10 de des. 2008

Soraya, Tardà i la Constitució que pagava sous

Soraya, Tardà i la Constitució que pagava sous
La dreta mediàtica i política espanyola han posat a Joan Tardà en el punt de mira dels seus atacs. Els primers atacs que va rebre Tardà podien tenir una justificació ideològica tot i que els arguments eren fàcilment desmuntables per la seva inconsistència. Però l'últim argument de Soraya Sáenz de Santamaría és inexacte, fals i surrealista. Soraya demana a Tardà que deixi el seu escó "ja que li paga la Constitució a la que ataca". El sou del diputat Tardà i el de la diputada Sáenz de Santamaría, així com el dels altres 348 diputats surt dels impostos que paguem els ciutadans. Soraya i el seu partit haurien de recordar aquest detall, el sou que reben surt dels impostos, una part important d'aquests diners el paguem els catalans. La Constitució espanyola deu tenir alguna virtut - ja que Aznar la defensa ara tot i que l'any 79 en deia el nom del porc - però ara per ara no paga sous, no fa res.
Soraya, Tardà y la Constitución que pagaba sueldos
La derecha mediática y política española han puesto a Joan Tardà en el punto de mira de sus ataques. Los primeros ataques que recibió Tardà podían tener una justificación ideológica aunque los argumentos eran fácilmente desmontables por su inconsistencia. Pero el último argumento de Soraya Sáenz de Santamaría es inexacto, falso y surrealista. Soraya pide a Tardà que dejé su escaño "ya que le paga la Constitución a la que ataca". El sueldo del diputado Tardà y el de la diputada Sáenz de Santamaría, así como el de los otros 348 diputados sale de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Soraya y su partido deberían recordar este detalle, el sueldo que reciben sale de los impuestos, una parte importante de este dinero lo pagamos los catalanes. La Constitución española debe tener alguna virtud - ya que Aznar la defiende ahora aunque en el año 79 decía pestes - pero por ahora no paga sueldos, no hace nada.