30 de des. 2008

Semàfors i armari

ARMARI ELÈCTRIC BOGATELL

Armari de la platja del Bogatell. La porta està oberta i per tant és accessible a qualsevol que hi vulgui ficar les grapes.

Armario de la playa del Bogatell. La puerta está abierta y por lo tanto es accesible a cualquiera que quiera meter las zarpas.

SEMÀFORS RDA SANT PERE

El primer semàfor es troba a la Ronda Sant Pere cantonada carrer Bruc (banda mar). El semàfor penja del cable elèctric i en la meva opinió és un perill.
El segon semàfor es troba a la Ronda Sant Pere a tocar de la Plaça Urquinaona i està girat com si hagués rebut un cop amb la caixa d'un camió.

El primer semáforo se encuentra a la Ronda Sant Pere esquina carrer Bruc (lado mar). El semáforo cuelga del cable eléctrico y en mi opinión es un peligro.
El segundo semáforo se encuentra a la Ronda Sant Pere con la Plaça Urquinaona y está girado como si hubiese recibido un golpe con la caja de un camión.