30 de set. 2014

Manifestació contra la prohibició de la consulta del #9N

Manifestació contra la prohibició de la consulta del #9N
 
Avui a les 19 hores milers de persones ens hem concentrat davant dels nostres ajuntaments per protestar contra la prohibició de votar el 9 de novembre ordenada pel deslegitimat Tribunal Constitucional espanyol braç togat del Govern del neofranquista Partit Popular. A Barcelona milers de persones sota la pluja han omplert la Plaça sant Jaume (i els carrers adjacents), on hi ha l’Ajuntament de Barcelona i el Palau de la Generalitat.
 
 
Vídeo: Manifestació contra la prohibició de la consulta del #9N (Youtube)

 
Vídeo: Manifestació contra la prohibició de la consulta del #9N (Vimeo)

9 de set. 2014

La V

La V

 Dijous, 11 de setembre de 2014, Diada Nacional de Catalunya. L’acte central i massiu d’aquest any serà la V, és a dir, es formarà un V amb centenars de milers de persones als carrers de Barcelona, una V que ocuparà la Gran Via de les Corts Catalanes i la Diagonal amb vèrtex a la Plaça de les Glòries.

 
 
 
 
 
Els espanyolistes, fent exhibició, un cop més, de la seva ignorància, afirmen que la V és una manifestació de caràcter nazi. Res més lluny de la veritat. És cert que els nazis van fer actes on la gent feia una V però l’origen de la V no és l’Alemanya nazi sinó Anglaterra. Si, dic Anglaterra i no la Gran Bretanya, i entendreu la raó més endavant.

 

Anem a pams. El 14 de gener de 1941 l’exministre de Justícia de Bèlgica, Victor de Laveleye, exiliat a la Gran Bretanya perquè Bèlgica estava ocupada pels nazis, on era director de les emissions de parla francesa de la BBC va dirigir-se als seus compatriotes per tal que utilitzessin la V (de Victoire, en francès i Vrijheid en holandès).perquè l’ocupant nazi "en veure aquest senyal, sempre el mateix, infinitament repetida, entendre que ell està envoltat, voltat per una immensa multitud de ciutadans esperant ansiosament el seu primer moment de debilitat, veient pel seu primer fracàs” i d’alliberament.  En les setmanes següents van aparèixer a les parets dels carrers de Bèlgica i França una V pintada. Veient l’èxit de la V la BBC va decidir anar més enllà creant un senyal audible en codi Morse de la V ( . . . - ), tres punts i una ratlla. Churchill es va mostrar molt partidari de la V fins al punt d’aparèixer en moltes imatges d’aquella època (com la que podeu veure il·lustrant aquest article) fent la V. Fins i tot el general De Gaulle va fer aquest signe. És cert, i hi ha imatges, que els nazis també van usar la V, fet que a molts espanyolistes els fa creure que la V és un invent nazi, però no és cert, els nazis van fer apropiar-se d’aquest signe com van fer amb molta altra simbologia que avui els ignorants creuen que són d’origen nazi o feixista, com l’esvàstica d’origen hindú o la salutació del braç alçat d’origen romà.

 

Però el veritable origen de la V no és cap d’aquests. Per trobar l’origen d’aquest gest hem de viatjar al segle XV, a la Batalla d’Agincourt. Els francesos tenien el costum de tallar els dos dits als arquers anglesos que capturaven, els dits que serveixen per tensar l’arc. El signe V, doncs, neix quan els anglesos feien aquest gest als francesos per dir-los que encara tenien ambdós dits.

 

 
 
 
 
 
 
Puc entendre que als espanyols, i molt especialment els nacionalistes espanyols no vulguin que Catalunya s’independitzi, però titllant-nos de nazis als independentistes demostren una profunda ignorància en temes històrics i falten el respecte a moltes persones a qui el nazisme ens repugna. És sorprenent venint de dirigents socialistes, que sembla que hagin perdut l’oremus amb la independència de Catalunya fins el punt de desvariejar greument, però que irònicament després es manifesten al costat del PP, de C’s i de la Falange, oi, PSC?

 

Però encara més sorprenentment és què dirigents del PP, un partit fundat per persones que van ser ministres i alts càrrecs del Règim franquista, i que ells si que van alçar el braç, i el Règim del qual en van formar part si que va ser amic dels Règim nazi, que ministres i dirigents del PP que posen condecoracions als veterans de la Divisió Blava (tropes espanyoles enviades pel dictador Franco a lluitar contra la URSS enrolades dins de les Waffen SS) i els cadells de les NNGG que es fotografien braç en alt es dediquin a titllar de nazis a persones demòcrates i d’ideologies, orígens, edats i formació molt diversa és una perversió obscena dels termes.

 

Els nacionalistes espanyols no entenen com s’ha arribat a la situació que els catalans ens vulguem independitzar malgrat que ells siguin els responsables principals que haguem arribat a aquesta situació. La ignorància, senyors nacionalistes espanyols, es cura estudiant, això si, els recomano que estudiïn usant llibres que no estiguin redactats a Espanya, i encara menys pels apologistes del feixisme que es mouen pels mitjans de la caverna emparats per un Govern espanyol que és hereu d’un Règim feixista, totalitari i criminal.

 

 

 

 

 

La V

 

Jueves, 11 de septiembre de 2014, Díada Nacional de Catalunya. El acto central y masivo de este año será la V, es decir, se formará un V con cientos de miles de personas en las calles de Barcelona, ​​una V que ocupará la Gran Vía de las Corts Catalanes y la Diagonal con vértice en la Plaça de les Glories.

Los españolistas, haciendo exhibición, una vez más, de su ignorancia, afirman que la V es una manifestación de carácter nazi. Nada más lejos de la verdad. Es cierto que los nazis hicieron actos donde la gente hacía una V pero el origen de la V no es la Alemania nazi sino Inglaterra. Si, digo Inglaterra y no Gran Bretaña, y entenderéis la razón más adelante.

 

Vayamos por partes. El 14 de enero de 1941 el ex ministro de Justicia de Bélgica, Victor de Laveleye, exiliado en Gran Bretaña debido a que Bélgica estaba ocupada por los nazis, donde era director de las emisiones de habla francesa de la BBC se dirigió a sus compatriotas para que utilizaran la V (de Victoire, francés y Vrijheid en holandés) .porque el ocupante nazi "al ver esta señal, siempre la mismo, infinitamente repetida, entienda que él está rodeado, cercado por una inmensa multitud de ciudadanos esperando ansiosamente su primer momento de debilidad, viendo por su primer fracaso "y de liberación. en las semanas siguientes aparecieron en las paredes de las calles de Bélgica y Francia una V pintada. Viendo el éxito de la V la BBC decidió ir más allá creando una señal audible en código Morse de la V (... -), Tres puntos y una raya. Churchill se mostró muy partidario de la V hasta el punto de aparecer en muchas imágenes de aquella época (como la que puede ver ilustrando este artículo) haciendo la V. Incluso el general De Gaulle hizo este signo. Es cierto, y hay imágenes, que los nazis también usaron la V, lo que a muchos españolistas les hace creer que la V es un invento nazi, pero no es cierto, los nazis se apropiaron de este signo como hicieron con mucha otra simbología que hoy los ignorantes creen que son de origen nazi o fascista, como la esvástica de origen hindú o el saludo del brazo alzado de origen romano.

 

Pero el verdadero origen de la V no es ninguno de éstos. Para encontrar el origen de este gesto tenemos que viajar en el siglo XV, en la Batalla de Agincourt. Los franceses tenían la costumbre de cortar los dos dedos a los arqueros ingleses que capturaban, los dedos que sirven para tensar el arco. El signo V, pues, nace cuando los ingleses hacían este gesto a los franceses para decirles que aún tenían ambos dedos.

 

 
 
 
 
Puedo entender que los españoles, y muy especialmente los nacionalistas españoles no quieran que Catalunya se independice, pero calificándonos de nazis a los independentistas demuestran una profunda ignorancia en temas históricos y faltan el respeto a muchas personas a las que el nazismo nos repugna. Es sorprendente viniendo de dirigentes socialistas, que parecen haber perdido el oremus con la independencia de Catalunya hasta el punto de desvariar gravemente, pero que irónicamente luego se manifiestan al lado del PP, de Ciudadanos y de la Falange, ¿verdad, PSC?

 

Pero aún más sorprendentemente es que dirigentes del PP, un partido fundado por personas que fueron ministros y altos cargos del Régimen franquista, y que ellos si que levantaron el brazo, y el Régimen del que formaron parte si que fue amigo los Régimen nazi, que ministros y dirigentes del PP que ponen condecoraciones a los veteranos de la División Azul (tropas españolas enviadas por el dictador Franco a luchar contra la URSS enroladas dentro de las Waffen SS) y los cachorros de las NNGG que se fotografían brazo en alto se dediquen a tachar de nazis personas demócratas y de ideologías, orígenes, edades y formación muy diversa es una perversión obscena de los términos.

 

Los nacionalistas españoles no entienden cómo se ha llegado a la situación que los catalanes nos queramos independizar a pesar de que ellos sean los responsables principales de que hayamos llegado a esta situación. La ignorancia, señores nacionalistas españoles, se cura estudiando, eso si, les recomiendo que estudien usando libros que no estén redactados en España, y menos por los apologistas del fascismo que se mueven por los medios de la caverna amparados por un Gobierno que es heredero de un Régimen fascista, totalitario y criminal.