27 de set. 2013

RAJOY I L’EVOLUCIÓ NATURAL DEL MÓN

RAJOY I L’EVOLUCIÓ NATURAL DEL MÓN

 

 

Segons Rajoy els catalans que volem independitzar-nos d’Espanya anem en “contra de l’evolució natural del món”. Aquestes declaracions les ha fet davant les Nacions Unides. I veig que Rajoy no està al cas dels canvis que s’han produït a Europa ni al món. L’any 1945 hi havia al món 51 països independents, l’any 2013, 193. Sospito que Rajoy creu encara que l’home el va crear Déu, que la Terra és plana i que els nens els porta la cigonya. Desconec si Rajoy s’escriu els seus discursos, si fos així demostra que en aquest tema com en molts altres, és un ignorant, sospito però, que no és ell qui escriu aquests patètics discursos sinó els seus assessors, fet que em fa pensar, veient els resultats, que l’Estat li paga el sou a molt analfabet amb el títol d’assessor.

 

Però només cal fer una ullada al mapa d’Europa dels últims 25 anys. Quan jo estudiava existien Txecoslovàquia, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS), Iugoslàvia i la República Democràtica Alemanya. Cap d’aquests Estats existeix actualment, i només han passat 25 anys i en un marc geopolític concret i que ens és pròxim. Actualment a Europa n’hi ha més països dels que hi havia fa només 25 anys.

 

Rajoy es posiciona en favor del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, dret que nega als gibraltarenys, ja que Espanya reclama Gibraltar, tot i què els propis gibraltarenys van votar fa uns 10 anys majoritàriament que preferien seguir súbdits de Sa Graciosa Majestat Isabel II abans que del “campechano” Borbó espanyol. Rajoy, però, té un altre problema encara més a prop, Catalunya, que segons Rajoy tampoc té dret a l’autodeterminació.

 

El territori del Sàhara pel qual Rajoy reclama el dret a l’autodeterminació va ser un territori sota jurisdicció espanyola, del qual els espanyols van haver de sortir amb la cua entre les cames i sense poder disparar un tret deixant abandonats els sahrauís en mans del Regne del Marroc.

 

Només a un polític espanyol de l’escassa talla intel·lectual de Rajoy se li pot ocórrer anar a l’ONU a defensar el dret a l’autodeterminació d’un determinat territori quan l’Estat del qual ell n’és primer ministre (president del govern) té un o dos territoris que han iniciat un procés secessionista, i reclamar un altre territori els ciutadans del qual no volen ser espanyols ni en broma.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Li agradi o no a Rajoy, l’evolució natural del món és que es creïn nous Estats i en desapareguin altres, això ha estat així sempre, i les unions forçades tard o d’hora acaben trencant-se. Rajoy no ha de buscar gaire lluny, pràcticament al llarg del segle XIX el Regne d’Espanya va perdre la majoria de les seves colònies. 23 països actuals s’han independitzat d’Espanya des de 1640 (Portugal) fins el 1975 (Sàhara), tot i que el Sàhara va passar de les mans espanyoles a les marroquines.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RAJOY Y LA EVOLUCIÓN NATURAL DEL MUNDO

 

 

Según Rajoy los catalanes que queremos independizarnos de España vamos en "contra de la evolución natural del mundo". Estas declaraciones las ha hecho ante las Naciones Unidas. Y veo que Rajoy no está al tanto de los cambios que se han producido en Europa ni en el mundo. En 1945 había en el mundo 51 países independientes, en el año 2013, 193. Sospecho que Rajoy cree todavía que el hombre lo creó Dios, que la Tierra es plana y que los niños los trae la cigüeña. Desconozco si Rajoy escribe sus discursos, si fuera así demuestra que en este tema como en muchos otros, es un ignorante, sospecho embargo, que no es él quien escribe estos patéticos discursos sino sus asesores, lo que me hace pensar, viendo los resultados , que el Estado le paga el sueldo a muchos analfabetos con el título de asesor.

 

Pero basta echar un vistazo en el mapa de Europa de los últimos 25 años. Cuando yo estudiaba existían Checoslovaquia , la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Yugoslavia y la República Democrática Alemana. Ninguno de estos Estados existe actualmente, y sólo han pasado 25 años y en un marco geopolítico concreto y que nos es cercano. Actualmente en Europa hay más países de los que había hace sólo 25 años.

 

Rajoy se posiciona en favor del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, derecho que niega a los gibraltareños, ya que España reclama Gibraltar, aunque que los propios gibraltareños votaron hace unos 10 años mayoritariamente que preferían seguir súbditos de Su Graciosa Majestad Isabel II antes de que el "campechano" Borbón español. Rajoy, sin embargo, tiene otro problema aún más cerca, Cataluña, que según Rajoy tampoco tiene derecho a la autodeterminación.

 

El territorio del Sahara para el que Rajoy reclama el derecho a la autodeterminación fue un territorio bajo jurisdicción española, del que los españoles tuvieron que salir con el rabo entre las piernas y sin poder disparar un tiro dejando abandonados a los saharauis en manos del Reino de Marruecos.

 

Sólo a un político español de la escasa talla intelectual de Rajoy se le puede ocurrir ir a la ONU a defender el derecho a la autodeterminación de un determinado territorio cuando el Estado del cual él es primer ministro (presidente del gobierno) tiene uno o dos territorios que han iniciado un proceso secesionista, y reclamar otro territorio cuyos ciudadanos no quieren ser españoles ni en broma.

 

 
 
 
 
 
 
 
Le guste o no a Rajoy, la evolución natural del mundo es que se creen nuevos Estados y desaparezcan otros, esto ha sido así siempre, y las uniones forzadas tarde o temprano acaban rompiéndose. Rajoy no tiene que buscar muy lejos, prácticamente a lo largo del siglo XIX el Reino de España perdió la mayoría de sus colonias. 23 países actuales se han independizado de España desde 1640 (Portugal) hasta 1975 (Sahara), aunque el Sahara pasó de las manos españolas a las marroquíes.

20 de set. 2013

LA ULTRADRETA ASSALTA LA LLIBRERIA BLANQUERNA


LA ULTRADRETA ASSALTA LA LLIBRERIA BLANQUERNA

 

 

 

 

 

 

El passat 11 de setembre un grup d’individus de l’extrema dreta espanyola van assaltar el Centre Cultural Blanquerna (Delegació del Govern de la Generalitat) a Madrid. Uns quinze feixistes van entrar a la delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid quan s’estava celebrant un acte amb motiu de l’11 de setembre i van agredir als presents amb cops i llançant gas pebre contra els assistents. Cinc persones van necessitar assistència mèdica, entre elles una nena de quatre anys.

Entre els feixistes cal destacar-ne dos noms. Javier Cuevas que va ser condemnat a només 4 anys per assassinar el jove antifeixista Guillem Agulló. L’altre individu destacat és Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo que l’any 2000 va ser detingut quan preparava atemptats contra familiars d’ETA, aquest personatge és cosí del ministre de defensa espanyol Pedro Morenés i cunyat d’Iñigo Hernández, antic eurodiputat del PP i actualment secretari d’Estat per a la Unió Europea i familiar de la secretària general del servei espanyol d’espionatge del CNI.

S’entén que aquesta gent continuï lliure. Tenint aquests lligams familiars, polítics i amb els serveis d’Intel·ligència espanyols que no van veure que diversos grups violents de la ultradreta que s’han unit assaltarien la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid, és comprensible que ningú fos capaç de preveure aquest acte violent. Aquests mateixos feixistes van justificar-se al dia següent els seus actes en una roda de premsa. També anuncien que tenen la intenció de viatjar a Barcelona per “caçar independentistes” el 12 d’octubre.

 

 


 
 

 

 

LA ULTRADERECHA ASALTA LA LLIBRERIA BLANQUERNA

 

 

 

 

 

 

El pasado 11 de septiembre un grupo de individuos de la extrema derecha española asaltaron el Centro Cultural Blanquerna (Delegación del Gobierno de la Generalitat) en Madrid. Unos quince fascistas entraron en la delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid cuando se estaba celebrando un acto con motivo del 11 de septiembre y agredieron a los presentes con golpes y lanzando gas pimienta contra los asistentes. Cinco personas necesitaron asistencia médica, entre ellas una niña de cuatro años.

Entre los fascistas cabe destacar dos nombres. Javier Cuevas que fue condenado a 4 años por asesinar al joven antifascista Guillem Agulló. El otro individuo destacado es Iñigo Pérez de Herrasti Urquijo que en 2000 fue detenido cuando preparaba atentados contra familiares de ETA, este personaje es primo del ministro de defensa español Pedro Morenés y cuñado de Iñigo Hernández, antiguo eurodiputado del PP y actualmente secretario de Estado para la Unión Europea y familiar de la secretaria general del servicio español de espionaje del CNI.

Se entiende que esta gente continúe libre. Teniendo estos lazos familiares, políticos y con los servicios de Inteligencia españoles que no vieron que varios grupos violentos de la ultraderecha que se han unido asaltar la Delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid, es comprensible que nadie fuera capaz de prever este acto violento. Estos mismos fascistas justificaron al día siguiente sus actos en una rueda de prensa. También anuncian que tienen la intención de viajar a Barcelona para "cazar independentistas" el 12 de octubre.

18 de set. 2013

BORN CENTRE CULTURAL (Antic Mercat del Born) (I)

BORN CENTRE CULTURAL (Antic Mercat del Born) (I)

 

 
 
 
 
 


L’antic mercat del Born ha obert les seves portes transformat en un espai museístic de la Barcelona 1714. Podem veure a l’espai central les restes arqueològiques del Barri de la Ribera i fer-nos una lleugera idea de com era la nostra ciutat l’any 1714. A les sales s’hi mostren objectes i se’ns explica de manera detallada el setge i la vida dels barcelonins en aquell període. He fet una primera visita, ara per ara he vist el recinte, on s’hi poden veure les restes arqueològiques. D’aquí a uns dies, amb més temps hi aniré per visitar les exposicions.

Vaig entrar a l’antic Mercat del Born un parell de cops fa uns 30 anys, amb motiu de dues exposicions que s’hi van celebrar, una era una exposició numismàtica i filatèlica, no em pregunteu l’any concret, l’altra era una exposició sobre el transport públic on s’hi exhibien vagons de metro, tramvies, autobusos, etc. Poc després el Mercat del Born va tancar les seves portes i va iniciar un procés de deteriorament, i des de fa molts anys va iniciar-se un procés de rehabilitació de tot l’espai que ha durat molts anys, i que semblava que ningú tingués clar que n’havien de fer.

El Mercat del Born és un edifici modernista de 1876 obra de Joan Fontserè i Mestre. Fins l’any 1920 va ser el mercat del barri de la Ribera, i des de 1920 va ser el mercat majorista de fruita i verdura, tancant el 1971 quan va obrir Mercabarna a la Zona Franca. Durant els anys 80 va ser rehabilitat i usat per exposicions, després va tancar ja que no se sabia quin ús donar-li.

L’any 2002 van iniciar-se les obres per rehabilitar-lo i instal·lar-hi la Biblioteca Provincial de Barcelona, durant les obres van aparèixer les restes arqueològiques de la Barcelona que va ser demolida arran de la derrota de 1714. Després de la derrota de l’11 de setembre de 1714 les autoritats borbòniques van obligar els veïns de la Ribera a enderrocar les seves cases, per així crear un espai sense edificacions al voltant de la Ciutadella, la fortalesa des de la que, conjuntament amb Montjuïc, se sotmetria a un setge permanent la ciutat de Barcelona.

La ciutat recupera un espai museístic on podrem veure com era la nostra ciutat el 1714 i veurem objectes relacionats amb la Barcelona d’aquell període de la nostra història que continua tenint una gran influència en el moment actual.

 


 

 

Autor del Vídeo i les dues fotos que il·lustren aquest article: Jaume Cusó.

 

BORN CENTRO CULTURAL (Antiguo Mercado del Born) (I)

 

 
 
 
 
El antiguo mercado del Born ha abierto sus puertas transformado en un espacio museístico de la Barcelona 1714. Podemos ver en el espacio central los restos arqueológicos del Barrio de la Ribera y hacernos una ligera idea de cómo era nuestra ciudad en 1714 . En las salas se muestran objetos y nos explica de manera detallada el cerco y la vida de los barceloneses en ese periodo. He hecho una primera visita, por ahora he visto el recinto, donde se pueden ver los restos arqueológicos. Dentro de unos días, con más tiempo iré para visitar las exposiciones.

Entré en el antiguo Mercado del Born un par de veces hace unos 30 años , con motivo de dos exposiciones que se celebraron, una era una exposición numismática y filatélica, no me preguntéis el año concreto, la otra era una exposición sobre el transporte público donde se exhibían vagones de metro, tranvías, autobuses, etc. Poco después el Mercado del Born cerró sus puertas e inició un proceso de deterioro, y desde hace muchos años se inició un proceso de rehabilitación de todo el espacio que ha durado muchos años , y que parecía que nadie tuviera claro que debían hacer.

El Mercado del Born es un edificio modernista de 1876 obra de Joan Fontserè i Mestre. Hasta el año 1920 fue el mercado del barrio de la Ribera , y desde 1920 fue el mercado mayorista de frutas y verduras, cerrando en 1971 cuando abrió Mercabarna en la Zona Franca. Durante los años 80 fue rehabilitado y usado para exposiciones, luego cerró ya que no se sabía qué uso darle.

En el año 2002 se iniciaron las obras para su rehabilitación e instalar allí la Biblioteca Provincial de Barcelona, durante las obras aparecieron los restos arqueológicos de la Barcelona que fue demolida tras la derrota de 1714. Después de la derrota del 11 de septiembre de 1714 las autoridades borbónicas obligaron a los vecinos de la Ribera a derribar sus casas, para así crear un espacio sin edificaciones alrededor de la Ciudadela, la fortaleza desde la que, conjuntamente con Montjuïc, se sometería a un sitio permanente la ciudad de Barcelona.

La ciudad recupera un espacio museístico donde podremos ver como era nuestra ciudad en 1714 y veremos objetos relacionados con la Barcelona de aquel periodo de nuestra historia que sigue teniendo una gran influencia en el momento actual.

 

Autor del vídeo y las dos fotos que ilustran este artículo: Jaume Cuso.

13 de set. 2013

La Via Catalana – Tram 532 – Tordera

La Via Catalana – Tram 532 – Tordera
 

Ahir, 11 de setembre de 2013, 1,6 milions de catalans i catalanes vam participar a la Via Catalana que unia El Pertús amb Alcanar, 400 quilòmetres que travessaven Catalunya de sud a nord, entrant tant al País Valencià com a la Catalunya Nord. Va ser un acte cívic, festiu i reivindicatiu. Els que hi vam ser sabem que érem molta gent. Teòricament ens havíem d’agafar les mans estirant els braços de manera que ocuparíem cadascun de nosaltres 1 metre. 400 quilòmetres són 400.000 metres, a una persona per metre són 400.000 persones. Però la realitat és que hi havia tanta gent que més aviat estàvem espatlla amb espatlla, això vol dir que en l’espai que hauria d’haver ocupat 1 persona n’hi havia 3, i a tots els trams les cadenes van, com a mínim, duplicar-se. Hem seguiu?. Si algú no sap de números ja li aclariré que vull dir, però podeu usar una calculadora i veureu que la xifra d’1,6 milions és possible, i fins i tot que podria quedar curta. Recomano veure les imatges que hi ha a la xarxa, les que vam fer els participants, les que van fer els mitjans de comunicació des de terra ferma i des de l’aire.

Els polítics espanyols no haurien d’intentar menystenir la cadena humana, seria un error no voler veure la realitat, encara que sol ser habitual en els polítics espanyols no veure més enllà dels seus nassos.

Al llarg del segle XIX Espanya va anar perdent el gruix de les seves colònies, llavors podien emprar tota la seva força repressiva però van ser incapaços d’impedir-ho. L’Estat espanyol creu encara que “el ordeno y mando”, les amenaces o la violència impediran la independència. La idea de democràcia dels polítics espanyols fa esgarrifar, per ells amenaçar un president de la Generalitat amb la presó (i amb la mort, recordant-li al President Mas que li podrien fer com a Companys) és un exemple de democràcia, en canvi, segons aquests mateixos polítics espanyols votar en un referèndum no és democràtic.

Encara no han donat el pas, però polítics ultranacionalistes espanyols com Rosa Díez ha demanat de manera reiterada la supressió de les institucions d’autogovern catalanes, altres, com en Vidal-Quadras demana públicament la detenció del President Mas. Però l’enemic no només està fora, a casa nostra tenim la senyora Sánchez Camacho que ha mentit i amenaçat de manera barroera a tots els catalans amb els pitjors desastres, o el neolerrouxista Albert Rivera, un habitual dels mitjans de la caverna, on sol defensar el desmantellament de les institucions catalanes, oblidant que ell és diputat d’un Parlament que ell pretén tancar.

 

 

Vídeos propis / Videos propios:Vídeos del 3/24 / Videos del 3/24:


Imatges aèries de la Via al Maresme 

 

 

 

 

La Vía Catalana - Tramo 532 - Tordera

 

Ayer, 11 de septiembre de 2013, 1,6 millones de catalanes participamos en la Vía Catalana que unía El Pertús con Alcanar, 400 kilómetros que atravesaban Catalunya de sur a norte, entrando tanto en Valencia como en la Catalunya Nord. Fue un acto cívico, festivo y reivindicativo. Los que estuvimos sabemos que éramos mucha gente. Teóricamente nos teníamos que coger las manos estirando los brazos de modo que ocuparíamos cada uno de nosotros 1 metro. 400 kilómetros son 400.000 metros, a una persona por metro son 400.000 personas. Pero la realidad es que había tanta gente que más bien estábamos hombro con hombro, esto quiere decir que en el espacio que debería haber ocupado 1 persona había 3, y en todos los tramos las cadenas, como mínimo, se duplicaban. ¿Me seguís?. Si alguien no sabe de números ya le aclararé que quiero decir, pero puede usar una calculadora y verá que la cifra de 1 , 6 millones es posible, e incluso que podría quedar corta. Recomiendo ver las imágenes que hay en la red , las que hicimos los participantes, las que hicieron los medios de comunicación desde tierra firme y desde el aire.

Los políticos españoles no deberían intentar menospreciar la cadena humana, sería un error no querer ver la realidad, aunque suele ser habitual en los políticos españoles no ver más allá de sus narices.

A lo largo del siglo XIX España fue perdiendo el grueso de sus colonias, entonces podían emplear toda su fuerza represiva pero fueron incapaces de impedirlo. El Estado español cree todavía que "el ordeno y mando", las amenazas o la violencia impedirán la independencia. La idea de democracia de los políticos españoles hace estremecer, por ellos amenazar un presidente de la Generalitat con la cárcel ( y con la muerte, recordándole al Presidente Mas que le podrían hacer como a Companys) es un ejemplo de democracia, en cambio , según estos mismos políticos españoles votar en un referéndum no es democrático.

Todavía no han dado el paso, pero políticos ultranacionalistas españoles como Rosa Díez ha pedido de forma reiterada la supresión de las instituciones de autogobierno catalanas, otros, como Vidal-Quadras pide públicamente la detención del Presidente Mas. Pero el enemigo no sólo está fuera, en nuestra casa tenemos la señora Sánchez Camacho que ha mentido y amenazado de manera burda a todos los catalanes con los peores desastres, o el neolerrouxista Albert Rivera, un habitual de los medios de la caverna, donde suele defender el desmantelamiento de las instituciones catalanas, olvidando que él es diputado de un Parlamento que él pretende cerrar.

4 de set. 2013

SER INDEPENDENTS NOMÉS DEPÈN DE NOSALTRES

SER INDEPENDENTS NOMÉS DEPÈN DE NOSALTRES

 

 

 

 

 

Parlar de quimeres com va fer certa testa coronada o d’utopies com han fet altres dirigents polítics espanyols i columnistes cavernaris quan del naixement d’un nou Estat es tracta és absurd. Quan els ciutadans s’ho proposen poden fer-ho possible.

Theodor Herzl, nascut a Budapest el 2 de maig de 1860 i mort a Edlach el 3 de juliol de 1904, escriptor i periodista jueu nascut a l’Imperi Austrohongarès, és l’autor de “L’Estat Jueu” (1896), un llibre que planteja que el problema de l’antisemitisme només se solucionarà quan els jueus puguin tenir el seu propi Estat, llibre que és considerat com el punt de partida del moviment sionista.

En aquell moment ningú creia en la possibilitat que els jueus poguessin tenir el seu propi Estat, encara menys un Estat on poguessin anar a viure tots els jueus, i encara menys que aquest Estat se situés en el mateix territori d’on havien estat expulsats l’any 70 del segle I, la Palestina sota l’Imperi Romà. En el moment de publicar-se “L’Estat Jueu” Palestina estava en mans de l’Imperi Otomà, que no trigaria gaire a desaparèixer. Ja s’havia produït l’emigració de molts jueus tot i que l’Imperi Otomà va començar a posar tota mena de restriccions, la més destacada era la prohibició de vendre terres a ciutadans estrangers, una prohibició que es va fer pensant en els jueus. En aquell moment molts creien que construir un Estat jueu en aquell territori era una quimera, una utopia, una fantasia, 44 anys després de la mort de Herzl naixia l’Estat d’Israel. Un Estat envoltat per Estats àrabs que desitgen destruir-los, i tot i així, avui és un Estat avançat, tot i que amb una gran complexitat interna degut a que en aquest Estat conflueixen les tres grans religions monoteistes (judaisme, cristianisme i islam), amb totes les seves branques, i també una gran complexitat deguda a l’origen variat dels seus ciutadans i a les llengües que amb ells han portat.

Nosaltres tenim una avantatge, a diferència dels jueus, nosaltres no hem hagut de tornar al país dels nostres avantpassats molts segles després que aquests fossin expulsats per la força de les armes, sempre hem estat aquí. Els israelians van haver de construir estructures d’Estat partint de zero, nosaltres tenim una part de la feina ja feta o iniciada. El que som i el que vulguem ser en el futur només depèn de nosaltres, no hem de confiar en promeses del Regne d’Espanya, un Estat que no compleix mai ni les seves promeses ni els acords signats.

En principi si la independència es produeix amb l’acord d’ambdues parts, Espanya i Catalunya, Catalunya també hauria d’acatar els Tractats internacionals signats pel Regne d’Espanya, ambdós Estats s’haurien de repartir proporcionalment el deute i, dit de manera planera, “els diners de la cartilla i els mobles”. I això significa que Catalunya ingressaria com Estat de ple dret en tots aquells organismes on està representat l’Estat espanyol. Però si l’Estat espanyol es nega a reconèixer Catalunya, s’oposa al nostra ingrés en institucions internacionals o fa alguna estupidesa, Catalunya com a nou Estat es podrà considerar lliure de qualsevol obligació internacional o deute derivats del seu anterior estatus internacional.

 

 

 

 

 

 

 

SER INDEPENDIENTES SOLO DEPENDE DE NOSOTROS

 

 

 

 

 

Hablar de quimeras como hizo cierta testa coronada o de utopías como han hecho otros dirigentes políticos españoles y columnistas cavernarios cuando el nacimiento de un nuevo Estado se trata es absurdo . Cuando los ciudadanos se lo proponen pueden hacerlo posible .

Theodor Herzl, nacido en Budapest el 2 de mayo de 1860 y muerto en Edlach el 3 de julio de 1904, escritor y periodista judío nacido en el Imperio Austrohúngaro, es el autor de "El Estado Judío" (1896), un libro que plantea que el problema del antisemitismo sólo se solucionará cuando los judíos puedan tener su propio Estado, libro que es considerado como el punto de partida del movimiento sionista.

En ese momento nadie creía en la posibilidad de que los judíos pudieran tener su propio Estado, aunque menos un Estado donde pudieran ir a vivir todos los judíos, y aún menos que ese Estado se situara en el mismo territorio de donde habían sido expulsados ​​del año 70 del siglo I, la Palestina bajo el Imperio Romano En el momento de publicarse "El Estado Judío" Palestina estaba en manos del Imperio Otomano, que no tardaría mucho en desaparecer. Ya se había producido la emigración de muchos judíos aunque el Imperio Otomano comenzó a poner todo tipo de restricciones, la más destacada era la prohibición de vender tierras a ciudadanos extranjeros, una prohibición que se hizo pensando en los judíos. En ese momento muchos creían que construir un Estado judío en aquel territorio era una quimera, una utopía, una fantasía, 44 años después de la muerte de Herzl nacía el Estado de Israel. Un Estado rodeado por Estados árabes que desean destruirlos, y aún así , hoy es un Estado avanzado, aunque con una gran complejidad interna debido a que en este Estado confluyen las tres grandes religiones monoteístas (judaísmo , cristianismo e islam), con todas sus ramas, y también una gran complejidad debida al origen variado de sus ciudadanos y a las lenguas que con ellos han traído.

Nosotros tenemos una ventaja, a diferencia de los judíos, nosotros no hemos tenido que volver al país de nuestros antepasados ​​muchos siglos después de que estos fueran expulsados ​​por la fuerza de las armas, siempre hemos estado aquí. Los israelíes tuvieron que construir estructuras de Estado partiendo de cero, nosotros tenemos una parte del trabajo ya hecho o iniciado. Lo que somos y lo que queramos ser en el futuro sólo depende de nosotros, no debemos confiar en promesas del Reino de España, un Estado que no cumple nunca ni sus promesas ni los acuerdos firmados.

En principio si la independencia se produce con el acuerdo de ambas partes, España y Catalunya, Catalunya también debería acatar los Tratados internacionales firmados por el Reino de España, ambos Estados deberían repartir proporcionalmente la deuda y, dicho de manera sencilla, "el dinero de la cartilla y los muebles". Y esto significa que Catalunya ingresaría como Estado de pleno derecho en todos aquellos organismos donde está representado el Estado español. Pero si el Estado español se niega a reconocer Catalunya, se opone a nuestro ingreso en instituciones internacionales o hace alguna estupidez, Catalunya como nuevo Estado se podrá considerar libre de cualquier obligación internacional o deuda derivados de su anterior estatus internacional.

2 de set. 2013

Europa toca el crostó a Espanya

Europa toca el crostó a Espanya

 
 

El feixisme en totes les seves variants és ben viu, però en molts països solen ser grupuscles o partits amb un suport més o menys petit, a Espanya, però, el feixisme és ben present en una bona part dels mitjans espanyols que fan una apologia descarada, i en partits polítics com el Partit Popular, ara partit governant a Espanya amb majoria absoluta, partits les arrels del qual estan ben fixades en les tenebres del règim franquista. I hem tingut aquests últims mesos mostres que aquest partit ha decidit deixar de dissimular que és un partit feixista, abans dissimulaven molt malament però ho provaven. El mes de maig passat la delegada del govern espanyol a Catalunya, María Luísa Llanos de Luna, la “pija” virreina imperial va participar en un acte d’homenatge a la División Azul, les tropes que el règim franquista va enviar a lluitar contra la URSS durant la Segona Guerra Mundial enrolades dins de l’exèrcit nazi alemany. Més recentment diversos dirigents de les Nuevas Generaciones del PP, laquitxalla, han aparegut fotografiats fent la salutació feixista i, en algun cas, amb simbologia ultra. Pels dirigents del PP només són criaturades sense importància. I en un partit amb el passat del Partit Popular que els seus dirigents acusin altres de “nazisme pur” com va fer Dolores de Cospedal és un despropòsit. Però no és només el PP, algun dirigent del PSOE, d’UPyD o de C’s han arribat a qualificar de nazi l’independentisme.

Falange, el partit que va donar suport al Règim franquista va convocar un acte a Madrid contra el nacionalisme català on van recuperar un càntic de 1938 contra els catalans (“Catalán, judío y renegado,pagarás los daños que has causado. Arriba escuadras, a vencer, Que en España empieza a amanecer”), el fet no va passar desapercebut pel CFCA (Fòrum de Coordinació Contra l’Antisemitisme) d’Israel que recollia el fet que en aquesta manifestació del partit feixista espanyol Falange qualifiqués els catalans de “JUEUS RENEGATS”.

La repugnant banalització que els partits espanyols i alguns mitjans espanyols amb un biaix ideològic pròxim al nazisme i el feixisme només es pot entendre en un país com Espanya on quasi totes les institucions de l’Estat estan infestades de feixistes perquè mai es va produir un trencament amb el règim franquista sinó que molts dels seus dirigents van seguir remenant les cireres creant partits polítics nous com AP, després PP. Els mitjans de comunicació tampoc no se n’escapen, alguns privats (Libertad Digital, ABC, La Razón, La Gaceta – Intereconomía, 13TV (la televisió de la Conferència Episcopal Espanyola), etc) són altaveus del feixisme espanyol més barroer i tavernari de les Espanyes, tampoc no se n’escapa algun canal públic com Telemadrid, usat pel PP per estendre el seu odi contra Catalunya amb libels que ben bé podria signar algun dirigent nazi.

Ha trigat, perquè la Comissió Europea sempre actua tard i amb molta tebiesa, però ha actuat, si més no li ha tocat el crostó al Regne d’Espanya per la banalització del nazisme. L’eurocomissària de Justícia, Viviane Reding ha advertit que “l'exculpació, negació o trivialització flagrant intencionada i pública” dels règims totalitaris ha de rebre sanció penal. Ha calgut que els eurodiputats catalans de CiU, PSC i ICV denunciessin davant de la UE l’homenatge a la División Azul celebrat amb la presència de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna i les reiterades comparacions que des dels partits nacionalistes espanyols es fa de l’independentisme amb el nazisme. Segons Reding, a partir de l’1 de desembre de 2014 la Comissió Europea tindrà competències per denunciar aquests fets: “Tots els Estats membres de la UE estan obligats a sancionar penalment la incitació pública i intencionada a la violència i l'odi contra grups o persones per la seva raça, color, religió, ascendència o origen nacional o ètnic”.

Potser convindria obligar els diputats i senadors espanyols, als membres de les joventuts d’aquests partits i a tertulians i columnistes cavernaris a fer un viatge a Mauthausen, i que coneguin de primera mà que era el nazisme, i després se’ls hauria d’explicar les relacions del franquisme i el nazisme. La col·laboració d’ambdós règims criminals va anar molt més enllà de l’ajuda militar de Hitler i Mussolini a Franco que li va permetre guanyar la Guerra Civil i iniciar la seva llarga, repugnant i sanguinària dictadura, i de la División Azul. Molts espanyols que van refugiar-se a Europa fugint del franquisme acabada la Guerra Civil van acabar caient a les urpes dels nazis. L’agost de 1940 la Gestapo va capturar a França el president Companys i el va entregar a un agent del règim franquista, l’octubre de 1940 el règim franquista afusellava Companys. El 13 de setembre de 1940 el cunyadíssim Serrano Suñer viatjà a Berlin per preparar la famosa trobada de Franco i Hitler. Va entrevistar-se amb el ministre d’exteriors del règim nazi von Ribbentrop que li va preguntar que volia que fes amb els refugiats espanyols que estaven a les seves mans, Serrano Suñer va respondre que ja no eren espanyols, ja no tenien pàtria, milers de persones s’havien convertit en apàtrides. Amb aquesta decisió de Serrano Suñer, cunyat de Franco, milers d’espanyols fugits del règim criminal que tant admiren els dirigents del PP i alguns columnistes i tertulians cavernaris, quedaven condemnats morir als camps d’extermini.

  

Europa riñe a España

 


El fascismo en todas sus variantes está muy vivo, pero en muchos países suelen ser grupúsculos o partidos con un apoyo más o menos pequeño, en España, sin embargo, el fascismo está presente en una buena parte de los medios españoles que hacen una apología descarada, y en partidos políticos como el Partido Popular, ahora partido gobernante en España con mayoría absoluta, partidos cuyas raíces están bien fijadas en las tinieblas del régimen franquista. Y hemos tenido estos últimos meses muestras que este partido ha decidido dejar de disimular que es un partido fascista, antes disimulaban muy mal pero lo probaban. El pasado mes de mayo la delegada del gobierno español en Catalunya, María Luísa Llanos de Luna, la "pija" virreina imperial participó en un acto de homenaje a la División Azul, las tropas que el régimen franquista envió a luchar contra la URSS durante la Segunda Guerra Mundial enroladas dentro del ejército nazi alemán. Más recientemente varios dirigentesde las Nuevas Generaciones del PP, los chiquillos, han aparecido fotografiadoshaciendo el saludo fascista y, en algún caso, con simbología ultra. Para los dirigentes del PP sólo son chiquilladas sin importancia. Y en un partido con el pasado del PP que sus dirigentes acusen otros de "nazismo puro" comohizo Dolores de Cospedal es un despropósito. Pero no es sólo el PP, algún dirigente del PSOE, de UPyD o de Ciudadanos han llegado a calificar de nazi al independentismo.

Falange , el partido que apoyó al Régimen franquista convocó un acto en Madrid contra el nacionalismo catalán donde recuperaron un cántico de 1938 contra los catalanes ("Catalán, judío y renegado,pagarás los daños que has causado. Arriba escuadras, a vencer, Que en España empieza a amanecer" ), el hecho no pasó desapercibido por CFCA (Foro de Coordinación Contra el Antisemitismo) de Israel que recogía el hecho de que en esta manifestación del partido fascista español Falange calificara los catalanes de" JUDÍOS RENEGADOS".

La repugnante banalización que los partidos españoles y algunos medios españoles con un sesgo ideológico próximo al nazismo y el fascismo sólo se puede entender en un país como España donde casi todas las instituciones del Estado están infestadas de fascistas porque nunca se produjo una rotura con el régimen franquista sino que muchos de sus dirigentes siguieron removiendo las cerezas creando partidos políticos nuevos como AP, después PP. Los medios de comunicación tampoco se escapan, algunos privados (Libertad Digital, ABC, La Razón, La Gaceta - Intereconomía, 13TV (la televisión de la Conferencia Episcopal Española), etc) son altavoces del fascismo español más grosero y tabernario de las Españas , tampoco se escapa algún canal público como Telemadrid , usado por el PP para extender su odio contra Catalunya con libelos que bien podría firmar algún dirigente nazi.

Ha tardado, porque la Comisión Europea siempre actúa tarde y con mucha tibieza, pero ha actuado, por lo menos le ha dado un coscorrón al Reino de España por la banalización del nazismo. El eurocomisaria de Justicia, Viviane Reding ha advertido que "la exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública" de los regímenes totalitarios debe recibir sanción penal. Ha sido necesario que los eurodiputados catalanes de CiU , PSC e ICV denunciaran ante la UE el homenaje a la División Azul celebrado con la presencia de la delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna y las reiteradas comparaciones que desde los partidos nacionalistas españoles se hace del independentismo con el nazismo. Según Reding, a partir del 1 de diciembre de 2014 la Comisión Europea tendrá competencias para denunciar estos hechos: "Todos los Estados miembros de la UE están obligados a sancionar penalmente la incitación pública e intencionada a la violencia y el odio contra grupos o personas por su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico".

Quizás convendría obligar a los diputados y senadores españoles  a los miembros de las juventudes de estos partidos y a tertulianos y columnistas cavernarios a hacer un viaje a Mauthausen  y que conozcan de primera mano que era el nazismo  y luego se les debería explicar las relaciones del franquismo y el nazismo  La colaboración de ambos regímenes criminales fue mucho más allá de la ayuda militar de Hitler y Mussolini a Franco que le permitió ganar la Guerra Civil e iniciar su larga  repugnante y sanguinaria dictadura, y de la División Azul. Muchos españoles que se refugiaron en Europa huyendo del franquismo acabada la Guerra Civil acabaron cayendo en las garras de los nazis. En agosto de 1940 la Gestapo capturó en Francia al presidente Companys y lo entregó a un agente del régimen franquista, en octubre de 1940 el régimen franquista fusilaba a Companys . El 13 de septiembre de 1940 el cuñadísimo Serrano Suñer viajó a Berlín para preparar el famoso encuentro de Franco y Hitler. Se entrevistó con el ministro de exteriores del régimen nazi von Ribbentrop que le preguntó que quería que hiciera con los refugiados españoles que estaban en sus manos, Serrano Suñer respondió que ya no eran españoles, ya no tenían patria, miles de personas se habían convertido en apátridas. Con esta decisión de Serrano Suñer, cuñado de Franco, miles de españoles huidos del régimen criminal que tanto admiran los dirigentes del PP y algunos columnistas y tertulianos cavernarios, quedaban condenados murieron en los campos de exterminio.