7 de des. 2008

La Constitució espanyola

La Constitució espanyola

Els partits majoritaris espanyols i el rei d'Espanya defensen no haver de reformar la Constitució espanyola que ahir complia 30 anys. En canvi els partits minoritaris demanen la reforma de la Constitució ja que consideren que el text ha quedat sobrepassat per la realitat. El rei va definir la Constitució com un "instrument de futur". Una Constitució feta l'any 78, per gent dels anys 70 i alguns amb la mentalitat del segle XIX no pot ser un instrument de futur. Per més que alguns s'oposin als canvis el Món "si muove" i el temps i la societat avança. Persones del segle XXI no es poden governar amb lleis del segle XX fetes amb la mentalitat del XIX.

La Constitución española
Los partidos mayoritarios españoles y el rey de España defienden no deber reformar la Constitución española que ayer cumplía 30 años. En cambio los partidos minoritarios piden la reforma de la Constitución ya que consideran que el texto ha quedado sobrepasado por la realidad. El rey definió la Constitución como un "instrumento de futuro". Una Constitución hecha el año 78, por gente de los años 70 y algunos con la mentalidad del siglo XIX no bote ser un instrumento de futuro. Por más que algunos se opongan a los cambios el Mundo "si muove" y el tiempo y la sociedad avanza. Personas del siglo XXI no se pueden gobernar con leyes del siglo XX hechas con la mentalidad del XIX.