3 de des. 2008

Francisco Camps i la llengua catalana

El TS confirma de nou que valencià i català són la mateixa llengua i Camps continua sense assabentar-se
El Tribunal Suprem ha donat un cop al govern valencià. El govern Camps havia convocat unes oposicions a docents en les que no donava validesa als títols de filologia catalana. El Tribunal Suprem ha donat validesa al títol de filologia catalana per acreditar el coneixement de llengua valenciana.
El TS confirma de nuevo que valenciano y catalán son la misma lengua y Camps continúa sin enterarse
El Tribunal Supremo ha dado un toque al gobierno valenciano. El gobierno Camps había convocado unas oposiciones a docentes en las que no daba validez a los títulos de filología catalana. El Tribunal Supremo ha dado validez al título de filología catalana por acreditar el conocimiento de lengua valenciana.