractem tant malament encara no entenc com és que encara viuen entre nosaltres?. Si us plau, senyors de Convivencia Cívica Catalana, si Catalunya no els agrada com és marxin. Si encara són aquí és perqué és mentida el que diuen, i a més perquè són uns barruts sense vergonya.Aquests de Convivencia Cívica Catalana, ni volen que hi hagi convivència, ni tenen res de cívics, i de catalans tenen ni un bri.La Comisión Europea no ha recibido ninguna queja por discriminación del castellano a Cataluña
El gobierno comunitario reconoce que los catalanes cambian continuamente de lengua sin ningún problema
Joan Recasens
Albert Segura / CorreponsalBruselasUlt. Act. 18.09.2008 - 16:30 hs
La Comisión Europea no ha recibido ninguna queja que denuncie ningún tipo de discriminación o persecución del castellano a Cataluña. Así la ha hecho este jueves el comisario europeo de Multilingüismo, el rumano Leonard Orban, que ha defendido públicamente que los catalanes cambian de lengua continuamente y sin ningún tipo de dificultad, y que vivir en Cataluña sin hablar la lengua catalana no supone ningún tipo de problema. Orban ha insistido que la política lingüística no es competencia de la Comisión, sino de los Estados y las regiones, y que por lo tanto que el catalán tienga o no el estatus de lengua oficial comunitaria no depende de Bruselas, sino del gobierno
español."Rumanos que viven en Barcelona me han explicado que están impresionados por la capacidad de mucha gente de cambiar de una lengua [catalán] a otra [castellano] sin ninguna dificultad y sin ni tan siquiera percatarse que lo están haciendo", ha asegurado Orban. El comisario ha elogiado "la facilidad de vivir en Cataluña hablando castellano o catalán o de otros idiomas". Orban ha hecho una llamada porque el multilingüismo "una las personas y no las divida" y ha recordado que, con la lengua catalana, la Comisión Europea está yendo incluso "más allá" del que acordó con el gobierno español, traduciendo al catalán la web de su representación en Barcelona.
Durante cuarenta años los catalanes hemos aguantado que los fascistas nos privasen de un derecho fundamental como era la lengua propia de Cataluña. Llegada la democracia recuperamos este derecho - y otro - pero en estos 30 años y pico de democracia hay en Cataluña un pequeño grupúsculo de inadaptados sociales o fascistas recalcitrantes que no aceptan este hecho. Y tienen potentes medios de comunicación con sede en Madrid que destacan por su defensa del régimen anterior, aquel que nos privó de nuestros derechos y parece que pretenden intentar volvernos a privar. La mayoría de los catalanes nos me dado unas leyes, entre las que se declara que el catalán como lengua propia del país es también la lengua oficial del país - aunque por imposición externa debe compartir esta oficialidad con la lengua de los que nos prohibieron la nuestra -. Estos que se declaran perseguidos por ser castellanoparlantes mienten. Ellos tienen garantizados sus derechos, hecho que los catalanoparlantes no teníamos cuando ellos - o mejor dedo, sus amos - mandaban nosotros no solo no los teniem garantizados si no que se nos conculcaron. Si el señor Caja y sus fascistas de CCC no quieren escuchar nuestra lengua ya saben donde está la puerta. Ya que los tratamos tan mal ¿como es que aún viven entre nosotros?. Si os agrada, señores de Convivencia Cívica Catalana, si Cataluña no les gusta como es váyanse. Si aún están aquí es porqué es falso lo que dicen, y además porque son unos caraduras sin vergüenza.Estos de Convivencia Cívica Catalana, ni quieren que haya convivencia, ni tienen nada cívicos, y de catalanes no tienen ni una hebra.

17 de set. 2008

El Mercat de la Boqueria serà reformat

El mercat de la Boqueria serà reformat com ho han estat els altres mercats de Barcelona. Al marge de la seva distribució interna sembla que un dels canvis més visibles serà la seva façana principal, que és l'element més conegut d'aquest mercat. Sembla que aquesta façana serà situada a nivell de la Rambla, ara està uns quants metres en dins. Quan vaig començar a llegir l'article que parlava de la reforma de la Boqueria reconec que vaig preocupar-me però llegit fins al final si aquest és el projecte ho trobo perfecte. Aquest arc tant característic hauria de ser considerat patrimoni artístic de la ciutat ja que és un exemple de l'arquitectura d'una època i és la cara més coneguda d'un dels mercats barcelonins més conegut arreu del món i amb més prestigi.
http://es.youtube.com/watch?v=-4We4Jc8Sw4
El mercado de la Boqueria será reformado como la han han los otros mercados de Barcelona. Al margen de su distribución interna parece que uno de los cambios más visibles será su fachada principal, que es el elemento más conocido de este mercado. Parece que esta fachada será situada a nivel de la Rambla, ahora está alguns metros hacia el interior. Cuando empecé a leer el artículo que hablaba de la reforma de la Boqueria reconozco que me preocupé pero leído hasta el final si éste es el proyecto lo encuentro perfecto. Este arco tan característico debería ser considerado patrimonio artístico de la ciudad ya que es un ejemplo de la arquitectura de una época y es la cara más conocida de uno de los mercados barceloneses más conocido por todo el mundo y con más prestigio.

Un estudi atribueix l´invent del telescopi a l´òptic gironí Joan Roget

Un estudi atribueix l´invent del telescopi a l´òptic gironí Joan Roget
Diari de Girona

La revista History Today ha publicat un article en el qual es revela que l'inventor del telescopi no va ser l´holandés d´origen alemany Hans Lippershey, com fins ara s´apuntava, sinó que la idea la va tenir un gironí de nom Joan Roget. Aquesta revelació coincideix amb l'any en el qual es compleix el 400 aniversari de l'invent d'aquest aparell. La història porta la firma de Nick Pelling, informàtic, consultor i historiador en potència. Un deixeble de Galileu, Jeroni Sirturo, ja havia atribuit l´invent a Roget. Malgrat que va desenvolupar la seva activitat professional a Girona, el seu nom no surt citat en la premsa gironina dels últims dos-cents anys ni existeix, en principi, documentació sobre un personatge que, de cop i volta, pot convertir-se en famós 400 anys després.El gironí Joan Roget ja havia estat mencionat en alguns estudis i treballs però es tracta d´un personatge poc conegut. Arran d´aquesta tesi que proposa Pelling i que a continuació s´explica, tots nosaltres tindrem present a l`´òptic i inventor gironí del telescopi:Joan Roget. La tesi de Pelling és basa del treball d'un altre català, José María Simón de Guilleuma (1886-1965), que va rastrejar les empremtes fugisseres de Roget i va morir sense completar del tot la seva tasca. La història que planteja Pelling és laberíntica però es llegeix com una novel·la negra. Arrenca a la tardor de 1608 a la Haia. Allà es presenta el 25 de setembre l'òptic Hans Lipperhey i sol·licita audiència amb el príncep holandès Maurici de Nassau. La seva intenció era mostrar-li un invent revolucionari que li permetria veure qualsevol objecte a llarga distància.El telescopi de Lipperhey suscita admiració príncep holandès Maurici de Nassau i als seus enemics. Segons explica la llegenda que el negociador espanyol a la Haia, Ambrosio de Spínola -retratat per Velázquez en Les llances- va comentar: «D'ara endavant ja mai estaré segur perquè vostè, Nassau, podrà veure'm des de la llunyania».Ple d'orgull, l´òptic Lipperhey registra la patent el 2 d'octubre, però només l'únic. Dues setmanes després dues persones més van al registre amb artefactes similars: Jacob Metius i Zacharias Janssen. L´interrogant que planteja Nick Pelling és si Metius, Janssen i Lipperhey van tenir pràcticament a la vegada la mateixa idea? D´aquí sorgeix el motor de la tesi de Nick Pelling, que sosté que cap dels tres va ser el pare d´aquest instrument: «Els tres holandesos mentien, enganyaven, amagaven o tenien memòria dolenta en diversos graus». La clau de l'invent està en l'últim dels tres: Zacharias Janssen. El seu fill explica com el seu pare en realitat va copiar el disseny d'un artefacte que havia comprat i que datava de l´any 1590. El fil del telescopi de Janssen ens porta a un misteriós encontre celebrat a la Fira de Frankfurt de l´any 1608, uns dies abans que Lipperhey arribés amb el seu invent a la Haia. Segons un autor de l'època, un holandès -segurament Janssen- va intentar vendre-li a un noble alemany un telescopi però no ho va aconseguir perquè una de les lents estava trencada i perquè el preu era exorbitat. Aquest episodi ha portat a pensar que Janssen venia en realitat un objecte fet per un altre i a endossar la invenció del telescopi a òptics italians com G. Battista della Porta o Rafael Gualterotti.Però les indagacions de Pelling no apunten a Itàlia sinó en direcció a Espanya. Ho fan seguint precisament el camí marcat per un altre italià -Girolamo Sirtori, que durant l´any 1609 va deixar escrit queva conèixer al «verdader i primer inventor» del telescopi: Joan Roget. Pelling segueix els passos de Simón Guilleuma, que va bussejar en inventaris de l'època al darrere d'algun dels primers telescopis fabricats per l'òptic català. Entre ells destaquen dos. En el primer, datat l'abril de 1593, Pedro de Carolona llega a la seva dona una «mena de telescopi de llarga guarnida de llautó». El segon, datat el 5 de setembre de 1608, pertany a una subhasta dels béns de Jaume Galvany, entre els quals s´hi mostra una «mena de telescopi de llauna per mirar de lluny». Segons Pelling, per l'època és molt improbable que el primer inventari respongui a la definició de telescopi però el segon -el de la subhasta- s'ajusta molt tenint en compte als successos d'Holanda. Pelling treu una segona hipòtesis en aquueusta història: «Un desconegut compra el telescopi de Galvany a Barcelona i posa immediatament rumb a Frankfurt, la fira on es presentaven anualment els llibres i les novetats científiques. Allà, al veure's que no tenia contactes, coneix a Janssen i li ofereix anar a mitges en el negoci a canvi que aquest li vengui l'objecte als seus clients.Janssen -fascinat per l'objecte- fa l'impossible per no vendre'l. Creu que ha trobat la gallina dels ous d'or. Vol quedárse l´invent i així ho fa. Torna de seguida a Holanda, convençut que serà capaç de fabricar alguna cosa semblant. Però Janssen no és òptic i necessita lents. Demana ajuda a Lipperhey i a Metius. S'adona que a la vegada propaga el secret i cava la seva pròpia tomba. Quan construeix el seu propi telescopi i va a l'oficina de patents, s'adona que Lipperhey es qui el va avançar, arrabassant-li de passada els llorers a l´ òptic de Girona.» Pelling no amaga en cap moment la seva condició de deutor de les indagacions del seu predecessor català, el primer a seguir la pista de Roget. L´autor d´aquesta història va contactar amb la família i es van mostrar satisfets que algú hagués recollit el testimoni del seu pare.Pelling no aspira que els historiadors donin per bona la seva tesi encara que creu que és una explicació plausible d'allò que va passar fa anys: «Però qui sap. Hi ha per aquí molts arxius sense rastrejar».

Nick Pelling suggests that credit should go not to the Netherlands but much further south to Catalonia.
History Today

Four centuries ago this year, stories issued from the Netherlands describing the invention of a twin-lens device for seeing at a distance – the telescope. Though it began its life as no more than a low-power spyglass, it quickly evolved into a high-magnification precision optical instrument, capable even of viewing Jupiter’s moons.
The idea for a telescope did not come out of the blue: rumours of both refractive and reflective optical devices to achieve distant vision had circulated for hundreds of years, often in dubious magical contexts. For example, Europe had recently been set abuzz by Johannes Cambilhom’s sensational pamphlet Discoverie of the Most Secret and Subtile Practises of the Jesuites (1608), which described the Society of Jesus’ ‘bawdy adventures with innocent girls, its vast stores of buried treasure, its arsenals of weaponry’, along with a ‘looking glasse of astrology’, a ‘celestiall or rather devilish glasse’ supposedly used by the Catholic French king ‘to see playnly what-soever his Maiestie desirded to know’. Even so, beneath all the early Renaissance propaganda, mythology and imaginings lurked a strand of genuine creative puzzlement: if you could make magnifying glasses and spectacles, then surely it must be possible to construct optical devices to solve other social needs. Though both convex and concave lenses were widely available as early as 1450, even the cleverest optical experimenters of the day, such as the Neapolitan Giovanni Battista della Porta (1535-1615), were apparently unable to arrange them to form a simple telescope. Probably the biggest hindrance was the confused theory of the time, which believed human vision to happen not in the retina at the back of the eye but somehow right at the front of the eye.
Despite all the false starts and false claims, by 1608 somebody had finally worked out a way of combining lenses in a tube to build the first real telescope. But who was it? Earlier historians thought it was a Dutchman, while more recent historians have suggested various Italians. Yet surprising new evidence presented here points towards someone from the fiercest enemy of Dutch Protestants – Spain.
In the autumn of 1608, the Netherlands had been at war for over four decades. Seven Protestant northern provinces rebelled against a Catholic monarch, Philip II, who lived in Spain. Terms of a truce (which would subsequently hold for twelve years) were slowly being ground out, with the leading French delegate Pierre Jeannin deftly mediating between the two sides’ impossible demands. Consequently, The Hague was crammed full of diplomats and observers from all those European countries with a stake in the outcome.
On September 25th, 1608, ‘a humble, very religious and God-fearing man’ entered this gossip-fuelled political bear-pit: spectacle-maker Hans Lipperhey of Middelburg, a coastal town with a large glassworks, had come to the city to demonstrate his secret new invention to the Dutch leader Prince Maurice of Nassau. The prince in turn showed it to the leaders of the other provinces, and also to the greatly amazed Spanish commander-in-chief Ambrogio Spinola, who remarked: ‘From now on I could no longer be safe, for you will see me from afar.’
Rumours of the new device quickly reached others in The Hague; Pierre Jeannin asked Lipperhey to build some for him, but the quiet spectacle-maker had already been instructed to refuse all offers. The story of his invention rapidly appeared in news-sheets, and from there spread across Europe, reaching Spain, France, and Italy by the end of the year. Right from the start it was appreciated that this could be used to view the heavens. As one news-sheet said, ‘Even the stars which ordinarily are invisible to our sight and our eyes, because of their smallness and the weakness of our eyes, can be seen by means of this instrument.’
On October 2nd, 1608, Lipperhey submitted his application for a patent, and four days later received a generous 900-guilder commission to build three pairs of rock-crystal-lens binoculars. However, on October 14th the Committee of Councillors of Zeeland interviewed an unidentified ‘young man … who has demonstrated the same with a similar instrument’. And on October 17th, yet another spectacle maker, Jacob Metius of Alkmaar, was given 100 guilders when he independently put in his own patent application for a telescope.
It might seem that one of these three must have been the actual inventor and the other two merely copiers; but more Dutch spectacle-makers staked their claims of having produced similar devices earlier. In 1634, Johannes Sachariassen somewhat unreliably asserted that around 1590 his father Zacharias Janssen had built, apparently at the age of two, both a telescope and a microscope, though on a different occasion he remarked that his father had copied the design in 1604 after examining a telescope owned by an Italian and marked ‘Anno 190’ (presumably 1590).
Telescopes copying this basic design soon began to appear all over Holland. With no prospect of ever controlling the spread of the idea, the Dutch authorities reluctantly turned down both Lipperhey’s and Metius’ patent applications.
Telescopes rapidly diffused through Europe; by April 1609 they could be bought in Paris, and by May they were seen in Milan. In Padua, Galileo Galilei built low-power spyglasses to sell to merchants in the nearby ports. Then, realizing its huge potential for observing celestial objects, he refined its design until he had a precision instrument capable of magnifying as much as thirty times. This revealed many new features of the skies to Galileo’s eyes, such as the phases of Venus just as Copernicus’ controversial heliocentric theory had predicted; four-mile-high lunar mountains; and Jupiter’s moons. Galileo even observed Neptune more than two hundred years before it was officially discovered, though he did not realise it was a planet. He published his results in a flurry of books, eager to gain credit for his discoveries and insights, even though some of his conclusions, such as the sun’s supposed influence over the tides, were quite wrong; and he engaged in furious debates, particularly with a group of Jesuit scientists. However, for the Church, Psalm 103’s statement that ‘[My God] hast founded the Earth upon its own bases: it shall not be moved for ever and ever’ was no less unmoveable than the Earth itself. Galileo’s repeated arguments for heliocentric theory placed him on a collision course with the Roman authorities. Finally, in 1633 at a trial in Rome, he was ordered to recant his heretical views. Several of his books were placed on the List of Prohibited Books, while he himself was placed under house arrest until his death in 1642. Though Galileo and his supporters believed that his Jesuit opponents had caused his downfall, he had never tried to moderate the combative manner in which he presented his ideas. For example, the way one of his books placed the words of the current pope into the mouth of a simple-minded and confused proponent of earth-centred cosmology may have had more influence over the trial’s outcome than any Jesuit. The arrival of the telescope led people across Europe to look afresh at science and the assumptions behind it. Compound microscopes too were now being constructed – Galileo built one in 1624 – pushing the boundaries of the viewable at the opposite end of the scale. These radical extensions to the senses helped create a whole new kind of empirical science, one where anyone had the power to wonder, observe, think, predict, test – a world where potentially everyone could be a scientist.
The earliest known illustration of a telescope, from a letter by Giovanni Battista della Porta, August 1609


Because the telescope had enabled this whole revolution, inventors outside the Netherlands now stepped forward to grab its glory for themselves and their homeland. For Naples, Giovanni Battista della Porta claimed, not completely accurately, to have described the telescope in his 1593 book De Refractione. The Florentine Rafael Gualterotti said that he had built his own modest spyglass around 1590. For Spain, a book by the Milanese Girolamo Sirtori related how in 1609 he had met an ageing spectacle maker called Roget in Gerona, the real ‘first inventor’ of the telescope. Sirtori also asserted that an unknown ‘genius’ had ordered a set of convex and concave lenses from the Dutchman Hans Lipperhey and that it was the curious way in which this mysterious person held them up to check them that had alerted Lipperhey to the fact that something new was being devised.
Which of all these people had really invented the telescope? Though a matter of great interest and debate at the time, the mass of conflicting claims and counterclaims remained unresolved for centuries, with no consensus even about what had happened in the Netherlands.
What was needed was a Dutch-speaking historian to grind patiently through all the state documentation there, to gain a better understanding of what had happened behind the scenes. In 1906, Cornelis de Waard did precisely this in
his book De Uitvinding der Verrekijkers. Yet the most intriguing mention he found was from Germany, in Simon Marius’ 1614 book Mundus Iovialis. This described an unknown Dutchman at the 1608 Frankfurt Fair claiming to be the inventor of the telescope, offering a working instrument to the German nobleman John Philip Fuchs. Concerned both by its cracked lens and by the high asking price, Fuchs turned him down before approaching his friend Simon Marius to try to build his own. Having surveyed all the evidence he could find, de Waard concluded that, though the telescope emerged in the Netherlands in 1608, it had probably originally been devised in northern Italy around 1590-1600 by Rafael Gualterotti, possibly with some help or inspiration from Della Porta’s books. However, because few people read de Waard’s Dutch-language book, accounts of the telescope’s early history continued to be incomplete or just plain wrong until 1977, when Albert van Helden translated and extended de Waard’s work as The Invention of the Telescope. Though this followed de Waard’s basic evidential template, van Helden concluded that Della Porta probably, and Gualterrotti possibly, had invented the spyglass without even realizing it; the spectacle lenses available at the time were so weak that what had been built was just a plaything, a telescopic toy.
Even so, both de Waard’s and van Helden’s accounts remain unsatisfying, partly because they have no convincing mechanism linking Italy to Holland, and partly because they fit evidence such as the Dutchman at the Frankfurt Fair only awkwardly. Recently, in her book Galileo’s Glassworks, van Helden’s colleague Eileen Reeves pointed out that though Della Porta had indeed described, in an extremely elliptical fashion, something broadly similar to a telescope, a careful reading shows that this relied not on two lenses like the Dutch design, but on a combination of a curved mirror and a lens. This would seem to make Della Porta’s claim to inventorship untenable. She similarly cast doubt on Gualterotti’s claims, for, though he did use both hollow tubes (cerbottana) and single lenses to look at the sky, he did not arrange them together in a telescope-like form. What this means is that, though Italians had had a love-affair with lenses for centuries, there appears to be no link between that whole cultural milieu and the Dutch telescope: no ‘smoking gun’. Given the eagerness other Italian inventors displayed when staking their claims, this silence is a bit odd.
Whereas most of the players in this drama were claiming the glory for themselves, it is noticeable that the testimony of only one person – Girolamo Sirtori – instead lauds somebody else, hitherto unknown: a ‘withered old man’ in Gerona whom he names as the spectacle-maker Roget of Burgundy, along with Roget’s Barcelonan nephews. Did Sirtori invent Roget and his family, or did they actually exist? What we would need here is a Spanish version of Cornelis de Waard: a historian with a particular interest in spectacle-making and Spanish history, and the quiet persistence to search the relevant archives, patiently building up a picture of Roget and his family.
Telescope historians have considered Roget too marginal to pursue: but when the Barcelonan optometrist Dr José Maria Simón de Guilleuma (1886-1965), an optical instrument collector and amateur historian, read Sirtori’s description of this alleged telescope maker, he felt compelled to see what he could uncover in the archives.
In the register of deaths of Rodez Cathedral in Aveyron, Simón de Guilleuma found that Juana Roget of Malaville, wife of Juan Roget, died on August 7th, 1614. As the following death register is missing, he predicted that Juan Roget himself died between 1617 and 1624, and probably after 1618 when Sirtori’s book was published. Furthermore, he discovered that Juan Roget’s parents Ramón Roget (who was a cloth carder) and Juana Roget came from Angoulême; and that his brother Pedro Roget worked in Barcelona by the Plaza del Blat, later called Plaza del Angel, at its junction with Calle de la Platería. When Pedro Roget’s Catalonian wife Catalina Isern died in her hometown of Condal, five children survived her: a girl, also called Catalina, and four boys. Pedro was an unsuccessful student, Miguel joined the Dominican Order, and Juan and Magín both became master spectacle makers like their father and uncle.
In short, the whole family of spectacle-makers Sirtori documented did indeed exist; and at exactly the places and dates he described. But Simón de Guilleuma didn’t stop there. Guessing that Juan Roget must have actually sold some of his telescopes, he broadened his search to include inventories of goods from deaths in Barcelona around this period that mentioned an ullera, which originally meant ‘eyeglass’, but was later used for ‘telescope’. The earliest came on April 10th, 1593, when Don Pedro de Carolona passed down una ullera larga guarnida de lautó (‘a long eyeglass/telescope decorated with brass’) to his wife Doña María de Cardona y Eril. When she died on December 13th, 1596, the same object was inherited by their son Enrique de Cardona. Simón de Guilleuma was intrigued by the notary’s careful description and inferred that, as it would probably have been kept in an arquillita (small lockable casket) with other objects such as letters, it could have been no longer than 20cm.
Furthermore, in the effects of the Catalonian merchant Jaime Galvany, sold at auction on September 5th, 1608, for five sueldos, we find una ollera de larga vista (‘an eyeglass/telescope for long sight’). And similarly, in the inventory of Marseille-born merchant Honorato Graner, compiled after his death in Barcelona on August 6th, 1613, there is mentioned una ullera de llauna per mirar de lluny (‘a metal eyeglass/telescope for seeing far away’).
Tantalizingly, this is the point where Simón de Guilleuma’s researches stopped: he was seventy-three years old, and had presumably been following this slenderest of research leads for years, if not decades. He announced his findings in 1959 on the most transient of media, a late-night radio broadcast on Radio Barcelona. It is hardly surprising that few historians of the telescope have heard of him. I only happened to stumble upon an obscure 1959 reference to his paper on the Internet.
Of course, many elements of doubt remain. The ‘long eyeglass/telescope decorated with brass’ of 1593/1596 might well have instead been a magnifying lens with a long handle, like the relic of the Aragonese Saint José de Calasanz held in the Church of San Pantaleone and San Giuseppe Calasanzio. But on balance, I do think that the 1608 Barcelonan ‘eyeglass/telescope for long sight’ sounds, just as Simón de Guilleuma wrote, like a Roget telescope.
Four centuries later, there is little chance that historians will now all suddenly agree on a single version of events. Even at the time, I think it was clear that all the Dutch claimants were lying, misleading, misremembering and concealing to various degrees. When you can pick and choose whichever parts of such evidence you want to believe, many parallel narratives become possible.
However, I suspect that if you add Simón de Guilleuma’s findings to Sirtori’s and Marius’ accounts, a brand-new story about the birth of the telescope emerges, one which ties up many of the loose ends left dangling by previous histories.
Girolamo Sirtori’s claim that by 1609 Juan Roget’s lens-cutting instruments were rusted away and that his telescope-making days were over would be consistent with Don Pedro de Carolona’s 1593 eyeglass/telescope’s having been one of Roget’s. This is what Simón de Guilleuma believed. But the Barcelonan auction of Jaime Galvany’s goods in September 1608 intrigues me more. If we accept Simón de Guilleuma’s idea that what was for sale there was indeed a Roget telescope, I think we can reconstruct
a plausible sequence for the key events. In 1608, the Frankfurt autumn fair ran from early September until the end of the month, and was generally considered the best opportunity in the European calendar to offer rare goods at a high price. So let us first assume that our enterprising buyer at the auction takes this Roget telescope on a fast ride to Frankfurt, unfortunately cracking one of the lenses in the process.
When the merchant arrives there, he finds it hard to get anyone’s attention. He has no way in to the right circles. It is at this point that he runs into a twenty-year-old Dutchman called Zacharias Janssen, a travelling eyeglass salesman. The merchant agrees to let Janssen try to sell it to his high-end contacts at the fair, and that the pair of them will split the profits.
Janssen puts the word out that he has an unusual device for sale, and manages to set up a meeting with the rich nobleman John Philip Fuchs. With his salesman patter in full flow, he claims to be its inventor, and names an extortionate price. But there is something about this young man and his broken lens that doesn’t ring true, so Fuchs turns down his offer. The salesman takes the telescope back to the merchant: though it is intriguing, nobody here wants it for the kind of price the merchant thinks it is worth. The two men part, with the merchant – let us presume this is the Marseille-born Honorato Graner, who was to leave a similar telescope in 1613, and whose accent the inexperienced Janssen could easily mistake for Italian – going back to Barcelona.
The Dutchman, however, has other ideas; he plans to replicate the merchant’s telescope for himself, and so rides at speed back to Middelburg. Though he doesn’t yet know the precise combination of lenses he will need, he is sure that he will be able to work it out if he orders a range of them from Hans Lipperhey’s shop. Yet at the moment when Lipperhey passes the set of lenses across, Janssen cannot resist the temptation to line them up, to find out whether he is going to be rich – and with that one over-eager act, the cat is out of the bag.
The race, though the young salesman fails to realize it, is now on. Both he and Lipperhey have the same basic secret, but the spectacle-maker is far better placed to build an actual telescope. And so while Janssen is slowly constructing his own device as best he can, Lipperhey sprints ahead, showing a spyglass to Prince Maurice on September 25th, and putting in his patent application a week later. Though Janssen finally demonstrates his own telescope on October 14th, he has missed the boat – the whole history of the ‘Dutch telescope’ has already begun without him.
If this sequence is correct, it vindicates Sirtori’s account in almost every detail, while also explaining various odd features from other sources such as the cracked lens. In fact, Simón de Guilleuma’s research makes Sirtori seem less a claimed parent to the telescope than its first investigative journalist. But even so, one aspect of Sirtori’s account doesn’t quite ring true: of all the places in Europe that he could have travelled to, the fact that he chose the town where Juan Roget just happened to live was probably no coincidence. My best guess is that Janssen felt cheated by the turn of events, and that some tiny detail he let slip to Sirtori was sufficient to steer the Italian in the right direction. Perhaps, if modern historians now pick up the threads of evidence around the Roget family in Barcelona, Gerona and Aveyron, a fuller picture will emerge. The history of the telescope may indeed turn out, as Simón de Guilleuma believed, to have started not with a set of curious coincidences in the Netherlands but with a single founding genius in Catalonia. For the last 400 years, might astronomers
have really been seeing the skies through Spanish eyes? Further Reading José Maria Simón de Guilleuma, ‘Juan Roget, óptico gerundese, inventor del telescopio, y los Roget de Barcelona, constructores del mismo’, in Boletín del Instituto Municipal de Barcelona, (Radio Barcelona, 1959, summary at http://tinyurl.com/4ryt3w); Albert van Helden, The Invention of the Telescope (1977); Vincent Ilardi, Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes (2007); Eileen Reeves, Galileo’s Glassworks: the telescope and the mirror (2008).
*Nick Pelling is a technology consultant, cipher historian and author of The Curse of the Voynich (Compelling Press, 2006).