12 de des. 2008

El silenci còmplice de Rajoy davant les paraules de Fraga

El silenci còmplice de Rajoy davant les paraules de Fraga
Crec que en un moment o un altre del dia d'ahir tothom va escoltar les paraules de Fraga on deia que s'havia de penjar nacionalistes. Crec que tothom recorda les paraules del diputat d'Esquerra Joan Tardà. Crec que tothom recorda la reacció del Partit Popular a aquestes paraules. Doncs, Rajoy i els seus callen quan se'ls pregunta per les paraules de Fraga. Els mateixos que demanaven dimissions de tothom fa dos dies per unes paraules de Tardà ara callen davant d'unes paraules d'un dels seus. Acabo d'escoltar a Mariano Rajoy declarar que no ha escoltat les paraules de Fraga i que no creu que hagi dit el que ha dit. Rajoy deu pensar que la gent és imbècil i s'ho creu això que ell no ha escoltat la frase de Fraga. Rajoy mai veu res, mai escolta res i mai s'entera de res. No sap res de res, ni tant sols el que diuen o fan els seus companys de partit.
El silencio cómplice de Rajoy ante las palabras de Fraga
Creo que en un momento u otro del día de ayer todo el mundo escuchó las palabras de Fraga donde decía que se había que colgar a lo nacionalistas. Creo que todo el mundo recuerda las palabras del diputado de Esquerra Joan Tardà. Creo que todo el mundo recuerda la reacción del Partido Popular a estas palabras. Pues, Rajoy y los suyos callan cuando se pregunta por las palabras de Fraga. Los mismos que pedían dimisiones de todo el mundo hace dos días por unas palabras de Tardà ahora callan ante unas palabras de uno de los suyos. Acabo de escuchar a Mariano Rajoy declarar que no ha escuchado las palabras de Fraga y que no cree que haya dicho lo que ha dicho. Rajoy debe pensar que la gente es imbécil y se lo cree eso que él no ha escuchado la frase de Fraga. Rajoy nunca ve nada, nunca escucha nada y nunca se entera de nada. No sabe nada de nada, ni tan siquiera lo que dicen o hacen sus compañeros de partido.