17 de des. 2008

Les llargues de Zapatero

Zapatero continua donant llargues a l'acord de nou finançament de Catalunya. 4 mesos després de l'incompliment de la data marcada en l'Estatut i de tres terminis incomplerts Zapatero segueix sense fer res. Últimament deia que s'arribaria a un acord abans del dia 1 de gener però és segur que aquest termini sigui també incomplert. Ara l'excusa és que ha d'arribar a un acord amb les altres autonomies. I això m'ensumo que no serà bo per Catalunya. Especialment no serà bo si, com ha passat altres vegades, Zapatero buscant l'acord amb el PP traeix a tota la resta. Sembla que està buscant l'acord amb les altres autonomies, les del PP és quasi segur que s'oposaran i votaran no al model de finançament proposat "Fins i tot votaran que
no encara que després s'afegeixin al model mitjançant acords bilaterals amb el govern". Però no estan en contra de les relacions bilaterals aquests senyors del PP?. Zapatero diu que el model aprovat serà beneficiós per Catalunya. Ens ho hem de creure?. Ens hem de creure a Zapatero?.

Zapatero continúa dando largas al acuerdo de nueva financiación de Cataluña. 4 meses tras el incumplimiento de la fecha marcada en el Estatuto y de tres plazos incumplidos Zapatero sigue sin hacer nada. Últimamente decía que se llegaría a un acuerdo antes del día 1 de enero pero es seguro que este plazo sea también incumplido. Ahora la excusa es que debe llegar a un acuerdo con las otras autonomías. Y eso me huelo que no será bueno para Catalunya. Especialmente no será bueno si, como ha pasado otras veces, Zapatero buscando el acuerdo con el PP traiciona a todo el resto. Parece que está buscando el acuerdo con las otras autonomías, las del PP es casi seguro que se opondrán y votarán no al modelo de financiación propuesta "Incluso votarán que no aunque después se sumen al modelo mediante acuerdos bilaterales con el gobierno". ¿Pero no están en contra de las relaciones bilaterales estos señores del PP?. Zapatero dice que el modelo aprobado será beneficioso por Catalunya. ¿Nos lo tenemos que creer?. ¿Nos tenemos que creer a Zapatero?.