31 de gen. 2009

El partit dels espies

El partit dels espies

El vodevil peper segueix embolicant-se i cada dia són més els implicats sigui com espia, inductor a l'espionatge o espiat. Sembla que el fet que Rajoy hagi nomenat a de Cospedal com a desentranyadora oficial d'embolics del peper no hi ha estat ben rebut per molta gent dins del PP.

El partido de los espías

El vodevil pepero sigue envolviendose y cada día son más los implicados sea como espía, inductor al espionaje o espiado. Parece que el hecho de que Rajoy haya nombrado a de Cospedal como desentrañadora oficial de líos del PP no haya sido bien recibido por mucha gente dentro del PP.

Spanair

Spanair

El 80% de Spanair pertany ja a un consorci català on hi ha el sector empresarial català, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. La resta, un 20%, pertany a SAS. S'estima que l'empresa catalana serà rendible i donarà beneficis en dos anys.

Spanair

El 80% de Spanair pertenece ya a un consorcio catalán donde hay el sector empresarial catalán, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. El resto, un 20%, pertenece a SAS. Se estima que la empresa catalana será rentable y dará beneficios en dos años.

Rosa Díez

Rosa Díez

La política espanyola està pitjor del que ens pensavem. No ho dic per l'assumpte dels espies del PP. Ho dic pel fet que segons una enquesta el líder polític més valorat en aquests moments és Rosa Díez. Algú que no ha destacat encara en res tret de l'ús d'una demagògia espanyolista, anticatalana i antibasca molt perillosa.Puc entendre l'existència de partits protesta la funció dels quals és més aviat donar a conèixer determinades situacions socials com pot ser el dels pensionistes emprenyats. Però partits com UPyD i d'altres de similars em recorden molt l'ascens del nazisme a Alemanya. L'ús i abús de l'atac a les minories - siguin racials, lingüístiques o polítiques -, presentar-les com el problema del país i presentar-se ells com la solució o salvació hauria de preocupar-nos. Aquest tipus de partits quan creixen en excés demostren una debilitat de la democràcia en el país molt preocupant. Que una persona tant impresentable com Rosa Díez sigui la líder política millor considerada, quan l'única cosa que ha demostrat, les urnes li van demostrar, que el seu missatge electoral no és creïble. A Euskadi les urnes li van dir que els bascos no els interessa el missatge d'ella, se'n va a Madrid i aconsegueix un escó, això no ho critico, però si és candidata per Madrid parli dels temes que afecten Madrid. Obtenir un escó per Madrid fent servir com a tema que els bascos no la volen votar i que els catalans són molt dolents perquè parlen en català és propi d'una nazi. Si, aquest partit que va fent vídeos dient que allà on ells no pinten res són nazis són els veritables nazis, i ho demostren en els seus arguments electorals i també en l'ús de la demagògia racista.

Rosa Díez

La política española está peor de lo que nos pensábamos. No lo digo por el asunto de los espías del PP. Lo digo debido a que según una encuesta el líder político más valorado en estos momentos es Rosa Díez. Alguien que no ha destacado aún en nada salvo el uso de una demagogia españolista, anticatalana y antivasca muy peligrosa.Puedo entender la existencia de partidos protesta cuya función es más bien dar a conocer determinadas situaciones sociales como puede ser el de los pensionistas cabreados. Pero partidos como UPyD y de otros de similares me recuerdan mucho el ascenso del nazismo a Alemania. El uso y abuso del ataque a las minorías - sean raciales, lingüísticas o políticas -, presentarlas como el problema del país y presentarse ellos como la solución o salvación debería preocuparnos. Este tipo de partidos cuando crecen en exceso demuestran una debilidad de la democracia en el país muy preocupante. Que una persona tan impresentable como Rosa Díez sea la líder política mejor considerada, cuando la única cosa que ha demostrado, las urnas lo demostraron, que su mensaje electoral no es creíble. En Euskadi las urnas le dijeron que los vascos no les interesa el mensaje de ella, se va a Madrid y logra un escaño, eso
no lo critico, pero si es candidata por Madrid hable de los temas que afecten Madrid. Obtener un escaño por Madrid usando como tema que los vascos no la quieren votar y que los catalanes son muy malos porque hablan en catalán es propio de una nazi. Si, este partido que va haciendo vídeos diciendo que allá donde ellos no pintan nada son nazis son los verdaderos nazis, y lo demuestran en sus argumentos electorales y también en el uso de la demagogia racista.

Cagalans

L'ensenyament del català sempre ha estat un tema polèmic a Espanya que no entenen que la llengua pròpia de Catalunya és el català, més sorprenent és que una minoria de persones - que quan fan una protesta només hi van 15 tot i que l'ABC digui que eren milers - diguin que se senten perseguits, invoquen la "Constitución" espanyola - quins pebrots que una associació dirigida per un conegut ultradretà invoqui la Constitució - per exigir que se'ls ensenyi en castellà als seus minyons. I ara és rar el dia que no apareix una carta on posen com exemple uns exemples erronis. Vull recordar-los que el sistema d'immersió lingüística aplicat a Catalunya és considerat exemplar per organitzacions com la UNESCO i que fins i tot ha estat adoptat per altres països. Vull recordar-los també que des de que aquest sistema s'aplica - fa quasi 30 anys - diversos grupuscles dretans i fins i tot el PP l'han portat als tribunals que han fallat favorablement a la immersió lingüística catalana ja que reconeixen que garanteix que els estudiants surten de l'escola sabent totes dues llengües. Però ells insisteixen. I d'aquest tema n'han fet bandera política des del PP a UPyD passant per C's.
Un altre tema que aquests dies es critica en certes cartes són les ambaixades catalanes. Aquesta gent considera aquestes ambaixades com una despessa, quan en realitat és una inversió que fa el govern de Catalunya de cara a portar inversions al nostre país. Diuen aquestes cartes que hi ha crisi i que no s'hauria de gastar diners en aquestes coses. Al contrari, és ara quan s'han de fer aquestes despeses ja que són les que ens poden ajudar a sortir de la crisi atraient inversions estrangeres.
En aquestes cartes que llegeixo en la premsa hi ha una ferum de cagats que espanta, gent que creu que no em de parlar, encara menys ensenyar la nostra i en la nostra llengua, no sigui que a Madrid s'enfadin amb Catalunya. I aquests cagalans - catalans cagats - no volen que s'obrin ambaixades pel mateix motiu: no enfadem als espanyols. No fem res. Siguem uns esclaus callats i cagats de por.
Si el govern espanyol pogués impedir legalment que el govern català obrís aquestes ambaixades ja ho haurien fet, però no poden. Si el govern espanyol pogués impedir l'ensenyament de la nostra llengua ja ho hauria fet. És cert que des del ministeri amenacen amb una llei per assegurar l'ensenyament del castellà, però aquesta amenaça és només això. Seria molt greu que en democràcia - tot i que la democràcia espanyola continua sense estar consolidada - tornessin els mètodes franquistes.
Els cagalans haurien de pensar a netejar-se el cul i deixar de llepar el cul dels seus amos espanyols. Catalunya ha de vetllar per la seva economia i per la seva cultura, si no ho fem nosaltres morirem com a poble i ens convertirem en una trista colònia espanyola. Un poble pot haver estat derrotat militarment però no vençut si encara defensa allò que li és propi com és la seva llengua.
-----

La enseñanza del catalán siempre ha sido un tema polémico en España que no entienden que la lengua propia de Catalunya es el catalán, más sorprendente es que una minoría de personas - que cuando hacen una protesta solo van 15 aunque el ABC diga que eran millares - digan que se sienten perseguidos, invocan la "Constitución" española - que cara más dura que una asociación dirigida por un conocido ultraderechista invoque la Constitución - para exigir que se enseñe en castellano a sus vástagos. Y ahora es raro el día que no aparece una carta donde ponen como ejemplo unos ejemplos erróneos. Quiero recordar que el sistema de inmersión lingüística aplicado en Catalunya es considerado ejemplar por organizaciones como la UNESCO y que incluso ha sido adoptado por otros países. Quiero recordar también que desde que este sistema se aplica - hace casi 30 años - varios grupúsculos derechistas e incluso el PP la han llevado a los tribunales que han fallado favorablemente a la inmersión lingüística catalana ya que reconocen que garantiza que los estudiantes salen de la escuela sabiendo ambas lenguas. Pero ellos insisten. Y de este tema han hecho bandera política desde el PP a UPyD pasando por C s.
Otro tema que estos días se critica en ciertas cartas son las embajadas catalanas. Esta gente considera estas embajadas como un gasto, cuando en realidad es una inversión que hace el gobierno de Catalunya de cara a traer inversiones a nuestro país. Dicen estas cartas que hay crisis y que no se debería gastar dinero en estas cosas. Al contrario, es ahora cuando se deben hacer éstos gastos ya que son los que nos pueden ayudar a salir de la crisis atrayendo inversiones extranjeras. En estas cartas que leo en la prensa hay una olor a mierda que espanta, gente que cree que no tenemos que hablar, menos aún enseñar nuestra y en nuestra lengua, no sea que en Madrid se enfaden con Catalunya. Y estos cagalanes - catalanes cagados - no quieren que se abran embajadas por el mismo motivo: no enfademos a los españoles. No hagamos nada. Seamos unos esclavos callados y cagados de miedo.
Si el gobierno español pudiese impedir legalmente que el gobierno catalán abriese estas embajadas ya la habrían hecho, pero no pueden. Si el gobierno español pudiese impedir la enseñanza de nuestra lengua ya lo habría hecho. Es cierto que desde el ministerio amenazan con una ley para asegurar la enseñanza del castellano, pero esta amenaza es solo eso. Sería muy grave que en democracia - aunque la democracia española continúa sin estar consolidada - volviesen los métodos franquistas.
Los cagalanes deberían pensar en limpiarse el culo y dejar de lamer el culo de sus amos españoles. Catalunya debe velar por su economía y por su cultura, si no lo hacemos nosotros moriremos como pueblo y nos convertiremos en una triste colonia española. Un pueblo puede haber sido derrotado militarmente pero no vencido si aún defiende lo que le es propio como es su lengua.

30 de gen. 2009

Lluís Companys

Tot i que hagin aprovat la reparació de la figura de Companys l'Estat espanyol es nega a anul·lar la sentència judicial que el va condemnar a mort. Això és en la meva opinió un fet molt greu que sembla que el govern espanyol no compren ja que dóna legitimitat a un judici il·legal, d'un tribunal il·legítim format per un règim que va constituir-se després d'un cop d'Estat i una guerra civil i que van condemnar al president de la Generalitat de Catalunya electe. Per tant el govern espanyol actual dóna legitimitat a un crim d'Estat contra el govern i el poble de Catalunya. Això és inacceptable.

Aunque hayan aprobado la reparación de la figura de Companys el Estado español se niega a anular la sentencia judicial que le condenó a muerte. Eso es en mi opinión un hecho muy grave que parece que el gobierno español no comprende ya que da legitimidad a un juicio ilegal, de un tribunal ilegítimo formado por un régimen que se constituyó tras un golpe de Estado y una guerra civil y que condenaron al presidente de la Generalitat de Catalunya electo. Por lo tanto el gobierno español actual da legitimidad a un crimen de Estado contra el gobierno y el pueblo de Catalunya. Eso es
inaceptable.
Justícia aprova la petició de reparació i reconeixement de la figura de CompanysDe la Vega anuncia un acte conjunt de entre representants del ministeri i de la Generalitat
LAMALLA.CAT

El ministeri de Justícia ha aprovat aquest divendres la petició de reparació i reconeixement de la figura de l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys. El departament encapçalat per Fernández Bermejo ha acceptat la petició que la família de l'expresident republicà, juntament amb la conselleria d'Interior, van presentar el desembre passat perquè es repari la figura de l'únic president d'un govern europeu assassinat per sentència judicial. El ministeri també ha acceptat, d'acord amb l'article 4 de la Llei de la Memòria Històrica, la reparació d'altres figures assassinades pel franquisme.
La vicepresidenta del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciat aquest divendres que properament se celebrarà un acte conjunt entre representants del ministeri de Justícia i de la Generalitat pel reconeixement de Companys. "Complim la llei de Reconeixement dels Drets de les Víctimes del Franquisme", ha explicat la vicepresidenta, que ha afegit que "el comrpomís del Govern s'acaba amb aquest reconeixement".
Publicat 30/01/2009 13:24h Actualizat 15:27h
Justicia aprueba la petición de reparación y reconocimiento de la figura de Companys

De la Vega anuncia un acto conjunto entre representantes del ministerio y de la Generalitat

LAMALLA.CAT

El ministerio de Justicia ha aprobado este viernes la petición de reparación y reconocimiento de la figura del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys. El departamento encabezado por Fernández Bermejo ha aceptado la petición que la familia del ex presidente republicano, junto con la Consellería de Interior, presentaron el pasado diciembre para que se repare la figura del único presidente de un gobierno europeo asesinado por sentencia judicial. El ministerio también ha aceptado, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de la Memoria Histórica, la reparación de otras figuras asesinadas por el franquismo. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado este viernes que próximamente se celebrará un acto conjunto entre representantes del ministerio de Justicia y de la Generalitat por el reconocimiento de Companys. "Cumplimos la ley de Reconocimiento de los Derechos de las Víctimas del Franquismo", ha explicado la vicepresidenta, que ha añadido que "el comrpomís del Gobierno se acaba con este reconocimiento".

Publicado 30/01/2009 13:24 h Actualizado 15:27 h

Lluís Companys, el president executat pel feixisme
LAMALLA.CAT

Lluís Companys i Jover (el Tarròs, 21 de juny de 1882 - Barcelona 15 d'octubre de 1940), president de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República, va ser afusellat el 15 d'octubre. Ni la Segona Guerra Mundial ha tret a l'històric dirigent d'Esquerra Republicana el trist reconeixement de ser l'únic president d'una nació democràtica assassinat per les tropes feixistes. Va ser afusellat a dos quarts de set de la matinada al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc després de ser condemnat per un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals, un procés il·legal.

El president Lluís Companys durant el discurs de l'1 de maig de 1937
Lluis Companys era el segon de vuit germans. Ben jove, un cop acabat el batxillerat es va traslladar a Barcelona i va estudiar dret. A la universitat, l'any 1900, va fundar l'Associació Escolar Republicana i va militar a Unió Republicana. El 1906, el jove Companys va participar en la creació de Solidaritat Catalana, el primer moviment unitari català que agrupava nacionalistes catalans, carlins i republicans. Era la resposta als 'Fets del Cu-Cut', coneguts també com La Cuartelada, esdevinguts el 25 de novembre de 1905, quan militars espanyols va assaltar les redaccions del setmanari satíric ¡Cu-Cut! I del diari La Veu de Catalunya.Intensa activitat política i sindicalQuan Solidaritat Catalana es va disgregar, Companys es va adherir a la Unió Federal Nacionalista Republicana i va ser president de la secció política el 1910. El 1912 es va fundar el Partit Reformista, amb Melquiades Álvarez al capdavant i Lluís Companys escrivia en l'òrgan del partit, La Publicidad amb Josep Zulueta, Laureà Miró i Eusebi Corominas. L'any següent, perdia les eleccions municipals, es produïa la crisi del reformisme. L'abril de 1917, juntament amb Francesc Layret, Marcel·lí Domingo i Josep Mestres, constitueix un nou partit: el Partit Republicà Català, i més tard va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona. El 1920, Companys i altres sindicalistes van ser detinguts per ordre de Severiano Martínez Anido, Governador Militar de Barcelona. En aquella ocasió va ser deportat al castell de la Mola, a Maó. L'advocat Francesc Layret en va voler assumir la defensa, però va ser assassinat. La mort de Layret va suposar la llibertat de Companys que va ser elegit diputat per Sabadell per substituir-lo. El futur president de la Generalitat va ser l'advocat assessor de la Unió de Rabassaires durant la dictadura de Primo de Rivera. Va ser empresonat el 1929 per participar en la conspiració per enderrocar la dictadura. I el 1930 va tornar a la presó per denunciar el maltractament de Macià.El primer president del Parlament de CatalunyaEl març de 1931, Lluís Companys va participar a la conferència d'Esquerres, a partir de de la qual es va formar Esquerra Republicana de Catalunya i el 12 d'abril de 1931, va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona per aquesta nova formació política. El 14 d'abril, deposava l'alcalde accidental Antonio Martínez Domingo i prenia possessió. Des del balcó de l'ajuntament proclamava la República espanyola a Catalunya i va ser nomenat, de manera provisional, Governador Civil de Barcelona. Mesos més tard, al juny, va ser elegit diputat a les Corts per la província de Barcelona i el gener de 1932, vicepresident de l'Assemblea de la Generalitat i President provisional, en substitució de Jaume Carner. El novembre del mateix any, va ser nomenat primer President del Parlament de Catalunya.El 25 de desembre de 1933, moria sobtadament Francesc Macià i Llussà i proposen Companys succeir-lo com a president de la Generalitat de Catalunya. El 3 de gener de 1934 forma el seu primer govern. El nacionalisme de Companys va fer que el 6 d'octubre de 1934 proclamés l'Estat Català dins la República Federal Espanyola, però aquest fet li va suposar una condemna de 30 anys de reclusió i va complir part del càstig al penal d'El Puerto de Santa María, a Càdis, fins que va ser alliberat per la victòria del Front Popular, el febrer de 1936. De nou va ser elegit diputat pel Front d'Esquerres de Catalunya i novament va ocupar la presidència de la Generalitat.Exili i mort de Lluis CompanysEn esclatar la Guerra Civil el poder de Companys es va veure desbordat pels corrents revolucionaris anarquistes. Va aconseguir mantenir l'equilibri entre les diverses forces polítiques i socials, i formar govern presidit per Josep Tarradellas. Lluis Companys emprèn el camí de l'exili el gener de 1939, a l'entrada de les forces franquistes a Barcelona. Durant l'ocupació alemanya va ser lliurat a l'Estat Espanyol. Després d'un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals, un procés il·legal, el van condemnar a mort. Va ser afusellat el 15 d'octubre de 1940 al Castell de Montjuïc de Barcelona. Va morir amb els ulls descoberts mirant la cara dels seus botxins i les seves darreres paraules van ser: "Per Catalunya".Companys és l'únic president europeu democràticament escollit que va ser executat pel feixisme. Amb el seu afusellament es complia una sentència dictada pel Consell de Guerra d'Oficials Generals celebrat a Barcelona el 14 d'octubre de 1940, en el qual se l'acusava d'adhesió a la rebel·lió, una sentència que no ha estat mai anul·lada.
Aquest 2008, seixanta-vuit anys més tard i després de més de 30 anys de democràcia a Espanya la pròpia néta de Companys i el govern català han viatjat a Madrid per reclamar l'inici d'una reparació pública de la figura del president màrtir, que va ser també líder d'ERC. El vicepresident del govern català, el republicà Josep-Lluís Carod-Rovira, ha reclamat també l'anul·lació definitiva del procés que va condemnar a mort Companys.
Publicat 15/10/2008 11:45h

Lluís Companys, el presidente ejecutado por el fascismo
LAMALLA.CAT

Lluís Companys i Jover (el Tarròs, 21 de junio de 1882 - Barcelona 15 de octubre de 1940), presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, fue fusilado el 15 de octubre. Ni la Segunda Guerra Mundial ha sacado al histórico dirigente de Esquerra Republicana el triste reconocimiento de ser el único presidente de una nación democrática asesinado por las tropas fascistas. Fue fusilado a las seis de la madrugada en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuïc tras ser condenado por un consejo de guerra sumarísimo sin garantías procesales, un proceso ilegal.
Lluis Companys era el segundo de ocho hermanos. Muy joven, una vez terminado el bachillerato se trasladó a Barcelona y estudió derecho. En la universidad, en el año 1900, fundó la Asociación Escolar Republicana y militó en Unión Republicana. En 1906, el joven Companys participó en la creación de Solidaritat Catalana, el primer movimiento unitario catalán que agrupaba nacionalistas catalanes, carlistas y republicanos. Era la respuesta a los' Hechos del Cu-Cut ', conocidos también como La Cuartelada, acaecidos el 25 de noviembre de 1905, cuando militares españoles asaltar las redacciones del semanario satírico ¡Cu-Cut! Y del diario La Voz de Catalunya.Intensa activdad política y sindicalQuan Solidaritat Catalana se disgregar, Companys se adhirió a la Unión Federal Nacionalista Republicana y fue presidente de la sección política en 1910. En 1912 se fundó el Partido Reformista, con Melquiades Álvarez al frente y Lluís Companys escribía en el órgano del partido, La Publicidad con Josep Zulueta, Laureà Miró y Eusebi Corominas. Al año siguiente, perdía las elecciones municipales, se producía la crisis del reformismo. En abril de 1917, junto con Francesc Layret, Marcel lí Domingo y Josep Mestres, constituye un nuevo partido: el Partido Republicano Catalán, y más tarde fue elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona. En 1920, Companys y otros sindicalistas fueron detenidos por orden de Severiano Martínez Anido, Gobernador Militar de Barcelona. En aquella ocasión fue deportado al castillo de la Mola, en Maó. El abogado Francesc Layret quiso asumir la defensa, pero fue asesinado. La muerte de Layret supuso la libertad de Companys que fue elegido diputado por Sabadell para sustituirlo. El futuro presidente de la Generalitat fue el abogado asesor de la Unión de Rabassaires durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue encarcelado en 1929 por participar en la conspiración para derrocar la dictadura. Y en 1930 volvió a la cárcel para denunciar el maltrato de Macià. El primer presidente del Parlamento de CatalunyaEl marzo de 1931, Lluís Companys participó en la conferencia de Izquierdas, a partir de la cual se formó Esquerra Republicana de Catalunya y el 12 de abril de 1931, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona para esta nueva formación política. El 14 de abril, depuesto el alcalde accidental Antonio Martínez Domingo y tomaba posesión. Desde el balcón del ayuntamiento proclamaba la República española en Cataluña y fue nombrado, de manera provisional, Gobernador Civil de Barcelona. Meses más tarde, en junio, fue elegido diputado en las Cortes por la provincia de Barcelona y en enero de 1932, vicepresidente de la Asamblea de la Generalitat y Presidente provisional, en sustitución de Jaume Carner. En noviembre del mismo año, fue nombrado primer Presidente del Parlamento de Catalunya.El 25 de diciembre de 1933, moría repentinamente Francesc Macià i Llussà y proponen Companys sucederle como presidente de la Generalitat de Cataluña. El 3 de enero de 1934 forma su primer gobierno. El nacionalismo de Companys hizo que el 6 de octubre de 1934 proclamara el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, pero este hecho le supuso una condena de 30 años de reclusión y cumplió parte del castigo en el penal de El Puerto de Santa María, en Cádiz, hasta que fue liberado por la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936. De nuevo fue elegido diputado por el Frente de Izquierdas de Cataluña y nuevamente ocupó la presidencia de la Generalitat.Exili y muerte de Lluis CompanysEn estalló la Guerra Civil el poder de Companys se vio desbordado por las corrientes revolucionarios anarquistas. Consiguió mantener el equilibrio entre las diversas fuerzas políticas y sociales, y formar gobierno presidido por Josep Tarradellas. Lluis Companys emprende el camino del exilio en enero de 1939, en la entrada de las fuerzas franquistas en Barcelona. Durante la ocupación alemana fue entregado en el Estado Español. Después de un consejo de guerra sumarísimo sin garantías procesales, un proceso ilegal, le condenaron a muerte. Fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el Castillo de Montjuïc de Barcelona. Murió con los ojos descubiertos mirando la cara de sus verdugos y sus últimas palabras fueron: "Per Catalunya". Companys es el único presidente europeo democráticamente elegido que fue ejecutado por el fascismo. Con su fusilamiento se cumplía una sentencia dictada por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales celebrado en Barcelona el 14 de octubre de 1940, en el que se le acusaba de adhesión a la rebelión, una sentencia que no ha sido nunca anulada. Este 2008, sesenta y ocho años más tarde y después de más de 30 años de democracia en España la propia nieta de Companys y el gobierno catalán han viajado a Madrid para reclamar el inicio de una reparación pública de la figura del presidente mártir, que fue también líder de ERC. El vicepresidente del gobierno catalán, el republicano Josep Lluís Carod-Rovira, ha reclamado también la anulación definitiva del proceso que condenó a muerte Companys.

Publicado 15/10/2008 11:45 h

Un lefebvrià que creu que van existir les cambres de gas però que no mataven

Un lefebvrià que creu que van existir les cambres de gas però que no mataven
Floriano Abrahamowicz és un capellà lefebvrià que accepta que les cambres de gas dels camps d'extermini van existir però afirma que "només eren per desinfectar". Aquestes declaracions s'afegeixen a les del bisbe lefebvrià que negava l'existència de les cambres de gas i que recentment ha estat rehabilitat per Benet XVI. Abrahamowicz va dir: "Sé que les cambres de gas van existir, almenys per desinfectar, però no sé si provocaren morts". Només mataven a tots els que entraven. Es tracta d'unes declaracions irresponsables i de molt mal gust que ofenen a moltes persones que van perdre familiars en els camps d'extermini. L'Església no hauria de donar protecció a negacionistes.
-----
Un lefebvriano que cree que existieron las cámaras de gas pero que no mataban
Floriano Abrahamowicz es un cura lefebvriano que acepta que las cámaras de gas de los campos de exterminio existieron pero afirma que "solo eran por desinfectar". Estas declaraciones se añaden a las del obispo lefebvriano que negaba la existencia de las cámaras de gas y que recientemente ha sido rehabilitado por Benedicto XVI. Abrahamowicz dijo: "Sé que las cámaras de gas existieron, por lo menos para desinfectar, pero no sé si provocaron muertos". Solo mataban a todos los que entraban. Se trata de unas declaraciones irresponsables y de muy mal gusto que ofenden a muchas personas que perdieron familiares en los campos de exterminio. La Iglesia no debería dar protección a negacionistas.

Israel, Espanya i Turquia / Israel, España y Turquía

Israel i Turquia
Dins del Fòrum econòmic de Davos s'ha produït un enfrontament entre el president d'Israel Shimon Peres i el primer ministre turc Tayyip Erdogan al voltant de l'acció militar de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza. Erdogan va voler replicar a Peres però només li van concedir dos minuts que van fer que Erdogan decidís abandonar la sala molt enfadat. Posteriorment va dir en roda de premsa el que no va dir a la sala criticant a Peres i als israelians per l'atac a Gaza. Els turcs abans d'anar pel Món criticant altres per causar 1300 morts haurien d'aclarir el genocidi que Turquia va cometre contra el poble armeni i que avui dia és un tema tabú en aquell país que pot portar a la presó a qualsevol que en parli criticant el fet.
Israel i Espanya
El jutge Fernando Andreu de l'Audiència Nacional ha admés una demanda contra l'exministre de defensa hebreu Benjamin Ben Eliezer i sis responsables militars per un bombardeig sobre Gaza l'any 2002. La querella va ser presentada pel Centro Palestino para los Derechos Humanos que va qualificar de genocidi l'atac contra un terrorista en que van morir 14 persones entre les que estava el terrorista.
És vergonyós com s'està banalitzant el terme genocidi. La mort de 14 persones, una de les quals era un terrorista, ara es considera genocidi?. Ho sento molt pels palestins però ni matar 14 ni 1300 persones es pot considerar un genocidi. Vull recordar que els terroristes palestins d'Hamas han assassinat a molts civils israelians en atemptats
efectuats per suïcides palestins d'Hamas. És un acte d'hipocresia que ells diguin que estan en guerra - cometent atemptats suïcides a traïció contra civils israelians o llançant míssils Qassam - i quan els toca el rebre a ells - als palestins - diguin que és un genocidi. Les guerres són en ambdos sentits i a les guerres hi ha morts civils i morts combatents. Per cert, el percentatge - percentatge no quantitat - de civils morts israelians és molt més gran que la de civils palestins en relació a la de militars. Una altra diferència és que els soldats israelians no fan servir d'escuts humans als seus civils com fan els terroristes palestins d'Hamas amb els seus, inclosos els seus propis fills. Vull afegir que els dirigents israelians no pretenen exterminar a tots els palestins de Gaza, els dirigents d'Hamas si que tenen la intenció declarada d'exterminar a tots els jueus. I això si que és la clara intenció de cometre un genocidi.

Israel y Turquía
Dentro del Foro económico de Davos se ha producido un enfrentamiento entre el presidente de Israel Shimon Peres y el primer ministro turco Tayyip Erdogan alrededor de la acción militar del ejército israelí en la Franja de Gaza. Erdogan quiso replicar a Peres pero solo le concedieron dos minutos que hicieron que Erdogan decidiese abandonar la sala mucho enfadado. Posteriormente dijo en rueda de prensa lo que no dijo en la sala criticando a Peres y a los israelíes por el ataque a Gaza. Los turcos antes de ir por el Mundo criticando a otros por causar 1300 muertos deberían aclarar el genocidio que Turquía cometió contra el pueblo armenio y que hoy día es un tema tabú en aquel país que puede llevar a prisión a cualquiera que en hablé criticando el hecho.

Israel y España
El juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha admitido una demanda contra el exministro de defensa hebreo Benjamin Bien Eliezer y seis responsables militares por un bombardeo sobre Gaza el año 2002. La querella fue presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos que calificó de genocidio el ataque contra un terrorista en que murieron 14 personas entre las que estaba el terrorista.
Es vergonzoso como se está banalizando el término genocidio. La muerte de 14 personas, una de las que era un terrorista, ¿ahora se considera genocidio?. Lo siento mucho por los palestinos pero ni matar 14 ni 1300 personas se puede considerar un genocidio. Quiero recordar que los terroristas palestinos de Hamás han asesinado a muchos civiles israelíes en atentados efectuados por suicidas palestinos de Hamás. Es un acto de hipocresía que ellos digan que están en guerra - cometiendo atentados suicidas a traición contra civiles israelíes o lanzando misiles Qassam - y cuando los toca recibir a ellos - a los palestinos - digan que es un genocidio. Las guerras son en ambos sentidos y en las guerras hay muertos civiles y muertos combatientes. Por cierto, el porcentaje - porcentaje no cantidad - de civiles muertos israelíes es mucho mayor que la de civiles palestinos en relación a la de militares. Otra diferencia es que los soldados israelíes no utilizan de escudos humanos a sus civiles como hacen los terroristas palestinos de Hamás con los suyos, incluidos sus propios hijos. Quiero añadir que los dirigentes israelíes no pretenden exterminar a todos los palestinos de Gaza, los dirigentes de Hamás si que tienen la intención declarada de exterminar a todos los judíos. Y eso si que es la clara intención de cometer un genocidio.

Un estudi proposa que els conductors ens examinem de teòrica cada deu anys


Un estudi proposa que els conductors ens examinem de teòrica cada deu anys
Un estudi realitzat l'any 2004 ha conclòs que el 96,5% dels conductors no aprovaria avui dia l'examen teòric. Estic d'acord. Jo mateix he fet la prova fent un test com els que es feien quan jo em vaig treure el carnet - farà 21 anys - i vaig fallar la majoria de les preguntes. L'estudi diu que aquesta situació suposa un perill i recomana que cada cop que toqui renovar el carnet es faci la prova teòrica novament. Això implicaria que cada deu anys els conductors ens hauriem de posar a estudiar novament tot aquest temari, apuntar-nos a l'autoescola i pagar les tasses per anar a examinar-nos. Ës a dir, hauriem de gratar-nos la butxaca i incloure unes hores del nostre temps a estudiar per saber quina és l'amplada d'eixos d'un remolc i veure fotos de cotxes que avui dia són relíquies. Algú em pot dir perquè els cotxes que surten a les fotos de les proves tipus test de trànsit són de cotxes que ja eren vells quan jo em vaig treure el carnet?.

-----
Un estudio propone que los conductores nos examinemos de teórica cada diez años
Un estudio realizado el año 2004 ha concluido que el 96,5% de los conductores no aprobaría hoy día el examen teórico. Estoy de acuerdo. Yo mismo he hecho la prueba haciendo un test como los que se hacían cuando yo me saqué el carné - hará 21 años - y fallé la mayoría de las preguntas. El estudio dice que esta situación supone un peligro y recomienda que cada vez que toqué renovar el carné se haga la prueba teórica nuevamente. Eso implicaría que cada diez años los conductores nos deberíamos poner a estudiar nuevamente todo este temario, apuntarnos a la autoescuela y pagar las tasas para ir a examinarnos. Es decir, deberíamos rascarnos el bolsillo e incluir unas horas de nuestro tiempo a estudiar para saber cuál es la anchura de ejes de un remolque y ver fotos de coches que hoy día son reliquias. ¿Alguien me puede decir porque los coches que salen a las fotos de las pruebas tipo test de tránsito son de coches que ya eran viejos cuando yo me saqué el carné?.

L'Armada del Japó també combatrà els pirates somalís

L'Armada del Japó també combatrà els pirates somalís
El Japó enviarà dos destructors i un helicòpter a l'àrea del golf d'Aden que s'uniran a molts altres vaixells de guerra de diferents països per a protegir el trànsit naval en aquella zona dels atacs dels pirates somalis que l'any 2008 van retenir un centenar de mercants. Per a poder fer aquest enviament el govern japonés haurà de redactar un decret que autoritzi a l'Armada del Japó a enviar els dos destructors fora de l'àmbit del territori japonés. La Constitució japonesa redactada després de la Segona Guerra Mundial prohibeix l'enviament de les seves forces armades a l'estranger. Els destructors japonesos s'uniran a vaixells de guerra d'Estats Units, França, Alemanya, Gran Bretanya, Espanya, Xina, Índia, Iran i Corea.
------
La Armada del Japón también combatirá los piratas somalíes
El Japón enviará dos destructores y un helicóptero al área del golfo de Adén que se unirán a muchos otros barcos de guerra de diferentes países para proteger el tránsito naval en aquella zona de los ataques de los piratas somalíes que el año 2008 retuvieron un centenar de mercantes. Para poder hacer este envío el gobierno japonés deberá redactar un decreto que autorice a la Armada del Japón a enviar los dos destructores fuera del ámbito del territorio japonés. La Constitución japonesa redactada tras la Segunda Guerra Mundial prohíbe el envío de sus fuerzas armadas al extranjero. Los destructores japoneses se unirán a los barcos de guerra de Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, China, India, Irán y Corea.

Ofertes que no puc refusar... o si?

Ofertes que no puc refusar... o si?
Em truquen d'una companyia de telefonia mòbil el nom de la qual no diré per a no fer-li publicitat i perquè totes aquestes empreses fan servir el mateix mètode per oferir-me uns serveis que "no puc refusar", una tarifa que quasi em sortirà gratis tenir telèfon i fer-lo servir. La noia comença a parlar a una velocitat increïble. Durant tres minuts i escaig només parla ella. Quan finalment calla i abans que em pregunti res més i em tingui tres minuts més decideixo penjar. Sé que aquesta noia es guanya la vida amb això, sé que és molt lleig penjar el telèfon sense dir adéu, però no estava gaire disposat a suportar tres minuts més.
-----
Ofertas que no puedo rehusar... ¿o si?
Me llaman de una compañía de telefonía móvil el nombre de la que no diré para no hacerle publicidad y porque todas estas empresas usan el mismo método para ofrecerme unos servicios que "no puedo rehusar", una tarifa que casi me saldrá gratis tener teléfono y usarlo. La chica empieza a hablar a una velocidad increíble. Durante tres minutos y pico solo habla ella. Cuando finalmente calla y antes de que me pregunte nada más y me tenga tres minutos més decidisc colgar. Sé que esta chica se gana la vida con eso, sé que es muy feo colgar el teléfono sin decir adiós, pero no estaba mucho dispuesto a soportar tres minutos más.

29 de gen. 2009

Premis amb trampa

Crec que tothom ha rebut un correu d'aquests on t'anuncien que has estat premiat amb diners o amb un regal. D'una manera cridanera et diuen que has estat premiat, que aquest premi - sigui el que sigui - és teu. Només has de clicar i s'obre un formulari. Et demanen que introdueixis les teves dades. Aquí tot l'invent cau a trossos. Si em llegeix alguna persona que dirigeix una d'aquestes empresses permetin-me que els demani que si em volen fer un regal no cal que m'ho anunciïn i després em demanin que els digui on visc, perquè no els ho diré. Si volen fer-me un regal es busquen la vida i m'ho envien a casa. Això i, no em demanin que els compri res, ni que em subscrigui, ni em vinguin amb condicions. Els regals es donen, no s'ofereixen a canvi d'altres coses. Per cert, no vull cap apartament a Torrevieja - em queda molt lluny de casa - ni cap cotxe - ja en tinc.
------
Creo que todo el mundo ha recibido un correo de estos donde te anuncian que has sido premiado con dinero o con un regalo. De una manera llamativa te dicen que has sido premiado, que este premio - sea el que sea - es tuyo. Solo has de clicar y se obre un formulario. Te piden que introduzcas tus datos. Aquí todo el invento cae a trozos. Si me lee alguna persona que dirige una de estas empresas permítanme que les pedí que si me quieren hacer un regalo no hace falta que me lo anuncien y después me pidan que los diga donde vivo, porque no se lo diré. Si quieren hacerme un regalo se buscan la vida y me lo envían a casa. Eso si, no me pidan que les compré nada, ni que me suscriba, ni me vengan con condiciones. Los regalos se dan, no se ofrecen a cambio de otras cosas. Por cierto, no quiero ningún apartamento en Torrevieja - me queda muy lejos de casa - ni ningún coche - ya tengo.

28 de gen. 2009

Entrevista a Tzipi Livni / Eleccions israelianes / Israel i el bisbe negacionista

"Hamas atenta contra el Estado palestino"
Europa y antisemitismo: "No es un problema israelí, sino de falta de liderazgo en los países donde ocurre"
"Hace ya siete años que impedimos que Hamas reciba legitimidad en el mundo. Hamas atenta contra el proceso de la creación de dos estados, uno israelí y otro palestino, y no es parte de este esfuerzo. Más bien, lo boicotea", afirma a 'La Vanguardia' en una entrevista exclusiva la ministra de Asuntos Exteriores y candidata a primera ministra, en las elecciones del 10 de febrero, Tzipi Livni, de 50 años.

Livni, en un funeral de un rabino y diputado en Jerusalén / Efe / Kobi Gideon
Link a pàgina de La Vanguardia

"Yo dialogo con los sectores pragmáticos palestinos para lograr un acuerdo de paz. Pero, al mismo tiempo, tengo que usar la fuerza contra los radicales. Hamas es una organización terrorista". Los asesores de Livni expresan su preocupación por lo que definen como "el sentimiento antiisraelí" que reina en España y en Catalunya, y por "la falta de comprensión hacia el tipo de régimen dictatorial que defienden los islamistas de Hamas". Por eso, la ministra decidió romper el silencio de los últimos días en todo lo que concierne a entrevistas con la prensa extranjera y hablar con 'La Vanguardia'.

Hoy, día internacional del Holocausto, hay muchos en Europa y en el mundo que acusan a Israel de haber llevado a cabo una ofensiva genocida contra los palestinos de Gaza.

Cualquier tipo de comparación entre el holocausto, la época más horrorosa en la historia de la humanidad, y una situación en la que un Estado se ve obligado a defenderse a sí mismo y a sus civiles es inconcebible. Y a los que hacen dicha comparación les diría que no lo hagan nunca. Nosotros intentamos prevenir ataques terroristas contra nuestros ciudadanos. Los soldados israelíes están luchando contra el terror. "Lamentablemente, los terroristas se esconden detrás de los civiles, y no existe ninguna comparación -y no estoy dispuesta a aceptarla- entre terroristas que tratan de convencer a niños para que maten y los soldados israelíes que luchan contra el terrorismo, aunque, a veces, por error y desgraciadamente, haya civiles muertos. No puedo evitar sentir compasión en estos casos. "Sin embargo, me gustaría que la comunidad internacional juzgase a Israel de acuerdo con los valores que son expresados en la mayoría de los países del mundo libre. No hay lugar a comparación entre un asesino y alguien que mata por error. Los terroristas son asesinos, los soldados israelíes luchan contra el terror, aunque a veces, infelizmente, se produzcan víctimas civiles, por error.

En su ministerio denuncian un aumento de ataques y de manifestaciones antisemitas en toda Europa, con España y Catalunya a la cabeza. ¿Qué opina sobre este fenómeno?

Soy consciente de que en algunas partes del mundo el antisemitismo crece día adía, muy concretamente en Europa. Pero esto no es un problema israelí ni judío, sino que es un problema de la comunidad y del liderazgo en los países donde ocurre este fenómeno. Yo creo que la comunidad internacional debe actuar según sus valores y frenar esta peligrosa ola.

Volviendo a Gaza, hay gente destacada, también en Israel, que propone dialogar con Hamas.

Ellos no están dispuestos a reconocer Israel, y apoyan el uso de la fuerza y de la resistencia como único medio. Tienen que entender: vivimos en un acuario en el que todo el mundo árabe nos mira. Por eso, toda esta historia de dialogar con Hamas es, según mi forma de ver, irrelevante.

Sus dos rivales electorales, el laborista Barak y el conservador Netanyahu, son antiguos oficiales del ejército que lucharon en la unidad de élite Sayeret Matkal. Los asesores electorales de su partido, Kadima, temen que la ofensiva de Gaza haya dañado las posibilidades de que una mujer gane los comicios porque, según dicen, la guerra es algo machista.

El gobierno no pertenece a los generales. Yo pienso ser una primera ministra diferente, y digo a los israelíes que el 10 de febrero tienen la posibilidad de hacer historia. Soy la única que puede formar un gobierno de unidad que incluya a Barak y Netanyahu, ya que Kadima está en el centro. Nosotros representamos la vía del medio, que puede ser un denominador común para aquellos que están en el centroizquierda o en el centroderecha. Además, juntos, los tres podremos impedir que partidos sectoriales (léase, los ortodoxos y los ultraortodoxos) aprovechen su peso electoral para obtener más beneficios para sus electores.
Eleccions israelianes
El 10 de febrer hi ha eleccions a Israel. Benjamin Netanyahu, líder i candidat del Likud dóna suport a l'expansió dels assentaments de colons a Cisjordània. Diu que "hauré de satisfer les necessitats de creixement natural de la població. No podré ofegar els assentaments". La situació en aquella zona del Món és complicada, és dolenta, i és quasi segur que si l'activitat terrorista d'Hamàs revifés el vot dels israelians aniria cap al Likud, partit partidari de la línia dura. És possible que les respostes israelianes de les últimes setmanes puguin ser considerades excessives per aquells a qui no els cauen al damunt coets Qassam, fins i tot per una part dels israelians, però els Qassam i els atemptats d'Hamàs són vots per al Likud. I si guanya el Likud sembla que els assentaments seran impulsats. No és difícil, crec, treure'n conclusions.
Elecciones israelíes
El 10 de febrero hay elecciones en Israel. Benjamin Netanyahu, líder y candidato del Likud apoya la expansión de los asentamientos de colonos en Cisjordania. Dice que "deberé satisfacer las necesidades de crecimiento natural de la población. No podré ahogar los asentamientos". La situación en aquella zona del Mundo es complicada, es mala, y es casi seguro que si la actividad terrorista de Hamas reavivase el voto de los israelíes iría hacia al Likud, partido partidario de la línea dura. És posible que las respuestas israelíes de las últimas semanas puedan ser consideradas excesivas por aquellos a quien no les caen al encima cohetes Qassam, incluso una parte de los israelíes, pero los Qassam y los atentados de Hamas son votos para el Likud. Y si gana el Likud parece que los asentamientos serán impulsados. No es difícil, creo, sacar conclusiones.
Israel i el bisbe negacionista
La readmissió per part de Benet XVI del bisbe excomunicat Richard Williamson que nega l'existència de les cambres de gas dels camps d'extermini i l'Holocaust és considerat pel director del Museu de l'Holocaust "d'escandalosa" i de "brutal atac a la veritat". El govern israelià ha dit que aquest assumpte no canviarà res en la relació diplomàtica entre Israel i el Vaticà ni a la visita del Sant Pare Terra Santa que en principi es farà el mes de maig.
Israel y el obispo negacionista
La readmisión por parte de Benedicto XVI del obispo excomulgado Richard Williamson que niega la existencia de las cámaras de gas de los campos de exterminio y el Holocausto es considerada por el director del Museo del Holocausto "de escandalosa" y de "brutal ataque a la verdad". El gobierno israelí ha dicho que este asunto no cambiará nada en la relación diplomática entre Israel y el Vaticano ni a la visita del Santo Padre a Tierra Santa que en principio se hará el mes de mayo.

El Vaticà i Obama / Lefebvrians

El Vaticà i Obama
Un Vaticà cada dia més conservador ha mostrat la seva preocupació per algunes de les mesures anunciades pel president Obama. Una d'aquestes mesures seria la supressió d'una norma que prohibia la concessió de subvencions a ONGs que incloguin l'avortament entre els seus programes de planificació familiar. També aixecara el veto al finançament de la investigació de cèl·lules embrionàries i el primer assaig clínic en humans."En el Vaticà es mostren molt cauts amb Obama, representa un món distint, ells parangonen el Partit Demòcrata a l'esquerra europea, i temen un Obama que es converteixi en una espècie de Zapatero global", diu Massimo Franco. Al Vaticà no volen a Zapatero i ja l'han convertit en una espècie d'anticrist. És estrany que no hagin convocat una croada contra ell. Amb Obama han decidit mantenir les distàncies i deixen que la feina la facin els bisbes de la Conferència Episcopal dels Estats Units. Quina barra. Estats Units és el país on l'Església - els seus capellans - han estat implicats en més casos de pederàstia i els bisbes nord-americans ho han encobert. Aquells que encobreixen la pederàstia no crec que estiguin capacitats, moralment parlant, a oposar-se a investigacions que poden salvar vides, fins i tot les vides d'ells. Un fet curiós és la tesi que tenen al Vaticà sobre la victòria electoral d'Obama: o va guanyar perquè els nord-americans estaven farts de Bush o els nord-americans s'han tornat proavortistes, proinvestigació amb cel·lules mare i els gais. La tesi és simplista. Que els nord-americans estiguessin farts de Bush, molts ho devien estar, no és una raó ja que Bush no es tornava a presentar. No tots els que han votat a Obama són partidaris de l'avortament. L'Església sempre s'ha oposat dels avenços científics. Si dels senyors clergues fos els metges encara ho curarien tot fen servir sangoneres. Sembla mentida que una organització que diu predicar l'amor cap als altres tingui en realitat un discurs tant ple de prejudicis i odi cap a determinats grups socials com per exemple els gais.
El Vaticano y Obama
Un Vaticano cada día más conservador ha mostrado su preocupación por algunas de las medidas anunciadas por el presidente Obama. Una de estas medidas sería la supresión de una norma que prohibía la concesión de subvenciones a ONGs que incluyan el aborto entre sus programas de planificación familiar. También levantará el veto a la financiación de la investigación con células embrionarias y el primer ensayo clínico en humanos."En el Vaticano se muestran muy cautos con Obama, representa un mundo distinto, ellos parangonan el Partido Demócrata a la izquierda europea, y temen un Obama que se convierta en una especie de Zapatero global", dice Massimo Franco. En el Vaticano no quieren a Zapatero y ya lo han convertido en una especie de anticristo. Es extraño que no hayan convocado una cruzada contra él. Con Obama han decidido mantener las distancias y dejan que la faena la hagan los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Que jeta. Estados Unidos es lo país donde la Iglesia - sus curas - han estado implicados en más casos de pederastia y los obispos norteamericanos lo han encubierto. Aquellos que encubren la pederastia no creo que estén capacitados, moralmente hablando, a oponerse a investigaciones que pueden salvar vidas, finos y todo las vidas de ellos. Un hecho curioso es la tesis que tienen al Vaticano sobre la victoria electoral de Obama: o ganó porque los norteamericanos estaban hartos de Bush o los norteamericanos se han vuelto proabortistas, proinvestigación con células madre y los gays. La tesis es simplista. Que los norteamericanos estuviesen hartos de Bush, muchos lo debían estar, no es una razón ya que Bush no se volvía a presentar. No todos los que han votado a Obama son partidarios del aborto. La Iglesia siempre se ha opuesto de los avances científicos. Si de los señores clérigos fuese los mèdicos aún lo curarían todo usando sanguijuelas. Parece mentira que una organización que dice predicar el amor hacia los demás tenga en realidad un discurso tan lleno de prejuicios y odio hacia determinados grupos sociales como por ejemplo los gays.
Lefebvrians
Ara al Vaticà se li planteja el problema d'integrar els bisbes lefebvrians i sembla que una possibilitat seria crear una prelatura personal - com l'Opus Dei - i això implica que Benet XVI ha decidit envoltar-se dels sectors més conservadors i rancis de l'Església.
Lefebvrianos
Ahora al Vaticano se le plantea el problema de integrar los obispos lefebvrianos y parece que una posibilidad sería crear una prelatura personal - como el Opus Dei - y eso implica que a Benedicto XVI ha decidido rodearse de los sectores más conservadores y rancios de la Iglesia.

El líder accidental / Spy PP

El líder accidental
Rajoy va ser escollit a dit pel seu predecessor, Aznar, que ara aprofita totes les oportunitats que té per treure-li l'autoritat dins del partit a Rajoy. El principal candidat del PP a les eleccions europees li va dir que no confiava en Rajoy i Rajoy el va nomenar candidat a la UE. Ara sorgeix a la Comunitat de Madrid l'escàndol dels espies on una part del PP investiga l'altra part. I Rajoy que diu d'aquest tema?. En uns actes del partit va demanar unitat i va dir que ells eren la solució a tots els mals d'Espanya però que el PSOE no els deixava i no els feia cas. Si no pot governar el seu partit que s'ha convertit en una casa de barrets o en un orgue de gats - si ho preferiu - ¿com espera que ens creguem que té solucions?. Rajoy va invocar novament el patriotisme, un recurs barat del qual el PP en fa abús. Cada dia que passa l'assumpte dels espies es més propi entre un vodevil o d'una comèdia d'embolics que d'un partit que diu que té solucions per a tots els problemes d'un país - el seu i a la seva manera - però són incapaços de desembolicar els embolics del seu propi partit.
El líder accidental
Rajoy fue escogido a dedo por su predecesor, Aznar, que ahora aprovecha todas las oportunidades que tiene por quitarle la autoridad dentro del partido a Rajoy. El principal candidato del PP a las elecciones europeas le dijo que no confiaba en Rajoy y Rajoy lo nombró a candidato a la UE. Ahora surge en la Comunidad de Madrid el escándalo de los espías donde una parte del PP investiga la otra parte. ¿Y Rajoy que dice de este tema?. En unos actos del partido pidió unidad y dijo que ellos eran la solución a todos los malos de España pero que el PSOE no los dejaba y no les hacía caso. Si no puede gobernar su partido que se ha convertido en una casa de sombreros o en un órgano de gatos - si lo preferís - ¿como espera que nos creamos que tiene soluciones?. Rajoy invocó nuevamente el patriotismo, un recurso barato del que el PP hace abuso. Cada día que pasa el asunto de los espías más propio entre un vodevil o de una comedia de líos que de un partido que dice que tiene soluciones para todos los problemas de un país - el suyo y a su manera - pero son incapaces de resolver los líos de su propio partido.
Spy PP
L'èxit de la temporada politicoteatral de la Comunitat de Madrid, el vodevil dels espies del PP va embolicant-se una mica més. Rajoy ha encarregat a Dolores de Cospedal que es prengui el seu temps per tancar les perquisicions mentre que el cas ha entrat en el jutjat núm. 47 de Madrid. El jutge José Sierra ha obert diligències per un presumpte delicte de revelació de secrets. Malgrat tot, de Cospedal ha seguit investigant. Del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo ha rebut les dades de les que disposava d'aquest assumpte. Cobo, partidari de l'alcalde Gallardón enfrontat a Esperanza Aguirre parla d'espionatge de caràcter mafiós però en canvi la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre diu que a "la Comunitat de Madrid no n'hi ha d'espies". Això per començar no és veritat ja que Madrid com a "capital de l'imperi" té la seu del CNI, que és l'equivalent castís de la CIA - tot i que els espies del PP semblen més aviat Mortadel·lo i Filemó, els agents de la TIA creats per Ibáñez o potser Maxwell Smart, el (pocatraça)superagent 86 - i suposo que alguna cosa hi haurà per espiar a Madrid. En el PP, els espies van i vénen. Esperanza Aguirre faria be callant ja que va ser el conseller d'interior de la Comunitat de Madrid el responsable de crear el servei d'intel·ligència - li haurien de dir servei d'estupidesa - que s'ha dedicat a investigar d'altres dirigents del PP que estan més propers al sector de l'alcalde Gallardón. Continuant amb el vodevil dels espies del PP el conseller d'interior ha declarat a El Economista que tot apunta a Caja Madrid i que és un complot per causar un perjudici a Esperanza Aguirre. El conseller d'Interior del govern d'Esperanza Aguirre responsable d'organitzar un servei d'intel·ligència que s'ha dedicat a investigar els draps bruts de pepers del sector Gallardón ens surt ara dient que tot això és un complot contra Aguirre. Però si tot aquest assumpte l'ha muntat ell i ho ha fet per fotre als oponents de la seva mestressa. ¿Com es pot tenir tant poca vergonya com la que té aquest individu?
Spy PP
El éxito de la temporada politicoteatral de la Comunidad de Madrid, el vodevil de los espías del PP va envolviendose algo más. Rajoy ha encargado a Dolores de Cospedal que se tome su tiempo por cerrar las pesquisas mientras que el caso ha entrado en el juzgado núm. 47 de Madrid. Le juez José Sierra ha abierto diligencias por un presunto delito de revelación de secretos. A pesar de todo, de Cospedal ha seguido investigando. Del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo ha recibido los datos de los que disponía sobre este asunto. Cobo, partidario del alcalde Gallardón enfrentado a Esperanza Aguirre habla de espionaje de carácter mafioso pero en cambio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre dice que en "la Comunidad de Madrid no hay de espías". Eso para empezar no es verdad ya que Madrid como a "capital del imperio" tiene la sede del CNI, que es el equivalente castizo de la CÍA - aunque los espías del PP parecen más bien Mortadelo y Filemón, los agentes de la TÍA creados por Ibáñez o quizá Maxwell Smart, el (patoso)superagente 86 - y supongo que alguna cosa habrá que espiar en Madrid. En el PP, los espías van y vienen. Esperanza Aguirre haría bien callando ya que fue el consejero de interior de la Comunidad de Madrid el responsable de crear el servicio de inteligencia - le deberían llamar servicio de estupidez - que se ha dedicado a investigar a otros dirigentes del PP que están más próximos al sector del alcalde Gallardón. Continuando con el vodevil de los espías del PP el consejero de interior ha declarado a El Economista que todo apunta a Caja Madrid y que es un complot por causar un perjuicio a Esperanza Aguirre. El consejero de Interior del gobierno de Esperanza Aguirre responsable de organizar un servicio de inteligencia que se ha dedicado a investigar los paños sucios de peperos del sector Gallardón nos sale ahora diciendo que todo eso es un complot contra Aguirre. Pero si todo este asunto lo ha montado él y lo ha hecho para joder a los oponentes de su jefa. ¿Como se puede tener tan poca vergüenza como la que tiene este individuo?

Els fatxes premien a Air Berlin per suprimir el català

La ultradretana i espanyolista Fundación de la Defensa de la Nación Española ha concedit un premi a Air Berlin per suprimir la llengua catalana de les seves comunicacions. En el jurat que entrega els premis als "españoles ejemplares" hi havia Esperanza Aguirre, Alejandro Vidal-Quadras i Alberto Boadella, entre d'altres fatxes coneguts. Han quedat tots retratats. I després diran que no són feixistes. Blanc i en ampolla llet.
------
El ultraderechista y españolista Fundación de la Defensa de la Nación Española ha concedido un premio a Air Berlín por suprimir la lengua catalana de sus comunicaciones. En el jurado que entrega los premios a los "españoles ejemplares" había Esperanza Aguirre, Alejandro Vidal-Quadras y Alberto Boadella, entre otros fachas conocidos. Han quedado todos retratados. Y después dirán que no son fascistas. Blanco y en botella leche.

27 de gen. 2009

70 anys de l'entrada dels feixistes a Barcelona

Avui es compleixen 70 anys de l'entrada de l'exèrcit feixista espanyol a Barcelona. Els feixistes parlaven, parlen encara d'alliberament però el cert és que l'entrada dels feixistes a Barcelona va significar l'inici d'una dura repressió política, de saqueig, d'espoli i de persecució de la nostra cultura, el tancament de les nostres institucions polítiques, la intervenció de les empresses i associacions, i molt especialment de la detenció, la tortura i l'assassinat de milers de persones. Encara avui queden restes del franquisme a la nostra ciutat.

Hoy se cumplen 70 años de la entrada del ejército fascista español en Barcelona. Los fascistas hablaban, hablan aún de liberación pero lo cierto es que la entrada de los fascistas en Barcelona significó el inicio de una dura represión política, de saqueo, de expolio y de persecución de nuestra cultura, el cierre de nuestras instituciones políticas, la intervención de las empresas y asociaciones, y mucho especialmente de la detención, la tortura y el asesinato de miles de personas. Aún hoy quedan restos del
franquismo a nuestra ciudad.
Extracto del documental "Los años del NO-DO 1939-1940"
*VÍDEO DE DENÚNCIA DE LA PRESÈNCIA DE SÍMBOLS FEIXISTES A LA CIUTAT DE BARCELONA. EN CONCRET AQUEST MONUMENT AMB ELEMENTS FEIXISTES COM L'ÀGUILA (TAMBÉ CONEGUDA COM POLLASTRE) I EL JOU I LES FLETXES DE LA FALANGE ES TROBA A LA PART DEL DARRERA DEL CASTELL DE .MONTJUiC
*VÍDEO DE DENUNCIA DE LA PRESENCIA DE SÍMBOLOS FASCISTAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA. EN CONCRETO ESTE MONUMENTO CON ELEMENTOS FASCISTAS COMO EL ÁGUILA (TAMBIÉN CONOCIDA COMO POLLO) Y EL YUGO Y LAS FLECHAS DE LA FALANGE SE ENCUENTRA A LA PARTE TRASERA DEL CASTILLO DE MONTJUIC.
70 anys deprés hi ha encara l'escut franquista a l'edifici de Capitania General.També està pendent el retorn de documents espoliats pels franquistes a particulars catalans.
70 años después hay aún el escudo franquista al edificio de Capitanía General. También está pendiente el retorno de documentos expoliados por los franquistas a particulares catalanes.

La treva ha durat deu dies

Un soldat israelià ha mort i tres han estat ferits per un atemptat. Un explosiu accionat a distància ha esclatat al pas de la patrulla israeliana. L'exèrcit israelià ha respost matant un palestí que es trobava a prop de la zona de l'atemptat terrorista. Cap grup ha reivindicat l'atac però jo diria que ha estat Hamàs. La ministra d'Exteriors, Tzipi Livni ha declarat: "No importa qui va disparar ... Hamàs controla Gaza i és responsable per tot el que passi. Cada vegada que em disparin des de Gaza, coloquin una bomba, llancin un coet o trafiquin (armes) , Israel respondrà ". Només 10 dies han trigat els de Hamàs a trencar la treva d'un any.
-----
Un soldado israelí ha muerto y tres han sido heridos por un atentado. Un explosivo accionado a distancia ha estallado al paso de la patrulla israelí. El ejército israelí ha respondido matando a un palestino que se encontraba cerca de la zona del atentado terrorista. Ningún grupo ha reivindicado el ataque pero yo diría que ha sido Hamás. La ministra de Exteriores, Tzipi Livni ha declarado: "No importa quien disparó ... Hamás controla Gaza y es responsable por todo lo que pase. Cada vez que me disparen desde Gaza, coloquen una bomba, lancen un cohete o contrabandeen (armas), Israel responderá". Solo 10 días han tardado los de Hamás a romper su tregua de un año.

Ramon Tremosa, candidat de CiU al Parlament Europeu

Ramon Tremosa ha sigut triat candidat de CiU al Parlament Europeu que se celebraran al juny del 2009.

Biografia de la Wikipedia: Ramon Tremosa i Balcells (Barcelona, 30 de juny de 1965) és un economista i professor universitari de Catalunya (Espanya). Ha sigut designat per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) com a cap de llista de Convergència i Unió (i per tant de Galeusca, en el cas que es repeteixi la coalició) en les eleccions al Parlament Europeu de 2009.
Ramon Tremosa és professor titular de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, en la qual és investigador en el Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS). Es va doctorar en la Universitat de Barcelona en 1999, amb una tesi sobre l'impacte de la política monetària sobre els resultat empresarials en la manufactura catalana (1983-1995). És especialista en finançament autonòmic i defensor de l'aplicació d'un model semblant al concert econòmic basc per a Catalunya. És membre del Cercle d'Estudis Sobiranistes, un think tank de caràcter independentista que estudia les vies que pogueren conduir a la independència de Catalunya.
Políticament, va militar durant 17 anys, entre 1985 i 2002, primer en les joventuts de CDC i posteriorment en el propi partit, any en què el va abandonar en desacord amb els acords que havien arribat CiU i el Partit Popular. Va treballar en la Secretaria General en la Conselleria de Benestar Social entre 1989 i 1991, en el període de govern de Jordi Pujol. Partidari de l'independentisme, es va mostrar públicament contrari al nou Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006), adherint-se al manifest "Economistes pel no", al considerar que "no quedava prou garantida la millora en el finançament i la millora de la inversió de l'Estat en infraestructures". Tot això no va impedir que Artur Mas el triara com a cap de llista de Convergència i Unió per a les eleccions al Parlament Europeu de 2009.
Ha escrit Estatut de Catalunya. Veritats contra mentides, i és coautor d'El espoli fiscal. Una asfíxia premeditada, El finançament de les comunitats autònomes i L'Espanya d'Aznar: 12 visions del projecte polític del PP.

Ramon Tremosa ha sido escogido candidato de CiU al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2009.

Biografia de la Wikipedia: Ramon Tremosa i Balcells (Barcelona, 30 de junio de 1965) es un economista y profesor universitario de Cataluña (España). Ha sido designado por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como cabeza de lista de Convergència i Unió (y por tanto de Galeusca, en caso de que se repita la coalición) en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.Ramon Tremosa es profesor titular de Teoría Económica de la Uniersidad de Barcelona, en la cual es investigador en el Centro de Análisis Económico y de las Políticas Sociales (CAEPS). Se doctoró en la Universidad de Barcelona en 1999, con una tesis sobre el impacto de la política monetaria sobre los resultado empresariales en la manufactura catalana (1983-1995). Es especialista en financiación autonómica y defensor de la aplicación de un modelo similar al concierto económico vasco para Cataluña. Es miembro del Círculo de Estudios Soberanistas, un think tank de carácter independentista que estudia las vías que pudieran conducir a la independencia de Cataluña.
Políticamente, militó durante 17 años, entre 1985 y 2002, primero en las juventudes de CDC y posteriormente en el propio partido, año en que lo abandonó en desacuerdo con los acuerdos que habían alcanzado CiU y el Partido Popular. Trabajó en la Secretaría General en la Consejería de Bienestar Social entre 1989 y 1991, en el periodo de gobierno de Jordi Pujol. Partidario del independentismo, se mostró públicamente contrario al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006), adhiriéndose al manifiesto "Economistas por el no", al considerar que "no quedaba suficientemente garantizada la mejora en la financiación y la mejora de la inversión del Estado en infraestructuras". Todo ello no impidió que Artur Mas lo eligiese como cabeza de lista de Convergència i Unió en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.
Ha escrito Estatut de Catalunya. Verdades contra mentiras, y es coautor de El expolio fiscal. Una asfixia premeditada, La financiación de las comunidades autónomas y La España de Aznar: 12 visiones del proyecto político del PP.

Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra al Parlament Europeu

L'historiador Oriol Junqueras ha estat escollit per la direcció d'ERC com a candidat a les eleccions al Parlament Europeu.

Biografia segons la Viquipedia: (Oriol Junqueras i Vies (11 d'abril de 1969) és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi portà per títol "Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l'alta edat moderna" i analitzava el naixement del pensament econòmic modern en el Mediterrani occidental establint els paral·lelismes oportuns amb el pensament anglès i castellà de les primeres dècades del segle XVII. Actualment és professor associat al departament d'història moderna i contemporània de la UAB. Ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació, com ara en els programes "En Guàrdia" i "El nas de Cleòpatra" de Catalunya Ràdio, en els programes "Minoria absoluta" i "Tu Diràs" de RAC 1 i en el programa "El favorit" de TV3.Ha treballat com a guionista i assessor en sèries documentals de televisió, com "Els Maquis". "La guerra silenciada" o "Conviure amb el risc", entre altres.És autor de nombrosos llibres: "Els catalans i Cuba", "La presó model de Barcelona", "La batalla de l'Ebre", "Manel Girona", el "Banc de Barcelona" i el "Canal d'Urgell", etc.
És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés. Des del 16 d'abril de 2008, just un any després que s'estrenés a la xarxa el diari digital directe!cat, va agafar el relleu de Joan Camp en la direcció d'aquest mitjà electrònic d'informació i actualitat.El 26 de gener de 2009 l'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya ratificà la seva candidatura com a cap de llista del partit per a les eleccions europees de 2009, previstes pel mes de juny. Tot i ser regidor d'ERC a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) integra les llistes com a independent.

El historiador Oriol Junqueras ha estado escogido por la dirección de ERC como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo

Biografia segons la Viquipedia: Oriol Junqueras i Vies (11 de abril de 1969) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Económico por la Universitat Autònoma de Barcelona. su tesis llevó por título "Economía y pensamiento económico a la Catalunya de la alta edad moderna" y analizaba el nacimiento del pensamiento económico moderno en el Mediterráneo occidental estableciendo los paralelismos oportunos con el pensamiento inglés y castellano de las primeras décadas del siglo XVII.Actualmente es profesor asociado al departamento de historia moderna y contemporánea de la UAB. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, como en los programas "En Guàrdia" y "El nas de Cleòpatra" de Catalunya Ràdio, en los programas "Minoria absoluta" y "Tu Diràs" de RAC 1 y en el programa "El favorit" de TV3.Ha trabajado como guionista y asesor en series documentales de televisión, como "Els Maquis". "La guerra silenciada" o "Conviure amb el risc", entre otros.Es autor de numerosos libros: "Els catalans i Cuba", "La presó model de Barcelona", "La batalla de l'Ebre", "Manel Girona", el "Banco de Barcelona" y el "Canal de Urgell", etc.Es promotor de la plataforma Sobirania i Progrés. Desde el 16 de abril de 2008, justo un año después de que se estrenase en la red el diario digital directe!cat, cogió el relieve de Joan Camp en la dirección de este medio electrónico de información y actualidad.El 26 de enero de 2009 la ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya ratificó su candidatura como ninguna de lista del partido para las elecciones europeas de 2009, previstas por el mes de junio. Aún siendo concejal de ERC al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) integra las listas como independiente

25 de gen. 2009

Els efectes del vent a Barcelona

Vídeo gravat amb el mòbil a la Plaça Urquinaona, avui 24 de gener a les 7:00.
Vídeo grabado con el móvil en la Plaça Urquinaona, hoy 24 de enero a las 7:00.


Aquestes dues imatges es corresponen a un arbre de la Plaça Urquinaona que va caure per l'efecte del vent d'ahir.
Estas dos imágenes se corresponden en un árbol de la Plaça Urquinaona que cayó por el efecto del viento de ayer.
Aquestes quatre imatges les he a les 16:00 hores d'avui. Les he fet a l'Avinguda Catedral i podem veure els arbres que han patit l'efecte del vent. L'Ajuntament ha tancat aquesta zona amb cinta per evitar que passi ningú.
Estas cuatro imágenes las he a las 16:00 horas de hoy. Las he hecho en la Avinguda Catedral y podemos ver los árboles que han sufrido el efecto del viento. El Ayuntamiento ha acotado esta zona con cinta para evitar que pase nadie.

Militar israelí relata detalles de la ofensiva

Militar israelí relata detalles de la ofensiva
Se trata del teniente Yaniv, piloto de escuadrilla de helicópteros.
¿Cómo concilia los extremos cuidados que Israel dice que tuvo para no perjudicar a población civil con lo que se vio en el terreno?
El problema es que Hamas usa a los civiles como escudos humanos. Tenemos películas que demuestran que disparan desde hospitales, mezquitas, escuelas.. Mi responsabilidad, como piloto, es ante todo proteger a mi país, civiles y soldados, y luego, dañar lo mínimo posible a los civiles del otro lado, hacer todos los esfuerzos necesarios para que no se vean perjudicados.
Pero sí se vieron perjudicados...
Es imposible evitarlo totalmente. La guerra es algo terrible en la que las dos partes pagan un duro precio. Y el hecho es que en una guerra también hay errores, aunque tratemos de evitarlos. El mejor ejemplo de ello es que en el operativo la mayor parte de los soldados israelíes muertos y heridos, fueron alcanzados por fuego de sus propios compañeros.
¿Podría darme un ejemplo de una medida concreta que aplican para reducir, según dice, el riesgo de daño a civiles?
Hay algo que llamamos 'tocar a la puerta' y es un ejemplo clásico de ese esfuerzo. Nosotros tenemos información de inteligencia según la cual en determinada casa hay depósitos de armas, municiones, explosivos, misiles, cosas así. El ejército llama a esa casa y avisa que como hay allí todo lo que expliqué, se va a atacar el lugar, exhortando a los civiles a que salgan para que no se arriesguen. Lo increíble es que al hacer ese llamado de advertencia, me ponen a mó o al piloto que venga a atacar en peligro, ya que ahora ya no será sorpresa y pueden esperarnos e intentar derribarnos.
¿Qué sintió al comprobar cómo quedaron algunas partes de Gaza?
Como ser humano, creo que no hay quien mire las imágenes y no sienta algo difícil. Pero tenemos que proteger a nuestro país, a nuestros civiles, y no tuvimos más remedio que salir a este operativo, tras ocho años en los que no respondimos para nada a los misiles. Están esas duras imágenes de Gaza, y yo veo también las imágenes de los niños de Sderot, que hace ocho años corren permanentemente a los refugios, sin saber si alcanzarán a esconderse antes de que impacte el misil. Por eso no queremos guerra. Pero mientras haya, debemos luchar. Y espero que al final, lleguemos a la paz.

JANA BERIS
PARA EL TIEMPO
JERUSALÉN

24 de gen. 2009

Consulta popular als barcelonins sobre la Diagonal

Consulta popular als barcelonins sobre la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona proposarà dos projectes per decidir la reforma de la Diagonal. Podran votar tots els barcelonins empadronats de més de 16 anys, fins i tot els estrangers - repeteixo, que estiguin empadronats a la ciutat -. La consulta es presenta aquest gener. L'estiu de 2009 es faran públics els dos projectes. Entre l'octubre de 2009 i el juny de 2010 es farà la consulta ciutadana. De juliol de 2010 a setembre de 2011 es faran les licitacions de les obres. Les obres es faran entre 2011 i 2015. L'alcalde de Barcelona anima a tots els barcelonins a participar. Des d'Esquerra que va ser des d'on va sortir la idea es creu que aquesta consulta enfortirà els lligams dels barcelonins amb la ciutat ja que seran els barcelonins els que decideixin com volen que sigui la ciutat. Es parla d'estendre aquest sistema a d'altres projectes que serien decidits pels ciutadans barcelonins. En el PP critiquen que puguin votar els immigrants. Però escoltats els seus arguments tinc la sensació que no han entés les condicions. La idea és que votin els barcelonins empadronats majors de 16 anys. Quina és la part que el senyor Fernández Díaz no ha entés?. Si no s'està empadronat no es podrà votar.

Consulta popular a los barceloneses sobre la Diagonal
El Ayuntamiento de Barcelona propondrá dos proyectos por decidir la reforma de la Diagonal. Podrán votar todos los barceloneses empadronados de más de 16 años, incluso los extranjeros - repito, que estén empadronados en la ciudad -. La consulta se presenta este enero. El verano de 2009 se harán públicos los dos proyectos. Entre el octubre de 2009 y el junio de 2010 se hará la consulta ciudadana. De julio de 2010 a septiembre de 2011 se harán las licitaciones de las obras. Las obras se harán entre 2011 y 2015. El alcalde de Barcelona anima a todos los barceloneses a participar. Desde Esquerra que fue desde donde salió la idea se cree que esta consulta fortalecerá los lazos de los barceloneses con la ciudad ya que serán los barceloneses los que decidan como quieren que sea la ciudad. Se habla de extender este sistema a otros proyectos que serían decididos por los ciudadanos barceloneses. En el PP critican que puedan votar los inmigrantes. Pero escuchados sus argumentos tengo la sensación que no han entendido las condiciones. La idea es que voten los barceloneses
empadronados mayores de 16 años. ¿Cuál es la parte que el señor Fernández Díaz no ha entendido?. Si no se está empadronado no se podrá votar.

Abu Iahia al-Libi: "És un deure per als musulmans atacar occident".

Al-Qaida

Abu Iahia al-Libi, un dels líders d'AlQaida ha aparegut en un vídeo de 30 minuts amenaçant el Regne Unit amb nous atemptats acusant als britànics de tenir responsabilitat en la creació de l'Estat hebreu afirmant que "ha arribat el moment que aquest país pagui per aquest crim històric" i immediatament adverteix als britànics "que es preparin per a les represàlies per la campanya d'aniquilació a Gaza". Aquest any que estem començant es compliran 61 anys de la creació de l'Estat d'Israel. Aquest fet no va ser cap crim, l'atac dels Estats àrabs de la zona que va produir-se a continuació si que va ser un acte criminal. A més no crec que els dirigents àrabs, especialment els islamistes, puguin anar parlant de crims contra la Humanitat quan ells n'han comés tots els imaginables, especialment sobre la seva pròpia gent. AlQaida no és només una organització criminal i terrorista islamista, van implantar un règim de terror a l'Afganistan que van aplicar als musulmans. Per tant no vinguin ara presentant-se com a defensors dels drets humans. No ho són. Una frase d'aquest personatge ens en pot aclarir molt. "És un deure per als musulmans atacar occident". Segons aquest individu assassinar gent al metro de Londres o als trens de Madrid - entre aquestes persones també hi havia musulmans a més de cristians i d'altres creences, persones treballadores i honrades, això no es pot dir de l'Abu Iahia al-Libi - que van ser assassinades per aquesta gentussa islamista. Un musulmà tindrà les seves obligacions religioses, aquells que les segueixin, però dubto que l'Islam obligui a assassinar gent i en canvi els islamistes si que en fan bandera de l'assassinat de tot aquell que no és com ells.

Al-Qaeda
Abú Iahia al-Libi, uno de los líderes de AlQaida ha aparecido en un vídeo de 30 minutos amenazando el Reino Unido con nuevos atentados acusando a los británicos de tener responsabilidad en la creación del Estado hebreo afirmando que "ha llegado el momento que este país pague por este crimen histórico" e inmediatamente advierte a los británicos "que se preparen para las represalias por la campaña de aniquilación a Gaza". Este año que estamos empezando se cumplirán 61 años de la creación del Estado de Israel. Este hecho no fue ningún crimen, el ataque de los Estados árabes de la zona que se produjo a continuación si que fue un acto criminal. Además no creo que los dirigentes árabes, especialmente los islamistas, puedan ir hablando de crímenes contra la Humanidad cuando ellos han cometido todos los imaginables, especialmente sobre su propia gente. AlQaida no es solo una organización criminal y terrorista islamista, implantaron un régimen de terror al Afganistán que aplicaron a los musulmanes. Por lo tanto no vengan ahora presenten como defensores de los derechos humanos. No lo son. Una frase de este personaje nos
puede aclarar mucho. "Es un deber para los musulmanes atacar occidente". Según este individuo asesinar gente en el metro de Londres o en los trenes de Madrid - entre estas personas también había musulmanes además de cristianos y otros creencias, personas trabajadoras y honradas, eso no se puede decir del Abú Iahia al-Libi - que fueron asesinadas por esta gentuza islamista. Un musulmán tendrá sus obligaciones religiosas, aquellos que las sigan, pero dudo que el Islam obligue a asesinar gente y en cambio los islamistas si que hacen bandera del asesinato de todo aquel que no es como ellos.

El president Obama ja treballa

El president Obama ja treballa
El president Obama va començar a treballar immediatament. Ha firmat quatre decrets presidencials:Guantanamo: tancament d'aquesta base de detenció de presoners en el termini d'un any. Aquesta presó s'havia convertit en un llimb jurídic on es practiquen tortures.Presons de la CIA: situades a diversos països del Món i sota
la jurisdicció de la CIA. Com Guantanamo s'havien convertit en un llimb jurídic.Tortures: Es prohibeix l'ús de la tortura en els interrogatoris als presoners i s'ordena que aquest siguin tractats segons les disposicions de les Convencions de Ginebra.Revisió d'expedients: S'hauran de revisar els expedients dels 245 presoners de Guantanamo.El president Obama vol recuperar el prestigi dels Estats Units que ha quedat sota mínims després dels vuit anys de la presidència de George W. Bush.

El presidente Obama ya trabaja
El presidente Obama empezó a trabajar inmediatamente. Ha firmado cuatro decretos presidenciales:Guantanamo: cierre de esta baza de detención de prisioneros en el plazo de un año. Esta prisión se había convertido en un limbo jurídico donde se practican torturas.Prisiones de la CIA: situadas en varios países del Mundo y bajo la jurisdicción de la CIA. Como Guantanamo se habían convertido en un limbo jurídico.Torturas: Se prohíbe el uso de la tortura en los interrogatorios a los prisioneros y se ordena que este sean tratados según las disposiciones de las Convenciones de Enebro.Revisión de expedientes: Se deberán revisar los expedientes de los 245 prisioneros de Guantanamo.El presidente Obama quiere recuperar el prestigio de los Estados Unidos que ha quedado bajo mínimos después de los ocho años de la presidencia de George W. Bush.

El català prohibit al Parlament Europeu

El català prohibit al Parlament Europeu
El president del Parlament europeu Hans Pöttering va negar el dret d'expresar-se en català als eurodiputats catalans a les sessions plenàries de l'Europarlament. L'excussa donada per Herr Pöttering és: "si tinguessim 30 o 33 llengües el sistema no podria funcionar". S'ha de dir que aquest senyor pertany al grup parlamentari del PPE (Partit Popular Europeu). Sembla que aquest senyor vindrà a Barcelona a presentar les eleccions europees que s'han de celebrar el 7 de juny. Vindrà acompanyat pel també eurodiputat popular - en aquest cas espanyol - Alejo Vidal-Quadras, que s'ha destacat per la seva opossició a l'ús del català en les institucions europees. Herr Pöttering afirma que els ciutadans catalans ja ens podem dirigir a les institucions europees en català i que amb això ja tenim prou. Afegeix que la web de l'Eurocambra està també en català. Tot i que sigui cert que ens podem dirigir a les institucions europees en català no ha estat fàcil aconseguir-ho perquè molts en aquestes institucions pensaven que no era factible afegir-hi més llengües. I ha calgut que un lleidatà els fes la feina - i van amenaçar-lo amb portar-lo als tribunals -. Les institucions europees han de donar els mateixos drets a tots els ciutadans i a totes les llengües, en cas contrari, si la nostra llengua és menyspreada potser haurem de pensar que la UE no té res a veure amb nosaltres. Tret que hi hagi un canvi d'opinió que permeti l'ús del català als eurodiputats potser caldrà que ens repensem si anar a votar en unes eleccions a una institució que menysprea la nostra llengua.

El catalán prohibido en el Parlamento Europeo
El presidente del Parlamento europeo Hans Pöttering negó el derecho de expresarse en catalán a los eurodiputados catalanes a las sesiones plenarias del Europarlamento. la excusa dada por Herr Pöttering es: "si tuviésemos 30 o 33 lenguas el sistema no podría funcionar". Se debe decir que este señor pertenece al grupo parlamentario del PPE (Partido Popular Europeo). Parece que este señor vendrá a Barcelona a presentar las elecciones europeas que se tienen que celebrar el 7 de junio. Vendrá acompañado por el también eurodiputado popular - en este caso español - Alejo Vidal-Quadras, que se ha destacado por su oposición al uso del catalán en las instituciones europeas. Herr Pöttering afirma que los ciudadanos catalanes ya nos podemos dirigir a las instituciones europeas en catalán y que con eso ya tenemos bastante. Añade que la web del Eurocámara está también en catalán. Aunque sea cierto que nos podemos dirigir a las instituciones europeas en catalán no ha sido fácil conseguirlo porque muchos en estas instituciones pensaban que no era factible añadir más lenguas. Y ha sido necesario que un leridano les haga el trabajo - y le amenazaron con llevarle a los tribunales -. Las instituciones europeas deben dar los mismos derechos a todos los ciudadanos y a todas las lenguas, en caso contrario, si nuestra lengua es menospreciada quizá deberemos pensar que la UE no tiene nada que ver con nosotros. Salvo que haya un cambio de opinión que permití el uso del catalán a los eurodiputados quizá será necesario que nos repensemos si ir a votar en unas elecciones a una institución que menosprecia nuestra lengua.

23 de gen. 2009

"LA POBLACION DE GAZA ES REHEN DE HAMAS"

Entrevista de Jana Beris a Ziad Abu Ein, viceministro de la ANP:

"LA POBLACION DE GAZA ES REHEN DE HAMAS"

ZIAD ABU EIN, UNO DE LOS LIDERES DE AL FATAH EN CISJORDANIA, ACUSA DURAMENTE A HAMAS.
Jana Beris
Jerusalem

Ziad Abu Ein es Vice Ministro en la Autoridad Nacional Palestina, a cargo del tema de los presos en cárceles israelíes. Ha dicho meses atrás que debe buscarse un estado binacional judeo árabe y dejar de lado la idea del estado palestino independiente. Pero ahora, concentra sus esfuerzos en una dura discusión con Hamas. Este es parte del diálogo mantenido.

P: ¿Qué sabe sobre el comportamiento de Hamas durante la guerra con Israel, respecto de los propios palestinos-tanto de Al Fatah como simplemente civiles?
R: Durante esta guerra Hamas ha asesinado palestinos y colocado gente en arresto domiciliario . Sabemos de 19 palestinos-tengo todos sus nombres- que han sido asesinados y más de 100 a los que se disparó a las piernas. Cientos han sido hostigados por Hamas, arrestados, secuestrados, de todo.

P: Usted ha lanzado una acusación pública al respecto en una rueda de prensa ¿no es así?
R: Exactamente, a través de los estudios de Ramattan.He dado públicamente los nombres de todos los asesinados y he exhortado a la prensa, especialmente a los medios árabes que están trabajando en la Franja de Gaza, que hablen, que vean este tema, que reporten la verdad. El problema es que todos los medios en Gaza tienen miedo y Hamas los amenaza. Hamas usa su poder para matar e intimidar gente y si alguien los critica dicen que están cooperando con el enemigo. Hay problemas entre ellos mismos, gente de adentro que habla en forma oculta, pero Hamas acusa de todos sus problemas a Al Fatah.

P: Hamas dice que ha habido colaboradores con Israel..
R: Hamas cree que tiene derecho a matar a cada persona que no está con ellos. Es la mentalidad de esos grupos religiosos. Los que no pertenecen a su Hermandad, ellos creen que pueden asesinarlo.

P: ¿Ha oído testimonios de civiles palestinos sobre la forma en que Hamas los usó durante la guerra? Ha habido testimonios que en general no salen con nombre y apellido, por temor, de gente que dijo que miembros de Hamas dispararon misiles desde sus casas, que escondieron armas..
R: Si, sin duda. Es exactamente así. No es por accidente. Ellos saben exactamente de dónde tiran. Y le cuento que tanto de civiles comunes como , con especial énfasis, de lugares donde saben que vive gente que trabajaba con el régimen anterior, tanto en seguridad como hasta en la televisión.. Disparan desde allí los misiles porque quieren que los israelíes ataquen en esos sitios. Que esté claro que no estoy justificando en absoluto que Israel mate civiles, pero sí estoy diciendo que Hamas dispara intencionalmente especialmente de zonas donde vive gente de la OLP. Pero que esté claro que no estoy excusando para nada a Israel .

P: Ziad, en un destacado periódico europeo., el italiano Corriere Della Sera, se publicó un informe desde Gaza, de un enviado especial, comentando entre otras cosas que médicos en el hospital Shifa admitieron que Hamas les obligó a exagerar los informes sobre la cantidad de muertos y heridos durante la guerra...
R: Yo espero que la cantidad sea la menor posible, porque es sangre palestina.

P: Eso está claro..La pregunta es si cree que Hamas puede haber hecho eso....En ese diario el cronista cuenta que aunque los palestinos decían todo el tiempo que los hospitales están abarrotados, él vio una situación totalmente diferente..
R: Esto fue una guerra y puede ser que hayan hecho propaganda, claro, pero sobre eso no puedo decir nada porque no tengo el número real de los muertos o heridos. Recordemos que nosotros no estamos controlando ahora la Franja de Gaza.

P: Usted tiene amigos y familiares en Gaza, conoce gente allí. ¿Qué dicen sobre esta guerra?
R: Claro que acusan a Israel por los muertos, pero mucha gente también acusa a Hamas y dice que hubo una razón para todo esto. Se preguntan por qué estalló esta guerra y dicen que fue resultado de todos los misiles disparados por Hamas contra Israel. Se preguntan para qué esa lucha, acusan a Hamas por los resultados. Claro que acusan también a Israel, pero también a Hamas, preguntando por qué tenía que hacer todo lo que hizo.

P: Hamas dice que los misiles eran contra el bloqueo, "contra las fronteras cerradas"..
R: ¡ Pero no es verdad.¡ Las fronteras estaban abiertas! Estaban abiertas en el 2006, en el 2007. Pero ellos hicieron el golpe. Israel no cerró el pasaje de Rafah en la frontera ni tampoco Egipto. Fue Hamas que lo cerró porque quiso imponer allí su presencia . Fue Hamas que cerró la frontera porque no querían reconocer los acuerdos que las partes habían firmado. No quieren que otros estén allí y así lo que pasa es que toda la población de Gaza es rehén de Hamas.

P: Lo que usted comentaba antes sobre cómo la población de Gaza-o parte de ella- ve también responsabilidad por la situación en Hamas ¿lo dice en base a lecturas en la prensa palestina, a cosas que le hayan contado palestinos de la Franja?
R: Yo he recibido cientos de llamadas telefónicas de la Franja de Gaza, de gente que está en distintos ámbitos, gente que sabe la realidad de lo que sucede en el terreno. Pero el problema es que si alguno de ellos habla con las televisoras árabes que transmiten desde Gaza , si critican en algo a Hamas por televisión y los culpan de algo , Hamas va enseguida a arrestarlos y castigarlos.

P: Por eso no salen las acusaciones en los medios en forma abierta...
R: Por supuesto. Mucha gente me llama porque sabe que estoy en el liderazgo de Al Fatah. En más de una oportunidad pregunté a esa gente si puedo mencionar su nombre o dar su teléfono a periodistas, para que puedan contar la verdad sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Pero todos tienen miedo. Hamas ha asesinado a mucha gente .

P: Ziad ¿no puede ser que usted me esté diciendo todo ésto porque es de Al Fatah? Está claro que hay una gran enemistad y hostilidad entre ustedes y Hamas...
R: Entiendo lo que me dice, pero no es esa la razón. Yo puedo dar cientos de teléfonos de gente que vive en Gaza y piensa todo lo que yo estoy diciendo. Si hay libertad de prensa, que vayan a entrevistarlos allí, que digan la verdad. Pero no se puede. Cualquiera de Hamas va a venir a matar a quienes los critican y revelan la verdad.