31 de des. 2008

Bus ateu

Atheist bus "There's probably no God. Now stop worrying and get on with your life"
Bus ateu: "PROBABLEMENT DÉU NO EXISTEIX. DEIXA DE PREOCUPAR-TE I DISFRUTA LA VIDA"
Bus ateo: "PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA LA VIDA"

Autobusos ateus
Un grup de persones seguint l'exemple d'uns ateus a Londres que van contractar un espai publicitari en els busos d'aquella ciutat ha decidit fer el mateix contractant el temps d'anunci - dues setmanes i dos autobusos - a la ciutat de Barcelona per fer propaganda de l'ateisme.
Autobuses ateos
Un grupo de personas siguiendo el ejemplo de unos ateos en Londres que contrataron un espacio publicitario en los autobuses de aquella ciudad ha decidido hacer lo mismo contratando el tiempo de anuncio - dos semanas y dos autobuses - en la ciudad de Barcelona para hacer propaganda del ateismo.