12 de des. 2008

Intel.lectuals espanyols volen una Constitució federalista

Intel.lectuals espanyols volen una Constitució federalista• López Burniol alerta que l'alternativa és l'autodeterminació

López Burniol exposa les seves tesis al centre Blanquerna, ahir. Foto: JOSÉ LUIS ROCA
FIDEL MAS REAL

MADRID

La Fundació Catalunya Segle XXI, impulsada per persones pròximes a Pasqual Maragall, va fer pública ahir a Madrid una proposta de reforma de la Constitució que pretén fer d'Espanya un Estat federal. El document planteja una modificació constitucional per reconèixer les diverses identitats, garantir "la plena igualtat de les llengües oficials" de l'Estat, poder convertir el Senat en una cambra territorial multilateral i "fer efectiva l'autonomia financera i la coresponsabilitat fiscal dels diferents nivells de govern", pel que fa a finançament.Entre els firmants del document hi ha el notari Juan-José López Burniol, els escriptors gallecs Suso de Toro i Manuel Rivas i el sociòleg Enrique Gil Calvo. La proposta es va presentar en un acte públic al centre cultural Blanquerna de la Generalitat, en el qual van intervenir, a més de Burniol, la presidenta de la fundació i exdiputada del PSC-Ciutadans pel Canvi, Carme Valls, els catedràtics Ramón Maíz i Joan Romero, i també l'investigador Luis Moreno Fernández.Burniol va justificar la modificació constitucional en la necessitat d'aclarir el "galimaties inextricable" en el qual s'ha convertit el model d'Estat després de les últimes reformes estatutàries. A més va alertar que l'alternativa al model federal en el futur pot ser la via de l'autodeterminació a través de referèndum.PER LA COOPERACIÓLa tesi d'aquest col.lectiu és que no existeix un model d'Estat definit i és necessari fomentar els mecanismes de cooperació entre les diferents administracions, enfront de la polarització política que es produeix entre aquestes. La proposta de canvi constitucional vol evitar les relacions bilaterals entre l'administració central i les comunitats autònomes.Els intervinents també van criticar l'enfrontament entre el nacionalisme espanyol, per un costat, i el català, gallec i basc, per l'altre. A l'acte d'ahir hi van assistir unes 30 persones. L'única presència de l'àmbit polític entre el públic va ser la del diputat socialista per Granada, José Antonio Pérez Tapias, del corrent crític Esquerra Socialista. La Fundació Catalunya Segle XXI pretén substituir el concepte "Catalunya proposa" de l'expresident Pasqual Maragall per una iniciativa que sorgeixi des de diversos punts d'Espanya, tot i que els seus impulsors són conscients que ni el Govern ni el PP tenen com a prioritat la reforma de la Constitució.
Intelectuales españoles piden una Constitución federalista
• López Burniol alerta de que la alternativa es la autodeterminación


López Burniol expone sus tesis en el centro Blanquerna, ayer. Foto: JOSÉ LUIS ROCA
FIDEL MAS REAL
MADRID

La Fundación Catalunya Segle XXI, impulsada por personas próximas a Pasqual Maragall, hizo pública ayer en Madrid una propuesta de reforma de la Constitución que pretende hacer de España un Estado federal. El documento plantea una modificación constitucional para reconocer las diversas identidades, garantizar "la plena igualdad de las lenguas oficiales" del Estado, convertir al Senado en una cámara territorial multilateral y "hacer efectiva la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de los distintos niveles de gobierno",
en financiación.Entre los firmantes del documento están el notario Juan-José López Burniol, los escritores gallegos Suso de Toro y Manuel Rivas y el sociólogo Enrique Gil Calvo. La propuesta se presentó en un acto público en el centro cultural Blanquerna de la Generalitat, en el que intervinieron, además de Burniol, la presidenta de la fundación y exdiputada del PSC-Ciutadans pel Canvi, Carme Valls, los catedráticos Ramón Maíz y Joan Romero, y el investigador Luis Moreno Fernández.Burniol justificó la modificación constitucional en la necesidad de aclarar el "galimatías inextricable" en que se ha convertido el modelo de Estado tras las últimas reformas estatutarias. Además alertó que la alternativa al modelo federal en el futuro puede ser la via de la autodeterminación a través de referendo.

POR LA COOPERACIÓN

La tesis de este colectivo es que no existe un modelo de Estado definido y es necesario fomentar los mecanismos de cooperación entre las diferentes administraciones, frente a la polarización política que se produce entre ellas. La propuesta de cambio constitucional quiere evitar las relaciones bilaterales entre la administración central y las comunidades autónomas.Los intervinientes criticaron también en enfrentamiento entre el nacionalismo español, por un lado, y el catalán, gallego y vasco, por otro. Al acto de ayer asistieron unas 30 personas. La única presencia del ámbito político entre el público fue la del diputado socialista por Granada, José Antonio Pérez Tapias, de la corriente crítica Izquierda Socialista. La fundación Catalunya Segle XXI pretende sustituir el concepto "Catalunya propone" del expresident Pasqual Maragall por una iniciativa que surja desde diversos puntos de España, pese a que sus impulsores son conscientes de que ni el Gobierno ni el PP tienen como prioridad la reforma de la Constitución.