15 de des. 2008

PDD - DeuMil‏

PDD - DeuMil‏
De: Plataforma pel Dret de Decidir (extensio@tenimeldretdedecidir.org)
Enviado: domingo, 14 de diciembre de 2008 19:18:43
Para: Benvolguts, benvolgudes

La Plataforma pel Dret de Decidir considera que qualsevol iniciativa,que afavoreixi la possibilitat que el nostre país pugui exercir eldret de decidir i el dret a l'autodeterminació, serà ben rebuda per partde la nostra Entitat. Per aquest motiu la PDD dóna suport a laIniciativa DeuMil a Brussel·les per l'Autodeterminació. Us a fem a mans un text d´introducció de la Iniciativa. /La iniciativa "Deu Mil a Brussel·les per l'Autodeterminació", decaràcter transversal, nascuda de la societat civil i fonamentada en la participació activa de totes les persones coordinades a nivell local icomarcal, ha sorgit com a resposta a l'article "Perplex, jo?" que vapublicar Enric Canela, i als comentaris dels seus lectors, a partir delsquals es va iniciar immediatament la seva difusió a través d'un grup delFacebook i del nostre web deumil.cat. Des d'aquesta plataforma volem treballar tots plegats per a la totalconsolidació i èxit del nostre objectiu: anar el 7 de març a Brussel.lessota el mateix crit "Volem l'Estat propi", reivindicant la independènciadel nostre país.Volem aconseguir que l'autodeterminació de Catalunya figuri en l'agendainternacional i que els partits polítics nacionals, arrossegats per lanostra força, es declarin oficialment a favor de la independència i laincloguin en el seu programa. Més encara, que es comprometin a treballarper aconseguir-ho.Aquest projecte, no sotmès a cap sigla política específica que enssepari, està obert a treballar, mantenint la seva autonomia, amb totesles persones, organitzacions i plataformes que tinguin el mateixobjectiu: Catalunya independent./ Us demanem la vostra col·laboració I implicació en el projecte. A DeuMil li calen delegats territorials per tal de donar a conèixer la iniciativa arreu dels territoris.

Els següents enllaços us poden ser útils

Som-hi, el país ens necessita.
Ens veiem a Brussel·les -- Josep Ant. Martínez Llorach
PDDComissió d´Extensió