30 de nov. 2008

Tres imatges d'un dijous a Barcelona

Aquestes tres imatges són del dijous passat.
Estas tres imágenes son del el jueves pasado.


Aquesta imatge es correspon a una protesta d'Anima Naturalis amb el lema "Piel es muerte" en contra de l'us de pells animals. Vaig fer la fotografia al Portal de l'Àngel.
Esta imagen se corresponde a una protesta de Anima Naturalis con el lema "Piel es muerte" en contra del uso de pieles animales. Hice la fotografía en el Portal del Ángel.Imatge de la porta de la Catedral on podem apreciar quatre pidolaires.
Imagen de la puerta de la Catedral donde podemos apreciar cuatro pedigüeños.Una primera imatge del pessebre municipal de Barcelona que estan construint a la Plaça Sant Jaume. Avui encara no estava enllestit però quan ho estigui faré el vídeo i el penjaré.
Una primera imagen del pesebre municipal de Barcelona que están construyendo En La Plaça Sant Jaume. Hoy aún no estaba terminado pero cuando lo estuve haré el vídeo y le colgaré.

OPEP

OPEP
L'OPEP s'havia plantejat de reduir l'extracció de cru amb el propòsit de fer pujar els preus però de moment sembla que mantindran la producció. En temps de crisi és quasi criminal provocar l'escassetat d'un producte bàsic com és el petroli amb la intenció de provocar una pujada de preus. D'això se'n diu especulació i és també un fet molt habitual en temps de guerra, en que és redueix la quantitat de productes encarint el preu.
OPEP
La OPEP se había planteado de reducir la extracción de crudo con el propósito de hacer subir los precios pero de momento parece que mantendrán la producción. En tiempo de crisis es casi criminal provocar la escasez de un producto básico como es el petróleo con la intención de provocar una subida de precios. De eso se dice especulación y es también un hecho muy habitual en tiempo de guerra, en que es reduce la cantidad de productos encareciendo el precio.

Sacyr

Sacyr (I)
Sacyr està en crisi i per no haver de plegar es veu en l'obligació de vendre la seva part de Repsol. I aquí ve el problema ja que a ningú li fa gràcia que part de Repsol acabi en mans de Lukoil. Però hi ha un tema en que molta gent no ha pensat. Si Sacyr s'enfonsa poden quedar paralitzades una part important de les obres públiques, concretament les de l'AVE, tot i que no són les úniques.
Sacyr (I)
Sacyr está en crisis y para no tener que cerrar se ve en la obligación de vender su parte de Repsol. Y aquí viene el problema ya que a nadie le hace gracia que parte de Repsol acabé en manos de Lukoil. Pero hay un tema en que mucha gente no ha pensado. Si Sacyr se hunde pueden quedar paralizadas una parte importante de las obras públicas, concretamente las del AVE, aunque no son las únicas.
Sacyr (II)
Sacyr es ven la seva participació de Repsol i el pretendent no agrada a ningú. Les empresses russes no destaquen per tenir uns comportaments gaire honrats i tot i que diuen que és una empresa privada, se sap que a Rússia cap empresa actua si no té el permís del Kremlin. Però també s'ha convertit en un tema més amb el que un Rajoy en hores baixes - diria subterrànies - pretén fer soroll d'una manera molt hipòcrita. El PP que és partidari de la lliure empresa o del proteccionisme a ultrança segons creuen que els anirà electoralment i quins interessos econòmics tinguin, són capaços d'arribar a l'absurd d'invocar que no volen que una empresa sigui comprada per una empresa catalana al crit de "antes alemana que catalana" i "no volem que Endesa es vengui a una empresa estrangera" en referència a Gas Natural (catalana) mentre l'inefable Pizarro (ministre d'Indústria interruptus) negociava la venda d'Endesa a E.on amb viatges setmanals a Düsseldorf. I per més inri va acabar en mans d'una multinacional italiana. El PP va fer una mica de soroll però crec que fins i tot ells s'adonaven que s'havien retratat. Ara protesten contra la pretensió de Lukoil d'adquirir Sacyr. Demanen que el govern intervingui i ho impedeixi. Demanaria als senyors del PP que decideixin si el que volen es mercat lliure o proteccionisme. O és que el que volen és ser ells els que decideixin sobre el mercat?.
Sacyr (II)
Sacyr se vende su participación de Repsol y el pretendiente no gusta a nadie. Las empresas rusas no destacan por tener unos comportamientos muy honrados y aunque dicen que es una empresa privada, se sabe que en Rusia ninguna empresa actúa si no tiene el permiso del Kremlin. Pero también se ha convertido en un tema más con el que un Rajoy en horas bajas - diría subterráneas - pretende hacer ruido de una manera muy hipócrita. El PP que es partidario de la libre empresa o del proteccionismo a ultranza según creen que les irá electoralmente y que intereses económicos tengan, son capaces de llegar al absurdo de invocar que no quieren que una empresa sea comprada por una empresa catalana al grito de "antes alemana que catalana" y "no queremos que Endesa se venda en una empresa extranjera" en referencia a Gas Natural (catalana) mientras el inefable Pizarro (ministro de Industria interruptus) negociaba la venta de Endesa a E.on con viajes semanales a Düsseldorf. Y para más inri acabó en manos de una multinacional italiana. El PP hizo un poco de ruido pero creo que incluso ellos se percataban que se habían retratado. Ahora protestan contra la pretensión de Lukoil de adquirir Sacyr. Piden que el gobierno intervenga y lo impida. Pediría a los señores del PP que decidan si lo que quieren es mercado libre o proteccionismo. ¿O es que lo que quieren es ser ellos los que decidan sobre el mercado?.

www.europarl.cat

L'Eurocambra vol tancar europarl.cat
Miquel Català és un informàtic lleidatà que va traduir la web del Parlament Europeu (www.europarl.cat) i a qui des de l'Eurocambra van convidar a tancar-la sota amenaça de portar-lo als tribunals. Català no ha tancat la seva pàgina. La Plataforma per la llengua i Omnium Cultural donen suport públic a Miquel Català i han anunciat que se'n faran càrrec de la defensa legal de Català si l'Eurocambra acaba portant aquest assumpte als tribunals. L'Europarlament va presentar dimecres passat la versió oficial en català de la seva pàgina. Fins ara podiem consultar-la en 22 llengües.
La Eurocámara quiere cerrar europarl.cat
Miquel Català es un informático leridano que tradujo la web del Parlamento Europeo (www.europarl.cat) y a quien desde el Eurocámara invitaron a cerrarla bajo amenaza de llevarle a los tribunales. Català no ha cerrado su página. La Plataforma por la lengua y Omnium Cultural dan apoyo público a Miquel Català y han anunciado que se harán cargo de la defensa legal de Català si la Eurocámara acaba llevando este asunto a los tribunales. El Europarlamento presentó el pasado miércoles la versión oficial en catalán de su página. Hasta ahora podíamos consultarla en 22 lenguas.

Greu error judicial / Grave error judicial

Greu error judicial
Un nadó de dos mesos ha quedat tetraplègic i cec com a conseqüència de la pallissa que el seu propi pare li va donar. l'agressor va ser condemnat a 10 anys de presó però el Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència perquè un testimoni no va presentar-se, la tieta de la nena. Els tribunals continuen errant permetent que les salvatjades més grans quedin impunes.
Grave error judicial
Un bebè de dos meses ha quedado tetrapléjico y ciego como consecuencia de la paliza que su propio padre le dio. El agresor fue condenado a 10 años de prisión pero el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia porque un testigo no se presentó, la tía del nadó. Los tribunals continuen errant permitiendo que las salvajadas más grandes quedan impunes.

29 de nov. 2008

Repetidors (part II)

Dues Comunitats Autònomes arriben a un acord pel qual TV3, la televisió de Catalunya podrà veure's al País Valencià i Canal 9, la televisió valenciana podrà veure's a Catalunya. Canal 9 es pot veure a Catalunya per TV3 cada cop menys al País Valencià perquè el govern valencià està tancant els repetidors propietat d'ACPV, a través dels quals s'emt la senyal de TV3 al País Valencià. El govern valencià al·lega que ho fan complint amb la legislació vigent de 'Estat espanyol. I ens ho hem de creure?. Els dos repetidors tancats ara no han estat els primers, i no els ha tancat el govern espanyol, els van tancar funcionaris del govern valencià. Com dic no han estat els primers, es clar que encara hem d'agrair que no els fessin volar com van fer el grup feixista blaver GAV, juntament amb altres atacs amb bomba perpetrats per aquesta banda feixista espanyola que han quedat impunes. En justa correspondència amb l'actuació del govern valencià la Generalitat de Catalunya hauria d'aturar l'emissió dins del Principat d'aquest canal ja que trobo una mica absurd que mentre Catalunya compleix els acords d'altres comunitats autònomes no només no els compleixin sinó que tanquin els repetidors. El govern valencià diu que ho fa en compliment de la llei i de l'autoritzacio del govern central però si la Generalitat impedís, en aplicació d'aquesta llei en què s'empara el govern valencià, les emissions de Canal 9 a Catalunya el mateix govern valencià acusaria al català d'incompliment dels pactes.
------
Dos Comunidades Autónomas llegan a un acuerdo por el que TV3, la televisión de Catalunya podrá verse en el País Valenciano y Canal 9, la televisión valenciana podrá verse en Catalunya. Canal 9 se puede ver en Catalunya por TV3 cada vez menos al País Valenciano porque el gobierno valenciano está cerrando los repetidores propiedad de ACPV, a través de los cuales se emt la señal de TV3 al País Valenciano. El gobierno valenciano alega que lo hacen cumpliendo con la legislación vigente de 'Estado español. ¿Y nos lo tenemos que creer?. Los dos repetidores cerrados ahora no han sido los primeros, y no les ha cerrado el gobierno español, les cerraron funcionarios del gobierno valenciano. Como digo no han sido los primeros, está claro que aún debemos agradecer que no los hiciesen volar como hicieron el grupo fascista blavero GAV, junto a otros ataques con bomba perpetrados por esta banda fascista española que han quedado impunes. En justa correspondencia con la actuación del gobierno valenciano la Generalitat de Catalunya debería parar la emisión dentro del Principado de este canal ya que encuentro un poco absurdo que mientras Catalunya cumple los acuerdos con otras comunidades autónomas no solo no los cumplan sino que cierren los repetidores. El gobierno valenciano dice que lo hace en cumplimiento de la ley y de la autorización del gobierno central pero si la Generalitat impidiese, en aplicación de esta ley en que se amparo el gobierno valenciano, las emisiones de Canal 9 en Catalunya el mismo gobierno valenciano acusaría al catalán de incumplimiento de los pactos.

Federico Jiménez Losantos

No és cap secret que Federico Jiménez Losantos té un especial odi contra tot el que soni a català. Si d'ell fos el més provable és que mereixeriem un càstig diví. Fede era el fill d'un alcalde franquista i cap local del "Movimiento" - fet que intenta amagar-se - d'un poble d'Aragó, Orihuela del Tremedal, a la província de Terol. El jove Losantos va arribar a Barcelona per estudiar Filologia espanyola. Tot i que va militar en grups maoistes sembla que ben aviat va començar a saber-se quines eren les seves veritables idees. Sembla que Fede no va assimilar be l'existència d'una altra llengua - la catalana - i d'un fort sentiment catalanista democràtic. De seguida va començar a mostrar-se en contra de tot el que tingués la més mínima espurna catalanista. Fins i tot va intentar ser diputat al Parlament de Catalunya pel Partido Socialista de Aragó però sembla que en el PSOE li van impedir. Losantos volia presentar-se per "defensar els drets dels castellanoparlants" a Catalunya que segons ell no eren prou defensats per altres opcions polítiques. En poques paraules volia fer el mateix que ara fa Alberto Ribera de C's, partit que té un fort suport mediàtic des dels mitjans dretans espanyols - especialment de la COPE d'en Losantos - malgrat que han demostrat que no tenen cap solució ni res que aportar als problemes reals de Catalunya i que si que pretenen promoure conflictes socials a Catalunya. L'any 1981 va signar i promoure l'infame "Manifiesto de los 2300" que també van firmar gent com Amando de Miguel i d'altre gent d'idees ultraconservadores i ultraespanyolistes en contra de la llengua catalana. Hi ha gent que creu que les seves posicions anticatalanes van aparéixer arran de l'atemptat que va patir però el cert és que l'atemptat va ser molt posterior a què aparegués la seva catalanofòbia. Tot i que no vull justificar aquell acte si que haig de dir que va tenir un element positiu, Losantos va marxar a Madrid, humiliat i amb la cua entre cames. Allà va acabar treballant a l'emissora dels bisbes espanyols - COPE - i convertint-se en la veu d'una dreta franquista, casposa i feixista, profundament catalanòfoba i vascòfoba. Losantos protegit per la Conferència Episcopal Espanyola ha reunit a tota una patuleia de personatges d'idees ultres que s'han convertit en els portaveus d'una dreta que en altres països seria marginal però que a Espanya té molta força. Malgrat haver estat condemnat 5 cops per injúries contra diverses persones això no ha suavitzat a Losantos. Està cada dia més embogit.


No es ningún secreto que Federico Jiménez Losantos tiene un especial odio contratodo lo que sonio a catalán. Si de él fuera el más probable es que mereceríamos un castigo divino. Fede era el hijo de un alcalde franquista y jefe local del "Movimiento" - hecho que intenta esconderse - de un pueblo de Aragón, Orihuela del Tremedal, en la provincia de Teruel. El joven Losantos llegó a Barcelona por estudiar Filología española. Aunque militó en grupos maoistas parece que bien pronto empezó a saberse cuáles eran sus verdaderas ideas. Parece que Fede no asimiló bien la existencia de otra lengua y de uno fuerte sentimiento catalanista democrático. En seguida empezó a mostrarse en contra de cuanto tuviese la más mínima chispa catalanista. Incluso intentó ser diputado en el Parlamento de Cataluña por el Partido Socialista de Aragón pero parece que en el PSOE se lo impidieron. Losantos quería presentarse por "defender los derechos de los castellanohablantes" en Cataluña que según él no eran suficientemente defendidos por otras opciones políticas. En pocas palabras quería hacer el mismo que ahora hace Alberto Ribera de C s, partido que tiene un fuerte apoyo mediático desde los medios derechistas españoles - especialmente de la COPE de Losantos - a pesar de que han demostrado que no tienen ninguna solución ni nada que aportar a los problemas reales de Cataluña y que si que pretenden promover conflictos sociales en Cataluña. En el año 1981 signó y promover el infame "Manifiesto de los 2300" que también firmaron gente como Amando de Miguel y de otra gente de ideas ultraconservadoras y ultraespañolistas en contra de la lengua catalana. Hay gente que cree que sus posiciones anticatalanas aparecieron a raíz del atentado que sufrió pero lo cierto es que el atentado fue muy posterior a que apareciese su catalanofobia. Aunque no quiero justificar aquel acto si que tengo que decir que tuvo un elemento positivo, Losantos marchó en Madrid, humillado y con el rabo entre las piernas. Allí acabó trabajando a la emisora de los obispos españoles - COPE - y convirtiéndose en la voz de una derecha franquista, casposa y fascista, profundamente catalanófoba y vascófoba. Losantos protegido por la Conferencia Episcopal Española ha reunido a toda una patulea de personajes de ideas ultras que se han convertido en los portavoces de una derecha que en otros países sería marginal pero que en España tiene mucha fuerza. A pesar de haber estado condenado 5 veces por injurias contra varias personas eso no ha suavizado a Losantos. Está cada día más enloquecido.

Afegeixo dos articles de premsa:
Añado dos artículos de prensa:

Losantos se venga del cardenal de Barcelona y del director de contenidos religiosos de COPE
Era complicado oir las críticas de Losantos a los obispos. Aprovechaba las horas tempranas para arremeter contra Setién, Uriarte o el abad de Montserrat. Pero toda ha cambiado. Él ve su cabeza pendiente de un hilo -Rouco Varela- y sabe que la situación no puede durar mucho más. Y de perdidos, al río. Losantos se ha vengado de las declaraciones del cardenal Sistach y del apoyo que éste recibió de Bru, director de contenidos sociorreligiosos de COPE. Federico Jiménez Losantos ha escogido a un cardenal como centro de sus críticas en la mañana de este jueves. De las ondas de la cadena de la Conferencia Episcopal le han llovidos críticas a Lluís Martínez Sistach, obispo de Barcelona, y al padre Manuel María Bru, director de contenidos socirreligosos de la misma emisoras, por meterse.
"Que alguien diga que le será difícil ser reconocido como un ciudadano más si habla castellano, ¿esto es bueno o es malo? Para las almas y para los cuerpos y para las familias. ¿Esto beneficia a los desfavorecidos?"Y ha comenzado a morder al cardenal Sistach:"Yo no sé si las personas que están tan atribuladas por el comportamiento de la COPE tendrán algún minuto para ver a los extremos al que el nacionalismo está llevando... Iba a decir a su grey, a lo que era su grey". Con ironía, ha ido ya a por los dos:"Por cierto, tengo que desmentir lo que venía ayer en algunos confidenciales catalanes de que Martínez Sistach me iba a encargar Radio Estel. Saben ustedes, y si no lo saben se lo cuento, que, aparte de la COPE que tanto molesta, -cada uno está en su derecho de decir lo que molesta, y yo también al cardenal de Barcelona-, él tiene una cadena de radio, Radio Estel. Once emisoras. La audiencia está entre el cero y elinfinito. Vamos más bien cerca del cero, la nada. Y ahí pierden mucho dinero, ¿por qué? Porque es un espacio de alocución nacionalista y un poquito de música de fondo. Y esto da la impresión de que a los que todavía van a misa no les gusta. Prefieren escuchar la COPE". Manuel María Bru había salido en defensa del cardenal cuando éste se mostró disconforme con la actual línea de la cadena COPE:"Me dicen que Bru podría ir a Radio Estel, pero eso es rigurosamente falso porque no tiene el nivel C de catalán. A partir de este verano cuando reciba las clases de catalán... Yo hablo de lo que sé, y les digo que yo no he recibido ninguna oferta para ver si podemos reflotar Radio Stele".Y ha concluído:"Pero yo creo que Bru a lo mejor es el hombre indicado para esto. Pero nivel C, eh. Sí, sí, Bru, así están las cosas".

Losantos insulta de nuevo al cardenal de Barcelona desde la cadena de los obispos
RD
Jueves, 20 de noviembre 2008
Periodista Digital
Ha perdido los papeles y arremete ya contra la mano que le da de comer y le concede el micrófono para que tenga voz. Federico Jiménez Losantos arremetió, una vez más esta mañana en su programa, contra el cardenal de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, en su estilo vitriólico de siempre. "Al cardenal Sistach, al que sus enemigos, que son bastantes, llaman Nostach", dijo el locutor de la cadena de los obispos. Y añadió que el purpurado catalán se dedica, en sus reuniones en la Conferencia episcopal, a pedir "mi dimisión y la de César". Y así a las 6, a las 7 y a las ocho de la mañana. En todas las franjas horarias, repite lo mismo, aunque subiendo de tono y de saña. Y dispara contra todo lo que suene a eclesial en Cataluña. Primero pone a caer de un burro a "Pipo Carbobell, miembro de Cristianisme y Cultura de la Fundación Maragall". Después critica a Radio Estel, la cadena de emisoras de los obispos catalanes. Y, en vez de alegrarse porque le dieron 7 licencias más, ironiza: "Es extraño que no la oiga nadie. La última medición les deva 7.000 oyentes. Tengo yo más en un minuto". Y ya de paso ataca, con sus insinuaciones ridículas sobre su apellido, a mosén Matabosch, "que no es Matacope, pero es la mano derecha del cardenal".Y, por último, se queja: "¿A quién pedir auxilio? Al cardenal, no. Es el jefe político-espiritual de Carbonell. Sus enemigos le llaman Nostach. Pero no podemos dcir que no está. Está siempre. Para pedir en la Conferencia episcopal que a mí no me renueven el contrato y a César, tampoco". Con estos amigos en el púlpito de la COPE...

28 de nov. 2008

Tancament de repetidors

La Generalitat Valenciana ha tancat els repetidors de Llosa de Ranes i Alginet a través dels quals s'emet TV3 al País Valencià. Això deixa en evidència el pacte que va permetre que Canal 9, la televisió valenciana arribés a Catalunya a través de la TDT. Mentre aquí podem veure Canal 9 al País Valencià tanquen els repetidors. . Demano a la Generalitat de Catalunya que impedeixi les emissions de Canal 9 fins que la Generalitat Valenciana compleixi la seva part de l'acord pel qual Canal 9 es pot veure a Catalunya i TV3 s'hauria de poder veure a València. I no veig que els senyors de C's surtin a tirar-li pedres al govern valencià. El més greu és que no és la primera vegada que la Generalitat valenciana del senyor Camps tanca repetidors propietat d'ACPV. Tot i que és d'agrair que no els hagin fet volar.

La Generalidad Valenciana ha cerrado los repetidores de Llosa de Ranes y Alginet a través de los cuales se emite TV3 en el País Valenciano. Eso deja en evidencia el pacto que permitió que Canal 9, la televisión valenciana llegase a Catalunya a través de la TDT. Mientras aquí podemos ver Canal 9 en el País Valenciano cierran los repetidores. . Pido a la Generalitat de Catalunya que impida las emisiones de Canal 9 hasta que la Generalitat Valenciana cumpla su parte del acuerdo por el que Canal 9 se puede ver en Catalunya y TV3 se debería poder ver en Valencia. Y no veo que los señores de C s salgan a tirarle piedras al gobierno valenciano. Lo más grave es que no es la primera vez que la Generalitat valenciana del señor Camps cierra repetidores propiedad de ACPV. Aunque es de agradecer que no los hagan hecho volar.

Rajoy

Rajoy
Rajoy acusava ahir en el Congrés dels Diputats de ser massa imprevisible perquè presentava moltes mesures per combatre la crisi, no fa gaires dies Rajoy acusava Zapatero de no presentar cap mesura per combatre a la crisi. Rajoy torna a fer servir aquell recurs demagògic que ja va fer servir quan es discutia sobre la negociació amb ETA.
Rajoy
Rajoy acusaba ayer en el Congreso de los Diputados de ser demasiado imprevisible
porque presentaba muchas medidas por combatir la crisis, no hace muchos días
Rajoy acusaba Zapatero de no presentar ninguna medida por combatir a la crisis.
Rajoy vuelve a usar aquel recurso demagógico que ya usó cuando se discutía sobre
la negociación con ETA.
Rajoy i Blanco
El més sorprenent de la sessió d'ahir va ser la fredor amb què els diputats del PP donaven suport al cap del seu partit i les crítiques que li van fer considerant que va ser tou. Però no va ser tou, va estar desencertat. El to de les seves paraules era dur però semblava que ho portés preparat abans de saber quines eren les propostes de Zapatero. Però el fet més sorprenent és que davant l'apatia de la claca pepera que no donava suport moral al seu líder va ser José Blanco (PSOE) qui va aplaudir al líder del PP. Blanco va dir: "És que m'interessa que Rajoy se senti abrigat i ja que no l'aplaudeixen molt en el seu partit, l'aplaudeixo jo per donar-li ànims. M'interessa per sobre de tot que Rajoy segueixi sent candidat del PP en les eleccions generals de 2012, ara que Aznar està buscant un successor per al successor". En altres temps la claca pepera hauria corejat i potser fet l'onada davant de qualsevol rucada dita pel seu líder però ara tots posant en dubte la capacitat del líder del PP. El fet que Aznar li hagi retirat el seu suport i que critiqui obertament a Rajoy és la sentència de mort política de Rajoy i en el PP tots corrent a clavar la tapa del taüt.
Rajoy y Blanco
Lo más sorprendente de la sesión de ayer fue la frialdad con que los diputados del PP daban apoyo al jefe de su partido y las críticas que le hicieron considerando que fue blando. Pero no fue blando, estuvo desatinado. El tono de sus palabras era duro pero parecía que lo llevase preparado antes de saber cuáles eran las propuestas de Zapatero. Pero el hecho más sorprendente es que ante la apatía del claque pepera que no daba apoyo moral a su líder fue José Blanco (PSOE) quien aplaudió al líder del PP. Blanco dijo: "Es que me interesa que Rajoy se sienta abrigado y ya que no le aplauden mucho en su partido, le aplaudo yo para darle ánimos. Me interesa por encima de todo que Rajoy siga siendo candidato del PP en las elecciones generales de 2012, ahora que Aznar está buscando un sucesor para el sucesor". En otro tiempo la claque pepera habría coreado y quizá hecho la ola ante cualquier burrada dicha por su líder pero ahora todos poniendo en duda la capacidad del líder del PP. El hecho de que
Aznar le haya retirado su apoyo y que critique abiertamente a Rajoy es la sentencia de muerte política de Rajoy y en el PP todos corren a clavar la tapa del ataúd.

La feina mal feta...

La feina mal feta... sembla la norma habitual

Si fa un any el túnel de l'AVE de Barcelona era notícia degut a les esquerdes que es detectaven i al posterior enfonsament de l'andana de la via convencional i els danys al túnel de FGC que hi passava per a sota, a més de les esquerdes que apareixien en edificis situats a vint metres, ara sembla que el problema de les esquerdes les tenen uns edificis de Girona situats a sobre del túnel que estan construint. Considerant els precedents preocupa molt la construcció del túnel que ha de creuar Barcelona per unir Sants amb la futura estació de la Sagrera. Sembla que la falta de qualificació dels treballadors - és més barat tenir treballadors no qualificats - i la falta de supervisió fa que es produeixin esquerdes o com en el cas de les obres del metro de Sevilla on un quiosc de premsa ha acabat en el subsol quan el terra s'ha enfonsat. Ha anat de molt poc que no es produís una desgràcia però per sort la mestressa del quiosc ha pogut sortir quan ha notat que tot començava a tremolar i ha sortit amb el temps just de veure com la terra es cruspia el seu mitjà de guanyar-se la vida. Una foto a La Vanguardia - secció cartes dels lectors - ens mostra uns operaris de Sevilla posant uns pivots per tancar un troç de la vorera sense adonar-se que deixaven tancada en aquest espai la seva furgoneta.

El trabajo mal hecho... parece la norma habitual
Si hace un año el túnel del AVE de Barcelona era noticia debido a las grietas que se detectaban, al posterior hundimiento del andén de la vía convencional y los daños al túnel de FGC que pasaba para bajo, además de las grietas que aparecían en edificios situados a veinte metros, ahora parece que el problema de las grietas las tienen unos edificios de Gerona situados encima del túnel que están construyendo. Considerando los precedentes preocupa mucho la construcción del túnel que debe cruzar Barcelona para unir Sants con la futura estación de la Sagrera. Parece que la falta de cualificación de los trabajadores - es más barato tener trabajadores no cualificados - y la falta de supervisión hace que se produzcan grietas o como en el caso de las obras del metro de Sevilla donde un quiosco de prensa ha acabado en la subsuelo cuando la tierra se ha hundido. Ha ido de muy poco que no se produjese una desgracia pero por suerte la dueña del quiosco ha podido salir cuando ha notado que todo empezaba a temblar y ha salido con el tiempo justo de ver como la tierra se tragaba su medio de ganarse la vida. Una foto en La Vanguardia - sección cartas de los lectores - nos muestra unos operarios de Sevilla poniendo unos pivotes por cerrar un trozo de la acera sin percatarse que dejaban cerrada en este espacio su furgoneta.Esperanza Aguirre

Espe


Ja vaig parlar ahir de l'atac islamista contra diversos hotels de Bombai. Ara parlaré de com s'ha tractat la notícia. Que un atac terrorista mati 125 persones - de moment - és un fet molt important però la premsa va centrar-se en la roda de premsa de la presidenta de la Comunitat de Madrid que va explicar com s'havia embrutat els peus mentre fugia del lloc de l'atemptat - això no li critico - abandonant a la seva sort - això si que li critico - la gent que formava part de la seva comitiva. Després munta una sessió d'autobombo a la seu de la Comunitat de Madrid envoltada de dirigents locals del PP només per dir que s'havia embrutat els peus i que havia passat por. M'ha semblat més aviat un acte electoral i coneixent el personatge no m'estranyaria que això ho faci servir. No patiu, Espe ens continuarà donant moments de glòria. No té cap sentit que en un atemptat de la gravetat del que va succeir a Bombai la premsa espanyola es centri en Esperanza Aguirre que va sortir d'allà mentre es dediquen només unes poques línies a l'atemptat i a aquells que van quedar-se allà. Havent-hi més de 125 morts qui acapara les portades és una política a qui li encanta donar la nota. Els titulars dels tres diaris de dretes se centren en Esperanza Aguirre: Esperanza Aguirre, il·lesa després d'un atemptat múltiple a Bombai amb 80 morts. La Razón. Aguirre surt il·lesa d'una onada d'atemptats a l'Índia amb 80 morts. ABC.Molta similitud entre el diari monarquicofalangista ABC i el seu clònic, La Razón.Esperanza Aguirre a Bombai:"¡Cal sortir d'aquí a aquests ens crivellen". El Mundo.Massacre a Bombai: "Esperanza Aguirre surt il·lesa juntament a una delegació d'empresaris de Madrid i diversos eurodiputats". Público. Una onada d'atemptats causa almenys 86 morts a Bombai. El País.Aquest és l'únic que no ens situa a Esperanza de "protagonista" de la tragèdia.


Espe


Ya hablé ayer del ataque islamista contra varios hoteles de Bombay. Ahora hablaré de como se ha tratado la noticia. Que un ataque terrorista mate 125 personas - de momento - es un hecho muy importante pero la prensa se centró en la rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid que explicó como se había ensuciado los pies mientras huía del lugar del atentado - eso no le critico - abandonando a su suerte - eso si que lo critico - la gente que formaba parte de su comitiva. Después monta una sesión de autobombo en la sede de la Comunidad de Madrid rodeada de dirigentes locales del PP solo para decir que se había ensuciado los pies y que había pasado miedo. Me ha parecido más bien un acto electoral y conociendo el personaje no me extrañaría que eso lo use. No sufráis, Espe nos continuará dando momentos de gloria.No tiene ningún sentido que en un atentado de la gravedad del que sucedió en Bombay la prensa española se centre en Esperanza Aguirre que salió de allá mientras se dedican solo unas pocas líneas al atentado y a aquellos que quedaron allá. Habiendo más de 125 muertes quien acapara las portadas es una políticos a quien le encanta dar la nota. Los titulares de los tres diarios de derechas se centran en Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, ilesa después de un atentado múltiple en Bombay con 80 muertes. La Razón.Aguirre sale ilesa de una ola de atentados en la India con 80 muertes. ABC.Mucha similitud entre el diario monarquicofalangista ABC y su clónico, La Razón.Esperanza Aguirre en Bombay:"Hay que salir de aquí o estos nos acribillan". El Mundo. Masacre en Bombay: "Esperanza Aguirre sale ilesa junto a una delegación de empresarios de Madrid y varios eurodiputados". Público.Una ola de atentados causa al menos 86 muertes en Bombay. El País. Este es el único que no nos sitúa a Esperanza de "protagonista" de la tragedia.

Símbol de pau un instrument d'execució?

Símbol de pau un instrument d'execució?

"Ningú ha de témer la presència de símbols religiosos perquè són símbols de pau". Per a començar la creu no és exactament un símbol de pau, és un instrument d'execució pública com la forca, la cadira elèctrica o la guillotina, entre altres. Si a Jesús l'haguessin executat a la cambra de gas, usaria l'Església Catòlica com a símbol una bombona de gas?. Diria que no. Els primers cristians van emprar com a símbol un peix. L'elecció de la creu va ser desafortunada. I no es pot dir símbol de pau a un símbol que va servir per a organitzar almenys 8 croades o les actuacions del Sant Ofici.

¿Símbolo de paz un instrumento de ejecución?

"Nadie debe temer la presencia de símbolos religiosos porque son símbolos de paz". Para empezar la cruz no es exactamente un símbolo de paz, es un instrumento de ejecución pública como la horca, la silla eléctrica o la guillotina, entre otros. Si a Jesús le hubieran ejecutado en la cámara de gas ¿usaría la Iglesia Católica como símbolo una bombona de gas?. Diría que no. Los primeros cristianos emplearon como símbolo un pez. La elección de la cruz fue desafortunada. Y no se puede llamar símbolo de paz a un símbolo que sirvió para organizar no menos de 8 cruzadas o las actuaciones del Santo Oficio.

Recorreran la sentència quan van dir que no anaven a fer-ho

Recorreran la sentència quan van dir que no anaven a fer-ho

El govern de Castella i Lleó deia el dissabte que no recorreria la sentència que obligava a la retirada de símbols crucifixos ara diuen que recorrerà la sentència perquè creuen que aqueixa decisió correspon als consells escolars i que ells no són intervencionistes com altres. No obstant han intervingut, o per a ser exactes, intervindran per a recórrer una sentència que en tot cas correspondria recórrer als partidaris de la presència dels símbols religiosos membres del consell escolar.

Recurrirán la sentencia cuando dijeron que no iban a hacerlo

El gobierno de Castilla y León decía el sábado que no recurriría la sentencia que obligaba a la retirada de símbolos crucifijos ahora dicen que recurrirá la sentencia porqué creen que esa decisión corresponde a los consejos escolares y que ellos no son intervencionistas como otros. Sin embargo han intervenido, o para ser exactos, intervendrán para recurrir una sentencia que en todo caso correspondería recurrir a los partidarios de la presencia de los símbolos religiosos miembros del consejo escolar.

Franco ja no és fill predilecte de Ferrol

L'Ajuntament de Ferrol retira el títol de fill predilecte i la medalla d'honor al dictador Franco. Tots els grups van votar la moció amb l'excepció del PP. Per si algú no ho sabia aquesta és la ciutat natal de Franco que durant molts anys va dir-se "El Ferrol del Caudillo".
El Ayuntamiento de Ferrol retira el título de hijo predilecto y la medalla de honor al dictador Franco. Todos los grupos votaron la moción con la excepción del PP. Por si alguien no lo sabía esta es la ciudad natal de Franco que durante muchos años se llamó "El Ferrol del Caudillo".

27 de nov. 2008

Mossos condemnats

La dona del Cèsar no només ha de ser honrada, també ha de semblar-ho. En el cas dels funcionaris públics no només han de semblar honrats, han de ser-ho. Cinc agents dels Mossos d'Esquadra han estat condemnats per lesions, tortures i detenció il·legal.
Un ciutadà va ser confós amb un atracador, detingut i traslladat a comissaria. Fins aquí tot normal. El sospitós va rebre tota mena de cops i fins i tot va ser encanonat amb un arma que li van ficar a la boca. Aquest és un fet inacceptable. Una policia democràtica com els Mossos d'Esquadra no pot anar fent servir aquests mètodes. És la primera vegada que agents d'aquest cos han estat condemnats. Pel be de tots, començant pel propi cos dels Mossos d'Esquadra convé apartar aquells individus que no facin la seva feina com tots esperem. Se suposa que hem de confiar en la policia, no
tenir-li por.

La mujer del César no solo debe ser honrada, también debe parecerlo. En el caso de los funcionarios públicos no solo deben parecer honrados, deben serlo. Cinco agentes de los Mossos d'Esquadra han estado condenados por lesiones, torturas y detención ilegal. Un ciudadano fue confundido con un atracador, detenido y trasladado en comisaría. Hasta aquí todo normal. El sospechoso recibió todo tipo de golpes e incluso fue encañonado con un arma que le metieron en la boca. Este es un hecho inaceptable. Una policía democrática como los Mossos d'Esquadra no puede ir usando estos métodos. Es la primera vez que agentes de este cuerpo han estado condenados. por el bien de todos, empezando por el propio cuerpo de los Mossos de Esquadra conviene apartar aquellos individuos que no hagan su trabajo como todos esperamos. Se supone que debemos confiar en la policía, no tenerle miedo.

Atemptat a Bombai / Atentado en Bombay

Bombai ha patit una onada d'atemptats que s'ha saldat amb més de 86 morts i uns 250 ferits. S'ha sabut que una delegació de la Comunitat de Madrid amb la seva presidenta Esperanza Aguirre i una delegació del Parlament Europeu amb l'eurodiputat català Ignasi Guardans s'han en mig d'aquest atemptat, tot i que han sortit il·lesos. Esperanza Aguirre en aquest moment ja ha aconseguit tornar a Madrid, Ignasi Guardans encara no ha pogut abandonar el lloc. Un grup anomenat Deccan Muyahidin s'ha declarat autor dels atemptats.
Bombay ha sufrido una ola de atentados que se ha saldado con más de 86 muertos y unos 250 heridos. Se ha sabido que una delegación de la Comunidad de Madrid con su presidenta Esperanza Aguirre y una delegación del Parlamento Europeo con el eurodiputado catalán Ignasi Guardans se han en medio de este atentado, aunque han salido ilesos. Esperanza Aguirre en este momento ya ha conseguido volver a Madrid, Ignasi Guardans aún no ha podido abandonar el lugar. Un grupo llamado Deccan Muyahidin se ha declarado autor de los atentados.
Ignasi Guardans des de Bombai / Ignasi Guardans desde Bombay
Esperanza Aguirre des de Madrid / Esperanza Aguirre desde Madrid

26 de nov. 2008

26/11/2008

Detinguts els individus que van ruixar amb àcid a unes estudiants afganeses
Fa unes setmanes escrivia sobre l'agressió que van patir quinze noies afganeses ruixades amb àcid que els van provocar lesions de diversa gravetat. Ara s'ha sabut que han estat detinguts deu individus acusats de cometre aquesta terrible agressió. Segons diu l'article tres dels detinguts han reconegut que van rebre 2000 dolars per cometre aquest atemptat. La professora que de les noies que també va patir l'atac amb àcid ha demanat que als culpables els ruixin amb cid i després els penjin. Estic d'acord. El govern afganés - confesso que no tenia gaires esperances que fessin res - va considerar aquest atac com contrari a l'Islam i se seus valors. El president Karzai ja va mostrar-se partidari abans de la detenció d'executar públicament als autors d'aquell atac.
Detenidos los individuos que rociaron con ácido a unas estudiantes afganas

Hace unas semanas escribía sobre la agresión que sufrieron quince chicas afganas rociadas con ácido que les provocaron lesiones de diversa gravedad. Ahora se ha sabido que han estado detenidos diez individuos acusados de cometer esta terrible agresión. Según dice el artículo tres de los detenidos han reconocido que recibieron 2000 dólares para cometer este atentado. La profesora que de las chicas que también sufrió el ataque con ácido ha pedido que a los culpables los rocíen con ácido y después los cuelguen. Estoy de acuerdo. El gobierno afgano - confieso que no tenía muchas esperanzas que hiciesen nada - consideró este ataque como contrario al Islam y sus valores. El presidente Karzai ya se mostró partidario antes de la detención de ejecutar públicamente a los autores de aquel ataque.

300€ i expulsió per cardar
Dos britànics havien estat condemnats a 3 mesos de presó per follar en una platja de Dubai. La condemna ha estat anul·lada però els dos britànics hauran de pagar 300 dolars i han estat convidats amablement a sortir de Dubai. Encara estan de sort considerant que si fossin nadius de Dubai és provable que els haguessin executat per conducta immoral. Ara podran dir que han estat expulsats d'un país. Això no ho pot dir tothom.
300€ y expulsión por cardar
Dos británicos habían sido condenados a 3 meses de prisión por follar en una playa de Dubai. La condena ha sido anulada pero los dos británicos deberán pagar 300 dólares y han sido invitados amablemente a salir de Dubai. Aún están de suerte considerando que si fuesen nativos de Dubai es probable que los hubiesen ejecutado por conducta inmoral. Ahora podrán decir que han sido expulsados de un país. Eso no lo puede decir todo el mundo.
Les tres xemeneies de Sant Adrià

VIDEO

Els veins de Sant Adrià han votat a favor de mantenir les tres xemeneies de Sant Adrià. L'any 2010 es decidirà quin us se'n farà. Les tres xemeneies de Sant Adrià són propietat d'Endesa i en altres temps van produir bona part de l'electricitat que es consumia a Catalunya, avui aquesta central tèrmica té una importància menor. Però els veins han donat el seu vot per salvar-les de l'enderroc ja que són un símbol i un punt de referència.

Las tres chimeneas de Sant Adrià

Los vecinos de Sant Adrià han votado a favor de mantener las tres chimeneas de Sant Adrià. El año 2010 se decidirá que uso se les dará. Las tres chimeneas de Sanr Adrià son propiedad de Endesa y en otro tiempo produjeron buena parte de la electricidad que se consumía en Catalunya, hoy esta central térmica tiene una importancia menor. Pero los vecinos han dado su voto por salvarlas del escombro ya que son un símbolo y un punto de referencia.

Fernández Díaz versus Tardà

Fernández Díaz versus Tardà
PSOE, PP i CIU van rebutjar una proposició de llei presentada per ERC per modificar la llei de 2007. Joan Tardà diu que Espanya encara no ha acabat el seu procés de reconciliació. Segons Tardà a Alemanya seria impensable que hi hagués una sala del Bundestag dedicada a un jerarca nazi però a Espanya una de les sales del Congrés dels Diputats està dedicada a que va ser ministre de l'Interior - entre d'altres càrrecs - dels governs del règim dictatorial del general Franco. Tardà demana la derogació de la Llei d'Amnistia de 1977 i el reconeixement que la Constitució de 1978 és hereva de la República. El diputat del PP Jorge Fernández Díaz - el mateix que va proposar col·locar la placa de Santa Maravillas - va atacar al republicà Tardà acusant-lo de fer propostes absurdes. I això ho diu el que va intentar ficar en el Congrés del Diputats una placa dedicada a Santa Maravillas d'amagat. Però no veig que sigui capaç de desmentir cap dels fets exposats per Tardà. Tardà parlar clar, molt clar, i en el tema del que parlem tot i que dissenteixo en un punt hi estic d'acord amb tot el que diu. Cert que seria impensable que una sala del Bundestag portés el nom d'un jerarca nazi, el partit nazi és il·legal i l'apologia del nazisme és delicte. A Espanya el partit que va donar la base ideològica al franquisme és legal i es presenta a les eleccions. Cap franquista va ser condemnat mai i alguns antics ministres franquistes - - continuen en política i tenen una sala en el Congrés dels Diputats. Mentre a Alemanya els jerarques nazis van ser jutjats juntament amb altres nazis rellevants, a Espanya els franquistes van imposar la llei d'amnistia de 1977 que fins i tot l'ONU recomana derogar. Jorge Fernández Díaz acusa a Tardà de fer propostes absurdes. Haurà d'explicar on veu ell que les propostes de Tardà són absurdes.
Fernández Díaz versus Tardà

PSOE, PP y CIU rechazaron una proposición de ley presentada por ERC por modificar la ley de 2007. Joan Tardà dice que España aún no ha acabado su proceso de reconciliación. Según Tardà en Alemania sería impensable que hubiese una sala del Bundestag dedicada a un jerarca nazi pero en España una de las salas del Congreso de los Diputados está dedicada a Manuel Fraga que fue ministro del Interior - entre otros cargos - de los gobiernos del régimen dictatorial del general Franco. Tardà pide la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y el reconocimiento que la Constitución de 1978 es heredera de la República. El diputado del PP Jorge Fernández Díaz - el mismo que propuso colocar la placa de Santa Maravillas - atacó al republicano Tardà acusándole de hacer propuestas absurdas. Y eso lo dice el que intentó meter en el Congreso del Diputados una placa dedicada a Santa Maravillas a escondidas. Pero no veo que sea capaz de desmentir ninguno de los hechos expuestos por Tardà. Tardà habla claro, muy claro, y en el tema del que hablamos aunque disiento en un punto estoy de acuerdo con todo lo que dice. Cierto que sería impensable que una sala del Bundestag llevase el nombre de un jerarca nazi, el partido nazi es ilegal y la apología del nazismo es delito. En España el partido que dio la base ideológica al franquismo es legal y se presenta en las elecciones. Ningún franquista fue condenado nunca y algunos antiguos ministros franquistas - Manuel Fraga - continúan en política y tienen una sala en el Congreso de los Diputados. Mientras en Alemania los jerarcas nazis fueron juzgados junto a otros nazis relevantes, en España los franquistas impusieron la ley de amnistía de 1977 que incluso la ONU recomienda derogar. Jorge Fernández Díaz acusa a Tardà de hacer propuestas absurdas. Deberá explicar donde ve él que las propuestas de Tardà son absurdas.

Con la Iglesia hemos seguimos topando

L'Església espanyola rep suport del Vaticà
La sentència que ordenava la retirada de símbols religiosos d'una escola pública de Valladolid no ha agradat a la jerarquia de la CEE ni tampoc a d'altres sectors ultracatòlics. Un dels demandants de la retirada dels símbols és insultat pels partidaris de la presència dels símbols. A Rouco li sembla que això mereix un càstig diví. I ara L'Osservatore Romano, òrgan de premsa del Vaticà, qualifica la retirada de "símptoma alarmant d'amnèsia i necrosi cultural", segons paraules de l'articulista Juan Manuel de Prada que considera que Europa registra "un impuls autodestructiu que troba la seva expressió més trista i proterva en l'ànsia d'esborrar de la nostra memòria el llegat moral i cultural del cristianisme" i "a Espanya aquest impuls autodestructiu té expressions violentes. Afegeix "que es confon la sana laïcitat de l'Estat amb una bel·ligerància antireligiosa". Diria que aquest bon home és o de l'OPUS DEI o dels Legionarios de Cristo.
La Iglesia española recibe apoyo del Vaticano
La sentencia que ordenaba la retirada de símbolos religiosos de una escuela pública de Valladolid no ha gustado a la jerarquía de la CEE ni tampoco a otros sectores ultracatólicos. Uno de los demandantes de la retirada de los símbolos es insultado por los partidarios de la presencia de los símbolos. A Rouco le parece que eso merece un castigo divino. Y ahora EL Osservatore Romano, órgano de prensa del Vaticano, califica la retirada de "síntoma alarmante de amnesia y necrosis cultural", según palabras del articulista Juan Manuel de Pradera que considera que Europa registra "un impulso autodestructivo que encuentra su expresión más triste y proterva en la ansia de borrar de nuestra memoria el legado moral y cultural del cristianismo" y "a España este impulso autodestructivo tiene expresiones violentas. Añade "que se confunde la sala laicidad del Estado con una beligerancia antirreligiosa". Diría que este buen hombre es o del OPUS DEI o de los Legionarios de Cristo.

COPE

Losantos menteix

Federico Jiménez Losantos l'AVUI d'ahir no va informar de la victòria de la selecció espanyola de tenis però aquesta imatge de l'AVUI li ha demostrat que menteix ja que no només va donar la notícia sinó que la va posar a primera plana. El ràdiobisbe continua mentint amb total impunitat i sense vergonya.

Però per si això no era prou llegiu aquest article. Ara fan servir criatures amb síndrome de down en la seva guerra particular contra Catalunya

La COPE i Catalunya: una guerra més enllà de les ones

L'emissora episcopal va intentar sense èxit per la via judicial emmudir les crítiques del CAC a Losantos.Catalunya, 23/11/2008 Públic • David Miró.— Dijous, 20 de novembre. Emissió del programa La vesprada amb Cristina de la Cadena COPE des de Lleida. La presentadora, Cristina López Schlichting, entrevista a unes xiquetes amb Síndrome de Down que participen en un espai de l'emissora dit "La nostra tarda": "Meritxell, si jo et dic que ja no podreu fer La nostra tarda perquè el CAC de Catalunya ha decidit que cal tancar el programa, tu què opines?" La xiqueta titubeja un instant i respon: "No ho sé, no tinc ni idea". No contenta amb la resposta, la presentadora insistix. "Et fa pena no poder fer el programa?". I la xiqueta concedix: "Sí, em fa un mica de pena". La COPE ha portat a la seva programació la seva particular batalla contra el Consell Audiovisual de Catalunya, que no li ha concedit dos freqüències, una a Lleida i una a Girona (esta última, de radiofórmula), en el concurs públic que es va resoldre el 7 de novembre. La cadena diu que se les han "retirat", ja que les explotava des de 2003 de manera provisional. Però el CAC recorda que les freqüències no estaven adjudicades legalment i que no eren propietat de ningú.Arguments dels uns i els altres al marge, la realitat és que este no és el primer xoc entre el CAC i la COPE. L'organisme català va emetre una nota al desembre de l'any 2005 (dos mesos i mig després de l'aprovació d'un ambiciós projecte d'Estatut en el Parlament) on assegurava que les emissores de la cadena "han incorregut en una vulneració dels límits constitucionals a l'exercici legítim dels drets fonamentals a la llibertat d'informació i expressió". El CAC afegia que algunes expressions analitzades "s'orienten clarament a l'insult i a la vexació pública de determinades persones i a crear un estat d'opinió pública d'animadversió cap a representants democràtics".Cal assenyalar que en aquell moment Jiménez Losantos encara no havia sigut condemnat ni una sola vegada per un delicte d'injúries. Tres anys després ja acumula cinc condemnes.

Sentència judicial

Potser preveient la que se'ls venia damunt, la cadena va portar als tribunals el dictamen del CAC perquè fos declarat "contrari a dret" ja que considerava que li provocava "prejudicis".A l'abril passat, el jutjat contenciós administratiu nombre 13 de Barcelona, en la seva sentència número 94, va desestimar el recurs amb l'argument que el dictamen del CAC era "innocu" ja que no afectava per a res a l'activitat comercial que va continuar mantenint l'emissora.El jutge va afegir que "no és de rebut (ni és equitatiu) que aquells que, per la seva condició d'operadors en el sector audiovisual, gaudixen d'una posició privilegiada i, per eixa mateixa raó, poden exercir la seva funció crítica cap als altres esgotant els límits constitucionals, pretenguen per a si un tracte susceptible d'excloure d'arrel qualsevol gènere de reprotxe, per innocu que siga". En altres paraules, el jutge criticava que la COPE, que
s'ompli tant la boca de llibertat d'expressió, intentara per la via judicial emmudir la crítica abocada per algú que, com el CAC, està molt lluny de comptar amb la potència mediàtica de la cadena.La COPE ja ha anunciat que impugnarà el concurs de freqüències. Mentrestant ja ha posat tota el seu artilleria apuntant al CAC. I, per la qual cosa es veu, això inclou també xiquetes amb síndrome de Down.

Google Earth diferencia Catalunya d'Espanya

Que Google és l'empresa més activa i innovadora en internet està fora de tot dubte. Quasi tots els internautes accedixen a un programa o aplicació de l'empresa en qüestió diàriament. El renom de Google a arribat fins al punt que quan algú necessita trobar quelcom en la xarxa acudix majoritàriament al famós buscador.Tecnologia - 24-11-08 Google pareix voler dir que Catalunya no és EspanyaUna de les seues aplicacions més conegudes és el Google Earth, una manera de passejar pel globus terraqüi sense necessitat de moure's de la cadira. Però com tantes organitzacions Google també té les seues arestes de difícil explicació. Si ens centrem en la península ibèrica podrem comprovar que Google Earth diferencia amb un ombreig a Catalunya d'Espanya, sense més explicació. Per a mostra, què millor botó que una imatge treta de la pròpia aplicació. Fins a Google arriben els tentacles separatistes del tripartit català? Això sembla, en tot cas, pot comprovar-ho vosté mateix entrant en l'aplicació.
Ho he comprovat i el que diu aquest article de la COPE no és cert. Si teniu l'aplicació Google Earth - jo la tinc - podreu comprovar que el que diu aquest article és fals. És aquest l'exemple que ens dóna l'Església espanyola des dels seus mitjans de comunicació. És la mentida un valor cristià?. És l'odi un valor cristià?. Doncs, disculpeu-me però jo em faig ateu, si Déu vol.
Losantos miente

Federico Jiménez Losantos el AVUI de ayer no informó de la victoria de la selección española de tenis pero esta imagen del AVUI le ha demostrado que miente ya que no solo dio la noticia sino que la puso en primera llana. El radioobispo continúa mintiendo con total impunidad y sin vergüenza.
Pero por si eso no era bastante leéis este artículo. Ahora utilizan criaturas con síndrome de down en su guerra particular contra Catalunya.
La COPE y Cataluña: una guerra más allá de las ondas

La emisora episcopal intentó sin éxito por la vía judicial acallar las críticas del CAC a Losantos.
Cataluña, 23/11/2008 Público • David Miró.— Jueves, 20 de noviembre. Emisión del programa La tarde con Cristina de la Cadena Cope desde Lérida. La presentadora, Cristina López Schlichting, entrevista a unas niñas con Síndrome de Down que participan en un espacio de la emisora llamado "La nostra tarda": "Meritxell, si yo te digo que ya no vais a poder hacer La nostra tarda porque el CAC de Catalunya ha decidido que hay que cerrar el programa, ¿tú qué opinas?" La niña titubea un instante y responde: "No lo sé, no tengo ni idea". No contenta con la respuesta, la presentadora insiste. "¿Te da pena no poder hacer el programa?". Y la niña concede: "Sí, me da un poco de pena".
La COPE ha llevado a su programación su particular batalla contra el Consejo Audiovisual de Catalunya, que no le ha concedido dos frecuencias, una en Lérida y una en Gerona (esta última, de radiofórmula), en el concurso público que se resolvió el 7 de noviembre. La cadena aduce que se las han "retirado", ya que las explotaba desde 2003 de manera provisional. Pero el CAC recuerda que las frecuencias no estaban adjudicadas legalmente y que no eran propiedad de nadie.
Argumentos de unos y otros al margen, la realidad es que éste no es el primer choque entre el CAC y la Cope. El organismo catalán emitió una nota en diciembre del año 2005 (dos meses y medio después de la aprobación de un ambicioso proyecto de Estatut en el Parlament) donde aseguraba que las emisoras de la cadena "han incurrido en una vulneración de los límites constitucionales al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión". El CAC añadía que algunas expresiones analizadas "se orientan claramente al insulto y a la vejación pública de determinadas personas y a crear un estado de opinión pública de animadversión hacia representantes democráticos".
Hay que señalar que por aquel entonces Jiménez Losantos todavía no había sido condenado ni una sola vez por un delito de injurias. Tres años después ya acumula cinco condenas.
Sentencia judicial
Quizá previendo la que se les venía encima, la cadena llevó a los tribunales el dictamen del CAC para que fuera declarado "contrario a derecho" ya que consideraba que le provocaba "prejuicios". En abril pasado, el juzgado contencioso-administrativo número 13 de Barcelona, en su sentencia número 94, desestimó el recurso con el argumento de que el dictamen del CAC era "inocuo" ya que no afectaba para nada a la actividad comercial que siguió manteniendo la emisora.
El juez añadió que "no es de recibo (ni es equitativo) que aquellos que, por su condición de operadores en el sector audiovisual, gozan de una posición privilegiada y, por esa misma razón, pueden desempeñar su función crítica hacia los demás apurando los límites constitucionales, pretendan para sí un trato susceptible de excluir de raíz cualquier género de reproche, por inocuo que sea". En otras palabras, el juez criticaba que la Cope, que se llena tanto la boca de libertad de expresión, intentase por la vía judicial acallar la crítica vertida por alguien que, como el CAC, está muy lejos de contar con la potencia mediática de la cadena.
La COPE ya ha anunciado que impugnará el concurso de frecuencias. Mientras tanto ya ha puesto toda su artillería apuntando al CAC. Y, por lo que se ve, eso incluye también a niñas con síndrome de Down.
Google Earth diferencia Cataluña de España


Que Google es la empresa más activa e innovadora en internet está fuera de toda duda. Casi todos los internautas acceden a un programa o aplicación de la empresa en cuestión a diario. El renombre de Google a llegado hasta el punto de que cuando alguien necesita encontrar algo en la red acude mayoritariamente al famoso buscador.
Tecnología - 24-11-08 Google parece querer decir que Cataluña no es España
Una de sus aplicaciones más conocidas es el Google Earth, una manera de pasear por el globo terráqueo sin necesidad de moverse de la silla. Pero como tantas organizaciones Google también tiene sus aristas de difícil explicación.
Si nos centramos en la península ibérica podremos comprobar que Google Earth diferencia con un sombreado a Cataluña de España, sin más explicación. Para muestra, qué mejor botón que una imagen sacada de la propia aplicación. ¿Hasta Google llegan los tentáculos separatistas del tripartito catalán? Eso parece, en cualquier caso, puede comprobarlo usted mismo entrando en la aplicación.
La he hecho y lo que dice este artículo de la COPE no es cierto. Si tenéis la aplicación Google Earth - yo la tengo - podréis comprobar que lo que dice este artículo es falso. ¿Es éste el ejemplo que nos da la Iglesia española desde sus medios de comunicación?. ¿Es la mentira un valor cristiano?. ¿Es el odio un valor cristiano?. Pues, discúlpadme pero yo me hago ateo, si Dios quiere.

25 de nov. 2008

El bisbe de Solsona veta a TV3

Tots els anys TV3 emet la missa del gall des d'una població diferent i aquest any li tocava a Solsona. I dic que li tocava perquè sembla que no serà així perquè al bisbe Jaume Tresserra de Solsona no li dóna la gana. S'ha negat a autoritzar la retransmissió i per tant TV3 emetrà la missa del gall des de Cervera. Requerit el bisbat per que doni una explicació el portaveu ha declinat donar-les. L'alcalde de Solsona, Xavier Jounou ha declarat: "la catedral i el seu conjunt arquitectònic, amb el Museu Diocesà inclòs, són propietat de qui són, però sentimentalment i patrimonialment són dels solsonins, ja siguin creients o no". L'actitud del bisbe és incomprensible i hauria de donar explicacions especialment als solsonencs que veuen que per culpa del seu bisbe la seva Catedral no sortirà aquest any a la televisió. Com diu l'alcalde el propietari material de la Catedral de Solsona és el Bisbat però com passa amb tots aquests grans monuments són també propietat dels ciutadans, en aquest cas dels solsonencs, és un dels edificis més importants de la ciutat, un punt de referència, i també un lloc d'interés turístic.
Todos los años TV3 emite la misa del gallo desde una población diferente y este año le tocaba a Solsona. Y digo que le tocaba porque parece que no será así porque al obispo Jaume Tresserra de Solsona no le da la gana. Se ha negado a autorizar la retransmisión y por lo tanto TV3 emitirá la misa del gallo desde Cervera. Requerido el obispado por que dé una explicación el portavoz ha declinado darlas. El alcalde de Solsona, Xavier Jounou ha declarado: "la catedral y su conjunto arquitectónico, con el Museo Diocesano incluido, son propiedad de quien son, pero sentimental y patrimonialmente son de los solsoneses, ya sean creyentes o no". La actitud del obispo es incomprensible y debería dar explicaciones especialmente a los solsoneses que ven que por culpa de su obispo su Catedral no saldrá este año en la televisión. Como dice el alcalde rñ propietario material de la Catedral de Solsona es el Obispado pero como pasa con todos estos grandes monumentos son también propiedad de los ciudadanos, en este caso de los solsoneses, es uno de los edificios más importantes de la ciudad, un punto de referencia, y también un lugar de interés turístico.

Pessebre de la Plaça Sant Jaume


Aquestes són les imatges del pessebre que tradicionalment es munta a la Plaça Sant Jaume.
Estas son las imágenes del pesebre que tradicionalmente se monta a la Plaça Sant Jaume.

Protesta contra el Pla de Bolonya


La protesta contra el Pla de Bolonya s'estén de mica en mica a totes les facultats. Aquestes imatges es corresponen a l'edifici de la Universitat de Barcelona. Raons del perquè de l'oposició al Pla de Bolonya: <Des dels seus començaments, el procés ha patit les crítiques d'un gran nombre de sectors estudiantils a Catalunya i a la resta d'Europa en considerar que les reformes s'emmarquen en una progressiva política de privatització de l'ensenyament superior i precarització del món laboral. Es lamenta especialment que les propostes no garanteixen un finançament adequat ni dels estudiants ni de les universitats públiques, portant a una conseqüent major dependència amb certs sectors empresarials, que condicionarien per altra banda el panorama acadèmic.> (Extret de la Wikipedia)


La protesta contra el Plan de Bolonia se extiende de pizca en pizca a todas las facultades. Estas imágenes se corresponden en el edificio de la Universidad de Barcelona. Razones del porque de la oposición al Plan de Bolonia: <Desde sus comienzos, el proceso ha sufrido las críticas de uno gran número de sectores estudiantiles a Cataluña y al resto de Europa al considerar que las reformas se enmarcan en una progresiva política de privatización de la enseñanza superior y precarización del mundo laboral. Se lamenta especialmente que las propuestas no garantizan una financiación adecuada ni de los estudiantes ni de las universidades públicas, llevando a una consecuente mayor dependencia con ciertos sectores empresariales, que condicionarían por otra banda el panorama académico >. (Extret de la Wikipedia)

Cable elèctric i aigua
Baixant per la rampa que porta de la platja del Bogatell fins a l'aparcament del McDonald's de Vila Olímpica, al costat d'un test trobem sempre un bassal d'aigua i aquest cable elèctric tocant l'aigua.

Bajando por la rampa que lleva de la playa del Bogatell hasta el aparcamiento del McDonald's s de Vila Olímpica, al lado de una maceta encontramos siempre un charco de agua y este cable eléctrico tocando el agua.

Mal exemple d'una jutge

Pobre exemple és el que va donar una jutge que ser aturada pels Mossos d'Esquadra per fer-li la prova de l'alcoholèmia on va donar un resultat de 0,48, el doble del permés. Però pitjor va ser que aquesta jutge va intentar fer servir el seu càrrec de jutge per evitar haver de bufar. Els fets van passar el 8 d'octubre a la C-16. Podria ser acusada d'abús de la seva condició de jutge i podria ser sancionada econòmicament i amb la inhabilitació temporal.

Pobre ejemplo es el que dio una juez que ser paro por los Mossos d'Esquadra para hacerle la prueba de la alcoholemia donde dio un resultado de 0,48, el doble de lo permitido. Pero peor fue que esta juez intentó usar su cargo de juez para evitar tener que soplar. Los hechos pasaron el 8 de octubre a la C-16. Podría ser acusada de abuso de su condición de juez y podría ser sancionada económicamente y con la inhabilitación temporal.

L'Església de Rouco continua defensant el franquisme
Començaré pel principi. Antonio Rouco Varela, cardenal arquebisbe de Madrid diu que "a vegades cal oblidar" en referència a qualsevol referència entorn de la memòria històrica. En un acte de cinisme compara la crisi econòmica amb l'aplicació de la memòria històrica. Ha declarat el cardenal Rouco: "No són pocs els que manifesten una justificada inquietud davant del perill d'un deteriorament de la convivència serena i reconciliada. La història d'Espanya ha estat, per desgràcia, jalonada per tensions que més d'una vegada han desembocat en enfrontaments fratricides. Gràcies a Déu, l'actual situació internacional i nacional no és la mateixa. Però sempre és necessari vigilar per a evitar d'arrel actituds, paraules, estratègies i tot el que poguera donar pàbul a les confrontacions que puguen acabar sent violentes. És necessari cultivar l'esperit de reconciliació, sacrificat i generós, que va presidir la vida social i política en els anys anomenats de la transició a la democràcia. A vegades és necessari saber oblidar. No per ignorància o covardia, sinó en virtut d'una voluntat de reconciliació i de perdó verdaderament responsable i fort. És el que pot dir-se una autèntica i sana purificació de la memòria".
El cardenal Rouco és un dels principals impulsors de les beatificacions massives de religiosos assassinats durant la guerra, 977 fins ara i hi ha 500 esperant torn. Ja veiem com obliden.
Rouco creu que buscar les restes de familiars a les fosses comuns posa en perill la convivència.
El cardenal dóna les culpes de la crisi econòmica al "relativisme moral".
Aquesta és la mateixa Església que va col·laborar amb el franquisme, va beneir "el Alzamiento" com una Croada, va ser fidel col·laboradora tant en la repressió física com la moral de tota la població, especialment d'aquells que no eres afectes al franquisme i va beneir al dictador fent-lo entrar a les esglésies sota pali.
L'Església Catòlica espanyola continua defensant el franquisme i ho fa sense cap vergonya. Un cardenal té l'obligació de donar exemple i Rouco i els seus bisbes no donen exemple. Diu que s'ha d'oblidar el que va passar durant el franquisme mentre van beatificant suposats màrtirs. Durant la guerra van morir molts innocents, a tots dos costats, però sembla que vostés, senyors bisbes, només creuen que eren innocents aquells que saludaven a la romana que van ser justament els que van alçar-se en armes contra la República. Els bisbes van beneir al règim feixista i van ser coresponsables de la repressió contra la població. L'Església espanyola va col·laborar en l'adoctrinament de la població des de l'escola i des del púlpit. El cardenal arquebisbe de Madrid no està capacitat per parlar de moral, no pot fer-ho perquè no en té.


VIDEO

Empezaré por el principio. Antonio Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid dice que "a veces hay que olvidar" en referencia a cualquier referencia en torno a la memoria histórica. En un acto de cinismo compara la crisis económica con la aplicación de la memoria histórica. Ha declarado el cardenal Rouco: "No son pocos los que manifiestan una justificada inquietud delante del peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada. La historia de España ha estado, por desgracia, jalonada por tensiones que más de una vez han desembocado en enfrentamientos fratricidas. Gracias a Dios, la actual situación internacional y nacional no es la misma. Pero siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiere dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas.
Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación, sacrificado y generoso, que presidió la vida social y política en los años llamados de la transición a la democracia. A veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte. Es el que puede decirse una auténtica y sana purificación de la memoria".
El cardenal Rouco es uno de los principales impulsores de las beatificaciones masivas de religiosos asesinatos durante la guerra, 977 hasta ahora y hay 500 esperando turno. Ya vemos como olvidan. Rouco cree que buscar los restos de familiares a las fosas comunes pone en peligro la convivencia.
El cardenal da las culpas de la crisis económica al "relativismo moral".
Esta es la misma Iglesia que colaboró con el franquismo, bendijo "el Alzamiento" como una Cruzada, fue fiel colaboradora tanto en la represión física como la moral de toda la población, especialmente de aquellos que no eran afectos al franquismo y bendijo al dictador haciéndole entrar en las iglesias bajo palio.
La Iglesia Católica española continúa defendiendo el franquismo y lo hace sin ninguna vergüenza. Un cardenal tiene la obligación de dar ejemplo y Rouco y sus obispos no dan ejemplo. Dice que se debe olvidar lo que pasó durante el franquismo mientras van beatificando supuestos mártires. Durante la guerra murieron muchos inocentes, a ambos lados, pero parece que ustedes, señores obispos, solo creen que eran inocentes aquellos que saludaban a la romana que fueron mismamente los que se alzaron en armas contra la República.
Los obispos bendijeron al régimen fascista y fueron corresponsables de la represión contra la población. La Iglesia española colaboró en el adoctrinamiento de la población desde la escuela y desde el púlpito. El cardenal arzobispo de Madrid no está capacitado para hablar de moral, no puede hacerlo porque no tiene.

24 de nov. 2008

Rajoy camí del "cadafal" peper / Rajoy camino del "cadalso" pepero


Rajoy camí del "cadafal" peper


Des d'alguns sectors del PP es considera a Rajoy un mort polític. Rajoy ha anat de derrota en derrota cap a la derrota final i ha fet fora als tòtems de la dreta més rància (Acebes, Zaplaza, Astarloa, Pujalte, etc) encara que els substituts (Cospedal, Sáenz de Santamaría) no són gent de centre precisament. De tant en tant Rajoy nota com algú (Aguirre, Gallardón, potser Aznar) li mou la cadira per fer-lo caure. Des dels diaris propers al PP rar és el dia que no li llancen dards enverinats i el ràdiobisbe l'ha batejat com "maricomplejines". En el PP tenen FAES treballant a ple rendiment però no aconsegueixen treure idees. Diuen al meu poble que d'on no n'hi ha no en raja. I a FAES no tenen idees, només demagògia, i aquesta demagògia marca FAES és tant matussera que ni ells se la creuen. Rajoy té l'esperança - i no em refereixo a Esperanza Aguirre - d'aconseguir bons resultats electorals en les eleccions basques, gallegues i europees amb els que pugui salvar el seu cul però sembla que les enquestes no són com per tenir esperança. Això si, si tot falla sempre poden treure una bandera espanyola de la mida d'un camp de futbol. Però potser ja ni recórrer al patriotisme de pandereta que tant li agrada lluir al PP. ¿I les idees per solucionar els problemes?. No demaneu idees a qui no les té.
Rajoy camino del "cadalso" pepero


Desde algunos sectores del PP se considera a Rajoy un muerte político. Rajoy ha ido de derrota derrota cabeza a la derrota final y ha hecho fuera a los tótems de la derecha más rancia (Acebes, Zaplaza, Astarloa, Pujalte, etc) aunque los sustitutos (Cospedal, Sáenz de Santamaría) no son gente de centro precisamente. De vez en cuando Rajoy nota como alguien (Aguirre, Gallardón, quizá Aznar) le mueve la silla para hacerle caer. Desde los "periódicos" próximos al PP raro es el día que no le arrojan dardos envenenados y el radioobispo lo ha bautizado como "maricomplejines". En el PP tienen FAES trabajando a lleno rendimiento pero no logran sacar ideas. Dicen a mi pueblo que de donde no hay no chorrea. Y a FAES no tienen ideas, solo demagogia, y esta demagogia marca FAES es tan chapucera que ni ellos se la creen. Rajoy tiene le esperanza - y no me refiero a Esperanza Aguirre - de lograr buenos resultados electorales en las elecciones vascas, gallegas y europeas con los que pueda salvar su culo pero parece que las encuestas no son como por tener esperanza. Eso si, si todo falla siempre pueden sacar una bandera española de la medida de un campo de fútbol. Pero quizá ya ni recorrer al patriotismo de pandereta que tanto le gusta lucir al PP. Y las ideas por solucionar los problemas?. No pidáis ideas a quien no las tiene.

La ministra de l'anell / La ministra del anillo


La ministra de l'anell


¿Us enrecordeu de Rachida Dati?. És la ministra francesa de Justícia que fa unes quantes setmanes va aparéixer en un mitjà marroquí - i d'allà va passar a les pàgines d'altres diaris - embarassada - és assumpte seu - però a qui el diari marroquí li assenyalava un idil·li amb José María Aznar i va informar que el pare de la criatura era aquest personatge. Ella crec que encara no ha dit no si ni no ni tot el contrari. Aznar crec que directament tampoc però FAES si que ha negat la paternitat d'Aznar i l'idili amb la ministra Dati. Ja veiem per que serveix FAES. Doncs ara la ministra Dati ha sigut protagonista d'una polèmica per l'us del Photoshop. El diari Le Figaro va publicar una foto de la ministra on va decidir esborrar-se un anell d'or i diamants valorat en 15000€. La raó per fer-ho ha sigut que podia perjudicar la imatge de la ministra. Que la ministra tingui un anell de 15000€ no em preocupa gens ni mica. Per un anell va començar la guerra a la Terra Mitja.

La ministra del anillo¿Os acordáis de Rachida Dati?. Es la ministra francesa de Justicia que hace unas cuantas semanas apareció en un medio marroquí - y de allí pasó a las páginas de otros periódicos - embarazada - es asunto suyo - pero a quien el diario marroquí le señalaba un idilio con José María Aznar e informó que el padre de la criatura era este personaje. Ella creo que aún no ha dicho no si ni no ni todo el contrario. Aznar creo que directamente tampoco pero FAES si que ha negado la paternidad de Aznar y el idilio con la ministra Dati. Ya vemos para que sirve FAES. Pues ahora la ministra Dati ha sido protagonista de una polémica por el uso del Photoshop. El diario Le Figaro publicó una foto de la ministra donde decidió borrarse un anillo de oro y diamantes valorado en 15000€. La razón por hacerlo ha sido que podía perjudicar la imagen de la ministra. Que la ministra tenga un anillo de 15000€ no me preocupa nada de nada. Por un anillo comenzó la guerra a la Tierra Media.

Assumptes religiosos

Una sentència ordena eliminar símbols religiosos d'una escola pública

L'associació de pares d'alumnes de l'escola pública Macías Picavea, de Valladolid, han aconseguit que un jutge ordeni la retirada dels símbols religiosos. La sentència recull que la presència d'aquests símbols vulnera els drets constitucionals dels alumnes.1-Es tracta d'una escola pública.2-La Constitució diu que l'Estat espanyol és aconfessional.

Una sentencia ordena eliminar símbolos religiosos de una escuela pública

La asociación de padres de alumnos de la escuela pública Macías Picavea, de Valladolid, han logrado que un juez ordené la retirada de los símbolos religiosos. La sentencia recoge que la presencia de estos símbolos vulnera los derechos constitucionales de los alumnos.1-Se trata de una escuela pública.2-La Constitución dice que el Estado español es aconfesional.

Homilia d'altres temps ahir

Ahir el cardenal Cañizares va afirmar en la seva homilia vespertina a la Catedral de Toledo "Sé que em criticaran ¿que hi fa?. Però la nostra societat està malalta, molt malalta" després de coneixer-se la sentència que obligava a retirar els crucifixos d'una escola pública. Afirma el cardenal que hi ha "cristofòbia" i també va queixar-se per la negativa del Congrés dels Diputats a col·locar la placa de Santa Maravillas dins del Congrés. El cardenal Cañizares encara pensa que Espanya és el mas privat de l'Església catòlica espanyola com ha estat durant segles. La Constitució considera que l'Estat és laic tot i que considerant que aquesta era l'Església oficial del franquisme que va omplir de crucifixos amb els dos "lladres" a banda i banda - qui no sapiga a que em refereixo que pregunti - les aules de les Espanyes no m'estranya que ara no entenguin que encara que siguin la creença majoritària ja no són ni l'única ni l'oficial encara que si segueixen mostrant-se tant inquisitorials podrien acabar quedant-se només amb les quatre beates de diumenge. Senyors cardenals, si continuen fent servir aquest llenguatge ranci perdran la poca parròquia que els queda. Abandonin els anys 40 i vinguin al 2008.

Homilía de otro tiempo ayer

Ayer el cardenal Cañizares afirmó en su homilía vespertina a la Catedral de Toledo "Sé que me criticarán que hace?. Pero nuestra sociedad está enferma, muy enferma" después de conocerse la sentencia que obligaba a retirar los crucifijos de una escuela pública. Afirma el cardenal que hay "cristofobia" y también quejó por la negativa del Congreso de los Diputados a colocar la placa de Santa Maravillas dentro del Congreso. El cardenal Cañizares aún piensa que España es el cortijo privado de la Iglesia católica española como ha sido durante siglos. La Constitución considera que el Estado es laico aunque considerando que ésta era la Iglesia oficial del franquismo que llenó de crucifijos con los dos "ladrones" a lado y lado - quien no sepa a que me refiero que pregunte - las aulas de las Españas no me extraña que ahora no entiendan que aunque sean la creencia mayoritaria ya no son ni la única ni la oficial aunque si siguen mostrándose tan inquisitoriales podrían acabar quedandose solo con las cuatro beatas de domingo. Señores cardenales, si continúan haciendo servir este lenguaje rancio perderán la poca parroquia que les queda. Abandonen los años 40 y vengan a 2008.

La platja prohibida / La playa prohibida

La platja prohibida

No és cap acudit, és real. A Benidorm qui decideixi banyar-se al mar o fer castells de sorra a partir de la mitjanit serà multat. Al·leguen raons de seguretat ja que a aquelles hores, diuen, es fan les tasques de neteja de les platges.


La playa prohibida

No es ningún chiste, es real. En Benidorm quien decida bañarse al mar o hacer castillos de arena a partir de la medianoche será multado. Alegan razones de seguridad ya que a aquellas horas, dicen, se hacen las tareas de limpieza de las playas.

Prohibeixen el ioga / Prohíben el yoga

Prohibeixen el ioga

El Consell de Fàtues de Malàisia ha prohibit el ioga perquè segons ells pot corrompre els musulmans per contenir elements propis de l'espiritualitat hindú. Segons el director d'aquest Consell, Abdul S. Husin "el ioga és inapropiat; pot destruir la fe d'un musulmà".

Prohíben el yoga

El Consejo de Fatuas de Malasia ha prohibido el yoga porque según ellos bote corromper los musulmanes por contener elementos propios de la espiritualidad hindú. Según el director de este Consejo, Abdul S. Husin "el yoga es inapropiado; bote destruir la fe de un musulmán".

UPyD es queixa que SWISS AIR parli català / UPyD se queja que SWISS AIR hable catalán

UPyD es queixa que SWISS AIR parli català

Un amic m'ha fet arribar un fet que per absurd i sorprenent no puc deixar de comentar. Un individu que afirma ser basc, enginyer, militant de la UPyD i resident a Suïssa. Aquest "bon jan" envia una carta a la companyia aèria suïssa SWISS AIR una carta per protestar que en la seva línia entre Zuric i Barcelona facin servir el català i l'alemany com a idiomes de comunicació amb el passatge. Anem a pams. El personatge diu que és basc. Suposo que deu ser d'aquests bascos que es neguen a conèixer l'euskera per considerar-lo de poble. Ell creu que és massa cosmopolita per parlar una llengua minoritària que només és oficial a Euskadi però com els passa a tots aquests espanyolets que se les donen de cosmopolites quan els rasques el vernís de cosmopolitisme fals els surt el pobletà de l'altiplà ignorant que realment són.Diu que és resident a Suïssa. Suïssa és un Estat on hi ha quatre idiomes oficials i on es respecta aquesta qualitat. Aquest personatge deu viure en una cova a prop de la Heidi i no s'ha enterat de res.Es queixa que en una línia de SWISS AIR es comuniquin amb el passatge en alemnany i en català. Vull posar en el seu coneixement que Zuric és la capital d'un cantó de llengua alemanya i Barcelona, capital de Catalunya té com a llengua oficial i pròpia el català. És militant de la UPyD, un partit que a Catalunya no pinta res ja que el seu espai l'ocupen els badocs de C's.

UPyD se queja que SWISS AIR hable catalán

Un amigo me ha hecho llegar un hecho que por absurdo y sorprendente no puedo dejar de comentar. Un individuo que afirma ser vasco, ingeniero, militante de la UPyD y residente en Suiza. Este "bon jan" envía una carta a la compañía aérea suiza SWISS AIR una carta por protestar que en su línea entre Zurich y Barcelona facin servir el catalán y el alemán como idiomas de comunicación con el pasaje. Vamos paso a paso..El personaje dice que es vasco. Supongo que debe ser de estos vascos que se niegan a conocer el euskera por considerarlo de pueblo. Él cree que es demasiado cosmopolita para hablar una lengua minoritaria que solo es oficial en Euskadi pero como les pasa a todos estos españolitos que se las dan de cosmopolitas cuando les rascas el barniz de cosmopolitismo falso les sale el pueblerino de la meseta ignorante que realmente son. Dice que es residente en Suiza. Suiza es un Estado donde hay cuatro idiomas oficiales y donde se respeta esta situación. Este personaje debe vivir en una cueva cerca de Heidi y no se ha enterado de nada.Se queja que en una línea de
SWISS AIR se comuniquen con el pasaje en alemán y en catalán. Quiero poner en su conocimiento que Zurich es la capital de un cantón de lengua alemana y Barcelona, capital de Catalunya tiene como lengua oficial y propia: el catalán. Es militante de la UPyD, un partido que en Catalunya no pinta nada ya que su espacio lo ocupan los bobos de C's.

Bretolada feixista contra el monument el President Companys / Gamberrada fascista contra el monumento el President Companys


Bretolada feixista contra el monument el President Companys

El monument al President Companys situat al lloc on va ser assassinat - fossat de Santa Helena del Castell de Montjuïc - pels feixistes ha estat atacat per, segons l'ABC, uns desconeguts que han llençat pintura. Desconeguts?. Tots sabem qui han estat els fills de puta que han fet aquesta bretolada, ara no ens vinguin dient que no se sap qui són. El fet que uns fills de puta com aquests deixessin inscripcions ofensives contra el President Companys en el mateix lloc que uns altres fills de puta el van assassinar no pot quedar impune. Cal que aquesta gent se n'adoni que no poden actuar amb aquesta impunitat. La ideologia infame d'aquestos personatges ha de començar a ser considerada delicte punible amb la presó. El de menys és que tirin pintura, la pintura es pot netejar amb relativa facilitat, és la merda feixista la que em de netejar prenent mesures dures contra ells.
Video del monument en el seu estat original.

Gamberrada fascista contra el monumento el President Companys


El monumento al President Companys situado al lugar donde fue asesinato - foso de Santa Helena del Castillo de Montjuïc - por los fascistas ha sido atacado por, según el ABC, unos desconocidos que han lanzado pintura. ¿Desconocidos?. Todos sabemos quienes han sido los hijos de puta que han hecho esta gamberrada, ahora no nos vengan diciendo que no se sabe quien son. El hecho de que unos hijos de puta como estos dejen inscripciones ofensivas contra el President Companys en el mismo lugar que otros hijos de puta le asesinaron no puede quedar impune. Es necesario que esta gente se dé cuenta que no pueden actuar con esta impunidad. La ideología infame de esos personajes debe empezar a ser considerada delito punible con la prisión. Lo de menos es que tiren pintura, la pintura se puede limpiar con relativa facilidad, es la mierda fascista la que me de limpiar tomando medidas duras contra ellos.

22 de nov. 2008

22 de novembre de 2008

45 anys de presó per a un comediant
La Junta birmana ha condemnat al popular comediant birmà Zargamar a 45 anys per violar la llei sobre comunicacions electròniques. Va ser detingut el mes de juny mentre ajudava els damnificats del cicló Nargis per fer declaracions indegudes sobre la resposta governamental. Ja havia sigut condemnat per organitzar manifestacions durant la revolució de safrà de 2007.
45 años de prisión para un comediante

La Junta birmana ha condenado al popular comediante birmano Zargamar a 45 años por violar la ley sobre comunicaciones electrónicas. Fue detenido el mes de junio mientras ayudaba los damnificados del ciclón Nargis por hacer declaraciones indebidas sobre la respuesta gubernamental. Ya había sido condenado por organizar manifestaciones durante la revolución de azafrán de 2007.

Justícia

Els jutges es declararan en vaga el febrer. Exigeixen al Govern que modernitzi la Justicia. En el cas de Barcelona els jutges han decidit que no assumiran més assumptes que els que permet la norma. Han estat advertits que els jutges no tenen dret de vaga.

Justicia

Los jueces se declararán en huelga el febrero. Exigen al Gobierno que modernicé la Justicia. En el caso de Barcelona los jueces han decidido que no asumirán más asuntos que los que permite la norma. Han estado advertidos que los jueces no tienen derecho de huelga.

Lukoil

Fa uns dies era Gazprom, una empresa propietat del govern rus, la que va intentar comprar entre un 20% de REPSOL. A ningú feia gràcia que una empresa espanyola acabés en mans del govern rus. Ara és Lukoil, una empresa privada russa la que vol el 20% de REPSOL ara en mans de Sacyr Vallehermoso i potser un 10% propietat de La Caixa. Tot i que aquesta possibilitat no fa gaire gràcia al govern espanyol i pràcticament a ningú sembla que es pugui impedir.

Lukoil

Hace unos días era Gazprom, una empresa propiedad del gobierno ruso, la que intentó comprar entre un 20% de REPSOL. A nadie hacía gracia que una empresa española acabase en manos del gobierno ruso. Ahora es Lukoil, una empresa privada rusa la que quiere el 20% de REPSOL ahora en manos de Sacyr Vallehermoso y quizá un 10% propiedad de La Caja. Aunque esta posibilidad no hace mucha gracia al gobierno español y prácticamente a nadie no parece que se pueda impedir.