20 de des. 2008

Lleida retira honors al dictador / Lleida retira honores al dictador

Lleida retira honors al dictador
L'any 1942 Francisco Franco va fer que a Diputació de Lleida li concedís el títol de president honorari i l'any 1947 va fer que li concedissin la medalla d'or de la província de Lleida. Sembla que el gran mèrit per aquests honors, apart de bombardejar i saquejar la província, va ser que visitava la província, concretament el Pirineu lleidatà per dedicar-se a caçar bestioles innocents. Quina mania que tenen els dictadors a disparar contra innocents. Ara li han estat retirades amb el vot a favor de PSC, CIU i ERC. L'única diputada del PP va abstenir-se al·legant que la moció ignora l'esperit de reconciliació de la Transició. De nou el PP queda retratat.
Lleida retira honores al dictador
El año 1942 Francisco Franco hizo que a Diputación de Lleida le concediese el título de presidente honorario y el año 1947 hizo que le concediesen la medalla de oro de la provincia de Lleida. Parece que el gran mérito para estos honores, aparte de bombardear y saquear la provincia, fue que visitaba la provincia, concretamente el Pirineo leridano por dedicarse a cazar bichos inocentes. Que manía que tienen los dictadores a disparar contra inocentes. Ahora le han sido retiradas con el voto a favor de PSC, CIU y ERC. La única diputada del PP se abstuvó alegando que la moción ignora el espíritu de reconciliación de la Transición. De nuevo el PP queda retratado.