31 de jul. 2013

La dona al Pakistan

La dona al Pakistan

 

No sóc dona però llegint notícies sobre el que fan alguns homes a les dones en alguns països sento vergonya i fàstic. També s’ha de dir que aquí a casa nostra, Catalunya, i al país veí, Espanya, tampoc estem lliures de salvatges que maten dones. I tampoc ajuda que els governs i les autoritats siguin tolerants amb l’assassinat de dones, i en aquest cas no estic referint-me al Pakistan sinó a Espanya. El govern espanyol fa poc ha aprovat que només es considerarà maltractament, i per tant “es prendran mesures” contra el maltractador, només si la dona roman ingressada més de 24 hores. Al Pakistan són els líders religiosos i tribals els que justifiquen i beneeixen el maltractament i l’assassinat, i sovint són les famílies de les dones les que les executen. Abans d’opinar sobre les dues notícies que són la raó per les que he escrit aquest article centrem-nos en les dues notícies i després passaré a dir el que penso.

 

Notícia 1: Les dones del nord-est del Pakistan tenen prohibit sortir a comprar sense anar acompanyades per un home de la seva família. La prohibició l’han dictat clergues islàmics i ancians de les tribus d’aquesta zona del Pakistan. Segon un líder islàmic de la província pakistanesa de Khyber Pakhtunkhwa les dones que caminen soles pels basars i mercats propaguen la vulgaritat. Els clergues van demanar a la policia que apliqués la prohibició però la policia va refusar haver de fer aquesta tasca, també van demanar als botiguers que no venguin els seus articles a dones que no vagin acompanyades.

 

Notícia 2: Arifa, una dona jove pakistanesa mare de dos fills va ser lapidada pel seu oncle i altres membres de la seva família fins a la mort a la província de Punjab. Els seus familiars la van matar llançant-li pedres i totxos, i el terrible crim que havia comés Arifa que segons els seus familiars la feia mereixedora de morir, morir d’una manera cruel, era que Arifa tenia un telèfon mòbil. L’oncle, cosins i altres parents van apedregar Arifa, i un cop morta la van enterrar al desert.

 

Fixem-nos en un detall de la primera notícia, els clergues consideren que les dones que van al mercat propaguen la vulgaritat. Als documentals i informatius on emeten imatges d’aquests països solem veure unes figures cobertes per un burka, un vestit que no deixa veure res, tampoc el rostre, però els clergues afirmen que si una dona va al mercat propaga la vulgaritat. No fa gaires dies un estudiós islàmic de Ceuta afirmava que les dones que es perfumaven, vestien pantalons ajustats i sabates de taló eren unes fornicadores i recomanava a les dones que es vestissin amb l’hijab i caminessin mirant al terra en senyal de submissió, després va al·legar que només parlava de les dones musulmanes. El Pakistan està geogràficament lluny però aquí també hi ha musulmans amb idees semblants als d’allà. Aquí, però, també n’hi ha d’homes què no sent musulmans tenen una mentalitat semblant.

 

La segona notícia és encara més terrible, una dona assassinada per la seva pròpia família per tenir un telèfon mòbil. Altres cops hem llegit notícies de dones assassinades per un familiar perquè sospitaven que la dona havia tingut alguna relació, o com una tercera notícia que vaig llegir dies enrere: Dues adolescents van ser assassinades per un familiar ja que les dues noies havien deshonrat la família ballant sota la pluja, també va ser assassinada la mare de les dues noies. Malauradament assassinar dones en aquests països surt gratis als autors, i el més terrible és que els autors solen ser els familiars d’aquestes persones.

 

 

 


 

 

 

 

La mujer en Pakistán

 

No soy mujer pero leyendo noticias sobre lo que hacen algunos hombres a las mujeres en algunos países siento vergüenza y asco. También hay que decir que aquí en nuestra casa, Catalunya, y en el país vecino, España, tampoco estamos libres de salvajes que matan mujeres. Y tampoco ayuda que los gobiernos y las autoridades sean tolerantes con el asesinato de mujeres, y en este caso no estoy refiriéndome a Pakistán sino a España. El gobierno español hace poco ha aprobado que sólo se considerará maltrato, y por tanto, “se tomarán medidas” contra el maltratador, solo si la mujer permanece ingresada más de 24 horas. En Pakistán son los líderes religiosos y tribales los que justifican y bendicen el maltrato y el asesinato, y con frecuencia son las familias de las mujeres las que las ejecutan. Antes de opinar sobre las dos noticias que son la razón por las que he escrito este artículo centrémonos en las dos noticias y luego pasaré a decir lo que pienso.

 

Noticia 1: Las mujeres del noreste de Pakistán tienen prohibido salir a comprar sin ir acompañadas por un hombre de su familia. La prohibición la han dictado clérigos islámicos y ancianos de las tribus de esta zona de Pakistán. Según un líder islámico de la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa las mujeres que caminan solas por los bazares y mercados propagan la vulgaridad. Los clérigos pidieron a la policía que aplicara la prohibición pero la policía rehusó tener que hacer esta tarea, también pidieron a los comerciantes que no vendan sus artículos a mujeres que no vayan acompañadas.

 

Noticia 2: Arifa, una mujer joven paquistaní madre de dos hijos fue lapidada por su tío y otros miembros de su familia hasta la muerte en la provincia de Punjab. Sus familiares la mataron arrojándole piedras y ladrillos, y el terrible crimen que había cometido Arifa que según sus familiares la hacía merecedora de morir, morir de una manera cruel, era que Arifa tenía un teléfono móvil. El tío, primos y otros parientes apedrearon Arifa, y una vez muerta la enterraron en el desierto.

 

Fijémonos en un detalle de la primera noticia, los clérigos consideran que las mujeres que van al mercado propagan la vulgaridad. Los documentales e informativos donde emiten imágenes de estos países solemos ver unas figuras cubiertas por un burka, un vestido que no deja ver nada, tampoco el rostro, pero los clérigos afirman que si una mujer va al mercado propaga la vulgaridad. No hace muchos días un estudioso islámico de Ceuta afirmaba que las mujeres que se perfumaban, vestían pantalones ajustados y zapatos de tacón eran unas fornicadoras y recomendaba a las mujeres que se vistieran con el hiyab y caminaran mirando al suelo en señal de sumisión, después alegó que sólo hablaba de las mujeres musulmanas. Pakistán está geográficamente lejos pero aquí también hay musulmanes con ideas similares a los de allí. Aquí, sin embargo, también hay hombres que no siendo musulmanes tienen una mentalidad similar.

 

La segunda noticia es aún más terrible, una mujer asesinada por su propia familia por tener un teléfono móvil. Otras veces hemos leído noticias de mujeres asesinadas por un familiar porque sospechaban que la mujer había tenido alguna relación, o como una tercera noticia que leí días atrás: Dos adolescentes fueron asesinadas por un familiar ya que las dos chicas habían deshonrado a la familia bailando bajo la lluvia, también fue asesinada la madre de las dos chicas. Desgraciadamente asesinar mujeres en estos países sale gratis a los autores, y lo más terrible es que los autores suelen ser los familiares de estas personas.

24 de jul. 2013

CIUTADANS – PARTIT PER LA CORRUPCIÓ

CIUTADANS – PARTIT PER LA CORRUPCIÓ

 


Abans de llegir la meva opinió sobre l’actualitat permeteu-me que us convidi a llegir l’article que vaig publicar el mes de gener titulat “Aïllada la incògnita de C’s, la C vol dir “corrupció””. I ara anem a l’actualitat.

Ara, més que mai, confirmo la meva tesi que el partit neolerrouxista que presideix l’antic militant del Partit Popular Albert Rivera, partit anticatalà, ultranacionalista espanyol i ultradretà, i si això no és cert, que algú m’expliqui que fa el senyor Rivera anant dels bracet amb PxC i altres organitzacions ultradretanes i espanyolistes com la Falange en actes en defensa de la nació espanyola, si no són de fatxes i nacionalistes espanyols. Els neolerrouxistes a més de tenir la messiànica missió de salvar els catalans de la, segons ells, errònia mania de no voler ser espanyols, també es presenten com a regeneradors de la política catalana, però ells, com vaig dir el mes de gener, que encara no toquen poder, ja s’han corromput. Llavors, llegiu l’article abans citat, van justificar-se al·legant que havia estat un error, un error que multiplicava per deu el límit que marca la Sindicatura de Comptes, 6010,12 €, ells van ser advertits que havien rebut 60.000 euros i 7.250 euros. I com ja vaig dir llavors, això sense tocar poder i sent un partit minoritari i molt recent, que va sorgir del no res amb un enorme suport de la caverna mediàtica espanyola.

Ara s’ha sabut que aquest partit que diuen venir a regenerar té comportaments poc exemplars també amb els seus propis treballadors, als quals paga en negre, treballadors que treballaven pel partit mentre estaven cobrant l’atur. Repeteixo, alguns treballadors de C’s eren treballadors que cobraven en negre dels “regeneradors” neolerrouxistes i el subsidi d’atur.

Albert Rivera, un cadell de les Nuevas Generaciones del Partit Popular durant tres anys i escaig, va militar al partit de la gavina fins tres mesos abans de fundar-se C’s, cosa que ell va provar de negar. Home, que un cadell de NNGG sigui l’escollit per dirigir un partit de nova creació, sumat el fet que aquest partit es manifesta el 12-O al costat de la ultradreta espanyolista més rància i dir que són d’esquerres i antinacionalistes és prendre el pèl a la gent.

Rivera i els seus Ciudadanos són una enganyifa majúscula, un partit fundat per no se sap ben bé qui, però sospito que C’s és un partit creat pels aparells de l’Estat i finançat de forma obscura, com en el seu moment va ser el Partit Radical d’Alejandro Lerroux, o els partits blavers valencians.

 

 

 

 

 

CIUDADANOS - PARTIDO POR LA CORRUPCIÓN
 

 

Antes de leer mi opinión sobre la actualidad permitidme que os invite a leer el artículo que publiqué el mes de enero titulado "Aislada la incógnita de Ciudadanos, la C significa"corrupción"". Y ahora vamos a la actualidad. 

Ahora, más que nunca, confirmo mi tesis de que el partido neolerrouxista que preside el antiguo militante del Partido Popular Albert Rivera, partido anticatalán, ultranacionalista español y ultraderechista, y si esto no es cierto, que alguien me explique que hace el señor Rivera yendo del brazo de PxC y otras organizaciones ultraderechistas y españolistas como la Falange a los actos en defensa de la nación española, si no son de fachas y nacionalistas españoles. Los neolerrouxistes además de tener la mesiánica misión de salvar a los catalanes de la, según ellos, errónea manía de no querer ser españoles, también se presentan como regeneradores de la política catalana, pero ellos, como dije en el mes de enero, que todavía no tocan poder, ya se han corrompido. Entonces, lean el artículo antes citado, se justificaron alegando que había sido un error, un error que multiplicaba por diez el límite que marca la Sindicatura de Cuentas, 6.010,12€, ellos fueron advertidos de que habían recibido 60.000 euros y 7.250 euros. Y como ya dije entonces, ésto sin tocar poder y siendo un partido minoritario y muy reciente, que surgió de la nada con un enorme apoyo de la caverna mediática española.

Ahora se ha sabido que este partido que dicen venir a regenerar tiene comportamientos poco ejemplares también con sus propios trabajadores, a los que paga en negro, trabajadores que trabajaban por el partido mientras estaban cobrando el paro. Repito, algunos trabajadores de Ciudadanos eran trabajadores que cobraban en negro de los "regeneradores" neolerrouxistes y el subsidio de desempleo.

Albert Rivera, un cachorro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular durante tres años y pico, militó en el partido de la gaviota hasta tres meses antes de fundarse C 's, lo que él trató de negar. Hombre, que un cachorro de NNGG sea el elegido para dirigir un partido de nueva creación, sumado el hecho de que este partido se manifiesta el 12-O junto a la ultraderecha españolista más rancia y decir que son de izquierdas y antinacionalistas es tomar el pelo a la gente.

Rivera y sus Ciudadanos son un engaño mayúscula, un partido fundado por no se sabe bien quién, pero sospecho que C 's es un partido creado por los aparatos del Estado y financiado de forma oscura, como en su momento fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux, o los partidos blaveros valencianos.

16 de jul. 2013

LA DRETA ESPANYOLA HOMENATJA EL FRANQUISME

LA DRETA ESPANYOLA HOMENATJA EL FRANQUISME
 

Al Partit Popular se li veu el llautó franquista en cada gest que fa. Ja sabíem que el PP no condemna el franquisme, seria renegar de les seves arrels ideològiques, una ideologia que forma part del bagatge ideològic de la majoria dels dirigents del PP. Recentment la delegada del govern espanyol a Catalunya, la senyora Llanos de Luna va participar en un acte d’homenatge a la División Azul, i s’ha negat a donar explicacions davant del Parlament de Catalunya per aquest acte d’exaltació feixista.

 

FRANCO CONSIDERAT HEROI A ESPANYA: El Museu Militar de Toledo, segons la notícia, encara que m’han advertit que el nom és Museu de l’Exèrcit, fa una lloa a Franco, que és considerat en aquest museu un “heroi d’Espanya”. Amaiur va fer una bateria de preguntes al govern espanyol sobre la retolació que elogia el règim franquista. Segons el govern espanyol “els panells informatius dels museus públics es realitzen amb criteris museogràfics i historiogràfics”. En aquest museu es considera que la dictadura franquista era un govern, obvien que fos una dictadura feixista que va assolir el poder per la força, i segueix tractant el dictador de “Generalíssim”. En altres moments el PP s’ha oposat a retirar 400 estàtues i plaques adduint la despesa econòmica.

 

EL PP NO VOL QUE ES JUTGI EL FRANQUISME: El govern espanyol – Partit Popular - s’oposa a qualsevol intent de condemna al franquisme, sigui a Espanya, on s’han oposat a condemnar la dictadura franquista i els crims contra la Humanitat perpetrats, a netejar els carrers de simbologia feixista, encara hi ha a molts carrers del Regne d’Espanya que homenatgen personatges que haurien de ser considerats criminals de guerra, i també s’hi oposa el PP a investigar i jutjar els crims del franquisme. Les víctimes del franquisme han hagut de recórrer a la Justícia d’altres països, en concret de l’Argentina, i això succeeix perquè els tribunals espanyols van decidir que els crims de la dictadura franquista són ordinaris, que estan prescrits i que els responsables dels crims estan morts. Els crims de la dictadura franquista no tenen res d’ordinaris perquè van ser pensats pel règim amb el propòsit d’exterminar milers de persones, són crims contra la Humanitat, no prescriuen perquè els crims contra la Humanitat no prescriuen, i no tots els que van perpetrar aquests crims estan morts. Hem vist com criminals nazis nonagenaris eren detinguts després de moltes dècades, jutjats i condemnats, però això a Espanya és impossible perquè el partit que governa Espanya és hereu del règim franquista i la Justícia espanyola no va ser mai depurada dels jutges franquistes. El franquisme encara governant a Espanya encara ha causat una última víctima, el jutge que instruïa la causa contra els crims del franquisme.

 

FATXES ESPANYOLS VOLEN CELEBRAR EL 18J A OLOT: L’organització feixista espanyola Acción Juvenil Española ha convocat un acte d’homenatge al “Glorioso Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936” amb el que volen celebrar el cop d’Estat feixista. Aquest acte d’homenatge està previst que se celebri a Olot. Aquest homenatge inclou una missa catòlica, faltaria més, una ofrena floral als caiguts, un dinar de germanor, etc. Entre les personalitats que tenen prevista la seva assistència hi ha Agustín Castejón Roy, exgovernador civil de Tarragona. De moment, sembla que els fatxes hauran de portar el dinar a la carmanyola perquè el restaurant on estava previst el dinar ha decidit assenyadament anul·lar la reserva. Segurament la gerència del restaurant olotí s’han adonat que era molt més car desinfectar el local de la ferum de fatxa espanyolista que perdre clientela indesitjable que està de pas com aquesta. Voldria saber a quina autoritat correspon autoritzar aquests actes, suposo que depèn de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, en mans de (la Virreina imperial) Llanos de Luna, però crec que la Conselleria d’Interior hauria d’haver prohibit un acte d’exaltació feixista espanyola a Catalunya i així evitar possibles incidents.

 

 

 

 

 

 

LA DERECHA ESPAÑOLA HOMENAJEA AL FRANQUISMO
 
 
 

 

Al PP se le ve el plumero franquista en cada gesto que hace. Ya sabíamos que el PP no condena el franquismo, sería renegar de sus raíces ideológicas, una ideología que forma parte del bagaje ideológico de la mayoría de los dirigentes del PP. Recientemente la delegada del gobierno español en Catalunya, la señora Llanos de Luna participó en un acto de homenaje a la División Azul, y se negó a dar explicaciones ante el Parlamento de Catalunya para este acto de exaltación fascista.

 

FRANCO CONSIDERADO HÉROE EN ESPAÑA: El Museo Militar de Toledo, según la noticia, aunque me han advertido que el nombre es Museo del Ejército, hace una loa a Franco, que es considerado en este museo un "héroe de España". Amaiur hizo una batería de preguntas al gobierno español sobre la rotulación que elogia el régimen franquista. Según el gobierno español "los paneles informativos de los museos públicos se realizan con criterios museográficos y historiográficos". En este museo se considera que la dictadura franquista era un gobierno, obvian que fuera una dictadura fascista que alcanzó el poder por la fuerza, y sigue tratando el dictador de "Generalísimo". En otros momentos el PP se ha opuesto a retirar 400 estatuas y placas aduciendo el gasto económico.

 

EL PP NO QUIERE QUE SE JUZGUE EL FRANQUISMO: El gobierno español - PP - se opone a cualquier intento de condena al franquismo, sea en España, donde se han opuesto a condenar la dictadura franquista y los crímenes contra la Humanidad perpetrados, a limpiar las calles de simbología fascista, todavía hay en muchas calles del Reino de España que homenajean personajes que deberían ser considerados criminales de guerra, y también se opone el PP a investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Las víctimas del franquismo han tenido que recurrir a la Justicia de otros países, en concreto de la Argentina, y esto sucede porque los tribunales españoles decidieron que los crímenes de la dictadura franquista son ordinarios, que están prescritos y que los responsables de los crímenes están muertos. Los crímenes de la dictadura franquista no tienen nada de ordinarios porque fueron pensados ​​por el régimen con el propósito de exterminar miles de personas, son crímenes contra la Humanidad, no prescriben porque los crímenes contra la Humanidad no prescriben, y no todos los que perpetraron estos crímenes están muertos. Hemos visto como criminales nazis nonagenarios eran detenidos después de muchas décadas de impunidad, juzgados y condenados, pero eso en España es imposible porque el partido que gobierna España es heredero del régimen franquista y la Justicia española no fue nunca depurada de los jueces franquistas. El franquismo aún gobernando en España todavía ha causado una última víctima, el juez que instruía la causa contra los crímenes del franquismo.

 

FACHAS ESPAÑOLES QUIEREN CELEBRAR 18J EN OLOT: La organización fascista española Acción Juvenil Española ha convocado un acto de homenaje al "Glorioso Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936" con el que quieren celebrar el golpe de Estado fascista. Este acto de homenaje está previsto que se celebre en Olot. Este homenaje incluye una misa católica, faltaría más, una ofrenda floral a los caídos, una comida, etc. Entre las personalidades que tienen prevista su asistencia ha Agustín Castejón Roy, ex gobernador civil de Tarragona. De momento, parece que los fachas deberán llevar la comida en la fiambrera porque el restaurante donde estaba previsto el almuerzo ha decidido sensatamente anular la reserva. Seguramente la gerencia del restaurante olotino se ha dado cuenta de que era mucho más caro desinfectar el local de la peste de facha españolista que perder clientela indeseable que está de paso como ésta. Quisiera saber a qué autoridad corresponde autorizar estos actos, supongo que depende de la Delegación del Gobierno en Catalunya, en manos de (la Virreina imperial) Llanos de Luna, pero creo que la Consejería de Interior debería haber prohibido un acto de exaltación fascista española en Catalunya y así evitar posibles incidentes.

15 de jul. 2013

EL SOGRE FALANGISTA DE RUÍZ GALLARDÓN ENYORA ELS PAQUITOS EQÜESTRES

EL SOGRE FALANGISTA DE RUÍZ GALLARDÓN ENYORA ELS PAQUITOS EQÜESTRES

 

EL PERSONATGE: José Utrera Molina, falangista de 87 anys va ser ministre de la vivenda (juliol de 1973 a desembre de 1973) i ministre secretari general del Moviment durant el franquisme (1974-1975), i sogre d’Alberto Ruíz Gallardón, actual ministre de Justícia del govern de Rajoy.

 

LA NOTÍCIA: Utrera Molina demana amb molta insistència que el Govern espanyol derogui la Llei de la Memòria Històrica sense èxit, i lamenta que el Govern del qual és membre el seu gendre, Alberto Ruíz Gallardón, “no hagi fet el més mínim” per derogar la “infame prostitució històrica sense precedents”. L’ancià feixista creu que fins que la “infame”, segons ell, Llei de la Memòria Històrica no sigui derogada els espanyols “no podrem viure en plena reconciliació mentre aquesta llei estigui en vigor, ja que criminalitza els que un dia van ser vencedors i menysprea als vençuts amb la pudor sectari i manipulador que impregna tot el seu text”. Home, siguem seriosos, és que els vencedors van ser un criminals que mereixerien ser jutjats per crims contra la Humanitat, i no ho han estat perquè els vencedors de la guerra civil i hereus ideològics del règim franquista continuen remenant les cireres, i l’Estat espanyol continua controlat pels franquistes. L’ancià exministre franquista demana “des de la talaia que ofereix la meva avançada edat i encara conscient de la meva insignificança, demano al Govern que derogui d'una vegada i per sempre la llei de la memòria històrica, una norma legal que ressuscita i encoratja els vells odis oblidats i ens posa altre cop a la vora de les trinxeres, quan la memòria d'uns llangueix i la d'altres s'alimenta de fantasies inacceptables plenes de rancúnia i d'odi”. La Llei de Memòria Històrica ha estat una llei que va donar moltes esperances a les famílies de les víctimes de la dictadura feixista de la que el senyor Utrera Molina va ser ministre però el govern socialista la va aigualir per incloure el suport del PP convertint-la en una declaració de bones intencions buida de contingut, i l’infern és ple de bones intencions. Si la LMH neguiteja aquest vell feixista el problema és seu.

Ni el Govern espanyol ni la Justícia espanyola faran mai Justícia a les víctimes del franquisme perquè el Govern i la Justícia continuen en mans dels franquistes. Utrera Molina demana que tornin a posar-se els Paquitos eqüestres retirats de la via pública, l’ancià falangista els enyora.

Utrera Molina demana que “deixem els morts que reposin en pau. Deixeu de macular dels esquelets. Deixeu que les hores maleïdes d'una Espanya dramàticament escindida s'esborrin ràpidament. Que destaquin per igual els fets històrics de les dues Espanyes, que tornin al seu cavalcadura les velles estàtues, alhora que es respectin les aixecades recentment en record i homenatge a aquells que, amb raó o sense, van oferir el millor de les seves vides per l'Espanya en què creien”. I si comencen permetent que les restes dels morts assassinats pels feixistes siguin tornats a les seves famílies? Aquest exministre d’una dictadura criminal pretén que els crims de la dictadura i els criminals del bàndol feixista restin impunes, i per accentuar aquesta impunitat criminal del règim on ell va ser ministre pretén que retornin als carrers tota la simbologia feixista, aquella que va ser retirada, per què encara queden moltes places i carrers a Espanya honrant criminals feixistes.

 

 

 

 

 

 

 

EL SUEGRO FALANGISTA DE RUIZ GALLARDÓN AÑORA LOS PAQUITOS ECUESTRES
 
 
 
 
EL PERSONAJE: José Utrera Molina, falangista de 87 años fue ministro de la vivienda (julio de 1973 a diciembre de 1973) y ministro secretario general del Movimiento durante el franquismo (1974-1975), y suegro de Alberto Ruíz Gallardón, actual ministro de Justicia del gobierno de Rajoy.
 
LA NOTICIA: Utrera Molina pide con mucha insistencia que el Gobierno derogue la Ley de la Memoria Histórica sin éxito, y lamenta que el Gobierno del que es miembro su yerno, Alberto Ruíz Gallardón, "no haya hecho lo más mínimo" para derogar la "infame prostitución histórica sin precedentes". El anciano fascista cree que hasta que la "infame", según él, Ley de la Memoria Histórica sea derogada los españoles "no podremos vivir en plena reconciliación mientras esta ley esté en vigor, ya que criminaliza a los que un día fueron vencedores y desprecia a los vencidos con el hedor sectario y manipulador que impregna todo su texto". Hombre, seamos serios, es que los vencedores fueron un criminales que merecerían ser juzgados por crímenes contra la Humanidad, y no lo han sido porque los vencedores de la guerra civil y herederos ideológicos del régimen franquista siguen moviendo los hilos, y el Estado español continúa controlado por los franquistas. El anciano ex ministro franquista pide "desde la atalaya que ofrece mi avanzada edad y aún consciente de mi insignificancia, pido al Gobierno que derogue de una vez y para siempre la ley de la memoria histórica, una norma legal que resucita y alienta los viejos odios olvidados y nos pone otra vez al borde de las trincheras, cuando la memoria de unos languidece y la de otros alimenta de fantasías inaceptables llenas de rencor y de odio". La Ley de Memoria Histórica ha sido una ley que dio muchas esperanzas a las familias de las víctimas de la dictadura fascista de la que el señor Utrera Molina fue ministro pero el gobierno socialista la aguó para incluir el apoyo del PP convirtiéndola en una declaración de buenas intenciones vacía de contenido, y el infierno está lleno de buenas intenciones. Si la LMH inquieta este viejo fascista el problema es suyo.
Ni el Gobierno ni la Justicia española harán nunca Justicia a las víctimas del franquismo porqué el Gobierno y la Justicia continúan en manos de los franquistas. Utrera Molina pide que vuelvan a ponerse los Paquitos ecuestres retirados de la vía pública, el anciano falangista los añora.
Utrera Molina pide que "dejemos los muertos que reposen en paz. Dejar de macular de los esqueletos. Deje que las horas malditas de una España dramáticamente escindida borren rápidamente. Que destaquen por igual los hechos históricos de las dos Españas, que regresen a su cabalgadura las viejas estatuas, a la vez que se respeten las levantadas recientemente en recuerdo y homenaje a aquellos que, con o sin razón, ofrecieron lo mejor de sus vidas para la España en que creían". ¿Y si empiezan permitiendo que los restos de los muertos asesinados por los fascistas sean devueltos a sus familias? Este ex ministro de una dictadura criminal pretende que los crímenes de la dictadura y los criminales del bando fascista queden impunes, y para acentuar esta impunidad criminal del régimen donde él fue ministro pretende que retornen a las calles toda la simbología fascista, aquella que fue retirada, porqué aún quedan muchas placas y calles en España honrando criminales fascistas.

COLPISTES AMB TOGA, TRICORNI I GORRA DE PLAT

COLPISTES AMB TOGA, TRICORNI I GORRA DE PLAT


 

La declaració de sobirania suspesa pel Tribunal Constitucional
 

 

El Ple del Tribunal Constitucional espanyol, o Tribunal de Confiança del Partit Popular, ha decidit per unanimitat mantenir la suspensió de la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. El Govern espanyol va presentar un recurs, les conseqüències del qual són què la Declaració queda en suspensió durant cinc mesos. La presentació del recurs demostra que si que el PP assumeix que la Declaració si que té validesa jurídica en contra del que els mateixos dirigents del PP deien. Els magistrats de confiança del PP, perdó, volia dir, els magistrats del Tribunal Constitucional espanyol justifiquen la suspensió de la Declaració de Sobirania amb l’argument que la Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya són qüestions “d’una gran rellevància constitucional”. De fet, el que fan es suspendre la Declaració de Sobirania per donar-se més temps a si mateixos per poder decidir si la deroguen. El Tribunal Constitucional va trigar quatre anys a prendre una decisió sobre l’Estatut, i la decisió que van prendre és la que ens ha portat a la situació actual, crec que no se n’adonen que aquella sentència de l’Estatut va ser la que va posar en marxa el procés cap a la independència. Ens van deixar clar que els catalans no podem seguir sent catalans a Espanya, i ara no accepten que vulguem independitzar-nos per poder seguir sent catalans.
 

 

Una associació de la Guàrdia Civil recorda al jutge Santiago Vidal que a Espanya existeixen les penes de sedició
 

 

Primer cal saber que és la SEDICIÓ:

Sedició: (sedición (es), sedition (en)). Delicte consistent en l’alçament públic i tumultuari per obtenir o impedir per la força o fora de les vies legals, la promulgació o l’execució d’una llei, la celebració d’eleccions, l’exercici de les seves funcions a un funcionari públic, una autoritat o una corporació oficial, o atacar la persona o els béns d’una autoritat o les persones o els béns d’una col•lectivitat.

L’Associació Espanyola de Guàrdia Civils ha denunciat el jutge Santiago Vidal a la direcció de la Guàrdia Civil i al Consell General del Poder Judicial per haver declarat que si el govern espanyol enviés la Guàrdia Civil a retirar les urnes d’una consulta organitzada unilateralment pel Govern Català “els Mossos (d’Esquadra) i molts ciutadans els plantaríem cara”. Aquesta associació de la Guàrdia Civil afirma que “'no s'haurien de permetre amb tanta lleugeresa manifestacions en què es justifiquin accions de dubtosa legalitat o directament il·legals, com ara oposar-se als mandats de les forces i cossos de seguretat de l'estat, pretenent fer comprendre que l'acció es duria a terme d'aquesta manera perquè s'adiu amb uns principis ètics que, això no obstant, ometen l'existència de l'ordre públic perquè amb la seva actitud donen ales a la insubmissió”. Quina democràcia és aquesta on el Tribunal Constitucional està pel damunt del Parlament de Catalunya escollit pels ciutadans de Catalunya, l’exèrcit espanyol amenaça el nostre govern, la Guàrdia Civil s’atribueix el dret a passar pel damunt del poble de Catalunya i endur-se les urnes sota el braç? No, no és cap democràcia, Espanya no és cap democràcia. Aquesta associació de la Guàrdia Civil està dient que introduir un paper dins d’una urna és un delicte de sedició. Doncs, no és això el que diu el diccionari que és la sedició, però si que ho és que persones armades irrompin mentre s’està exercint un dret democràtic com és el del vot, i ho és qualsevol acció que suposi el derrocament d’autoritats electes. S’han tornat bojos aquests espanyolistes? Mig centenar de cops d’Estat, l’últim del qual el va perpetrar la Guàrdia Civil, i l’assassinat del President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, i aquesta gent segueixen amenaçant amb actuar com sempre. Aquesta associació de la Guàrdia Civil diu que l’article 472 del codi penal diu que és delicte de rebel•lió si una força armada desobeeix al Govern espanyol, però caldria recordar que l’obligació dels Mossos d’Esquadra és defensar els ciutadans de Catalunya i les seves autoritats electes de qualsevol amenaça, i això vol dir que si la Guàrdia Civil entrés al Palau de la Generalitat per arrestar o assassinar el President de la Generalitat els Mossos haurien de neutralitzar aquesta força armada hostil.
 

 

Catalunya és “terra naturalment espanyola” segons els militars espanyols
 

 

El coronel de l’exèrcit espanyol Luís Castuera, director de l’Acadèmia de Suboficials de Talarn durant el lliurament de despatxos als suboficials de la 38ena. Promoció s’ha referit a Catalunya com “en aquestes terres tan profundament catalanes i, per tant, tan naturalment espanyoles...”. A aquest acte han assistit la vicepresidenta del Govern català, Joana Ortega (CiU), l'alcalde de Talarn, Lluís Oliva (ERC), la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna (PP), i la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho. Personalment crec que l’alcalde de Talarn i la vicepresidenta del Govern català no haurien d’haver assistit, cap membre del govern català o dirigent de partit català, en aquest cas l’alcalde de Talarn, haurien de participar en aquests actes d’una organització estrangera. A Sánchez Camacho i Llanos de Luna ja els agraden aquests actes amb molta estanquera i esperit espanyol. Que un militar espanyol, amb totes les barbaritats que han fet els militars espanyols a Catalunya, faci declaracions sobre Catalunya fa feredat.

 

 

 

 

 

 

 

GOLPISTAS CON TOGA, TRICORNIO Y GORRA DE PLATO
 

 

La declaración de soberanía suspendida por el Tribunal Constitucional
 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional español, o Tribunal de Confianza del Partido Popular, ha decidido por unanimidad mantener la suspensión de la Declaración deSoberanía aprobada por Parlamento de Catalunya el 23 de enero de 2013. El Gobierno español presentó un recurso, las consecuencias son que la Declaración queda en suspensión durante cinco meses. La presentación del recurso demuestra que si el PP asume que la Declaración si que tiene validez jurídica en contra de lo que los propios dirigentes del PP decían. Los magistrados de confianza del PP, perdón, quería decir, los magistrados del Tribunal Constitucional español justifican la suspensión de la Declaración de Soberanía con el argumento de que la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir del pueblo de Catalunya son cuestiones "de una gran relevancia constitucional". De hecho, lo que hacen es suspender la Declaración de Soberanía para darse más tiempo a sí mismos para poder decidir si la derogan. El TC tardó cuatro años en tomar una decisión sobre el Estatuto, y la decisión que tomaron es la que nos ha llevado a la situación actual, creo que no se dan cuenta que aquella sentencia del Estatut fue la que puso en marcha el proceso hacia la independencia. Nos dejaron claro que los catalanes no podemos seguir siendo catalanes en España, y ahora no aceptan que queramos independizarnos para poder seguir siendo catalanes.
 

 

Una asociación de la Guardia Civil recuerda al juez Santiago Vidal que en España existen las penas de sedición
 

 

Primero hay que saber que es la sedición:

Sedición: (sedición (s), sedition (en)). Delito consistente en el levantamiento público y tumultuario para obtener o impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la promulgación o la ejecución de una ley, la celebración de elecciones, el ejercicio de sus funciones a un funcionario público, una autoridad o una corporación oficial, o atacar a la persona o los bienes de una autoridad o las personas o los bienes de una colectividad.
 

La Asociación Española de Guardia Civiles ha denunciado el juez Santiago Vidal en la dirección de la Guardia Civil y al Consejo General del Poder Judicial por haber declarado que si el gobierno español enviara la Guardia Civil a retirar las urnas de una consulta organizada unilateralmente por Gobierno Catalán "los Mossos (de Escuadra) y muchos ciudadanos los plantaríamos cara". Esta asociación de la Guardia Civil afirma que "no se deberían permitir con tanta ligereza manifestaciones en que se justifiquen acciones de dudosa legalidad o directamente ilegales, como oponerse a los mandatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, pretendiendo hacer comprender que la acción se llevaría a cabo de esta manera porque concuerda con unos principios éticos que, no obstante, omiten la existencia del orden público para que con su actitud dan alas a la insumisión". ¿Qué democracia es ésta donde el Tribunal Constitucional está por encima del Parlamento de Catalunya elegido por los ciudadanos de Catalunya, el ejército español amenaza nuestro gobierno, la Guardia Civil se atribuye el derecho a pasar por encima del pueblo de Catalunya y llevarse las urnas bajo el brazo? No, no es ninguna democracia, España no es ninguna democracia. Esta asociación de la Guardia Civil está diciendo que introducir un papel dentro de una urna es un delito de sedición. Pues, no es eso no es lo que dice el diccionario que es la sedición, pero sí lo es que personas armadas irrumpan mientras se está ejerciendo un derecho democrático como es el del voto, y lo es cualquier acción que suponga el derribo de autoridades electos. ¿Se han vuelto locos estos españolistas? Medio centenar de golpes de Estado, el último que lo perpetró la Guardia Civil, y el asesinato del Presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, y esta gente siguen amenazando con actuar como siempre. Esta asociación de la Guardia Civil dice que el artículo 472 del código penal dice que es delito de rebelión si una fuerza armada desobedece al Gobierno español, pero habría que recordar que la obligación de los Mossos es defender a los ciudadanos de Catalunya y sus autoridades electas de cualquier amenaza, y esto quiere decir que si la Guardia Civil entrara en el Palau de la Generalitat para arrestar o asesinar al Presidente de la Generalitat los Mossos deberían neutralizar esta fuerza armada hostil.
 

 

Catalunya es "tierra naturalmente española" según los militares españoles
 

 

El coronel del ejército español Luís Castuera, director de la Academia de Suboficiales de Talarn durante la entrega de despachos a los suboficiales de la 38ena. Promoción se ha referido a Catalunya como "en estas tierras tan profundamente catalanas y, por tanto, tan naturalmente españolas ...". A este acto han asistido la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega (CiU), alcalde de Talarn, Lluís Oliva (ERC), la delegada del gobierno español, María de los Llanos de Luna (PP), y la presidenta del PPC , Alicia Sánchez-Camacho. Personalmente creo que el alcalde de Talarn y la vicepresidenta del Gobierno catalán no deberían haber asistido, ningún miembro del gobierno catalán o dirigente de partido catalán, en este caso el alcalde de Talarn, deberían participar en estos actos de una organización extranjera. A Sánchez Camacho y Llanos de Luna ya les gustan estos actos con mucha estanquera y espíritu español. Que un militar español, con todas las barbaridades que han hecho los militares españoles en Catalunya, haga declaraciones sobre Catalunya da miedo.

6 de jul. 2013

Alejo, el colpista, no vol que votem


Alejo, el colpista, no vol que votem

 

Qui encara cregui que el PP és un partit democràtic després d’Alicia Sánchez Camacho dient que té un fiscal de confiança que l’informa dels assumptes tèrbols de CiU és que o és molt ingenu o té el mateix concepte de democràcia que Ahmadinejad.

Alejo Vidal-Quadras, dirigent del PP, eurodiputat i, encara incomprensiblement, vicepresident del Parlament Europeu, habitual de tertúlies cavernàries, i colpista de taverna a estones lliures, ja havia amenaçat altres cops amb l’enviament de la guàrdia civil per a detenir el president de la Generalitat. El més greu és que aquest senyor és, per naixement, català, però ell se sent profundament espanyol i anticatalà.

Vidal-Quadras considera que el referèndum per la independència és un acte criminal i creu que la policia ha de retirar les urnes dels col·legis electorals. I declara a Press Association que si “el govern nacionalista de Catalunya insisteix a fer el referèndum, el govern central, d'acord amb la llei i la sentència d'un tribunal, la pararà físicament” emparant-se en la sentència del Tribunal Constitucional, també conegut con Tribunal de Confiança del Partit Popular.

Crec que quan se celebri la consulta s’haurà de fer demanant la presència d’organitzacions internacionals que supervisin tot el procés i organitzar un servei de seguretat que impedeixi que el PP i els seus sicaris puguin impedir el referèndum o consulta, o puguin cometre un frau.

Vidal-Quadras també demana que l’Estat, si l’Estat que ens roba, diguem les coses sense embuts, cada any 16000 milions d’euros, deixi que la Generalitat faci fallida i la intervingui.

I vergonyosament la UE manté aquest colpista ultradretà en el càrrec de vicepresident del Parlament Europeu. Insisteixo en aquest punt, és una vergonya que el Parlament Europeu, que és en teoria el temple de la democràcia europea, tingui de vicepresident un individu que demana tancar el Parlament democràtic de Catalunya i empresonar els representants electes del poble de Catalunya.

Crec que Alejo Vidal-Quadras volia ser president de la Generalitat, ha estat el seu trauma personal no aconseguir-ho democràticament - que dolents que som els catalans, oi, Alejo? que no volem un feixista espanyol com tu al capdavant de la nostra institució de govern més important - i com que no va poder ser-ho quan estava al capdavant del PP a Catalunya, ara vol aconseguir-ho amb l’ajut de l’exèrcit espanyol, o més modestament la Guàrdia Civil.

 


 


 

 

Alejo, el golpista, no quiere que votemos

 

Quien aún crea que el PP es un partido democrático después de Alicia Sánchez Camacho diciendo que tiene un fiscal de confianza que le informa de los asuntos turbios de CiU es que o es muy ingenuo o tiene el mismo concepto de democracia que Ahmadineyad.

Alejo Vidal-Quadras, dirigente del PP, eurodiputado y, aún incomprensiblemente, vicepresidente del Parlamento Europeo, habitual de tertulias cavernarias, y golpista de taberna a ratos libres, ya había amenazado otras veces con el envío de la guardia civil para detener el presidente de la Generalitat. Lo más grave es que este señor es, por nacimiento, catalán, pero él se siente profundamente español y anticatalán.

Vidal-Quadras considera que el referéndum por la independencia es un acto criminal y cree que la policía debe retirar las urnas de los colegios electorales. Y declara a Press Association que si "el gobierno nacionalista de Catalunya insiste en hacer el referéndum, el gobierno central, de acuerdo con la ley y la sentencia de un tribunal, la parará físicamente" amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional , también conocido cono Tribunal de Confianza del Partido Popular.

Creo que cuando se celebre la consulta deberá hacerse pidiendo la presencia de organizaciones internacionales que supervisen todo el proceso y organizar un servicio de seguridad que impida que el PP y sus sicarios puedan impedir el referéndum o consulta, o puedan cometer un fraude.

Vidal-Quadras también pide que el Estado, si el Estado que nos roba, digamos las cosas sin rodeos, cada año 16000 millones de euros, deje que la Generalitat quiebre y la intervenga.

Y vergonzosamente la UE mantiene este golpista ultraderechista en el cargo de vicepresidente del Parlamento Europeo. Insisto en este punto, es una vergüenza que el Parlamento Europeo, que es en teoría el templo de la democracia europea, tenga de vicepresidente un individuo que pide cerrar el Parlamento democrático de Catalunya y encarcelar a los representantes electos del pueblo de Catalunya.

Creo que Alejo Vidal-Quadras quería ser presidente de la Generalitat, ha sido su trauma personal no conseguirlo democráticamente - que malos que somos los catalanes, ¿verdad, Alejo?, que no queremos un fascista español como tú al frente de nuestra institución de gobierno más importante - y como no pudo serlo cuando estaba al frente del PP en Catalunya, ahora quiere lograrlo con la ayuda del ejército español, o más modestamente la Guardia Civil.

3 de jul. 2013

Hermann (Mons)Tertsch compara Dyango amb Hitler

Hermann (Mons)Tertsch compara Dyango amb Hitler 

Hermann Tertsch, periodista espanyol, columnista de l’ABC, tertulià cavernari i fill d’un oficial de les SA continua desvariejant i escopint la seva bilis contra els catalans. Puc entendre que en Hermann (Mons)Tertsch, tan espanyol(ista) com és, pugui no agradar-li la possibilitat que el que ell creu que és una “regió d’Espanya” s’independitzi de la seva estimada Espanya, però hauria de pensar que dient les bestieses que diu dels catalans el més lògic és que ens vulguem allunyar d’ell i de la seva Espanya. Algú dirà que l’opinió que expressa Tertsch no és la majoritària a Espanya, haig de dir que els que opinen diferent de Tertsch potser existeixen però estan molt calladets, i mentre no parlin consideraré que si, que l’opinió de Tertsch és la majoritària, i en aquestes circumstàncies crec que hauríem de deixar de perdre el temps provant de negociar amb Espanya, negociacions que no porten enlloc, i que només ens perjudiquen.

Fa poques setmanes Tertsch va defensar l’afusellament del president Companys, assassinat per gent que tenia les mateixes idees que el pare de Tertsch. Em nego a acceptar que el fill d’un nazi que defensa l’assassinat del president del meu país tingui la poca vergonya d’acusar-nos de nazis als que volem que el nostre país, Catalunya, s’independitzi d’un país, el govern del qual va ser responsable d’assassinar el nostre president i l’exèrcit del qual ha bombardejat les nostres ciutats.

A Hermann (Mons)Tertsch el concert per la llibertat de dissabte se li va quedar travessat, 90.000 persones van omplir el Camp Nou assistint a un macroconcert per reivindicar la independència de Catalunya va ser excessiu per a un periodista conegut per les seves idees ultraespanyolistes, ultradretanes i profundament anticatalanes i racistes: “Quan tens a 90.000 persones disposades a sacrificar un dissabte en un camp de futbol per escoltar Dyango i Peret, però sobretot a Ramoncín i Paco Ibáñez, estàs a prop ja de la fase de reclutament de comandos suïcides per a la conquesta de l'harem particular de verges en el Més Enllà”. És a dir, segons en Hermann Tertsch assistir un dissabte a un concert ens converteix en terroristes suïcides, aneu amb compte, no aneu al concert d’Springsteen o dels Rolling Stones (també coneguts com Ses Satàniques Majestats), al dia següent, segons en Hermann (Mons)Tertsch, us voldríeu autoimmolar a la plaça major. Tertsch no és home d’una sola bajanada, i deixa anar una altra bajanada: “Comprar aquest CD equival a afaitar les cames i el pit i posar-se uns quants parells de calçotets. Al Pakistan passa sovint. Però a Barcelona això té doble mèrit per les moltes temptacions que ens distreuen al Primer Món”. Anar a escoltar a Dyango i Peret és segons Tertsch el primer pas per convertir-nos en terroristes suïcides, el segon és comprar el CD del concert, si fa no fa, això és com afaitar-se les cames i el pit i posar-se uns quants parells de calçotets, com al Pakistan. El desvari etílic de Tertsch no té límits quan afirma que “ja va passar, encara que a alguns molesti que es recordi. Alemanya era una societat molt desenvolupada en el primer terç del segle XX. Es va tornar boja, en determinat moment, per la seva obsessió per si mateixa. I va començar a fer coses rares com la del Camp Nou”. Si, Alemanya era una societat molt civilitzada, però no va ser un concert el que va fer-los arribar a l’extrem d’assassinar milions de persones sinó el discurs carregar d’odi, rancúnia i mentides d’un boig, i discursos d’aquesta mena són els que fan a Espanya alguns columnistes i tertulians espanyolistes que des de les seves columnes i des dels micròfons de les tertúlies escupen un odi contra tot el que és català, i un d’aquests tertulians i columnistes és Hermann Tertsch. En el seu desvari etílic carregat d’odi contra Catalunya es refereix als independentistes com “els fanatitzats 'gihadistes' de Junqueras acabin convençuts que estem al Pakistan”. Jo sóc independentista, Hermann, i estic convençut que estic a Catalunya, que vull que el meu país s’independitzi d’Espanya, i que estic fart que tu, i altres com tu, cada dia escopiu el vostre odi i rancúnia sobre el meu país, nosaltres no som nazis ni gihadistes, però tu, Hermann Tertsch si que parles com un nazi, no debades ets fill d’un nazi. Tertsch afirma que “l'agressivitat contra tot discrepant per part del ultranacionalisme deixa endevinar la inevitable deriva totalitària d'una Catalunya independent". Això ho diu un individu que com altres nacionalistes espanyols defensa l’enviament de l’exèrcit a Catalunya i la detenció i afusellament del president Mas, com va defensar Tertsch mentre recordava l’afusellament de Companys. Mentre aquí parlem de votar per decidir el nostre futur, els que volen segrestar les urnes, afusellar el president i aplicar el nou codi penal militar a Catalunya diuen que a Catalunya es viu una deriva totalitària, però no, els totalitaris, els feixistes, els nazis, els colpistes són ells, són Tertsch i Vidal-Quadras. I acaba Tertsch dient “Espanya ha d'aclarir a tots, fins al més equivocat, que això no passarà mai”. No t’ho pensis, Hermann, això passarà aviat, i si Espanya quedarà en evidència si realitza un acte de força contra el procés independentista català.

 

 

 

 

 

 

 

Hermann (Mons)Tertsch compara Dyango con Hitler
 

 
 
 

Hermann Tertsch, periodista español, columnista de ABC, tertuliano cavernario e hijo de un oficial de las SA continúa desvariando y escupiendo su bilis contra los catalanes. Puedo entender que a Hermann (Mons)Tertsch, tan español(ista) como es, pueda no gustarle la posibilidad de que lo que él cree que es una "región de España" se independice de su amada España, pero debería pensar que diciendo las tonterías que dice de los catalanes lo lógico es que nos queramos alejar de él y de su España. Alguien dirá que la opinión que expresa Tertsch no es la mayoritaria en España, debo decir que los que opinan diferente de Tertsch quizás existen pero están muy calladitos, y mientras no hablen consideraré que si, que la opinión de Tertsch es la mayoritaria, y en estas circunstancias creo que deberíamos dejar de perder el tiempo tratando de negociar con España, negociaciones que no llevan a ninguna parte, y que sólo nos perjudican.

Hace pocas semanas Tertsch defendió el fusilamiento del presidente Companys, asesinado por gente que tenía las mismas ideas que el padre de Tertsch. Me niego a aceptar que el hijo de un nazi que defiende el asesinato del presidente de mi país tenga la poca vergüenza de acusarnos de nazis a los que queremos que nuestro país, Catalunya, se independice de un país, cuyo gobierno fue responsable de asesinar a nuestro presidente y el ejército del cual ha bombardeado nuestras ciudades.

A Hermann (Mons)Tertsch el concierto por la libertad del sábado se le quedó atravesado, 90.000 personas llenaron el Camp Nou asistiendo a un macroconcierto para reivindicar la independencia de Catalunya fue excesivo para un periodista conocido por sus ideas ultraespañolistas, ultraderechistas y profundamente anticatalanas y racistas: "Cuando tienes a 90.000 personas dispuestas a sacrificar un sábado en un campo de fútbol para escuchar Dyango y Peret, pero sobre todo a Ramoncín y Paco Ibáñez, estás cerca ya de la fase de reclutamiento de comandos suicidas para a la conquista del harén particular de vírgenes en el Más Allá". Es decir, según en Hermann Tertsch asistir un sábado a un concierto nos convierte en terroristas suicidas, tened cuidado, no vayáis al concierto de Springsteen o los Rolling Stones (también conocidos como Sus Satánicas Majestades), al día siguiente, según en Hermann (Mons) Tertsch, os gustaría autoinmolaros en la plaza mayor. Tertsch no es hombre de una sola tontería, y suelta otra tontería: "Comprar este CD equivale a afeitar las piernas y el pecho y ponerse unos cuantos pares de calzoncillos. En Pakistán pasa a menudo. Pero en Barcelona eso tiene doble mérito por las muchas tentaciones que nos distraen al Primer Mundo". Ir a escuchar a Dyango y Peret es según Tertsch el primer paso para convertirnos en terroristas suicidas, el segundo es comprar el CD del concierto, más o menos, esto es como afeitarse las piernas y el pecho y ponerse unos cuantos pares de calzoncillos, como en Pakistán. El desvarío etílico de Tertsch no tiene límites cuando afirma que "ya pasó, aunque a algunos moleste que se recuerde. Alemania era una sociedad muy desarrollada en el primer tercio del siglo XX. Se volvió loca, en determinado momento, por su obsesión por sí misma. Y comenzó a hacer cosas raras como la del Camp Nou". Si, Alemania era una sociedad muy civilizada, pero no fue un concierto el que hizo llegar al extremo de asesinar millones de personas sino el discurso cargado de odio, rencor y mentiras de un loco, y discursos de este tipo son los que hacen en España algunos columnistas y tertulianos españolistas que desde sus columnas y desde los micrófonos de las tertulias escupen un odio contra todo lo que es catalán, y uno de esos tertulianos y columnistas es Hermann Tertsch. En su desvarío etílico cargado de odio contra Catalunya se refiere a los independentistas como "los fanatizados 'yihadistas' de Junqueras acaben convencidos de que estamos en Pakistán". Yo soy independentista, Hermann, y estoy convencido de que estoy en Catalunya, que quiero que mi país se independice de España, y que estoy harto de que tú, y otros como tú, cada día escupáis vuestro odio y rencor sobre mi país, nosotros no somos nazis ni yihadistas, pero tú, Hermann Tertsch si que hablas como un nazi, no en vano eres hijo de un nazi. Tertsch afirma que "la agresividad contra todo discrepante por parte del ultranacionalismo deja adivinar la inevitable deriva totalitaria de una Catalunya independiente". Esto lo dice un individuo que como otros nacionalistas españoles defiende el envío del ejército en Catalunya y la detención y fusilamiento del presidente Mas, como defendió Tertsch mientras recordaba el fusilamiento de Companys. Mientras aquí hablamos de votar para decidir nuestro futuro, los que quieren secuestrar las urnas, fusilar el presidente y aplicar el nuevo código penal militar en Catalunya dicen que en Catalunya se vive una deriva totalitaria, pero no, los totalitarios, los fascistas, los nazis, los golpistas son ellos, son Tertsch y Vidal-Quadras. Y acaba Tertsch diciendo "España debe aclarar a todos, hasta el más equivocado, que esto nunca ocurrirá". No te lo pienses, Hermann, esto pasará pronto, y España quedará en evidencia si realiza un acto de fuerza contra el proceso independentista catalán.

2 de jul. 2013

No me’ls crec, unionistes, no me’ls crec

No me’ls crec, unionistes, no me’ls crec

 

Els tres partits unionistes han estat incapaços de crear un discurs convincent i creïble. El discurs del PP és el discurs de la por, és a dir, si ens independitzem ens passaran coses molt lletges, i per si de cas ells ja adverteixen que ens enviaran la Legión, la cabra de la Legión i la Guàrdia Civil, és a dir, ens amenacen amb la violència si ens independitzem, una violència que Catalunya ja ha patit massa cops “formant part de la “Una, Grande y Libre””. En Rivera amenaça amb el conflicte ètnic, pretén emular Karadzik, si ens independitzem ells promouran el conflicte ètnic. I el PSC continua parlant de la quimera federalista, ens diuen que ells volen proposar que Espanya es converteixi en un Estat federal que assumeixi una riquesa cultural i lingüística i el respecte entre els pobles d’Espanya, però en Navarro encara no ha trobat cap federalista a Espanya, ni al PSOE ni al PP.

A l’altra banda de la frontera, al Regne d’Espanya no estan interessats en arribar a cap acord, Espanya no negocia, no ha negociat mai, Espanya prova d’imposar els seus desitjos, i fracassa.

Ara, però, fins i tot en el cas que el govern espanyol decidís oferir un acord als catalans, crec que els catalans els hauríem de dir que es fiquin l’acord pel cul. La història ens demostra que no és possible cap acord amb el Regne d’Espanya, és un Estat governat per gent que no compleix els acords, i res em fa creure que sobtadament decidiran complir.

No me’ls crec a cap dels tres, no em crec el que em puguin prometre perquè són gent sense paraula, no em crec les seves mentides perquè ja n’han dit massa mentides i no em crec les seves amenaces perquè ja sé que no les poden dur a la pràctica.

Vostès, senyora Sánchez Camacho i senyors Rivera i Navarro, no han estat capaços de construir un argumentari en positiu per convèncer-nos que ens quedem a la seva Espanya, vostès tampoc poden prometre res en nom dels seus amos de l’Altiplà castellà pels quals vostès només són uns carallots útils que fan molt soroll, és a dir, són útils perquè fan soroll, però no poden prometre’ns res, els seus amos no complirien deixant-los a tots tres amb les vergonyes a l’aire.

Llavors, que poden fer vostès per aturar la independència de Catalunya? Res, vostès mai han pogut fer res, i els seus amos de l’Altiplà castellà ara ja tampoc.

I si el discurs dels unionistes que tenim a casa nostra són motiu més que sobrat per accelerar el procés cap a la independència, el discurs dels amos espanyols dels unionistes són un argument per no perdre més temps, no tenim res a negociar amb aquesta gent que ja ens han demostrat que volen fer amb Catalunya. Respecto que la senyora Cospedal se senti molt espanyola però espero que ella respecti que jo no me’n senti, no debades ella és castellana i jo sóc català. La diferència és que jo no pretenc imposar a la senyora Cospedal un sentiment i ella si que pretén imposar-nos no només una espanyolitat que ni volem, ni desitgem, sinó que també ens volen imposar el seu concepte d’espanyolitat. L’egoisme i la prepotència del nacionalisme espanyol, del qual el partit de la senyora Cospedal n’és una bona mostra. Cospedal diu “hi ha alguns que s’excusen en nacionalismes i en egoismes constantment per a no fer el que han de fer”. Alguns s’escuden en nacionalismes i egoismes, diu, ah, i després diu: “I jo us dic que Castella La Manxa, que és el cor d’Espanya, i els castellano-manxecs ens sentim profundament orgullosos de ser espanyols, de ser el cor d’Espanya”. Cospedal és Espanya, el cor d’Espanya, però els nacionalistes egoistes són els altres, els que no volem ser espanyols. També m’agradaria saber si segons Cospedal Castella La Manxa és el cor d’Espanya, quin òrgan d’Espanya som nosaltres?

 

 

 

 

 

 

No me los creo, unionistas, no me los creo

 

Los tres partidos unionistas han sido incapaces de crear un discurso convincente y creíble. El discurso del PP es el discurso del miedo, es decir, si nos independizamos nos pasarán cosas muy feas, y por si acaso ellos ya advierten que nos enviarán la Legión, la cabra de la Legión y la Guardia Civil, es decir, nos amenazan con la violencia si nos independizamos, una violencia que Catalunya ya ha sufrido demasiadas veces "formando parte de la" Una, Grande y Libre"”. Rivera amenaza con el conflicto étnico, pretende emular a Karadzik, si nos independizamos ellos promoverán el conflicto étnico. Y el PSC sigue hablando de la quimera federalista, nos dicen que ellos quieren proponer que España se convierta en un Estado federal que asuma una riqueza cultural y lingüística y el respeto entre los pueblos de España, pero Navarro todavía no ha encontrado ningún federalista en España, ni en el PSOE ni el PP.

Al otro lado de la frontera, en el Reino de España no están interesados ​​en llegar a un acuerdo, España no negocia, no ha negociado nunca, España prueba de imponer sus deseos, y fracasa.

Ahora, sin embargo, incluso en el caso de que el gobierno español decidiera ofrecer un acuerdo a los catalanes, creo que los catalanes deberíamos decir que se metan el acuerdo por el culo. La historia nos demuestra que no es posible ningún acuerdo con el Reino de España, es un Estado gobernado por gente que no cumple los acuerdos, y nada me hace creer que de pronto decidirán cumplir.

No me creo a ninguno de los tres, no me creo lo que me puedan prometer porque son gente sin palabra, no me creo sus mentiras porque ya han dicho demasiadas mentiras y no me creo sus amenazas porque ya sé que no las pueden llevar a la práctica.

Ustedes, señora Sánchez Camacho y señores Rivera y Navarro, no han sido capaces de construir un argumentario en positivo para convencernos de que nos quedemos en su España, ustedes tampoco pueden prometer nada en nombre de sus dueños de la Meseta castellana para los cuales ustedes sólo son unos tontos útiles que hacen mucho ruido, es decir, son útiles porque hacen ruido, pero no pueden prometernos nada, sus dueños no cumplirían dejándoles a los tres con las vergüenzas al aire.

Entonces, ¿que pueden hacer ustedes para detener la independencia de Catalunya? Nada, ustedes nunca han podido hacer nada, y sus dueños de la Meseta castellana ahora ya tampoco.

Respeto que la señora Cospedal se sienta muy española pero espero que ella respete que yo no me sienta, no en vano ella es española y yo soy catalán. La diferencia es que yo no pretendo imponer a la señora Cospedal un sentimiento y ella sí que pretende imponernos no sólo una españolidad que ni queremos, ni deseamos, sino que también nos quieren imponer su concepto de españolidad. El egoísmo y la prepotencia del nacionalismo español, del que el partido de la señora Cospedal es una buena muestra. Y si el discurso de los unionistas que tenemos en casa son motivo más que sobrado para acelerar el proceso hacia la independencia, el discurso de los dueños españoles de los unionistas son un argumento para no perder más tiempo, no tenemos nada que negociar con esta gente que ya nos han demostrado que quieren hacer con Catalunya .Cospedal dice "hay algunos que se excusan en nacionalismos y en egoísmos constantemente para no hacer lo que tienen que hacer". Algunos se escudan en nacionalismos y egoísmos, dice, ah, y luego dice: "Y yo os digo que Castilla La Mancha, que es el corazón de España, y los castellano-manchegos nos sentimos profundamente orgullosos de ser españoles, de ser el corazón de España". Cospedal es España, el corazón de España, pero los nacionalistas egoístas son los otros, los que no queremos ser españoles. También me gustaría saber si según Cospedal Castilla La Mancha es el corazón de España, ¿qué órgano de España somos nosotros?