30 de jul. 2010

Les aigües del riu Jordà

Les aigües del riu Jordà

El govern israelià podria acabar prohibint els batejos i el bany al riu Jordà pels alts nivells de contaminació de les seves aigües amb totes les implicacions de caràcter religiós que això pot implicar ja que les aigües d'aquest riu són a les que Joan el baptista va batejar a Jesús, pràctica
que han seguit realitzant molts cristians. No és rar que els rius presentin alts nivells de contaminació a tot el món, producte de les activitats humanes, i d'això no se n'escapen ni els rius sagrats, el Ganges, riu sagrat de l'Índia amb uns nivells de contaminació que farien esgarrifar a qualsevol, però que serveix als indis per realitzar les seves pràctiques espirituals, i aboquen les cendres dels seus difunts incinerats, fet que contribueix a agreujar la situació.Notícia breu:

Israel estudia prohibir els batejos al Jordà perquè està contaminat
JERUSALEM ANA CÁRDENES/EFE/DDG

Batejar en l'escàs i ple de fang cabal del riu Jordà és un risc per a la salut que podria prohibir fins que es redueixin els nivells de contaminació, que superen en quatre vegades els permesos, segons denuncien els ecologistes. El Ministeri de Sanitat israelià ha ordenat unes anàlisis que determinen els nivells de bacteris en el baix Jordà i, mentre s'esperen els resultats, donarà instruccions perquè s'adverteixi als banyistes que les aigües estan contaminades i es prohibeixi banyar-se, segons mitjans israelians. Inclús en el tram on la tradició diu que Jesús va ser batejat.

Las aguas del río Jordán

El gobierno israelí podría acabar prohibiendo los bautizos y el baño en el río Jordán por los altos niveles de contaminación de sus aguas con todas las implicaciones de carácter religioso que esto puede implicar ya que las aguas de este río son a las que Juan el bautista fue bautizó a Jesús, práctica que han seguido realizando muchos cristianos. No es raro que los ríos presenten altos niveles de contaminación en todo el mundo, producto de las actividades humanas, y de ello no se escapan ni los ríos sagrados, el Ganges, río sagrado de la India con unos niveles de contaminación que harían estremecer a cualquiera, pero que sirve a los indios para realizar sus prácticas espirituales, y vierten las cenizas de sus difuntos incinerados, lo que contribuye a agravar la situación.Noticia breve
Israel estudia prohibir los bautizos en el Jordán porque está contaminado
JERUSALÉN ANA CARDENER / EFE

Bautizar en el escaso y lleno de barro caudal del río Jordán es un riesgo para la salud que podría prohibir hasta que se reduzcan los niveles de contaminación, que superan en cuatro veces los permitidos, según denuncian los ecologistas. El Ministerio de Sanidad israelí ha ordenado unos análisis que determinan los niveles de bacterias en el bajo Jordán y, mientras se esperan los resultados, dará instrucciones para que se advierta a los bañistas que las aguas están contaminadas y se prohíba bañarse, según medios israelíes. Incluso en el tramo donde la tradición dice que Jesús fue bautizado.

El rei i l'Apòstol

El rei i l'Apòstol

El 25 de juliol, dia de Sant Jaume, el rei Joan Carles va visitar Santiago de Compostel·la i va encomanar-se davant l'apòstol. El rei d'Espanya fa una apel·lació a la solidaritat entre Comunitats autònomes dins de l'Espanya plural.

"Senyor Santiago, il·lumina els nostres responsables polítics, econòmics i socials per servir l'interés general amb generositat", digué el monarca davant de l'apòstol.

Jo més aviat demanaria que no il·lumini tant als polítics espanyols perquè n'hi ha masa polítics il·luminats i masa pocs que estiguin centrats. Tot i que una mica d'intel·ligència i seny a més d'un dels politicastres hispànics els aniria bé, per poc que els augmentés la intel·ligència segur que en tindrien més de la que fins ara han demostrat tenir, però potser el que l'apòstol els hauria de donar és honestedat, una qualitat de la que especialment els polítics del PP no van gaire sobrats.

"Et demano que fomentis tot allò que ens uneix i ens fa més forts (...), que assegura la solidaritat entre les nostres comunitats autònomes i que fa d'Espanya una gran família unida, al mateix temps que diversa i plural.", afegí el Borbó.

No hi ha res com un bon eufemisme per amagar la realitat. A Espanya la solidaritat s'entén com que t'has de deixar robar sense piular pels teus “estimats” veins i donar-los les gràcies. Potser, el rei no s'hauria de dirigir al pobre apòstol que deu estar fart que qualsevol xitxarel·lo li vagi a demanar coses rares sinó a alguns polítics del seu país que fan un gran esforç per que els diversos pobles estiguin cada cop més enfrontats, si això que li demana a l'apòstol potser li hauria de dir al “líder” del principal partit de l'oposició, partit que està contribuint a enfrontar la gent amb un grau d'irresponsabilitat mai vistos, aquesta és la mateixa gent a qui no li agrada la pluralitat sinó la uniformitat.

Fins i tot el Borbó deu veure la cosa molt fotuda si tracta de buscar ajut dels sants. Clar, que ell potser tem perdre la feina, per tant l'interés és personal. Però crec que ni Sant Jaume arregla el que Rajoy i la seva camarilla pretenen fer.

L'exèrcit no paga una factura per esta emesa en català

L'exèrcit no paga una factura per esta emesa en catalàFrancesc Canet, alcalde de Figueres, ha denunciat que l'exèrcit espanyol ha retornat unes factures dels serveis municipals referides a tres immobles propietat de les forces armades espanyoles situats a Figueres.

Diu l'alcalde que mai havien tingut problemes i que l'exèrcit havia pagat sempre però la factura del mes de juny va ser retornada dient que no les pagaran fins que no siguin emeses en castellà.
L'alcalde de Figueres comenta que al Ministeri no ha fet gaire gràcia que es faci públic aquest fet. Quina pell tan sensible que tenen aquests militars, si haguessin pagat i s'haguessin estalviat la mostra de menyspreu cap a la llengua catalana no estaríem parlant del tema.
La seva obligació és pagar, com fem tots els ciutadans, si no estan d'acord amb el que els toca pagar trobo normal i just que es queixin i reclamin però no hi ha res que pugui justificar no pagar perquè la llengua de la factura no els agrada gens ni mica.
L'exèrcit, ni tan sols l''exèrcit espanyol pot estar exempt del compliment de les normes que ens afecten a tots els ciutadans, quan no paguem un tribut, tassa o contribució corresponent rebem un requeriment per satisfer aquest deute, i acostuma a anar amb un recàrrec, si tot i així ens fem els despistats ens poden embargar els comptes, crec que l'Ajuntament de Figueres hauria d'actuar de la mateixa manera amb l'exèrcit espanyol: que paguin, i si no ho fan en el temps que correspon afegir-hi un recàrrec del 20% com a qualsevol ciutadà, i tot i així no paga procedir a l'embargament dels comptes com farien amb qualsevol altre ciutadà deutor.
I de pas els afegiria un altre recàrrec pel menyspreu contra la nostra llengua.El ejército no paga una factura por esta emitida en catalán

Francesc Canet, alcalde de Figueres, ha denunciado que el ejército español ha devuelto unas facturas de los servicios municipales referidas a tres inmuebles propiedad de las fuerzas armadas españolas situados a Figueres.

Dice el alcalde que nunca habían tenido problemas y que el ejército había pagado siempre pero la factura del mes de junio fue devuelta diciendo que no la pagarán hasta que no sean emitidas en castellano.
El alcalde de Figueres comenta que al Ministerio no le ha hecho mucho gracia que se
haga público este hecho. Que piel tan sensible que tienen estos militares, si hubiesen pagado y se hubiesen ahorrado la muestra de menosprecio hacia a la lengua catalana no estaríamos hablando del tema.

Su obligación es pagar, como hacemos todos los ciudadanos, si no están de acuerdo con lo que les toca pagar encuentro normal y justo que se quejen y reclamen pero no hay nada que pueda justificar no pagar porque la lengua de la factura no les gusta nada de nada.
El ejército, ni tan siquiera el ejército español puede estar exento del cumplimiento de las normas que nos afectan a todos los ciudadanos, cuando no pagamos un tributo, tasa o contribución correspondiente recibimos un requerimiento por satisfacer ésta deuda, y acostumbra a ir con un recargo, si aun así nos hacemos los despistados nos pueden embargar las cuentas, creo que el Ayuntamiento de Figueres debería actuar de la misma manera con el ejército español: que paguen, y si no lo hacen en el tiempo que corresponde añadir un recargo del 20% como cualquiera ciudadano, y aun así no paga proceder al embargo de las cuentas como harían con cualquiera otro ciudadano deudor.
Y de paso les añadiría otro recargo por el menosprecio contra nuestra lengua.

29 de jul. 2010

Adéu, torero

Adéu, torero

El Parlament de Catalunya ha aprovat la prohibició de les curses de braus a Catalunya per 68 vots favorables, 55 en contra i 9 abstencions. Aquesta prohibició entrarà en vigor l'any 2012. Catalunya és la segona comunitat autònoma que prohibeix les curses de braus, Canàries ho va fer fa 20 anys, per tant la reacció de determinada premsa espanyola i dels dirigents del PP em sembla hipòcrita i completament fora de lloc.
La reacció del PP és absolutament forassenyada ja que barregen temes sense solta ni volta, a veure si confonent al personal hi treuen ells beneficis i redits electorals. Rajoy compara la prohibició de les curses de braus amb la cacera, la pesca esportiva i les carreres de motos. Aquests són els arguments de qui va ser "el proper president del govern espanyol". La iniciativa de la plataforma PROU era clara en la seva ILP i molt específica, demanaven la prohibició de les curses de braus. Ningú, de moment, ha plantejat una ILP per prohibir la cacera o la pesca esportiva. I no veig que collons pinten les carreres de motos ficades en aquest assumpte. Les motos no són animals sinó màquines, però potser Rajoy no ho sap. Però suposo que quan manquen arguments i cal fer soroll en el PP intenten embolicar la troca tot el que sigui possible. Rajoy ha anunciat que demanarà al govern que sol·liciti el reconeixement de les curses de braus com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Em semblaria un disbarat que el govern demani que la UNESCO reconegui la tortura i mort d'un animal com a Patrimoni Cultural, i la UNESCO perdria tota la credibilitat al donar aquesta categoria a una activitat bàrbara i cruel de maltractament als animals que acaba amb la seva mort..
Rajoy diu que no es poden anteposar qüestions identitàries a la defensa de la llibertat dels ciutadans. Té raó, llàstima que qui ha convertit aquest assumpte en una qüestió identitària sigui el PP ja que ho veuen com un atac a les tradicions espanyoles per part de catalans malignes, i això ho fan embolicats en la seva bandera i amb la montera per barret, i tocant les castanyoles. Només cal veure que Rajoy anuncia la presentació d'unes mocions el mes de setembre per tractar de forçar al PSOE a pronunciar-se sobre si creu en la nació espanyola, en la igualtat de tots i en l'Estat de les autonomies. Jo no tinc cap dubte que tant PP com PSOE coincideixen en el concepte de nació espanyola, si que poso en dubte que el PP cregui en la igualtat de tots els ciutadans i ja no diguem, en l'Estat de les autonomies, és més, tinc seriosos dubtes que el PP cregui en la democràcia, l'honestedat i en la separació de poders.
El PP pretén anul·lar la decisió del Parlament de Catalunya, i ja sabem que no és el primer cop, demostrant una absoluta falta de respecte per Catalunya i les seves institucions. Des de fa 30 anys que el PP, abans AP, intenta carregar-se el programa d'immersió lingüística i ha realitzat infames atacs contra la nostra llengua, sigui emprant els mitjans de comunicació, la propaganda i la demagògia anticatalana o els tribunals, fins que ha trobat uns magistrats afins, els del TC, que han deixat tocada de mort la llei d'immersió lingüística, una matèria de la que abans aquest tribunal ja s'havia proclamat favorablement fins que amb l'actual composició el PP ha trobat uns magistrats afins a la seva doctrina sobre la nació espanyola.
Pretendre, com pretén el Partit Popular imposar les curses de braus quan en una comunitat autònoma el poble mitjançant la ILP ha instat al seu Parlament ha prohibir aquest espectacle bàrbar és impropi de demòcrates, i més amb la irònica situació que vint anys enrere i que va ser a proposta d'un membre del PP.
Poc després de conèixer-se el resultat de la votació en què s'ha aprovat que a Catalunya les curses de braus estaran prohibides des de l'any 2012 han començat a aparèixer missatges on es fa una crida al boicot econòmic contra Catalunya. Realment hi ha per pensar que no hi toquen, si segons aquests espanyolistes Catalunya és Espanya és absolutament absurd que facin un boicot econòmic que els pot acabar arrossegant a ells donat que el pes de l'economia catalana a la d'Espanya és tan gran, i si pretenen convèncer als catalans que encara creuen en una entesa amb Espanya que més ens val independitzar-nos aquesta és la millor argumentació. Per a què continuar amb aquesta gent que ens insulta, ens difama i a sobre intenta destruir la nostra economia?. No paga la pena seguir junts amb aquests bàrbars, que sembla que només gaudeixen si poden matar alguna cosa i fer-ho amb crueltat.


Adiós, torero

El Parlamento de Cataluña ha aprobado la prohibición de las corridas de toros en Cataluña por 68 votos favorables, 55 en contra y 9 abstenciones. Esta prohibición entrará en vigor el año 2012. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que prohíbe las corridas de toros, Canarias lo hizo hace 20 años, por lo tanto la reacción de determinada prensa española y de los dirigentes del PP me parece hipócrita y completamente fuera de lugar. La reacción del PP es absolutamente insensata ya que mezclan temas sin ton ni son, a ver si confundiendo al personal se sacan ellos beneficios y réditos electorales.
Rajoy compara la prohibición de las corridas de toros con la caza, la pesca deportiva y las carreras de motos. Estos son los argumentos de quien fue "el próximo presidente del gobierno español". La iniciativa de la plataforma PROU (BASTA) era clara en su ILP y muy específica, pedían la prohibición de las corridas de toros. Nadie, de momento, ha planteado una ILP para prohibir la caza o la pesca deportiva. Y no veo que cojones pintan las carreras de motos metidas en este asunto. Las motos no son animales sino máquinas, pero quizá Rajoy no lo sabe. Pero supongo que cuando faltan argumentos y hay que hacer ruido en el PP intentan liarla todo lo que sea posible. Rajoy ha anunciado que pedirá al gobierno que solicite el reconocimiento de las corridas de toros como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Me parecería un disparate que el gobierno pida que la UNESCO reconozca la tortura y muerte de un animal como Patrimonio Cultural, y la UNESCO perdería toda la credibilidad al dar esta categoría a una actividad bárbara y cruel de maltrato a los animales que acaba con la su muerte ..
Rajoy dice que no se pueden anteponer cuestiones identitarias en la defensa de la libertad de los ciudadanos. Tiene razón, lástima que quien ha convertido este asunto en una cuestión identitaria sea el PP ya que lo ven como un ataque a las tradiciones españolas por parte de catalanes malignos, y esto lo hacen envueltos en su bandera y con la montera por sombrero, y tocando las castañuelas. Sólo hay que ver que Rajoy anuncia la presentación de unas mociones el mes de septiembre para tratar de forzar al PSOE a pronunciarse sobre si cree en la nación española, en la igualdad de todos y en el Estado de las autonomías. Yo no tengo ninguna duda de que tanto PP como PSOE coinciden en el concepto de nación española, si que pongo en duda que el PP crea en la igualdad de todos los ciudadanos y ya no digamos, en el Estado de las autonomías, es más, tengo serias dudas de que el PP crea en la democracia, la honestidad y en la separación de poderes. El PP pretende anular la decisión del Parlamento de Cataluña, y ya sabemos que no es la primera vez, demostrando una absoluta falta de respeto por Cataluña y sus instituciones. Desde hace 30 años que el PP, antes AP, intenta cargar el programa de inmersión lingüística y ha realizado infames ataques contra nuestra lengua, sea utilizando los medios de comunicación, la propaganda y la demagogia anticatalana o los tribunales, hasta que ha encontrado unos magistrados afines, los del TC, que han dejado tocada de muerte la ley de inmersión lingüística, una materia de la que antes este tribunal ya se había proclamado favorablemente hasta que con la actual composición el PP ha encontrado unos magistrados afines a su doctrina sobre la nación española.
Pretender, como pretende el Partido Popular imponer las corridas de toros cuando en una Comunidad Autónoma el pueblo mediante la ILP ha instado a su Parlamento ha prohibir este espectáculo bárbaro es impropio de demócratas, y más con la irónica situación que veinte años atrás y que ser a propuesta de un miembro del PP.
Poco después de conocerse el resultado de la votación en que se ha aprobado que en Cataluña las corridas de toros estarán prohibidas desde el año 2012 han empezado a aparecer mensajes donde se hace un llamamiento al boicot económico contra Cataluña. Realmente hay para pensar que no tocan, si según estos españolistas Cataluña es España es absolutamente absurdo que hagan un boicot económico que les puede acabar arrastrando a ellos dado que el peso de la economía catalana en la de España es tan grande, y si pretenden convencer a los catalanes que aún creen en un entendimiento con España que más nos vale independizarnos esta es la mejor argumentación. ¿Para que continuar con esta gente que nos insulta, nos difama y encima intenta destruir nuestra economía?. No vale la pena seguir juntos con estos bárbaros, que parece que sólo disfrutan si pueden matar algo y hacerlo con crueldad.

El Parlament de Catalunya i la votació sobre la prohibició de les curses de braus

El Parlament de Catalunya i la votació sobre la prohibició de les curses de braus

Una Iniciativa Legislativa Popular

(Aquest text ha sigut escrit el 27 de juliol de 2010)

Una Iniciativa Legislativa Popular és una proposició de llei que fan els ciutadans. Fer-la requereix el compliment d'una sèrie de requisits: recollir un mínim de 50.000 firmes en un termini de temps determinat per la llei. En aquest cas parlem d'una ILP promoguda per un grup que va aconseguir recollir 180.000 firmes, van presentar la ILP al Parlament amb les 180.000 firmes. El Parlament va crear una comissió que va escoltar a protaurins, antitaurins i a experts en temes relacionats amb el tema. Finalment la ILP serà votada demà dia 28 de juliol de 2010, de manera que en el moment d'escriure això desconec quin serà el resultat tot i que es creu que la prohibició serà aprovada.

Reaccions

(Aquest text ha sigut escrit el 27 de juliol de 2010)

Des del moment en què va saber-se que la ILP havia estat admesa a tràmit s'han produït diverses reaccions, especialment a Espanya i entre els sectors de l'espanyolisme més ranci que veien en aquesta ILP un atac del “pèrfids” catalanistes contra una de les més pures essències de la nació espanyola, les curses de braus, la reacció espanyolista “denunciava” que això de la ILP era una “agressió” catalanista, una mostra de l'odi dels catalans a Espanya, i una mostra que darrera hi havia un complot contra Espanya, fins i tot, intentaven veure mans negres, o veien pulsions identitàries. La realitat és que els únics que han usat profusament l'argument identitari per defensar la continuïtat de les curses de braus a Catalunya han sigut els nacionalistes espanyols, especialment els mitjans de la caverna i el Partit Popular. Només cal veure les portades i articles d'aquests mitjans ornamentats de banderes espanyoles – sense pollastre, això és cert, però estrany si considerem la ideologia d'algun d'aquests mitjans – o com la presidenta pepera de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, ha posat almenys dues vegades molt torera ella per algun d'aquests mitjans.

Fa pocs dies parlava en un altre article com un altre dirigent del PP deia que el fet que Catalunya prohibeixi les curses de braus era com si Andalusia decidís prohibir el futbol. També deixava caure que s'havia d'impedir que els Parlaments autonòmics puguessin decidir en aquestes matèries, oblidant que la Comunitat de Madrid presidida per una companya seva de partit havia fet una mena de declaració en defensa dels valors i essències pàtries de les curses de braus. Suposo que aquest bon peper només devia voler prohibir que els Parlaments tinguessin poder de decisió si decidien en contra de l'opinió del PP.
I El (in)Mundo que diu d'això?
(Aquest text ha sigut escrit el 27 de juliol de 2010)
El (in) Mundo es queixa que el PSC doni llibertat de vot als seus diputats al Parlament de Catalunya i insisteix en fer referència reiteradament al lloc de naixement del president Montilla, fet que trobo absurd, ja sabem tots, i Montilla el primer, que va néixer a un poble de Còrdova. Fan referència a l'afició de Montilla a les curses de braus. Que els diputat votin lliurement segons la seva consciència hauria de ser la norma general, que a El (in)Mundo aquest fet no li agradi gens mostra el seu tarannà poc o gens democràtic. Ja he dit que trobo absurd insistir en citar el lloc del naixement de Montilla a cada article, no aporta res, i diria que mostra per part dels redactors de El (in)Mundo un desconeixement de la realitat catalana. Acusen a Montilla de cedir davant el sector – segons El (in)Mundo – més nacionalista del PSC, més
nacionalista català, és clar, a El (in)Mundo li agradaria que Montilla hagues cedit pel sector nacionalista espanyol del PSC. Demà els diputats del PSC tindran llibertat de vot, podrà cadascun d'ells votar en consciència, la seva. Ells deuen creure que una persona és immigrant tota la vida des que arriba al lloc fins el dia de la seva mort i que no s'ha d'integrar de cap de les maneres dins de la societat d'acollida, els fa mal que aquella immigració vinguda de diverses zones d'Espanya hagi estat capaç d'integrar-se a Catalunya de forma majoritària. Si no ho entenen és problema seu, que ells siguin incapaços d'entendre-ho o simplement no vulguin no vol dir que el fet sigui el que és. És curiós que sigui un diari espanyol qui ataqui a un immigrant que va arribar d'un poble de Còrdova i va saber integrar-se fins arribar a la més alta institució del nostre país. Com he dit, demostren no entendre que és Catalunya. És a dir, el diari espanyolista El (in)Mundo és incapaç d'entendre els conceptes democràtics i a Catalunya. De pollastres, cabdills per la gràcia de Déu i essències hispàniques hi entenen molt.
Qui ha pretés convertir aquest assumpte en un tema d'enfrontament ha sigut el nacionalisme espanyol amb algunes mentides que s'han repetit incansablement obviant el fet que això va sortir de la societat, i que als
partits polítics catalans el tema els ha incomodat molt. Una de les mentides els diaris espanyolistes intenten fer empassar als espanyols a gal·let és aquella que diu que la ILP és una reacció a la sentència de l'Estatut. Bé, això és fals, la ILP va presentar-se molt abans que sortís la sentència. Cal recordar que aquesta gent no té manies a publicar notícies on si cal obvien o falsegen dades per emmotllar els fets al missatge que volen transmetre, el problema és que ho fan d'una manera tan matussera i que o pensen que hi ha gent que si que raona.
Una entrevista a un extorero
(Aquest text ha sigut escrit el 28 de juliol de 2010)
El (in)Mundo fa una breu entrevista a l'extorero Joaquín Bernadó, deixant molt clar on va néixer, Santa Coloma de Gramanet, al costat de
Barcelona, per tant, un extorero català. I?. L'extorero diu que els que volen prohibir les curses de brau són uns incults que ho fan per atacar Espanya. Entenc que ell vulgui defensar la seva professió però si creu que insultant als que estan en contra de les curses de braus els farà canviar d'opinió crec que va errat. No nego que hi hagi gent a Catalunya a la que no agradin les curses de braus pel fet de ser una mostra rància d'espanyolisme caducat, però la majoria de la gent que hi està en contra és perquè considera que un espectacle basat en la tortura i sacrifici d'un animal és acte bàrbar, retrògrad i inhumà, disfrutar del patiment d'una bèstia si que és un acte d'incultura. Fixeu-vos que no he fet referència en tota aquesta frase a qüestions identitàries, ell en canvi, a més de dir-nos incults a aquells que estem en contra és qui parla de qüestions identitàries, és una festa espanyola i per això l'ataquen, diu. A una altra pregunta respon que a França el president Sarkozy va sortir en defensa de les curses de braus que també se celebren al sud del país veí i demana que “algú amb collons” faci alguna cosa. I que deu voler Bernadó que es faci?. Potser pretén que s'envii la guàrdia civil i ens obligui a tots a anar a veure les curses de braus?. Vol que el govern suprimeixi la Generalitat?. L'apel·lació als collons i la defensa de les essències identitàries són la veritable mostra d'incultura.
Balañà vol 300 milions
(Aquest text ha sigut escrit el 28 de juliol de 2010)
Balañà és el propietari de la Monumental, l'única plaça de toros que ara queda a Barcelona i dels cinemes i teatres de la cadena Balañà, és per tant un empresari d'espais per espectacles. Balañà vol que l'indemnitzin amb 300 milions d'euros. Va fer públic un comunicat que acaba en un to amenaçador “La bateria d'advocats de la família Balañà no es quedarà de braços creuats: 300 milions d'euros és la xifra.”.
Les curses de braus és un espectacle infame, cruel, atroç, bàrbar, en què per divertir a uns quants sàdics torturen i maten a sis pobres bèsties que no saben ni perquè són allà. És una activitat de la que viu molta gent, és cert, però és una activitat que rep generoses subvencions perquè sinó ja fa temps que haurien hagut de tancar el negoci, subvencions procedents dels ajuntaments, comunitats autònomes, Estat espanyol i també de la UE. Molts milions que serveixen per mantenir un espectacle cruel i inhumà. Si, ja ho sé que també el teatre, el cinema, o l'esport són activitats subvencionades, però no són espectacles que hagin d'acabar amb la mort necessària d'aquells que en formen part com si que li succeeix al toro. Balañà reclama 300 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya que anirien a la seva butxaca. El total de les subvencions a la festa nacional i tot allò que l'envolta puja a 600 milions. És a dir, un senyor que té una plaça de toros a Barcelona, pretén embutxacar-se ell sol una quantitat que és la meitat de la quantitat que rep tot el sector relacionat amb els toros a tot Espanya. Quines galtes, senyor Balañà, quines galtes. Vol cobrar pr vosté sol de la Generalitat de Catalunya la meitat del que rep tot el sector taurí de quatre institucions diferents. Ni un cèntim. I ja que hi estem posats, s'enrecorda que té a la Via Laietana un cinema tancat des de fa potser 10 anys amb un rètol que anuncia pròxima apertura, apertura d'un multisales de la seva propietat?. M'ensumo que té problemes econòmics que no li permeten fer les obres, i deu haver vist l'oportunitat per treure-li 300 milions a la Generalitat. No crec que la Generalitat hagi de pagar 300 milions al grup Balañà, diners de tots els catalans a un empresari que gestiona un dels negocis més subvencionats. Podrien intentar buscar raonaments positius per defensar les curses de braus però prefereixen mentir i injuriar, o anar directament al xantatge econòmic demanant una xifra astronòmica com fa Balañà perquè deuen pensar que amb estirabots d'aquesta mena poden aconseguir alguna cosa, a veure si fent molt de soroll aconsegueixen coaccionar algú, i perquè és evident que aquests inhumans incults no tenen raonaments amb què donar suport a una barbàrie incivilitzada en què maten a sis animals.
ILP antitaurina a Madrid
(Aquest text ha sigut escrit el 28 de juliol de 2010)
Molt abans que Catalunya, i ja fa 20 anys d'això, les Canàries van prohibir les curses de braus sense que s'organitzés el xivarri que ara ni a les Espanyes ho veiessin com una agressió contra les essències pàtries hispàniques com està succeint ara amb el cas de la ILP catalana. El fet que a Catalunya la iniciativa hagi sortit de la societat a Madrid no ho entenen, no ho volen entendre, no comprenen que s'aconsegueixin 180.000 firmes per donar-hi suport a la ILP, no entenen a Madrid com això ha arribat tan lluny, fins avui dia 28 de juliol en què la llei serà votada. Però també a Madrid els antitaurins han aconseguit 50.000 firmes per presentar una ILP a l'Assemblea de la Comunitat de Madrid. Dubto molt que els proponents de la ILP a Madrid arribin ni tan sols a la porta. Coneixent a la presidenta Aguirre no em sorprendria que el dia que toqués presentar la ILP i les firmes les portes de l'Assemblea de Madrid estiguin tancades. Al marge que a Canàries ja les van prohibir fa 20 anys sense que Espanya explotés i sense que s'organitzés tant xivarri mediàtic, i que ara Catalunya a instàncies de la societat decideixi prohibir les curses de braus, el moviment antitaurí creix a molts llocs, molts cops sense el suport mediàtic que tenen els protaurins que aconsegueixen fer molt de soroll mediàtic, com si fossin una vuvuzela, però que al marge de provocar mal de cap i de ser molt ofensius i grollers, no veig que els protaurins aconsegueixin més suports, creuen que cridar molt fort i de forma forassenyada vol dir que tenen la raó i que són més, mentrestant els antitaurins han fet la feina ben feta, sense suport mediàtic ni polític, i sense insultar ningú. El moviment antitaurí treballa a molts llocs sense més suport que la seva feina i només sabent-se el que demanen quan te'ls trobes, però el moviment antitaurí no existeix només a Catalunya, en altres Comunitats Autònomes també hi ha gent que és contrària a les curses de braus. I aquest avenç dels antitaurins sembla que fa por, alguns mitjans de la caverna acusaven a aquest moviment de tenir al darrera a personatges amb obscures intencions, no entenen que pugui haver-hi persones que no vulguin curses de braus, els intenten denigrar acusant-los d'estar al servei d'obscurs interessos, quan els antitaurins han explicar per activa i per passiva les seves raons per estar en contra de la barbàrie de les curses de braus.


El Parlamento de Cataluña y la votación sobre la prohibición de las corridas de toros

Una Iniciativa Legislativa Popular
(Este texto ha sido escrito el 27 de julio de 2010)

Una Iniciativa Legislativa Popular es una proposición de ley que hacen los ciudadanos. Hacerla requiere el cumplimiento de una serie de requisitos: recoger un mínimo de 50.000 firmas en un plazo de tiempo determinado por la ley. En este caso hablamos de una ILP promovida por un grupo que consiguió recoger 180.000 firmas, presentaron la ILP en el Parlamento con las 180.000 firmas. El Parlamento creó una comisión que escuchó a protaurins, antitaurinos y expertos en temas relacionados con el tema. Finalmente la ILP será votada mañana día 28 de julio de 2010, de manera que en el momento de escribir esto desconozco cuál será el resultado aunque se cree que la prohibición será aprobada.
Reacciones

(Este texto ha sido escrito el 27 de julio de 2010)
Desde el momento en que supo que la ILP había sido admitida a trámite se han producido diversas reacciones, especialmente en España
y entre los sectores del españolismo más rancio que veían en esta ILP un ataque del "pérfidos" catalanistas contra una de las más puras esencias de la nación española, las corridas de toros, la reacción españolista "denunciaba" que lo de la ILP era una "agresión" catalanista, una muestra del odio de los catalanes en España, y una muestra que detrás había un complot contra España, incluso, intentaban ver manos negras, o veían pulsiones identitarias. La realidad es que los únicos que han usado profusamente el argumento identitario para defender la continuidad de las corridas de toros en Cataluña han sido los nacionalistas españoles, especialmente los medios de la caverna y el Partido Popular. Sólo hay que ver las portadas y artículos de estos medios ornamentados de banderas españolas - sin pollo, eso es cierto, pero extraño si consideramos la ideología de alguno de estos medios - o como la presidenta pepera de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , ha puesto al menos dos veces muy torera ella por alguno de estos medios.
Hace pocos días hablaba en otro artículo como otro dirigente del PP decía que el hecho de que Cataluña prohíba las corridas de toros era como si Andalucía decidiera prohibir el fútbol. También dejaba caer que había que impedir que los Parlamentos autonómicos pudieran decidir en estas materias, olvidando que la Comunidad de Madrid presidida por una compañera suya de partido había hecho una especie de declaración en defensa de los valores y esencias patrias de las carreras de toros. Supongo que este buen pepero sólo debía querer prohibir que los Parlamentos tuvieran poder de decisión si decidían en contra de la opinión del PP.

Y El (in) Mundo que dice de esto?
(Este texto ha sido escrito el 27 de julio de 2010)
El (in) Mundo se queja de que el PSC dé libertad de voto a sus diputados en el Parlamento de Cataluña e insiste en hacer referencia reiteradamente en el lugar de nacimiento del presidente Montilla, lo que encuentro absurdo, ya sabemos todos, y Montilla el primero, que nació en un pueblo de Córdoba. Hacen referencia a la afición de Montilla a las corridas de toros. Que los diputado voten libremente según su conciencia debería ser la norma general, que en El (in) Mundo este hecho no le guste nada muestra su talante poco o nada democrático. Ya he dicho que encuentro absurdo insistir en citar el lugar del nacimiento de Montilla a cada artículo, no aporta nada, y diría que muestra por parte de los redactores de El (in) Mundo un desconocimiento de la realidad catalana. Acusan a Montilla de ceder ante el sector - según El (in) Mundo - más nacionalista del PSC, más nacionalista catalán, claro, en El (in) Mundo le gustaría que Montilla hubiera cedido por el sector nacionalista español del PSC. Mañana los diputados del PSC tendrán libertad de voto, podrá cada uno de ellos votar en conciencia, su. Ellos deben creer que una persona es inmigrante toda la vida desde que llega al lugar hasta el día de su muerte y que no se debe integrar de ninguna manera dentro de la sociedad de acogida, les duele que aquella inmigración venida de diversas zonas de España haya sido capaz de integrarse en Cataluña de forma mayoritaria. Si no lo entienden es su problema, que ellos sean incapaces de entenderlo o simplemente no quieran no quiere decir que el hecho sea lo que es. Es curioso que sea un diario español que ataque a un inmigrante que llegó de un pueblo de Córdoba y supo integrarse hasta llegar a la más alta institución de nuestro país.Com he dicho, demuestran no entender que es Cataluña. Es decir, el diario españolista El (in) Mundo es incapaz de entender los conceptos democráticos y en Cataluña. De pollos, caudillos por la gracia de Dios y esencias hispánicas entienden mucho. Quien ha pretendido convertir este asunto en un tema de enfrentamiento ha sido el nacionalismo español con algunas mentiras que se han repetido incansablemente obviando el hecho de que esto salió de la sociedad, y que los partidos políticos catalanes el tema les ha incomodado mucho. Una de las mentiras los diarios españolistas intentan hacer tragar a los españoles a gala let es aquella que dice que la ILP es una reacción a la sentencia del Estatut. Bueno, eso es falso, la ILP se presentó mucho antes de que saliera la sentencia. Hay que recordar que esta gente no tiene reparos en publicar noticias donde si hay obvian o falsean datos para amoldar los hechos al mensaje que quieren transmitir, el problema es que lo hacen de una manera tan torpe y que o piensan que hay gente que si que razona.
Una entrevista a un extorero
(Este texto ha sido escrito el 28 de julio de 2010)

El (in) Mundo hace una breve entrevista al extorero Joaquín Bernadó, dejando muy claro donde nació, Santa Coloma de Gramanet, junto a Barcelona, por tanto, un extorero catalán. Y?. El extorero dice que los que quieren prohibir las corridas de toro son unos incultos que lo hacen para atacar España. Entiendo que él quiera defender su profesión pero si cree que insultando a los que están en contra de las corridas de toros los hará cambiar de opinión creo que equivocado. No niego que haya gente en Cataluña a la que no gusten las corridas de toros por ser una muestra rancia de españolismo caducado, pero la mayoría de la gente que está en contra es porque considera que un espectáculo basado en la tortura y sacrificio de un animal es acto bárbaro, retrógrado e inhumano, disfrutar del sufrimiento de un animal si que es un acto de incultura. Tenga en cuenta que no he hecho referencia en toda esta frase a cuestiones identitarias, él en cambio, además de decirnos incultos a aquellos que estamos en contra es que habla de cuestiones identitarias, es una fiesta española y por eso lo atacan , dice. A otra pregunta responde que en Francia el presidente Sarkozy salió en defensa de las corridas de toros que también se celebran en el sur del país vecino y pide que "alguien con cojones" haga algo. ¿Y que querrá Bernadó que se haga?. Tal vez pretende que se envíe la guardia civil y nos obligue a todos a ir a ver las corridas de toros?. ¿Quiere que el gobierno suprima la Generalitat?. La apelación a los cojones y la defensa de las esencias identitarias son la verdadera muestra de incultura.
Balañà quiere 300 millones
(Este texto ha sido escrito el 28 de julio de 2010)
Balañà es el propietario de la Monumental, la única plaza de toros que ahora queda en Barcelona y los cines y teatros de la cadena Balañà, es por tanto un empresario de espacios para espectáculos. Balañà quiere que la indemnicen con 300 millones de euros. Hizo público un comunicado que acaba en un tono amenazador "La batería de abogados de la familia Balañà no se quedará de brazos cruzados: 300 millones de euros es la cifra.". Las corridas de toros es un espectáculo infame, cruel, atroz, bárbaro, en que para divertir a unos cuantos sádicos torturan y matan a seis pobres bestias que no saben ni porque están allí. Es una actividad de la que vive mucha gente, es cierto, pero es una
actividad que recibe generosas subvenciones porque sino ya hace tiempo que habrían tenido que cerrar el negocio, subvenciones procedentes de los ayuntamientos, comunidades autónomas, España y también de la UE. Muchos millones que sirven para mantener un espectáculo cruel e inhumano. Si, ya sé que también el teatro, el cine, o el deporte son actividades subvencionadas, pero no son espectáculos que tengan que acabar con la muerte necesaria de aquellos que forman parte como si le sucede al toro. Balañà reclama 300 millones de euros a
la Generalitat de Cataluña que irían a su bolsillo. El total de las subvenciones a la fiesta nacional y todo aquello que le rodea asciende a 600 millones. Es decir, un señor que tiene una plaza de toros en Barcelona, pretende embolsarse él solo una cantidad que es la mitad de la cantidad que recibe todo el sector relacionado con los toros en toda España. ¿Qué mejillas, señor Balañà, qué mejillas. Quiere cobrar pr usted solo de la Generalitat de Catalunya la mitad de lo que recibe todo el sector taurino de cuatro instituciones diferentes. Ni un céntimo. Y ya que estamos puestos, se acuerda que tiene en la Via Laietana un cine cerrado desde hace quizás 10 años con un letrero que anuncia próxima apertura, apertura de un multisalas de su propiedad?. Me huelo que tiene problemas económicos que no le permiten hacer las obras, y habrá visto la oportunidad para sacarle 300 millones a la Generalitat. No creo que la Generalitat tenga que pagar 300 millones al grupo Balañà, dinero de todos los catalanes a un empresario que gestiona uno de los negocios más subvencionados. Podrían intentar buscar razonamientos positivos para defender las corridas de toros pero prefieren mentir y denostar, o ir directamente al chantaje económico pidiendo una cifra astronómica como hace Balañà porque deben pensar que con despropósitos de este tipo pueden conseguir algo, a ver si lo que hace de ruido consiguen coaccionar a alguien, y porque es evidente que estos inhumanos incultos no tienen razonamientos con que apoyar una barbarie incivilizada en que matan a seis animales.
ILP antitaurina en Madrid
(Este texto ha sido escrito el 28 de julio de 2010)
Mucho antes que Cataluña, y ya hace 20 años de ello, Canarias prohibieron las corridas de toros sin que se organizara el alboroto que ahora ni en las Españas lo vieran como una agresión contra las esencias patrias hispánicas como está sucediendo ahora con el caso de la ILP catalana. El hecho de que en Cataluña la iniciativa haya salido de la sociedad en Madrid no lo entienden, no lo quieren entender, no comprenden que se consigan 180.000 firmas para dar apoyo a la ILP, no entienden en Madrid como esto ha llegado tan lejos , hasta hoy día 28 de julio en que la ley será votada. Pero también en Madrid los antitaurinos han conseguido 50.000 firmas para presentar una ILP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Dudo mucho que los proponentes de la ILP en Madrid lleguen ni siquiera a la puerta. Conociendo a la presidenta Aguirre no me sorprendería que el día que tocara presentar la ILP y las firmas las puertas de la Asamblea de Madrid estén cerradas. Al margen de que en Canarias ya las prohibieron hace 20 años sin que España explotara y sin que se organizara tanto jaleo mediático, y que ahora Cataluña a instancias de la sociedad decida prohibir las corridas de toros, el movimiento antitaurino crece en muchos lugares, muchas veces sin el apoyo mediático que tienen los protaurins que consiguen hacer mucho ruido mediático, como si fueran una vuvuzela, pero que al margen de provocar dolor de cabeza y de ser muy ofensivos y groseros, no veo que los protaurins consigan más apoyos, creen que gritar muy fuerte y de forma insensata quiere decir que tienen la razón y que son más, mientras los antitaurinos han hecho el trabajo bien hecho, sin apoyo mediático ni político, y sin insultar a nadie. El movimiento antitaurino trabaja en muchos lugares sin más apoyo que su trabajo y sólo sabiéndose lo que piden cuando te encuentras, pero el movimiento antitaurino no existe sólo en Cataluña, en otras Comunidades Autónomas también hay gente que es contraria a las corridas de toros. Y este avance de los antitaurinos parece que da miedo, algunos medios de la caverna acusaban a este movimiento de tener detrás a personajes con oscuras intenciones, no entienden que pueda haber personas que no quieran corridas de toros, los intentan denigrar acusándolos de estar al servicio de oscuros intereses, cuando los antitaurinos han explicar por activa y por pasiva sus razones para estar en contra de la barbarie de las corridas de toros.

27 de jul. 2010

Cobo es silenciat per la direcció del PP

Cobo es silenciat per la direcció del PP


L'enfrontament entre Esperanza Aguirre i Alberto Ruíz Gallardón fa molt temps que dura, s'han arribat a dir el nom del porc sense cap rubor, és clar, que el rubor no és una cosa per la que destaquin els dirigents del PP i Esperanza Aguirre encara menys, és capaç de dir la bajanada més grossa sense immutar-se. L'enfrontament és personal i ideològic. Mentre que l'alcalde de Madrid Ruíz Gallardón representaria un sector moderat dins del PP, la presidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre representa al sector més ultra. Per tant, ells representen dues de les visions ideològiques del PP, també visions ètiques, perquè sembla que a Esperanza Aguirre no li tremola el pols si ha d'enviar a la cuneta política a qualsevol que s'atreveixi a fer-li ombra.

En un PP emmerdat en diversos casos de corrupció política que farien posar vermell al més desvergonyit però que a ells ni els produeix la més mínima intranquil·litat sorgeix un cas d'espionatge intern, és a dir, una part del PP del sector Aguirre es dedica a espiar a persones del PP del sector Gallardón. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afí a l'alcalde Gallardón havia presentat un recurs d'apel·lació contra l'arxivament del “cas dels espies”, cas que l'afectava a ell perquè era una de les víctimes de la “gestapillo” que el sector Aguirre del PP de Madrid va muntar per espiar al sector Gallardón, que ara s'ha vist obligat a retirar ja que la secretària general del PP, Dolores de Cospedal ha invocat la disciplina de partit i li ha “demanat”, És a dir, la direcció del PP se situa al costat del sector Aguirre. Ja hem vist com la direcció del PP sempre protegeix a aquells dels seus dirigents i membres que tenen un comportament poc ètic i donen pel sac a aquells que demostren una honestedat a tota prova.

Cobo es silenciado por la dirección del PP

El enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón hace mucho tiempo que dura, se han llegado a decir el insultar sin ningún rubor, claro, que el rubor no es algo por lo que destaquen los dirigentes del PP y Esperanza Aguirre aún menos, es capaz de decir la tontería más grande sin inmutarse. El enfrentamiento es personal e ideológico. Mientras que el alcalde de Madrid Ruiz Gallardón representaría un sector moderado dentro del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre representa al sector más ultra. Por lo tanto, ellos representan dos de las visiones ideológicas del PP, también visiones éticas, porque parece que a Esperanza Aguirre no le tiembla el pulso si tiene que enviar a la cuneta política a cualquiera que se atreva a hacerle sombra.
En un PP emmerdat en varios casos de corrupción política que harían sonrojar al más desvergonzado pero que a ellos ni les produce la más mínima intranquilidad surge un caso de espionaje interno, es decir, una parte del PP del sector Aguirre se dedica a espiar a personas del PP del sector Gallardón. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afín al alcalde Gallardón estaba presentado un recurso d'apela • ción contra el archivo del "caso de los espías", caso que le afectaba a él porque era una de las víctimas de la " gestapillo "que el sector Aguirre del PP de Madrid montó para espiar el sector Gallardón, que ahora se ha visto obligado a retirar ya que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal ha invocado la disciplina de partido y le ha" pedido " , Es decir, la dirección del PP se sitúa junto al sector Aguirre. Ya hemos visto como la dirección del PP siempre protege a aquellos de sus dirigentes y miembros que tienen un comportamiento poco ético y dan por saco a aquellos que demuestran una honestidad a toda prueba.

26 de jul. 2010

El president xilè no indultarà a qui hagi comés delictes de lesa humanitat

El president xilè no indultarà a qui hagi comés delictes de lesa humanitat


Ja sabíem que a Espanya els bisbes se senten molt més còmodes amb un "bon" dictador o monarca autoritari que en una democràcia, però sembla que això és comú a altres països. Parlant dels bisbes espanyols - als quals els agraden els tipus autoritaris amb uniforme més que a les putes tirar-se'ls - amb una amiga d'un altre país a ella li costava entendre que l'actitud dels bisbes fos la que jo deia. Sorprenentment sembla que per trobar bisbes amics de tirans no li calia anar lluny. Els representants de l'Església catòlica xilena van demanar al president Piñera que amb motiu del bicentenari indultés a 64 persones. Molt bonic, però el president en un gest que l'honora ha dit que d'aquest indult exclourà aquells que estiguin condemnats per crims de lesa humanitat. I no crec que el president Piñera descartés concedir l'indult a gent condemnada per aquest tipus de crims sinó fos que la petició dels bisbes del seu país anés en aquest sentit. Després els bisbes s'estranyen que els parroquians abandonin el vaixell eclesiàstic. No pot ser que les altes jerarquies eclesiàstiques continuin preferint sistemes autoritaris i moltes vegades criminals abans que les democràcies. Ja sabem que els bisbes prediquen que estimem a tothom, llàstima que ells únicament estimin a dictadors, genocides i tota mena de sàtrapes autoritaris. Cal aclarir que la meva crítica és a l'actitud vergonyant de la jerarquia eclesiàstica, no pas a capellans i fins i tot bisbes honestos que es posen al costat del seu poble, però les altes jerarquies solen posar-se sempre al costat del poder, i quan el poder mata o callen o el beneeixen. No es pot mostrar debilitat ni amb els criminals ni amb aquells que els encobreixen encara que vesteixin sotana. L'Església hauria de replantejar-se la possibilitat de començar a mostrar actituds més favorables cap a les democràcies.

El presidente chileno no indultarà a quien haya cometido delitos de lesa humanidad

Ya sabíamos que en España los obispos se sienten mucho más cómodos con un "buen" dictador o monarca autoritario que en una democracia, pero parece que esto es común a otros países. Hablando de los obispos españoles - a los que les gustan los tipos autoritarios con uniforme más que a las putas tirárselos - con una amiga de otro país a ella le costaba entender que la actitud de los obispos fuera la que yo decía. Sorprendentemente parece que para encontrar obispos amigos de tiranos no necesitaba ir lejos. Los representantes de la Iglesia católica chilena pidieron al presidente Piñera que con motivo del bicentenario indultase a 64 personas. Muy bonito, pero el presidente en un gesto que le honra ha dicho que de este indulto excluirá a aquellos que estén condenados por crímenes de lesa humanidad. Y no creo que el presidente Piñera descartara conceder el indulto a gente condenada por este tipo de crímenes si no fuera que la petición de los obispos de su país fuera en este sentido. Después los obispos se extrañan que los parroquianos abandonen el barco eclesiástico. No puede ser que las altas jerarquías eclesiásticas continúen prefiriendo sistemas autoritarios y muchas veces criminales antes de que las democracias. Ya sabemos que los obispos predican que amemos a todos, lástima que ellos únicamente quieran a dictadores, genocidas y todo tipo de sátrapas autoritarios. Hay que aclarar que mi crítica es a la actitud vergonzante de la jerarquía eclesiástica, no a curas e incluso obispos honestos que se ponen al lado de su pueblo, pero las altas jerarquías suelen ponerse siempre al lado del poder, y cuando el poder mata o callan o bendicen. No se puede mostrar debilidad ni con los criminales ni con aquellos que los encubren aunque vistan sotana. La Iglesia debería replantearse la posibilidad de empezar a mostrar actitudes más favorables hacia las democracias.

El Parlament de Catalunya votarà dimecres la prohibició de les curses de braus

El Parlament de Catalunya votarà dimecres la prohibició de les curses de brausEl proper dimecres el Parlament de Catalunya votarà la prohibició de les curses de brau, sinó hi ha una baixada de pantalons generalitzada hi ha moltes possibilitats que les curses de braus siguin prohibides a Catalunya. Això a Espanya s'ho han prés molt malament, ho veuen com un atac a les essències pàtries hispàniques, tot oblidant que a les Canàries fa uns vint anys que les curses de braus van ser prohibides, i que jo sàpiga, Espanya no s'ha enfonsat, ni s'hi ha destruït, ni s'ha desintegrat. Però quan van veure que la iniciativa legislativa popular amb l'aval de quasi 200.000 firmes recollides pels antitaurins va entrar al Parlament de Catalunya als budells de la caverna els van agafar totes les cagarrines, "els malignes catalans volen prohibir les curses, Espanya es trenca", bevien pensar en alguna de les cavernes mediàtiques i polítiques de la capital de les Espanyes.

Hi ha algunes reaccions que només són pròpies d'una democràcia de pa sucat amb oli com l'espanyola, alguns pretenen negar als parlaments autonòmics la competència per prendre aquestes decisions. Incongruent aquesta posició ja que en alguns parlaments - diguem el de la Comunitat de Madrid - van fer una espècie de declaració en favor de les curses de braus, ja ho sé que no és pot decidir privar de competències a un Parlament simplement perquè a un determinat partit no li agraden les decisions que es prenen sobre un tema determinat i que en canvi un parlament que aquest partit controla pugui dir la seva sobre la mateixa qüestió.
En el PP tenen certa afició a dir disbarats per defensar les seves posicions, amb el que aconsegueixen deixar de pasta de moniato als que els escolten i que molta més gent se sumi a la posició oposada. Déu nostre Senyor no va beneir als pepers amb la lucidesa però si amb cert grau d'"il·luminació" i amb molt il·luminat, i per això ens trobem amb declaracions com la del diputat del PP Juan Manuel Albendea - membre de l'Associació Taurina Parlamentària - en què ha dit que el seu partit pot optar per una proposició de llei o un recurs d'inconstitucionalitat. Diu que "prohibir un espectacle taurí en una comunitat autònoma és com si demà a Andalusia li dóna per prohibir el futbol. És clar que resulta discriminatori a qui es priva d'assistir a un espectacle". Anem a pams i comencem pel final. És una poca-soltada comparar les curses de braus amb el futbol. El futbol és un espectacle on els "artistes" hi participen de forma voluntària, ni se'ls mata, ni se'ls sotmet a tortura clavant-los banderilles ni els van burxan des del damunt d'un cavall, alguna vegada surt algun jugador en camilla, però és un dels riscos que té qualsevol activitat esportiva, i tan competitiva com el futbol. Les curses de braus impliquen la tortura i mort d'un animal portat a la força, el torero si que hi és de grat, el toro no. Continuem. Desencertada l'al·lusió als andalusos ficant-los en aquest tema sense haver-ho demanat. Cal recordar que aquesta prohibició parteix d'un grup de ciutadans que van recollir quasi quatre vegades més de les firmes requerides per presentar una iniciativa legislativa popular. Això se'n diu democràcia i és una mostra que els ciutadans també poden fer propostes als Parlaments per a què legislin en un determinat sentit. Aquest diputat del PP contempla fer una proposició de llei o presentar un recurs al Tribunal Constitucional. Aquesta llei només afecta al Principat, seria un acte molt greu que el PP pretengués imposar la seva llei des d'altres cambres legislatives. I estant tan fresc el tema de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut crec que això seria un error i un insult als catalans per part del PP. En el PP estan segurs que si recorren aquesta llei que prohibeix les curses de braus el TC els donarà la raó, ja sabem que en aquest TC hi ha tres magistrats, justament els tres més conservadors, aquells que insistien en el tan ranci i franquista concepte de la "indivisible unitat de la nació espanyola" per carregar-se un Estatut democràticament aprovat pel poble de Catalunya quatre anys enrere, als quals els encanten les curses de braus més que una joguina a un nen. No hi ha com tenir a uns magistrats afins a la causa espanyolista i torera, oi, senyors del PP?.
Sembla que el PP pretén fer d'aquest assumpte un "casus belli" més per arremetre contra Catalunya, no hi ha res com assenyalar un boc expiatori per obtenir uns quants vots, quan el PP necessita vots, res millor que assenyalar als malvats catalans. Els socialistes espanyols no es posen del costat del PP però tot i advertir de la intenció del PP d'usar aquest tema per atacar a Catalunya prefereixen no posicionar-se contra el PP. Quan hi ha una agressió mantenir-se neutral és el mateix que posar-se al costat de l'agressor, i el PSOE no volen plantar cara al PP acaba, sense adonar-se, convertint-se en còmplice del PP.
Crec que dimecres la posició del nostre Parlament ha de ser clara i prohibir aquesta salvatjada de les curses de braus, el PP que faci el que vulgui, que facin una llei o recorrin la prohibició al seu Tribunal Constitucional, i després que els senyors magistrats i els diputats del PP se'n vagin junts a veure una cursa de braus tots ben juntets.
El Partit Popular ha prés la decisió de convertir qualsevol cosa que es decideixi a Catalunya en un argument de confrontació, però, diguem-ho clar, la confrontació són ells qui la volen, menteixen i obvien els fets. Obliden que a les Canàries fa vint anys que van prohibir-se les curses de braus, en això hem de felicitar als canaris que ens han passat davant prohibint aquest espectacle de tortura i mort, i el PP calla. No nego que els dirigents del PP siguin grans aficionats a les curses de braus, com ho són aquells tres magistrats conservadors del tribunal de capçalera del PP, el Tribunal (pre)Constitucional, però no poden convertir aquest assumpte en un argument més de confrontació, especialment després de la infame sentència de l'Estatut, un atac a la volutad democràtica dels catalans. Si tant agraden els toros als senyors del PP i als magistrats del TC que converteixin l'edifici del Tribunal (pre)Constitucional en una plaça de toros, així no hauran de sortir i sempre podran trobar-se els magistrats (pre)constitucionals amb els dirigents del PP.
Demanar responsabilitat als dirigents del PP sembla que és perdre el temps, estan desesperats, volen posar a Rajoy a la Moncloa, i no tenen escrúpols de cap mena per arribar a aquesta fi, si per guanyar uns quants vots a l'Altiplà castellà cal atiar la catalanofòbia amb el més ridícul dels arguments ho fan. Aquests patriotes de pandereta i simbomba que són els del PP creuen que es preferible governar un país dividit i enfrontat que un d'unit, on segurament ells no governarien.
La ILP antitaurina va arribar al Parlament de Catalunya complint tots els requisits que marca la llei amb quasi 200.000 firmes donant suport, només en calen 50.000, va ser discutida, es va escoltar a partidaris i detractors. I dimecres que ve serà votada pels diputats. Però no oblidem que aquesta ILP va sortir de la societat catalana, d'un grup de persones que van emprar el seu temps en aquesta tasca, no és una cosa matussera com la famosa i patètica recollida de firmes del PP contra Catalunya quan es tramitava l'Estatut a les Corts espanyoles, si, aquella que es va veure hàbilment sabotejada per molta gent que va posar en evidència com al PP no l'importaven les formes ni la legalitat. I dic, que aquella recollida de firmes era contra Catalunya perquè així va ser presentat pels dirigents del PP. Hi ha una escena digna d'un d'aquelles pel·lícules espanyoles, autèntics bodris de l'Espanya més rància i cutre, en què una senyora va apropar-se a la taula que el PP va situar en un carrer de les Espanyes, la senyora va preguntar si aquelles firmes eren contra Catalunya i la pepera al front de la taula li va respondre afirmativament. Per contra, aquesta recollida de firmes feta pels antitaurins s'ha fet de forma honesta i complint els requisits que marca la llei en quan a les dades dels firmants, el període de recollida de firmes, el nombre de firmes recollides que supera amb escreix la quantitat mínima requerida i el moment de presentar-la. L'admisió a tràmit de la llei es va fer segons marca el reglament, i això ho van fer uns ciutadans corrents, no cap partit polític. No va ser la befa insultant que va muntar el PP pels carrers de les Espanyes en la recollida de firmes contra Catalunya. Ara correspon al nostre Parlament votar la llei.
És curiós que els senyors del PP que van per Espanya donant-se aires de constitucionalistes - quan tots sabem que aquests barruts són uns franquistes - i de legalistes que a la que poden se salten les normes del seu propi país amb l'ajut d'un Tribunal Constitucional que va enterrar el seu prestigi el dia que va acceptar el recurs contra l'Estatut.
Espero que dimecres el nostre Parlament prohibeixi aquesta barbaritat dita curses de braus. Cal desterrar del nostre país aquesta salvatjada. Si els senyors del PP volen aprovar a la Comunitat de Madrid que tots els madrilenys vesteixin de toreros i les madrilenyes de goiesques, que ho facin. I si volen que organitzin curses de braus a l'Assemblea de Madrid i a la seu del Tribunal (pre)Constitucional.
La ILP va ser acceptada a tràmit pel Parlament fa uns mesos, molt abans que es fes pública la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut però els mitjans espanyolistes diuen que la ILP és una resposta a la sentència.
Els protaurins i aquells mitjans i partits que els donen suport han demostrat una incapacitat per defensar la seva causa amb honestedat i arguments, només han dit poca-soltades i, acabades aquestes, recorren a les mentides. I dir que la ILP antitaurina és una resposta a la sentència és una mentida, la ILP va presentar-se molt abans que el TC publiqués la sentència.
La relació de les curses de braus mai ha sigut tan idíl·lica com els protaurins intenten fer-nos creure. Un exemple és la situació que es va viure a Barcelona, a la ja desapareguda plaça de toros de la Barceloneta, situada aproximadament allà on hi havia un dipòsit de gas que fa molts anys va explotar amb l'ensurt consegüent per a tota la ciutat, jo encara m'enrecordo tot i que era molt jove, on va haver-hi un festeig amb uns toros mansos, els aficionats van sortir de la plaça i van iniciar-se una sèrie d'aldarulls que van acabar amb la crema dels convents de la ciutat. Les autoritats governatives de l'època van decidir bombardejar la ciutat des de Montjuïc per aturar els aldarulls i va produir-se una forta repressió. Els toros mansos van ser l'espurna que va fer esclatar una situació tensa que es vivia en aquella Barcelona sota vigilància i en la que l'arbitrarietat governamental era la llei vigent.


El Parlament de Catalunya votará el miércoles la prohibición de las corridas de toros

El próximo miércoles el Parlament de Catalunya votará la prohibición de las corridas de toros, sino hay una bajada de pantalones generalizada hay muchas posibilidades de que las corridas de toros sean prohibidas en Catalunya. Esto en España lo han tomado muy mal, lo ven como un ataque a las esencias patrias hispánicas, olvidando que en Canarias hace unos veinte años que las corridas de toros fueron prohibidas, y que yo sepa, España no se ha hundido, ni se ha destruido, ni se ha desintegrado. Pero cuando vieron que la iniciativa legislativa popular con el aval de casi 200.000 firmas recogidas por los antitaurinos entró en el Parlament de Catalunya en los intestinos de la caverna les cogieron diarreas varias, "los malignos catalanes quieren prohibir las corridas, España se rompe ", debían pensar en alguna de las cavernas mediáticas y políticas de la capital de las Españas. Hay algunas reacciones que sólo son propias de una democracia de poca monta como la española, algunos pretenden negar a los parlamentos autonómicos la competencia para tomar estas decisiones. Incongruente esta posición ya que en algunos parlamentos - digamos el de la Comunidad de Madrid - hicieron una especie de declaración en favor de las corridas de toros, ya sé que no se puede decidir privar de competencias a un Parlamento simplemente porque a un determinado partido no le gustan las decisiones que se toman sobre un tema determinado y que en cambio un parlamento que este partido controla pueda decir la suya sobre la misma cuestión. En el PP tienen cierta afición a decir disparates para defender sus posiciones, con lo que consiguen dejar de pasta de boniato a los que les escuchan y que mucha más gente se sume a la posición opuesta. Dios nuestro Señor no bendijo a los peperos con la lucidez pero si con cierto grado de "iluminación" y con mucho iluminado, y por eso nos encontramos con declaraciones como la del diputado del PP Juan Manuel Albendea - miembro de la Asociación Taurina Parlamentaria - en la que ha dicho que su partido puede optar por una proposición de ley o un recurso de inconstitucionalidad. Dice que "prohibir un espectáculo taurino en una comunidad autónoma es como si mañana en Andalucía le da por prohibir el fútbol. Claro que resulta discriminatorio al que se priva de asistir a un espectáculo". Vamos por partes y comencemos por el final. Es propio de un majadero comparar las corridas de toros con el fútbol. El fútbol es un espectáculo donde los "artistas" participan de forma voluntaria, ni se les mata, ni se les somete a tortura clavándole los banderillas ni les pincha desde encima de un caballo, alguna vez sale algún jugador en camilla, pero es uno de los riesgos que tiene cualquier actividad deportiva, y tan competitiva como el fútbol. Las corridas de toros implican la tortura y muerte de un animal llevado a la fuerza, el torero si que está por gusto, el toro no. Continuamos. Desacertada la alusión a los andaluces metiéndolos en este tema sin haberlo pedido. Hay que recordar que esta prohibición parte de un grupo de ciudadanos que recogieron casi cuatro veces más de las firmas requeridas para presentar una iniciativa legislativa popular. Esto se llama democracia y es una muestra que los ciudadanos también pueden hacer propuestas a los Parlamentos para que legislen en un determinado sentido. Este diputado del PP contempla hacer una proposición de ley o presentar un recurso al Tribunal Constitucional. Esta ley sólo afecta al Principat (Catalunya), sería un acto muy grave que el PP pretendiera imponer su ley desde otras cámaras legislativas. Y estando tan fresco el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut creo que eso sería un error y un insulto a los catalanes por parte del PP. En el PP están seguros de que si recurren esta ley que prohíbe las corridas de toros el TC les dará la razón, ya sabemos que en este TC hay tres magistrados, justamente los tres más conservadores, aquellos que insistían en el tan rancio y franquista concepto de la "indivisible unidad de la nación española" para cargarse un Estatut democráticamente aprobado por el pueblo de Catalunya cuatro años atrás, a los que les encantan las corridas de toros más que un juguete a un niño. No hay como tener a unos magistrados afines a la causa españolista y torera, ¿verdad, señores del PP?. Parece que el PP pretende hacer de este asunto un "casus belli" más para arremeter contra Catalunya, no hay nada como señalar un chivo expiatorio para obtener unos cuantos votos, cuando el PP necesita votos, nada mejor que señalar a los malvados catalanes. Los socialistas españoles no se ponen del lado del PP pero a pesar de advertir de la intención del PP de usar este tema para atacar a Catalunya prefieren no posicionarse contra el PP. Cuando hay una agresión mantenerse neutral es lo mismo que ponerse al lado del agresor, y el PSOE no quieren hacer frente al PP acaba, sin darse cuenta, convirtiéndose en cómplice del PP. Creo que el miércoles la posición de nuestro Parlament debe ser clara y prohibir esta salvajada de las corridas de toros, el PP que haga lo que quiera, que hagan una ley o recurran la prohibición a su Tribunal Constitucional, y después de que los señores magistrados y los diputados del PP se vayan juntos a ver una corrida de toros todos bien juntitos. El Partido Popular ha tomado la decisión de convertir cualquier cosa que se decida en Catalunya en un argumento de confrontación, pero, digámoslo claro, la confrontación son ellos quienes la quieren, mienten y obvian los hechos. Olvidan que en Canarias hace veinte años que prohibirse las corridas de toros, en eso tenemos que felicitar a los canarios que nos han pasado delante prohibiendo este espectáculo de tortura y muerte, y el PP calla. No niego que los dirigentes del PP sean grandes aficionados a las corridas de toros, como lo son esos tres magistrados conservadores del Tribunal de cabecera del PP, el Tribunal (pre) Constitucional, pero no pueden convertir este asunto en un argumento más de confrontación, especialmente después de la infame sentencia del Estatut, un ataque a la volutad democrática de los catalanes. Si tanto gustan los toros a los señores del PP y los magistrados del TC que conviertan el edificio del Tribunal (pre) Constitucional en una plaza de toros, así no tendrán que salir y siempre podrán encontrarse los magistrados (pre)constitucionales con los dirigentes del PP. Pedir responsabilidad a los dirigentes del PP parece que es perder el tiempo, están desesperados, quieren poner a Rajoy en la Moncloa, y no tienen escrúpulos de ningún tipo para alcanzar dicho fin, si para ganar unos cuantos votos en la Meseta española hay que azuzar la catalanofobia con el más ridículo de los argumentos lo hacen. Estos patriotas de pandereta y zambomba que son los del PP creen que es preferible gobernar un país dividido y enfrentado que uno de unido, donde seguramente ellos no gobernarían. La ILP antitaurina llegó al Parlament de Catalunya cumpliendo todos los requisitos que marca la ley con casi 200.000 firmas apoyándolo, sólo hacen falta 50.000, fue discutida, se escuchó a partidarios y detractores. Y el próximo miércoles será votada por los diputados. Pero no olvidemos que esta ILP salió de la sociedad catalana, de un grupo de personas que emplearon su tiempo en esta tarea, no es algo torpe como la famosa y patética recogida de firmas del PP contra Catalunya cuando se tramitaba la Estatuto en las Cortes españolas, si, aquella que se vio hábilmente saboteada por mucha gente que puso en evidencia como el PP no le importaban las formas ni la legalidad. Y digo, que esa recogida de firmas era contra Catalunya porque así fue presentado por los dirigentes del PP. Hay una escena digna de una de esas películas españolas, auténticos bodrios de la España más rancia y cutre, en el que una señora se acercó a la mesa que el PP situó en una calle de las Españas, la señora preguntó si aquellas firmas eran contra Catalunya y la pepera al frente de la mesa le respondió afirmativamente. Por el contrario, esta recogida de firmas hecha por los antitaurinos se ha hecho de forma honesta y cumpliendo los requisitos que marca la ley en cuanto a los datos de los firmantes, el periodo de recogida de firmas, el número de firmas recogidas que supera con creces la cantidad mínima requerida y el momento de presentarla. La admisión a trámite de la ley se hizo según marca el reglamento, y eso lo hicieron unos ciudadanos corrientes, no ningún partido político. No fue la burla insultante que montó el PP por las calles de las Españas en la recogida de firmas contra Catalunya. Ahora corresponde a nuestro Parlamento votar la ley. Es curioso que los señores del PP que para España dándose aires de constitucionalistas - cuando todos sabemos que estos caraduras son unos franquistas - y de legalistas que a la que pueden se saltan las normas de su propio país con la ayuda de un Tribunal Constitucional que enterró su prestigio el día que aceptó el recurso contra el Estatut. Espero que el miércoles nuestro Parlamento prohíba esta barbaridad llamada corridas de toros. Hay que desterrar de nuestro país esta salvajada. Si los señores del PP quieren aprobar en la Comunidad de Madrid que todos los madrileños vistan de toreros y las madrileñas de goyescas, que lo hagan. Y si quieren que organicen corridas de toros en la Asamblea de Madrid y en la sede del Tribunal (pre) Constitucional. La ILP fue aceptada a trámite por el Parlamento hace unos meses, mucho antes de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut pero los medios españolistas dicen que la ILP es una respuesta a la sentencia. Los protaurinos y aquellos medios y partidos que los apoyan han demostrado una incapacidad para defender su causa con honestidad y argumentos, sólo han dicho majaderías y, terminadas estas, recurren a las mentiras. Y decir que la ILP antitaurina es una respuesta a la sentencia es una mentira, la ILP se presentó mucho antes de que el TC publicara la sentencia. La relación de las corridas de toros nunca ha sido tan idílica como los protaurins intentan hacernos creer. Un ejemplo es la situación que se vivió en Barcelona, en la ya desaparecida plaza de toros de la Barceloneta, situada aproximadamente donde había un depósito de gas que hace muchos años explotó con el susto consiguiente para toda la ciudad, yo aún me acuerdo aunque era muy joven, donde hubo un festejo con unos toros mansos, los aficionados salieron de la plaza e iniciaron una serie de altercados que acabaron con la quema de los conventos de la ciudad. Las autoridades gubernativas de la época decidieron bombardear la ciudad desde Montjuïc para detener los disturbios y se produjo una fuerte represión. Los toros mansos fueron la chispa que hizo estallar una situación tensa que se vivía en aquella Barcelona bajo vigilancia y en la que la arbitrariedad gubernamental era la ley vigente.

25 de jul. 2010

Recull de breus notícies de les últimes dues setmanes a Barcelona / Recopilatorio de breves noticias de las últimas dos semanas a Barcelona

Recull de breus notícies de les últimes dues setmanes a Barcelona / Recopilatorio de breves noticias de las últimas dos semanas a Barcelona

Motos tirades per terra

Tornant a casa aquest matí a les 7 hores he vist que algunes de les motos que hi havia al carrer Casp - entre Girona i Bruc - estaven tirades
per terra. Un fet que malauradament no es estrany en aquesta zona, més aviat és un fet quasi diari.

Motos tiradas por los suelos

Volviendo en casa ésta mañana a las 7 horas he visto que algunas de las motos que había en la calle Casp - entre Girona y Bruc - estaban tiradas por los suelos. Un hecho que desgraciadamente no es extraño en esta zona, más bien es un hecho casi diario.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/180437/Motos-tirades-per-terra

El terra de la Plaça Urquinaona

El terra de la Plaça Urquinaona presenta un estat lamentable, especialment al costat d'on hi ha l'estació del Bicing. Les dues viatges fixes al final d'aquest vídeo mostren el forat que hi ha al pas de vianants just davant del Teatre Borràs.

El suelo de la Plaça Urquinaona

El suelo de la Plaça Urquinaona presenta un estado lamentable, especialmente al lado de donde hay la estación del Bicing. Las dos imágenes fijas al final de este vídeo muestran el agujero que hay en el paso de viandantes justo delante del Teatre Borràs.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/180438/El-terra-de-la-Placa-Urquinaona

Armari elèctric de la Ronda Sant Pere

Aquest armari està situat a la Ronda Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona, al costat d'un quiosc de l'ONCE.

Armario eléctrico de la Ronda Sant Pere

Este armario está situado a la Ronda Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona, al lado de un quiosco del ONCE.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180439/Armari-electric-de-la-Ronda-Sant-Pere

Armari elèctric de la Ronda Sant Pere

Contenidors del carrer Bruc

Aquest contenidor està situat al carrer Bruc a tocar de la Ronda Sant Pere.

Contenedores de la calle Bruc

Este contenedor está situado en la calle Bruc a tocar de la Ronda Sant Pere.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180440/Contenidors-del-carrer-Bruc

Contenidors del carrer Bruc

He trobat una caca

Bé, ha sigut una caca i una pixarada les que algú ha deixat a la porta del lloc on treballo. Diria que el regalet es d'un cànid però la responsabilitat és del bípede homo erectus propietari del cànid que posa la seva bèstia a fer les necessitats a les portes dels altres enlloc de fer-ho en un arbre o de recollir-la amb un paper.

He encontrado una caca

Bien, ha sido una caca y una meada las que alguien ha dejado en la puerta del lugar donde trabajo. Diría que el regalito es de un cánido pero la responsabilidad es del bípedo homo erectus propietario del cánido que pone su bestia a hacer las necesidades a las puertas de los otros en lugar de hacerlo en un árbol o de recogerla con un papel.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180441/He-trobat-una-caca

He trobat una caca

Senyal oblidat

Aquest és un senyal extraordinari que va posar-se a la cruïlla dels carrers Bruc amb Casp amb motiu de la revetlla de Sant Joan indicant que en aquesta cruïlla hi haurà una foguera de Sant Joan, doncs bé, la foto és del dia 11 de juliol, és a dir, vint dies més tard encara ningú l'ha fet retirar.

Señal olvidada

Ésta es una señal extraordinaria que se puso en el cruce de las calles Bruc con Casp con motivo de la verbena de Sant Joan indicando que en este cruce habrá una hoguera de Sant Joan, pues bien, la foto es del día 11 de julio, es decir, veinte días más tarde aún nadie la ha retirado.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180443/Senyal-oblidat

Senyal oblidat

Protesta de Viatges Crisol - Grup Marsans

Aquest és l'aparador de l'agència de viatges Crisol, del grup Marsans, ara en concurs de creditors, del carrer Bruc, on denuncien la situació dels treballadors que no cobren i dels clients que tampoc.

Protesta de Viajes Crisol - Grupo Marsans

Este es el escaparate de la agencia de viajes Crisol, del grupo Marsans, ahora en concurso de acreedores, de la calle Bruc, donde denuncian la situación de los trabajadores que no cobran y de los clientes que tampoco.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180454/Protesta-de-Viatges-Crisol---Grup-Marsans

Protesta de Viatges Crisol - Grup Marsans

Contenidors del carrer Bruc

Aquest matí aquests dos contenidors del carrer Bruc - cantonada Ronda Sant Pere - estaven així.

Contenedores de la calle Bruc

Ésta mañana estos dos contenedores de la calle Bruc - esquina Ronda Sant Pere - estaban así.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180538/Contenidors-del-carrer-Bruc

Contenidors del carrer Bruc

Calçada de la Ronda Sant Pere

Calçada de la Ronda Sant Pere molt a prop de la cantonada amb el carrer Bruc. En aquest tram és on s'aturen els autobusos de Badalona.

Calzada de la Ronda Sant Pere

Calzada de la Ronda Sant Pere muy cerca de la esquina con la calle Bruc. En este tramo es donde se paran los autobuses de Badalona.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180583/Calcada-de-la-Ronda-Sant-Pere

Calçada de la Ronda Sant Pere

"Spain go hell" en un mur de la Diagonal amb Glòries

Al costat del CC Glòries hi ha aquesta pintada en un mur.

"Spain go hell" en un muro de la Diagonal con Glorias

Al lado del CC Glorias hay esta pintada en un muro.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180584/Spain-go-hell-en-un-mur-de-la-Diagonal-amb-Glories

Spain go hell en un mur de la Diagonal amb Glòries

Els Mossos detenen un agressor al carrer Ortigosa

Aquest vespre els Mossos d'Esquadra han detingut a un home que va començar a discutir amb la seva dona al carrer Ortigosa de Barcelona, i de les paraules va passar als punys.

Los Mossos detienen un agresor en la calle Ortigosa

Este anochecer los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que empezó a discutir con su mujer en la calle Ortigosa de Barcelona, y de las palabras pasó en los puños.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/180692/Els-Mossos-detenen-un-agressor-al-carrer-Ortigosa

Els Mossos detenen un agressor al carrer Ortigosa