30 de maig 2012

El problema espanyol (XVI)

El problema espanyol (XVI)

Diners
Ni els ciutadans, ni els fantasmagòrics Mercats, ni els governs d’altres països es creuen el govern espanyol que presideix – diuen – un tal Mariano “Wally” Rajoy. El terme de moda ara – el trending topic– és a Espanya la “prima de risc” que ja ha superat els 500 punts, va arribar dilluns als 510 punts. Mentrestant el govern espanyol va injectant diners en aquesta criatura monstruosa que ha estat creada, Bankia, un monstre que s’ha engreixat cruspint-se altres entitats “malaltes” (com la mateixa Caja Madrid) i que ara com si d’un forat negre situat al centre de l’economia i de la política espanyola va empassant-se milers de milions d’euros, de moment la quantitat ja arriba als 23000 milions d’euros, però Xavier Sala i Martín diu que la xifra que caldrà injectar per intentar salvar la “criatura monstruosa” podria arribar a superar els 40000 milions d’euros. I res no garanteix que no acabi fent un pet com una gla, perquè malgrat -  o potser per això -  tenir garantida la injecció de diners que calguin com ha promès el govern espanyol la cotització de Bankia a la Borsa ha arribat a caure un 26,75%, finalment dilluns la caiguda va ser del 22%.
La xiulada (o la culpa és del cha-cha-cha)
El govern que presideix Rajoy no sap per on navega, actua com un mandril amb una metralleta, i no se’l creu ningú, no se’l creuen els ciutadans dels quals administra els diners, no se’l creuen els governs d’altres països i no se’l creuen aquests fantasmagòrics Mercats que semblen ser els que realment dicten les seves polítiques. És comprensible, els dos ministres principals en matèria econòmica es contradiuen entre ells, el president del govern acostuma a estar en parador desconegut. És un govern que està molt nerviós, i incapaç d’aprendre dels errors del passat. Sempre prenen la pitjor de les decisions possibles.
El passat divendres va celebrar-se la final de la Copa del Rei, partit amb l’absència del Cap d’Estat, del Cap del Govern de l’Estat i de la Cap del govern de la Comunitat Autònoma on se celebrava el partit. La xiulada va durar el que va durar l’himne però des de dies abans del partit ha fet tremolar tot. La xiulada ha arribat a la premsa estrangera posant en evidència que a l’Estat espanyol hi ha, apart d’una crisi econòmica molt greu, una crisi política i també l’Estat espanyol està en crisi i en dubte. Espanya ja no és l’Estat aparentment monolític que pretenia semblar cara enfora. Els estrangers que segurament tenien la sensació que Barcelona, Bilbao, Madrid i Sevilla eren, si fa no fa, el mateix, descobreixen que a Bilbao (Euskadi) i a Barcelona (Catalunya) hi viu una gent rara que no se sent gens espanyola.

El govern espanyol està nerviós, el ministre d’Exteriors espanyol culpa del nivell tan alt de la prima de risc, més de 500 punts a la xiulada, quan ja abans de la xiulada la prima de risc duia una tendència ascendent que no han sabut aturar. La xiulada va ser un fet puntual però sembla que està sent més demolidora del que ningú es pensava. Si us interessa escoltar les declaracions desafortunades de la lideressa madrilenya del PP Esperanza Aguirre rellegiu l’article anterior, allà hi ha el vídeo amb les declaracions de la senyora marquesa, Gran d’Espanya i lideressa de les Espanyes. El ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, ha declarat a la SER: “A mi em sembla horrible que es xiuli l’himne nacional o que es xiuli al príncep, em sembla que això perjudica els interessos de tots els espanyols, no diré que hi ha una relació exacte entre la prima de risc i les xiulades a l’himne però l’experimentar una debilitat de la Nació és quelcom que els Mercats oloren”. La xiulada ha estat una cosa puntual, el govern del PP va guanyar les eleccions el novembre i va començar a governar el desembre, des de llavors tots els indicadors de l’economia espanyola que eren molt dolents han empitjorat encara més, i no hi havia cap xiulada, només un nefast govern del PP que ha succeït un mal govern del PSOE.
Un altre ministre del govern espanyol, ministre de defensa, Pedro Morenés, dedicat aquests dies a fer de comercial de la indústria armamentística espanyola, indústria on Morenés té molts interessos personals ja que ell prové d’aquest sector, està negociant contractes per a la venda de tancs Leopard a l’Aràbia Saudita. Morenés afirma que la indústria armamentística espanyola i les Forces Armades espanyoles són claus per a promoure la “marca Espanya” i es mostra contrari a fer retallades en aquest sector de la Defensa. I llavors s’ha vestit de nacionalista espanyol, i no hi ha res més perillós que un nacionalista espanyol armat i ha respost que quan sona l’himne espanyol “qualsevol bon espanyol” s’ha de posar dret. Però, home, que diu?. Això de parlar de “bons espanyols” ho feien els franquistes, “bons espanyols” eren aquells que es mostraven fidels al règim i la seva ideologia, els catalans, fins i tot aquells que feien grans gestos per demostrar com de “bons espanyols” eren sempre eren sospitosos de deslleialtat només pel fet de ser catalans. L’himne espanyol, la Marxa Reial, no se’l creuen ni els propis nacionalistes espanyols, perquè ens l’hem de creure aquells que ni ens considerem espanyols?.
Les trompetes de Jericó

Josuè va enderrocar les muralles de Jericó fent bufar trompetes, segurament el que devia fer amb aquestes trompetes era fer tant de soroll que els habitants de Jericó no van escoltar com s’estaven excavant uns túnels sota les muralles de Jericó, i mitjançant un foc als fonaments de la muralla la feien caure. Una tàctica que també van emprar els romans i que és coneguda de molt antic. Sembla, però, que a Madrid tot va tremolar, políticament parlant, abans, especialment durant la xiulada i després. No s’ha enfonsat cap edifici però sembla que la xiulada ha tingut el mateix efecte sobre el nacionalisme espanyol que les trompetes de Josuè sobre les muralles de Jericó. Ara, potser caldria alimentar el foc que crema sota aquestes muralles i seguir tocant les nostres “trompetes”, això podria estar a punt d’enfonsar-se.
Gibraltar
Un dels temes que més excita a qualsevol “bon espanyol” és el tema de Gibraltar, un tros de territori situat a l’extrem més al sud de la Península sota jurisdicció britànica des del segle XVII. Es tracta d’una petita ciutat plena de botigues, com Andorra, el Penyal que domina tota la zona i uns micos, els únics micos salvatges d’Europa. A les portes del Penyal sovint hi ha alguns nacionalistes espanyols que s’hi congreguen per cridar “Gibraltar espanyol”, un altre espectacle pels turistes, nacionalistes espanyols cridant “Gibraltar espanyol” a la part espanyola, i micos a la part britànica. I com que tot cabdill espanyol necessita fer-se un nom per passar a la Història de les Espanyes, Rajoy no podria haver escollit res millor que intentar la captura de Gibraltar, o per ser exactes, la captura de peixos en aigües jurisdiccionals gibraltarenyes que Espanya es nega a reconèixer com a tals. Si, Aznar va passar a la Història com l’heroi de la Batalla de Perejil, Rajoy potser espera ser l’heroi de la Batalla dels peixos gibraltarenys. El pròxim cabdill de les Espanyes haurà de provocar la guerra de la cassola, perquè el julivert ja el tenen, el peix quasi, ara cal cuinar-lo.





El problema español (XVI)
Dinero
Ni los ciudadanos, ni los fantasmagóricos Mercados, ni los gobiernos de otros países se creen el gobierno español que preside - dicen - un tal Mariano "Wally" Rajoy. El término de moda ahora - el trending topic- es en España la "prima de riesgo" que ya ha superado los 500 puntos, llegó el lunes a los 510 puntos. Mientras el gobierno español inyectando dinero en esta criatura monstruosa que ha sido creada, Bankia, un monstruo que ha engordado zampándose otras entidades "enfermas" (como la misma Caja Madrid) y que ahora como si de un agujero negro situado en el centro de la economía y de la política española tragándose miles de millones de euros, de momento la cantidad ya alcanza los 23.000 millones de euros, pero Xavier Sala i Martín dice que la cifra que habrá que inyectar para intentar salvar la "criatura monstruosa" podría llegar a superar los 40.000 millones de euros. Y nada garantiza que no acabe haciendo desinflçandose como un suflé, porque a pesar - o quizá por eso - tener garantizada la inyección de dinero que sea necesaria como prometió el gobierno español la cotización de Bankia en la Bolsa ha llegado a caer un 26, 75%, finalmente el lunes la caída fue del 22%.

La pitada (o la culpa es del cha-cha-cha)
El gobierno que preside Rajoy no sabe por dónde navega, actúa como un mandril con una metralleta, y no se lo cree nadie, no le creen los ciudadanos de los que administra el dinero, no le creen los gobiernos de otros países y no se lo creen estos fantasmagóricos Mercados que parecen ser los que realmente dictan sus políticas. Es comprensible, los dos ministros principales en materia económica se contradicen entre ellos, el presidente del gobierno suele estar en paradero desconocido. Es un gobierno que está muy nervioso, e incapaz de aprender de los errores del pasado. Siempre toman la peor de las decisiones posibles.
El pasado viernes se celebró la final de la Copa del Rey, partido con la ausencia del Jefe de Estado, del Jefe del Gobierno del Estado y de la Jefa del gobierno de la Comunidad Autónoma donde se celebraba el partido. La pitada duró lo que duró el himno pero desde días antes del partido ha hecho temblar todo. La pitada ha llegado a la prensa extranjera poniendo en evidencia que en España hay, aparte de una crisis económica muy grave, una crisis política y también el Estado español está en crisis y en duda. España ya no es el Estado aparentemente monolítico que pretendía parecer hacia fuera. Los extranjeros que seguramente tenían la sensación de que Barcelona, ​​Bilbao, Madrid y Sevilla eran, más o menos, lo mismo, descubren que en Bilbao (Euskadi) y en Barcelona (Cataluña) vive una gente rara que no se siente nada española.
El gobierno español está nervioso, el ministro de Exteriores español culpa del nivel tan alto de la prima de riesgo, más de 500 puntos a la pitada, cuando ya antes de la pitada la prima de riesgo llevaba una tendencia ascendente que no han sabido parar . La pitada fue un hecho puntual pero parece que está siendo más demoledora de lo que nadie se pensaba. Si os interesa escuchar las declaraciones desafortunadas de la lideresa madrileña del PP Esperanza Aguirre releed el artículo anterior, allí está el vídeo con las declaraciones de la señora marquesa, Grande de España y lideresa de las Españas. El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, ha declarado a la SER: "A mí me parece horrible que se pite el himno nacional o que se silbe al príncipe, me parece que esto perjudica los intereses de todos los españoles , no diré que hay una relación exacta entre la prima de riesgo y los silbidos al himno pero al experimentar una debilidad de la Nación es algo que los Mercados huelen ". La pitada ha sido algo puntual, el gobierno del PP ganó las elecciones en noviembre y comenzó a gobernar en diciembre, desde entonces todos los indicadores de la economía española que eran muy malos han empeorado aún más, y no había ningún silbido, sólo un nefasto gobierno del PP que ha sucedido un mal gobierno del PSOE.
Otro ministro del gobierno español, ministro de defensa, Pedro Morenés, dedicado estos días a hacer de comercial de la industria armamentística española, industria donde Morenés tiene muchos intereses personales ya que él proviene de este sector, está negociando contratos para la venta de tanques Leopard a Arabia Saudí. Morenés afirma que la industria armamentística española y las Fuerzas Armadas españolas son claves para promover la "marca España" y se muestra contrario a hacer recortes en este sector de la Defensa. Y entonces se ha vestido de nacionalista español, y no hay nada más peligroso que un nacionalista español armado y ha respondido que cuando suena el himno español "cualquier buen español" se pone de pie. Pero, hombre, ¿que dice?. Esto de hablar de "buenos españoles" lo hacían los franquistas, "buenos españoles" eran aquellos que se mostraban fieles al régimen y su ideología, los catalanes, incluso aquellos que hacían grandes gestos para demostrar como de "buenos españoles" eran siempre eran sospechosos de deslealtad sólo por el hecho de ser catalanes. El himno español, la Marcha Real, no se la creen ni los propios nacionalistas españoles, ¿porque nos lo hemos de creer aquellos que ni nos consideramos españoles?.

Las trompetas de Jericó
Josué derribó las murallas de Jericó haciendo soplar trompetas, seguramente lo que debía hacer con estas trompetas era hacer tanto ruido que los habitantes de Jericó no escucharon cómo se estaban excavando unos túneles bajo las murallas de Jericó, y mediante un fuego en los cimientos de la muralla la hacían caer. Una táctica que también emplearon los romanos y que es conocida de muy antiguo. Sin embargo, parece que en Madrid todo tembló, políticamente hablando, antes, especialmente durante la pitada y después. No se ha hundido ningún edificio pero parece que la pitada ha tenido el mismo efecto sobre el nacionalismo español que las trompetas de Josué sobre las murallas de Jericó. Ahora, tal vez habría alimentar el fuego que arde bajo estas murallas y seguir tocando nuestras "trompetas", esto podría estar a punto de hundirse.

Gibraltar

Uno de los temas que más excita a cualquier "buen español" es el tema de Gibraltar, un trozo de territorio situado en el extremo más al sur de la Península bajo jurisdicción británica desde el siglo XVII. Se trata de una pequeña ciudad llena de tiendas, como Andorra, el Peñón que domina toda la zona y unos monos, los únicos monos salvajes de Europa. A las puertas del Peñón a menudo hay algunos nacionalistas españoles que se congregan para gritar "Gibraltar español", otro espectáculo para los turistas, nacionalistas españoles gritando "Gibraltar español" en la parte española, y monos en la parte británica. Y como todo caudillo español necesita hacerse un nombre para pasar a la Historia de las Españas, Rajoy no podría haber escogido nada mejor que intentar la captura de Gibraltar, o para ser exactos, la captura de peces en aguas jurisdiccionales gibraltareñas que España se niega a reconocer como tales. Si, Aznar pasó a la Historia como el héroe de la Batalla de Perejil, Rajoy quizás espera ser el héroe de la Batalla de los peces gibraltareños. El próximo caudillo de las Españas habrá de provocar la guerra de la cazuela, porque el perejil ya lo tienen, el pescado casi, ahora hay que cocinarlo.

Un parc temàtic catòlic

Us imagineu un parc temàtic dedicat a la religió catòlica (o una altra)?. Imagineu per un moment una mena de Disneyland o de Port Aventura dedicat al catolicisme. Doncs bé, sembla que no caldrà que imagineu res perquè podria ser que aviat es construís un parc temàtic dedicat al catolicisme al municipi de Ses Salines, a Mallorca. El Consell de Mallorca presidit per Maria Salom (PP) té a les seves mans la decisió d’aprovar aquest projecte de l’empresa argentina Sigma. L’Ajuntament de Ses Salines governat per una coalició de PP i Convergència per les Illes ha donat el beneplàcit per a la construcció del parc temàtic Terra Santa. Suposaria una inversió de 20 milions d’euros i pretén “donar a conèixer els secrets del món cristià, jueu, romà i àrab, així com aprendre sobre l’origen de l’espiritualitat”, segons els portaveus de Sigma. El parc Terra Santa ocuparia 152.000 metres quadrats. El PP va ser l’impulsor d’un altre parc temàtic que també es diu Terra, en aquesta cas Mítica, situat al País Valencià, un dels grans projectes envoltats de polèmica del PP, ara pretenen obrir un parc Terra Santa, a Mallorca, també de la ma del PP. Esperem que no acabi com el rosari de l’aurora.







Un parque temático católico

¿Os imagináis un parque temático dedicado a la religión católica (u otra)?. Imaginad por un momento una especie de Disneyland o de Port Aventura dedicado al catolicismo. Pues bien, parece que no será necesario que imagináis nada porque podría ser que pronto se construyera un parque temático dedicado al catolicismo en el municipio de Ses Salines, en Mallorca. El Consell de Mallorca presidido por Maria Salom (PP) tiene en sus manos la decisión de aprobar este proyecto de la empresa argentina Sigma. El Ayuntamiento de Ses Salines gobernado por una coalición de PP y Convergencia por las Islas ha dado el beneplácito para la construcción del parque temático Tierra Santa. Supondría una inversión de 20 millones de euros y pretende "dar a conocer los secretos del mundo cristiano, judío, romano y árabe, así como aprender sobre el origen de la espiritualidad", según los portavoces de Sigma. El parque Tierra Santa ocuparía 152.000 metros cuadrados. El PP fue el impulsor de otro parque temático que también se llama Tierra, en esta caso Mítica, situado en el País Valenciano, uno de los grandes proyectos rodeados de polémica del PP, ahora pretenden abrir un parque Tierra Santa, en Mallorca, también de la mano del PP. Esperemos que no acabe como el rosario de la aurora.

29 de maig 2012

Walking dead a Miami?


Walking dead a Miami?

Un policia de Miami va disparar contra un home que anava despullat i que estava rossegant la cara d’un altre home, no era una escena de la sèrie “The walking dead” ni de cap pel·lícula del mestre del gènere, George A. Romero, era una escena real. Un policia va sorprendre aquest “zombi” en un pont elevat d’una autopista de Florida rossegant la cara d’un altre home.

Cap a les 14 hores una persona va veure dos homes barallant-se i va avisar la policia, l’agent que va arribar va veure com un home nu estava mossegant l’altre, va ordenar al “zombi” que se separés de l’altre home, però el “zombi” va ignorar les ordres del policia que va disparar contra el “zombi”. Malgrat el tret el “zombi” va continuar mossegant la seva víctima i el policia va tornar a disparar fins a sis cops, matant-lo. L’altre home va ser traslladat a l’hospital amb ferides molt greus. La policia no ha informat de les identitats ni de l’agressor ni de la víctima, creuen que l’agressor va actuar sota els efectes d’alguna droga.







¿Walking dead en Miami?

Un policía de Miami disparó contra un hombre que estaba desnudo y que estaba arrastrando la cara de otro hombre, no era una escena de la serie "The walking dead" ni de ninguna película del maestro del género, George A. Romero, era una escena real. Un policía sorprendió este "zombie" en un puente elevado de una autopista de Florida arrastrando la cara de otro hombre.
Hacia las 14 horas una persona vio a dos hombres peleándose y avisó a la policía, el agente que llegó vio como un hombre desnudo estaba mordiendo el otro, ordenó al "zombie" que se separase de la otro hombre, pero el "zombi" ignoró las órdenes del policía que disparó contra el "zombi". A pesar del disparo el "zombie" continuó mordiendo su víctima y el policía volvió a disparar hasta seis veces, matándolo. El otro hombre fue trasladado al hospital con heridas muy graves. La policía no ha informado de las identidades ni del agresor ni de la víctima, creen que el agresor actuó bajo los efectos de alguna droga.

28 de maig 2012

Diguem que parlo de Madrit


Diguem que parlo de Madrit

Si, ja sé que Madrid s’escriu amb “d” final, però una cosa és la ciutat de Madrid i una altra cosa és Madrit, encara que ocupin el mateix espai físic. Madrid és una ciutat, però Madrit faria referència a l’entramat polític-econòmic-bur(r)ocràtic-periodístic amb ínfules imperials malgrat no tenir ja cap imperi que governar. Això si, i se’ls ha de reconèixer, quan han de fer el ridícul ho saben fer molt bé.

Una delegació del govern que ordena requisar xiulets i qualsevol objecte que sembli un elefant i la seva policia ha de fer el trist paperot de fer aquesta feina ja que per a la delegació del govern espanyol un xiulet o un elefant de peluix deuen ser “armes de destrucció antimonàrquica”. Incomprensible que des d’una delegació del govern s’ordeni la requisa d’aquests objectes. Estaven tan preocupats desmantellant “cèl·lules de xiuladors” i una invasió d’elefants que “no van veure” com una manifestació ultradreta exhibia banderes del règim anterior i alguna que altre de les SS, i això que la policia hi anava al costat, suposo que els agents estaven més preocupats que no aparegués algú amb un xiulet que per la presència de banderes de règims criminals i d’organitzacions que en altres països són il·legals.

Les autoritats fan també un paperot ben galdós

La Copa del Rei, dita així perquè l’entrega el rei al guanyador del torneig, va ser entregada pel seu fill, el príncep Felip, perquè el rei va preferir no escoltar la xiulada, per això va enviar l’hereu a guanyar-se el sou. Des de que va matar aquell pobre paquiderm no aconsegueix aixecar el cap.

El president del Govern espanyol, Mariano “Wally” Rajoy també va preferir no aparèixer pel Vicente Calderón, quan era un assidu a la Llotja del Bernabeu, però desaparèixer és la seva especialitat.

Esperanza Aguirre, tan loquaç ella, incontenible verborrea i afany de protagonisme, va decidir no anar-hi, malgrat ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, després d’haver fet les següents declaracions: “La meva opinió és que el partit s’ha de suspendre i celebrar-se després a porta tancada en un altre lloc. Això causarà molt de rebombori?. Pot ser, però a mi em sembla que francament aquestes coses no s’han de consentir. Entre altres coses perquè aquest és el Campionat d’Espanya, i aquesta Copa l’entregava el president de la República quan hi havia República, Franco quan estava Franco. I ara és la Copa de Sa Majestat el Rei, però és el Campionat d’Espanya.”

Fixeu-vos com remarca “Espanya”. Aquesta senyora és de les que diu això alhora que pot afirmar que no s’ha de barrejar esport i política malgrat que ella és això el que ha fet.

Per molt menys del que han fet la primera i la tercera d’aquestes autoritats en altres països ja haurien hagut de plegar, abdicar en el cas del Rei. En poc temps han dimitit dos presidents d’Alemanya per simples foteses, i el Borbó no abdica després que l’enxampin matant elefants a Botswana i en companyia d’una senyora que no és aquella amb la que es va casar.

I la senyora presidenta de la Comunitat de Madrid i lideressa pepera de les Espanyes ha permès que a la seva Comunitat Autònoma es fessin tota mena de tripijocs que han derivat en casos com el Gürtel i Bankia. Però limitem-nos a comentar el que va succeir divendres a Madrid (i en dies precedents) que tenen relació amb el partit de la Copa del Rei. Quina bajanada és aquesta de voler suspendre un partit de futbol?. Partit de futbol on no va produir-se cap incident. El problema no van ser en cap moment cap de les dues aficions, cert, van cantar “un elefant es balancejava” però no va passar res.













Digamos que hablo de Madrit

Si, ya sé que Madrid se escribe con "d" final, pero una cosa es la ciudad de Madrid y otra cosa es Madrit, aunque ocupen el mismo espacio físico. Madrid es una ciudad, pero Madrit haría referencia al entramado político-económico-bur(r)ocrático-periodístico con ínfulas imperiales a pesar de no tener ya ningún imperio que gobernar. Eso si, y hay que reconocer, cuando tienen que hacer el ridículo lo saben hacer muy bien.
Una delegación del gobierno que ordena requisar pitos y cualquier objeto que parezca un elefante y su policía tiene que hacer el triste papelón de hacer este trabajo ya que para la delegación del gobierno español un silbato o un elefante de peluche deben ser "armas de destrucción antimonárquica ". Incomprensible que desde una delegación del gobierno ordene la requisa de los mismos. Estaban tan preocupados desmantelando "células de silbadores" y una invasión de elefantes que "no vieron" como una manifestación ultraderecha exhibía banderas del régimen anterior y alguna que otra de las SS, y eso que la policía iba al lado, supongo que los agentes estaban más preocupados que no apareciera alguien con un silbato que por la presencia de banderas de regímenes criminales y de organizaciones que en otros países son ilegales.

Las autoridades hacen también un papelón patético

La Copa del Rey, llamada así porque la entrega el rey al ganador del torneo, fue entregada por su hijo, el príncipe Felipe, porque el rey prefirió no escuchar el silbido, por eso envió el heredero a ganarse el sueldo. Desde que mató aquel pobre paquidermo no consigue levantar cabeza.
El presidente del Gobierno español, Mariano "Wally" Rajoy también prefirió no aparecer por el Vicente Calderón, cuando era un asiduo en la Lonja del Bernabeu, pero desaparecer es su especialidad.
Esperanza Aguirre, tan locuaz ella, incontenible verborrea y afán de protagonismo, decidió no ir, a pesar de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de haber hecho las siguientes declaraciones: "Mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse después a puerta cerrada en otro lugar. ¿Esto causará mucho revuelo?. Puede ser, pero a mí me parece que francamente estas cosas no se deben consentir. Entre otras cosas porque este es el Campeonato de España, y esta Copa del entregaba el presidente de la República cuando había República, Franco cuando estaba Franco. Y ahora es la Copa de Su Majestad el Rey, pero es el Campeonato de España."
Fijaos como remarca "España". Esta señora es de las que dice esto a la vez que puede afirmar que no se debe mezclar deporte y política pese a que ella es eso lo que ha hecho.
Por mucho menos de lo que han hecho la primera y la tercera de estas autoridades en otros países ya habrían tenido que cerrar, abdicar en el caso del Rey. En poco tiempo han dimitido dos presidentes de Alemania por simples bagatelas, y el Borbón no abdica después de que lo pillen matando elefantes en Botswana y en compañía de una señora que no es aquella con la que se casó.
Y la señora presidenta de la Comunidad de Madrid y lideresa pepera de las Españas ha permitido que en su Comunidad Autónoma se hicieran todo tipo de chanchullos que han derivado en casos como el Gürtel y Bankia. Pero limitémonos a comentar lo que sucedió el viernes en Madrid (y en días precedentes) que tienen relación con el partido de la Copa del Rey. Qué tontería es esta de querer suspender un partido de fútbol?. Partido de fútbol donde no se produjo ningún incidente. El problema no fueron en ningún momento ninguna de las dos aficiones, cierto, cantaron "un elefante sebalanceaba" pero no pasó nada.

27 de maig 2012

El problema espanyol (XV)

El problema espanyol (XV)


Hi ha coses que no canvien. He exposat en anteriors capítols quina és la relació de Catalunya amb Espanya i d’Espanya amb Catalunya. Alguna vegada he inclós textos per demostrar que aquesta és, ha estat, i sembla que continuarà sent, una relació conflictiva.


L’Estat espanyol o Regne d’Espanya, com més us agradi anomenar-lo, ha intentat crear-se una identitat, encara que ells tampoc tenen clar quina és la seva identitat, però per fer-ho han pretés anihilar aquelles identitats culturals, lingüístiques i polítiques existents, i dic que ho ha pretès perquè és evident que si hagués tingut èxit vostè que ara em llegeix no estaria llegint aquest article perquè jo no l’hauria escrit.


Ja Felip IV i el seu vàlid van provar-ho el 1640 però seria Felip V set dècades més tard qui aconseguiria provocar una trencadissa de la que encara no ens hem recuperat del tot. És cert que en aquests 3 segles el Regne de les Espanyes ha provat de “reduir-nos” a les lleis i costums de Castella, però com he dit abans, han fracassat.


El catalanisme del segle XIX reivindica el dret a parlar la nostra llengua sense rebre l’insult, sembla, com veurem en el següent text de Valentí Almirall de 1879, que hi ha coses que a Espanya no canvien mai. Aquest text manté la seva vigència malgrat tenir 133 anys.



“Porque queremos hablar nuestra lengua nos llaman secos y maleducados. Porque queremos conocer nuestra historia nos tildan de exclusivistas y de malos espanoles, de rebeldes y de perturbadores. Si queremos defender nuestro trabajo y pretendemos que se nos de no lo que nos corresponde sino una pequena parte de lo que se nos deberia, nos tratan como a los pobres que piden limosna y se te quitan de encima con la frase: ”Pide mas que un catalan.” (V. ALMIRALL, Catalanisme de debó, 1879)



Antonio Peregrina (@srperegrina): Puede haber algo que de + asco que ver a #Ferrer y#Nadal hablando catalán en la entrega de premios del #godo, Hablad Español si sois ESPAÑOLES

Javier (@javierzalama23): Que asco que en un torneo como el conde de godo hablen en catalan en vez de español y tengan que traducir #ascoputo

Com podeu veure hi ha coses que no han canviat gaire des del temps d’Almirall, tret de les tecnologies. Qui és el maleducat, qui parla el català perquè és la seva llengua, com el castellà és la d’un espanyol o el francés d’un francés, o els maleducats són per exemple aquests dos tuitaires profundament espanyolistes?

Amb la recuperació de les nostres institucions es compleixen les paraules d’Almirall:
“Mañana el catalan sera la lengua oficial de nuestra tierra catalana, Mañana no solo conoceremos la historia, sino que la iremos construyendo con nuestros hechos; mañana no tendremos que pedir proteccion para nuestro trabajo, ya que nos lo protegeremos nosotros mismos de una manera efectiva, con nuestra actividad librada ya de trabas, con nuestra energia moviendose en libertad, con nuestro caracter mas reflexivo que imaginativo; Mañana ni mandaremos ni nos mandaran, sino que nos las apañaremos en casa como mejor nos convenga. Mañana nos presentaremos tal y como somos, con nuestras buenas cualidades y con las malas, con nuestras costumbres y nuestras leyes (...) y Catalunya, hermana, que no hermanastra, de las demas regiones espanolas, estará unida a todas ellas por lazos de sangre y de carino, no por los de la imposición y la violencia; Mañana, en una palabra, todos iremos mejor que hoy, y tendremos una buena armonia (...).


La recuperació de les nostres institucions ens ha permés recuperar la nostra història, aquella que se’ns volia fer oblidar, la llengua catalana és llengua oficial a Catalunya, però això no agrada gens al nacionalisme espanyol. En unes altres èpoques ho haurien arreglat emprant l’exèrcit i les lleis, ara no poden emprar l’exèrcit, ells saben, fins i tot el més sonat dels nacionalistes espanyols sap que canonejar el Parlament de Catalunya o el Palau de la Generalitat ja no és una possible. Tenen, però, altres mecanismes amb els quals podrien, per exemple, eliminar l’oficialitat de la llengua catalana, mecanismes com el judicial o el legislatiu amb el qual poden laminar l’oficialitat de la llengua catalana, de fet, hi ha vigents més de mig miler de disposicions contra la llengua catalana encara, i moltes sentències judicials han provat de treure la llengua aquest estatus de llengua oficial.

Aquestes paraules de Valentí Almirall continuen mantenint la seva vigència 133 anys després de ser escrites. Tenim un problema, un problema espanyol, i va sent hora que hi posem remei sense que ens tremoli la mà i fer-ho sense complexos.


















El problema español (XV)
Hay cosas que no cambian. He expuesto en anteriores capítulos cuál es la relación de Catalunya con España y de España con Catalunya. Alguna vez he incluido textos por demostrar que esta es, ha sido, y parece que continuará siendo, una relación conflictiva.


EL Estado español o Reino de España, cuanto más os gusté llamarlo, ha intentado crearse una identidad, aunque ellos tampoco tienen claro cuál es su identidad, pero para hacerlo han pretendido anihilar aquellas identidades culturales, lingüísticas y políticas existentes, y digo que lo ha pretendido porque es evidente que si hubiese tenido éxito usted que ahora me lee no estaría leyendo este artículo porque yo no la habría habría.

Ya Felipe IV y su válido lo probaron en 1640 pero sería Felip V siete décadas más tarde quien conseguiría provocar una fractura de la que aún no nos hemos recuperado del todo. Es cierto que en estos 3 siglos el Reino de las Españas ha probado de “reducirnos” a las leyes y costumbres de Castilla, pero como he dicho antes, han fracasado.

El catalanismo del siglo XIX reivindica el derecho a hablar nuestra lengua sin recibir el insulto, parece, como veremos en el siguiente texto de Valentí Almirante de 1879, que hay cosas que a España no cambian nunca. Este texto mantiene su vigencia a pesar de tener 133 años.
“Porque queremos hablar nuestra lengua nos llaman secos y maleducados. Porque queremos conocer nuestra historia nos tildan de exclusivistas y de malos espanoles, de rebeldes y de perturbadores. Si queremos defender nuestro trabajo y pretendemos que se nos de no lo que nos corresponde sino una pequena parte de lo que se nos deberia, nos tratan como a los pobres que piden limosna y se te quitan de encima con la frase: ”Pide mas que un catalan.” (V. ALMIRALL, Catalanisme de debó, 1879)

Antonio Peregrina (@srperegrina): Puede haber algo que de + asco que ver a #Ferrer y #Nadal hablando catalán en la entrega de premios del #godo, Hablad Español si sois ESPAÑOLES


Javier (@javierzalama23): Que asco que en un torneo como el conde de godo hablen en catalan en vez de español y tengan que traducir #ascoputo

Como podéis ver hay cosas que no han cambiado mucho desde el tiempo de Almirall, salvo las tecnologías. ¿Quien es el maleducado, quien habla el catalán porque es su lengua, como el castellano es la de un español o el francés de un francés, o los maleducados son por ejemplo estos dos tuiteros profundamente españolistas?

Con la recuperación de nuestras instituciones se cumplen las palabras de Almirall:
“Mañana el catalan sera la lengua oficial de nuestra tierra catalana, Mañana no solo conoceremos la historia, sino que la iremos construyendo con nuestros hechos; mañana no tendremos que pedir proteccion para nuestro trabajo, ya que nos lo protegeremos nosotros mismos de una manera efectiva, con nuestra actividad librada ya de trabas, con nuestra energia moviendose en libertad, con nuestro caracter mas reflexivo que imaginativo; Mañana ni mandaremos ni nos mandaran, sino que nos las apañaremos en casa como mejor nos convenga. Mañana nos presentaremos tal y como somos, con nuestras buenas cualidades y con las malas, con nuestras costumbres y nuestras leyes (...) y Catalunya, hermana, que no hermanastra, de las demas regiones espanolas, estará unida a todas ellas por lazos de sangre y de carino, no por los de la imposición y la violencia; Mañana, en una palabra, todos iremos mejor que hoy, y tendremos una buena armonia (...). Sera entonces cuando el catalanismo habra conseguido la plenitud de su desarrollo. Sera entonces cuando habra triunfado la idea catalana.” (V. ALMIRALL, Catalanisme de debó, 1879)

La recuperación de nuestras instituciones nos ha permitido recuperar nuestra historia, aquella que se nos quería hacer olvidar, la lengua catalana es lengua oficial a Catalunya, pero eso no gusta nada al nacionalismo español. En otras épocas la habrían habrían empleando el ejército y las leyes, ahora no pueden emplear el ejército, ellos saben, incluso el más ido de los nacionalistas españoles sabe que cañonear el Parlamento de Catalunya o el Palacio de la Generalidad ya no es una posible. Tienen, sin embargo, otros mecanismos con los que podrían, por ejemplo, eliminar la oficialidad de la lengua catalana, mecanismos como el judicial o el legislativo con el que pueden laminar la oficialidad de la lengua catalana, de hecho, hay vigentes más de medio millar de disposiciones contra la lengua catalana aún, y muchas sentencias judiciales han probado de sacar la lengua este estatus de lengua oficial.


Estas palabras de Valentí Almirall continúan manteniendo su vigencia 133 años después de ser escritas. Tenemos un problema, un problema español, y va siendo hora que pongamos remedio sin que nos tiemble la mano y hacerlo sin complejos.

26 de maig 2012

El problema espanyol (XIV)


El problema espanyol (XIV)

Bankiarrota

L’assumpte de Bankia és un escàndol majúscul, en un país normal els gestors de Bankia i de les antigues caixes que van “fusionar-se” per formar-la haurien acabat a la garjola acusats de diversos delictes, i molt probablement hauria estat cessat més d’un ministre, però Espanya és diferent. L’anterior president de Bankia, ex gerent del FMI i ex ministre del govern Aznar, Rodrigo Rato ha deixat el càrrec i el govern espanyol ja li està buscant feina en alguna empresa important, potser REPSOL, diuen. El FROB ha injectat 4465 milions d’euros, i ara ja parlen que Bankia està sol·licitant uns 19000 milions d’euros més – que fan més de 23000 milions d’euros – per recapitalitzar la matriu de Bankia, el Banc Financer i d’Estalvi (BFA), ja nacionalitzat pel FROB. El nou president de l’entitat en substitució de Rodrigo Rato, és José Ignacio Goirigolzarri, que haurà de dissenyar la nova estratègia de la identitat. El PP posarà tota la carn a la graella (que calgui) per salvar Bankia, és a dir, posaran tots els calés que sigui necessari. Bankia s’ha de sotmetre a una auditoria i pretén que aquesta avali els comptes de l’exercici anterior que van deixar un forat de 3000 milions d’euros.

Lleis a mida per cometre frau electoral

El PP estaria preparant una nova llei electoral que modificaria el mapa electoral d’Euskadi ja que permetria que qualsevol persona fixés la seva residència a Euskadi i pogués emetre el seu vot allà, segons denuncia Josu Erkoreka del PNB “qualsevol ciutadà que així ho desitgi pot fixar la seva residència a Euskadi, empadronar-se allà i emetre el seu vot sense cap dificultat”. Erkoreka acusa el PP de voler reformar la llei electoral per alterar artificialment el mapa electoral com va fer-se anteriorment quan va aprovar-se la llei de partits que segons Erkoreka “no ens sembla correcte, màxime quan per a això cal abordar una operació, tècnicament molt complexa i jurídicament més que qüestionable”. El PP habitualment tan “legalista” en matèria electoral acostuma a estar implicat en intents de tupinades, negar el dret al vot a una persona, volen il·legalitzar altres partits, però ells per exemple han presentat a les eleccions d’Euskadi i de Catalunya candidats que no només no vivien al municipi, sovint residien en altres comunitats autònomes. Recordo el cas d’una candidata a alcaldessa pel PP en un poble lleidatà que vivia a Àvila i que va declarar que no tenia la més mínima intenció de traslladar-se a viure al poble del qual aspirava a ser alcaldessa. Altres casos com censar 15 o 20 persones al domicili de regidors del PP, persones que estaven censades al poble i en aquell domicili pensant en les eleccions però que no eren residents del municipi, i altres irregularitats semblants. Sembla que el PP vol modificar la llei per tal de poder fer això, censar a Euskadi milers de persones que segurament mai aniran a viure a Euskadi però que quan hi hagi eleccions voten, i voten pel PP.

500.000 euros en urinaris públics

L’Ajuntament (PP) de Palma van retallar la despesa del programa “EXIT”, uns 600.000 euros, un programa de reforç escolar que dóna servei a unes 7000 persones, i va decidir aprovar una despesa de 500.000 euros per construir 6 urinaris públics. L’Ajuntament de Palma també ha pujat el preu del bitllet dels autobusos públics un 25% i ha duplicat el preu als pensionistes. Ha reduït la freqüència del servei d’autobusos i n’ha eliminat algunes línies deixant algun barri incomunicat, ha pujat la taxa de recollida d’escombraries un 3%, l’IBI un 16% i l’IAE un 6%. És a dir, ha reduït i encarit serveis retallant la despesa destinada al seu manteniment i gasta diners en foteses.

Adoctrinament

El PP pretén adoctrinar els nens amb la seva ideologia. I han trobat l’eina apropiada, l’Educació per la Ciutadania, que van criticar en el seu moment perquè segons ell servia per adoctrinar els nens, ara que el PP té majoria absolutista pretén convertir aquesta assignatura en un mitjà per l’adoctrinament. La nova Educació per la Ciutadania associa el nacionalisme al terme excloent i el situa al costat del terrorisme, clar, que en certa manera tenen raó, el nacionalisme espanyol com el de Franco era una forma de terrorisme, però el PP és el partit ideològicament hereu del franquisme, i ara amb aquesta majoria absolutista que té no té problemes en demostrar el seu autoritarisme. La consellera Rigau aquest plantejament “és intolerable i la Generalitat” demana que ”se suprimeixi totalment”. La consellera ha dit que “l'enfocament que fa el ministre en aquest document obvia el fet que Espanya s'estructura en nacionalitats i regions, no parla de nacionalitats i en canvi parla del nacionalisme excloent com un dels mals del món actual”. El nacionalisme espanyol és excloent, criminal i sinistre, però ara el partit que governa l’Estat espanyol és un partit ultranacionalista i ideològicament hereu del franquisme, que es feia dir nacionalcatolicisme. La nova versió més propera al pensament del nou règim n’elimina també “la lluita contra el sexisme, el racisme, l'homofòbia i les actituds que és bo que se sàpiga que cal combatre", segons la consellera Rigau.

Un militar valerós segons la Reial Acadèmia (fatxa) de la Història

Quan governava Aznar va iniciar-se la redacció del diccionari biogràfic espanyol, un diccionari que fa poc que ha vist la llum, llàstima que no la van veure els que el van redactar, perquè aquest diccionari que s’ha finançat amb diners públics és un pamflet que elogia la dictadura franquista i obvia els punts més foscos del període i especialment d’aquells dels seus protagonistes més fatxes. Per exemple “Franco no és - segons aquest diccionari - un dictador” dèspota i sanguinari sinó un “militar valerós”, segons el diccionari el polèmic fundador de l’ultracatòlic Opus Dei, Escribá de Balaguer rebia ordres de Déu, i la repressió franquista és considerada pel diccionari biogràfic espanyol una “normalització de la vida ciutadana”. Aquesta institució té un biaix ideològic clarament franquista, entre els autors d’aquest diccionari hi ha l’historiador medievalista Luís Suárez, membre de la Fundació Francisco Franco. (Seria interessant que en la pròxima comissió de cultura se li preguntés al ministre de cultura quina quantitat del pressupost del ministeri de cultura finança les activitats d’aquesta fundació feixista). El diccionari ha costat 6,4 milions d’euros, té més de 50 volums. El govern del PSOE va estar a punt de retirar la subvenció a aquest diccionari pel dubtós rigor acadèmic. L’actual ministeri d’educació ha afegit 193000 euros més.

Conclusió 

Finançant bancs que fan aigües per la pèssima gestió de persones amb forts lligams amb el PP, diccionaris amb un molt discutible rigor històric i fundacions que lloen dictadors criminals que aquest diccionari considera que era “valerós”, lleis a mida per guanyar eleccions on no guanya o adoctrinament a les escoles per convertir els nostres fills en carallots seguidors del Führer del PP.













El problema español (XIV)
Bankiarrota

El asunto de Bankia es un escándalo mayúsculo, en un país normal los gestores de Bankia y de las antiguas cajas que "fusionarse" para formar la hubieran terminado en la cárcel acusados ​​de diversos delitos, y muy probablemente habría sido cesado más de un ministro, pero España es diferente. El anterior presidente de Bankia, ex gerente del FMI y ex ministro del gobierno Aznar, Rodrigo Rato ha dejado el cargo y el gobierno español ya le está buscando trabajo en alguna empresa importante, quizá REPSOL, dicen. El FROB ha inyectado 4.465 millones de euros, y ahora ya hablan de que Bankia está solicitando unos 19.000 millones de euros más - que hacen más de 23.000 millones de euros - para recapitalizar la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), ya nacionalizado por el FROB. El nuevo presidente de la entidad en sustitución de Rodrigo Rato, es José Ignacio Goirigolzarri, que deberá diseñar la nueva estrategia de la identidad. El PP pondrá toda la carne en el asador (que haya) para salvar Bankia, es decir, pondrán todos el dinero que sea necesario. Bankia debe someterse a una auditoría y pretende que esta avale las cuentas del ejercicio anterior que dejaron un agujero de 3.000 millones de euros.

Leyes a medida para cometer fraude electoral
El PP estaría preparando una nueva ley electoral que modificaría el mapa electoral de Euskadi ya que permitiría que cualquier persona fijara su residencia en Euskadi y pudiera emitir su voto allí, según denuncia Josu Erkoreka del PNV "cualquier ciudadano que así lo desee puede fijar su residencia en Euskadi, empadronarse allí y emitir su voto sin ninguna dificultad ". Erkoreka acusa al PP de querer reformar la ley electoral para alterar artificialmente el mapa electoral como se hizo anteriormente cuando se aprobó la ley de partidos que según Erkoreka "no nos parece correcto, máxime cuando para ello hay que abordar una operación, técnicamente muy compleja y jurídicamente más que cuestionable ". El PP habitualmente tan "legalista" en materia electoral suele estar implicado en intentos de pucherazo, negar el derecho al voto a una persona, quieren ilegalizar otros partidos, pero ellos por ejemplo han presentado a las elecciones de Euskadi y de Cataluña candidatos que no sólo no vivían en el municipio, a menudo residían en otras comunidades autónomas. Recuerdo el caso de una candidata a alcaldesa por el PP en un pueblo leridano que vivía en Ávila y que declaró que no tenía la más mínima intención de trasladarse a vivir al pueblo del que aspiraba a ser alcaldesa. Otros casos como censar 15 o 20 personas en el domicilio de concejales del PP, personas que estaban censadas en el pueblo y en ese domicilio pensando en las elecciones pero que no eran residentes del municipio, y otras irregularidades similares. Parece que el PP quiere modificar la ley para poder hacer esto, censar en Euskadi miles de personas que seguramente nunca irán a vivir a Euskadi pero que cuando haya elecciones votan, y votan por el PP.

500.000 euros en urinarios públicos
El Ayuntamiento (PP) de Palma recortar el gasto del programa "EXIT", unos 600.000 euros, un programa de refuerzo escolar que da servicio a unas 7000 personas, y decidió aprobar un gasto de 500.000 euros para construir 6 urinarios públicos. El Ayuntamiento de Palma también ha subido el precio del billete de los autobuses públicos un 25% y ha duplicado su precio a los pensionistas. Ha reducido la frecuencia del servicio de autobuses y ha eliminado algunas líneas dejando algún barrio incomunicado, ha subido la tasa de recogida de basuras un 3%, el IBI un 16% y el IAE un 6%. Es decir, ha reducido y encarecido servicios recortando el gasto destinado a su mantenimiento y gasta dinero en tonterías.

Adoctrinamiento
El PP pretende adoctrinar a los niños con su ideología. Y han encontrado la herramienta apropiada, la Educación para la Ciudadanía, que criticaron en su momento porque según él servía para adoctrinar a los niños, ahora que el PP tiene mayoría absolutista pretende convertir esta asignatura en un medio para el adoctrinamiento. La nueva Educación para la Ciudadanía asocia el nacionalismo el término excluyente y lo sitúa junto al terrorismo, claro, que en cierto modo tienen razón, el nacionalismo español como el de Franco era una forma de terrorismo, pero el PP es el partido ideológicamente heredero del franquismo, y ahora con esta mayoría absolutista que tiene no tiene problemas en demostrar su autoritarismo. La consejera Rigau este planteamiento "es intolerable y la Generalitat" pide que "se suprima totalmente". La consejera ha dicho que "el enfoque que hace el ministro en este documento obvia el hecho de que España se estructura en nacionalidades y regiones, no habla de nacionalidades y en cambio habla del nacionalismo excluyente como uno de los males del mundo actual". El nacionalismo español es excluyente, criminal y siniestro, pero ahora el partido que gobierna el Estado español es un partido ultranacionalista e ideológicamente heredero del franquismo, que se hacía llamar nacionalcatolicismo. La nueva versión más cercana al pensamiento del nuevo régimen elimina también "la lucha contra el sexismo, el racismo, la homofobia y las actitudes que es bueno que se sepa que hay que combatir", según la consellera Rigau.
Un militar valeroso según la Real Academia (facha) de la Historia
Cuando gobernaba Aznar se inició la redacción del diccionario biográfico español, un diccionario que hace poco que ha visto la luz, lástima que no la vieron los que lo redactaron, porque este diccionario que se ha financiado con dinero público es un panfleto que elogia la dictadura franquista y obvia los puntos más oscuros del período y especialmente de aquellos de sus protagonistas más fachas. Por ejemplo "Franco no es - según este diccionario - un dictador" déspota y sanguinario sino un "militar valeroso", según el diccionario el polémico fundador del ultracatólico Opus Dei, Escribá de Balaguer recibía órdenes de Dios, y la represión franquista es considerada por el diccionario biográfico español una "normalización de la vida ciudadana". Esta institución tiene un sesgo ideológico claramente franquista, entre los autores de este diccionario hay el historiador medievalista Luis Suárez, miembro de la Fundación Francisco Franco. (Sería interesante que en la próxima comisión de cultura se le preguntara al ministro de cultura qué cantidad del presupuesto del ministerio de cultura financia las actividades de esta fundación fascista). El diccionario ha costado 6,4 millones de euros, tiene más de 50 volúmenes. El gobierno del PSOE estuvo a punto de retirar la subvención a este diccionario por dudoso rigor académico. El actual ministerio de educación ha añadido 193.000 euros más.

Conclusión
Financiando bancos que hacen aguas por la pésima gestión de personas con fuertes lazos con el PP, diccionarios con un muy discutible rigor histórico y fundaciones que alaban dictadores criminales que este diccionario considera que era "valeroso", leyes a medida para ganar elecciones donde no gana o adoctrinamiento en las escuelas para convertir a nuestros hijos en holoturias seguidores del Führer del PP.

La rocambolesca història d’una Copa del Rei que va entregar un príncep (I)

La rocambolesca història d’una Copa del Rei que va entregar un príncep (I)

 Aquest article havia de ser el tercer capítol tercer de “La rocambolesca història d’una Copa del Rei que entregarà un príncep” però quan aquest article s’hagi publicat el príncep haurà entregat la Copa del Rei a l’equip guanyador.
Qui llegeixi aquest article i no hagi llegit els dos anteriors li recomano que ho faci, així entendrà tota aquesta rocambolesca història al voltant d’un partit de futbol. Ja ho ha fet?. Doncs, avancem.

Madrid, ciutat feixista

Aquest partit ha tingut uns pròlegs en principi aliens al partit però que no s’haurien produït si el partit no s’hagués jugat a Madrid. Els espanyols són gent estranya, perquè veure a la policia nacional espanyola acompanyant una manifestació convocada per diverses organitzacions feixistes espanyoles exhibint banderes espanyoles amb el pollastre i banderes amb l’emblema de les SS i els policies aquests mirant cap a l’horitzó, mentre altres companys seus es dedicaven a requisar xiulets, alguna gralla, i altres objectes perillosos com pancartes amb elefants dibuixats era ben curiós. La manifestació ultradretana havia estat convocada per la Falange i per Nudo Patriota Español. Els fatxes diuen que eren 2000 manifestants, la policia no diu cap xifra, curiós silenci policial, la policia quan les manifestacions són contràries als seus caps polítics solen mirar de rebaixar la xifra moltíssim, i en aquest cas no diuen res. Els fatxes anaven cridant les consignes habituals: “Visca Espanya, visca Catalunya espanyola”, “La unitat nacional, Espanya una i no 51", "Gibraltar espanyol" i la pancarta que deia "la unitat d'Espanya ni es vota, ni es negocia".


Ara ja sabem que per Madrid pots passejar-te amb una esvàstica sense que passi res però els xiulets, els elefants, les estelades i les gralles són considerats perilloses armes. Josuè va enderrocar els murs de Jericó amb trompetes, ahir a Madrid tenien por que uns xiulets enderroquessin les muralles del nacionalisme espanyol madrileny. Espanya, especialment Madrid ha tremolat només per 60000 bascos i catalans, que van tenir un comportament exemplar, cosa que no poden dir les autoritats polítiques de la capital, començant pel més alt representant de l’Estat fins a aquells funcionaris policials que requisaven xiulets i estelades mentre altres acompanyaven una manifestació feixista que exhibia sense cap pudor simbologia nazi.

Arxivada les querelles de DENAES i L’Associació Dignitat i Justícia

Unes hores abans que se celebrés el partit de la final de la Copa del Rei l’Audiència Nacional ha arxivat dues querelles de dos grups feixistes espanyols. DENAES (Defensa de la Nación Española) va querellar-se per la comissió de possibles delictes de provocació a l’odi i la violència, associació il·lícita i ultratges a Espanya. Segons DENAES que es xiuli l’himne d’Espanya és un ultratge a Espanya però el jutge ha arxivat la querella perquè “no es fonamenta en fets ja ocorreguts sinó en presumpció de futur” i perquè la majoria dels delictes referits a la querella “no són competència de l’Audiència Nacional”. El jutge Pablo Ruíz ha rebutjat una denúncia de l'Associació Dignitat i Justícia en el mateix sentit, el jutge ha refusat la denúncia perquè “aquesta determinació de la competència no pot decidir-se sense que els actes que es denuncien ni tant sols s'hagin produït”. Certament, en el moment que aquests dos grupuscles feixistes espanyols van querellar-se no s’havia produït cap xiulada ni cap fet denunciable, d’altra banda ells parlen d’associació il·lícita quan no hi ha hagut cap associació lícita o il·lícita. Crec que DENAES i l’Associació Dignitat i Justícia no se n’adonen que Minority Report és només una pel·lícula, que en el món real i en una democràcia no es poden denunciar delictes que no s’han produït encara, i les detencions preventives només passen en dictadures com aquella que aquests dos grupuscles ultres enyoren. D’altra banda, ara que ja s’ha jugat el partit caldria que demostressin que allà s’ha produït un delicte i que en cas que es demostri el delicte cal imputar persones concretes. I cal dir que imputar i detenir 60000 persones per escridassar un himne que ni tan sols té lletra.

El partit

El Futbol Club Barcelona va guanyar l’Athletic de Bilbao per 3 a 0 i va guanyar la Copa del caçador d’elefants.









La rocambolesca historia de una Copa del Rey que entregó un príncipe (I)
Este artículo debía ser el tercer capítulo tercero de "La rocambolesca historia de una Copa del Rey que entregará un príncipe" pero cuando este artículo se haya publicado el príncipe habrá entregado la Copa del Rey al equipo ganador.
Quien lea este artículo y no haya leído los dos anteriores le recomiendo que lo haga, así entenderá toda esta rocambolesca historia en torno a un partido de fútbol. Ya lo ha hecho?. Pues, avanzamos.

Madrid, ciudad fascista
Este partido ha tenido unos prólogos en principio ajenos al partido pero que no se habrían producido si el partido no se hubiera jugado en Madrid. Los españoles son gente extraña, porque ver a la policía nacional española acompañando una manifestación convocada por varias organizaciones fascistas españolas exhibiendo banderas españolas con el pollo y banderas con el emblema de las SS y los policías estos mirando hacia el horizonte, mientras otros compañeros suyos se dedicaban a requisar pitos, alguna gralla, y otros objetos peligrosos como pancartas con elefantes dibujados era muy curioso. La manifestación ultraderechista había sido convocada por la Falange y por Nudo Patriota Español. Los fachas dicen que eran 2000 manifestantes, la policía no dice ninguna cifra, curioso silencio policial, la policía cuando las manifestaciones son contrarias a sus jefes políticos suelen tratar de rebajar la cifra muchísimo, y en este caso no dicen nada. Los fachas iban gritando las consignas habituales: "Viva España, viva Catalunya española", "La unidad nacional, España una y no 51", "Gibraltar español" y la pancarta que decía "la unidad de España ni se vota, ni se negocia ".

Ahora ya sabemos que por Madrid puedes pasearte con una esvástica sin que pase nada pero los silbatos, los elefantes, las estreladas y las grallas son considerados peligrosas armas. Josué derribó los muros de Jericó con trompetas, ayer en Madrid tenían miedo de que unos silbatos derribaran las murallas del nacionalismo español madrileño. España, especialmente Madrid ha temblado sólo por 60.000 vascos y catalanes, que tuvieron un comportamiento ejemplar, lo que no pueden decir las autoridades políticas de la capital, empezando por el más alto representante del Estado hasta aquellos funcionarios policiales que requisaban silbatos y estelades mientras otros acompañaban una manifestación fascista que exhibía sin ningún pudor simbología nazi.

Archivada las querellas de DENAES y La Asociación Dignidad y Justicia
Unas horas antes de que se celebrara el partido de la final de la Copa del Rey la Audiencia Nacional ha archivado dos querellas de dos grupos fascistas españoles.DENAES (Defensa de la Nación Española) querelló por la comisión de posibles delitos de provocación al odio y la violencia, asociación ilícita y ultrajes a España.Según DENAES que se silbe el himno de España es un ultraje a España pero el juez ha archivado la querella porque "no se fundamenta en hechos ya ocurridos sino en presunción de futuro" y porque la mayoría de los delitos referidos en la querella "no son competencia de la Audiencia Nacional ". El juez Pablo Ruíz ha rechazado una denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia en el mismo sentido, el juez ha rechazado la denuncia porque "esta determinación de la competencia no puede decidirse sin que los actos que se denuncian ni siquiera se hayan producido ". Ciertamente, en el momento que estos dos grupúsculos fascistas españoles querellarse no se había producido ningún silbido ni ningún hecho denunciable, por otro lado ellos hablan de asociación ilícita cuando no ha habido ninguna asociación lícita o il • lícita. Creo que DENAES y la Asociación Dignidad y Justicia no se dan cuenta que Minority Report es sólo una película, que en el mundo real y en una democracia no se pueden denunciar delitos que no han producido aún, y las detenciones preventivas sólo pasan en dictaduras como aquella que estos dos grupúsculos ultras añoran. Por otra parte, ahora que ya se ha jugado el partido habría que demostraran que allí se ha producido un delito y que en caso de que se demuestre el delito a imputar a personas concretas. Y hay que decir que imputar y detener 60.000 personas para censurar a un himno que ni siquiera tiene letra.

El partido El Fútbol Club Barcelona ganó al Athletic de Bilbao por 3 a 0 y ganó la Copa del cazador de elefantes.

25 de maig 2012

Ansar el Din vol restaurar al Andalus


Ansar el Din vol restaurar al Andalus



Ansar al Din ha anunciat que vol “restaurar al Andalus” i citen Granada, València, Sevilla i Còrdova com les ciutats que volen reconquerir perquè segons aquest grup terrorista relacionat amb AlQaida volen “alliberar aquestes quatre ciutats que van ser governades pels musulmans”. Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat asseguren que aquest comunicat és creïble i que AlQaida és en aquests moments la principal amenaça que té Espanya. De fet aquests grups terroristes islàmics aspiren a islamitzar tot el món, una altra cosa és que ho aconsegueixin, però ja hem tingut a Europa algunes mostres de com actuen aquests grups islamistes. No és, però, la primera vegada que AlQaida parla de restaurar Al Andalus, és una fixació que tenen.





Ansar el Din quiere restaurar al Andalus


Ansar al Din ha anunciado que quiere "restaurar al Andalus" y citan Granada, Valencia, Sevilla y Córdoba como las ciudades que quieren reconquistar porque según este grupo terrorista relacionado con AlQaida quieren "liberar estas cuatro ciudades que fueron gobernadas por los musulmanes". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aseguran que este comunicado es creíble y que AlQaida es en estos momentos la principal amenaza que tiene España. De hecho estos grupos terroristas islámicos aspiran a islamizar todo el mundo, otra cosa es que lo consigan, pero ya hemos tenido en Europa algunas muestras de cómo actúan estos grupos islamistas. No es, sin embargo, la primera vez que AlQaida habla de restaurar Al Andalus, es una fijación que tienen.

La rocambolesca història d’una Copa del Rei que entregarà un príncep (II)


La rocambolesca història d’una Copa del Rei que entregarà un príncep (II)



Avui se celebra la final de la Copa del Rei de futbol, del Rei de les Espanyes, és clar. Molts partits de futbol estan envoltats en polèmiques, especialment si Mourinho és un dels protagonistes, però no és el cas d’aquest partit. Com ja sabeu els dos equips que juguen aquesta final de la Copa del Rei són el Futbol Club Barcelona i l’Athletic de Bilbao. I l’Estadi on se celebrarà és el Vicente Calderón. En l’anterior article titulat “La rocambolesca història d’una Copa del Rei que entregarà un príncep” ja vaig explicar els dies previs, però si tot el que vaig explicar en aquest anterior article podia semblar “absurd” tot i ser cert i real, com veureu immediatament tot pot arribar a superar-se.



Dispositiu de seguretat



El dispositiu de seguretat per aquest esdeveniment està format per 2500 efectius, dels quals 1500 pertanyen al Cos Nacional de Policia, la resta del dispositiu són personal de seguretat privada de Barça i Athletic, policia local, SAMUR, protecció civil, Mossos d’Esquadra i Ertzaintza. Tot aquest dispositiu ha de garantir que no es produeixin aldarulls. Tot aquest dispositiu ha d’evitar que es produeixin aldarulls entre les dues aficions que podrien arribar a sumar 50000 persones o més, però el risc més gran és que hi hagi aldarull provocats per la Falange. Algú amb més aviat poc senderi va autoritzar que el mateix dia del partit - un partit considerat d’alt risc pel gran nombre d’aficionats que ambdós equips poden moure que no pas per les “querelles” que puguin tenir ambdues aficions, en principi cap – una manifestació ultradreta. Una de les principals tasques d’aquest operatiu és impedir que els fatxes arribin a enfrontar-se amb els aficionats bascos i catalans.

Considerant que hi haurà no menys de 50000 bascos i catalans, i no crec que a Madrid el nombre de fatxes arribi a 50000, em refereixo a 50000 fatxes amb prou condicions físiques com per anar a voler un enfrontament físic amb bascos i catalans. 170 autocars, cinc tres AVE especials des de Barcelona i tres trens especials des de Bilbao traslladaran uns 50000 aficionats d’ambdós equips fins a la Vila i Cort. Ambdues aficions tenen zones acotades en zones equidistants de l’Estadi Vicente Calderón on es juga el partit.

La delegada del Govern espanyol a Madrid va declarar que “els informes que he vist es refereixen a la manifestació convocada per Falange i a la coincidència temporal d’ambdues convocatòries i a una coincidència eventual dels seguidors amb algunes persones de la Falange que pogués provocar alteracions. No n’hi ha cap informe policial sobre les dues aficions, doncs la immensa majoria ve a Madrid a gaudir”. No, el problema és que un insensat va autoritzar que uns feixistes organitzessin una manifestació contra bascos i catalans el mateix dia que a Madrid hi ha 50000 bascos i catalans, perfectament identificables. Bascos i catalans aniran molts amb les samarretes dels seus equips, blanc i vermell pels bilbaïns, blau i grana pels barcelonistes, les ikurrinyes i banderes amb els colors blanc i vermell (Athletic), les banderes amb el blau i el grana, Senyeres i estelades (Barça). També identificables són els de la Falange: cap quasi pelat, ulleres de fatxenda, bandera espanyola amb un pollastre i cara d’emprenyats.



Prohibida l’entrada d’elefants al Vicente Calderón



No és el que us penseu, a Madrid fan coses rares però no és que ara hagin decidit impedir l’entrada d’elefants per si el rei agafa l’escopeta i creient-se encara a Botswana comença a disparar contra elefants i aficionats d’ambdós equips, no es tracta d’això. Sembla que el rei ha preferit no assistir i delegar la feina d’entregar la Copa del Rei en l’hereu al tron. El rei al·lega que encara està convalescent de les lesions de Botswana. També és possible que no tingui gaires ganes de sentir com el xiulen 50000 persones o com li canten “un elefant es balancejava”, ja és curiós que la decisió de no assistir es fes pública després que se sabés que hi havia una campanya a Internet que convocava els aficionats bascos a cantar aquesta tonada infantil. Les autoritats madrilenyes, les mateixes que el dia que tenen un partit d’alt risc que sumen més de 50000 aficionats a la capital del Regne autoritzen a uns fatxes desequilibrats i amb tendències violentes a organitzar una manifestació en defensa de la bandera i d’Espanya i que obertament busca la brega, han decidit prohibir l’entrada d’elefants al Vicente Calderón, fan referència a ninots de peluix o dibuixos que representin elefants, també impediran, diuen, l’entrada de pancartes o representacions d’Urdangarín, el gendre imputat per delictes econòmics del rei. Per minimitzar la xiulada la RFEF farà sonar l’himne d’Espanya durant només 27 segons, això si, amb el volum al màxim. Per fer això han decidir reforçar la megafonia de l’Estadi Vicente Calderón. Quins pebrots, tenen por de veure elefants al Calderón i d’una xiulada i posaran la megafonia a un volum perjudicial per a l’audició.

No havent entre ambdues aficions motius d’enfrontament sinó que més aviat existeix una bona relació, no estava previst que s’hi poguessin produir aldarulls, en principi, però hi ha hagut factors externs aliens als dos equips que jugaran el partit. Aquests factors que han enrarit l’ambient pre-partit ja els vaig comentar en l’altre article però és evident que la responsabilitat de les autoritats esportives i polítiques és màxima. Qui va autoritzar la manifestació de la Falange va demostrar molt poc senderi però la irresponsable número u de tota aquesta història en última instància ha estat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que per tapar els merders de Bankia en què ella ha tingut una important responsabilitat política, responsabilitat que recau en el govern tant de la Comunitat que ella, Esperanza Aguirre, presideix com en el de l’Estat que presideix Mariano “Wally” Rajoy ha hagut de fer unes declaracions que només podem qualificar de mancades de senderi, pretenent tancar l’Estadi Calderón si hi havia una xiulada i que el partit es jugués a porta tancada. Doncs bé, Esperanza Aguirre no assistirà al partit, després d’haver escalfat l’ambient la presidenta madrilenya ha optat per amagar-se. Mariano “Wally” Rajoy també ha decidit no presenciar el partit, segurament ha de llegir el Marca.















La rocambolesca historia de una Copa del Rey que entregará un príncipe (II)


Hoy se celebra la final de la Copa del Rey de fútbol, ​​del Rey de las Españas, claro. Muchos partidos de fútbol están envueltos en polémicas, especialmente si Mourinho es uno de los protagonistas, pero no es el caso de este partido. Como ya sabéis los dos equipos que juegan esta final de la Copa del Rey son el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao. Y el Estadio donde se celebrará es el Vicente Calderón. En el anterior artículo titulado "La rocambolesca historia de una Copa del Rey que entregará un príncipe" ya expliqué los días previos, pero si todo lo que expliqué en este anterior artículo podía parecer "absurdo" a pesar de ser cierto y real , como veréis inmediatamente todo puede llegar a superarse.


Dispositivo de seguridad


El dispositivo de seguridad para este evento está formado por 2.500 efectivos, de los cuales 1,500 pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía, el resto del dispositivo son personal de seguridad privada de Barça y Athletic, policía local, SAMUR, protección civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. Todo este dispositivo debe garantizar que no se produzcan altercados. Todo este dispositivo debe evitar que se produzcan disturbios entre las dos aficiones que podrían llegar a sumar 50.000 personas o más, pero el mayor riesgo es que haya alborotos provocados por la Falange. Alguien con más bien poco seso autorizó que el mismo día del partido - un partido considerado de alto riesgo por el gran número de aficionados que ambos equipos pueden mover que por las "querellas" que puedan tener ambas aficiones, en principio ninguna - una manifestación ultraderecha. Una de las principales tareas de este operativo es impedir que los fachas lleguen a enfrentarse con los aficionados vascos y catalanes.
Considerando que habrá no menos de 50.000 vascos y catalanes, y no creo que en Madrid el número de fachas llegue a 50.000, me refiero a 50.000 fachas en suficientes condiciones físicas como para ir a querer un enfrentamiento físico con vascos y catalanes. 170 autocares, cinco tres AVE especiales desde Barcelona y tres trenes especiales desde Bilbao trasladarán unos 50.000 aficionados de ambos equipos hasta la Villa y Corte. Ambas aficiones tienen zonas acotadas en zonas equidistantes del Estadio Vicente Calderón donde se juega el partido.
La delegada del Gobierno español en Madrid declaró que "los informes que he visto se refieren a la manifestación convocada por Falange y la coincidencia temporal de ambas convocatorias y a una coincidencia eventual de los seguidores con algunas personas de la Falange que pudiera provocar alteraciones. No hay ningún informe policial sobre las dos aficiones, pues la inmensa mayoría viene a Madrid a disfrutar ". No, el problema es que un insensato autorizó que unos fascistas organizaran una manifestación contra vascos y catalanes el mismo día que en Madrid hay 50.000 vascos y catalanes, perfectamente identificables. Vascos y catalanes irán muchos con camisetas de sus equipos, blanco y rojo por los bilbaínos, azul y grana por los barcelonistas, las ikurriñas y banderas con los colores blanco y rojo (Athletic), las banderas con el azul y el grana, Banderas y estelades (Barça). También identificables son los de la Falange: cabeza casi pelada, gafas de chuleta, bandera española con un pollo y cara de cabreados.


Prohibida la entrada de elefantes en el Vicente Calderón


No es lo que pensáis, en Madrid hacen cosas raras pero no es que ahora hayan decidido impedir la entrada de elefantes por si el rey coge la escopeta y creyéndose aún en Botswana empieza a disparar contra elefantes y aficionados de ambos equipos, no se trata de eso. Parece que el rey ha preferido no asistir y delegar el trabajo de entregar la Copa del Rey en el heredero al trono. El rey alega que aún está convaleciente de las lesiones de Botswana. También es posible que no tenga muchas ganas de sentir como le silban 50000 personas o como le cantan "un elefante se balanceaba", ya es curioso que la decisión de no asistir se hiciera pública después de que se supiera que había una campaña en Internet que convocaba a los aficionados vascos a cantar esta canción infantil. Las autoridades madrileñas, las mismas que el día que tienen un partido de alto riesgo que suma más de 50.000 aficionados en la capital del Reino autorizan a unos fachas desequilibrados y con tendencias violentas a organizar una manifestación en defensa de la bandera y de España y que abiertamente busca la bronca, han decidido prohibir la entrada de elefantes en el Vicente Calderón, hacen referencia a muñecos de peluche o dibujos que representen elefantes, también impedirán, dicen, la entrada de pancartas o representaciones de Urdangarín, el yerno imputado por delitos económicos del rey. Para minimizar la pitada la RFEF hará sonar el himno de España durante sólo 27 segundos, eso si, con el volumen al máximo. Para ello han decidió reforzar la megafonía del Estadio Vicente Calderón. Hay que joderse, tienen miedo de ver elefantes en el Calderón y de una pitada y pondrán la megafonía a un volumen perjudicial para la audición.
No habiendo entre ambas aficiones motivos de enfrentamiento sino que más bien existe una buena relación, no estaba previsto que se pudieran producir altercados, en principio, pero ha habido factores externos ajenos a los dos equipos que jugarán el partido. Estos factores que han enrarecido el ambiente pre-partido ya les comenté en el otro artículo pero es evidente que la responsabilidad de las autoridades deportivas y políticas es máxima. Quién autorizó la manifestación de la Falange demostró muy poco seso pero la irresponsable número uno de toda esta historia en última instancia ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que para tapar los líos de Bankia en que ella ha tenido una importante responsabilidad política, responsabilidad que recae en el gobierno tanto de la Comunidad que ella, Esperanza Aguirre, preside como en el del Estado que preside Mariano "Wally" Rajoy ha tenido que hacer unas declaraciones que sólo podemos calificar de faltas de tino , pretendiendo cerrar el Estadio Calderón si había una pitada y que el partido se jugara a puerta cerrada. Pues bien, Esperanza Aguirre no asistirá al partido, después de haber calentado el ambiente la presidenta madrileña ha optado por esconderse. Mariano "Wally" Rajoy también ha decidido no presenciar el partido, seguramente tiene que leer el Marca.