31 de març 2009

Cas Yak-42
El 26 de maig de 2003 un Yakolev 42 D - YAK-42 - va patir un accident a Turquia. Els dotze tripulants ucraïnesos i un de bielorús, a més de 62 militars espanyols que tornaven a Espanya des d'Afganistan van morir. Un accident aeri sempre és possible però en el cas de l'avió estavellat sembla que les possibilitats eren més grans. Aquest mateix avió havia estat refusat per altres països que el qualificaven de ferralla amb ales. Fins i tot els militars espanyols havien informat del pèssim estat de l'aparell. Tot i així el govern espanyol presidit per José María Aznar i el ministre de defensa del moment, Federico Trillo van decidir llogar aquella ferralla. Si fins a aquell moment la decisió del ministre Trillo havien portat a una tragèdia, les decisions posteriors d'aquest personatge desvergonyit van anar afegint més ofensa cap als morts i les seves famílies. Trillo va enviar un equip especial a recollir les restes dels militars. Aquests van fer un nyap identificant erròniament les restes. Però tot això va passar per les presses de Trillo que volia tancar un tema incòmode per al PP. Un altre assumpte fosc va ser que poc abans de l'accident Trillo i els seus col·laboradors van eliminar l'assegurança que tenien els militars espanyols que anaven a missions a l'estranger i van contractar una per a ells. En el tema de les identificacions va descobrir-se poc
després que van entregar-se restes equivocades als familiars.
Trillo no ha demostrat el més mínim respecte vers els familiars de les víctimes del YAK-42. Ell sempre tant disposat a dir rucades quan no toca en aquest assumpte ha decidit callar. Vull recordar que Trillo va ser militar, crec que comandant de l'Armada, se suposa que hauria de tenir més respecte pels seus camarades, però és evident que aquest personatge superb no té cap honor.


-----
El 26 de mayo de 2003 un Yakolev 42 D - YAK-42 - patín un accidente a Turquía. Los doce tripulantes ucranianos y uno de bieloruso, además de 62 militares españoles que volvían a España desde Afganistán murieron. Un accidente aéreo siempre es posible pero en el caso del avión estrellado parece que las posibilidades eran más grandes. Este mismo avión había sido rehusado por otros países que le calificaban de chatarra con alas. Incluso los militares españoles habían informado del pésimo estado del aparato. Aun así el gobierno español presidido por José María Aznar y el ministro de defensa del momento, Federico Trillo decidieron alquilar aquella chatarra. Si hasta aquel momento la decisión del ministro Trillo había llevado a una tragedia, las decisiones posteriores de este personaje desvergonzado fueron añadiendo más ofensa hacia los muertes y sus familias. Trillo envió un equipo especial a recoger los restos de los militares. Estos hicieron una chapuza identificando erróneamente los restos. Pero todo eso pasó por las prisas de Trillo que quería cerrar un tema incómodo para el PP. Otro asunto oscuro fue que poco antes del accidente Trillo y sus colaboradores eliminaron el seguro que tenían los militares españoles que iban a misiones al extranjero y contrataron uno para ellos. En el tema de las identificaciones se descubríó poco después de que se entregaron restos equivocados a los familiares.
Trillo no ha demostrado el más mínimo respeto hacia los familiares de las víctimas del YAK-42. Él siempre tan dispuesto a decir burradas cuando no toca en este asunto ha decidido callar. Quiero recordar que Trillo fue militar, creo que comandante de la Armada, se supone que debería tener más respeto por sus camaradas, pero es evidente que este personaje soberbio carece de honor.

La Justícia posa entrebancs a l'aplicació de la L.M.H.

L'aplicació de la Llei de la Memòra Històrica hi ha trobat amb un nou entrebanc. Cap jutjat vol fer-se càrrec de la instrucció d'aquest assumpte i sense que un jutge doni autoritzacions és impossible dur a terme les tasques. El cert, és que era de preveure que això passés. La dreta franquista continua controlant moltes de les institucions fonamentals de l'Estat espanyol i no podien permetre que es restitueixi a les víctimes del feixisme. Les deficiències democràtiques de l'Estat espanyol es posen en evidència una vegada darrera de l'altre. És comprensible que el PP, partit fundat per persones provinents del franquisme tractin de posar entrebancs, el que no es comprensible és que els partits democràtics, i m'estic referint al PSOE, es dediquin a baixar-se els pantalons cada cop que la dreta cavernícola espanyola i d'altres institucions que van donar suport al franquisme, a més de tota la caverna mediàtica comencin a fer soroll.
Com pot exigir-se als ciutadans que compleixin les lleis si les mateixes institucions de l'Estat - la Justícia - fa mans i mànigues per no aplicar les lleis quan aquestes poden afectar un règim criminal i il·legítim que va assassinar i torturar a milers de ciutadans durant 40 anys?.
-----
La aplicación de la Ley de la Memora Histórica se ha encontrado con un nuevo tropiezo. Ningún juzgado quiere hacerse cargo de la instrucción de este asunto y sin que un juez dé autorizaciones es imposible llevar a cabo las tareas. Lo cierto, es que era de preveer que eso pasase. La derecha franquista continúa controlando muchas de las instituciones fundamentales del Estado español y no podían permitir que se restituya a las víctimas del fascismo. Las deficiencias democráticas del Estado español se ponen en evidencia una vez detrás de otra. Es comprensible que el PP, partido fundado por personas provenientes del franquismo traten de poner dificultades, el que no se comprensible es que los partidos democráticos, y me estoy refiriendo al PSOE, se dediquen a bajarse los pantalones cada vez que la derecha cavernícola española y otras instituciones que dieron apoyo al franquismo, además de toda la caverna mediática empiezan a hacer ruido.
¿Como puede exigirse a los ciudadanos que cumplan las leyes si las mismas instituciones del Estado - la Justicia - hacen "manos y mangas" para no aplicar las leyes cuando estas pueden afectar un régimen criminal e ilegítimo que asesinó y torturo a miles de ciudadanos durante 40 años?.

Patxi López, titella de Basagoiti

Dins de l'acord firmat entre PSOE i PP hi ha un punt imposat pel PP com a condició per donar suport a Patxi López que em crida l'atenció. Sabem la fixació que té el PP amb Euskadi i amb tot allò que faci olor a Euskadi, igual els passa amb Catalunya, però aquest punt és curiós. La informació meteorològica d'ETB - televisió pública d'Euskadi - suprimirà els mapes de Navarra i el País Basc francés. Patxi López s'ha venut per un plat de llenties al PP. Que un del PP com Basagoiti sigui president del Parlament basc sembla que no era prou insult però Patxi López per tal de ser Lehendakari està disposat a cedir a totes les exigències del PP.
-----
Dentro del acuerdo firmado entre PSOE y PP hay un punto impuesto por el PP como condición por dar apoyo a Patxi López que me llama la atención. Sabemos la fijación que tiene el PP con Euskadi y con todo lo que haga olor a Euskadi, igual los pasa con Catalunya, pero este punto es curioso. La información meteorológica de ETB - la televisión pública de Euskadi - suprimirá los mapas de Navarra y el País Vasco francés. Patxi López se ha vendido por un plato de lentejas al PP. Que uno del PP como Basagoiti sea presidente del Parlamento vasco parece que no era bastante insulto pero Patxi López para ser Lehendakari está dispuesto a ceder a todas las exigencias del PP.

Un edifici lleigFa dos anys van tancar les portes del cine París situat al Portal de l'Àngel, a pocs metres de l'edifici de Can Jorba, avui El Corte Inglés. L'edifici va ser enderrocat totalment i en el seu lloc s'ha construït l'edifici que veieu a la foto. L'edifici és lleig però en una altra zona de Barcelona, la Diagonal per exemple, passaria desapercebut. Al Portal de l'Àngel fa mal als ulls, trenca l'estètica arquitectònica d'aquest carrer de Barcelona.

-----

Hace dos años cerraron las puertas del cine París situado en el Portal de l'Àngel, a pocos metros del edificio de Can Jorba, hoy El Corte Inglés. El edificio fue derribado totalmente y en su lugar se ha construido el edificio que veis a la foto. El edificio es feo pero en otra zona de Barcelona, la Diagonal por ejemplo, pasaría desapercibido. En el Portal de l'Àngel hace daño en los ojos, rompe la estética arquitectónica de esta calle de Barcelona.

30 de març 2009

Nova vella força política italiana

Nova vella força política italiana

Forza Italia i l'Aliança Nacional s'han fusionat en una sola força política conservadora. Ja fa anys que anaven de la ma Forza Italia de Berlusconi i els neofeixistes de Fini, però ara han decidit unificar forces. El partit populista i molt dretà de Berlusconi sumat als neofeixistes de l'aliança Nacional no pot ser simplement qualificat de partit de dretes. Berlusconi és molt de dretes i Fini és molt d'ultradreta, és a dir, el que s'ha creat a Itàlia és un partit d'ultradreta. El PP ja té un partit a Europa amb el que comparar-se. No només en la ideologia, també en els merders.

-----

Nueva vieja fuerza política italiana

Forza Italia y la Alianza Nacional se han fusionado en una sola fuerza política conservadora. Ya hace años que iban de la mano Forza Italia de Berlusconi y los neofascistas de Fini, pero ahora han decidido unificar fuerzas. El partido populista y muy derechista de Berlusconi sumado a los neofascistas de la alianza Nacional no puede ser simplemente calificado de partido de derechas. Berlusconi es muy de derechas y Fini es muy de ultraderecha, es decir, lo que se ha creado en Italia es un partido de ultraderecha. El PP ya tiene un partido en Europa con el que compararse. No solo en la ideología, también en los asuntos turbios.

Intervenció de la Caja de Castilla La Mancha

Intervenció de la Caja de Castilla La Mancha
Fracassat l'intent de fusió entre Unicaja i Caja de Castilla La Mancha l'Estat i el Banc d'Espanya han decidit intervenir aquesta segona entitat d'estalvi. Ho van fer ahir diumenge, segons diuen, per donar temps a les borses a pair aquesta intervenció. La intervenció va acompanyada d'una injecció de diners per garantir la seva existència i la seva solvència. Sembla que aquesta caixa tot i que no estava abocada a la desaparició si que passava per certes dificultats degudes a la crisi. Però també s'assegura que els fons estan garantits per evitar que els clients corrin a retirar els diners. Alguns informes parlaven d'un forat de 3000 milions d'euros i d'inversions que no han estat del tot rendibles.
-----
Intervención de la Caja de Castilla La Mancha
Fracasado el intento de fusión entre Unicaja y Caja de Castilla La Mancha el Estado y el Banco de España han decidido intervenir ésta segunda entidad de ahorro. Lo hicieron ayer domingo, según dicen, por dar tiempo a las bolsas a digerir esta intervención. La intervención va acompañada de una inyección de dinero para garantizar su existencia y su solvencia. Parece que esta caja aunque no estaba abocada a la desaparición si que pasaba por ciertas dificultades debidas a la crisis. Pero también se asegura de que los fondos están garantizados para evitar que los clientes corran a retirar los dineros. Algunos informes hablaban de un agujero de 3000 millones de euros y de inversiones que no han sido del todo rentables.

29 de març 2009

El defensors del bilingüisme no podrien donar exemple d'allò que prediquen

Els defensors del bilingüisme són més falsos que un bitllet de 7 euros. Fixeu-vos en un detall: Rajoy, líder del PP, que defensa allà on és possible que hi ha d'imposar el bilingüisme és gallec. L'heu escoltat alguna vegada fer declaracions en gallec?. No el sentireu, Rajoy no parla gallec, no en sap. Renega de la llengua de la seva terra però pretén donar lliçons de bilingüisme. Rosa Díez, cap del partit espanyolista UPyD és basca, defensora del bilingüisme, no parla i tampoc entén l'euskera. Basagoiti, cognom basc, dirigent del PP d'Euskadi, i futur president del Parlament basc. No parla ni entén l'euskera. Aquests són alguns dels defensors del bilingüisme i cap d'ells parla la llengua de la seva terra. De quina mena de bilingüisme parlen?. Del madrileny-castellà?. Perquè és evident que quan parlen de bilingüisme no es refereixen ni al català, ni al gallec ni a l'euskera, ni els entenen.
-----
Los defensores del bilingüismo son más falsos que un billete de 7 euros. Fijaos en un detalle: Rajoy, líder del PP, que defiende allá donde es posible que hay de imponer el bilingüismo es gallego. ¿Le habéis escuchado alguna vez hacer declaraciones en gallego?. No le escucharéis, Rajoy no habla gallego, no sabe. Reniega de la lengua de su tierra pero pretende dar lecciones de bilingüismo. Rosa Díez, cabeza del partido españolista UPyD es vasca, defensora del bilingüismo, no habla y tampoco entiende el euskera. Basagoiti, apellido vasco, dirigente del PP de Euskadi, y futuro presidente del Parlamento vasco. No habla ni entiende el euskera. Estos son algunos de los defensores del bilingüismo y ninguno de elos habla la lengua de su tierra. ¿De que tipo de bilingüismo hablan?. ¿Del madrileño-castellano?. Porque es evidente que cuando hablan de bilingüismo no se refieren ni al catalán, ni al gallego ni al euskera, ni los entienden.

RENFE

RENFE
1-Les unitats de rodalia de RENFE adscrites a Catalunya són les més velles en servei. Així ho han denunciat des de CiU. RENFE ho nega, però la veritat, és que RENFE no té cap credibilitat, no sols les unitats - trens - són les més velles, també tenim les catenàries més antigues. RENFE i ADIF no poden negar la desídia de què són responsables. Les incidències que quasi diàriament es produeixen en el servei de rodalies de Catalunya i que pateixen els seus usuaris són la mostra més clara que tant els trens com la infraestructura són un exemple de desídia. Amb el temps que fa que es produeixen les incidències és evident que ni RENFE ni ADIF tenen massa interès a arreglar els problemes.
2-Anuncien que RENFE introduirà unes noves unitats de rodalies que són més llargues que les andanes de les estacions en què s'aturen. Les andanes acostumen a mesurar uns 160 metres i les noves unitats sembla que mesuren 200 metres. Això implicarà que haveran de fer obres per a ampliar les andanes.Històricament les persones que han decidit com es construeixen els ferrocarrils espanyols ho han fet amb el cul, no amb el cervell, així ens va a tots amb aquesta colla d'ineptes. L'exemple més clar és l'AVE. Us posaré dos exemples: les estacions de Guadalajara i de Tarragona de l'AVE no les van construir a Guadalajara i Tarragona, estan a 10 km de la ciutat en el cas de Guadalajara i crec que uns 15 en el cas de la de Tarragona. És com si l'estació de l'AVE de Barcelona l'hagueren construït a Sant Boi.Fa uns dies un grup d'usuaris farts de les incidències de RENFE van decidir fer una protesta. Quan el tren en què viatjaven va aturar en una estació els viatgers van començar a sortir per una porta i a entrar per l'altra. El revisor els va cridar l'atenció. Els usuaris van recordar-li a aquell empleat que el servei que donava RENFE era una merda. Aquell empleat - encara que no va passar res - més li hi valdria haver callat, no tenia ni raó ni el dret a dir res donat el servei que la seva companyia dóna als usuaris.RENFE i ADIF donen un servei nefast als usuaris, però a més encara tenen la poca vergonya de tractar els usuaris amb prepotència. Els usuaris d'aquesta companyia tenen molta paciència.
-----
RENFE
1-Las unidades de cercanías de RENFE adscritas a Catalunya son las más viejas en servicio. Así lo han denunciado desde CiU. RENFE lo niega, pero lo cierto, es que RENFE no tiene ninguna credibilidad, no solo las unidades - trenes - son las más viejas, también tenemos las catenarias más antiguas. RENFE y ADIF no pueden negar la desidia de la que son responsables. Las incidencias que casi a diario se producen en el servicio de cercanías de Catalunya y que sufren sus usuarios son la muestra más clara que tanto los trenes como la infraestructura son un ejemplo de desidia. Con el tiempo que hace que se producen las incidencias es evidente que ni RENFE ni ADIF tienen demasiado interès en arreglar los problemas.
2-Anuncian que RENFE introducirá unas nuevas unidades de cercanías que son más largas que los andenes de las estaciones en las que se paran. Los andenes acostumbran a medir unos 160 metros y las nuevas unidades parece que miden 200 metros. Eso implicará que deberán hacer obras para ampliar los andenes.Históricamente las personas que han decidido como se construyen los ferrocarriles españoles lo han hecho con el culo, no con el cerebro, así nos va a todos con esta pandilla de ineptos. El ejemplo más claro es el AVE. Os pondré dos ejemplos: las estaciones de Guadalajara y de Tarragona del AVE no las construyeron en Guadalajara y Tarragona, están a 10 km de la ciudad en el caso de Guadalajara y creo que unos 15 en el caso de la de Tarragona. Es como si la
estación del AVE de Barcelona la hubiesen construido a Sant Boi.Hace unos días un grupo de usuarios hartos de las incidencias de RENFE decidieron hacer una protesta. Cuando el tren en el que viajaban paró en una estación los viajeros empezaron a salir por una puerta y a entrar por la otra. El revisor les llamó la atención. Los usuarios recordaron a aquel empleado que el servicio que daba RENFE era una mierda. Aquel empleado - aunque no pasó nada - más le valdría haber callado, no tenía ni razón ni el derecho a decir nada dado el servicio que su compañía da a los usuarios.RENFE y ADIF dan un servicio nefasto a los usuarios, pero además aún tienen la poca vergüenza de tratar a los usuarios con prepotencia. Los usuarios de esta compañía tienen mucha paciencia.

La lideressa i Caja Madrid

La lideressa i Caja Madrid
L'ambició d'Esperanza Aguirre és immensa. La lideressa pepera està disposada a passar pel damunt de qui calgui per tal d'arribar al cim del poder. Pot ser lloable que vulgui ser la lideressa suprema del PP, i fins i tot que aspiri a ser presidenta del govern espanyol - Déu ens lliuri d'aquesta calamitat i de l'altra també - però la lideressa té pressa i no té cap mania a l'hora de sacrificar o - intentar-ho - a tot aquell
que se li creui en el seu camí cap al cim i que ella cregui que li pot fer ombra. Un exemple és l'intent de fer-se amb el control de Caja Madrid, segona caixa d'estalvis de l'Estat, carregant-se al president de l'entitat, Miguel Buesa, però ha topat amb l'alcalde de Madrid - una vegada més - el també peper Alberto Ruíz Gallardón que no està disposat que l'ajuntament que ell governa perdi poder dins l'entitat enfront del poder de la lideressa.La lideressa Aguirre hi ha volgut fer amb el control de l'entitat modificant la llei de caixes de la Comunitat de Madrid per assegurar el poder de la Comunitat - ella - enfront del poder dels municipis - especialment Gallardón -. És a dir, s'ha fet una llei a mida dels seus interessos polítics i de les seves ambicions personals. El govern central hi ha decidit intervenir en aquest assumpte recorrent la llei de la lideressa. Esperanza Aguirre vol el poder i el vol ja, i no dubta a fer el que calgui per aconseguir-lo sense cap mirament.
-----
La lideresa y Caja Madrid
La ambición de Esperanza Aguirre es inmensa. La lideresa pepera está dispuesta a pasar por el encima de quien sea necesario para llegar a la cima del poder. Puede ser loable que quiera ser la lideresa suprema del PP, e incluso que aspire a ser presidenta del gobierno español - Dios nos libre de esta calamidad y de la otra también - pero la lideresa tiene prisa y no tiene ninguna manía a la hora de sacrificar o - intentarlo - a todo aquel que se le cruce en su camino hacia la cima y que ella crea que le puede hacer sombra. Un ejemplo es el intento de hacerse con el control de Caja Madrid, segunda caja de ahorros del Estado, cargándose al presidente de la entidad, Miguel Buesa, pero ha topado con el alcalde de Madrid - una vez más - el también pepero Alberto Ruíz Gallardón que no está dispuesto a que el ayuntamiento que él gobierna pierda poder dentro de la entidad frente al poder de la lideresa.La lideresa Aguirre ha querido hacerse con el control de la entidad modificando la ley de cajas de la Comunidad de Madrid para asegurar el poder de la Comunidad - ella - frente al poder de los municipios - especialmente Gallardón -. Es decir, se ha hecho una ley a medida de sus intereses políticos y de sus ambiciones personales. El gobierno central ha decidido intervenir en este asunto recorriendo la ley de la lideresa. Esperanza Aguirre quiere el poder y lo quiere ya, y no duda en hacer lo que sea necesario para conseguirlo sin ningún miramiento.

27 de març 2009

Peper independentistaL'Ajuntament de Cardedeu ha votat i aprovat una moció en favor de l'autodeterminació. Cap novetat. No ha estat el primer municipi de Catalunya ni serà l'últim que aprova mocions semblants. També ho ha fet el Parlament de Catalunya. El més sorprenent és que qui va proposar la moció va ser el regidor del PP, Alfredo Preñanosa, tot i que en el moment de la votació aquest home ha patit una indisposició que li ha impedit votar. Des del PP demanaven el seu cap en una safata i sembla que ha estat cridat per la direcció perquè vagi a donar explicacions a la seu del PP.

-----

El Ayuntamiento de Cardedeu ha votado y aprobado una moción en favor de la autodeterminación. Ninguna novedad. No ha sido el primer municipio de Catalunya ni será el último que aprueba mociones semejantes. También la ha aprobado el Parlament de Catalunya. Lo más sorprendente es que quien propuso la moción fue el concejal del PP, Alfredo Preñanosa, aunque en el momento de la votación este hombre ha sufrido una indisposición que le ha impedido votar. Desde el PP pedían su cabeza en una bandeja y parece que ha estado llamado por la dirección para que vaya a dar explicaciones a la sede del PP.

Els antiavortistes adoctrinen nenes de 15 anys

El col·legi Adoratrices - quin nom!!! - de Logronyo (La Rioja) va exhibir un fotomuntatge en contra de l'avortament a les seves alumnes de 15 anys. En el fotomuntatge es barrejaven imatges de fetus desmembrats amb les del president del govern Zapatero i la ministra Aido, impulsora de la nova llei de l'avortament. La direcció del centre escolar afirma que el contingut és conforme al pensament d'aquesta escola catòlica.
-----
El colegio Adoratrices - ¡¡¡vaya nombre!!! - de Logroño (La Rioja) exhibió un fotomontaje en contra del aborto a sus alumnas de 15 años. En el fotomontaje se mezclaban imágenes de fetos desmembrados con las del presidente del gobierno Zapatero y la ministra Aido, impulsora de la nueva ley del aborto. La dirección del centro escolar afirma que el contenido es conforme al pensamiento de esta escuela católica.

26 de març 2009

La Diputació de Castelló finança llibres profranquistes

La Diputació provincial de Castelló, presidida per l'inefable Carlos Fabra (Partit Popular) ha finançat amb diners públics de la Diputació de Castelló - en mans del PP i de Fabra - el llibre 'España, sueño imposible' de José Luís Lapeña - coronel de l'exèrcit espanyol - que defensa el cop d'Estat del 36. El llibre en qüestió no només defensa i justifica el cop del 36 que va acabar convertint-se en tres anys de ferotge guerra civil, en realitat qualifica de cop el triomf electoral del Front Popular. Va en la mateixa línia que tota la trepa dels Pio Moa i altres revisionistes profranquistes tant de moda en els últims anys, i tots tant pròxims al PP. El pròleg d'aquest llibre està escrit pel mateix Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló.
-----
La Diputación provincial de Castelló, presidida por el inefable Carlos Fabra (Partido Popular) ha financiado con dinero público de la Diputación de Castelló - en manos del PP y de Fabra - el libro 'España, sueño imposible' de José Luís Lapeña - coronel del ejército español - que defiende el golpe de Estado del 36. El libro en cuestión no solo defiende y justifica el golpe del 36 que acabó convirtiéndose en tres años de feroz guerra civil, en realidad califica de golpe el triunfo electoral del Frente Popular. Va en la misma línea que toda la camarilla de los Pio Moa y otros revisionistas profranquistas tan modo en los últimos años, y todos tan próximos al PP. El prólogo de este libro está escrito por el mismo Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló.

25 de març 2009

Els desvaris de Losantos

Federico Jiménez Losantos, locutor estrella de la COPE, fa molts anys que no toca ni quarts ni hores.

Vídeo: LOSANTOS PARLANT DE TARDÀ
Losantos parlant de Joan Tardà.

Vídeo: LOSANTOS PARLANT DEL CAGANER D'EN BONO
Losantos fa una de les seves "disertacions" al voltant del futur caganer d'el president del Congrés José Bono. El primer que sorprén és que no té ni idea de que és un caganer.

Vídeo: LOSANTOS QUALIFICA DE DIABÒLIC A ZAPATERO
Losantos atacant a Zapatero
Vídeo: LOSANTOS NO TOCA NI QUARTS NI HORES
Losantos no toca ni quarts ni hores

Vídeo: ELS DESVARIS DE FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
El primer fragment és Carme Chacón però li serveix a Losantos per acabar barrejant en un mateix fragment a la mateixa Chacón, a Agustina d'Aragó i Marta Sánchez.

El PP derrotat a l'Eurocambra

L'enèsim intent del PP de reprovar la immersió lingüística s'ha quedat en no res. Alejo Vidal-Quadras va intentar novament que el Parlament Europeu es declarés contrari a la immersió lingüística però els diputats catalans de PSC, CiU i ICV, i bascos del PNB i EA van aconseguir tombar la proposta pepera i aprovar una altra moció favorable a la immersió lingüística. Per a això han hagut de fer pedagogia als eurodiputats que havien rebut cartes demanant-los el vot per a la moció pepera. No crec que això s'hagi acabat aquí, el PP ho tornarà a intentar, desgraciadament. Els del PP - i els seus clons de C's - diuen que la llengua que s'ha de fer servir és la llengua materna dels estudiants. Revisem aquesta qüestió?. Els senyors del PP i de C's tenen una idea aproximada de quantes llengües es parlen a Catalunya si ens atenem als orígens dels immigrants?. Aplicant el que proposen els senyors Vidal-Quadras o Alberto Rivera al peu de la lletra tindriem una escola amb més de 80 llengües maternes. O no ho havien pensat això?. Quin disbarat, senyors, vostés no tenen cervell, no pensen. La llengua catalana és la llengua d'aquest país dit Catalunya, els agradi a Vidal-Quadras, Luís Herrero, Losantos o Albert Rivera, o no els agradi, aquesta és la nostra llengua comuna, la del nostre país.La immersió lingüística garanteix que els nois i noies de Catalunya surtin de l'escola coneixen ambdues llengües oficials. Carregar-se aquest sistema és un disbarat que des de fa quasi trenta anys funciona a Catalunya i que només el PP i la dreta cavernícola espanyola hi estan en contra, justament una dreta espanyola que té les seves arrels ideològiques en el franquisme. Per sort, a Catalunya hem pogut recuperar la nostra llengua perquè tenim una democràcia, només els antidemòcrates s'oposen.
------

El enésimo intento del PP de reprobar la inmersión lingüística se ha quedado en no nada. Alejo vidal-quadras intentó nuevamente que el Parlamento Europeo se declarase contrario a la inmersión lingüística pero los diputados catalanes de PSC, CiU e ICV, y vascos del PNV y EA consiguieron tumbar la propuesta pepera y aprobar otra moción favorable a la inmersión lingüística. Para eso han debido hacer pedagogía a los eurodiputados que habían recibido cartas pidiéndoles el voto para la moción pepera. No creo que eso se haya acabado aquí, el PP lo volverá a intentar, desgraciadamente. Los del PP - y sus clones de C s - dicen que la lengua que se debe usarse es la lengua materna de los estudiantes. ¿Revisamos esta cuestión?. Los señores del PP y de C s ¿tienen una idea aproximada de cuantas lenguas se hablan en Catalunya si atendemos a los orígenes de los inmigrantes?. Aplicando lo que proponen los señores Vidal-Quadras o Alberto Rivera al pie de la letra tendríamos una escuela con más de 80 lenguas maternas. ¿O no la habían pensado eso?. Que disparate, señores, ustedes no tienen cerebro, no piensan. La lengua catalana es la lengua de este país llamado Catalunya, los gusté a Vidal-Quadras, Luís Herrero, Losantos o Albert Rivera, o no les guste, ésta es nuestra lengua común, la de nuestro país. La inmersión lingüística garantiza que los chicos y chicas de Catalunya salgan de la escuela conozcn ambas lenguas oficiales. Cargarse este sistema es un disparate que desde hace casi treinta años funciona en Catalunya y que solo el PP y la derecha cavernícola española están en contra, mismamente una derecha española que tiene sus raíces ideológicas en el franquismo. Por suerte, en Catalunya hemos podido recuperar nuestra lengua porque tenemos una democracia, solo los antidemócratas se oponen.

24 de març 2009

El Vaticà contra els condons

El Vaticà en general i Benet XVI porten una temporada llarga de desencerts. El més sorprenent és que sembla que s'entossudeixin a escandalitzar a tothom. Fa unes setmanes era l'assumpte del bisbe negacionista i lefebvrià Williamson que va ser restituït pel Sant Pare, amb el conseqüent emprenyament dels jueus. Ara Benet XVI afirma que l'ús dels preservatius agreuja el problema de la SIDA. La responsabilitat augmenta com més alta és o pot ser la influència sobre la societat, i, sembla que en el Vaticà han optat per la irresponsabilitat total.
-----
El Vaticano en general y Benedicto XVI llevan una temporada larga de desaciertos. Lo más sorprendente es que parece que se empeñen a escandalizar a todo el mundo. Hace unas semanas era el asunto del obispo negacionista y lefebvriano Williamson que fue restituido por el Santo Padre, con el consecuente fastidio de los judíos. Ahora Benedicto XVI afirma que el uso de los preservativos agrava el problema de la SIDA. La responsabilidad aumenta cuanto más alta es o puede ser la influencia sobre la sociedad, y, parece que en el Vaticano han optado por la irresponsabilidad total.

Zapatero i Kosovo

El govern espanyol dóna la nota. Han retirat les tropes de Kosovo. Això personalment no m'importa, però si les raons per les que ho han fet. Fa un any Kosovo va declarar-se independent de Sèrbia, el govern espanyol no va reconèixer aquesta independència posicionant-se al costat de Sèrbia i Rússia. Ja llavors les raons adduïdes eren que el govern espanyol no podia acceptar les declaracions d'independència unilaterals. El gran problema d'Espanya és que també té territoris que podrien decidir un dia seguir el mateix camí que Kosovo i lamentablement Espanya podria empendre el mateix camí de Sèrbia, perquè el govern espanyol, independentment quin sigui el partit que governi, quan se li rasca una mica treu al cavernícola de l'altiplà embolicat en la seva "rojigualda". Les independències de diversos Estats, alguns dels quals són ara membres de la UE, han posat la por al cos als governs espanyols, però hi ha bèsties que quan tenen por poden ser molt perilloses. I de les reaccions violentes de l'Estat espanyol i dels seus gossos de presa la ciutat on visc en sap molt.Zapatero ha retirat els seus soldadets de Kosovo, ho ha fet perquè no està d'acord amb la independència de Kosovo. Creu que no es pot permetre que els països s'independitzin per pròpia iniciativa. Li vull recordar que els pobles tenen el dret a independitzar-se quan l'Estat del que formen part no garanteix
els seus drets.No espero que Zapatero ho entengui, tampoc Rajoy, en aquesta matèria tots dos pensen igual, tots dos són espanyols, tots dos tenen una tradició i un exemple a seguir que els han marcat tots els cretins coronats i generals descerebrats que han governat Espanya..Potser se li han enfadat els Estats Units i altres aliats europeus, però segurament a Sèrbia li posaran una medalla, esperem que no l'hagi de pagar com Aznar que va voler la medalla del Congrés dels Estats Units - finalment no concedida encara que alguns diners va costar a l'erari públic - per xupar-li el puro a Bush.
-----
El gobierno español da la nota. Han retirado las tropas de Kosovo. Eso personalmente no me importa, pero si las razones por las que lo han hecoo. Hace un año Kosovo declaróse independiente de Serbia, el gobierno español no reconoció esta independencia posicionándose al lado de Serbia y Rusia. Ya entonces las razones aducidas eran que el gobierno español no podía aceptar las declaraciones de independencia unilaterales. El gran problema de España es que también tiene territorios que podrían decidir un día seguir el mismo camino que Kosovo y lamentablemente España podría tomar el mismo camino de Serbia, porque el gobierno español, independientemente cuál sea el partido que gobierne, cuando se le rasca un poco saca al cavernícola de la meseta enredada en su "rojigualda". Las independencias de varios Estados, algunos de los cuales son ahora miembros de la UE, han puesto el miedo al cuerpo a los gobiernos españoles, pero hay bestias que cuando tienen miedo pueden ser muy peligrosas. Y de las reacciones violentas del Estado español y de sus perros de presa la ciudad donde vivo sabe mucho.Zapatero ha retirado sus soldaditos de Kosovo, la ha hecho porque no está de acuerdo con la independencia de Kosovo. Cree que no se puede permitir que los países se independicen por propia iniciativa. Le quiero recordar que los pueblos tienen el derecho a independizarse cuando el Estado del que forman parte no garantiza sus derechos.No espero que Zapatero lo entendí, tampoco Rajoy, en esta materia ambos piensan igual, ambos son españoles, ambos tienen una tradición y un ejemplo a seguir que los han legado todos los cretinos coronados y generales descerebrados que han gobernado España..Quizá se le han enfadado los Estados Unidos y otros aliados europeos, pero seguramente en Serbia le pondrán una medalla, esperemos que no la tenga que pagar como Aznar que quiso la medalla del Congreso de los Estados Unidos - finalmente no concedida aunque algunos dinero costó al erario público - poor chuparle el puro a Bush.

19 de març 2009

Ana Botella i Bilbado

Deia Grouxo Marx que "És millor callar i semblar tonto que parlar i esvair qualsevol mena de dubte". Ana Botella faria be seguint aquest consell i no parlar.
-----
Decía Grouxo Marx que "Es mejor callar y parecer tonto que hablar y desvanecer cualquier tipo de duda". Ana Botella haría bien siguiendo este consejo y no hablar.

14 de març 2009

Llargues al finançament de Catalunya

Llargues al finançament de Catalunya
El govern espanyol continua incomplint amb Catalunya en l'assumpte del finançament. Aquest assumpte hauria d'haver quedat tancat el mes d'agost. Han anat passant mesos, al desembre deien que això ja estava, que ho aprovarien abans d'acabar l'any, Va acabar l'any i continuàvem sense el nou finançament. Després van dir que s'aprovaria després de les eleccions d'Euskadi i Galícia. Aquestes s'han celebrat i el govern diu ara que tot queda aplaçat fins que es formi el nou govern de Galícia. Estic segur que arribarà aquesta data i el govern dirà que serà després de les eleccions europees. El govern va donant llargues amb l'esperança que el Tribunal Constitucional anuli tor o part de l'Estatut. Joan Herrera (ICV) pregunta al govern si també s'excusarà amb les eleccions europees per no tancar l'acord de finançament. Fa poc des del govern espanyol s'ha xifrat el futur nou finançament - si algun dia arriba a existir - en 1400 milions, molt lluny dels 5200 milions calculats per CiU.
-----
-----
Largas a la financiación de Catalunya
El gobierno español continúa incumpliendo con Catalunya en el asunto de la financiación. Este asunto debería haber quedado cerrado el mes de agosto. Han ido pasando meses, en diciembre decían que eso ya estaba, que lo aprobarían antes de acabar el año, Acabó el año y continuábamos sin la nueva financiación. Después dijeron que se aprobaría tras las elecciones de Euskadi y Galicia. Estas se han celebrado y el gobierno dice ahora que todo queda aplazado hasta que se forme el nuevo gobierno de Galicia. Estoy seguro de que llegará esta fecha y el gobierno dirá que será tras las elecciones europeas. El gobierno va dando largas con la esperanza que el Tribunal Constitucional anule todo o parte del Estatuto. Joan Herrera (ICV) pregunta al gobierno si también se excusará con las elecciones europeas por no cerrar el acuerdo de financiación. Hace poco desde el gobierno español se ha cifrado la futura nueva financiación - si algún día llega a existir - en 1400 millones, muy lejos de los 5200 millones calculados por CiU.

Gürtel, enèsim capítol en la trama de corrupció del PP

Gürtel, enèsim capítol en la trama de corrupció del PP
Garzón s'ha inhibit del cas Gürtel en favor dels Tribunals Superiors de Justícia de València i Madrid. Això ha succeït després d'haver-hi interrogat novament al sastre del president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. José Tomás, el sastre, va confeccionar diversos vestits per al president Camps que van ser pagats, segons s'ha dit, per Francisco Correa, el principal imputat en el cas Gürtel.
Les actuacions de Garzón tenen als dirigents pepers al límit del col·lapse nerviós. La portaveu del PP va atacar molt durament al jutge Garzón dient que ell ha acabat sent la víctima de "l'espiral que ell mateix ha organitzat.Però aquesta trama arriba molt amunt en el PP. Correa tenia una llotja - en el Master Series de Madrid - al seu nom i una altra a nom de la seva empresa molt freqüentades per diversos dirigents del PP, en el cas de la llotja a nom de Correa hi van assistir la filla i el gendre d'Aznar. Interrogada sobre aquest punt Ana Botella, mare i sogra dels al·ludits - que apareixen en diverses fotos a la llotja de Correa - només ha estat capaç d'afirmar que a la seva filla li agraden les fotos i que la seva filla té fotos amb milers de persones. Doncs, jo de vosté em preocuparia si totes són com Francisco Correa.Tot i que crec que tothom té dret a defensar-se crec que s'han de fer arguments amb més sentit comú. Ana Mato ha sigut esquitxada pel cas Gürtel en que està imputat l'exalcalde de Pozuelo, que va ser el seu marit. La senyora de Cospedal per defensar a la seva companya de partit ha decidit recórrer a Déu i al feminisme. No em faci riure, pobres dones i pobres drets de les dones si depengués de les dones del PP. A més, no sé que té que veure el feminisme en aquest assumpte. A veure, si la senyora Mato - aquella que va dir que els nens andalusos eren ignorants - es veu esquitxada per les activitats dels seu exmarit per alguna cosa serà. Potser tenen negocis en comú. La vicepresidenta del govern li ha llegit la cartilla a de Cospedal.
-----
Vídeos amb les declaracions / Videos con las declaraciones
-----
Gürtel, enésimo capítulo en la trama de corrupción del PP
Garzón se ha inhibido del caso Gürtel en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid. Eso ha sucedido tras haber interrogado nuevamente al sastre del presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. José Tomás, el sastre, confeccionó varios trajes para el presidente Camps que fueron pagados, según se ha dicho, por Francisco Correa, el principal imputado en el caso Gürtel.Las actuaciones de Garzón tienen a los dirigentes peperos al límite del colapso nervioso. La portavoz del PP atacó muy duramente al juez Garzón diciendo que él ha acabado siendo la víctima de "la espiral que él mismo ha organizado.Pero esta trama llega muy arriba en el PP. Correa tenía un palco - en el Máster Series de Madrid - a su nombre y otra a nombre de su empresa muy concurridas por diversos dirigentes del PP, en el caso del palco a nombre de Correa asistieron a la hija y el yerno de Aznar. Interrogada sobre este punto Ana Botella, madre y suegra de los aludidos - que aparecen en varias fotos a el palco de Correa - solo ha sido capaz de afirmar que a su hija le gustan las fotos y que su hija tiene fotos con miles de personas. Pues yo de usted me preocuparía si todas son como Francisco Correa.Aunque creo que todo el mundo tiene derecho a defenderse creo que se deben hacer argumentos con más sentido común. Ana Mato ha sido salpicada por el caso Gürtel en que está imputado el exalcalde de Pozuelo, que fue su marido. La señora de Cospedal para defender a su compañera de partido ha decidido recorrer a Dios y al feminismo. No me haga reír, pobres mujeres y pobres derechos de las mujeres si dependiese de las mujeres del PP. Además, no sé que tiene que ver el feminismo en este asunto. A ver, si la señora Mato - aquella que dijo que los niños andaluces eran ignorantes - se ve salpicada por las actividades de los su exmarido por algo será. Quizá tienen negocios en común. La vicepresidenta del gobierno le ha leído la cartilla a de Cospedal.

12 de març 2009

Caspa TV

Us presento al botifler oficial de l'Imperi, Alberto Boadella que no deixa passar cap oportunitat per insultar la terra que el va veure néixer i a la "periodista" espanyola María Teresa Campos que fa tot el possible per donar veu al botiflerisme.
botifler
Durant la guerra de Successió (1704-14), als Països Catalans, dit dels partidaris de Felip V de Castella, per a distingir-los dels maulets o vigatans, partidaris del rei arxiduc Carles III
botifler
Dit de qui col·labora amb els enemics del seu país
botifler
Nom donat als habitants de Cervera, de Manlleu, d'Alacant i d'alguna altra població pels pobles veïns pel fet d'haver estat partidaris de Felip V de Castella durant la guerra de Successió
botifler -a
[1700; variant de botinflar, -at 'galtut'].
1 adj i m i f 1 Que té les galtes molt grosses.
2 fig Inflat, presumit, arrogant.
2 m i f HIST 1 Durant la guerra de Successió, als Països Catalans, dit dels partidaris de Felip V de Castella.
2 obs i desp Nom donat als habitants de certes poblacions pels pobles veïns pel fet d'haver estat partidaris de Felip V de Castella durant la guerra de Successió.
3 p ext Dit del català que col·labora amb els enemics del seu país.
Os presento al botifler oficial del Imperio, Alberto Boadella que no deja pasar ninguna oportunidad por insultar la tierra que le vio nacer y a la "periodista" española María Teresa Campos que hace todo lo posible por dar voz al botiflerismo.
botifler
Durante la guerra de Sucesión (1704-14), en los Países Catalanes, dedo de los partidarios de Felip V de Castilla, para distinguirlos de los maulets o vigatans, partidarios del rey archiduque Carlos III
botifler
Dedo de quien colabora con los enemigos de su país
botifler
Nombre dado a los habitantes de Cervera, de Manlleu, de Alicante y de alguna otra población por los pueblos vecinos por el hecho de haber estado partidarios de Felip V de Castilla durante la guerra de Sucesión
botifler -a
[1700; variante de botinflar, -át 'mofletudo']1 adj y m y f
1 Que tiene las mejillas muy gordas.
2 fig Hinchado, presumido, arrogando. 2 m y f HIST
1 Durante la guerra de Sucesión, en los Países Catalanes, dicho de los partidarios de Felip V de Castilla.
2 obs y desp Nombre dado a los habitantes de ciertas poblaciones por los pueblos vecinos por el hecho de haber estado partidarios de Felip V de Castilla durante la guerra de Sucesión.
3 p ext Dedo del catalán que colabora con los enemigos de su país.

Armari elèctric Ronda St. Pere

Aquest armari elèctric es troba a la Ronda Sant Pere 23 de Barcelona, al costat de les parades dels autobusos. Fa una mica més d'un any estava en un estat semblant a com està ara. Va arribar a un punt en que quasi va caure, només els cables impedien que caigués a terra, o fins i tot que acabés dins d'un autobús. Va costar dos o tres mesos de continues denúncies que es decidís algú a donar l'ordre d'arreglar-lo. Ho van fer. Però un any més tard la situació es repeteix. Algú hauria de pensar que no pot ser normal que en només
un any la base prefabricada de l'armari comenci a fer-se miques.
Este armario eléctrico se encuentra en la Ronda Sant Pere 23 de Barcelona, junto a las paradas de los autobuses. Hace algo más de un año estaba en un estado similar a como está ahora. Llegó a un punto que casi se cayó, sólo los cables impedían que cayera al suelo, o incluso que acabara dentro de un autobús. Costó dos o tres meses de continuas denuncias que se decidiera alguien a dar la orden de arreglarlo. Lo hicieron. Pero un año más tarde la situación se repite. Alguien debería pensar que no puede ser normal que en sólo un año la base prefabricada del armario empiece a hacerse añicos.


SouvenirsAquesta imatge no l'he fet a Sevilla, correspon a una tenda del carrer dels Comtes, cantonada amb el carrer dels Brocaters. En aquesta tenda, com en totes les tendes de souvenirs de la nostra ciutat es venen elements que poc o res tenen a veure amb el nostre país, des de vestits de flamenca a barrets mexicans. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya hi haurien demanar a les tendes de souvenirs que comencin a suprimir aquests elements aliens a Catalunya i a Barcelona i que només es venguin elements representatius de la nostra ciutat i el nostre país.
-----
Esta imagen no la he tomado en Sevilla, corresponde a una tienda de la calle dels Comtes, esquina con la calle dels Brocaters. En esta tienda, como en todas las tiendas de souvenirs de nuestra ciudad se venden elementos que poco o nada tienen que ver con nuestro país, desde vestidos de flamenca a sombreros mexicanos. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya deberían pedir en las tiendas de souvenirs que empiecen a suprimir estos elementos ajenos a Catalunya y a Barcelona y que solo se vendan elementos representativos de nuestra ciudad y nuestro país.

Manifestació contra el Pla de BolonyaPels carrers de Barcelona s'ha celebrat la manifestació contra el Pla de Bolonia. El que s'haurien d'haver estalviat són les pintades.

Francisco Granados

Francisco Granados responsable de la trama dels espies de la Comunitat de Madrid es dedica a acusar altres persones de fer públiques informacions i dades. Es a dir, un individu que organitza un servei d'espionatge per esbrinar quines són les activitats de gent del seu propi partit però que són parts d'altres faccions diferents a la que ell pertany llença acusacions contra altres persones de fer públiques dades d'aquesta trama. Vull recordar que Francisco Granados és conseller de Presidència, Justicia e Interior del govern que presideix Esperanza Aguirre.
Francisco Granados responsable de la trama de los espías de la Comunidad de Madrid se dedica a acusar a otras personas de hacer públicas informaciones y datos. Es decir, un individuo que organiza un servicio de espionaje por averiguar cuáles son las actividades de gente de su propio partido pero que son parte de otras facciones diferentes a la que él pertenece lanza acusaciones contra otras personas de hacer públicos datos de esta trama. Quiero recordar que Francisco Granados es consejero de Presidencia, Justicia e Interior del gobierno que preside Esperanza Aguirre.

BATUSSA ENTRE PP I PSOE DE MADRID

Ahir era 11 de març de 2009, es commemorava l'atemptat que cinc anys enrere va causar 191 morts entre els usuaris de les Rodalies de Madrid quan una sèrie d'explosions van produir-se en quatre trens plens de treballadors i estudiants. No tornaré a parlar de quin va ser el comportament dels que llavors eren el govern espanyol (PP), ni de quina va ser la seva actitud durant els quatre anys posteriors, ni de quin va ser el tractament que certs mitjans afins al PP van tenir. Fa cinc anys van morir 191 persones a Madrid i la classe política, especialment la que llavors era el govern no va saber estar en el seu lloc. Però cinc anys després són els dos partits majoritaris els que no estan a l'alçada i prefereixen seguir esbatussant-se mútuament i sense cap vergonya. Pocs dies abans de l'acte commemoratiu que s'havia de fer a Madrid en el monument construït per homenatjar les víctimes ens assabentem que el monument havia patit un important deteriorament i que ningú se n'havia preocupat. Així és com la classe política respecta a les víctimes del terrorisme, així i fent-les servir com a arma política com ha estat fent el PP convertint l'AVT (Associació de Víctimes del Terrorisme) en un dels seus braços. Però si el PP n'és responsable principal d'aquest disbarat, el PSOE no està exempt de la seva part de culpa.
-----
-----
Ayer era 11 de marzo de 2009, se conmemoraba el atentado que cinco años atrás causó 191 muertos entre los usuarios de las Cercanías de Madrid cuando una serie de explosiones se produjeron en cuatro trenes llenos de trabajadores y estudiantes. No volveré a hablar de cuál fue el comportamiento de los que entonces eran el gobierno español (PP), ni de cuál fue su actitud durante los cuatro años posteriores, ni de cuál fue el tratamiento que ciertos medios afines al PP tuvieron. Hace cinco años murieron 191 personas a Madrid y la clase política, especialmente la que entonces era el gobierno no supo estar en su lugar. Pero cinco años después son los dos partidos mayoritarios los que no están a la altura y prefieren seguir arreándose mutuamente y sin ninguna vergüenza. Pocos días antes del acto conmemorativo que se tenía que hacer en Madrid en el monumento construido por homenajear las víctimas nos enteramos que el monumento había sufrido un importante deterioro y que nadie se había preocupado. Así es como la clase política respeta a las víctimas del terrorismo, así y usándolas como arma política como ha estado haciendo el PP convirtiendo la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) en uno de sus brazos. Pero si el PP es responsable principal de este disparate, el PSOE no está exento de su parte de culpa.

Basagoiti, l'home que treu i posa Lehendakaris

Les paraules de Basagoiti són d'una prepotència preocupant, afirma sense cap vergonya que ells - el del PP - posen i trauen Lehendakaris. Si ens atenim al fet que la llei de partits aprovada durant el govern del PP - amb el vot a favor de PP, PSOE, CiU, CC i el Partit Andalusista - que va permetre les successives il·legalitzacions de llistes abertzales - vull recordar que aquesta llei ha deixat fora llistes que van obtenir 160.000 vots en les eleccions anteriors i 100.000 en les actuals malgrat que no es presentaven i per tant van considerar-se vots nuls - i això ha permés que PSE i PP puguin decidir qui és el Lehendakari d'Euskadi. Si repassem les paraules podem entendre perfectament quina era la idea d'aquella llei de partits l'objectiu de la qual era segons les declaracions fetes llavors «garantir» el funcionament del sistema democràtic: "Impedint que un partit polític pugui, de forma reiterada i greu, atemptar contra aquest règim democràtic de llibertats, justificar el racisme i la xenofòbia o donar suport políticament la violència i les activitats de les bandes terroristes.". Llàstima que els fets demostren que la llei només ha estat l'argument legal per conculcar els drets de 160.000 persones a Euskadi, ja que mai s'ha fet servir contra partits que facin declaracions racistes i xenòfobes que continuen actuant amb total impunitat.
-----
-----
Las palabras de Basagoiti son de una prepotencia preocupante, afirma sin vergüenza que ellos - los del PP - ponen y quitan Lehendakaris. Si nos atenemos al hecho de que la ley de partidos aprobada durante el gobierno del PP - con el voto a favor de PP, PSOE, CiU, CC y el Partido Andalusista - que permitió las sucesivas ilegalizaciones de listas abertzales - quiero recordar que esta ley ha dejado fuera listas que obtuvieron 160.000 votos en las elecciones anteriores y 100.000 en las actuales aunque no se presentaban y por tanto se consideraron a votos nulos - y eso ha permitido que PSE y PP puedan decidir quién es el Lehendakari de Euskadi. Si repasamos las palabras podemos entender perfectamente cuál era la idea de aquella ley de partidos cuyo objetivo era según las declaraciones hechas entonces «garantizar» el funcionamiento del sistema democrático: "impedir que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas. ". Lástima que los hechos demuestran que la ley sólo ha sido el argumento legal para conculcar los derechos de 160.000 personas en Euskadi, ya que nunca se ha utilizado contra partidos que hacen declaraciones racistas y xenófobas que continúan actuando con total impunidad.

11 de març 2009

Camps, un dels seus

Camps, un dels seus
La direcció del PP va reunir-se ahir per donar suport al president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, implicat segons l'auto judicial del jutge Garzón en l'operació Gürtel. En el marc del Foro ABC tota la plana major del PP va recolzar a Camps. Ahir també es tancaven les sessions de la comissió dels espies de la Comunitat de Madrid, una comissió que ha servit per a no res. A l'acte del Foro ABC han acudit molts dels imputats en la trama de corrupció i també molts empresaris que van anar a escoltar a Francisco Camps. Aquest acte del Foro ABC retrata a tots i cadascun dels presents, començant pels mateixos organitzadors i per tots aquells que hi eren presents en l'acte.
-----
Camps, uno de los suyos
La dirección del PP se reunió ayer para dar su apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, implicado según el auto judicial del juez Garzón en la operación Gürtel. En el marco del Foro ABC toda la llanura mayor del PP apoyó en Campos. Ayer también se cerraban las sesiones de la comisión de los espías de la Comunidad de Madrid, una comisión que ha servido para no nada. Al acto del Foro ABC han acudido muchos de los imputados en la trama de corrupción y también muchos empresarios que fueron a escuchar en Francisco Camps. Este acto del Foro ABC retrata a todos y cada uno de los presentes, empezando por los mismos organizadores y por todos aquellos que estaban presentes en el acto.

Arbitrarietats aeroportuàries

Arbitrarietats aeroportuàries
Fa quatre anys a un ciutadà austríac se li va impedir l'embarcament en l'aeroport de Viena perquè portava una raqueta de tenis. La raó de llavors va ser l'aplicació d'una normativa de seguretat aeroportuària que s'aplica des de l'any 2003 a la UE. El problema d'aquesta normativa és que no és pública. I és per això que el Tribunal de Justícia de la UE ha considerat no vinculant i ha donat la raó al ciutadà austríac. Recordo quan es deia que el no conèixer una llei no vol dir que no l'hagis de complir. El problema és que jo si crec que per complir una llei s'ha de conèixer, en cas contrari no pot exigir-se el seu compliment. I la seva aplicació pot considerar-se un acte arbitrari. Un dels arguments per no fer pública aquesta normativa era que no volien donar pistes als terroristes. Es a dir, no publiquen una normativa de seguretat per no donar pistes als terroristes però els passatgers han de complir-la tot i que no tinguin forma de coneixer-la. Quin disbarat. A mes de protegir-nos dels terroristes algú ens hauria de protegir dels nostres protectors.
-----
Arbitrariedades aeroportuarias
Hace cuatro años a un ciudadano austriaco se le impidió el embarque en el aeropuerto de Viena porque llevaba una raqueta de tenis. La razón de entonces fue la aplicación de una normativa de seguridad aeroportuaria que se aplica desde el año 2003 en la UE. El problema de esta normativa es que no es pública. Y es por eso que el Tribunal de Justicia de la UE la ha considerado no vinculante y ha dado la razón al ciudadano austriaco. Recuerdo cuando se decía que no conocer una ley no quiere decir que no la tengas que cumplir. El problema es que yo si creo que para cumplir una ley se ha de conocer, en caso contrario no puede exigirse su cumplimiento. Y su aplicación puede considerarse un acto arbitrario. Uno de los argumentos para no hacer pública esta normativa era que no querían dar pistas a los terroristas. Es decir, no publican una normativa de seguridad para no dar pistas a los terroristas pero los pasajeros deben cumplirla aunque no tengan forma de conocerla. Vaya disparate. En vez de protegernos de los terroristas alguien nos debería proteger de nuestros protectores.

Investigació cèl·lules mare embrionàriesInvestigació cèl·lules mare embrionàries
El president Obama ha aixecat les restriccions que va posar Bush al finançament de la investigació amb cèl·lules mare embrionàries. Aquestes cèl·lules poden servir per guarir malalties que amb altres procediments és impossible. Bush havia prohibit el finançament per raons morals, però segurament que ell no dubtaria en posar-se en tractament amb aquesta tècnica si li anés la vida.


Investigación células madre embrionarias
El presidente Obama ha levantado las restricciones que puso Bush a la financiación de la investigación con células madre embrionarias. Estas células pueden servir por sanar enfermedades que con otros procedimientos es imposible. Bush había prohibido la financiación por razones morales, pero seguramente que él no dudaría en ponerse en tratamiento con esta técnica si le fuese la vida.

El Constitucional, l'avortament i el PP

El Constitucional, l'avortament i el PP
En el PP ha advertit que portarà al Constitucional la llei de l'avortament ja que segons
María Dolores de Cospedal és aberrant que les noies de 16 anys puguin decidir avortar sense el consentiment dels seus pares. Fixeu-vos en la següent frase de la senyora de Cospedal: "Si el Govern segueix endavant amb la seva idea de permetre que una nena que no pot comprar tabac pugui decidir avortar no descartem acudir al TC". Aquesta senyora confon naps i cols. L'ideal seria no haver de recórrer a l'avortament. Per això caldria que la gent jove fes servir mitjans anticonceptius. I permeteu-me la grolleria, a la gent li agrada follar, fins i tot a la gent del PP li deu agradar follar, i el condó evita molts d'aquests embarassos juvenils, però aquesta dreta de les cavernes també estan en contra dels preservatius, de la píndola i d'altres procediments. I tot perquè són uns hipòcrites. Les nenes i nens adolescents follen siguin els seus pares del PP o d'altres partits polítics. I si fessin servir preservatius s'estalviarien després haver de recórrer a avortaments. I potser la raó que es faci una llei que permeti interrompre l'embaràs sense haver de demanar permís als pares potser és per evitar coses pitjors, com que els seus pares les facin fora de casa. I és curiós que qui s'oposa a l'avortament sigui la gent que si la nena es queda embarassada la porten a Londres perquè pugui avortar.
El Constitucional, el aborto y el PP
El PP ha advertido que llevará al Constitucional la ley del aborto ya que según María Dolores de Cospedal es aberrante que las chicas de 16 años puedan decidir abortar sin el consentimiento de sus padres. Fijaos en la siguiente frase de la señora de Cospedal: "Si el Gobierno sigue adelante con su idea de permitir que una niña que no puede comprar tabaco pueda decidir abortar no descartamos acudir al TC". Esta señora confunde nabos y coles. Lo ideal sería no tener que recorrer al aborto. Por eso sería necesario que la gente joven utiliza métodos anticonceptivos. Y permítidme la grosería, a la gente le gusta follar, incluso a la gente del PP le debe gustar follar, y el condón evita muchos de estos embarazos juveniles, pero esta derecha de las cavernas también están en contra de los preservativos, de la píldora y otros procedimientos. Y todo porque son unos hipócritas. Las niñas y niños adolescentes follan sean sus padres del PP o de otros partidos políticos. Y si usasen preservativos se ahorrarían después tener que recorrer a abortos. Y quizá la razón de que se haga una ley que permita interrumpir el embarazo sin tener que pedir permiso a los padres quizá es por evitar cosas peores, como sus padres las echen fuera de casa. Y es curioso que quien se opone al aborto sea la gente que si la niña se queda embarazada la llevan a Londres para que pueda abortar.

MasterPP, no té preu

MasterPP, no té preu
Recordeu l'anunci de certa targeta que comença per MASTER i termina per CARD que sempre acaba dient que "no té preu"?. Això era el que devia pensar la filla d'una regidora del PP de l'Ajuntament de Getafe (Madrid) que va fer compres per uns 30000 euros per internet. És evident que ella s'ho pensava que aquella targeta no tenia preu.


MasterPP, no tiene precio
¿Recordáis el anuncio de cierta tarjeta que empieza por MASTER y termina por CARD que siempre acaba diciendo que "no tiene precio"?. Eso era lo que debía pensar la hija de una concejala del PP del Ayuntamiento de Getafe (Madrid) que hizo compras por unos 30000 euros por internet. Es evidente que ella se pensaba que aquella tarjeta no tenía precio.

10 de març 2009

La fabricació del Q3 en suspens

Voldria informar als senyors de la patronal espanyola, en especial els patrons de les grans empresses que l'esclavitud va ser abolida a Espanya l'any 1880 i això vol dir que els treballadors tenen drets, un dels principals és a rebre un sou. Ja imagino que vostés, senyors de la patronal, creuen que els treballadors haurien de treballar sense cobrar, però aquesta teoria de vostés ja no està vigent. I a que ve això?. La direcció de Volkswagen condicionava l'adjudicació de la fabricació del Q3 a la factoria de SEAT de Martorell a que els treballadors acceptin cobrar menys. Ja sé que hi ha crisi però dels errors de les entitats financeres i de les empresses no tenen perquè patir-ne les conseqüències els treballadors. És inacceptable que una empresa faci xantatge als seus treballadors amb l'amenaça d'enviar-los a l'atur si no accepten rebaixar-se el sou.
-----
Querría informar a los señores de la patronal española, en especial a los patrones de las grandes empresas que la esclavitud fue abolida en España el año 1880 y eso quiere decir que los trabajadores tienen derechos, uno de los principales es a recibir un sueldo. Ya imagino que ustedes, señores de la patronal, creen que los trabajadores deberían trabajar sin cobrar, pero esta teoría de ustedes ya no está vigente. ¿Y a que viene eso?. La dirección de Volkswagen condicionaba la adjudicación de la fabricación del Q3 en la factoría de SEAT de Martorell a que los trabajadores acepten cobrar menos. Ya sé que hay crisis pero de los errores de las entidades financieras y de las empresas no tienen porque sufrir las consecuencias los trabajadores. Es inaceptable que una empresa haga chantaje a sus trabajadores con la amenaza de enviarlos al paro si no aceptan rebajarse el sueldo.

La comissió dels espies de Madrid ja ha tancat

No sóc cap bruixot, simplement és que penso. Pot semblar una pedanteria però quan un pensa arriba a conclusions. Ja vaig dir que la comissió parlamentària de la Comunitat de Madrid que investiga la trama dels espies es tancaria sense treure l'entrellat de tota aquesta història, ho vaig dir i l'he encertat de ple. La comissió va muntar-se de molt mala gana i amb la clara intenció de fer el paperot davant de l'opinió pública però Esperanza Aguirre va encotillar de tal manera la investigació per que no servís per a res. I permeteu-me que faci una altra demostració de pedanteria. M'ho puc permetre. La investigació de la corrupció que afecta al PP quedarà en no res, sacrificaran quatre bocs expiatoris i es tancarà el cas. M'aposto un pollastre de plàstic que l'encerto. I no sóc cap bruixot.
-----
No soy ningún brujo, simplemente es que pienso. Puede parecer una pedantería pero cuando un piensa llega a conclusiones. Ya dije que la comisión parlamentaria de la Comunidad de Madrid que investiga la trama de los espías se cerraría sin sacar el intríngulis de toda esta historia, lo dije y la he acertado de lleno. La comisión se montó de muy mala gana y con la clara intención de hacer el papel ante la opinión pública pero Esperanza Aguirre encorsetó de tal manera la investigación por que no sirviese para nada. Y permítanme que haga otra demostración de pedantería. Me lo puedo permitir. La investigación de la corrupción que afecta al PP quedará en nada, sacrificarán cuatro chivos expiatorios y se cerrará el caso. Me apuesto un pollo de plástico a que lo acierto. Y no soy ningún brujo.

Doblatge

Ara que es discuteix sobre el percentatge de pel·lícules al català em crida l'atenció que també es parli del subtitulat i de versió original. Anem a pams. Si jo vaig al cine vaig veure una pel·lícula, no vaig a llegir. Quan vull llegir agafo un llibre, el cinema és imatge en moviment. Seria ideal veure els films en versió original si sapiguessim i entenguessim la llengua original d'aquella pel·lícula. La majoria del cinema que veiem o podem veure procedeix dels Estats Units i per tant l'idioma original és l'anglés, però també hi ha a les nostres cartelleres films alemanys, japonesos, xinesos, russos, etc. Em d'aprendre totes aquestes llengües abans d'anar al cinema?. I repeteixo, jo no vaig al cinema a llegir. Per tant el doblatge és necessari i el doblatge en català una necessitat urgent. Li agradi a alguns o no estem a Catalunya i tenim una llengua pròpia. Deixem-nos d'esnobismes barats dient que s'han de veure films en versió original. Fa molts anys quedava molt modern dir que agradava molt el cinema d'art i assaig, films en blanc i negre amb un argument mínim i uns personatges absurds.
-----
Ahora que se discute sobre el porcentaje de películas al catalán me grita la atención que también se hablé del subtitulado y de versión original. Vamos por partes. Si yo voy al cine vivo una película, no voy a leer. Cuando quiero leer cojo un libro, el cine es imagen en movimiento. Sería ideal ver los films en versión original si supiésemos y entendiésemos la lengua original de aquella película. La mayoría del cine que vemos o podemos ver procede de los Estados Unidos y por lo tanto el idioma original es el inglés, pero también hay en nuestras carteleras films alemanes, japoneses, chinés, rusos, etc. ¿Hemos de aprender todas estas lenguas antes de ir al cine?. Y repito, yo no voy al cine a leer. Por lo tanto el doblaje es necesario y el doblaje en catalán una necesidad urgente. Le gusté a algunos o no estamos en Catalunya y tenemos una lengua propia. Dejémosnos de esnobismos baratos diciendo que se tienen que ver films en versión original. Hace muchos años quedaba mucho moderno decir que gustaba muy el cine de arte y ensayo, films en blanco y negro con un argumento mínimo y unos personajes absurdos.

9 de març 2009

Mentides dretanes


He anat a comprar unes coses que necessitava i he fet una ullada a la premsa. M'ha cridat l'atenció de la portada de la revista ultradretana ÉPOCA on s'acusa a Touriño de vendre's l'Audi d'amagat. Doncs haurà d'explicar l'editor d'aquesta revista com pot Touriño vendre's un cotxe que encara és propietat de la Xunta de Galícia i que el president entrant - del PP i per tant del mateix pal que la revista - pot dir que se'l vendrà quan prengui possessió per substituir-lo per un Citröen fabricat a Galícia. Diuen que les mentides tenen les potes molt curtes però les que diuen en aquesta revista ni potes tenen.

He ido a comprar unas cosas que necesitaba y he echado una ojeada a la prensa. Me ha gritado la atención del portazo de la revista ultraderechista ÉPOCA donde se acusa a Touriño de venderse el Audi a escondidas. Pues deberá explicar el editor de esta revista como puede Touriño venderse un coche que aún es propiedad de la Xunta de Galicia y que el presidente entrante - del PP y por lo tanto del mismo palo que la revista - dice que se lo venderá cuando tome posesión para sustituirlo por un Citröen fabricado en Galicia. Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas pero las que dicen en esta revista ni patas tienen.

Feijoo va declarar a Antena 3: "Si vosté coneix algú que el vulgui comprar, jo des d'ara mateix em sotmeto a qualsevol persona que el vulgui, perquè crec que no el necessitem i el que no es necessita és millor canviar-lo per comprar una altra cosa". (Llegir article que trobareu en el link al peu d'aquest article)
Feijoo declaró en Antena 3: "Si usted conoce alguien que lo quiera comprar, yo desde ahora mismo me someto a cualquier persona que lo quiera, porque creo que no lo necesitamos y el que no se necesita es mejor cambiarlo por comprar otra cosa". (Leer artículo que encontraréis en el link al pie de este artículo)


La factoria gallega de Citröen fabrica vehicles comercials que són molt útils però crec que no són el vehicle més apropiat per un president de la Xunta. Feijoo, per tant començarà elseu mandat amb una mentida
La factoría gallega de Citröen fabrica vehículos comerciales que son muy útiles pero creo que no son el vehículo más apropiado por un presidente de la Xunta. Feijoo, por lo tanto empezará su mandato con una mentira


Aquesta dreta desvergonyida i mentidera, tant el principal partit de la dreta espanyola - el Partit Popular - com bona part dels seus mitjans mostren cada dia que desconeixen que és l'ètica, l'ètica política en un cas, com l'ètica periodística en l'altre.
Esta derecha desvergonzada y mentirosa, tanto el principal partido de la derecha española - el Partido Popular - como buena parte de sus medios muestran cada día que desconocen que es la ética, la ética política en un caso, como la ética periodística en otro..
Feijóo pone en venta el A8 de Touriño7 de març 2009

SacrificisMentre Mariano Rajoy posa la ma en el foc pel president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps i per Ricardo Costa, María Dolores de Cospedal veu animadversió de Garzón contra el PP i afirma que les comptes del PP estan netes. Han sortit del PP càrrecs menors però això són simples sacrificis per salvar el partit, sacrifiquen quatre infeliços per donar imatge que estan fent neteja, però els corruptes importants queden dins. Els alcaldes de les localitats madrilenyes de Pozuelo i Arganda han estat sacrificats a la glòria del PP. Són dues figures poc importants i els ha tocat el rebre a ells. El PP llença llast menor per distreure el personal.En el PP de València estan preocupats. Pels nivells de corrupció?. Per la dificultat per explicar els "regals" que reben?. No, estan preocupats per la imatge del president Camps. No els preocupa que Camps sigui corrupte, els preocupa que se sàpiga que ho és.
-----
Mientras Mariano Rajoy pone la mano en el fuego por el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y por Ricardo Costa, María Dolores de Cospedal ve animadversión de Garzón contra el PP y afirma que las cuentas del PP están limpias. Han salido del PP cargos menores pero eso son simples sacrificios por salvar el partido, sacrifican a cuatro infelices para dar imagen de que están haciendo limpieza, pero los corruptos importantes quedan dentro. Los alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y Arganda han sido sacrificados a la gloria del PP. Son dos figuras poco importantes y les ha tocado recibir a ellos. El PP suelta lastre menor por distraer el personal.En el PP de Valencia están preocupados. ¿Por los niveles de corrupción?. ¿Por la dificultad por explicar los "regalos" que reciben?. No, están preocupados por la imagen del presidente Camps. No los preocupa que Camps sea corrupto, los preocupa que se sepa que lo es.

La pregunta incòmoda

La secretària d'Estat dels Estats Units Hillary Clinton ha fet un viatge per Europa i ha visitat el Parlament Europeu. Allà s'ha sotmés a una ronda de preguntes. Una pregunta destacada l'ha fet una jove gal·lesa, Sara Mati: "Recolza la seva Administració la creixent autonomia i possible independència de nacions com a Gal·les, Escòcia o Catalunya?". Hillary Clinton va respondre: "No intervindré en els assumptes interns de cap país europeu". Diria que aquesta pregunta deu haver incomodat a més d'un, començant per Hillary Clinton però també a més d'un eurodiputat. S'ha de felicitar aquesta noia gal·lesa, ha tingut la gosadia de fer allò que molts polítics ni s'atrevirien a fer. Si Hillary arriba a respondre que donarien suport m'imagino a més d'un eurodiputat espanyol conservador llençant-se per la finestra de l'Europarlament.

Vídeo: Sarah Mati i Hillary Clinton
La secretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton ha hecho un viaje por Europa y ha visitado el Parlamento Europeo. Allí se ha sometido a una ronda de preguntas. Una pregunta destacada la ha hecho una joven galesa, Sara Mati: "Apoya su Administración la creciente autonomía y posible independencia de naciones como Gala, Escocia o Cataluña?". Hillary Clinton respondió: "No intervendré en los asuntos internos de ningún país europeo". Diría que esta pregunta debe haber incomodado a más de uno, empezando por Hillary Clinton pero también a más de un eurodiputado. Se debe felicitar esta chica galesa, ha tenido la osadía de hacer lo que muchos políticos ni se atreverían a hacer. Si Hillary llega a responder que darían apoyo me imagino además de un eurodiputado español conservador lanzándose por la ventana del Europarlamento.

6 de març 2009

Un palestí abatut a Jerusalem


Un palestí abatut a Jerusalem
Un palestí que conduïa una excavadora que treballava en la reparació de l'autovia Beguin, a Jerusalem, va ser abatut després que envestís un autobús i un cotxe de policia.
Un palestino abatido en Jerusalén

Un palestino que conducía una excavadora que trabajaba en la reparación de la autovía Beguin, en Jerusalén, fue abatido después de que embistiese un autobús y un coche de policía.Mòbils sota vigilància

Mòbils sota vigilància
Abans del mes de novembre tots els que tinguin un mòbil amb targeta prepagament hauran de registrar el número o es trobaran que els tallaran la línia. La raó és que per raons de seguretat l'Estat ha decidit que totes les línies de telèfon han d'estar identificades amb nom i cognom. A mi no em preocupa ja que jo tinc contracte però crec que amb l'excusa de la seguretat s'estan excedint volen tenir-nos identificats. Qui no se'n registri abans de novembre es quedarà sense línia de mòbil.
-----
Móviles bajo vigilancia
Antes del mes de noviembre todos los que tengan un móvil con tarjeta prepago deberán registrar el número o se encontrarán que les cortarán la línea. La razón es que por razones de seguridad el Estado ha decidido que todas las líneas de teléfono deben estar identificadas con nombre y apellido. A mí no me preocupa ya que yo tengo contrato pero creo que con le excusa de la seguridad se estén excediendo queriendo tenernos identificados. Quien no se registre antes de noviembre se quedará sin línea de móvil.

La llei del Cinema - capítol II

La llei del Cinema - capítol II
La Generalitat de Catalunya ha presentat una llei que obligarà que el 50% de les pel·lícules que s'exhibeixin en els cines de Catalunya ho facin doblades o subtitulades en català. Queden exemptes les pel·lícules en què la llengua original sigui el castellà, és a dir, pel·lícules catalanes fetes en castellà, pel·lícules espanyoles i pel·lícules procedents de llatinoamèrica.Les empresses del sector recorden que això és un negoci sempre que això no els provoqui pèrdues econòmiques. És cert, és un negoci on només s'ofereix un idioma, el castellà. Però si ells es posen tontets i no accepten exhibir el 50% de les pel·lícules en català podria ser que haguessin de tancar, ja que si no exhibeixen films doblats en català la gent veient la mala fe dels empresaris del sector podrien optar per no anar al cinema.Només el 3,5% dels films exhibits es fa en versions en català. No poden dir que no és negoci o que no és un negoci rendible si són ells els que no venen prou producte. El PSC proposa que l'aplicació d'aquesta llei es faci de forma progressiva i que s'hi arribi a l'objectiu del 50-50 en el termini de 3 anys. Encomiable. Ara cal que les empreses del sector facin la seva part.Lamentablement ja s'han escoltat amenaces d'endur-se tot el sector del doblatge a Madrid. Xantatges, no senyors, no ens vinguin amb xantatges, a aquest joc hi podem jugar tots i si vostés poden enfonsar les empresses de doblatge que hi ha a Catalunya, vostés també poden perdre els ingressos que obtenen en les exhibicions en cinemes catalans. Ens entenem?. Si no vaig al cinema a mi no em passarà res, però si els catalans no anem al cinema els ingressos d'aquestes "Majors" poden reduir-se considerablement. Una mica de respecte.CiU tem que aquest assumpte quedi en no res, CiU ja va voler fer el mateix anys enrere però les "Majors" van muntar-li un pollastre i el tema va quedar oblidat.ICV aplaudeix la llei que garantirà que tinguem una oferta en català que ens arribi a tots.A qui no ha agradat és a PP i C's. Diuen que és intervencionista. El seu problema és que aquesta llei vol garantir la igualtat en l'oferta en tots dos idiomes, i ja sabem que qualsevol avenç de la llengua catalana és per a aquests dos partits nacionalistes espanyols un excés inacceptable.Actualment el 97% de les pel·lícules que s'exhibeixen són en castellà però a més de tots els títols exhibits el 89% només s'exhibeix la còpia en castellà.
-----
-----
-----
La ley del Cine - capítulo II
La Generalidad de Catalunya ha presentado una ley que obligará que el 50% de las películas que se exhiban en los cines de Catalunya lo hagan dobladas o subtituladas en catalán. Quedan exentas las películas en las que la lengua original sea el castellano, es decir, películas catalanas hechas en castellano, películas españolas y películas procedentes de latinoamérica.Las empresas del sector recuerdan que eso es un negocio siempre que eso no los provoque pérdidas económicas. Es cierto, es un negocio donde solo se ofrece un idioma, el castellano. Pero si ellos se ponen tontitos y no aceptan exhibir el 50% de las películas en catalán podría ser que tuviesen que cerrar, ya que si no exhiben films doblados en catalán la gente viendo la mala fe de los empresarios del sector podrían optar por no ir al cine.Solo el 3,5% de los films exhibidos se hace en versiones en catalán. No pueden decir que no es negocio o que no es un negocio rentable si son ellos los que no venden suficiente producto. El PSC propone que la aplicación de esta ley se haga de forma progresiva y que se llegue al objetivo del 50-50 en el plazo de 3 años. Encomiable. Ahora es necesario que las empresas del sector hagan su parte.Lamentablemente ya se han escuchado amenazas de llevarse todo el sector del doblaje a Madrid. Chantajes, no señores, no nos vengan con chantajes, a este juego podemos jugar todos y si ustedes pueden llevarse las empresas de doblaje que hay en Catalunya, ustedes también pueden perder los ingresos que obtienen en las exhibiciones en cines catalanes. ¿Nos entendemos?. Si no voy al cine a mí no me pasará nada, pero si los catalanes no vamos al cine los ingresos de estas "Majors" pueden reducirse considerablemente. Algo de respeto.CiU teme que este asunto quedé en nada, CiU ya quiso hacer el mismo años atrás pero las "Majors" montaron un pollo y el tema quedó olvidado.ICV aplaude la ley que garantizará que tengamos una oferta en catalán que nos llegué a todos.A quien no ha gustado es a PP y C's. Dicen que es intervencionista. Su problema es que esta ley quiere garantizar la igualdad en lo oferta en ambos idiomas, y ya sabemos que cualquier avance de la lengua catalana es para estos dos partidos nacionalistas españoles un exceso inaceptable. Actualmente el 97% de las películas que se exhiben son en castellano pero además de todos los títulos exhibidos el 89% solo se exhibe la copia en castellano.

La corrupció del PP

La corrupció del PP
El jutge Garzón s'ha inhibit en favor dels TSJ de Madrid i València degut a la presència d'aforats entre els implicats en el cas de corrupció que afecta al PP. Un d'aquests aforats és el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, l'altre és Ricardo Costa, secretari general del PP valencià i diputat autonòmic. Recomano escoltar les declaracions que acompanyen aquest text de boca del propi Costa, si no fos que aquest senyor és del PP diria que és impossible tenir la cara més dura com demostren aquestes declaracions però no trigarem a escoltar declaracions d'algun altre dirigent del PP demostrant que por superar-lo en el nivell de caradurisme. Hi ha 420000 euros que en el PP no tenen manera de justificar. En el mateix vídeo podeu escoltar les declaracions de Soraya Sáenz de Santamaría que lluny de mostrar interés en fer neteja es dedica a posar en dubte la investigació d'un cas de corrupció que ja imputa a quasi cinquanta persones entre dirigents del PP, militants i persones afins.
-----
-----
La corrupción del PP
El juez Garzón se ha inhibido en favor de los TSJ de Madrid y Valencia debido a la presencia de aforados entre los implicados en el caso de corrupción que afecta al PP. Uno de estos aforados es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la otro es Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y diputado autonómico. Recomiendo escuchar las declaraciones que acompañan este texto de boca del propio Costa, si no fuera que este señor es del PP diría que es imposible tener la cara más dura como demuestran estas declaraciones pero no tardaremos en escuchar declaraciones de algún otro dirigente del PP demostrando que pueden superarle en el nivel de caradurismo. Hay 420000 euros que en la PP no tienen manera de justificar. En el mismo vídeo podéis escuchar las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría que lejos de mostrar interés en hacer limpieza se dedica a poner en duda la investigación de un caso de corrupción que ya imputa a casi cincuenta personas entre dirigentes del PP, militantes y personas afines.

5 de març 2009

Casi tres siglos de imposición

Aquest és un recull de com l'Estat espanyol al llarg de tota la seva història ha intentat esborrar totes llengües dels territoris que han tingut la desgràcia de caure sota les seves urpes. Qualsevol avanç en l'ús de la nostra llengua es vist des de l'Estat espanyol com una amenaça i això provoca reaccions irades de part del nacionalisme espanyol tant mediàtic com polític. La democràcia espanyola no està consolidada, no ho està perquè les classes dirigents no volen, és a dir, ni a PP ni a PSOE els interessa. El PP fa de l'enfrontament entre els diversos pobles part de la seva política. Els neofranquistes del PP no han entés mai que no tot és Castella i que les altres cultures no són cap amenaça per a la convivència, ells si que són una veritable amenaça a la convivència, ells i els seus mitjans de premsa afins. Franco i tots els que van fer com ell abans han mort, però la mentalitat imperial castellana continua encara molt viva. La supervivència d'altres llengües en l'Estat és vista com una amenaça contra l'Estat. El problema és que aquesta broma de mal gust ja fa 300 anys que dura. I ells sembla que no se n'adonen que no es pot destruir els pobles imposant-los la seva idea d'Estat - que ells tampoc tenen clara - ja que fins ara només han destruït. No existeix una identitat espanyola, no ha existit mai. Durant el franquisme van crear una identitat espanyola fictícia: toros, flamenc, llengua castellana, paella i sangria. I quan des de Catalunya algú pregunta perquè continuen venent-se "toritos", nines i vestits de flamenques i altres elements d'aquest tipus a Espanya munten una campanya espanyolista amb un tuf franquista que fa caure d'esquena. Els elements típics de la cultura catalana són ignorats. Molts estrangers quan arriben a Catalunya per feina es queixen que ningú els havia dit res que aquí es parlava una altra llengua. Se senten enganyats. Aficionat com sóc a gravar vídeos de la meva ciutat he anat sovint a gravar vídeos de sardanes. Els estrangers estan sorpresos, ningú els havia parlat d'allò. Mentre una cobla interpreta un programa de sardanes la gent va formant cercles que en acabar la interpretació han crescut fins a unes dimensions que ningú podia pensar. Aquest element de la nostra cultura es tracta d'ignorar oficialment. La llengua és l'element més visible de la nostra cultura però la nostra llengua fa nosa a l'imperi. Us deixo uns quants textos:
-----
Este es un resumen de como el Estado español a lo largo de toda su historia ha intentado borrar todas lenguas de los territorios que han tenido la desgracia de caer bajo sus garras. Cualquier avance en el uso de nuestra lengua se visto desde el Estado español como una amenaza y esto provoca reacciones airada de parte del nacionalismo español tanto mediático como político. La democracia española no está consolidada, no lo está porque las clases dirigentes no quieren, es decir, ni a PP ni a PSOE les interesa. El PP hace del enfrentamiento entre los diversos pueblos parte de su política. Los neofranquistes del PP no han entendido nunca que no todo es español y que las otras culturas no son ninguna amenaza para la convivencia, ellos si que son una verdadera amenaza a la convivencia, ellos y sus medios de prensa afines. Franco y todos los que hicieron como él antes han muerto, pero la mentalidad imperial castellana continúa aún muy viva. La supervivencia de otras lenguas en el Estado es vista como una amenaza contra el Estado. El problema es que esta broma de mal gusto ya hace 300 años que dura. Y ellos parece que no se dan cuenta que no se puede destruir los pueblos imponiéndose los su idea de Estado - que ellos tampoco tienen clara - ya que hasta ahora sólo han destruido. No existe una identidad española, no ha existido nunca. Durante el franquismo crearon una identidad española ficticia: toros, flamenco, lengua castellana, paella y sangría. Y cuando desde Cataluña alguien pregunta porque siguen vendiendo a "toritos", muñecas y trajes de flamencas y otros elementos de este tipo en España montan una campaña españolista con un TUF franquista que hace caer de espaldas. Los elementos típicos de la cultura catalana son ignorados. Muchos extranjeros cuando llegan a Cataluña para trabajo se quejan de que nadie les había dicho nada que aquí se hablaba otra lengua. Se sienten engañados. Aficionado como soy a grabar vídeos de mi ciudad he ido a menudo a grabar vídeos de sardanas. Los extranjeros están sorprendidos, nadie les había hablado de aquello. Mientras una cobla interpreta un programa de sardanas la gente va formando círculos que al acabar la interpretación han crecido hasta unas dimensiones que nadie podía pensar. Este elemento de nuestra cultura se trata de ignorar oficialmente. La lengua es el elemento más visible de nuestra cultura pero nuestra lengua hace estorbo al imperio. Os dejo unos cuantos textos:
Casi tres siglos de imposición
Decenas de leyes desmienten el discurso del Rey y revelan que sí se obligó a hablar en castellano
JORDI BUSQUETS Barcelona

EL PAÍS 29 Abril 2001

Se cuentan por decenas las leyes, decretos y normas de diverso rango que demuestran que han sido muchas las personas a las que, en épocas diversas y lugares distintos, se ha obligado a hablar en castellano. El recuento no es de ahora, a raíz de la polémica frase pronunciada el pasado lunes por el Rey en la entrega del Premio Cervantes; existe mucha bibliografía sobre el tema, cuya consulta revela que, al menos desde principios del siglo XVIII, la imposición del castellano se ha extendido a todos los ámbitos de la vida pública y privada de los españoles: de la enseñanza del catecismo y de las primeras letras al uso del teléfono, la producción teatral o el etiquetado de los productos farmacéuticos.
Entre los libros mencionados destaca uno cuyo título, traducido del catalán, no puede ser más explícito acerca de su propósito: La persecución política de la lengua catalana. Historia de las medidas contra su uso desde la Nueva Planta hasta hoy (Edicions 62). Son 309 páginas que recogen, con una meticulosidad casi obsesiva, las pruebas de la 'tenaz y prolongada' persecución del catalán -en Cataluña, Valencia y Baleares-, el gallego y el euskera desde principios del siglo XVIII. El autor del libro, Francesc Ferrer i Gironès, diputado en el Parlamento catalán por Esquerra Republicana y ex senador en la órbita socialista, ha puesto gran cuidado en identificar a quienes, por su
notoria participación en la promulgación de las distintas normas, califica de 'lengüicidas'. Y ello por una razón que, 16 años después de la publicación del texto, no ha perdido un punto de actualidad: 'Hasta ahora, las leyes y normas se atribuían a los diferentes monarcas, cuando en realidad es preciso personalizarlas en los responsables de cada Gobierno y en su ideología política para poder sacar conclusiones'.
De título igualmente explícito es el libro -traduzco del catalán- Cataluña bajo el régimen franquista (Edicions Catalanes de París, 1973 / Editorial Blume, 1978), del historiador y ex senador Josep Benet, un extenso 'informe' -459 páginas de apretada letra- sobre 'la persecución de la lengua y la cultura catalana' que 'prueba', según su autor, que el Estado franquista fue 'responsable de un intento de genocidio cultural'.
El libro blanco del euskera, en fin, una especie de 'historia clínica de la lengua' impulsada en 1977 por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, no hace sino abundar en los graves obstáculos que el euskera, el gallego y el catalán han debido salvar para llegar hasta nuestros días.

- 1717. Instrucciones secretas a los corregidores para la aplicación en Cataluña del Decreto de Nueva Planta: 'Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado'.
- 1768. Real Cédula de Aranjuez. Artículo VII: 'Mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana generalmente, dondequiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias respectivas'.
- 1857. Ley Moyano de Instrucción Pública. Artículo 88: 'La Gramática y Ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y único para estas materias en la enseñanza pública'.
- 1862. Ley del Notariado. Artículo 25: 'Los instrumentos públicos se redactarán en lengua castellana y se escribirán en letra clara, sin abreviaturas y sin blancos'.
- 1867. Real orden sobre producción teatral. 'En vista de la comunicación pasada a este ministerio por el censor interino de teatros del reino, en la que se hace notar el gran número de producciones dramáticas que se presentan a la censura escritas en los diferentes dialectos, y considerando que esta novedad ha de influir forzosamente a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, la Reina (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España'.
- 1896. Prohibición de hablar por teléfono en euskera y catalán. Ante la prohibición de la Dirección General de Correos y Telégrafos, el diputado catalán Maluquer i Viladot señaló en el Congreso: 'Cuando fui a que me pusieran en comunicación con Manresa, me encontré con esa dificultad. (...) Por eso suplicaba al señor ministro de la Gobernación, que nos tenía ofrecido resolver este asunto, pero se van pasando los días sin hacerlo, que lo resolviera. Difiero de la indicación del señor presidente y espero que no sólo pondrá en conocimiento del señor ministro de la Gobernación mi ruego, sino que personalmente influirá para que sea atendido, lo cual, no sólo le agradeceré yo, sino todos los euskeros y catalanes que han recibido ese latigazo del señor director de Comunicaciones'.
- 1902. Real decreto sobre la enseñanza del catecismo. Artículo 2: 'Los maestros y maestras de instrucción primaria que enseñen a sus discípulos la doctrina cristiana en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana, serán castigados la primera vez con amonestación. Si reincidiesen, serán separados del Magisterio oficial'.
- 1923. Real decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismo. Artículo 2: '...no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las corporaciones de carácter local o regional, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros de registros'.
- 1924. Reglamento para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas. Artículo 30: 'Deberán tener sus etiquetas, envolturas y prospectos redactados en español y sólo se admitirá la traducción complementaria del prospecto a otros idiomas, conservando como original y en forma preferente el texto español'.
- 1926. Real orden fijando sanciones a los maestros. Artículo 1: 'Los maestros que proscriban, abandonen o entorpezcan la enseñanza del idioma oficial en aquellas regiones en que se conserva otra lengua nativa, serán sometidos a expediente, pudiendo serles impuesta la suspensión de empleo y sueldo'. Artículo 2: 'En caso de reincidencia podrá acordarse su traslado a otra provincia donde no se hable más que la lengua oficial'.
- 1938. Orden ministerial sobre el Registro Civil. 'Debe señalarse como origen de anomalías la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista que llevó a determinados registros buen número de nombres que no solamente están expresados en idioma distinto del oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la unidad de la patria. La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma'. Artículo 1: 'En todo caso, tratándose de españoles, los nombres deberán consignarse en castellano'.
- 1940. Circular sobre el uso del idioma nacional por los funcionarios. 'Todos los funcionarios que en acto de servicio se expresen en otro idioma que no sea el oficial del Estado, quedarán ipso facto destituidos, sin ulterior recurso.
- 1940. Normas del Departamento de Cinematografía para la censura de películas. 'Todas las películas deberán estar dialogadas en castellano prescindiéndose, en absoluto, de los dialectos'.


--------------------------------------------------------------------------------
La cédula de Carlos III
J. B. Barcelona
Lejos de haber encuentro, lo que hubo en el descubrimiento y la conquista de América fue 'un encontronazo, un choque brutal y destructor, un verdadero allanamiento'. Es la opinión de Rafael Sánchez Ferlosio, expresada en su libro Esas Yndias equivocadas y malditas (Destino, 1994). En ese libro se transcribe, en lo sustancial, la norma con la que en 1769, casi tres siglos después del descubrimiento, se 'formula por primera vez el monolingüismo obligatorio en América'. Se trata de una Real Cédula dictada por 'el ilustrado y absoluto' rey Carlos III 'para que de una vez se llegue a conseguir que se extingan los diferentes idiomas y sólo se hable el castellano'.
El Rey toma su decisión en contra de la opinión del Consejo de Indias, que rechazó la propuesta de obligatoriedad del castellano formulada por el arzobispo de México, Francisco Antonio Lorenzana: 'No ha habido nación culta en el mundo', decía éste, 'que cuando extendía sus conquistas no intentase hacer lo mismo con su lengua'.
Hubo otros intentos, por lo que se ve fallidos, de lograr el monolingüismo del castellano. A uno de ellos se refiere Xavier Rubert de Ventós en El laberinto de la hispanidad (reeditado por Anagrama en 1999) y tiene como protagonistas a los jesuitas, enfrentados a la Corona. En lo que ahora es Paraguay, los jesuitas 'se levantan no sólo contra el 'espíritu capitalista', sino también contra el 'espíritu castellanista', dice Rubert, que precisa: 'Defienden el guaraní frente a la política de unificación lingüística de la Corona en sus instrucciones a los virreyes de 1550'. El enfrentamiento llega a hacerse armado 200 años después, dice Rubert, cuando por el tratado de Madrid de 1750 la Corona cede a Portugal los territorios donde estaban las misiones del Orinoco, el Amazonas y el Uruguay. 'La caballería volante guaraní vence a las tropas aliadas españolas y portuguesas que pretenden cumplir el tratado y las obliga a firmar el armisticio de 1754, cuyo original, para más inri, está redactado en guaraní'.
------
Real Decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismo.
Dictadura de Primo de Rivera
18 septiembre 1923
Señor: De los males patrios que nos demandan urgente y severo remedio, es el sentimiento, propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías, que no por serlo quitan gravedad al daño y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado.El Presidente del Directorio Militar, que se honra dirigiéndose a V. M. y de acuerdo con él, somete a la resolución de V. M. medidas y sanciones que tienden a evitar el daño apuntado, con tanta más autoridad y convicción cuanto que resuelto a proponer a V. M. en breve plazo disposiciones que definan y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento administrativo y aún su fisonomía espiritual, ha de purgarlas antes del virus que representan la menor confusión, el más pequeño equívoco en sentimientos en que no cabe admitirlos y que ningún pueblo ni estado conscientes de su seguridad y dignidad admiten ni toleran [...].Art. 1.° Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este Decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o por cualquier medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o manifestaciones.No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, de la provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más excepción que las Embajadas, Consulados, Hospitales o Escuelas u otros Centros pertenecientes a naciones extranjeras.Art. 2.° Las infracciones que contra lo dispuesto en este Decreto-ley se cometan se castigarán del modo siguiente:Ostentación de bandera que no sea la nacional: seis meses de arresto y multa de 500 a 5.000 pesetas para el portador de ella o para el dueño de la finca, barco, etc.Delitos por la palabra oral o escrita: prisión correccional de seis meses y un día a un año y multa de 500 a 5.000 pesetas.La difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza, o la predicación de doctrinas, unas y otras de las expresadas en el artículo 1.°, prisión correccional de uno a dos años.Pandillaje, manifestaciones públicas o privadas referentes a estos delitos: tres años de prisión y multa de 1.000 a 10.000 pesetas.Alzamiento de partidas armadas: prisión mayor de seis a doce años el jefe, y de tres a seis de correccional a los que le sigan formando partida o partidas, si el hecho no constituyera otro delito más grave.Resistencia a la fuerza pública en concepto de partida: pena de muerte al jefe, y de seis a doce años de prisión mayor para todos los que formen la partida o partidas.Con las mismas penas señaladas anteriormente se castigarán los delitos frustrados y las conspiraciones para cometerlos.Las señeras, pendones o banderas tradicionales e históricas de significación patria en cualquiera de sus períodos, que guardan con amoroso orgullo Ayuntamientos u otras corporaciones, las del Instituto de Somatenes, Gremios, Asociaciones y otras que no tengan ni se les dé significación antipatriótica, podrán ser ostentadas en ocasiones y lugares adecuados sin incurrir en penalidad alguna. El expresarse o escribir en idiomas o dialectos, las canciones, bailes, costumbres, trajes regionales no son objeto de prohibición alguna; pero en los actos oficiales de carácter nacional e internacional no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las corporaciones de carácter regional o local, obligadas, no obstante, a llevar en castellano los libros oficiales de registro, actas, aún en los casos de que los avisos y comunicaciones no dirigidas a autoridades se hayan redactado en lengua regional.