24 de des. 2008

El papers de Catalunya que són a Salamanca

El papers de Catalunya que són a Salamanca

Quan els franquistes van ocupar Catalunya, apart d'assassinar a moltes persones, després d'haver-ne assassinat a moltes durant els tres anys de guerra van dedicar-se al saqueig. A la democràcia de pa sucat amb oli espanyola li ha costat 30 anys començar a tornar allò que els feixistes van robar fa 70 anys. Fa uns dos anys van tornar documents de la Generalitat, tot i que la dreta espanyola va estar a punt d'impedir-ho. Ara es tracta de documents privats, uns 120 llibres propietat d'entitats i particulars. Molts dels llibres són propietat de Rovira i Virgili. Encara quedaran unes 1500 caixes - diuen 1500 tot i que no em sorprendria que fossin més - que s'aniran enviant a poc a poc al llarg de l'any 2009. Això diuen. Segons l'Audiència Nacional la devolució dels documents a Catalunya pot ser un greuge per a molts espanyols d'altres CCAA a qui el franquisme els va requisar documents. Encara tindrem la culpa nosaltres. Que ho demanin ells i els seus governs autonòmics i ajuntaments. Perdin tota esperança aquells que visquin en CCAA del PP, ja que aquest partit s'oposa al retorn dels documents. Recordaré que l'alcalde de Salamanca (PP) va tractar d'impedir el retorn dels documents. Per tant, als salmantins a qui els franquistes van robar els seus documents val més que s'hi posin fulles (de parra) perquè el seu estimat alcalde n'és un dels defensors que es mantingui el fruit del saqueig. Per cert, ara a tot Espanya s'enrecorden que els franquistes potser els van robar, només un detall, Catalunya ha trigat 30 anys a aconseguir el retorn d'una part dels documents, apart dels 40 anys de franquisme. Amb una mica de sort els recuperaran l'any 2040.

Los papeles de Catalunya que están en Salamanca
Cuando los franquistas ocuparon Catalunya, aparte de asesinar a muchas personas, tras haber asesinado a muchas durante los tres años de guerra se dedicaron al saqueo. A la democracia de pacotilla española le ha costado 30 años empezar a volver lo que los fascistas robaron hace 70 años. Hace unos dos años volvieron documentos de la Generalitat, aunque la derecha española estuvo a punto de impedirlo. Ahora se trata de documentos privados, unos 120 libros propiedad de entidades y particulares. Muchos de los libros son propiedad de Rovira i Virgili. Aún quedarán unas 1500 cajas - dicen 1500 aunque no me sorprendería que fuesen más - que se irán enviando poco a poco a lo largo del año 2009. Eso dicen. Según la Audiencia Nacional la devolución de los documentos a Catalunya puede ser un agravio para muchos españoles de otros CCAA a quien el franquismo les requisó documentos. Aún tendremos la culpa nosotros. Que lo pidan ellos y sus gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Pierdan toda esperanza aquellos que vivan en CCAA del PP, ya que este partido se opone al retorno de los documentos. Recordaré que el alcalde de Salamanca (PP) trató de impedir el retorno de los documentos. Por lo tanto, a los salmantinos a quien los franquistas robaron sus documentos vale más que se pngan hojas (de parra) - que se olviden del asunto - porque su estimado alcalde es uno de los defensores que se mantenga el fruto del saqueo. Por cierto, ahora en toda España se acuerdan que los franquistas quizá les robaron, solo un detalle, Catalunya ha tardado 30 años a conseguir el retorno de una parte de los documentos, aparte de los 40 años de franquismo. Con un poco de suerte les recuperarán el año 2040.