27 de des. 2008

Desterrem "l'ara no toca"

Desterrem "l'ara no toca"
En aquells períodes en els que s'ha tingut l'oportunitat d'avançar en l'autogovern l'Estat quan no ha volgut anar més endavant ha recorregut a allò de "ara no toca" i s'ha fet tot el possible per a què mai toqués. L'exemple actual seria l'incompliment dels acords firmats en relació a l'aplicació de l'Estatut. Ara és la crisi la que "impedeix" que Zapatero complís els acords. L'Estatut fa dos anys que està vigent però sembla que el govern central està intentant no haver de complir amb els acords. En lloc de complir el que ha fet ha estat reunir-se amb totes les CCAA per posar-se d'acord amb elles oferint diners i aquí és on molts analistes s'ensumen un altre café aigualit per a tots, és a dir, una reedició de la LOAPA que va retardar i frenar els acords de l'Estatut de 1979. Llavors una de les raons va ser l'intent de cop d'Estat de Tejero, ara és la crisi. En realitat llavors com ara aquest "ara no toca perquè..." només és una vella excusa de mal pagador d'un Estat que no té clar quina és la seva forma.
Desterremos el "ahora no toca"
En aquellos períodos en los que se ha tenido la oportunidad de avanzar en el autogobierno, el Estado, cuando no ha querido ir más adelante ha recurrido a aquello de "ahora no toca" y se ha hecho todo lo posible para qué nunca tocase. El ejemplo actual sería el incumplimiento de los acuerdos firmados en relación a la aplicación del Estatuto. Ahora es la crisis la que "impide" que Zapatero cumpla los acuerdos. El Estatuto hace dos años que está vigente pero parece que el gobierno central está intentando no tener que cumplir con los acuerdos. En lugar de cumplir el que ha hecho ha sido reunirse con todas las CCAA para ponerse de acuerdo con ellas ofreciendo dinero y ahí es donde muchos analistas se huelen otro cafè aguado para todos, es decir, una reedición de la LOAPA que retrasó y frenó los acuerdos del Estatuto de 1979. Entonces una de las razones fue el intento de golpe de Estado de Tejero, ahora es la crisis. En realidad entonces como este "ahora no toca porque..." no es más que una vieja excusa de mal pagador de un Estado que no tiene claro cuál es su forma.