11 de des. 2008

Manolo, tú eres España!!!

Manuel Fraga va ser:
-ministre d'Informació i Turisme (1962-1969)
-Ambaixador a Londres (1973)

-Vicepresident i ministre de Governació (1975-1976) Recomano llegir el següent article: Els successos de Vitòria (1976)
-President de Galícia (1989-2005)
-Senador vitalici.

En els últims temps s'ha dedicat a fer declaracions on demostra un retorn a les seves posicions més nacionalistes espanyoles com les que va fer davant l'Osservatore Romano defensant el franquisme o com ara una en les que parla de penjar els nacionalistes referint-se als nacionalistes catalans i bascos, quan a qui s'hauria d'haver penjat és als nacionalistes espanyols com ell.
Aquestes declaracions de Fraga de 1968 diuen molt d'aquest personatge que hauria de ser jutjat i no protegit: "Catalunya va ser ocupada per Felip IV, va ser ocupada per Felipe V, que la va véncer, va ser bombardejada pel general Espartero, que era un general revolucionari, i la vam ocupar en 1939 i estem disposats a tornar-la a ocupar tantes vegades com sigui necessari i per a això estic disposat a agafar de nou el fusell. Per consegüent, ja saben vostés a què atindre's, i aquí tinc el mosquet per a tornar-lo a utilitzar" . Manuel Fraga.

Manuel Fraga fue:
-ministro de Información y Turismo (1962-1969)

-Embajador a Londres (1973)

-Vicepresidente y ministro de Gobernación (1975-1976). Recomiendo leer el siguiente artículo: Los sucesos de Vitoria (1976)
-Presidente de Galicia (1989-2005)
-Senador vitalicio.

En los últimos tiempo se ha dedicado a hacer declaraciones donde demuestra un retorno a sus posiciones más nacionalistas españolas como las que hizo delante el Osservatore Romano defendiendo el franquismo o como una en las que habla de colgar los nacionalistas refiriéndose a los nacionalistas catalanes y vascos, cuando a quien se debería haber colgado es a los nacionalistas españoles como él.
Estas declaraciones de Fraga de 1968 dicen mucho de este personaje que debería ser juzgado y no protegido: "Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a volverla a ocupar tantas veces como sea necesario y para eso estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil. Por consiguiente, ya saben ustedes a que atenerse, y aquí tengo el mosquete para volverlo a utilizar" . Manuel Fraga.

Video de Fraga a Palomares

La Trinca - Alça Manolo