5 de des. 2008

Convocatòria d'Esquerra

Manifestació o finançament?
Esquerra fa una crida als catalans a manifestar-nos si abans del dia 1 de gener no hi ha un acord sobre finançament. Doncs crec que no s'hauria de donar cap plaç, la manifesstació hauria de convocar-se ja perquè el govern espanyol no té la més mínima intenció d'arribar a cap acord amb el govern català.
¿Manifestación o financiación?

Esquerra hace una llamada a los catalanes a manifestarnos si antes del día 1 de enero no hay un acuerdo sobre financiación. Pues creo que no se debería dar ningún plazo, la manifestación debería convocarse ya porque el gobierno español no tiene la más mínima intención de llegar a ningún acuerdo con el gobierno catalán.
Esquerra proposa donar la veu als catalans
Des d'Esquerra es proposa que si l'Estatut pateix el més petit retoc per part del Tribunal Constitucional es dóni la veu al poble de Catalunya. El que queda per definir és la foma en que es donaria veu a la ciutadanía catalana. Si l'Estatut fos retallat encara més si l'haig de votar dié no, jo a vaig votar un text i no accepto que ara m'ho canviin.
Esquerra propone dar la voz a los catalanes

Desde Esquerra se propone que si el Estatuto sufre el más pequeño retoque por parte del Tribunal Constitucional se dé la voz al pueblo de Catalunya. El que queda por definir es la forma en que se daría voz a la ciudadanía catalana. Si el Estatuto fuese recortado aún más si lo tengo que votar diré no, yo voté un texto y no acepto que ahora me lo canvien.