15 de des. 2008

ULTRAJOY

Rar és el dia que Rajoy no sigui notícia i sembla que s'encaparra que no sigui mai per motius positius. En el PP han decidit tornar a fer servir el terrorisme com a arma electoral i el discurs del PP torna - si és que en algun moment ho havien deixat de fer - a la línia ultradretana. I sembla que és perquè temen perdre vots d'aquest sector ideològic que podria passar-se a Rosa Díez. Rosa Díez que era del PSE ha fet un viratge ideològic que l'ha situat encara més a la dreta que el PP i ara el PP recupera el discurs ultra per no perdre vots. Per a això sembla que alguns dirigents pepers donen suport a Mayor Oreja, un personatge que va acabar allà on el PP va enviant a tots els seus ultres - recordem que allà també tenen a Vidal-Quadras col·locat -. Veient que malgrat la crisi econòmica les enquestes no li donen els resultats esperats i d'aquí a soc hi ha eleccions basques, gallegues i europees, en les que sembla que el PP podria no aconseguir tombar al PSOE decideixen recuperar temes vells: immigració, vivenda, terrorisme i la defensa del castellà. Del vergonyant retorn a l'ús del teme del terrorisme com a tema de campanya electoral s'afegeix el tema del castellà, tot just després que la Comissió Europea avalés la immersió lingüística del català, gallec i basc.

Raro es el día que Rajoy no sea noticia y parece que se entosudezca que no sea nunca por motivos positivos. En el PP han decidido volver a usar el terrorismo como arma electoral y el discurso del PP vuelve - si es que en algún momento lo habían dejado de hacer - a la línea ultraderechista. Y parece que es porque temen perder votos de este sector ideológico que podría pasarse a Rosa Díez. Rosa Díez que era del PSE ha hecho un viraje ideológico que la ha situado aún más a la derecha que el PP y ahora el PP recupera el discurso ultra para no perder votos. Para eso parece que algunos dirigentes peperos dan apoyo a Mayor Oreja, un personaje que acabó allá donde el PP va enviando a todos sus ultras - recordamos que allá también tienen a Vidal-Quadras colocado -. Viendo que a pesar de la crisis económica las encuestas no le dan los resultados esperados y de aquí a poco hay elecciones vascas, gallegas y europeas, en las que parece que el PP podría no conseguir tumbar al PSOE deciden recuperar temas viejos: inmigración, vivienda, terrorismo y la defensa del castellano. Del vergonzante retorno al uso del tema del terrorismo como tema de campaña electoral se añade el tema del castellano, apenas después de que la Comisión Europea avalase la inmersión lingüística del catalán, gallego y vasco.

Temes relacionats / Temas relacionados:

* Consell d'Europa proposa un model d'ensenyança d'immersió total en català, basc i gallec en autonomies bilingües / Consejo de Europa propone un modelo de enseñanza de inmersión total en catalán, vasco y gallego en autonomías bilingües

* El PP canvia d'estratègia i farà oposició al Govern no sols amb la crisi sinó amb més temes, com ANV o immigració: "Igualment, aprofitant les eleccions gallegues i basques posaran de nou l'accent en la defensa del castellà i criticaran la política lingüística que estan duent a terme els governs d'aquestes comunitats, amb el consentiment dels socialistes, van assenyalar les mateixes fonts 'populars'."/ El PP cambia de estrategia y hará oposición al Gobierno no solo con la crisis sino con más temas, como ANV o inmigración: "Igualmente, aprovechando las elecciones gallegas y vascas pondrán de nuevo el acento en la defensa del castellano y criticarán a la política lingüística que están llevando a cabo los gobiernos de estas comunidades, con el consentimiento de los socialistas, señalaron las mismas fuentes 'populares'.".


Una ovella i un nen Jesús, ¿raó per una bronca política?

Estar a l'oposició acostuma a cremar a vegades molt més que ser el partit governant. Això fa que alguns partits adoptin un estil de fer oposició per la via de la rebequeria permanent i no la de l'oposició responsable i constructiva. El pessebre de la Plaça Sant Jaume ha sigut víctima del robatori de dues de les figures: un nen Jesús - que ja ha estat reposat - i una ovella. A partir d'aquí Alberto Fernández Díaz (PP) ha tret la conclusió que això són exemples de la inseguretat a la ciutat de Barcelona. Si fins i tot pensen fer un drama del robatori de dues figures de pessebre val més que deixin la política. No confonguin una bretolada molt provablement obra d'un grup d'estudiants tabolaires després d'una nit de farra amb l'ascens de la criminalitat barcelonina.

Una oveja y un niño Jesús, ¿razón por una bronca política?

Estar en la oposición acostumbra a quemar a veces mucho más que ser el partido gobernando. Eso hace que algunos partidos adopten un estilo de hacer oposición por la vía de la pataleta permanente y no la de la oposición responsable y constructiva. El pesebre de la Plaça Sant Jaume ha sido víctima del robo de dos de las figuras: un niño Jesús - que ya ha sido repuesto - y una oveja. A partir de aquí Alberto Fernández Díaz (PP) ha sacado la conclusión de que eso son ejemplos de la inseguridad en la ciudad de Barcelona. Si incluso piensan hacer un drama del robo de dos figuras de pesebre vale más que dejen la política. No confundan una gamberrada mucho probablemente obra de un grupo de estudiantes juerguistas tras una noche de farra con el ascenso de la criminalidad barcelonesa.