10 de des. 2008

Els ultres de Manos Limpias - però no tant - també s'uneixen al linxament de Tardà

Els ultres de Manos Limpias - però no tant - també s'uneixen al linxament de Tardà
La frase de Tardà que en un país normal només hauria estat polèmica cinc minuts a Espanya porta el camí de convertir-se en una mena de circ. Per si no hi hagués prou pallassos entre el Partit Popular, C's, Losantos i Herrera, ara entra una nova colla de pallassos a la pista central: el sindicat de funcionaris Manos Limpias. Abans de seguir parlaré d'aquesta gent una mica. Es tracta d'un grup de funcionaris d'ideologia ultradretana que es dedica a denunciar els casos de corrupció en les administracions públiques governades pel PSOE, la merda del PP - i mira que n'hi ha - no són capaços de veure-la ni ensumar-la. I la seva pròpia merda tampoc. Fa uns mesos el principal dirigent d'aquest sindicat va ser detingut per exercir d'allò que denunciava: de corrupte. Doncs be, sembla que ara han decidit afegir-se a la festa antiTardà presentant una denuncia davant de la Fiscalia General de l'Estat pels delictes d'amenaça, injúria i calumnia contra el Rei i els membres del Tribunal Constitucional. Si es refereixen a Felip V no ho podem negar que tot i que fos un malparit genocida desitjar-li la mort pot considerar-se una mica lleig però Felip V ja fa anys que és mort i en Tardà no en va tenir res a veure. I la frase "Mori el rei" feia referència a Felip V no a Joan Carles I. Una amenaça seria dir "el mataré" però "mori el rei" no pot ser considerada una amenaça de cap de les maneres. Qualificar de corruptes als membres del Tribunal Constitucional, després de l'espectacle lamentable que porten oferint des de fa mesos amb baralles impròpies d'un tribunal amb el lamentable concurs dels dos principals partits no és una injúria ni calumnia, es queda molt curt. Que un sindicat que denunciava la corrupció tingui els seus dirigents acusats de corruptes evidencia que a Manos Limpias no n'hi ha un pam de net.
Los ultras de Manos Limpias - pero no tanto - también se unen al linchamiento de Tardà
La frase de Tardà que en un país normal nada más habría estado polémica cinco minutos en España puerta el camino de convertirse en una especie de circo. Por si no hubiese suficiente payasos entre el Partido Popular, C's, Losantos y Herrera, ahora entra una nueva pandilla de payasos a la pista central: el sindicato de funcionarios Manos Limpias. Antes de seguir diré algo sobre esta gente. Se trata de un grupo de funcionarios de ideología ultraderechista que se dedica a denunciar los casos de corrupción en las administraciones públicas gobernadas por el PSOE, la mierda del PP - y mira que hay - no son capaces de verla ni olfatearla. Y su propia mierda tampoco. Hace unos meses el principal dirigente de este sindicato fue detenido por ejercer de aquello que denunciaba: de corrupto. Pues bien, parece que ahora han decidido añadirse a la fiesta antiTardà presentando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de amenaza, injuria y calumnia contra el Rey y los miembros del Tribunal Constitucional. Si se refieren a Felipe V no lo podemos negar que todo y que fuese un malnacido genocida desearle la muerte puede considerarse algo feo pero
Felipe V ya hace años que está muerte y Tardà no tuvo nada que ver. Y la frase "Mori el rey" hacía referencia a Felipe V no a Juan Carlos I. Una amenaza sería decir "le mataré" pero "muera el rey" no puede ser considerada una amenaza de ninguna de las maneras. Calificar de corruptos a los miembros del Tribunal Constitucional, después del espectáculo lamentable que llevan ofreciendo desde hace meses con peleas impropias de un tribunal con el lamentable concurso de los dos principales encuentros no es una injuria ni calumnia, se queda muy corto. Que un sindicato que denunciaba la corrupción tenga sus dirigentes acusados de corruptos evidencia que en Manos Limpias no hay un palmo limpio.


Article relacionat
Manos Limpias molt brutes
***Publicat originalment el 3 de juliol de 2008
Unes mans netes que no ho estan tant són les del sindicat ultradretà Manos Limpias. Aquest sindicat fundat per funcionaris d'ideologia ultradretana per a denunciar la corrupció en les administracions governades per partits d'esquerres i també no espanyolistes. En poques paraules, davant de la corrupció del PP estan callats. Però sembla que no tenen les mans tan netes perquè al seu principal dirigent l'han detingut per les seues implicacions en el blanqueig de capitals. Segons el sumari tenia tractes amb dos coneguts seus per a la venda d'uns terrenys en Xerés de la Frontera per un valor de 3 milions d'euros. Segons el sumari que se segueix pel cas de corrupció en Totana, Miguel Bernard, secretari general del sindicat ultradretà Manos Limpias no sols va assessorar a un dels empresaris implicats en aquest cas de corrupció encarregat de negociar les comissions destinades al llavors diputat del PP Juan Morales, també va col·laborar en una operació de blanqueig de capitals.
Artículo relacionado
Manos Limpias muy sucias
***Publicado originalmente el 3 de julio de 2008
Unas manos limpias que no lo están tanto son las del sindicato ultraderechista Manos limpias. Este sindiicato fundado por funcionarios de ideología ultraderechista para denunciar la corrupción en las administraciones gobernadas por partidos de izquierdas y también no españolistas. En pocas palabras, ante la corrupción del PP están callados. Pero parece ser que no tienen las manos tan limpias porque a su principal dirigente lo han detenido por sus implicaciones en el blanqueo de capitales. Según el sumario tenía tratos con dos conocidos suyos para la venta de unos terrenos en Jerez de la Frontera por un valor de 3 millones de euros.Según el sumario que se sigue por el caso de corrupción en Totana, Miguel Bernard, secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias no solo asesoró a uno de los empresarios implicados en este caso de corrupción encargado de negociar las comisiones destinadas al entonces diputado del PP Juan Morales, también colaboró en una operación de blanqueo de capitales.