3 de des. 2008

Estan en contra però es demanen el mateix

Quan va morir el dictador l'Estat espanyol havia de decidir quin model d'Estat es volia. Des de Catalunya es reclamava recuperar les institucions pròpies. Hi va haver molt soroll. M'estranya encara que els governants espanyols ho acceptessin tot i que moralment estaven obligats. Lògicament també es van recuperar les institucions basques i va plantejar-se cert nivell de descentralització. Allò que a Catalunya - especialment - li van concedir a de molt mala gana i amb la protesta de molts sectors polítics espanyols, i no em refereixo només els provinents del franquisme, també entre els dirigents del PSOE hi havia grans reticències. Aznar malparlava de les encara naixents comunitats autònomes. I van quedar tots retratats perquè van estendre la descentralització a totes les regions i fins i tot l'Aznar - abans contrari a les autonomies - va arribar a ser president de la de Castella i Lleó. Quan Catalunya va anunciar va començar a portar empresaris a qualsevol lloc del Món per trobar nous camis comercials en l'estranger des de totes les autonomies li van caure insults i improperis. Pura hipocresia. Perquè ara tots aquests govern es dediquen a fer viatges amb delegacions d'empresaris. El govern de Catalunya obre delegacions comercials en l'estranger - ja en té quatre - des d'alguns llocs de les Espanyes insulten el govern de la Generalitat. Però totes les CCAA acabaran fent el mateix.
Cuando murió el dictador el Estado español debía decidir que modelo de Estado se quería. Cuando desde Catalunya se reclamaba recuperar las instituciones propias. hubo mucho ruido. Me extraña que los gobernantes españoles lo aceptasen aunque moralmente estaban obligados. Lógicamente también se recuperaron las instituciones vascas y se planteó cierto nivel de descentralización. Lo que a Catalunya - especialmente - le concedieron de muy mala gana y con la protesta de muchos sectores políticos españoles, y no me refiero solo los provenientes del franquismo, también entre los dirigentes del PSOE había grandes reticencias. Aznar despotricaba de las aún nacientes comunidades autónomas. Y quedaron todos retratados porque extendieron la descentralización a todas las regiones e incluso Aznar - antes contrario a las autonomías - llegó a ser presidente de la de Castilla y León. Cuando Catalunya anunció que iba a llevar empresarios a cualquier lugar del Mundo para encontrar nuevos caminos comerciales en el extranjero desde todas las autonomías le cayeron insultos e improperios. Pura hipocresía. Porque ahora todos estos gobierno se dedican a hacer viajes con delegaciones de empresarios. El gobierno de Catalunya abre delegaciones comerciales en el extranjero - ya tiene cuatro - desde algunos lugares de las Españas insultan el gobierno de la Generalitat. Pero todas las CCAA acabarán haciendo lomismo.