20 de des. 2008

Where is Wally?On està en Mariano?

Ahir mentre es votaven els pressupostos generals de l'Estat va produir-se una rellevant absència, la del líder del Partit Popular en el Congrés dels Diputats Mariano Rajoy. D'això ja en vaig parlar ahir. Però ara s'ha sabut quin era el motiu: estava dinant amb l'eurodiputat del PP Jaime Mayor Oreja. Sembla que havien de retallar les diferències que tenen. Al·lega Rajoy que el seu vot no hauria canviat el resultat de la votació. Té raó en aquest cas però ell ha de donar exemple i estar present en totes les sessions parlamentàries exceptuant causes de força major - no de Mayor Oreja - i no anar a dinar a un restaurant amb un dels que li mouen la cadira per fer-lo caure. Els assumptes interns del partit els ha d'arreglar quan no estigui en horari de sessió parlamentària.

-----
¿Donde está en Mariano?
Ayer mientras se votaban los presupuestos generales del Estado produjo una relevante ausencia, la del líder del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy. De eso ya hablé ayer. Pero ahora se ha sabido cuál era el motivo: estaba comiendo con el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja. Parece que debían recortar las diferencias que tienen. Alega Rajoy que su voto no habría cambiado el resultado de la votación. Tiene razón en este caso pero él debe dar ejemplo y estar presente en todas las sesiones parlamentarias exceptuando causas de fuerza mayor - no de Mayor Oreja - y no ir a comer a un restaurante con uno de los que le mueven la silla para hacerle caer. Los asuntos internos del partido los tiene que arreglar cuando no esté en horario de sesión parlamentaria.