31 de jul. 2009

Manuel Ruíz Rivas


Si una característica defineix als dirigents del Partit Popular aquesta és la de la barra. Diuen una cosa, fan la contrària i tracten de justificar-les totes dues al temps de fer jocs de mans per afegir-ne quantes coses calgui, tot sigui per fer soroll. En una persona normal, fins i tot en dirigents d'altres partits això seria una demostració d'incongruència, en el cas de la gent del PP és únicament que tenen la cara molt dura i molt poca vergonya. Costa trobar exemples que destaquin pel damunt dels altres ja que si considerem el cas Gürtel en que el mateix partit quan ensuma corrupció en casa aliena demana que s'encenguin les fogueres de la inquisició i quan són ells els que
tenen la corrupció a casa seva, i el cas Gürtel n'és un exemple propi d'una república bananera, no d'un país de la UE, diuen que les coses no són ben be així, que no és el que sembla, que és un contuberni premsa-resta de partits-jutges-policies, o que és tot plegat i a l'hora no és res d'això. Però el cas del finançament n'és un d'aquells exemples on el PP ha quedat retratat com una colla de desvergonyits. S'hi han oposat, han criticat que s'aprovi - això és legítim - però després han parat la ma tots els presidents autonòmics del PP i ho justifiquen amb allò que estan en contra però els diners són els diners. Manuel Ruíz Rivas, portaveu del PP gallec ha dit que "el nou finançament és un xantatge amb ajuda de còmplices que recolzen uns pressupostos i unes ministres infames", Aquestes declaracions en són un exemple, aquest home qualifica de xantatge el nou finançament mentre el seu govern agafa els diners. Em faig una idea de a qui es refereix el senyor Ruíz quan parla de l'ajut de còmplices, però si tant disconformes estaven amb el finançament sempre podien haver votat en contra i haver-se negat a agafar els diners. Aquí els únics que han tingut un comportament infame han sigut els dirigents del Partit Popular fent declaracions amb molt poca vergonya. En el moment en què han agafat els diners del finançament ells s'han convertit en els còmplices. Ja diuen que ningú és capaç d'ensumar la seva pròpia ferum i en el PP fan tanta mala olor que el nas fa anys que el tenen tapat.
-----
Si una característica define a los dirigentes del Partido Popular esta es la de la jeta. Dicen una cosa, hacen la contraria y tratan de justificarlas ambas al tiempo de hacer juegos de manos para añadir cuantas cosas sean necesarias, todo sea para hacer ruido. En una persona normal, incluso en dirigentes de otros partidos eso sería una demostración de incongruencia, en el caso de la gente del PP es únicamente que tienen la cara muy dura y muy poca vergüenza. Cuesta encontrar ejemplos que destaquen por el encima de los otros ya que si consideramos el caso Gürtel en que el mismo partido cuando olfatea corrupción en casa ajena pide que se enciendan las hogueras de la inquisición y cuando son ellos los que tienen la corrupción en su casa, y el caso Gürtel es un ejemplo propio de una república bananera, no de un país de la UE, dicen que las cosas no son exactamente así, que no es lo que parece, que es un contubernio prensa-resto de partidos-jueces-policías, o que es en resumidas cuentas y a la vez no es nada de eso. Pero el caso de la financiación es uno de aquellos ejemplos donde el PP ha quedado retratado como una grupo de desvergonzados. Se han opuesto, han criticado que se apruebe - eso es legítimo - pero después han puesto la mano todos los presidentes autonómicos del PP y lo justifican con que están en contra pero el dinero es el dinero. Manuel Ruíz Rivas, portavoz del PP gallego ha dicho que "la nueva financiación es un chantaje con ayuda de cómplices que apoyan unos presupuestos y unas ministras infames", Estas declaraciones son un ejemplo, este hombre califica de chantaje la nueva financiación mientras su gobierno coge el dinero. Me hago una idea de a quien se refiere el señor Ruíz cuando habla de la ayuda de cómplices, pero si tan disconformes estaban con la financiación siempre podían haber votado en contra y haberse negado a coger el dinero. Aquí los únicos que han tenido un comportamiento infame han sido los dirigentes del Partido Popular haciendo declaraciones con muy poca vergüenza. En el momento en que han cogido el dinero de la financiación ellos se han convertido en los cómplices. Ya dicen que nadie es capaz de olfatear su propia pestilencia y en el PP hacen tan mal olor que la nariz hace años que la tienen tapada.

29 de jul. 2009

La (sin)Razón defensa els presidents de les Corts franquistes

La (sin)Razón defensa els presidents de les Corts franquistes

El diari La (sin)Razón critica la petició de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica al president del Congrés, José Bono, per retirar els retrats dels presidents de les Corts franquistes considerant que no mereixen estar en la galeria de retrats dels presidents del Congrés perquè no van fer res per avançar cap a la democràcia i les llibertats de la ciutadania. Segons La (sin)Razón aquesta associació no perceben el desig majoritari dels espanyols de tancar les ferides i es fiquen en un contenciós que no interessa a ningú. La (sin)Razón sembla que li està copiant a Rajoy les frases, a veure si el contenciós pels drets d'autor de les frases el tindran ells. L'assumpte de la memòria històrica posa histèrica a la dreta neofranquista espanyola que s'atribueix l'opinió majoritària dels espanyols, quan en realitat mai els ha interessat gaire quina és l'opinió de la majoria dels espanyols i si considerem el fet que qualsevol mesura contra el franquisme és durament criticada per mitjans com La (sin)Razón. Ells poden defensar el franquisme, ningú esperava que defensin una altra cosa, però que el defensin ells sense atribuir-se l'opinió d'una majoria que en realitat no existeix. Com encertadament diu l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica els presidents de les Corts espanyoles durant l'època franquista no mereixen estar en un espai que recorda al president d'aquesta institució. Les Corts franquistes no eren una institució democràtica, aquells que en formaven part no eren escollits democràticament ja que en aquella època no hi havia democràcia a Espanya. Els presidents de les Corts franquistes no poden estar en el mateix espai que els presidents del Congrés dels Diputats elegits per sufragi universal com a diputats i pel vot dels diputats electes com a presidents d'aquesta cambra. El contenciós com l'anomena La (sin)Razón existeix perquè enlloc de tancar aquest tema fent neteja a Espanya uns quants que tenien la paella agafada pel mànec van imposar el silenci a la majoria. Després de 30 anys de democràcia s'està intentant fer allò que s'hauria d'haver fet al dia següent de la mort del dictador. A qui no interessa obrir aquest contenciós és a La (sin)Razón, però que podem esperar d'un diari neofranquista?.


La (sin)Razón defiende los presidentes de las Cortes franquistas


El diario La (sin)Razón critica la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica al presidente del Congreso, José Bono, para retirar los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas considerando que no merecen estar en la galería de retratos de los presidentes del Congreso porque no hicieron nada para avanzar hacia la democracia y las libertades de la ciudadanía. Según La (sin)Razón esta asociación no percibe el deseo mayoritario de los españoles de cerrar las heridas y se meten en un contencioso que no interesa a nadie. La (sin)Razón parece que le está copiando a Rajoy las frases, a ver si el contencioso por los derechos de autor de las frases lo tendrán ellos. El asunto de la memoria histórica pone histérica a la derecha neofranquista española que se atribuye la opinión mayoritaria de los españoles, cuando en realidad nunca les ha interesado mucho cuál es la opinión de la mayoría de los españoles y si consideramos el hecho de que cualquier medida contra el franquismo es duramente criticada por medios como La (sin)Razón. Ellos pueden defender el franquismo, nadie esperaba que defiendan otra cosa, pero que lo defiendan ellos sin atribuirse la opinión de una mayoría que en realidad no existe. Como certeramente dice la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica los presidentes de las Cortes españolas durante la época franquista no merecen estar en un espacio que recuerda al presidente de esta institución. Las Cortes franquistas no eran una institución democrática, aquellos que formaban parte no eran escogidos democráticamente ya que en aquella época no había democracia en España. Los presidentes de las Cortes franquistas no pueden estar en el mismo espacio que los presidentes del Congreso de los Diputados elegidos por sufragio universal como diputados y por el voto de los diputados electos como presidentes de esta cámara. El contencioso como lo nombra La (sin)Razón existe porque en lugar lugar de cerrar este tema haciendo limpieza en España algunos que tenían la sartén cogida por el mango impusieron el silencio a la mayoría. Después de 30 años de democracia se está intentando hacer lo que se debería haber hecho al día siguiente de la muerte del dictador. A quien no interesa abrir este contencioso es a La (sin)Razón, ¿pero que podemos esperar de uno diario neofranquista?.

Vodevil peper en tres actes

Vodevil peper en tres actes
Enquesta del CIS

Segons l'enquesta del CIS per primera vegada des de les eleccions de 2004 el PP avantatja al PSOE en 1,2 punts. Segons aquesta enquesta el PSOE seria votat pel 39% dels votants i el PP pel 40,2%. La crisi econòmica podria ser una de les causes però al PP li ha costat 5 anys aconseguir superar al PSOE, i s'ha de dir que encara queden 3 anys fins a les properes eleccions generals, el PP encara està a temps de perdre les properes eleccions. Tampoc és per tirar coets, menys encara si considerem que Rajoy continua sent menys valorat que Zapatero.

Rajoy sacrifica a Bárcenas

Luís Bárcenas imputat en el cas Gürtel ha caigut en desgràcia. La decisió de Rajoy ha pogut avançar-se a la possibilitat que Bárcenas podria ser jutjat en qualsevol moment. Des del PP es comenta que aquesta decisió és temporal. Bárcenas tresorer del PP imputat en la trama Gürtel podria haver rebut, segons l'acte del jutge Garzón, 1,3 milions d'euros de la trama Gürtel. Encara que oficialment diuen des del PP que aquesta decisió és de mutu acord entre la direcció del PP i Bárcenas ara caldrà veure si això és així, i depenent de com se'n desenvolupi el judici veurem si Bárcenas decideix tirar de la manta i cantar com la Castafiore sobre els assumptes térbols del partit i d'alguns dels seus dirigents com va amenaçar de fer fa uns dies o si manté la boca tancada.

SuperAznar o Aznarman

Hi ha espectacles que ens els podrien estalviar. Si abans d'ahir era la lideresa pepera la que ens feia una demostració de cant patriòtic - llavors jo la vaig qualificar d'èmula de la Marilyn Monroe - i ahir la lideresa, ahir si, va emular a Marilyn cantant-li a Pérez Rubalcaba, ministre de l'Interior que feia anys en una trobada on havien de signar uns acords entre el govern central i la Comunitat de Madrid, i on la lideresa va treure la Marilyn que porta dins - també és rossa - i la va cantar l'Happy Birthday to you al ministre. Però van ser unes fotos d'Aznar publicades per Il Corriere della Sera mostrant la musculatura d'un atleta les que produeixen esgarrifança. Aznar va de capa caiguda, de ser el pitjor president del govern dels últims 30 anys ha passat a convertir-se en una espècie de Nostradamus àugur de dessastres - sempre que el PP no mani - i ara ja ha acabat convertint-se en una mena de xulo de platges que exhibeix abdominals. Encara el veurem ensenyant la titola en una de les festes del seu amic Berlusconi.

-----
-----
Vodevil pepero en tres actos
Encuesta del CIS

Según la encuesta del CIS por primera vez desde las elecciones de 2004 el PP aventaja al PSOE en 1,2 puntos. Según esta encuesta el PSOE sería votado por el 39% de los votantes y el PP por el 40,2%. La crisis económica podría ser una de las causas pero al PP le ha costado 5 años conseguir superar al PSOE, y se debe decir que aún quedan 3 años hasta las próximas elecciones generales, el PP aún está a tiempo de perder las próximas elecciones. Tampoco es para tirar cohetes, menos aún si consideramos que Rajoy continúa siendo menos valorado que Zapatero.

Rajoy sacrifica a Bárcenas

Luís Bárcenas imputado en el caso Gürtel ha caído en desgracia. La decisión de Rajoy ha podido avanzarse a la posibilidad de que Bárcenas podría ser juzgado en cualquier momento. Desde el PP se comenta que esta decisión es temporal. Bárcenas tesorero del PP imputado en la trama Gürtel podría haber recibido, según el acto del juez Garzón, 1,3 millones de euros de la trama Gürtel. Aunque oficialmente dicen desde el PP que esta decisión es de mutuo acuerdo entre la dirección del PP y Bárcenas ahora habrá que ver si eso es así, y dependiendo de como se desarrolle el juicio veremos si Bárcenas decide tirar de la manta y cantar como la Castafiore sobre los asuntos turbios del partido y de algunos de sus dirigentes como amenazó de hacer hace unos días o si mantiene la boca cerrada.

SuperAznar o Aznarman

Hay espectáculos que nos los podrían ahorrar. Si antes de ayer era la lideresa pepera la que nos hacía una demostración de canto patriótico - entonces yo la califiqué de émula de Marilyn Monroe - y ayer la lideresa, ayer si, emuló a Marilyn cantando a Pérez Rubalcaba, ministro del Interior que cumplía años en un encuentro donde debían firmar unos acuerdos entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid, y donde la lideresa sacó la Marilyn que lleva dentro - también es rubia - y le cantó el Happy Birthday to you al ministro. Pero fueron unas fotos de Aznar publicadas por Il Corriere della Sera mostrando la musculatura de un atleta las que producen escalofrío. Aznar va de capa caída, de ser el peor presidente del gobierno de los últimos 30 años ha pasado a convertirse en una especie de Nostradamus augur de desastres - siempre que el PP no mande - y ahora ya ha acabado convirtiéndose en una especie de chulo de playas que exhibe abdominales. Aún le veremos enseñando el pene en una de las fiestas de su amigo Berlusconi.

28 de jul. 2009

Un himne d'Esperanza

Un himne sense lletra

Per si algú no ho sabia l'Himne d'Espanya, "la Marxa Reial" no té lletra, tots els intents d'escriure-li una han acabat en fracàs. És per això que quan els esportistes espanyols guanyen alguna cosa només poden posar cara 'estaquirot i esperar que termini la interpretació.

Problemes d'Espanya amb l'himne

Aquest tema ha sigut motiu de més d'una polemica entre els sectors espanyolistes i de broma entre aquells que no ho són. Un exemple va ser quan en un torneig de tenis van interpretar el "himne de Riego", davant la perplexitat d'uns i l'enuig d'altres. En les files espanyolistes més ràncies algú va veure una ma negra però desprès d'uns quants dies de discussions el tema va desaparèixer. Fa uns mesos van promoure un concurs per donar una lletra a "la Marxa Reial" que finalment va quedar en no res. Alberto Contador, un ciclista madrileny, ha guanyat el Tour de França. Tot anava molt be fins que quan ha arribat el moment d'escoltar l'himne, amb tots drets, ma al pit - al seu - o no, comença a sonar l'himne. I comença la "tragèdia", l'himne que tothom escolta és el de Dinamarca. Potser han sortit guanyant. Contador s'ha fet danés i ningú ho sabia?. No. Han desqualificat a Contador?. No. Una ma negra ha volgut destruir aquest dia de joia?. És probable que això hagi passat perquè el disc-jockey del Tour estava despistat.

Marilyn Aguirre i Contador Kennedy

Tot hauria quedat en una discussió durant uns quants dies, molt aigualida perquè les principals estrelles de les ràdios espanyoles estan de vacances i els tertulians radiofònics més ultramuntans també. Però algú havia de donar el DO de pit, mai millor dit en aquest cas, i no podia ser ningú millor que l'inefable Esperanza Aguirre, lideresa pepera i presidenta de la Comunitat de Madrid. Només ella podia fer-ho, només ella. Que fariem sense les seves cantades?. I en aquest cas mai millor dit això de les cantades, Lady Espe ha decidit cantar-li, hauria de dir taral·lejar-li, ella mateixa i en persona l'himne d'Espanya, la Marxa Reial, a Contador, en el més pur estil Marilyn a Kennedy. Pobre Contador haurà tingut malsons tota la nit.

-----

Un himno sin letra

Por sí alguien no lo sabía el Himno de España, "la Marcha Real" no tiene letra, todos los intentos de escribirle una han acabado en fracaso. Es por eso que cuando los deportistas españoles ganan algo solo pueden poner cara de espantapájaros y esperar que termine la interpretación.

Problemas de España con el himno

Este tema ha sido motivo de más de una polémica entre los sectores españolistas y de broma entre aquellos que no lo son. Un ejemplo fue cuando en un torneo de tenis interpretaron el "himno de Riego", delante de la perplejidad de unos y el enojo de otros. En las filas españolistas más rancias alguien vio una mano negra pero después de algunos días de discusiones el tema desapareció. Hace unos meses promovieron un concurso para dar una letra a "la Marcha Real" que finalmente quedó en nada. Alberto Contador, un ciclista madrileño, ha ganado el Tour de Francia. Todo iba mucho bien hasta que cuando ha llegado el momento de escuchar el himno, con todos de pie, mano al pecho - al suyo - o no, empieza a sonar el himno. Y empieza la "tragedia", el himno que todo el mundo escucha es el de Dinamarca. Quizá han salido ganando. ¿Contador se ha hecho danés y nadie lo sabía?. No. ¿Han descalificado a Contador?. No. ¿Una mi negra ha querido destruir este día de alegría?. Es probable que eso haya pasado porque el disc-jockey del Tour estaba despistado.

Marilyn Aguirre y Contador Kennedy

Todo habría quedado en una discusión durante alguns días, muy aguada porque las principales estrellas de las radios españolas están de vacaciones y los tertulianos radiofónicos más ultramontanos también. Pero alguien debía dar el DO de pecho, nunca mejor dedo en este caso, y no podía ser nadie mejor que la inefable Esperanza Aguirre, lideresa pepera y presidenta de la Comunidad de Madrid. Solo ella podía hacerlo, solo ella. ¿Que haríamos sin sus cantadas?. Y en este caso nunca mejor dedo eso de las cantadas, Lady Espe ha decidido cantarle, debería decir tararearle, ella misma y en persona el himno de España, la Marcha Real, a Contador, en el más puro estilo Marilyn a Kennedy. Pobre Contador habrá tenidas pesadillas toda la noche.

27 de jul. 2009

La falca de Rajoy


Estic quasi segur que Rajoy no passarà als llibres d'història per haver sigut president del govern espanyol, ja ha perdut dues eleccions que ell creia guanyades de carrer i camina lleuger cap a una tercera derrota electoral d'aquí a tres anys. I no crec que en el seu partit li acceptin una tercera derrota. Si això passa no serà per lo be que ho estar fent el govern del PSOE sinó per haver sigut el líder d'una oposició irresponsable i amb ganes de gresca. Rajoy si que passarà a les hemeroteques per una frase que ell repeteix quan un assumpte li és incòmode però ha vist com tots els seus arguments són rebatuts contundentment: "això no interessa als espanyols". I això ho ha aplicat tant a la llei de la memòria històrica, la llei dels matrimonis homosexuals, la llei de l'avortament o fins i tot en referència a la visita del ministre Moratinos a Gibraltar. Doncs per no interessar a cap espanyol el PP i els seus mitjans de comunicació afins han fet molt de soroll. Vull afegir que Rajoy no s'aclareix ni ell mateix quan parla. En referència al viatge de Moratinos a Gibraltar a més de dir-li al ministre que no vagi a fer el ridícul i l'indi - sembla que per Rajoy les relacions diplomàtiques és fer l'indi - s'ha queixat que amb aquesta visita ha tractat la colònia britànica d'igual a igual. Després ha dit que Moratinos és el primer ministre espanyol que ha fet una visita oficial al seu propi país. Qui fa el ridícul és Rajoy. Gibraltar és oficialment un territori britànic d'ultramar, per tant no és territori espanyol, això el senyor Rajoy ho hauria de saber, i per tant Moratinos no ha fet una visita oficial al territori espanyol sinó al britànic. Mentre Gibraltar sigui el que és qualsevol autoritat estrangera que visiti la Roca haurà de comportar-se com marquen els protocols en aquests casos. Després hi ha la referència a l'estatus d'aquesta colònia britànica. Aclareixis, senyor Rajoy, en una mateixa declaració no es pot ser tant incongruent.
-----
Estoy casi seguro que Rajoy no pasará a los libros de historia por haber sido presidente del gobierno español, ya ha perdido dos elecciones que él creía ganadas de calle y camina ligero hacia una tercera derrota electoral dentro de tres años. Y no creo que en su partido le acepten una tercera derrota. Si eso pasa no será por lo bien que lo está haciendo el gobierno del PSOE sino por haber sido el líder de una oposición irresponsable y con ganas de gresca. Rajoy si que pasará en las hemerotecas por una frase que él repite cuando un asunto le es incómodo pero ha visto como todos sus argumentos son rebatidos contundentemente: "eso no interesa a los españoles". Y eso la ha aplicado tanto a la ley de la memoria histórica, la ley de los matrimonios homosexuales, la ley del aborto o incluso en referencia a la visita del ministro Moratinos a Gibraltar. Pues para no interesar a ningún español el PP y sus medios de comunicación afines han hecho mucho de ruido. Quiero añadir que Rajoy no se aclara ni él mismo cuando habla. En referencia al viaje de Moratinos a Gibraltar además de decirle al ministro que no vaya a hacer el ridículo y el indio - parece que para Rajoy las relaciones diplomáticas es hacer el indio - se ha quejado que con esta visita ha tratado la colonia británica de igual a igual. Después ha dicho que Moratinos es el primer ministro español que ha hecho una visita oficial a su propio país. Quien hace el ridículo es Rajoy. Gibraltar es oficialmente un territorio británico de ultramar, por tanto no es territorio español, eso el señor Rajoy debería saberlo, y por tanto Moratinos no ha hecho una visita oficial al territorio español sino al británico. Mientras Gibraltar sea lo que es cualquier autoridad extranjera que visite la Roca deberá comportarse como marcan los protocolos en estos casos. Después hay la referencia al estatus de esta colonia británica. Aclárese, señor Rajoy, en una misma declaración no se puede ser tan incongruente.

26 de jul. 2009

Manuel Zelaya intenta tornar a Hondues

El derrocat president d'Hondures es prepara per tornar al seu país. De moment està en un campament en el pas fronterer de Las Manos acompanyat de centenars de persones convocades per la ràdio a les que s'adreçava amb les paraules que podeu escoltar clicant l'enllaç que hi ha al peu d'aquest article. El president colpista Micheletti ha organitzat un gran desplegament de tropes a la frontera per impedir que Zelaya aconsegueixi entrar en el país i que tot està preparat per portar a Zelaya davant de la Justícia en el moment en què trepitgi el territori hondureny. Zelaya acusa a Micheletti i els militars de retenir la seva família i exigeix poder-los veure. Un grup de congressistes republicans dels Estats Units han visitat Hondures per elaborar un informe sobre la situació política d'Hondures.

Vídeo: Manuel Zelaya

El derrocado presidente de Honduras se prepara para volver a su país. De momento está en un campamento en el paso fronterizo de Las Manos acompañado de cientos de personas convocadas por la radio a las que se dirigía con las palabras que podéis escuchar clicando el enlace que hay en el pie de este artículo. El presidente golpista Micheletti ha organizado un gran despliegue de tropas en la frontera para impedir que Zelaya consiga entrar en el país y que todo está preparado para llevar a Zelaya ante la Justicia en el momento en que pise el territorio hondureño. Zelaya acusa a Micheletti y los militares de retener su familia y exige poder verlos. Un grupo de congresistas republicanos de los Estados Unidos han visitado Honduras para elaborar un informe sobre la situación política de Honduras.

25 de jul. 2009

Moratinos acusat de traició pel PP per visitar GibraltarFa uns dies el ministre espanyol d'assumptes exteriors va fer una visita a Gibraltar. Gibraltar va passar a mans angleses amb la firma del Tractat d'Utretch l'any 1713. Aquesta cessió va ser a perpetuïtat però des d'Espanya amb certa periodicitat surten veus reclamant-ne el retorn a jurisdicció espanyola, Fins ara, cap ministre espanyol havia visitat Gibraltar i les visites de la família reial britànica fan que a l'Altiplà castellà es posin fets unes feres. El nacionalisme espanyol més ranci no té complexos a l'hora de muntar pollastres cridant "Gibraltar espanyol". Això si, sempre es queda en un crit histèric ja que Espanya mai ha estat en posició de recuperar el Penyó. Allò que sembla que els nacionalistes espanyols no entenen és que els gibraltarenys es consideren primer gibraltarenys i després britànics, no volen ser espanyols ni en broma. I el PP com sempre fent el possible per batre rècords en els nivells d'imbecilitat ha arribat a acusar al ministre Moratinos de traició a Espanya. I Rajoy - crec que algú li hauria de dir que calli i deixi de dir bajanades - ha dit que Moratinos "deixi de fer l'indi" i que "deixi de fer coses que no interessen a ningú", afegint que el que ha de fer Moratinos es preocupar-se de l'atur i de la violència exercida per menors. Rajoy torna a dir allò que determinats temes no interessen a ningú però ells han muntat un pollastre immens amb aquest tema acusant de traïció al ministre, i això si que em sembla un fet greu i irresponsable per part del principal partit de l'oposició. A Rajoy potser se li hauria de dir que fer visites a altres països si que és funció del ministre d'assumptes exteriors, la violència exercida per menors és més aviat assumpte del ministeri de justícia i d'interior i potser el d'assumptes socials, i l'atur és un assumpte del ministeri de treball. Escoltant els esgarips pepers... algú s'estranya encara que els gibraltarenys prefereixin ser britànics abans que espanyols?. A mi no.
-----
-----
-----
Hace unos días el ministro español de asuntos exteriores hizo una visita a Gibraltar. Gibraltar pasó a manos inglesas con la firma del Tratado de Utretch el año 1713. Esta cesión fue a perpetuidad pero desde España con cierta periodicidad salen voces reclamando el retorno a jurisdicción española. Hasta ahora, ningún ministro español había visitado Gibraltar y las visitas de la familia real británica hacen que en la meseta castellana se pongan hechos unas fieras. El nacionalismo español más rancio no tiene complejos a la hora de montar pollos gritando "Gibraltar español". Eso si, siempre se queda en un grito histérico ya que España nunca ha estado en posición de recuperar el Peñón. Lo que parece que los nacionalistas españoles no entienden es que los gibraltareños se consideren primero gibraltareños y después británicos, no quieren ser españoles ni en broma. Y el PP como siempre haciendo lo posible por batir récords en los niveles de mentecatería ha llegado a acusar al ministro Moratinos
de tración a España. Y Rajoy - creo que alguien le debería decir que calle y deje de decir estupideces - ha dicho que Moratinos "deje de hacer el indio" y que "dejé de hacer cosas que no interesan a nadie", añadiendo que lo que debe hacer Moratinos se preocuparse del paro y de la violencia ejercida por menores. Rajoy vuelve a decir lo de que determinados temas no interesan a nadie pero ellos han montado un pollo inmenso con este tema acusando de traición al ministro, y eso si que me parece un hecho grave e irresponsable por parte del principal partido de la oposición. A Rajoy quizá se le debería decir que hacer visitas a otros países si que es función del ministro de asuntos exteriores, la violencia ejercida por menores es más bien asunto del ministerio de justicia y de interior y quizá el de asuntos sociales, y el paro es un asunto del ministerio de trabajo. Escuchando los alaridos peperos... ¿alguien se extraña aunque los gibraltareños prefieran ser británicos antes de que españoles?. A mí no.

FAESFAES
Fundación para el Análisis de Estudios Sociológicos - FAES - no és el que podria donar a entendre el seu nom un centre científic per a l'estudi del comportament humà, més aviat s'hauria d'estudiar als que en són membres, són la fàbrica d'idees d'un partit polític, el Partit Popular. I si les idees que surten són totes en la línia dels arguments emprats pel PP i els seus mitjans afins en contra de l'Estatut cal començar a posar-se a tremolar. Al marge de dirigir les passes dels dirigents del PP en matèria ideològica FAES ha tingut poques intervencions destacades però si alguna una mica peculiar. S'enrecorden quan un diari marroquí va anunciar que una ministra francesa estava embarassada i que el fill podria ser d'Aznar?. La notícia hauria passat desapercebuda en aquell racó que els diaris destinen a notícies sobre cocodrils a les clavegueres de Moscou i aparicions del monstre del llac Banyoles. Però FAES va sortir "amenaçant" amb accions judicials contra els que afirmessin que Aznar era el pare de la criatura. Aquesta va ser una de les accions més destacades després de la publicació d'una novel·la de ciència ficció bassada en l'Estatut que ells van voler fer passar per un Anàlisi seriós. En aquest anàlisi que va escandalitzar les persones d'ànima pura i crèdula i que va fer riure a la gent intel·ligent venien a dir que l'Estatut recollia articles sobre la poligàmia i l'homosexualitat, del que ells - FAES - deduïren que els catalans s'haurien de casar poligàmicament i amb persones del seu mateix sexe. Hi havia altres disbarats en una línia semblant. Però l'informe no deia quins eren els articles concrets. Lògicament l'anàlisi de FAES no anava destinat a la gent intel·ligent sinó a la parròquia pepera. Jo he buscat les referències sobre la poligàmia dins de l'Estatut i mira que he tingut la santa paciència de llegir-lo un parell de vegades però qui va escriure l'anàlisi hauria de deixar de fumar porros i així no veurà visions. Als artistes psicodèlics potser els funcionava però l'anàlisi polític sota els efectes dels estupefaents dóna aquests resultats. Però FAES no només publica bajanades amb aparença d'informes, és, principalment, la fàbrica d'idees del PP. Quina és la ideologia del PP?. El PP va ser fundat per un antic ministre del dictador Franco. El franquisme era una ideologia on s'hi barrejava elements extrets del feixisme italià i el nazisme alemany, dels que van copiar molts elements ideològics i també la parafernàlia que envoltava aquells moviments. Però el feixisme espanyol tenia elements propis com era un catolicisme molt conservador, reaccionari i fanàtic. L'antic ministre de Franco a qui em refereixo és Manuel Fraga, aquell que va banyar-se a la platja de Palomares per demostrar que no hi havia perill desprès que caiguessin quatre artefactes nuclears quan dos avions dels Estats Units van tenir una trompada en ple vol. Fraga, conegut per frases que han passat a la història d'Espanya com "la calle es mía" o que va dir que sempre estava disposat a agafar El fusell per venir a ocupar a Catalunya com abans havien fet altres "il·lustres" malparits amb les seves mateixes idees. Fraga no se n'amagat mai, això li hem de reconèixer, que és un franquista, a diferència d'altres dirigents del PP a qui no els agrada que Els diguin feixistes però que no dubten a fer-ne apologia de L'anterior règim - com Mayor Oreja - o tornant a Aznar de qui cal recordar que el seu pare i el seu avi eren furibunds franquistes, i que ell mateix era un declarat falangista dels que volien tornar a les velles essències feixistes d'un partit que segons ell s'estava reblanint. Als dirigents del PP no els agrada gaire que els diguin feixistes encara que després defensen els principis fonamentals d'aquest pensament. I FAES, la fàbrica d'idees del PP defensa aquest pensament però ja que no accepten que Se'ls digui feixistes potser haurem de pensar un nou terme per a la ideologia del PP. Que us Sembla faescisme?.

-----

FAES
Fundación para el Análisis de Estudios Sociológicos - FAES - no es lo que podría dar a entender su nombre un centro científico para el estudio del comportamiento humano, más bien se tendría que estudiar a los que son miembros, son la fábrica de ideas de un partido político, el Partido Popular. Y si las ideas que salen son todas en la línea de los argumentos empleados por el PP y sus medios afines en contra del Estatut hay que empezar a ponerse a temblar. Al margen de dirigir los pasos de los dirigentes del PP en materia ideológica FAES ha tenido pocas intervenciones destacadas pero si alguna algo peculiar. ¿Se acuerdan cuando un diario marroquí anunció que una ministra francesa estaba embarazada y que el hijo podría ser de Aznar?. La noticia habría pasado desapercibida en aquel rincón que los periódicos destinan a noticias sobre cocodrilos en las cloacas de Moscú y apariciones del monstruo del lago de Banyoles. Pero FAES salió "amenazando" con acciones judiciales contra quienes afirmasen que Aznar era el padre de la criatura. Esta fue una de las acciones más destacadas después de la publicación de una novela de ciencia ficción basada en el Estatut que ellos quisieron hacer pasar por un análisis serio. En este análisis que escandalizó a las personas de alma pura y crédula y que hizo reír a la gente inteligente venían a decir que el Estatut recogía artículos sobre la poligamia y la homosexualidad, del que ellos - FAES - dedujeron que los catalanes se tendrían que casar poligámicamente y con personas de su mismo sexo. Havia otros disparates en una línea semejante. Pero el informe no decía cuáles eran los artículos concretos. Lógicamente el análisis de FAES no iba dirigido a la gente inteligente sino a la parroquia pepera. Yo he buscado las referencias sobre la poligamia dentro del Estatut y mira que he tenido la santa paciencia de leerlo un par de veces pero quien escribió el análisis debería dejar de fumar porros y así no verá visiones. A los artistas psicodélicos quizá los funcionaba pero el análisis político bajo los efectos de los estupefacientes da estos resultados. Pero FAES no solo publica necedades con apariencia de informes, es, principalmente, la fábrica de ideas del PP. ¿Cuál es la ideología del PP?. El PP fue fundado por un antiguo ministro del dictador Franco. El franquismo era una ideología donde se mezclaban elementos extraídos del fascismo italiano y el nazismo alemán, de los que copiaron muchos elementos ideológicos y también la parafernalia que rodeaba aquellos movimientos. Pero el fascismo español tenía elementos propios como era un catolicismo muy conservador, reaccionario y fanático. El antiguo ministro de Franco a quien me refiero es Manuel Fraga, aquel que bañó en la playa de Palomares para demostrar que no había peligro desprendido después de que cayesen cuatro artefactos nucleares cuando dos aviones de Estados Unidos tuvieron una trompada en pleno vuelo. Fraga, conocido por frases que han pasado a la historia de España como "la calle es mía" o que dijo que siempre estaba dispuesto a coger el fusil para venir a ocupar Catalunya como antes habían hecho otros "ilustres" malnacidos con sus mismas ideas. Fraga no ha ocultado nunca, eso se lo tenemos que reconocer, que es un franquista, a diferencia de otros dirigentes del PP a quien no los gusta que les llamen fascistas pero que no dudan en hacer apología del anterior régimen - como Mayor Oreja - o regresando a Aznar de quien hay que recordar que su padre y su abuelo eran furibundos franquistas, y que él mismo era un declarado falangista de los que querían regresar a las viejas esencias fascistas de un partido que según él se estaba reblandeciendo. A los dirigentes del PP no les gusta mucho que les llamen fascistas aunque después defiendan los principios fundamentales de este pensamiento. Y FAES, la fábrica de ideas del PP defiende este pensamiento pero ya que no aceptan que se les llame fascistas quizá deberemos pensar un nuevo término para la ideología del PP. ¿Que os Parece faescismo?.

23 de jul. 2009

El (in)Mundo promou la catalanofòbiaCatalanofòbia
Literalment seria l'odi cap a tot lo català molt estesa a Espanya i promoguda sense complexes per l'anomenada Brunete mediàtica, és a dir, la premsa espanyolista de dretes. Fa pocs dies el diari - hauriem de dir-li libel - El (in)Mundo publicava una enquesta on preguntaven als seus lectors si eren catalanòfobs. El 56% van respondre afirmativament. Considerant que aquest diari rar és el dia que no publica algun article obertament catalanòfob em sorprén que només el 56% voti afirmativament. Sembla una presa de pèl que un dels mitjans de premsa que més ha fet per promoure l'odi contra Catalunya li pregunti als seus lectors si són catalanòfobs. Nano, Pedrojeta, si els has ensinistrat tu, que esperaves que et responguessin?. El diari El (in)Mundo afirma que aquesta enquesta feta a unes 26000 persones si que és representativa de l'opinió dels espanyols. L'actitut del diari El (in)Mundo és constitutiva d'un delicte molt greu.

2.4.2 Incitació a la discriminació, odi i la violència
L'article 510 del Codi Penal castiga amb presó d'un a tres anys i multa de sis a dotze mesos a aquells que incitaren a la discriminació, a l'odi o a la violència contra grups o associacions, per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa.
Seran castigats amb la mateixa pena els que, amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, difongueren informacions injurioses sobre grups o associacions en relació a la seva ideologia, religió o creences, la pertinença dels seus
membres a una ètnia o raça, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa.
-----
Catalanofòbia
Literalmente sería el odio hacia todo lo catalán muy extendida en España y promovida sin complejos por la conocida Brunete mediática, es decir, la prensa españolista de derechas. Hace pocos días el periódico - deberíamos llamarle libelo - El (in)Mundo publicaba una encuesta donde preguntaban a sus lectores si eran catalanófobos. El 56% respondieron afirmativamente. Considerando que este periódico raro es el día que no publica algún artículo abiertamente catalanófobo me sorprende que solo el 56% vote afirmativamente. Parece una tomadura de pelo que uno de los medios de prensa que más ha hecho por promover el odio contra Catalunya le pregunte a sus lectores si son catalanófobos. Tío, Pedrojeta, si los has adiestrado tú, ¿que esperabas que te respondan?. El periódico El (in)Mundo afirma que esta encuesta hecha a unas 26000 personas si que es representativa de la opinión de los españoles. La actitud del periódico El (in)Mundo es constitutiva de un delito muy grave.

2.4.2 Incitación a la discriminación, odio y la violencia
El artículo 510 del Código Penal castiga con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses a aquellos que incitaran a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario menosprecio hacia la verdad, difundieran informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de
sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
El Mundo justifica la catalanofobia
Considera que la financiación favorece a Catalunya i es fruto del "chantaje político" de ERC


El diario El Mundo ha publicado hoy en su edición papel los resultados de la encuesta que ayer planteaba en su edición digital y en la cual pedía a sus lectores si se sentían "catalanófobos". La encuesta reflejó que un 56% de los participantes de la misma confesaban sentirse "catalanófobos". El Mundo se muestra convencido que los participantes de su encuesta, 26.648 personas, representan "al conjunto de los españoles".
La reflexión con la que el diario de Pedro J. Ramírez acompaña los resultados de la encuesta es la siguiente: "No hay duda que la comunidad más favorecida en el nuevo sistema de financiación se Cataluña. Pero ello no se fruto de un sistema justo y coherente, pactado entre el PSOE y el PP, sino de una negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, al que no le ha faltado el chanteje político de ERC. Esta actitud irrita profundamente al conjunto de los españoles, hasta el punto que el 56% declara que ahora mismo se siente catalanófobo".
El Mundo acompaña esta reflexión con un dibujo donde uno de estos "españoles" -que lleva la cabeza rapada- hace cuernos a la senyera. Firma el dibujo Ajubel.
-----

Pedrojota Ramírez director d'El (in)Mundo qualifica en un dels seus editorials qualificava de lladres als catalans després de l'acord del finançament. Anem a pams. En castellà diuen "cree el ladrón que todos son de su condición". Fa molts anys que tots sabem qui és en Pedro José Ramírez, director d'El (in)Mundo, precisament ell no es que pugui donar lliçons d'ètica i el seu diari no és tampoc ejemple de veracitat. Només cal repassar com va actuar El (in)Mundo en referència al tema de l'atemptat de l'11-M, la seva investigació i el judici. El (in)Mundo va donar cobertura mediàtica a tota la trepa de barruts que van crear la conspiranoia al voltant d'aquell atemptat. Fins i tot, quan es va fer pública la sentència que fotia enlaire totes les mentides i falàcies publicades pel diari El(in)Mundo van ser incapaços de demanar disculpes.

-----

Pedrojota Ramírez director del (in)Mundo califica en uno de sus editoriales de ladrones a los catalanes después del acuerdo de la financiación. Vamos a palmos. En castellano dicen "cree la ladrón que todos son de su condición". Hace muchos años que todos sabemos quien es en Pedro José Ramírez, director del (in)Mundo, precisamente él no es quien pueda dar lecciones de ética y su diario no es tampoco ejemple de veracidad. Solo hay que repasar como actuó El (in)Mundo en referencia al tema del atentado del 11-M, su investigación y el juicio. El (in)Mundo dio cobertura mediática a toda la pandilla de caraduras que crearon la conspiranoia alrededor de aquel atentado. Incluso, cuando se hizo pública la sentencia que desmontaba todas las mentiras y falacias publicadas por el diario El(in)Mundo fueron incapaces de pedir disculpas.

-----

Com a català no accepto que aquest fill de puta - Pedrojeta Ramírez, director d'El (in)Mundo - em consideri un lladre, no ho sóc, no accepto que com a votant d'Esquerra aquest malparit feixista espanyol - Pedrojeta Ramírez, director d'El (in)Món -qualifiqui d'homes del sac als representants del meu partit. El seu editorial està ple de falsedats, be, dubto que Pedrojeta Ramírez sàpiga dir la veritat. Be faria d'explicar com els que els seus - els del PP - que tant contraris eren al finançament han agafat els diners. Imagino que només fan de veritables homes del sac "agarra el dinero y corre", siguin els diners del finançament o els diners de Correa. Com ja he dit abans el que fa Ramírez és constitutiu de delicte, no ho és ser independentista. Ramírez diu que els magistrats del Tribunal Constitucional són covards - ell pot insultar els jutges sense que passi res? - per no carregar-se l'Estatut de Catalunya. Si ens atenim a allò que s'ha filtrat el TC s'està carregant l'Estatut. I vull recordar al senyor Pedrojeta Ramírez que el TC està fent allò que el PP no va poder aconseguir per la via democràtica. L'any 2006 els catalans vam anar a votar un Estatut que només un partit, el PP, partit minoritari a Catalunya hi va estar en contra i el va recórrer davant el TC. El TC no és covard, el TC podria cometre un acte antidemocràtic. Si el TC deroga parcialment o totalment l'Estatut aprovat pels catalans estarà cometent un greu fet que quasi podria considerar-se un cop d'Estat contra Catalunya.

-----

Como catalán no acepto que este hijo de puta - Pedrojeta Ramírez, director del (in)Mundo - me consideré un ladrón, no lo soy, no acepto que como votante de Esquerra este malnacido fascista español - Pedrojeta Ramírez, director del (in)Mundo -califique de hombres del saco a los representantes de mi partido. su editorial está lleno de falsedades, bien, dudo que Pedrojeta Ramírez sepa decir la verdad. Bien haría en explicar como es que los que los suyos - los del PP - que tan contrarios eran a la financiación han cogido el dinero. Imagino que solo hacen de verdaderos hombres del saco "agarra el dinero y corre", sea el dinero de la financiación o el dinero de Correa. Como ya he dicho antes lo que hace Ramírez es constitutivo de delito, no lo es ser independentista. Ramírez dice que los magistrados del Tribunal Constitucional son cobardes - ¿él puede insultar los jueces sin que pase nada? - por no cargarse el Estatut de Catalunya. Si nos atenemos a lo que se ha filtrado el TC se está cargando el Estatuto. Y quiero recordar al señor Pedrojeta Ramírez que el TC está haciendo lo que el PP no pudo conseguir por la vía democrática. El año 2006 los catalanes fuimos a votar un Estatut que solo un partido, el PP, partido minoritario en Catalunya estuvo en contra y lo recurrió delante del TC. El TC no es cobarde, el TC podría cometer un acto antidemocrático. Si el TC deroga parcialmente o totalmente el Estatut aprobado por los catalanes estará cometiendo un grave hecho que casi podría considerarse un golpe de Estado contra Catalunya.

-----

Vídeos sobre Pedrojeta Ramírez. Són d'humor però a vegades la realitat supera la ficció i en el cas de Pedreojeta Ramírez diria que la veritat supera de llarg la imaginació dels guionistes més retorçats.:

Vídeos sobre Pedrojeta Ramírez. Son de humor pero a veces la realidad supera la ficción y en el caso de Pedreojeta Ramírez diría que la verdad supera de largo la imaginación de los guionistas más retorcidos.:

TV3 - Polònia 2007 - "El Mundo" investiga l'11-M

Pedrojota y el 11-M

21 de jul. 2009

Gürtel: bosses i anxoves.


És evident que tot aquest assumpte del cas Gürtel no s'està portant de la manera més correcta. Els imputats de més renom lluny de facilitar la investigació el que fan és fer declaracions surrealistes com les de la senyora alcaldessa de València, Rita Barberà parlant de les anxoves que el president de Cantàbria regalava al president del govern espanyol. Aparquem a la senyora Rita Barberà per un moment i sense que ningú vegi cap intenció perversa per la meva part. Tampoc hauria de ser normal que cada dia apareguin noves filtracions en els diaris, però tampoc ens hem d'espantar d'això ja que a Espanya les filtracions són cosa normal. A vegades se n'assabenten abans els diaris que els jutges, la policia o els implicats en l'assumpte. I és que amb uns quants regals de no res tot s'aconsegueix. I tornem a la senyora alcaldessa de València. Ella va sortir fa uns dies i pixant fora de test va dir allò de les anxoves - els sector de la conserva no sé si la volen denunciar o fer-la membre honorífica del sector - ficant-se en un tema en què ningú li havia demanat que s'hi fiqués. A vegades els nervis o la consciència fan que la gent faci o digui disbarats. I sembla que la senyora Barberà veient com anaven les perquisicions judicials en el tema Gürtel que afecta al seu partit es temia que acabessin ficant-la a ella en el mateix sac. I tot ve perquè a la senyora Barberà li van regalar una bossa de Louis Vuitton que té un valor de 400 euros. El problema no és que la senyora Barberà porti una bossa de Louis Vuitton, a mi me la porta fluixa, ni que aquesta costi 400 euros, el problema és que qui li va regalar és el "bigotes", un dels principals imputats del cas Gürtel. Fa un parell de dies va filtrar-se una gravació en què aquest personatge li deia a un tal Cándido que estava comprant-li una bossa de Vuitton a l'alcaldessa com fa des de fa quatre anys. La trama Gürtel implica cada dia més gent, són més de 70 imputats. La senyora Barberá es queixa que no es correcte que es filtrin dades, gravacions, etc. Té raó. Però encara és més incorrecte que càrrecs públics acceptin "regals" a canvi de concessions a empreses. El problema de la trama Gürtel és que arriba molt amunt. Ningú convida al casament de la seva filla a una altre persona si aquesta no és familiar, amic o té negocis molt importants en comú. I Francisco Correa, el principal imputat de la trama va assistir al casament de la filla d'Aznar. I sembla que tota aquesta trama s'inicia en l'època del govern d'Aznar. Al marge dels imputats de menor rellevància en aquesta trama hi ha persones molt rellevants del partit que han rebut regals d'Orange Market, l'empresa de Francisco Correa. Han d'acceptar regals els càrrecs públics i els dirigents polítics?. El problema no és el regal sinó la intenció del que el fa i la resposta del que el rep. Que el president Revilla de Cantàbria li regali anxoves al president Rodríguez Zapatero no es pot comparar amb que un empresari com Correa regali vestits de sastre molt cars al president de la Generalitat Valenciana o bosses a la senyora Barberà. El senyor Revilla fa un regal de caràcter institucional. El senyor Correa feia els regals a canvi de contractes per ocupar-se d'esdeveniments del Partit Popular o d'administracions governades pel PP. El problema no és que a la senyora alcaldessa de València li regalin una bossa de Louis Vuitton de 400 euros sinó que qui li ha regalat aquesta bossa espera que la senyora alcaldessa li concedeixi l'organització dels esdeveniments que es facin a València.
-----
Es evidente que todo este asunto del caso Gürtel no se está llevando de la manera más correcta. Los imputados de más renombre lejos de facilitar la investigación lo que hacen es hacer declaraciones surrealistas como las de la señora alcaldesa de Valencia, Rita Barberà hablando de las anchoas que el presidente de Cantabria regalaba al presidente del gobierno español. Aparquemos a la señora Rita Barberà por un momento y sin que nadie vea ninguna intención perversa por mi parte. Tampoco debería ser normal que cada día aparezcan nuevas filtraciones en los periódicos, pero tampoco nos debemos espantar de eso ya que a España las filtraciones son cosa normal. A veces se enteran antes los periódicos que los jueces, la policía o los implicados en el asunto. Y es que con algunos regalos de nada todo se consigue. Y volvemos a la señora alcaldesa de Valencia. Ella salió hace unos días y meando fuera de tiesto dijo lo de las anchoas - el sector de la conserva no sé si la quieren denunciar o hacerla miembro honorífica del sector - metiéndose en un tema en que nadie le había pedido que se metiese. A veces los nervios o la conciencia hacen que la gente haga o diga disparates. Y parece que la señora Barberà viendo como iban
las pesquisas judiciales en el tema Gürtel que afecta a su partido se temía que acabasen metiéndola a ella en el mismo saco. Y todo viene porque a la señora Barberà le regalaron un bolso de Louis Vuitton que tiene un valor de 400 euros. El problema no es que la señora Barberà llevé un bolso de Louis Vuitton, me importa un bledo - como a Rett Buttler -, ni que éste cueste 400 euros, el problema es que quien le regaló es el "Bigotes", uno de los principales imputados del caso Gürtel. Hace un par de días se filtró una grabación en que este personaje le decía a un tal Cándido que estaba comprándole un bolso de Vuitton a la alcaldesa como hace desde hace cuatro años. La trama Gürtel implica cada día más gente, son más de 70 imputados. La señora Barberá se queja que no se correcto que se filtren datos, grabaciones, etc. Tiene razón. Pero aún es más incorrecto que cargos públicos acepten "regalos" a cambio de concesiones a empresas. El problema de la trama Gürtel es que llega muy arriba. Nadie convida a la boda de su hija a una persona si esta no es familiar, amigo o tiene negocios muy importantes en común. Y Francisco Correa, el principal imputado de la trama asistió a la boda de la hija de Aznar. Y parece que toda esta trama se inicia en la época del gobierno de Aznar. Al margen de los imputados de menor relevancia en esta trama hay personas muy relevantes del partido que han recibido regalos de Orange Market, la empresa de Francisco Correa. ¿Deben aceptar regalos los cargos públicos y los dirigentes políticos?. El problema no es el regalo sino la intención del que lo hace y la respuesta del que le recibe. Que el presidente Revilla de Cantabria le regale anchoas al presidente Rodríguez Zapatero no se puede comparar con que un empresario como Correa regale trajes de sastre muy caros al presidente de la Generalidad Valenciana o bolsos a la señora Barberà. El señor Revilla hace un regalo de carácter institucional. El señor Correa hacía los regalos a cambio de contratos para ocuparse de acontecimientos del Partido Popular o de administraciones gobernadas por el PP. El problema no es que a la señora alcaldesa de Valencia le regalen un bolso de Louis Vuitton de 400 euros sino que quien le ha regalado este bolso espera que la señora alcaldesa le conceda la organización de los acontecimientos que se hagan a Valencia.

19 de jul. 2009

El finançament

Ja han aprovat el finançament. Ha costat molt però res podia justificar que el govern espanyol es decidís a tancar un assumpte que en el cas de Catalunya començava a fer-se pesat. Zapatero ha anat donant llargues i esperant Que anessin passant eleccions ja que temia que l'aprovació d'un finançament decent per Catalunya li suposés un alt cost electoral al PSOE. S'ha aprovat amb un any de retard, un any absolutament injustificable. Pel camí hi ha hagut dues contesses electorals (Euskadi i Galícia per una banda, Europarlament per l'altra) i un canvi de ministre d'Economia que des de feia mesos semblava no trobar com sortir de l'entrellat de la crisi econòmica. A Catalunya li correspondran 4000 milions d'euros, això ha aixecat certa polseguera, hi ha aixequecat el PP que ha trobat un altre clau del que agafar-se per fer soroll creient que així taparan els assumptes interns, no tant interns, que afecten al PP i que fa que diversos Dirigents pepers estiguin imputats en delictes de suborn molt greus.
Rajoy
Rajoy que calla quan li pregunten sobre la corrupció en el seu partit, fins i tot anul·la rodes de premsa per no haver de respondre als periodistes sobre el tema, si que parla per dir que aquest sistema és una cosa terrible. Encara sort que no diu que amb el nou finançament "España se rompe". Si que diu que Zapatero ha actuat amb la frivolitat de sempre, estem d'acord fins a cert punt. Trigar un any en tancar un acord sobre el finançament És frívol i irresponsable ja que d'aquests diners en depenen els serveis als ciutadans. Però també han sigut frívols els dirigents del PP amb Rajoy al capdavant dedicant-se a practicar un dels esport favorits en el PP després de la corrupció, la catalanofòbia. Rajoy diu que el nou sistema de finançament es un nyap que discrimina els espanyols d'avui i és insolidari amb els espanyols de demà. Però qui li ensenya aquestes frases tan absurdes a Rajoy?. Recordin quan va dir allò dels espanyols i els éssers humans. Encara sort que ara només considera que el nou finançament perjudica només als espanyols. Després afirma que el model no és ni per a l'estabilitat ni per a la cohesió. Començo a pensar, escoltant les paraules de Rajoy, que aquest model nou de finançament no serà tan dolent per a Catalunya. On Rajoy acaba perdent els papers és quan diu que per més amenaces Que faci la vicepresidenta del govern aquest és un model profundament antisocial. És un model okupa. Rajoy deu referir-se a les paraules de la vicepresidenta econòmica que feia Referència a què si una comunitat autònoma no aprovava el sistema de finançament continuaria fent servir el mateix que fins ara. A no ser que la vicepresidenta amenacés a Rajoy amb donar-li dues hosties - merescudes - Quan sortissin del Congrés dels Diputats. "Ens veiem les cares al carrer, Mariano.". "Tu i quantes vicepresidentes més, Helena?.".
Zapatero
Zapatero ha anat deixant passar el temps fins Que passessin les eleccions autonòmiques de Galícia i Euskadi i les del Parlament Europeu. I tinc la sensació que esperava que el Tribunal Constitucional li solucionés el tema de l'Estatut de Catalunya però ha arribat a un punt que per molt poca vergonya Que tingui un dirigent polític se s'ha d'adonar que no es poden mantenir els temes com el finançament oberts indefinidament. Sobtadament ha volgut tancar el tema arribant a un acord amb tothom, inclosos aquells que hi estan en contra Com succeeix amb les comunitats autònomes governades pel PP. En aquestes declaracions posa en evidència les contradiccions del PP que critica el sistema, malparla i diuen veritables rucades - que més endavant podeu escoltar - però que sense cap vergonya agafen els diners que se'ls ofereixen, molts més que amb l'anterior model aprovat en temps del govern del PP. Evidenciar d'una manera tan encertada les incongruències del principal partit de l'oposició i fer-ho sense estirabots no crec que hagi agradat als pepers. Es pot criticar el sistema, ja que defectes en tindrà, però fins ara no he escoltat dels dirigents pepers cap crítica minimament intel·ligent. I alguns dels arguments són tan absurds que els hauria de fer vergonya.
Esperanza Aguirre
Disculpeu si repeteixo la frase de Groucho Marx que diu que "més val callar i semblar tonto que parlar i confirmar totes les sospites". La frase no és literal però ara no la tinc a ma. Les ganes de ser el centre d'atenció de la senyora Aguirre l'han fet famosa pels disbarats que acostuma a dir i a fer. Diu la senyora Aguirre que no li sembla be, el que segons ella és anomenat "tortura estadística" pel Senyor Beteta, amb la finalitat de causar un perjudici a la Comunitat de Madrid. No fem bromes, senyora Aguirre, la comunitat de Madrid es veu beneficiada per l'Estat del qual la vila de Madrid és capital amb inversions que van molt més enllà del que en principi pertoca. Li vull recordar que trens que havien sigut destinats a les rodalies - segons Sembla hauriem de dir rodalia - de Barcelona van acabar quedant-se fent el servei de rodalies de Madrid. No Li nego que els madrilenys hagin de tenir els mateixos drets que la resta dels espanyols, exacte, els mateixos drets, no més, i com que parlem de diners Caldrà recordar-li que com a conseqüència de la seva capitalitat d'Estat l'Estat està Bolcat amb Madrid. Jo crec que molts barcelonins estarien disposats a compartir amb els madrilenys de la senyora Aguirre la mateixa qualitat del servei de rodalies de Renfe que pateixen a diari, encara que potser els usuaris de Barcelona preferirien tenir unes rodalies com les de Madrid, servei que es gestionat per la companyia estatal RENFE aquí i allà però la qualitat del servei en una contrada i en l'altra són clarament desfavorables per a les rodalies de RENFE a Barcelona.
Esperanza Aguirre
Aquest article he estat temptat d'escriure'l a anglès en deferència a la "bilingüe" presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, Esperanza Aguirre, però no, amb una persona Que digui rucades n'hi ha prou, i aquesta persona és ella. Dir que la Comunitat de Madrid és bilingüe per demanar que Li donin més diners em sembla Una estupidesa. Madrid, capital d'Espanya, i la seva comunitat autònoma son monolingües. Que enviin professors a fer cursos de d'anglès - com si els volen fer de parsi - no converteix a Madrid en bilingüe. Amb aquest argument Catalunya podria al·legar ser trilingüe ja que també envia gent a fer cursos d'idiomes en altres països. La senyora Aguirre no ha entés que és el bilingüisme i com ella sembla que moltes persones d'aquelles terres que estan oest enllà que no tenen ni idea. Algú li hauria de dir a la senyora Aguirre que faci el favor de callar, que potser les seves xarlotades donen moments de glòria als mitjans de comunicació i als humoristes, però ella hauria de fer menys pallassades i dir menys tonteries, per respecte a la gent i al càrrec que representa. Madrid no és bilingüe, a no ser que el madrileny sigui considerat un idioma diferent del castellà.
Alberto Núñez Feijoo
Mal servei fa el senyor Núñez Feijoo a la seva comunitat autònoma reconeixent que ells presenten ara la seva proposta de negociació i reconeixent que ho fan més tard que els altres. Si la negociació no hagués anat be pels interessos de Galícia el senyor Núñez Feijoo Hauria donat les ordenin des del carrer Gènova de Madrid, oposar-se al sistema però agafar els diners que li toca amb aquest sistema de finançament, sabent que amb l'anterior sistema de finançament no li tocarien tants.
Antoni Castells
No he transcrit els altres Fragments d'àudio perquè estan en castellà però si que ho faig amb les declaracions en català del conseller Castells perquè la traducció escrita servirà per a què entenguin el que diu aquells Que llegeixin el text i escoltin El vídeo que acompanya aquest article. Aclarit aquest punt anem per feina.
Xifres: "Doncs Ens situariem per sobre del 26% del total, sobre aquests 11000 milions que diu l'Estat acabaran sent més, ja veuran que acabaran sent els 12000 milions Que deiem nosaltres. Si afegim competències específiques, en tenim més nosaltres que altres, doncs serà més, de manera que ens acabarem situant que el percentatge de Catalunya de l'increment total estarà entre el 26 i el 30"El cert és que si sumem les xifres que pertoquen a cada comunitat autònoma ja es veu que la xifra d'11000 Milions se supera lleugerament. El problema és que cada diari publica una xifra diferent i cada partit polític diu la seva. Per si no fos prou enrevessat parlar de xifres tan altes sembla que uns i altres prefereixin confondre'ns a nosaltres, suposant que els confosos no siguin ells i si ells no Saben de què parlen difícilment podran explicar-ho a la ciutadania. Com que es parla d'un sistema gradual que augmentarà les quantitats a poc a poc fins arribar a l'any 2012. Considerant que el govern de Zapatero no destaca pel compliment dels acords que signa i que en el 2012 hi ha eleccions que el PP espera guanyar i ja han advertit - Montoro - que si guanyen les eleccions suprimiran Aquest sistema tinc la sensació que de totes aquestes xifres que s'han publicat Catalunya no veurà ni un cèntim.
Solidaritat: "Que vol dir insolidari?. Escolti, nosaltres del 23,1% que tenim per sobre de la mitjana ens en quedem 5,5, però hi ha 18 que van a la solidaritat. Aquesta és la realitat que hem d'explicar. Catalunya continua sent molt solidària però ara podem dir que és una solidaritat justa."En el sistema de finançament anterior Catalunya quedava molt per sota de la mitjana i un cop els Catalans pagavem els nostres impostos Catalunya passava de la Tercera posició a la novena. D'això en diuen ordinalitat, i diuen que això amb aquest nou sistema de finançament no passarà. No us ho creieu pas. Ho han canviat tot perquè res no canvii. Entenc que el Conseller defensi el sistema, si no ho fa ell... però parlar de solidaritat justa en aquest cas no ho considero gens encertat. El grau de solidaritat el decideix qui dóna, no qui rep, no confonguem fer un donatiu voluntari a haver de donar una quantitat de diners fixa sense poder dir res. No confonguin un atracament amb la generositat. Tampoc cal que aquestes comunitats autònomes que se'n beneficien vinguin a donar les gràcies però que a sobre ens diguin insolidaris després d'endur-se fins la cartera és Absolutament inacceptable. Accepto que hi hagi fons per a la solidaritat interterritorial, com ells ho anomenen, però no que m'atraquin i després m'insultin. Recordem al senyor Rodríguez Ibarra que mentre comptava els diners amb què generosament l'Estat regava la seva comunitat autònoma ell anava maleint els catalans. Accepto que hi hagi aquests fons de solidaritat però quants diners destina pagats pels catalans es destinen a aquests fons ha de ser la Generalitat de Catalunya i el seu Parlament qui en decideixi la quantitat, no el govern espanyol ni tampoc els parlament autonòmics que se'n beneficien.
María Dolores de Cospedal
El que fa la senyora de Cospedal és un exercici de barra. El PP va dir que s'oposaria al sistema de finançament aprovat però que no veuen incongruent agafar els diners encara que no els agradi i defensa que és més coherent abstenir-se i agafar els diners que votar en contra, perquè segons ella, al final han d'agafar els diners que els hi donen - pobrets -. No és només incongruent estar en contra, abstenir-se i agafar els diners, és tenir molt poca vergonya. Si, les comunitats autònomes que governa el PP, com les que governen altres partits necessiten els diners per cobrir els serveis, i si el PP actués d'acord amb el seu pensament hauria de donar moltes explicacions als seus ciutadans. Segurament intentarien donar la culpa al govern central i als catalans, el recurs més fàcil del PP quan hi ha eleccions, donar la culpa de tot als catalans, però potser s'han acollonit i tenen por que aquesta vegada l'engany no coli. Que actuin incoherentment dient una cosa, fent una altra de diferent i intentant fent creure una tercera tard o d'hora els hauria de passar factura però sembla que la pocavergonya Dóna rèdits electorals en algunes comunitats autònomes. Des de la dreta mediàtica s'acusa a Zapatero de triler però els pepers el que són és autèntics tafurs de la política.

Cas Gürtel


Cas Gürtel
Madrid
El jutge instructor del Cas Gürtel ha imputat a 14 persones més, aquestes persones són els enllaços de Francisco Correa en els paradisos fiscals, és a dir, són les persones que s'ocupaven del blanqueig dels diners que movia la Trama Gürtel. El jutge Del TSJ de Madrid Antonio Pedreira ha decidit perllongar un mes més el secret del sumari i ha ordenat l'enviament de 15 comissions rogatòries a diversos països per localitzar els diners relacionats amb el Cas Gürtel. Les xifres es mouen al voltant dels 50 milions d'euros - uns 8000 milions de les antigues pessetes - que van invertir-se en bens mobles i immobles de països exòtics. 21 del 50 milions han estat localitzats a Suïssa, país que segons les informacions està col·laborant en la investigació. El jutge Pedreira ha demanat l'arrest de 14 Persones Residents a Miami, Regne Unit, Suïssa, Panamà I Mònaco. Es tracta de gestors immobiliaris, empleats de banca i financers que van col·laborar amb Francisco Correa durant anys per blanquejar els diners en paradisos fiscals.
València
EL jutge instructor ha admès a tràmit l'apel·lació del president Francisco Camps i tres imputats més pel cas de suborn ja que Camps no vol un judici amb jurat. Camps nega que li hagin regalat els famosos vestits. Camps ja no sap que fer, vagi on vagi els periodistes li pregunten sobre assumptes Que tenen a veure amb el Cas Gürtel i ell fa mans i mànigues - mai millor dit en el cas de Camps - per no respondre. Camps es trobava amb el ministre de Foment, José Blanco, per parlar sobre l'AVE de Madrid a València i els periodistes - éssers perversos I diabòlics - li pregunten si pensava dimitir. Camps va respondre que esperava ser encara president de la Generalitat Valenciana quan l'AVE arribés a València.
La "pastuqui" de Correa
En el mateix vídeo trobem a Francisco Correa comentant el negoci - pastuqui important, diu ell - que hi ha amb l'organització dels esdeveniments importants i dient que s'ha de contractar el "tio" que munta les graderies en esdeveniments com les 500 Milles d'Indianàpolis I l'NBA per muntar les grades de la Fórmula 1 quan se celebri en el circuit urbà de València.
Bárcenas
Aquest assumpte del Cas Gürtel comença a fer estralls per més que Rajoy continui en
silenci i sense prendre mesures. Al principi mostrava el seu suport als dirigents del seu partit imputats en el Cas Gürtel però ja fa dies que prefereix callar i a alguns se'ls estan posant els ous per corbata. A Rajoy se li demana que faci alguna cosa i alguns temen que Rajoy deixi de donar-los protecció. Luís Bárcenas, tresorer del PP va advertir que si el sacrificaven cantaria com la Castafiore, és a dir, Amenaça a dir-ho tot. Esperanza Aguirre li ha respost que tot el Que tingui d'ella ho faci públic i ho ha dit en el to entre melodramàtic i de perdonavides que ens té acostumats la senyora presidenta de Madrid, li demana agenollada, de forma figurada, espero. La senyora Aguirre s'ha equivocat d'ofici, hauria de ser actriu de "culebron" veneçolà. Pío García Escudero, un altre dirigent del PP, dubta que les amenaces de Bárcenas de fer-ho tot públic siguin certes, després Es vanta que el PP té una situació financera excel·lent a diferència dels altres partits - segons ell - i que aquesta excel·lent situació és deguda a la gestió de Luís Bárcenas. Pío, Pío, Pío, Pío, Bárcenas ha sigut imputat en aquest assumpte de corrupció que afecta al PP i és el tresorer del partit, diu vosté que la situació econòmica del PP és excel·lent, cosa que no poden dir els altres partits, segons vosté, és clar. Ha pensat que potser si la caixa del PP està plena és perquè el PP s'ha finançat irregularment mitjançant la Trama Gürtel?. Si les finances del PP són excel·lents i el tresorer del partit està imputat en un cas de corrupció... no aconsegueix el senyor Pío García Escudero sumar dos i dos?. Antonio Beteta recomana a Bárcenas que dimiteixi i després com a ciutadà particular vagi als tribunals a defensar el seu honor. De tots tres l'opinió més sensata sembla que és la d'Antonio Beteta.
-----
-----
Vídeo: Cas Gürtel
-----
Caso Gürtel
Madrid
El juez instructor del Caso Gürtel ha imputado a 14 personas más, estas personas son los enlaces de Francisco Correa en los paraísos fiscales, es decir, son las personas que se ocupaban del blanqueo del dinero que movía la trama Gürtel. El juez Del TSJ de Madrid Antonio Pedreira ha decidido prolongar un mes más el secreto del sumario y ha ordenado el envío de 15 comisiones rogatorias a varios países para localizar el dinero relacionado con el Caso Gürtel. Las cifras se mueven alrededor de los 50 millones de euros - unos 8000 millones de las antiguas pesetas - que invirtieron en bienes muebles e inmuebles de países exóticos. 21 de los 50 millones han sido localizados en Suiza, país que según las informaciones está colaborando en la investigación. El juez Pedreira ha pedido el arresto de 14 personas residentes en Miami, Reino Unido, Suiza, Panamá y Mónaco. Se trata de gestores inmobiliarios, empleados de banca y financieros que colaboraron con Francisco Correa durante años para blanquear el dinero en paraísos fiscales.
Valencia
El juez instructor ha admitido a trámite la apelación del presidente Francisco Camps y tres imputados más por el caso de soborno ya que Camps no quiere un juicio con jurado. Camps niega que le hayan regalado los famosos trajes. Camps ya no sabe que hacer, vaya donde vaya los periodistas le preguntan sobre asuntos que tienen que ver con el Caso Gürtel y él hace manos y mangas - nunca mejor dedo en el caso de Camps - para no responder. Camps se encontraba con el ministro de Fomento, José Blanco, para hablar sobre el AVE de Madrid a Valencia y los periodistas - seres perversos y diabólicos - le preguntan si pensaba dimitir. Camps respondió que esperaba ser aún presidente de la Generalitat Valenciana cuando el AVE llegase a Valencia.
La "pastuqui" de Correa
En el mismo vídeo encontramos a Francisco Correa comentando el negocio - pastuqui importante, dice él - que hay con la organización de los acontecimientos importantes y diciendo que se ha de contratar al "tío" que monta las gradas en acontecimientos como las 500 Millas de Indianápolis y la NBA para montar las gradas de la Fórmula 1 cuando se celebre en el circuito urbano de Valencia.
Bárcenas
Este asunto del Caso Gürtel empieza a hacer estragos por más que Rajoy continue en silencio y sin tomar medidas. Al principio mostraba su apoyo a los dirigentes de su partido imputados en el Caso Gürtel pero ya hace días que prefiere callar y a algunos se les están poniendo los huevos por corbata. A Rajoy se le pide que haga alguna cosa y algunos temen que Rajoy deje de darles protección. Luís Bárcenas, tesorero del PP advirtió que si le sacrificaban cantaría como La Castafiore, es decir, amenaza en decirlo todo. Esperanza Aguirre le ha respondido que todo lo que tenga de ella lo haga público y lo ha dicho en el tono entre melodramático y de perdonavidas a que nos tiene acostumbrados la señora presidenta de Madrid, le pide arrodillada, de forma figurada, espero. La señora Aguirre se ha equivocado de oficio, debería ser actriz de "culebrón" venezolano. Pío García Escudero, otro dirigente del PP, duda que las amenazas de Bárcenas de hacerlo todo Público sean ciertas, después chulea que el PP tiene una situación financiera excelente a diferencia de los otros partidos - según él - y que esta excelente situación es debida a la gestión de Luís Bárcenas. Pío, Pío, Pío, Pío, Bárcenas ha sido imputado en este asunto de corrupción que afecta al PP y es el tesorero del partido, dice usted que la situación económica del PP es excelente, cosa que no pueden decir los otros partidos, según usted, está claro. ¿Ha pensado que quizá si la caja del PP está llena es porque el PP se ha financiado irregularmente mediante la Trama Gürtel?. Si las finanzas del PP son excelentes y el tesorero del partido está imputado en un caso de corrupción... ¿no logra el señor Pío García Escudero sumar dos y dos?. Antonio Beteta recomienda a Bárcenas que dimita y después como un ciudadano particular vaya a los tribunales a defender su honor. De los tres la opinión más sensata parece que es la de Antonio Beteta.

Noves filtracions del TC


Noves filtracions del TC
No saber res de com van les deliberacions del Tribunal Constitucional podia ser per preocupar-se, les filtracions que de tant en tant apareixen no són pas com per estar tranquil. Sembla que la sentència està ja preparada però els magistrats dissenteixen de la seva redacció final i per això no l'han firmat encara. Podria ser que no es fes pública fins el mes de setembre. Aparentment la sentència interpretarà l'Estatut de Catalunya declarant inconstitucionals uns quants articles entre els que hi ha el de la creació d'un Consell de Justícia de Catalunya, el que preveu la substitució de les quatre diputacions provincials per set vegueries o el que fa referència al Síndic de Greuges. La divisió en diputacions provincials és un sistema que existeix des dels anys 30 del segle XIX, que res té a veure amb la tradicional organització territorial de Catalunya derogada per Felip V. L'encaparrament de l'Estat espanyol en voler imposar un sistema aliè a Catalunya és absurd. Com s'organitzi Catalunya interiorment és un assumpte que només correspon decidir-ho a les institucions i al poble de Catalunya. En la notícia es dona molta rellevància a l'interés del TC en aquest punt. L'altre punt important és el de les competències del síndic de greuges. En altres filtracions aparegudes anteriorment hem pogut veure que el TC ataca a elements com són els símbols, la llengua, les institucions del nostre país o la seva organització administrativa. És a dir, el TC ataca només aquells punts que fan que Catalunya sigui el que és. Altres lleis recorregudes al marge de l'Estatut han sigut la llei d'immersió lingüística o recentment la LEC. El president Montilla diu que el seu govern no admetrà retallades perquè l'Estatut és constitucional de cap a peus i com a tal pensen defensar-ho quan arribi la sentència encara que fons del tripartit admet que podrien acceptar retalls menors però mai acceptaran que es pugui impedir la substitució del sistema administratiu espanyol pel de les vegueries. Montilla preveu donar una resposta unitària del govern si el text de l'Estatut fos retallat, des d'Esquerra i CiU parlen d'organitzar un referèndum per consultar a la ciutadania. Encaixar un Estatut de Catalunya de l'any 2006 en una Constitució espanyola de 1978 és difícil, estem parlant d'un text modern que s'ha de veure limitat per un text deficient que tot i que fos aprovat l'any 78 es va fer amb una mentalitat espanyola típica dels anys 40. No es pot encabir un text democràtic en un nyap - això si que és un nyap, senyor Rajoy - arcaic com és la Constitució espanyola. Si l'Estatut desborda els límits d'aquesta Constitució no és culpa de l'Estatut de Catalunya. També seria recomanable que el senyor Rajoy expliqués com pot justificar que hi hagi recorreguts articles en l'Estatut de Catalunya que han sigut copiats sense cap vergonya i paraula per paraula en els Estatuts de CCAA on governa el PP. No espero resposta de Rajoy ja que ell només sap abonar-se a les falques com la famosa nena - de Rajoy - de les eleccions de 2008 o a dir que el finançament és un nyap, serà un nyap però tots els presidents de CCAA del PP s'han llençat de cap a agafar els diners. S'han abstingut perquè potser encara els queda un mínim de decència als presidents pepers de CCAA i deuen haver pensat que votar-hi en contra i agafar els diners seria un excés de barra que ni algú del PP pot ser tant descarat. No tinc tant clar que els tres partits que formen el govern de Catalunya més CiU Es posin d'acord per fer un front comú, no ho han fet fins ara, no crec que Ho facin. Però ho haurien de fer pel be de Catalunya. Si el TC es carrega l'Estatut en sortiran tots escaldats, i nosaltres també. Un servei a Catalunya seria que els quatre partits Catalans formessin un front comú. Units tindran a la ciutadania dels seu costat, si van per separat Buscant rèdits particulars i pensant únicament en les eleccions el que aconseguiran serà dividir i enfrontar a la ciutadania amb ells. Ara és el Moment en què CiU, PSC, ERC i IC-V poden deixar ben clar que allò que decideixen les institucions i el poble de Catalunya, cap institució aliena a aquest país pot suprimir i que s'ha acabat el temps en què Qualsevol vassall borbònic pot venir aquí a imposar decrets de nova planta.

Nuevas filtraciones del TC
No saber nada de como van las deliberaciones del Tribunal Constitucional podía ser para preocuparse, las filtraciones que de vez en cuando aparecen no son tampoco como para estar tranquilo. Parece que la sentencia está ya preparada pero los magistrados disienten de su redacción final y por eso no la han firmado aún. Podría ser que no se hiciera pública hasta el mes de septiembre. Aparentemente la sentencia interpretará el Estatut de Catalunya declarando inconstitucionales unos cuantos artículos entre los que hay la de la creación de un Consejo de Justicia de Catalunya, la que prevé la sustitución de las cuatro diputaciones provinciales por siete veguerías o la que hace referencia al Síndic de Greuges. La división en diputaciones provinciales es un sistema que existe desde los años 30 del siglo XIX, que nada tiene que ver con la tradicional organización territorial de Catalunya derogada por Felipe V. El entosudecimiento del Estado español en querer imponer un sistema ajeno a Catalunya es absurdo. Como se organice Catalunya interiormente es un asunto que solo corresponde decidirlo a las instituciones y al pueblo de Catalunya. En la noticia se da mucha relevancia al interès del TC en este punto. El otro punto importante es el de las competencias del síndico de agravios. En otras filtraciones aparecidas anteriormente hemos podido ver que el TC ataca a elementos como son los símbolos, la lengua, las instituciones de nuestro país o su organización administrativa. Es decir, el TC ataca solo aquellos puntos que hacen que Catalunya sea el que es. Otras leyes recurridas al margen del Estatuto han sido la ley de inmersión lingüística o recientemente la LEC. El presidente Montilla dice que su gobierno no admitirá recortes porque el Estatuto es constitucional de cabo a rabo y como tal piensan defenderlo cuando llegue la sentencia aunque fuentes del tripartito admiten que podrían aceptar recortes menores pero nunca aceptarán que se pueda impedir la sustitución del sistema administrativo español por el de las veguerías. Montilla prevé dar una respuesta unitaria del gobierno si el texto del Estatuto fuese recortado, desde Esquerra y CiU hablan de organizar un referéndum para consultar a la ciudadanía. Encajar un Estatuto de Catalunya del año 2006 en una Constitución española de 1978 es difícil, estamos hablando de un texto moderno que se puede ver limitado por un texto deficiente que aunque fuese aprobado el año 78 se hizo con una mentalidad española típica de los años 40. No se puede meter un texto democrático en una chapuza - eso si que es una chapuza, señor Rajoy - arcaica como es la Constitución española. Si el Estatuto desborda los límites de esta Constitución no es culpa del Estatuto de Catalunya. También sería recomendable que el señor Rajoy explicase como puede justificar que haya recurridos artículos en el Estatut de Catalunya que han sido copiados sin ninguna vergüenza y palabra por palabra en los Estatutos de CCAA donde gobierna el PP. No espero respuesta de Rajoy ya que él nada más sabe respaldarse en los latiguillos como la famosa niña - de Rajoy - de las elecciones de 2008 o decir que la financiación es una chapuza, será una chapuza pero todos los presidentes de CCAA del PP se han lanzado de cabeza a coger el dinero. Se han abstenido porque quizá aún les queda un mínimo de decencia a los presidentes peperos de CCAA y deben haber pensado que votar en contra y coger el dinero sería un exceso de caradura que ni alguien del PP puede ser tanto descarado. No tengo tan claro que los tres partidos que forman el gobierno de Catalunya más CiU se pongan de acuerdo para hacer un frente común, no lo han hecho hasta ahora, no creo que lo hagan. Pero lo deberían hacer por el bien de Catalunya. Si el TC se carga el Estatut saldrán todos escaldados, y nosotros también. Un servicio a Catalunya sería que los cuatro partidos catalanes formasen una frente común. Unidos tendrán a la ciudadanía de su lado, si van por separado buscando réditos particulares y pensando únicamente en las elecciones lo que lograrán será dividir y enfrentar a la ciudadanía con ellos. Ahora es el momento en el que CiU, PSC, ERC e IC-V pueden dejar muy claro que aquello que deciden las instituciones y el pueblo de Catalunya, ninguna institución ajena a este país puede suprimir y que se ha acabado el tiempo en el que cualquiera vasallo borbónico puede venir aquí a imponer decretos de nueva planta.

15 de jul. 2009

La llengua catalana segueix perseguida a CatalunyaLa llengua catalana segueix perseguida a Catalunya

Publica el diari El Punt que Esther Peropadre va ser contractada com animadora per una empresa subcontractada de serveis d'animació per l'hotel H10 SALAURIS PALACE de Salou. La noia va trobar-se que el seu cap li va prohibir que es dirigís en català als clients perquè segons aquest personatge el català no és una llengua. És increïble que encara haguem de sentir dir bestiesses d'aquest tipus. Si aquest individu que és el cap de la noia creu realment això és que és un ignorant, si ho fa com un menyspreu també és greu. En el segle XXI ja haurien hagut de desaparéixer aquests energumens ignorants. En casos així si que hauria d'existir una sanció per a individus que prohibeixen a un treballador expressar-se en la seva llengua, més encara quan segons les meves últimes dades encara forma part de Catalunya on la llengua catalana és llengua oficial i a mes és la pròpia del país. Felicitar aquesta noia pel seu valor en denunciar aquest gravíssim fet. L'any 2009 no podem permetre que ens prohibeixin parlar la nostra llengua en el nostre país. Farà dos o tres anys em recordo el cas d'una metgessa que treballava en una clínica privada - si no vaig errat de de LLobregat - que va ser acomiadada per dirigir-se en català als pacients ja que la direcció ho havia prohibit.

-----

La lengua catalana sigue perseguida en Catalunya

Publica el diario El Punt que Esther Peropadre fue contratada como animadora por una empresa subcontratada de servicios de animación por el hotel H10 SALAURIS PALACE de Salou. La chica encontró que su jefe le prohibió que se dirigiese en catalán a los clientes porque según este personaje el catalán no es una lengua. Es increíble que aún tengamos escuchar animaladas de este tipo. Si este individuo que es el jefe de la chica cree realmente eso es que es un ignorante, si lo hace como un desprecio también es grave. En el siglo XXI ya tendrían que haber desaparecido estos energúmenos ignorantes. En casos así si que debería existir una sanción para individuos que prohíben a un trabajador expresarse en su lengua, más aún cuando según mis últimos datos Salou aún forma parte de Catalunya donde la lengua catalana es lengua oficial y además es la propia del país. Felicitar esta chica por su valor al denunciar este gravísimo hecho. En el año 2009 no podemos permitir que nos prohiban hablar nuestra lengua en nuestro país. Hará dos o tres años me acuerdo del caso de una mèdica que trabajaba en una clínica privada - si no voy errado de El Prat de Llobregat - que fue despedida por dirigirse en catalán a los pacientes ya que la
dirección lo había prohibido.Una treballadora d'un hotel de Salou denuncia que el seu cap li prohibeix parlar en català
La direcció va manifestar ahir que desconeixia els fets, que va qualificar de «greus»
14/07/09 02:00 - Salou -
Article WEB El Punt
Esther Peropadre, una noia que fa quinze dies va començar a treballar com a animadora en un hotel de Salou, ha fet públic el seu malestar en la feina, ja que, segons diu, el seu cap li ha reiterat que no pot parlar català amb els clients. El director de l'hotel va concretar que l'empresa encarregada de l'animació és subcontractada, i que no estava al corrent de la situació. En conèixer ahir els fets, va sortir en defensa de l'empleada i va parlar amb les parts per solucionar el conflicte, que, si és cert, va considerar greu.
Un coartament d'un dret essencial com és el d'expressar-se en la seva llengua és el que critica que ha patit en l'àmbit laboral Esther Peropadre, una jove de 26 anys que habitualment resideix a Palma, però que fa quinze dies va començar a treballar de cara al públic com a animadora en un hotel de Salou. Segons va insistir ahir la denunciant, les seves queixes no van encarades a la direcció de l'establiment, sinó contra el cap de l'empresa que s'encarrega de l'animació, la qual està subcontractada per part de l'hotel (H10 Salauris Palace). En aquest sentit, Peropadre afirma que ja el primer dia que va començar en la feina es va sentir «discriminada»: «El meu cap em va demanar quins idiomes coneixia. Jo li vaig dir que la meva primera llengua era el català, però que també parlava castellà, anglès i una mica de francès; i ell em va respondre textualment que no podia expressar-me en català, perquè no era una llengua.»
Més endavant, declara que va viure, presumptament, un altre incident de característiques semblants a l'anterior a principi de la setmana passada, quan va anar a fer activitats amb la mainada a prop de la piscina. «Moltes vegades desenvolupem els jocs dins d'una aula. Com que aquell dia vam sortir a l'exterior, vaig pensar que potser hi havia nens que no sabien on estàvem, i vaig penjar un cartell a la porta de la classe de manualitats que informava d'on ens havíem dirigit, i que vaig escriure en català, en castellà i en anglès. El més sorprenent, però, va succeir quan vaig acabar la meva jornada laboral, ja que el meu cap va parlar novament amb mi, i em va alertar que no havia d'haver deixat el missatge en català.» Tot i aquestes suposades advertències, Peropadre en cap de les ocasions va deixar de parlar en català, en considerar «indignant» que li pretenguessin «restringir per tots els mitjans» els seus drets –tot i els intents, ahir aquest diari no va poder contactar amb el responsable d'animació.
El director de l'hotel va confirmar que no coneixia els fets, dels quals es va assabentar ahir a la tarda. Tan bon punt li va arribar la problemàtica, però, va decidir actuar amb rapidesa, i es va reunir amb les dues parts en conflicte: «A l'hotel, sempre que podem, atenem els clients en la seva llengua. A part, aquest any és el que més catalans tenim contractats. Per això, si les advertències de no parlar el català són certes, des de la direcció les desaprovem totalment i les lamentem.» Amb tot, després de la trobada, el director va treure importància a l'assumpte tot manifestant que s'ha tractat d'uns «fets puntuals» i que en el rerefons de tot plegat «hi ha hagut un conflicte de caràcter personal».
Estudi del cas a CCOO
La suposada víctima d'aquesta discriminació lingüística en la feina, Esther Peropadre, va recalcar ahir que està agraïda a la direcció de l'hotel perquè, tot i que no els havia traslladat personalment que el seu cap li impedia fer ús del català durant les tasques que feia d'animació, es van definir de la seva part tan bon punt li van arribar veus de la situació. Tot i el suport, però, no podrà continuar desenvolupant aquest treball perquè estava en període de pràctiques, i ahir li van comunicar que no l'havia passat. Amb independència d'això, va avançar que avui portarà el cas a CCOO per estudiar-lo, i valorar si ho denuncia judicialment.Darrera actualització ( Dimarts, 14 de juliol del 2009 02:00 )