17 de des. 2008

Federació Catalana de Rugby

Ahir vaig escriure sobre el que va succeir a la Federació Catalana de Rugby en un tribunal. Ampliaré les dades. Un tribunal ordinari de París va desestimar ahir la petició de la Federació Catalana de Rugbi de ser reconeguda com a fundadora del la Federació Internacional de Rugbi Amateur de ple dret. Tot i això eximeix la FCR de pagar les costes del judici - 35000€ - i d'indemnitzar amb 10000€ a la Federación Española i una altra indemnització a la Federació Internacional de Rugbi Amateur per danys morals. Quina barra tenen aquestes dues federacions. Una, la internacional, fa fora a un dels seus membres fundadors i tenen la barra de sentir-se ofesos?. I la Federació Espanyola encara té més barra ja que demana que la indemnitzin quan el que hauria de fer és entregar els diners que reté que són de la Federació Catalana de Rugbi. La FIRA no ha de preocupar-se pels diners, l'Estat espanyol ja els hi haurà proveit de substanciosos ingressos a canvi de fer fora a la FCR.
Ayer escribí sobre lo que le sucedió a la Federación Catalana de Rugby en un tribunal. Ampliaré los datos. Un tribunal ordinario de París desestimó ayer la petición de la Federación Catalana de Rugby de ser reconocida como fundadora de la Federación Internacional de Rugby Amateur de pleno derecho. Pese a ello exime la FCR de pagar las costas del juicio - 35000€ - y de indemnizar con 10000€ a la Federación Española y otra indemnización a la Federación Internacional de Rugby Amateur por daños morales. Que cara tienen estas dos federaciones. Una, la internacional, echa a uno de sus miembros fundadores y ¿tienen la cara de sentirse ofendidos?. Y la Federación Española aún tiene más cara ya que pide que la indemnicen cuando lo que debería hacer es entregar el dinero que retiene que es de la Federación Catalana de Rugby. La FIRA no debe preocuparse por el dinero, el Estado español ya los habrá proproveído de sustanciosos ingresos a cambio de echar a la FCR.