31 d’oct. 2012

L’expresident Montilla i els referèndums

L’expresident Montilla i els referèndums 

L’expresident Montilla reconvertit en senador per designació autonòmica, és a dir, senador no escollit pels ciutadans de Catalunya, diu que els referèndums són propis de dictadors com Franco. Si, és cert que el “Caudillo” va celebrar dos referèndums, l’any 1947 per aprovar la Llei de Successió a la Prefectura de l’Estat i el 1967 per aprovar la Llei Orgànica de l’Estat. Crec que és aquest segon que la gent que hi va anar a votar deien irònicament que votaven “SI para que se quede, NO para que no se vaya”. Després de la mort del dictador s’han celebrat 11 referèndums a Espanya. Cal dir que la celebració dels referèndums és una competència de l’Estat, ni PP ni PSOE no deixen que ens n’oblidem que només l’Estat té la competència per la celebració dels referèndums. 

Els referèndums celebrats a Espanya des de 1975 fins ara han estat: 

15 desembre 1976 - Referèndum sobre la Llei per a la Reforma Política
6 desembre 1978 - Referèndum per a la ratificació de la Constitució espanyola
12 març 1986 - Referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN
20 febrer 2005 - Referèndum sobre la Constitució Europea a Espanya 

25 octubre 1979 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia del País Basc
25 octubre 1979 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
28 febrer 1980 - Referèndum sobre la iniciativa del procés autonòmic d'Andalusia
21 desembre 1980 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Galícia
20 octubre 1981 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia
18 juny 2006 - Referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
18 febrer 2007 - Referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia 

El senador Montilla ha dit que els referèndums són propis de les dictadures. Són unes paraules molt poc pensades venint del senador per nominació autonòmica (no escollit pels catalans) perquè el referèndum de l’any 1986 va celebrar-se governant Espanya Felipe González, líder del PSOE, el partit del que és dirigent Montilla, i els referèndums dels anys 2006 (Estatut de Catalunya) i 2007 (Estatut d’Andalusia) van celebrar-se sent president del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE), i sent ministre d’aquest govern l’ara senador Montilla. 

Em sembla que el procés independentista està posant molt nerviosos als unionistes i als espanyolistes, a alguns els nervis els fa oblidar on estaven anys enrere, quin càrrec ocupaven o han ocupat. Els polítics solen tenir molt mala memòria i creuen que la resta dels mortals també.

 

 

 

 

 

 

El expresident Montilla y los referendums 

El expresident Montilla reconvertido en senador por designación autonómica, es decir, senador no elegido por los ciudadanos de Catalunya, dice que los referendums son propios de dictadores como Franco. Si, es cierto que el "Caudillo" celebró dos referendums, en 1947 para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado y en 1967 para aprobar la Ley Orgánica del Estado. Creo que es este segundo que la gente que fue a votar decían irónicamente que votaban "SI para que se quede, NO para que no se vaya". Tras la muerte del dictador se han celebrado 11 referendums en España. Hay que decir que la celebración de los referendums es una competencia del Estado, ni PP ni PSOE dejan que nos olvidemos que sólo el Estado tiene la competencia para la celebración de los referéndums. 

Los referendums celebrados en España desde 1975 hasta ahora han sido: 

15 de diciembre 1976 - Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política
06 de diciembre 1978 - Referéndum para la ratificación de la Constitución española
12 de marzo 1986 - Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN
20 de febrero 2005 - Referéndum sobre la Constitución Europea en España
 

25 de octubre 1979 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco
25 de octubre 1979 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya
28 de febrero 1980 - Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía
21 de diciembre 1980 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia
20 de octubre 1981 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía
18 de junio 2006 - Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya
18 de febrero 2007 - Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

El senador Montilla ha dicho que los referendums son propios de las dictaduras. Son unas palabras muy poco pensadas viniendo del senador por nominación autonómica (no elegido por los catalanes) porque el referéndum del año 1986 se celebró gobernando España Felipe González, líder del PSOE, el partido del que es dirigente Montilla, y los referéndums los años 2006 (Estatut de Catalunya) y 2007 (Estatuto de Andalucía) se celebraron siendo presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y siendo ministro de este gobierno el ahora senador Montilla. 

Me parece que el proceso independentista está poniendo muy nerviosos a los unionistas y los españolistas, a algunos los nervios les hace olvidar donde estaban años atrás, qué cargo ocupaban o han ocupado. Los políticos suelen tener muy mala memoria y creen que el resto de los mortales también.

30 d’oct. 2012

Libel (de sang) digital

Libel (de sang) digital 

Que és un libel de sang? 

Són acusacions falses contra persones i més concretament contra determinats grups ètnics o religiosos on s’afirma que aquest grup realitza rituals on se sacrifica altres persones, molt sovint nens, per extreure’ls la sang o per menjar-se’ls. Els libels de sang van ser molt habituals des de que els cristians van deixar de ser un grup perseguit a convertir-se en el grup dominant, i els va servir per acusar els jueus d’haver assassinat Jesús. Al llarg de l’Edat Mitja els jueus van ser acusats d’assassinar nens cristians per imitar l’assassinat de Jesús del qual eren acusats. Les acusacions que es feien en els libels de sang van servir durant tota la Edat Mitja i fins finals del segle XVIII per justificar la persecució contra la comunitat jueva. 

Breu història dels libels de sang 

Els libels de sang van inspirar pamflets com els “Protocols dels savis de Sió”, un text antisemita, atribuït a la policia secreta tsarista, l’Ojrana, que pretenia justificar els pogroms. Tot i que aquest pamflet encara és el llibre de capçalera de molts grups antisemites i islamistes, sovint molts dels discursos dels líders de Hamàs i Hezbolà, així com algunes dels discursos contra Israel de Mahmud Ahmadinejad, es basen en aquest text, està sobradament demostrat que aquest pamflet és un plagi del “Diàleg a l’infern entre Maquiavel i Montesquieu” (1864) de Maurice Joly, un text que en realitat era una crítica contra Napoleó III. Malgrat que se sap des de 1921 que els “Protocols dels savis de Sió” són un frau, van inspirar l’infame “Mein Kampf” d’Adolf Hitler. Els libels de sang medievals van impulsar atacs contra les comunitats jueves, sovint impulsats per la Església, els “Protocols dels savis de Sió” va servir de justificació als pogroms impulsats per la policia tsarista contra els jueus, i el Mein Kampf va ser la justificació ideològica per a la perpetració de l’holocaust, amb sis milions de jueus i quatre milions de persones d’altres minories assassinats de manera industrialitzada.

Conèixer la Història ens hauria de servir per no repetir les mateixes barbaritats que en el passat, però com molt bé deia Einstein “els prejudicis són més difícils de desintegrar que els àtoms”. Malauradament quan un llegeix segons quins mitjans i escriptors espanyols acabes tenint la sensació d’haver fet un viatge en el temps, però no, estem en el segle XXI, any 2012, i hi ha certa premsa espanyola en format paper però molt especialment en format digital que sembla que s’inspira en els libels de sang per atiar l’odi contra els catalans. 

Libels de sang moderns 

Dies enrere l’escriptor Juancho Armas Marcelo escrivia al diari El Mundo l’article “Un duelo extraterrestre on acusava els catalans d’haver assassinat Jesús, és a dir, la mateixa acusació que durant tota l’Edat Mitja va servir per justificar l’assassinat de jueus ara Juancho Armas Marcelo la fa contra els catalans: “No hi ha diners, però el català des dels anys de Pilat sap que els símbols són cabdals per al triomf. Cito a Pilat perquè era el governador de Tàrraco en temps de Crist. L’home, contra la seva voluntat, va ser destinat per l’Imperi a Judea (o Palestina, com vostès vulguin) i es va portar de Catalunya – també per ordre de l’Imperi romà – la seva guàrdia pretoriana (de catalans) i un parell de legions de lleva obligatòria. En recalar a Jerusalem, es va trobar amb aquell ésser superior, Jesús, fill de Josep, que deia ser Fill de Déu i amb el Sanedrí jueu. Treguin conclusions de qui o qui va matar o matar a Crist. I qui va donar la llançada final al costat del Mestre. Al final es van jugar la túnica de Jesús als daus, en aquella pel·lícula protagonitzada per Victor Mature titulada exactament La túnica sagrada. Més conclusions: «La pela és la pela», encara que sigui del Fill de Déu, i l’euro no anava a ser menys.” 

El periodista ultradretà Enrique de Diego, director del pamflet feixista “Alerta Digital”, diari que setmanes enrere donava la veu al tinent coronel Alamán, que afirmava que s’havia de donar un cop d’Estat a Catalunya i que Catalunya seria independent pel damunt del seu cadàver, després de fer apologia del franquisme, ara aconsegueix fer unes passes cap al futur, agafa la vella acusació que a l’Edat Mitja els jueus mataven nens (per treure’ls la sang), i decideix acusar els catalans de voler matar nens espanyols. Enrique de Diego, Alerta Digital afirmant entre altres coses: "Què passaria en el cas de la independència. No es pot descartar l'assassinat i el genocidi. També dels nens i de les nenes, és clar. 

Els arguments són vells però han estat reciclats i reelaborats, això si, barroerament. Els arguments contra la independència són delirants, però també ho eren els libels de sang, “Els protocols dels savis de Sió” i altres pamflets antisemites vomitius, i van servir per justificar l’assassinat de milions de persones al llarg dels últims segles, i molt especialment durant el segle XX. El nacionalisme espanyol enyora les “glòries” d’un Imperi que va ser responsable d’un dels majors genocidis de la història, el de gran part de la població d’Amèrica, i que se sent orgullós d’aquests crims.

 

 

 

 

 

 

Libelo (de sangre) digital 

¿Que es un libelo de sangre?

Son acusaciones falsas contra personas y más concretamente contra determinados grupos étnicos o religiosos donde se afirma que este grupo realiza rituales donde se sacrifica otras personas, muy a menudo niños, para extraerles la sangre o para comérselos. Los libelos de sangre fueron muy habituales desde que los cristianos dejaron de ser un grupo perseguido a convertirse en el grupo dominante, y les sirvió para acusar a los judíos de haber asesinado Jesús. A lo largo de la Edad Media los judíos fueron acusados ​​de asesinar niños cristianos para imitar el asesinato de Jesús del que eran acusados. Las acusaciones que se hacían en los libelos de sangre sirvieron durante toda la Edad Media y hasta finales del siglo XVIII para justificar la persecución contra la comunidad judía. 

Breve historia de los libelos de sangre

Los libelos de sangre inspiraron panfletos como los "Protocolos de los sabios de Sión", un texto antisemita, atribuido a la policía secreta zarista, la Ojrana, que pretendía justificar los pogromos. Aunque este panfleto aún es el libro de cabecera de muchos grupos antisemitas e islamistas, a menudo muchos de los discursos de los líderes de Hamás y Hezbolá, así como algunos de los discursos contra Israel de Mahmud Ahmadineyad, se basan en este texto, está sobradamente demostrado que este panfleto es un plagio del "Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu" (1864) de Maurice Joly, un texto que en realidad era una crítica contra Napoleón III. A pesar de que se sabe desde 1921 que los "Protocolos de los sabios de Sión" son un fraude, inspiraron el infame "Mein Kampf" de Adolf Hitler. Los libelos de sangre medievales impulsaron ataques contra las comunidades judías, a menudo impulsados ​​por la Iglesia, los "Protocolos de los sabios de Sión" sirvió de justificación a pogromos impulsados ​​por la policía zarista contra los judíos, y el Mein Kampf fue la justificación ideológica para la perpetración del holocausto, con seis millones de judíos y cuatro millones de personas de otras minorías asesinatos de manera industrializada.

Conocer la Historia nos debería servir para no repetir las mismas barbaridades que en el pasado, pero como muy bien decía Einstein "los prejuicios son más difíciles de desintegrar que los átomos". Desgraciadamente cuando uno lee según qué medios y escritores españoles acabas teniendo la sensación de haber hecho un viaje en el tiempo, pero no, estamos en el siglo XXI, año 2012, y hay cierta prensa española en formato papel pero muy especialmente en formato digital que parece que se inspira en los libelos de sangre para atizar el odio contra los catalanes. 

Libelos de San modernos 

Días atrás el escritor Juancho Armas Marcelo escribía en el diario El Mundo el artículo "Un duelo extraterrestre" donde acusaba a los catalanes de haber asesinado Jesús, es decir, la misma acusación que durante toda la Edad Media sirvió para justificar el asesinato de judíos ahora Juancho Armas Marcelo la hace contra los catalanes: "No hay dinero, pero el catalán desde los años de Pilato sabe que los símbolos son fundamentales para el triunfo. Cito a Pilato porque era el gobernador de Tarraco en tiempos de Cristo. El hombre, contra su voluntad, fue destinado por el Imperio en Judea (o Palestina, como ustedes quieran) y se llevó de Cataluña - también por orden del Imperio Romano - su guardia pretoriana (de catalanes) y un par de legiones de leva obligatoria. En recalar en Jerusalén, se encontró con aquel ser superior, Jesús, hijo de José, que decía ser Hijo de Dios y con el Sanedrín judío. Saquen conclusiones de quien o quienes mató o matar a Cristo. Y quien dio la lanzada final junto al Maestro. Al final se jugaron la túnica de Jesús a los dados, en aquella película protagonizada por Victor Mature titulada exactamente La túnica sagrada. Más conclusiones: «La pela es la pela", aunque sea del Hijo de Dios, y el euro no iba a ser menos." 

El periodista ultraderechista Enrique de Diego, director del panfleto fascista "Alerta Digital", diario que semanas atrás daba la voz al teniente coronel Alamán, que afirmaba que había que dar un golpe de Estado en Cataluña y que Cataluña sería independiente por encima de su cadáver, después de hacer apología del franquismo, ahora consigue hacer unos pasos hacia el futuro, coge la vieja acusación que en la Edad Media los judíos mataban niños (para quitarles la sangre), y decide acusar a los catalanes de querer matar niños españoles. Enrique de Diego, Alerta Digital afirmando entre otras cosas: "¿Qué pasaría en el caso de la independencia. No se puede descartar el asesinato y el genocidio. También los niños y niñas, claro." 

Los argumentos son viejos pero han sido reciclados y reelaborados, eso si, torpemente. Los argumentos contra la independencia son delirantes, pero también lo eran los libelos de sangre, "Los protocolos de los sabios de Sión" y otros panfletos antisemitas vomitivos, y sirvieron para justificar el asesinato de millones de personas a lo largo de los últimos siglos, y muy especialmente durante el siglo XX. El nacionalismo español añora las "glorias" de un Imperio que fue responsable de uno de los mayores genocidios de la historia, el de gran parte de la población de América, y que se siente orgulloso de estos crímenes.

28 d’oct. 2012

La catalanofòbia al Twitter

La catalanofòbia al Twitter

 

Llegeixo que a França la Unió d’Estudiants Jueus de França va presentar a Twitter un llistat amb piulades antisemites. Twitter va acabar acceptant a França haver de censurar les piulades amb contingut antisemita ja que l’UEJF va amenaçar Twitter amb una demanda si la companyia no prenia mesures contra els missatges antisemites.

A Alemanya va tancar-se una compte de correu d’un grup neonazi per les mateixes raons.

Proposo prendre una mesura semblant per acabar amb els missatges catalanòfobs demanant a Twitter que tanqui aquelles comptes de Twitter que fan piulades catalanòfobes.

Font de la imatge: apuntem.cat (Apuntem - Denunciem la catalanofòbia)
 

 

 

 

La catalanofobia en Twitter
 
 

Leo que en Francia la Unión de Estudiantes Judíos de Francia presentó a Twitter un listado con twitts antisemitas. Twitter terminó aceptando en Francia tener que censurar las twitts con contenido antisemita ya que la UEJF amenazó Twitter con una demanda si la compañía no tomaba medidas contra los mensajes antisemitas.

En Alemania se cerró una cuenta de correo de un grupo neonazi por las mismas razones.

Propongo tomar una medida similar para acabar con los mensajes catalanófobos pidiendo a Twitter que cierre esas cuentas de Twitter que hacen twitts catalanofobia.
 
Fuente de la imagen: apuntem.cat (Apuntem - Denunciem la catalanofòbia)

26 d’oct. 2012

La democràcia a Espanya ha mort (II)

La democràcia a Espanya ha mort (II) 

Problemes per poder exercir el dret al vot 

El 25 de novembre, és a dir, d’aquí a un mes, se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. En aquestes eleccions escollirem els nostres representants però la manifestació de la Diada de l’11 de setembre d’aquest any tindrà molta influència. Sembla, però, que no tots els catalans podran exercir el seu dret al vot perquè es troben amb dificultats per accedir a la documentació necessària per votar per correu. Les ambaixades espanyoles sembla que es dediquen a posar entrebancs. RAC1 ha rebut aquests dies trucades de catalans que viuen arreu del món i que s’han trobat que quan han anat a les seus diplomàtiques espanyoles per exercir el seu dret al vot o iniciar els tràmits per poder exercir aquest dret se’ls ha negat. Montserrat explica a RAC1 que va trucar a l’ambaixada espanyola a Roma i que li van respondre “vostè havia de trucar el dia que el seu president va dir que hi havia eleccions” malgrat que el termini no s’acaba fins el 27 d’octubre.

Curiosa és la frase de la funcionària de l’ambaixada espanyola: “Truca una catalana per lo de les eleccions, li dic que ja no es pot, no?”. La burrocràcia espanyola continua sent aquella que va retrata Mariano José de Larra amb el “torni vostè demà”. Larra també va dir: "Escriure a Madrid és plorar, és buscar veu sense trobar-la, com en un malson aclaparador i violent”. Quin gran encert el de Larra amb aquesta frase, considerant que ho va dir l’any 1836, han passat quasi dos segles i res no ha canviat. Llàstima que a Espanya prefereixin escoltar els seus militars i els seus tirans, potser haurien d’escoltar els seus poetes. 

Aznar amenaça amb trencar Catalunya sinó continua formant part d’Espanya 

Ha reaparegut Aznaramus, profeta de l’apocalipsi suprem en un acte de la FAES i ha advertit que "qui pensi que només està en joc la unitat d'Espanya s'equivoca, abans d'això està en joc la integritat de Catalunya". És una amenaça, senyor Aznar?. Una amenaça més?. Vostès segueixin així, si us plau, així a Europa se n’adonaran que la democràcia espanyola és una fal·làcia. Aznar acusa el president Artur Mas de “trencar els termes de l'acord democràtic per buscar la secessió i el conflicte”, però els que parlen d’enviar tancs i la Guàrdia Civil a Catalunya, de detenir el president del meu país i de tancar el Parlament del meu país són els correligionaris del senyor Aznar. Aznar afirma que potser ha arribat el moment de reformar la Constitució espanyola per convertir Espanya en un Estat “més ordenat, més eficient, més just” i que “reafirmi els principis de l'Espanya constitucional”. El jove falangista de 1969 que l’any 1979 deia el nom del porcde la Constitució ara la defensa?. O Aznar té mala memòria o creu que la té la resta dels que sabem qui és i que deia. I no m’empasso que aquest personatge hagi evolucionat ideològicament perquè aquestes mateixes declaracions traspuen una amenaça que tenen molt poc de democràtiques.
 
FAES ha rebut des de 2003 fins a 2011 quasi 27 milions d’euros procedents dels ministeris d’Assumptes Exteriors i Cooperació, Cultura i Educació. Ara sabeu que es fa amb els vostres impostos, finançar ideologies totalitàries com la de FAES. El libel de sang de Enrique de Diego 

Un libel de sang és una acusació falsa i difamatòria cap a una persona o grup acusant-los de cometre sacrificis humans, sovint de nens, pel seu ús en rituals o actes de canibalisme.
Aquestes acusacions van ser la base de l’antisemitisme des de l’Edat Mitja i ben entrat el segle XIX. L’antisemitisme modern va canviar aquestes acusacions per les acusacions de conspiracions perverses per dominar el món com el famós pamflet antisemita “els protocols dels savis de Sió” que va inspirar a Hitler per escriure el Mein Kampf. A Espanya però primer ens han acusat de conspirar per controlar Espanya i ara en una sorprenent progressió del pensament catalanòfob cap als límits del disbarat trobem el periodista ultradretà Enrique de Diego que afirma que la independència de Catalunya “portarà a l’assassinat de nens i al genocidi d’espanyols... a la fam generalitzada i a l’extinció dels catalans”. Enrique de Diego es pregunta “Què passaria en el cas de la independència. No es pot descartar l'assassinat i el genocidi? També dels nens i de les nenes, és clar. Vint nens han assassinat els separatistes bascos. Estan en una autonomia dins d'Espanya ia una nena, per vestir la samarreta espanyola, li diuen 'escòria', ja que en cas d'independència, amb el poder il· limitat, a l'escòria, es l'eliminació, la hi escombra, es la mata. Amb aquesta mentalitat, amb aquesta barbàrie, als espanyols els obligarien a exiliar o els matarien. Inclosos els nens”. “Actuaria la policia ... per donar suport als bàrbars. Sóc testimoni de com la guàrdia urbana de Barcelona va sortir contra pacífics patriotes espanyols - jo, entre ells - i en defensa d'un agressiu i embogit afroseparatista”. 

Perquè les úniques veus que s’escolten a l’altra banda de la frontera són aquesta camarilla de sonats com Enrique de Diego o d’aspirants a dictador com Aznar?. No hi ha cap veu a Espanya amb dos dits de front i que estigui disposada a dialogar en lloc de dir bestieses així?. Els catalans no tenim res a negociar amb aquesta gent si els termes que pensen emprar són aquests. Els representants catalans no poden parlar ni amb gent que pensa que aquí el dia després de la independència matarem nens o que tot s’arregla enviant tancs a bombardejar Barcelona.

 

 

 

 

 

La democracia en España ha muerto (II) 

Problemas para poder ejercer el derecho al voto 

El 25 de noviembre, es decir, dentro de un mes, se celebrarán las elecciones al Parlamento de Catalunya. En estas elecciones elegiremos a nuestros representantes pero la manifestación de la Diada del 11 de septiembre de este año tendrá mucha influencia. Parece, sin embargo, que no todos los catalanes podrán ejercer su derecho al voto porque se encuentran con dificultades para acceder a la documentación necesaria para votar por correo. Las embajadas españolas parece que se dedican a poner obstáculos. RAC1 ha recibido estos días llamadas de catalanes que viven en todo el mundo y que se han encontrado que cuando han ido a las sedes diplomáticas españolas para ejercer su derecho al voto o iniciar los trámites para poder ejercer ese derecho se les ha negado. Montserrat explica en RAC1 que llamó a la embajada española en Roma y que le respondieron "usted tenía que llamar el día quesu presidente dijo que había elecciones" pese a que el plazo no termina hasta el 27 de octubre.

Curiosa es la frase de la funcionaria de la embajada española: "Llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede, ¿no?". La burrocracia española continúa siendo aquella que retrata Mariano José de Larra con el "vuelva usted mañana". Larra también dijo: "Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumador y violento". Qué gran acierto el de Larra con esta frase, considerando que lo dijo en el año 1836, han pasado casi dos siglos y nada ha cambiado. Lástima que en España prefieran escuchar sus militares y sus tiranos, quizás deberían escuchar sus poetas. 

Aznar amenaza con romper Catalunya sino continúa formando parte de España 

Ha reaparecido Aznaramus, profeta del apocalipsis supremo en un acto de la FAES y advirtió que "quien piense que sólo está en juego la unidad de España se equivoca, antes de eso está en juego la integridad de Catalunya". ¿Es una amenaza, señor Aznar?. ¿Una amenaza más?. Ustedes sigan así, por favor, así en Europa se darán cuenta que la democracia española es una falacia. Aznar acusa al presidente Artur Mas de "romper los términos del acuerdo democrático para buscar la secesión y el conflicto", pero los que hablan de enviar tanques y la Guardia Civil en Catalunya, de detener el presidente de mi país y de cerrar el Parlamento de mi país son los correligionarios del señor Aznar. Aznar afirma que quizá ha llegado el momento de reformar la Constitución para convertir España en un Estado "más ordenado, más eficiente, más justo" y que "reafirme los principios de la España constitucional". El joven falangista de 1969 que en 1979 no se mostraba nada partidario de la Constitución ahora defiende. O Aznar tiene mala memoria o cree que la tiene el resto de los que sabemos quién es y que decía. Y no me trago que este personaje haya evolucionado ideológicamente porque estas mismas declaraciones rezuman una amenaza que tienen muy poco de democráticas.
 
FAES ha recibido desde 2003 hasta 2011 casi 27 millones de euros procedentes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Cultura y Educación. Ahora sabemos que se hace con nuestros impuestos, financiar ideologías totalitarias como la de FAES. El libelo de sangre de Enrique de Diego 

Un libelo de sangre es una acusación falsa y difamatoria hacia una persona o grupo acusándolos de cometer sacrificios humanos, a menudo de niños, para su uso en rituales o actos de canibalismo.
 
Estas acusaciones fueron la base del antisemitismo desde la Edad Media y bien entrado el siglo XIX. El antisemitismo moderno cambió estas acusaciones por las acusaciones de conspiraciones perversas para dominar el mundo como el famoso panfleto antisemita "los protocolos de los sabios de Sión" que inspiró a Hitler para escribir Mein Kampf. En España, pero, primero nos han acusado de conspirar para controlar España y ahora en una sorprendente progresión del pensamiento catalanófobo hacia los límites del disparate encontramos el periodista ultraderechista Enrique de Diego que afirma que la independencia de Catalunya "llevará al asesinato de niños y el genocidio de españoles ... al hambre generalizada y la extinción de los catalanes ". Enrique de Diego se pregunta "¿Qué pasaría en el caso de la independencia. No se puede descartar el asesinato y el genocidio? También los niños y niñas, claro. Veinte niños han asesinado los separatistas vascos. Están en una autonomía dentro de España ya una niña, para vestir la camiseta española, le dicen 'escoria', ya que en caso de independencia, con el poder ilimitado, a la escoria, se la eliminación, la hay escoba, se la mata. Con esta mentalidad, con esta barbarie, los españoles les obligarían a exiliarse o los matarían. Incluidos los niños". "Actuaría la policía ... para apoyar a los bárbaros. Soy testigo de cómo la guardia urbana de Barcelona salió contra pacíficos patriotas españoles - yo, entre ellos - y en defensa de un agresivo y enloquecido afroseparatista". 

¿Porque las únicas voces que se escuchan al otro lado de la frontera son esta camarilla de sonados como Enrique de Diego o de aspirantes a dictador como Aznar?. ¿No hay ninguna voz en España con dos dedos de frente y que esté dispuesta a dialogar en lugar de decir tonterías así?. Los catalanes no tenemos nada que negociar con esta gente si los términos que piensan utilizar son los mismos. Los representantes catalanes no pueden hablar ni con gente que piensa que aquí el día después de la independencia mataremos niños o que todo se arregla enviando tanques a bombardear Barcelona.

25 d’oct. 2012

La democràcia a Espanya ha mort

La democràcia a Espanya ha mort 

Provocacions militars

Enviar dos avions a fer vols rasants per les valls pirinenques del Ripollès no es pot prendre a broma, i s’han produït altres vols rasants en altres comarques de Catalunya. Qui en les actuals circumstàncies cada vegada més tenses entre Catalunya i Espanya, i després de les declaracions amenaçadores de diversos militars espanyols hagi autoritzat aquests vols és un irresponsable. L’argument que això forma part de pràctiques habituals no és gaire creïble. Perquè no fan aquests vols sobrevolant el Paseo de la Castellana de Madrid?. O encara millor, perquè no ho fan pel damunt dels ministeris del govern espanyol i de les redaccions dels diaris, emissores de ràdio i televisió de la capital del Regne?. Així el ministre de defensa, els altres ministres i tots aquesta premsa tan patriotera de les Espanyes podria veure els seus avions de ben a prop. També han estat vistos (i fotografiats) dos helicòpters de l’Exèrcit espanyol (veure foto. Font Twitter). I fa unes setmanes un grup de soldatsespanyols feien maniobres per la zona alta de Barcelona, com va poder gravar una barcelonina amb el seu mòbil.

El PSOE es posiciona al costat del colpista peper Alejo Vidal-Quadras 

El PSC demostrant una covardia que voreja la traïció ha obligat a la eurodiputada Maria Badia a dimitir com a secretària general del grup parlamentari socialista espanyol al Parlament Europeu per haver signat amb altres eurodiputats catalans una carta denunciant les “intolerables invocacions a les Forces Armades” i la seva possible intervenció a Catalunya per aturar el procés secessionista. Recordem que els eurodiputats Ramon Tremosa (CiU), Maria Badia (PSC), Raül Romeva (ICV) i Ana Miranda (del BNG, en representació de ERC) van enviar una carta reprovant les declaracions de l’eurodiputat del Partit Popular, Alejo Vidal-Quadras defensant el derrocament “manu militarii” delpresident de la Generalitat de Catalunya. () . Que el PSOE es posi d’un dirigent del PP que demana fer un cop d’Estat contra la Generalitat i forci la dimisió d’una de les seves diputades per haver criticat el diputat colpista deixa ben clar que el PSOE està mort. 

El PP ha perdut la poca vergonya que els quedava 

Agustín Conde, portaveu del PP a la comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, ha exigit als eurodiputats Ramon Tremosa (CiU), Maria Badia (PSC), Raül Romeva (ICV) i Ana Miranda (del BNG, en representació de ERC) que demanin disculpes a l’exèrcit espanyol per haver denunciat les amenaces contra Catalunya. Segons el diputat Conde les forces armades espanyoles tenen “'un comportament impecable i exemplar” i afirma que “declaracions i iniciatives d'aquest tipus” són “'un insult a uns militars que porten molts anys demostrant un respecte exemplar per la legalitat vigent”. Bé, cal dir que ells s’emparen en una Constitució de la que també es proclama defensora la Fundación Francisco Franco. Conde termina el seu insult afirmant que “ja m'agradaria que molts diputats del PSC tinguessin la meitat del respecte per la constitució que tenen els militars”. Si, home si, i no li diu alguna cosa que aquesta Constitució espanyola la defensi un exèrcit amb un llarg historial colpista i criminal i no gaire respectuós de la legislació vigent ni de les vides humanes, l’expresident del govern espanyol (1996-2004) i líder suprem del Partit Popular, José MaríaAznar que l’any 1979 no deia coses gaire positives, el mateix Aznar que l’any 1969 s’autoproclamava “joven falangista” en una carta titulada “LA OBRA QUE ESPAÑA ESPERA, i que ara fins i tot la Fundación Francisco Franco es declara defensora?.

 

 

 

 

 

 

La democracia en España ha muerto 

Provocaciones militares

Enviar dos aviones a hacer vuelos rasantes por los valles pirenaicos del Ripollès no se puede tomar a broma, y ​​se han producido otros vuelos rasantes en otras comarcas de Catalunya. Quien en las actuales circunstancias cada vez más tensas entre Catalunya y España, y tras las declaraciones amenazantes de varios militares españoles haya autorizado estos vuelos es un irresponsable. El argumento de que esto forma parte de prácticas habituales no es muy creíble. ¿Porque no hacen estos vuelos sobrevolando el Paseo de la Castellana de Madrid?. O aún mejor, ¿porque no lo hacen por encima de los ministerios del gobierno español y de las redacciones de los periódicos, emisoras de radio y televisión de la capital del Reino?. Así el ministro de defensa, los otros ministros y todos esta prensa tan patriotera de las Españas podría ver sus aviones de cerca. También han sido vistos (y fotografiados) dos helicópteros del Ejército español (ver foto. Fuente Twitter). Y hace unassemanas un grupo de soldados españoles hacían maniobras por la zona alta deBarcelona, ​​como pudo grabar una barcelonesa con su móvil. 

El PSOE se posiciona al lado del golpista pepero Alejo Vidal-Quadras 

El PSC demostrando una cobardía que bordea la traición ha obligado a la eurodiputada Maria Badia a dimitir como secretaria general del grupo parlamentario socialista español en el Parlamento Europeo por haber firmado con otros eurodiputados catalanes una carta denunciando las "intolerables invocaciones a las Fuerzas Armadas" y su posible intervención en Catalunya para detener el proceso secesionista. Recordemos que los eurodiputados Ramon Tremosa (CiU), Maria Badia (PSC), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (del BNG, en representación de ERC) enviaron una carta reprobando las declaraciones del eurodiputado del PP, Alejo Vidal -Quadras defendiendo el derrocamiento "manu militarii" del presidente de la Generalitat de Catalunya. (Http://www.youtube.com/watch?v=GIOuxWqQflg). Que el PSOE se ponga de un dirigente del PP que pide hacer un golpe de Estado contra la Generalitat y fuerce la dimisión de una de sus diputadas por haber criticado el diputado golpista deja bien claro que el PSOE está muerto. 

El PP ha perdido la poca vergüenza que les quedaba 

Agustín Conde, portavoz del PP en la comisión de Defensa del Congreso, ha exigido a los eurodiputados Ramon Tremosa (CiU), Maria Badia (PSC), Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (del BNG, en representación de ERC) que pidan disculpas al ejército español por haber denunciado las amenazas contra Catalunya. Según el diputado Conde las fuerzas armadas españolas tienen "un comportamiento impecable y ejemplar" y afirma que "declaraciones e iniciativas de este tipo" son "un insulto a unos militares que llevan muchos años demostrando un respeto ejemplar por la legalidad vigente" . Bueno, hay que decir que ellos se amparan en una Constitución de la que también se proclama defensora la Fundación Francisco Franco. Conde termina su insulto afirmando que "ya me gustaría que muchos diputados del PSC tuvieran la mitad del respeto por la constitución que tienen los militares". Si, hombre si, ¿y no le dice algo que esta Constitución la defienda un ejército con un largo historial golpista y criminal y no muy respetuoso de la legislación vigente ni de las vidas humanas, el ex presidente del gobierno español (1996-2004 ) y líder supremo del Partido Popular, José María Aznar que en 1979no decía cosas muy positivas , el mismo Aznar que el año 1969 autoproclamaba "joven falangista" en una carta titulada "LA OBRA QUE ESPAÑA ESPERA", y que ahora incluso la Fundación Francisco Franco se declara defensora?.

23 d’oct. 2012

Després de les eleccions gallegues i basques

Després de les eleccions gallegues i basques 

Abans d’ahir van celebrar-se les eleccions als Parlaments gallec i basc. D’aquí a poc més d’un mes se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. Els resultats d’aquestes dues eleccions han afavorit al Partit Popular a Galicia però s’han estimbat a Euskadi. De fet el Partit Socialista (-deG (Galicia) i –E (Euskadi)) s’ha estavellat en ambdues eleccions. En el cas d’Euskadi el PSE ha passat de governar Euskadi a convertir-se en la tercera força. Aquestes han estat les primeres eleccions que s’han celebrat no adulterades per la llei de partits que impedia les formacions abertzales presentar una candidatura. En unes eleccions completament lliures els dos partits bascos han aconseguit 48 diputats (27 del PNB i 21 d’EH-Bildu) per 27 dels partits espanyolistes ( 16 del PSE, 10 del PP i 1 d’UPyD).
 
 
 
 
Desafortunades com sempre les paraules de la líder ultranacionalista espanyola Rosa Díez, dient que “Bildu haya conseguido que les voten, pero no les convierte en demócratas, nazis también consiguieron muchos votos”. Doncs si, les eleccions no converteixen en demòcrata a qui guanya o aconsegueix un escó, i que UPyD hagi aconseguit un diputat al Parlament basc tampoc els converteix en demòcrates considerant que un dels seus líders i ideòleg, Álvaro Pombo, opina que “España prosperó gracias a Franco (...) La democracia fue posible gracias a Franco (...) Hitler fue un dictador que metió a los países en una guerra espantosa, pero Franco no. Y Pinochet tampoco". El discurs de la senyora Díez afirmant que s’ha de suprimir l’autogovern català no és el discurs d’una demòcrata sinó d’una dictadora. A Euskadi els dos partits antidemocràtics espanyolistes són els que han tingut els pitjors resultats. 

Eleccions gallegues: PPà41 – PsdeGà18 – BNGà7 - EU-ANOVAà9 

Eleccions Euskadi: PNBà27 - EH-Bilduà21 - PSEà16 - PPà10 - UPyDà1

 

 

 

 

 

 

Después de las elecciones gallegas y vascas 

Anteayer se celebraron las elecciones en los Parlamentos gallego y vasco. Dentro de poco más de un mes se celebrarán las elecciones al Parlamento de Cataluña. Los resultados de estas dos elecciones han favorecido al Partido Popular en Galicia pero se han despeñado en Euskadi. De hecho el Partido Socialista (-DEG (Galicia) y-E (Euskadi)) se ha estrellado en ambas elecciones. En el caso de Euskadi el PSE ha pasado de gobernar Euskadi a convertirse en la tercera fuerza. Estas han sido las primeras elecciones que se han celebrado no adulteradas por la ley de partidos que impedía a las formaciones abertzales presentar una candidatura. En unas elecciones completamente libres los dos partidos vascos han conseguido 48 diputados (27 del PNV y 21 de EH-Bildu) por 27 de los partidos españolistas (16 del PSE, 10 del PP y 1 de UPyD).
 
 
Desafortunadas como siempre las palabras de la líder ultranacionalista española Rosa Díez, diciendo que " Bildu haya conseguido que les voten, pero no les convierte en demócratas, nazis también consiguieron muchos votos". Pues si, las elecciones no convierten en demócrata a quien gana o consigue un escaño, y que UPyD haya conseguido un diputado en el Parlamento vasco tampoco los convierte en demócratas considerando que uno de sus líderes e ideólogo, Álvaro Pombo, opina que "España prosperó gracias a Franco (...) La democracia fue posible gracias a Franco (...) Hitler fue un dictador que metió a los países en una guerra espantosa, pero Franco no. Y Pinochet tampoco ". El discurso de la señora Díez afirmando que se debe suprimir el autogobierno catalán no es el discurso de una demócrata sino de una dictadora. En Euskadi los dos partidos antidemocráticos españolistas son los que han tenido los peores resultados  

Elecciones gallegas: PPà41 - PSdeGà18 - BNGà7 - EU-​​ANOVAà9 

Elecciones Euskadi: PNVà27 - EH-Bilduà21 - PSEà16 - PPà10 - UPyDà1

20 d’oct. 2012

L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho

L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho 

Alícia Sánchez Camacho s’ha tret el vestit de política i s’ha vestit d’endevina apocalíptica, és la pitonissa Pita de la política. Segons la pitonissa Pita, perdó, la presidenta del Partit Popular a Catalunya (per la gràcia del dit de Rajoy) Alícia Sánchez Camacho, si Catalunya s’independitza seria expulsada de la Terra en direcció a l’Espai exterior o més enllà. 

 
 
 
Els arguments de la por i contra la por:

-Unió Europea.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “Un país que se separa d’un Estat membre de la Unió Europea queda automàticament exclòs fora de la UE, i per ingressar-hi l’han d’acceptar els 27 països per unanimitat, prèvia aprovació de la Comissió Europea i el Parlament Europea.”

Els arguments dels experts: És possible que Catalunya quedés fora de la UE, però Mas recorda que no es pot donar per fet, ja que depèn de la interpretació dels tractats i la negociació. En tot cas, la readmissió seria ràpida perquè el país ja compleix la legislació comunitària, i hi seria un contribuent net. Brussel·les ja redacta informes jurídics per establir el mecanisme a seguir, que també urgeix pel cas escocès.

Opinió personal: Segons Vivian Reding no hi ha res a la legislació internacional que avali les tesis espanyoles en contra de la independència i de l’ingrés de Catalunya a la UE.

-Títols universitaris.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “Òbviament, la validesa dels títols donats per universitats catalanes es dóna no per la nostra pertinença a Catalunya, si no per ser espanyols, perquè Espanya és el subjecte de sobirania a Europa”.

Els arguments dels experts: Tal com a recordat el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, els títols universitaris són validats i avaluats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, reconeguda oficialment en l’àmbit internacionalment i per tant, tenen validesa en tot l’espai europeu.

Opinió personal: La condició de senadora de Alicia Sánchez Camacho si que depèn de la pertinença de Catalunya a Espanya, si Catalunya s’independitza ella deixaria de ser senadora ja que la seva circumscripció com a part del Regne d’Espanya hauria deixat d’existir. 

-Ajudes agrícoles.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte separatista de CiU posaria en perill els 310 milions d’euros que Catalunya rep cada any dels fons europeus agrícoles”.

Els arguments dels experts: Els fons de la PAC per al 2014-2020 encara es negocien i, per tant, la del PP és tot just una hipòtesi. El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, insta al ministeri a dotar en els pressupostos del 2013 amb els fons que toquen del Programa de Desenvolupament Rural. El model català, en tot cas, és el de l’empresa agrària familiar, mentre que l’Estat sol destinar els ajuts a grans latifundistes. 

-Pensions i prestacions.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte separatista de CiU posaria en perill els ingressos dels pensionistes catalans. El 2011 el dèficit a Catalunya va ser de 1100 milions”.

Els arguments dels experts: És cert que les prestacions de la Seguretat Social tenen un saldo negatiu a Catalunya des del 2009, com a tot l’Estat, que ha recorregut a un fons de reserva que també tindria l’Estat català, en la part proporcional, en cas de secessió. En època expansiva, les estructures productiva i demogràfica de Catalunya garanteixen la sostenibilitat del sistema.

Opinió personal: Aquesta fixació del PP amb les pensions és malaltís. No cal patir per les dels catalans, però els espanyols tampoc haurien de patir perquè el PP sempre amenaça que no hi haurà diners per les pensions. 

-Corredor mediterrani.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte de l’arc mediterrani quedarà bloquejat per l’objectiu de CiU de posar fronteres”.

Els arguments dels experts: L’Estat espanyol ha negat des del 1720 les inversions a l’eix mediterrani, i ni en plena crisi ha deixat d’invertir més en altres línies de pitjor rendibilitat. En tot cas, el tram català és el més avançat i el que requereix menys inversió. Si Espanya bloquegés les obres, seria la més perjudicada.

Opinió personal: Espanya té un problema, les seves dues sortides per via fèrria i per carretera passen per Catalunya i Euskadi. Catalunya continuarà poden comunicar-se amb França per tren i carretera, però si Espanya decidís tancar les fronteres que tenen amb Catalunya i Euskadi només es perjudicaria Espanya. 

Segons la senyora Sánchez Camacho hem d’escollir entre l’harmagedon o seguir sent robats, insultats i amenaçats amb l’assimilació. De fet, les paraules del ministre Wert, correligionari de Sánchez Camacho, quan va dir que volia espanyolitzar els nens catalans té moltes similituds amb la frase que diuen els borgs quan ataquen: “Som els Borg. Prepareu-vos per a serassimilats. La resistència és inútil”. I la dèria per la unitat d’Espanya recorda a una altra frase amenaçadora d’aquesta raça de la sèrie Star Trek: “Estornaran un amb els Borg". Serà que els guionistes d’Star Trek van basar els borgs en els espanyolistes?. 


Però no hem de patir, no es produirà l’harmagedon, ni cauran milions de granotes, qual plaga bíblica, ni anirem a l’infern per independitzar-nos, a hores d’ara ja ho hauríeu de saber que els endevins fallen més que una escopeta de fira. La senyora Sánchez Camacho hauria de llançar la bola de vidre a les escombraries marca Intereconomía i llegir una mica d’història.

 

 

 

 

 

 

El Armagedón según la pitonisa Sánchez Camacho 

Alicia Sánchez Camacho ha quitado el traje de política y se ha vestido de adivina apocalíptica, es la pitonisa Pita de la política. Según la pitonisa Pita, perdón, la presidenta del Partido Popular en Catalunya (por la gracia del dedo de Rajoy) Alicia Sánchez Camacho, si Catalunya se independiza sería expulsada de la Tierra en dirección al Espacio exterior o más allá. 

 
 
Los argumentos del miedo y contra el miedo:

-Unión Europea.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "Un país que se separa de un Estado miembro de la Unión Europea queda automáticamente excluido fuera de la UE, y para ingresar la deben aceptar los 27 países por unanimidad, previa aprobación de la Comisión Europea y el Parlamento Europea."

Los argumentos de los expertos: Es posible que Catalunya quedara fuera de la UE, pero Mas recuerda que no se puede dar por hecho, ya que depende de la interpretación de los tratados y la negociación. En todo caso, la readmisión sería rápida porque el país ya cumple la legislación comunitaria, y sería un contribuyente neto. Bruselas ya redacta informes jurídicos para establecer el mecanismo a seguir, que también urge el caso escocés.

Opinión personal: Según Vivian Reding no hay nada en la legislación internacional que avale las tesis españolas en contra de la independencia y del ingreso de Catalunya en la UE.  

-Títulos universitarios.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "Obviamente, la validez de los títulos dados por universidades catalanas se da no por nuestra pertenencia a Catalunya, si no por ser españoles, porque España es el sujeto de soberanía en Europa".

Los argumentos de los expertos: Tal como recordó el secretario de Universidades, Antoni Castellà, los títulos universitarios son validados y evaluados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, reconocida oficialmente a nivel internacional y por lo tanto, tienen validez en todo el espacio europeo.

Opinión personal: La condición de senadora de Alicia Sánchez Camacho sí que depende de la pertenencia de Catalunya en España, si Catalunya se independiza ella dejaría de ser senadora ya que su circunscripción como parte del Reino de España habría dejado de existir. 

-Ayudas agrícolas.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "El proyecto separatista de CiU pondría en peligro los 310 millones de euros que Catalunya recibe cada año de los fondos europeos agrícolas".

Los argumentos de los expertos: Los fondos de la PAC para el 2014-2020 todavía se negocian y, por tanto, la del PP es apenas una hipótesis. El conseller de Agricultura, Josep M. Peregrino, insta al Ministerio a dotar en los presupuestos de 2013 con los fondos que tocan del Programa de Desarrollo Rural. El modelo catalán, en todo caso, es el de la empresa agraria familiar, mientras que el Estado suele destinar las ayudas a grandes latifundistas. 

-Pensiones y prestaciones.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "El proyecto separatista de CiU pondría en peligro los ingresos de los pensionistas catalanes. En 2011 el déficit en Catalunya fue de 1100 millones ".

Los argumentos de los expertos: ¿Es cierto que las prestaciones de la Seguridad Social tienen un saldo negativo en Catalunya desde 2009, como en todo el Estado, que ha recurrido a un fondo de reserva que también tendría el Estado catalán, en la parte proporcional, en caso de secesión. En época expansiva, las estructuras productiva y demográfica de Catalunya garantizan la sostenibilidad del sistema.

Opinión personal: Esta fijación del PP con las pensiones es enfermizo. No hay que preocuparse por las de los catalanes, pero los españoles tampoco deberían sufrir porque el PP siempre amenaza que no habrá dinero para las pensiones. 

-Corredor mediterráneo.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "El proyecto del arco mediterráneo quedará bloqueado por el objetivo de CiU de poner fronteras".

Los argumentos de los expertos: El Estado español ha negado desde el 1720 las inversiones en el eje mediterráneo, y ni en plena crisis ha dejado de invertir más en otras líneas de peor rentabilidad. En todo caso, el tramo catalán es el más avanzado y el que requiere menos inversión. Si España bloqueara las obras, sería la más perjudicada.

Opinión personal: España tiene un problema, sus dos salidas por vía férrea y por carretera pasan por Catalunya y Euskadi. Catalunya continuará pueden comunicarse con Francia por tren y carretera, pero si España decidiera cerrar las fronteras que tienen con Catalunya y Euskadi sólo se perjudicaría España. 

Según la señora Sánchez Camacho debemos escoger entre el Armagedón o seguir siendo robados, insultados y amenazados con la asimilación. De hecho, las palabras del ministro Wert, correligionario de Sánchez Camacho, cuando dijo que quería españolizar los niños catalanes tiene muchas similitudes con la frase que dicen los borgs cuando atacan: "Somos los Borg. Preparaos para ser asimilados. La resistencia es inútil". Y la obsesión por la unidad de España recuerda a otra frase amenazadora de esta raza de la serie Star Trek: "Se volverán uno con los Borg". Será que los guionistas de Star Trek basaron los borgs en los españolistas? . 

Pero no debemos sufrir, no se producirá el Armagedón, ni caerán millones de ranas, que plaga bíblica, ni iremos al infierno para independizarnos, a estas alturas ya lo debería saber que los adivinos fallan más que una escopeta de feria. La señora Sánchez Camacho debería lanzar la bola de cristal a la basura marca Intereconomía y leer un poco de historia.