30 de nov. 2010

Acutalizando

Acutalizando

Vaig adquirir el descodificador de la TDT Siemens M280 T EPG per substituir l'anterior aparell que va fer llufa. Aquest aparell va bé però vaig descobrir que té una petita falla, que no afecta el seu funcionament, però fa de mal veure.

Quan actualitza les dades apareix el següent missatge: “Se están acutalizando los datos de su receptor. Por favor, espere. El equipo se reiniciará al finalizar la descarga”. Si no veieu el problema torneu-ho a llegir. Bé, ho heu vist ara?. Si, diu acutalizando”, no afecta al funcionament de l'aparell però mostra una feina poc acurada i no revisada.Acutalizando

Adquirí el descodificador de la TDT Siemens M280 T EPG para sustituir al anterior aparato que se averió. Este aparato va bien pero descubrí que tiene un pequeño fallo, que no afecta su funcionamiento, pero hace de mal ver. Cuando actualiza los datos aparece el siguiente mensaje: “Se están acutalizando los datos de su receptor. Por favor, espere. El equipo se reiniciará al finalizar la descarga”. Si no veis el problema volved a leerlo. Bien, ¿lo habéis leído ahora?. Si, dice “acutalizando”, no afecta al funcionamiento del aparato pero muestra una trabajo poco esmerado y no revisado.

28 de nov. 2010

Nou codi de conducta de les telefòniques

Nou codi de conducta de les telefòniques


Les companyies telefòniques han arribat a un acord que els compromet a complir un codi de conducta:

-Quan truquin a un consumidor i aquest mostri nul interès en la seva oferta es comprometen a no trucar-lo més en els propers tres mesos i no trucaran als clients que s’hagin subscrit a llistes en què demanen no rebre informació comercial de les companyies.
Si el client els diu que no els interessa rebre més trucades no haurien de trucar mai més. Acostuma a molestar-los bastant quan els dius clarament que no sents cap interès en passar-te a la seva companyia malgrat que ells t’ofereixen gangues i meravelles què, en paraules seves, no hauries de refusar. D’aquestes he rebut unes quantes i com que he notat que quan amablement els dius que agraeixes la seva oferta però que no t’interessa, solen posar-se de molt mala lluna, per això, jo ara acostumo a mostrar-me molt desagradable amb aquesta gent. Alguna vegada he demanat a l’operador/a que prengués nota del meu desig de no tornar a rebre trucades d’aquella companyia però no ho van entendre.
-No podran trucar més de tres vegades a línies en què ningú respongui i només podran trucar de 9 a 22 hores de dilluns a divendres, i de 9 a 14 els dissabtes, els diumenges i festius no podran trucar.
No considero que les 22 hores sigui una hora apropiada per trucar a les cases a oferir un canvi de companyia, tampoc a les 21, en realitat, crec que més enllà de les 18 hores una trucada d’aquest tipus molesta.
-Les companyies s’hauran d’identificar i no intentar enganyar els clients donen informació falsa ni podran donar informació incompleta sobre el producte que ofereixen.
Quasi totes les companyies telefòniques practiquen una captació molt agressiva de clients, però és especialment desagradable el cas de Jazztel, no només per la seva insistència sinó també pel to desagradable quan se n’adonen que els estàs dient que no t’interessa el producte que t’estan oferint. La meva tàctica actual és pagar-los amb la mateixa tàctica, els deixo clar i en el to més desagradable possible que no vull continuar escoltant la seva oferta i penjo el telèfon. I insisteixo citant a Jazztel perquè aquesta companyia té una tàctica comercial molt agressiva. Entenc que els comercials treballen a comissió, per cada client reben una quantitat, una forma d’incentivar aquesta agressivitat i insistència, però si ho fan que no es queixin si reben el mateix tracte o els pengen el telèfon.
Ara que han decidit imposar-se un codi de bones pràctiques haurien d’imposar-se el seu compliment, queda molt bé que diguin que tenen un codi de conducta que millori la relació amb els clients si el compleixen i no es converteix en paper mullat, com sol passat amb totes aquestes coses.
Les queixes contra les companyies telefòniques i de serveis d’Internet acaparen la majoria de les queixes que es presenten a las organitzacions de consumidors, seguides d’altres companyies de serveis.Nuevo código de conducta de las telefónicas

Las compañías telefónicas han llegado a un acuerdo que los compromete a cumplir
un código de conducta:
-Cuando llamen a un consumidor y este muestre nulo interés en su oferta se comprometen a no llamarle más en los próximos tres meses y no llamarán a los clientes que se hayan suscrito a listas en las que piden no recibir información comercial de las compañías .
Si el cliente les dice que no les interesa recibir más llamadas no deberían llamar nunca más. Suele molestarlos bastante cuando les dices claramente que no sientes ningún interés en pasarte a su compañía a pesar de que ellos te ofrecen gangas y maravillas que, en palabras suyas, no deberías rechazar. De estas he recibido unas cuantas y como he notado que cuando amablemente les dices que agradeces su oferta pero que no te interesa, suelen ponerse de muy mal humor, por eso, yo ahora suelo mostrarme muy desagradable con esta gente. Alguna vez he pedido al operador/a que tomara nota de mi deseo de no volver a recibir llamadas de esa compañía pero no lo entendieron.
-No podrán llamar más de tres veces a líneas en la que nadie responda y sólo podrán llamar de 9 a 22 horas de lunes a viernes, y de 9 a 14 los sábados, los domingos y festivos no podrán llamar.
No considero que las 22 horas sea una hora apropiada para llamar a las casas a ofrecer un cambio de compañía, tampoco a las 21, en realidad, creo que más allá de las 18 horas una llamada de este tipo molesta.
-Las compañías tendrán que identificar y no intentar engañar a los clientes dan información falsa ni podrán dar información incompleta sobre el producto que ofrecen.
Casi todas las compañías telefónicas practican una captación muy agresiva de clientes, pero es especialmente desagradable el caso de Jazztel, no sólo por su insistencia sino también por el tono desagradable cuando se dan cuenta que les estás diciendo que no te interesa el producto que te están ofreciendo. Mi táctica actual es pagarles con la misma táctica, les dejo claro y en el tono más desagradable posible que no quiero seguir escuchando su oferta y cuelgo el teléfono. E insisto citando a Jazztel para que esta compañía tiene una táctica comercial muy agresiva. Entiendo que los comerciales trabajan a comisión, para cada cliente reciben una cantidad, una forma de incentivar esta agresividad e insistencia, pero si lo hacen que no se quejen si reciben el mismo trato o cuelgan el teléfono.
Ahora que han decidido imponerse un código de buenas prácticas deberían imponerse su cumplimiento, queda muy bien que digan que tienen un código de conducta que mejore la relación con los clientes si lo cumplen y no se convierte en papel mojado , como suele pasado con todas estas cosas.
Las quejas contra las compañías telefónicas y de servicios de Internet acaparan la mayoría de las quejas que se presentan a las organizaciones de consumidores, seguidas de otras compañías de servicios.

27 de nov. 2010

Alícia veu morts penjats

Alícia veu morts penjats


Aquesta és la transcripció de les paraules que Alícia Sánchez Camacho va dir en un dels últims actes de campanya del Partit Popular. Segons ella sortia al carrer amb el seu fill i el seu fill li va preguntar qui era aquell senyor que hi havia penjat, no us espanteu, parlaven d'un cartell electoral, i la senyora Sánchez Camacho li va respondre amb les següents paraules: "(El meu fill) La primera cosa que ha fet al sortir, és mirar cap amunt i em diu: Mamà, aquest senyor que hi ha aquí penjat qui és?. Està penjat en la porta de la meva casa el senyor Montilla. És que a cada un ens passa el que ens passa, i llavors li dic al meu fill: Mira, carinyo, aquest senyor que està aquí penjat és un senyor que ja no serà president de Catalunya, perquè el Tripartit és mort, i ja no serà president de Catalunya." Per començar va incórrer en alguns errors. Montilla no és el president de Catalunya sinó el president de la Generalitat de Catalunya, mal anem si la candidata a diputada al Parlament de Catalunya pel Partit Popular i aspirant a aquest càrrec no sap aquest detall. Cert, molt probablement Montilla deixarà de ser president de la Generalitat de Catalunya però ho ha sigut, la senyora Sánchez Camacho mai ho serà. En justa correspondència la senyora Sánchez Camacho quan passi per sota d'un cartell penjat amb la foto d'ella també li parli amb similars termes. El Partit Popular de la senyora Sánchez Camacho ha realitzat una campanya mentidera, grollera i maleducada. La senyora Sánchez Camacho no pot ser presidenta de la Generalitat de Catalunya perquè aquesta vella institució – la Generalitat – no pot ser presidida per algú que odia i és deslleial al seu propi país i es posa del costat dels que ataquen la seva llengua, cultura i la convivència que entre tots hem construït, ni per algú que promou la xenofòbia, menteix, i ara, insulta. En aquesta campanya electoral dels programes electorals hem escoltat poc, alguns partits com el PP prefereixen muntar a la seva candidata en una gavina i que dispari contra immigrants i independentistes, d'altres prefereixen treure la seva candidata embolicada en una tovallola dient que si volgués provocar un
escàndol se la treuria, d'altres prefereixen treure als seus partidaris despullats, d'altres a una noia excitant-se mentre vota. Alicia Croft ja baixada de la gavina ara veu morts polítics penjats a la porta de casa seva, potser és que de tant volar en gavina ha volgut volar massa enlaire i el seu cervell no s'ha oxigenat correctament, les al·lucinacions, senyora Alícia Sánchez Camacho, producte de la manca d'oxígen per voler volar més amunt del que està preparada no són bones, i vostè ja fa mesos que pateix moltes al·lucinacions, quan es pateix de delírium trèmens també es veuen coses estranyes, i el delírium trèmens polític és el primer pas de la mort política.

Vídeo. LA MALA EDUCACIÓ DE LA CANDIDATA SÁNCHEZ CAMACHO o "VEO MUERTOS"

Una cosa és fer una campanya electoral agressiva i una de molt diferent és una campanya electoral com la que ha fet Alícia Sánchez Camacho mancada d'educació i de programa electoral. A la senyora Sánchez Camacho potser li passa com al protagonista del "Sisè sentit", veu morts (polítics) però no se n'adona que potser ella també ho està.
Una cosa es hacer una campaña electoral agresiva y una muy diferente es una campaña electoral como la que ha hecho Alícia Sánchez Camacho falta de educación y de programa electoral. A la señora Sánchez Camacho quizá le pasa como al protagonista del "Sexto sentido", ve muertos (políticos) pero no se percata que quizá ella también lo está.Alicia ve muertos colgados


Esta es la transcripción de las palabras que Alicia Sánchez Camacho dijo en uno de los últimos actos de campaña del Partido Popular. Según ella salía a la calle con su hijo y su hijo le preguntó quién era aquel señor que había subido, no os asustéis, hablaban de un cartel electoral, y la señora Sánchez Camacho le respondió con las siguientes palabras: "(Mi hijo) Lo primero que ha hecho al salir, es mirar arriba y me dice: Mamá, ¿ese señor que hay ahí colgado quien es?. Está colgado en la puerta de mi casa el señor Montilla. es que a cada uno nos pasa lo que nos pasa, y entonces le digo a mi hijo: Mira, cariño, ese señor que está ahí colgado es un señor que ya no va a ser presidente de Catalunya, porqué el Tripartito está muerto, y ya no va a ser presidente de Catalunya." Para empezar incurrió en algunos errores. Montilla no es el presidente de Cataluña sino el presidente de la Generalitat de Cataluña, mal vamos si la candidata a diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular y aspirante a este cargo no sabe este detalle. Cierto, muy probablemente Montilla dejará de ser presidente de la Generalitat de Cataluña pero lo ha sido, la señora Sánchez Camacho nunca lo será. En justa correspondencia la señora Sánchez Camacho cuando pase por debajo de un cartel colgado con la foto de ella también le hable con similares términos. El Partido Popular de la señora Sánchez Camacho ha realizado una campaña mentirosa, grosera y maleducada. La señora Sánchez Camacho no puede ser presidenta de la Generalidad de Cataluña para que esta vieja institución - la Generalitat - no puede ser presidida por alguien que odia y es desleal a su propio país y se pone del lado de los que atacan su lengua, cultura y la convivencia que entre todos hemos construido, ni por alguien que promueve la xenofobia, miente, y ahora, insulta. En esta campaña electoral de los programas electorales hemos escuchado poco, algunos partidos como el PP prefieren montar a su candidata en una gaviota y que dispare contra inmigrantes e independentistas, otros prefieren sacar su candidata envuelta en una toalla diciendo que si quisiera provocar un escándalo se la sacaría, otros prefieren sacar a sus partidarios desnudos, otros a una chica excitante en tanto vota. Alicia Croft ya bajada de la gaviota ahora ve muertos políticos colgados en la puerta de su casa, quizás es que de vez volar en gaviota ha querido volar demasiado alto y su cerebro no se ha oxigenado correctamente, las alucinaciones, señora Alicia Sánchez Camacho, producto de la falta de oxígeno por querer volar más arriba de lo que está preparada no son buenas, y usted ya hace meses que sufre muchas alucinaciones, cuando se sufre de delirium tremens también se ven cosas extrañas, y el delirium tremens político es el primer paso de la muerte política.

26 de nov. 2010

Reflexions abans de la jornada de reflexió

Reflexions abans de la jornada de reflexió

Diré que jo votaré una de les opcions que entre les seves propostes electorals està la independència. No votaré al PSC perquè crec que s’equivoquen quan diuen que defensaran Catalunya sense trencar amb Espanya, a hores d’ara el Tribunal Constitucional ja ens va deixar clar que els catalans no podem seguir sent catalans a Espanya, si volem seguir existint com a poble hem de trencar. El PSC no ha defensat els interessos de Catalunya a Espanya, ha defensat els d’Espanya a Catalunya i de res ens serveixen els 25 diputats del PSC integrats – realitat dissolts – dins del PSOE. No votaré a C’s perquè mai votaria a un partit que aspira a destrossar la convivència al nostre país i dividir una societat bastant més estructurada que l’espanyola. No votaré a C’s perquè ataca la meva llengua i les institucions del meu país, perquè transmet una imatge de Catalunya falsa i perquè titllen als partits democràtics catalans de tenir un pensament que en realitat és el de C’s. Si, senyors de C’s, el qualificatiu de nazis amb que vostès ens escupen a la cara a tothom és el qualificatiu que més els escau a vostès. Per aquesta i per moltes altres raons no els votaré. No votaré al PP perquè em nego a votar un partit xenòfob, racista i anticatalà, em
nego a votar al partit que va presentar els recursos contra l’Estatut mentre recolzava i aprovava articles idèntics en altres Estatuts, em nego a votar-los perquè no votaré mai al partit que va promoure boicots contra el meu país i campanyes de difamació. No votaré ni al PSC ni al PP per una raó que tenen en comú, aquests partits com han demostrat en aquesta campanya no són lliures, i no vull un president de la Generalitat a qui li ordenin que ha de fer ni des del carrer Ferraz ni des del carrer Gènova de Madrid.

La independència no és una aventura, l’aventura perillosa per Catalunya seria continuar formant part d’un Estat com l’Espanyol. Jo votaré en favor d’aquelles forces que defensen la independència, en especial d’aquella que té més garanties de tenir representació al Parlament. A hores d’ara la independència ja és l’únic camí, el camí pel qual ens volen portar PP i C’s és un desastre, el del PSC seria quedar-nos com estem, i això seria anar enrere.Recoma no llegir el següent article que demostra la molt poca vergonya del Partit Popular.

La gran fal·làcia del PP sobre l’Estatut de Catalunya

Haig de dir que la comparativa entre els textos dels articles de l’Estatut de Catalunya recorreguts pel Partit Popular i els articles de l’Estatut d’Andalusia aprovats amb el suport del Partit Popular no l’he fet jo, aquesta feina l’ha fet José Luís Prieto (http://www.jlprieto.es/net/). Una excel·lent feina que compara articles de l’Estatut català que el Partit Popular ha recorregut al Tribunal Constitucional amb els seus equivalents en l’andalús, en alguns casos els textos s’assemblen molt, en altres són les mateixes paraules, el mateixos punts i les mateixes comes. Llavors, com és possible que el mateix partit recorri els articles de l’Estatut català i doni el seu suport a les mateixes paraules en el cas de l’andalús?. I aquesta comparativa podria fer-se en altres Estatuts que tenen parts idèntiques aprovades amb el suport del PP que en l’Estatut català han sigut recorregudes pel PP.

Estatut de Catalunya – Article 99.1:

El Consejo de Justicia de Cataluña está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y por los miembros que se nombren, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre Jueces, Magistrados, Fiscales o juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de Cataluña designa a los miembros del Consejo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estatuto de Andalucía – Artículo 144.2:

El Consejo de Justicia de Andalucía está integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo preside, y por los miembros elegidos entre Jueces, Magistrados, Fiscales y juristas de reconocido prestigio que se nombren de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiendo al Parlamento de Andalucía la designación de los miembros que determine dicha Ley.

--

Estatut de Catalunya – Article 122

Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución.

Estatuto de Andalucía – Artículo 78:

Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum.

--

Estatut de Catalunya – Article 195:

La Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. A tal fin, los órganos de representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a las iniciativas de la Generalitat.

Estatuto de Andalucía – Artículo 241:

La Junta de Andalucía, para la promoción de los intereses andaluces, podrá suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. Con tal fin, los órganos de representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a las iniciativas de la Junta de Andalucía.

--

Estatut de Catalunya:

A los efectos de lo que establece el artículo 203.2, en el momento de la entrada en vigor del presente Estatuto, los tributos estatales cedidos tendrán la siguiente consideración:

a. Tributos estatales cedidos totalmente:

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto sobre el Patrimonio

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Tributos sobre Juegos de Azar

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos

Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte

Impuesto sobre la Electricidad

b. Tributos estatales cedidos parcialmente:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuesto sobre Hidrocarburos

Impuesto sobre las Labores del Tabaco

Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas

Impuesto sobre la Cerveza

Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas

Impuesto sobre los Productos Intermedios

El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del Gobierno del Estado con el de la Generalitat, que será tramitado como Proyecto de Ley por el primero. A estos efectos, la modificación de la presente disposición no se considerará modificación del Estatuto.

El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 210 que, en todo caso, lo referirá a rendimientos en Cataluña. El Gobierno tramitará el Acuerdo de la Comisión como Proyecto de Ley.

Estatuto de Andalucía:

1. Conforme al apartado 3 de este artículo, con los límites y, en su caso, con la capacidad normativa y en los términos que se establezcan en la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución, se ceden a la Comunidad Autónoma los siguientes tributos:

a) Tributos estatales cedidos totalmente:

Impuesto sobre Patrimonio.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los tributos sobre Juego.

Impuesto sobre electricidad.

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

b) Tributos estatales cedidos parcialmente:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Impuesto sobre el Valor Añadido.

Impuesto Especial sobre la Cerveza.

Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.

Impuesto Especial sobre Productos Intermedios.

Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco.

La eventual supresión o modificación de alguno de dichos tributos implicará la extinción o modificación de la cesión.

2. El contenido de este artículo se podrá modificar mediante acuerdo del Estado con la Comunidad Autónoma, que será tramitado como proyecto de ley. A estos efectos la modificación del presente artículo no se considerará modificación del Estatuto.

3. El alcance y condiciones de la cesión serán fijados por la Comisión Mixta mencionada en el artículo 184 que, en todo caso, lo referirá a rendimientos en Andalucía. El Gobierno de la Nación tramitará el acuerdo de la Comisión como proyecto de ley.

--

Estatut de Catalunya:

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de los preceptos del Título VI.

Los preceptos del Título VI pueden aplicarse de forma gradual atendiendo a su viabilidad financiera. En todo caso, dicha aplicación debe ser plenamente efectiva en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.

Estatuto de Andalucía:

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicación de los preceptos de contenidofinanciero del mismo.

Los preceptos de contenido financiero del presente Estatuto, salvo que se estableciese un plazo determinado, pueden aplicarse de forma gradual atendiendo a su viabilidad financiera. En todo caso, dicha aplicación debe ser plenamente efectiva en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.

--

Estatut de Catalunya – Article 95.1

Estatuto de Andalucía – Artículo 140.1

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña/Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Cataluña/Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña/Andalucía es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro.

--

Estatut de Catalunya – Article 95.6

Estatuto de Andalucía – Artículo 143.2

Los Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña/Andalucía son nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña/Andalucía en los términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estatut de Catalunya – Article 101

Estatuto de Andalucía – Artículo 146

La Generalitat/Junta de Andalucía propone al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia de Cataluña/Andalucía, según corresponda, la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Cataluña/Andalucía.

El Consejo de Justicia de Cataluña/Andalucía convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados en Cataluña/Andalucía en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

--

Estatut de Catalunya – Article 105

Estatuto de Andalucía – Artículo 149

Corresponde a la Generalitat/Junta de Andalucía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinar la creación, el diseño, la organización, la dotación y la gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, incluyendo la regulación de las instituciones, los institutos y los servicios de medicina forense y de toxicología.

--

Estatut de Catalunya – Article 106

Estatuto de Andalucía – Artículo 150

Corresponde a la Generalitat/Junta de Andalucía la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita.

La Generalitat/Junta de Andalucía puede establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia.

--

Estatut de Catalunya – Article 107

Estatuto de Andalucía – Artículo 151

El Gobierno de la Generalitat/Junta de Andalucía, al menos cada cinco años, previo informe del Consejo de Justicia de Cataluña/Andalucía, propondrá al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en Cataluña/Andalucía. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales.

Las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Generalitat/Junta de Andalucía. Asimismo la Generalitat/Junta de Andalucía podrá crear secciones y juzgados, por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La capitalidad de las demarcaciones judiciales es fijada por una ley del Parlamento.

--

Estatut de Catalunya – Article 144.5

Estatuto de Andalucía – Artículo 57.5

Corresponde a la Generalitat/Comunidad Autónoma de Andalucía el establecimiento de un servicio meteorológico propio, el suministro de información meteorológica y climática, incluyendo el pronóstico, el control y el seguimiento de las situaciones meteorológicas de riesgo, así como la investigación en estos ámbitos y la elaboración de la cartografía climática.

--

Estatut de Catalunya – Article 169.2

Estatuto de Andalucía – Artículo 64.7

La integración de líneas o servicios de transporte que transcurran íntegramente por Cataluña/Andalucía en líneas o servicios de ámbito superior requiere el informe previo de la Generalitat/Junta de Andalucía.

--

Estatut de Catalunya – Article 169.3

Estatuto de Andalucía – Artículo 64.8

La Generalitat/Comunidad Autónoma de Andalucía participará en el establecimiento de los servicios ferroviarios que garanticen la comunicación con otras Comunidades Autónomas o con el tránsito internacional de acuerdo con lo previsto en el Título V/Título IX.

--

Estatut de Catalunya – Article 189.3

Estatuto de Andalucía – Artículo 235.2

En el caso de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado, la Generalitat/Junta de Andalucía puede adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas.

L’AVE a París

L’AVE a París

L’AVE de Barcelona a París costarà entre 63 i 130 € i durarà 7 hores i 25 minuts i els viatges començaran el 19 de desembre. RENFE i SNCF van posar dimarts passat els bitllets a la venda per aquest trajecte. Però de moment sembla que de Barcelona a Figueres el trajecte es farà en un tren convencional i a l’estació de Figueres-Vilafant s’haurà de fer el transbordament.L’AVE entre Barcelona i Madrid costa uns 115 €. Serà més barat anar a París que no pas a Madrid.

El AVE a París

El AVE de Barcelona a París costará entre 63 y 130 € y durará 7 horas y 25 minutos y los viajes comenzarán el 19 de diciembre. RENFE y SNCF pusieron el pasado martes los billetes a la venta por este trayecto. Pero de momento parece que de Barcelona a Figueres el trayecto se hará en un tren convencional ya la estación de Figueres-Vilafant deberá hacer el transbordo. El AVE entre Barcelona y Madrid cuesta unos 115 €. Será más barato ir a París que a Madrid.

La vacuna contra la meningitis

La vacuna contra la meningitis

Resumint la notícia seria la següent: La OMS podrà vacunar contra la meningitis a 450 milions d’africans d’aquí al 2015 amb un cost de 36 cèntims, mentre que la vacuna que venen les grans farmacèutiques costa 88 €. Aquesta vacuna l’ha desenvolupat l’Institut del sèrum de l’Índia i el seu nom comercial és MenAfriVac. La campanya de vacunació començarà a Burkina Faso on 12 milions de persones seran vacunades com a part d’un pla de general d’immunització contra la meningitis. Aquesta vacuna serveix per protegir contra la meningitis A que cada any mata a milers de persones i deixa discapacitades a molts milers 25 països africans. A un preu de 36 a 50 cèntims d’euro – segons la font de la notícia - permet que sigui prou econòmica per ser adquirida pels països pobres d’Àfrica que pateixen aquesta malaltia com una epidèmia. La meningitis meningocòccia és una infecció greu de la coberta que envolta el cervell i la medul·la espinal. Pot causar dany sever al cervell i té conseqüències fatals en el 50% dels casos si no es tracta.

La vacuna contra la meningitis

Resumiendo la noticia sería la siguiente: La OMS podrá vacunar contra la meningitis a 450 millones de africanos de aquí al 2015 con un coste de 36 céntimos, mientras que la vacuna que venden las grandes farmacéuticas cuesta € 88. Esta vacuna la ha desarrollado el Instituto del suero de la India y su nombre comercial es MenAfriVac. La campaña de vacunación comenzará a Burkina Faso donde 12 millones de personas serán vacunadas como parte de un plan de general de inmunización contra la meningitis. Esta vacuna sirve para proteger contra la meningitis A que cada año mata a miles de personas y deja discapacitadas a muchos miles 25 países africanos. A un precio de 36 a 50 céntimos de euro - según la fuente de la noticia - permite que sea lo suficientemente económica para ser adquirida por los países pobres de África que sufren esta enfermedad como una epidemia. La meningitis meningocócica es una infección grave de la cubierta que rodea el cerebro y la médula espinal. Puede causar daño severo al cerebro y tiene consecuencias fatales en el 50% de los casos si no se trata.

25 de nov. 2010

Ens volen salvar de nosaltres mateixos

Ens volen salvar de nosaltres mateixos

Els nacionalistes espanyols com Alicia Sánchez Camacho, Albert Rivera i Maria Luisa Cava de Llano ens volen salvar de nosaltres mateixos en el nom d'una idea d'Espanya que no és gens diferent de la de tots els salvapàtries hispànics que en el nom de la sagrada unitat d'Espanya han decidit que als catalans se'ls ha de reduir a les lleis de Castella.

“Castilla miserable, ayer dominadora,
envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.”

Són dos versos molt coneguts del poema “A orillas del Duero” del poeta andalús Antonio Machado. Castella s'ha arrogat el paper de salvadora dels pobles del món, o almenys d'aquells pobles que han tingut la desgràcia de caure sota les seves urpes, encara que normalment ho hagi fet delmant-los, empobrint-los o fent-los desaparèixer completament. Aquesta mentalitat encara la podem detectar en molts polítics espanyolistes disposats a salvar-nos de nosaltres mateixos, miren de convéncer-nos de l'error de sentir-nos catalans, de l'error de parlar aquesta llengua que com deia un funcionari judicial extremeny és per a ells “extrañísima y curiosa”. El més greu és que gent nascuda al nostre país tinguin la mateixa mentalitat i siguin més papistes que el Papa, en aquest cas, més espanyolistes que els espanyolistes espanyols, alguns sembla que en aquesta radicalitat espanyolista volen fer-se perdonar el pecat d'haver nascut a Catalunya. Ho podem veure en gent com Albert Rivera, Alicia Sánchez Camacho o Cava de Llano, que sempre diuen allò que són catalans però que se senten molt orgullosos de ser espanyols, per a continuació fer una defensa dels valors de l'Espanya eterna i posar a parir als catalans que se senten – ens sentim - catalans i no demanen – no demanem - perdó per ser-ho ni llepen – ni llepem - el cul als amos espanyols. Doncs mirin, jo no els demanaré perdó per haver nascut on he nascut, Catalunya, ni per parlar en aquesta llengua, si no els agrada es foten. No ens vinguin a salvar, que ningú els ho ha demanat. La mena de Catalunya que agradaria als nacionalistes espanyols com Cava de Llano, Alicia Sánchez Camacho o Albert Rivera ja la vam patir i tastar, si només tenen això per oferir-nos s'ho poden confitar. La independència ja no és una aventura, és el camí que hem d'agafar, una aventura seria seguir formant part d'aquest Estat espanyol que té unes institucions al servei d'unes idees enverinades com les que representen PP o C's.

El dia que hi hagi un referèndum per la independència votaré a favor, de moment votaré per l'opció independentista amb més possibilitats d'aconseguir representació parlamentària.

24 de nov. 2010

Cava de Llano i el català

Cava de Llano i el català

La Defensora del PPoble Espanyol segueix defensant al poble espanyol i pixant-se damunt dels catalans. La senyora Cava de Llano, ex diputada del PP i ara defensora del PPoble espanyol, s’ha convertit en la gran defensora del castellà, segons ella “el castellà ha d’imposar-se per ser la llengua comuna en detriment de les llengües cooficials, que per no ser-ho a tot el territori, no s’haurien d’imposar” i afegeix que “flac favor a una llengua – parla del català – quan s’imposa el seu ús a qui en origen som lliures d’usar-la o no”. El flac favor va ser imposar el castellà, cosa que mai s’ha fet amb el català, que va ser desplaçat per la força de les armes i de lleis infames, i en canvi el català ressorgeix en l’àmbit públic quan hi ha democràcia. És trist veure que algunes de les institucions que han de vetllar per la democràcia i pels drets de tots els ciutadans estiguin regides per persones de mentalitat franquista que pretenen continuar uniformitzant culturalment Espanya. Quina garantia podem tenir els catalans alhora de demanar que vetlli pels nostres drets si ella és la primera que diu que això del català ha de quedar a casa i encara donem-li les gràcies per permetre’ns parlar-lo.

Quan se li pregunta sobre les més de 500 lleis espanyoles que hi ha per imposar el castellà en l’etiquetatge la defensora del PPoble respon que no hi ha una finalitat “d’imposició de deures per raons lingüístiques sinó la raonable exigència d’utilització d’un mitjà de comunicació per garantir que la informació de l’etiquetatge arriba a tots els seus possibles destinataris . I com es garanteix que l’usuari conegui i comprengui les informacions (de l’etiqueta del producte)?, doncs imposant l’obligació que tals informacions figurin en una llengua que conegui i comprengui. I quina és aquesta llengua?. Doncs a Espanya, el castellà”. Per a la defensora tot el que no sigui el castellà és secundari. El llenguatge i els conceptes són propis del regim anterior. S’ha de tenir molt poca vergonya per afirmar que no n’hi ha cap intenció d’imposar el castellà per a continuació dir que l’han d’imposar a l’etiquetatge per assegurar-se que entenguem el producte que hem comprat, també el podem entendre en català, i els gallecs en gallec, i els bascos en èuscara. Si aquesta és la seva idea d’Espanya se la pot quedar, jo visc a Catalunya, on per molt que gent amb les mateixes idees que la senyora Cava de Llano s’entossudissin a intentar que ens l’oblidéssim d’ella tenim una llengua pròpia. A la senyora Cava de Llano, per cert, nascuda a Barcelona, però que com molts renegats sembla que es vulgui fer perdonar aquesta taca de la seva biografia.

“En l’àmbit privat l’ús de qualsevol llengua ha de ser plenament lliure sense imposicions que coartin aquella llibertat original inherent”. Encara li haurem de donar les gràcies per permetre’ns parlar en català a casa, i suposo que sempre que no ho fem gaire alt. Aquesta senyora és una funcionària franquista.

Cava de Llano y el catalán
La Defensora del PPueblo Espanyol sigue defendiendo al pueblo español y meando encima de los catalanes. La señora Cava de Llano, ex diputada del PP y ahora defensora del PPueblo español, se ha convertido en la gran defensora del castellano, según ella "el castellano ha de imponerse por ser la lengua común en detrimento de las lenguas cooficiales , que por no serlo en todo el territorio, no deberían imponer "y añade que" flaco favor a una lengua - habla del catalán - cuando se impone su uso a quien en origen somos libres de usar -o no ". El flaco favor fue imponer el castellano, lo que nunca se ha hecho con el catalán, que fue desplazado por la fuerza de las armas y de leyes infames, y en cambio el catalán resurge en el ámbito público cuando hay democracia . Es triste ver que algunas de las instituciones que deben velar por la democracia y los derechos de todos los ciudadanos estén regidas por personas de mentalidad franquista que pretenden continuar uniformizando culturalmente España. ¿Qué garantía podemos tener los catalanes a la hora de pedir que vele por nuestros derechos si ella es la primera que dice que esto del catalán debe quedar en casa y aunque démosle las gracias por permitirnos hablarlo.
Cuando se le pregunta sobre las más de 500 leyes españolas que hay para imponer el castellano en el etiquetado la defensora del PPueblo responde que no hay una finalidad "de imposición de deberes por razones lingüísticas sino la razonable exigencia de utilización de un medio de comunicación para garantizar que la información del etiquetado llega a todos sus posibles destinatarios. Y cómo se garantiza que el usuario conozca y comprenda las informaciones (de la etiqueta del producto)?, Pues imponiendo la obligación de que tales informaciones figuren en una lengua que conozca y comprenda. ¿Y cuál es esta lengua?. Pues en España, el castellano ". Para la defensora todo lo que no sea el castellano es secundario. El lenguaje y los conceptos son propios del régimen anterior. Hay que tener muy poca vergüenza para afirmar que no hay ninguna intención de imponer el castellano para a continuación decir que lo han de imponer etiquetado para asegurarse de que entendamos el producto que hemos comprado, también lo podemos entender en catalán, y los gallegos en gallego, y los vascos en euskera. Si esta es su idea de España se la puede quedar, yo vivo en Cataluña, donde por mucho que gente con las mismas ideas que la señora Cava de Llano se empeñen en intentar que nos lo olvidáramos de ella tenemos una lengua propia. A la señora Cava de Llano, por cierto, nacida en Barcelona, pero que como muchos renegados parece que se quiera hacer perdonar esa mancha de su biografía.
"En el ámbito privado el uso de cualquier lengua debe ser plenamente libre sin imposiciones que coarten esa libertad original inherente". Aún le tendremos que dar las gracias por permitirnos hablar en catalán en casa, y supongo que siempre que no lo hacemos muy alto. Esta señora es una funcionaria franquista.

22 de nov. 2010

L'elogi mediàtic de la pederàstia

L'elogi mediàtic de la pederàstia

No parlaré dels casos de pederàstia que afecten l'Església, però si de dos casos que tenen en comú que tots dos personatges tenen una relació professional amb Telemadrid.

Sánchez Dragó i les japoneses de 13 anys

Fa unes setmanes saltava l'escàndol de les preferències sexuals de l'escriptor i resentador de Telemadrid, Fernando Sánchez Dragó, que en un llibre fet a mitges amb el provocador nat Albert Boadella parlava de les seves aventures amb nenes de tretze anys japoneses els anys 60 amb un vocabulari obscè.

Sostres i el punt màgic

Ara ha sigut un tertulià d'un altre programa de Telemadrid, Alto y Claro, que presenta la beata ultraconservadora i fatxa, Isabel Sansebastián, l'escriptor Salvador Sostres, ja conegut per la seva afició a la provocació, i que sembla que va perdre el poc senderi que li pogués quedar. El problema de Sostres és que va de provocador per la vida però és una provocació artificiosa i tan forçada que ni fa gràcia. En el programa de Telemadrid “Alto y Claro”, en un moment del descans, Isabel Sansebastián, va preguntar als seus tertulians quin tema volien tractar, si de l'anunci nou de la Loteria de Nadal o d'una desfilada de Victoria' Secret, Salvador Sostres va respondre que del segon tema tenia coses a dir, després de dir que les dones que feien servir llenceria – no sé si es referia a les models a les dones en general – són espantoses va deixar anar la bajanada gruixuda dient que “les noies joves de 17, 18, 19…, perquè és aquí on hi ha la tensió de la carn i aquell punt màgic”. La presentadora escandalitzada va demanar-li que callés però ell va continuar dient: “Saps, l'autèntica cosa aquesta gairebé virginal, que encara no fan olor d'àcid úric, que estan netes? Que fan olor a santedat, saps, que semblen lioneses de crema, dolces (…). Aquella carn que rebota, jove. I aquell entusiasme, que et volen ensenyar que estan alliberades, que ja són grans.”. Isabel Sansebastián va continuar demanant a Sostres que callés però ell insistia amb les seves bajanades, Sansebastián va assenyalar-li que al plató hi havia escolars procedents del Marroc, Cadis i Tarragona, i Sostres va dir que “tant fa, són de Rabat i allí van deixades anar”. Suposo que la visita d'escolars del Marroc, Cadis i Tarragona al plató de Telemadrid entra dins del programa escolar de mostrar a éssers de la caverna mediàtica en el seu ambient. Als escolars unes vegades els porten al zoo, als museus d'història, però res millor per saber com és la mentalitat d'una altra època que anar a un d'aquests programes.


Article: Sánchez Dragó, pederasta o bocamoll?

Vídeo: Salvador Sostres i les jovenetes


El elogio mediático de la pederastiaNo hablaré de los casos de pederastia que afectan a la Iglesia, pero si de dos casos que tienen en común que ambos personajes tienen una relación profesional con Telemadrid.

Sánchez Dragó y las japonesas de 13 años

Hace unas semanas saltaba el escándalo de las preferencias sexuales del escritor y presentador de Telemadrid, Fernando Sánchez Dragó, que en un libro hecho a medias con el provocador nato Albert Boadella hablaba de sus aventuras con niñas de trece años japonesas los años 60 con un vocabulario obsceno.

Sostres y el punto mágicoAhora ha sido un tertuliano de otro programa de Telemadrid, Alto y Claro, que presenta la beata ultraconservadora y facha, Isabel Sansebastián, el escritor Salvador Sostres, ya conocido por su afición a la provocación, y que parece que perdió el poco seso que le pudiera quedar. El problema de Sostres es que de provocador por la vida pero es una provocación artificiosa y tan forzada que ni hace gracia. En el programa de Telemadrid "Alto y Claro", en un momento del descanso, Isabel Sansebastián, preguntó a sus tertulianos qué tema querían tratar, si del anuncio nuevo de la Lotería de Navidad o de un desfile de Victoria’s Secret , Salvador Sostres respondió que del segundo tema tenía cosas que decir, después de decir que las mujeres que usaban lencería - no sé si se refería a las modelos o a las mujeres en general - son espantosas soltó la tontería gruesa diciendo que " las chicas jóvenes de 17, 18, 19 ..., porque es ahí donde está la tensión de la carne y ese punto mágico ". La presentadora escandalizada le pidió que se callara pero él continuó diciendo: "Sabes, la auténtica cosa casi virginal, que todavía no huelen de ácido úrico, que están limpias? Que huelen a santidad, sabes, que parecen lionesas de crema, dulces (...). Aquella carne que rebota, joven. Y aquel entusiasmo, que te quieren enseñar que están liberadas, que ya son grandes. ". Isabel Sansebastián continuó pidiendo a Sostres que se callara pero él insistía con sus tonterías, Sansebastián le indicó que en el plató había escolares procedentes de Marruecos, Cádiz y Tarragona, y Sostres dijo que "tanto da, son de Rabat y allí están dejadas ir ". Supongo que la visita de escolares de Marruecos, Cádiz y Tarragona en el plató de Telemadrid entra dentro del programa escolar de mostrar a seres de la caverna mediática en su ambiente. A los escolares a veces los llevan al zoo, los museos de historia, pero nada mejor para saber cómo es la mentalidad de otra época que ir a uno de estos programas.

Ahmadinejad vol doblar la població de l'Iran

Ahmadinejad vol doblar la població de l'Iran

Ahmadinejad segueix amb els despropòsits, ara ha dit que “l'edat de matrimoni dels homes s'ha elevat als 26 i la de les dones a 24, sense cap raó. La millor edat per casar-se és entre els 16 i els 18 per les noies i entre 19 i 21 pels nois”. Ahmadinejad impulsa mesures per promoure la natalitat, en aquests moments l'Iran té 75 milions d'habitants i Ahmadinejad diu que s'ha de doblar la població per usar-la com a arma demogràfica per plantar cara a les pressions d'Occident. Vol emprar la demografia com un arma, res de nou sota el sol, no és el primer tirà que intenta usar la seva població com un arma, si tens un gran contingent els pots sacrificar sense contemplacions. Però em penso que ell no ha considerat si l'Iran té capacitat per mantenir i alimentar al doble de la població actual. Clar, que potser vol que els altres països li alimentin la població a canvi de no enviar-li els excedents demogràfics.Ahmadineyad quiere doblar la población de Irán
Ahmadineyad sigue con los despropósitos, ahora ha dicho que "la edad de matrimonio de los hombres se ha elevado a 26 y la de las mujeres a 24, sin ninguna razón. La mejor edad para casarse es entre los 16 y los 18 por las chicas y entre 19 y 21 por los chicos ". Ahmadineyad impulsa medidas para promover la natalidad, en estos momentos Irán tiene 75 millones de habitantes y Ahmadineyad dice que hay que doblar la población para usarla como arma demográfica para hacer frente a las presiones de Occidente. Quiere utilizar la demografía como un arma, nada nuevo bajo el sol, no es el primer tirano que intenta usar su población como un arma, si tienes un gran contingente los puedes sacrificar sin contemplaciones. Pero creo que él no ha considerado si Irán tiene capacidad para mantener y alimentar al doble de la población actual. Claro, que quizás quiere que los demás países le alimenten la población a cambio de no enviarle los excedentes demográficos.

Pío (García Escudero) pixa fora del test

Pío (García Escudero) pixa fora del test

Com ja deveu saber el Partit Popular va penjar a la seva web un videojoc en què l'heroïna pepera Alícia Croft, avatar d'Alícia Sánchez Camacho, muntada en la gavina Pepe, disparava contra immigrants il·legals – després ho van canviar per màfies il·legals – i zepelins independentistes. Aquesta nova bretolada del PP - la bretolada és obra dels cadells del partit – ha fet que caiguin sobre el Partit Popular moltes i justificades crítiques. S'entossudeixen a atacar a tothom per tal de treure rèdits electorals en dura competència amb els lerrouxistes Ciutadans, la xenòfoba PxC i l'expepera Montse Nebrera que s'esbatussen pel mateix electorat. Però no tot s'hi val encara que ja hem pogut comprovar que en el PP creuen que la fi justifica els mitjans. El portaveu del PP al Senat, Pío García Escudero, sempre disposat a dir la bajanada del dia a veure si pot embolicar la troca ha dit que “demano la mateixa duresa en la condemna dels successos del Sàhara Occidental que en les crítiques al videojoc del PP”. Quina manera de barrejar els temes més absurda. Fa 35 anys l'exèrcit espanyol va sortir del Sàhara espanyol cames ajudeu-me, deixant als sahrauís en mans del Marroc. Les Nacions Unides, com ja ens té acostumats fa moltes declaracions sobre la situació del Sàhara però procura no fer absolutament res, mentrestant la situació dels sahrauís empitjora perquè l'Estat marroquí ha decidit actuar amb molta violència. S'han produït morts i el govern marroquí impedeix la presència d'estrangers. Al govern espanyol li demanen que faci alguna cosa, però el govern espanyol sap que en aquesta zona d'Àfrica són França i els Estats Units els que tenen influències i interessos. Si hi ha algun recurs natural que els interessa no faran res per pressionar el govern marroquí, diguem-ho clar, quan hi ha interessos econòmics, a quin govern li preocupen uns quants nadius rondinaires?. A cap. En les relacions entre països els drets humans no són cap prioritat, només és una bonica declaració i res més.
La majoria dels partits han demanat que el govern espanyol faci alguna cosa, i això queda molt bé a les notícies, que bé que queden els diputats declarant que se senten consternats davant del que succeeix al Sàhara. Fins i tot el Partit Popular, un partit que va governar durant vuit anys i no va preocupar-se gaire pels sahrauís, i que el seu fundador va ser ministre del règim durant el qual va produir-se la sortida de les tropes espanyoles de la zona. Però em sembla que és excessiu que es compari la situació del Sàhara i tot el que des del punt de vista espanyol té a veure amb el tema amb el disbarat que els senador García Escudero pretengui compara les crítiques a la bretolada dels cadells del PP penjant un videojoc on apareix la presidenta del partit a Catalunya disparant contra immigrant i independentistes. No es poden barrejar temes per distreure al personal, i no es pot fer demagògia amb tot. Si greu era que la candidata i presidenta del PP a Catalunya anés repartint pamflets amb clar tint xenòfob assenyalant amb el dit a grups determinats, no menys greu és crear un joc en què es dispara contra immigrants i independentistes catalans en forma de zepelí.
Sorprèn que una gent amb una manca d'escrúpols tan gran tinguin la pell tan delicada quan se'ls critica. La situació humanitària del Sàhara és molt greu, que el PP i els seus cadells siguin criticats per penjar un videojoc xenòfob són dues situacions molt diferents. Tampoc crec que al PP l'importi gaire la vida dels sahrauís, només són una pobre excusa per seguir fent soroll, es posen al costat d'un poble que en realitat se'ls en refot una merda només perquè pensen que això els pot donar uns quants vots més, però és incongruent que el mateix partit que fa una campanya xenòfoba ara surti en defensa dels sahrauís. El PP va governar durant vuit anys, el problema dels sahrauís fa 35 anys que dura, i en els 8 anys de govern del PP, en què el senyor García Escudero va ser portaveu del govern, no els van preocupar gaire els sahrauís.Pío (García Escudero) mea fuera del tiesto


Como ya debéis saber el Partido Popular colgó en su web un videojuego en el que la heroína pepera Alicia Croft, avatar de Alicia Sánchez Camacho, montada en la gaviota Pepe, disparaba contra inmigrantes ilegales - luego lo cambiaron por mafias ilegales - y zepelines independentistas. Esta nueva gamberrada del PP - la gamberrada es obra de los cachorros del partido - ha hecho que caigan sobre el Partido Popular muchas y justificadas críticas. Se empeñan en atacar a todo el mundo para sacar réditos electorales en dura competencia con los lerrouxistas Ciudadanos, la xenófoba PxC y el expepera Montse Nebrera que pelean por el mismo electorado. Pero no todo vale aunque ya hemos podido comprobar que en el PP creen que el fin justifica los medios.El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, siempre dispuesto a decir la tontería del día a ver si puede liarla ha dicho que "pido la misma dureza en la condena de los sucesos del Sáhara Occidental que en las críticas al videojuego del PP ". Qué manera de mezclar los temas más absurda.Hace 35 años el ejército español salió del Sáhara español prisa, dejando a los saharauis en manos de Marruecos. Las Naciones Unidas, como ya nos tiene acostumbrados hace muchas declaraciones sobre la situación del Sáhara pero procura no hacer absolutamente nada, mientras tanto la situación de los saharauis empeora porque el Estado marroquí ha decidido actuar con mucha violencia. Se han producido muertes y el gobierno marroquí impide la presencia de extranjeros. Al gobierno español le piden que haga algo, pero el gobierno español sabe que en esta zona de África son Francia y Estados Unidos los que tienen influencias e intereses. Si hay algún recurso natural que les interesa no harán nada para presionar al gobierno marroquí, digámoslo claro, cuando hay intereses económicos, a qué gobierno le preocupan algunos nativos gruñones?. A ninguno. En las relaciones entre países los derechos humanos no son ninguna prioridad, sólo es una bonita declaración y nada más.La mayoría de los partidos han pedido que el gobierno español haga algo, y eso queda muy bien a las noticias, que bien que quedan los diputados declarando que se sienten consternados ante lo sucedido en el Sáhara. Incluso el Partido Popular, un partido que gobernó durante ocho años y no preocuparse demasiado por los saharauis, y que su fundador fue ministro del régimen durante el cual se produjo la salida de las tropas españolas de la zona. Pero me parece que es excesivo que se compare la situación del Sáhara y todo lo que desde el punto de vista español tiene que ver con el tema con el disparate que los senador García Escudero pretenda compara las críticas a la gamberrada de los cachorros del PP colgando un videojuego donde aparece la presidenta del partido en Cataluña disparando contra inmigrante e independentistas. No se pueden mezclar temas para distraer al personal, y no se puede hacer demagogia con todo. Si grave era que la candidata y presidenta del PP en Cataluña fuese repartiendo panfletos con claro tinte xenófobo señalando con el dedo a grupos determinados, no menos grave es crear un juego en el que se dispara contra inmigrantes e independentistas catalanes en forma de zepelín. Sorprende que una gente con una falta de escrúpulos tan grande tengan la piel tan delicada cuando se les critica. La situación humanitaria del Sáhara es muy grave, que el PP y sus cachorros sean criticados por colgar un videojuego xenófobo son dos situaciones muy diferentes. Tampoco creo que al PP le importe mucho la vida de los saharauis, sólo son una pobre excusa para seguir haciendo ruido, se ponen al lado de un pueblo que en realidad se les da la mismo una mierda sólo porque piensan que eso les puede dar unos cuantos votos más, pero es incongruente que el mismo partido que hace una campaña xenófoba ahora salga en defensa de los saharauis. El PP gobernó durante ocho años, el problema de los saharauis hace 35 años que dura, y en los 8 años de gobierno del PP, en que el señor García Escudero fue portavoz del gobierno, no les preocuparon mucho los saharauis.

La plaça Urquinaona

La plaça Urquinaona
Dormint a la plaça
La Plaça Urquinaona ha estat en els últims temps notícia pel seu deteriorament i per la presència d'un grup de rodamóns que han convertit els bancs de la plaça en la seva sala d'estar, les zones enjardinades en el seu urinari particular i el caixer i l'accés a l'aparcament en el seu dormitori. Una estampa que comença a fer-se típica d'aquesta plaça és la d'algun d'aquests rodamóns que decideix fer la becaina tot just al mig de la plaça, obligant als vianants a fintar-los.

El paviment de la plaça

El paviment de la plaça estava ple de sots. L'Ajuntament ha decidit rehabilitar la plaça, almenys de forma momentània, ja que hi havia el pla de sotmetre la plaça Urquinaona a una reforma en profunditat i que també hi ha el pla de construir la cua de maniobres de l'estació de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però al paviment li feia falta. Tinc la sensació que les dues obres de major envergadura de moment han quedat aplaçades fins que millori l'economia, però arreglar aquelles parts de la plaça més deteriorades era urgent.

Vídeo: Obres a la plaça Urquinaona

La plaza Urquinaona


Durmiendo en la plaza

La Plaza Urquinaona ha sido en los últimos tiempos noticia por su deterioro y por la presencia de un grupo de vagabundos que han convertido los bancos de la plaza en su sala de estar, las zonas ajardinadas en su urinario particular y el cajero y el acceso al aparcamiento en su dormitorio. Una estampa que comienza a hacerse típica de esta plaza es la de alguno de estos vagabundos que decide hacer la siesta en medio de la plaza, obligando a los peatones a esquivarlos.

El pavimento de la plaza

El pavimento de la plaza estaba lleno de baches. El Ayuntamiento ha decidido rehabilitar la plaza, al menos de forma momentánea, ya que había el plan de someter la plaza Urquinaona a una reforma en profundidad y que también está el plan de construir la cola de maniobras de la estación de Plaza Cataluña los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, pero al pavimento le hacía falta. Tengo la sensación de que las dos obras de mayor envergadura de momento han quedado aplazadas hasta que mejore la economía, pero arreglar aquellas partes de la plaza más deterioradas era urgente.

19 de nov. 2010

D'allà on no n'hi ha, no en pot rajar

D'allà on no n'hi ha, no en pot rajar

Els vídeos de campanya electoral els carrega el dimoni de les eleccions, sembla que alguns van escoltar a parlar de l'eròtica del poder i van decidir posar-la en pràctica. Aquesta campanya electoral va avançant i sembla que els partits lluny de fer una campanya on parlin dels seus programes, inclosos amb els retrets habituals entre els candidats però en aquesta campanya tot s'ha emmerdat, bé, tot ho han emmerdat els partits.

El “porno” de Montse Nebrera

Montse Nebrera, ex dirigent del PP, partit del qual va sortir escopetejada/la van convidar a marxar, s'ha presentat a les eleccions al Parlament de Catalunya amb una formació nova que s'autoqualifica de lliberal, i sembla que per destacar ha necessitat cridar l'atenció de la gent fent un vídeo que es presentat com un vídeo porno, no us esvereu encara, en els primers moments la càmera entra en una habitació i mentre va avançant es veuen unes ampolles de cava, roba interior tirada per terra, un llit desfet i finalment arriba fins a la dutxa, tot això
amb el soroll de fons d'uns gemecs femenins. Al final surt la candidata Nebrera embolicada en una tovallola dient que si hagués volgut aparèixer per un escàndol en els mitjans de comunicació s'hauria tret la tovallola, i afegeix que en política no tot s'hi val. Doncs té raó, no tot s'hi val, tampoc val el seu vídeo, i no és que la vulguèssim veure despullada, potser algú si, el que no s'hi val és fer trampes, i això és el que ha fet la candidata Nebrera, ha aconseguit que se'n parli d'ella però no pel seu programa electoral. No tot s'hi val, candidata Nebrera, el seu vídeo tampoc.


Un vot excitant

En el PSC van treure un vídeo en què una noia jove comença a tenir un orgasme en el moment d'introduir la papereta a l'urna. Tampoc és que hi hagin estat gaire encertats. Votar pot provocar moltes coses, l'orgasme no és pas una d'elles.


Alicia Croft

Les joventuts aznarianes, també conegudes com a Noves Generacions del PP, és a dir, els cadells del Partit Popular, han demostrat un cop més ser una colla de descerebrats, en aquest cas han penjat un videojoc a la web del PP protagonitzat per Alícia Croft, un avatar de la presidenta del PP a Catalunya i candidata Alicia Sánchez Camacho que cavalcant a lloms de la gavina Pepe – la gavina és el símbol del PP – es dedica a disparar contra immigrants i independentistes. Hores després el videojoc va ser despenjat i van canviar els immigrants per màfies que transporten immigrants il·legals. Sánchez Camacho, seguint la línia habitual del seu partit ha responsabilitat a l'empresa que va desenvolupar el joc.


Als Ciutadans se'ls rebel·len les llengües

En un pamflet electoral els Ciutadans diuen: “Ens rebelem - escrit així - per la convivència en front als que volem la independència”. Tant cridar a la “rebelió” que ha estat la llengua, més ben dit, les llengües, les que s'han rebel·lat contra ells. Em sorprén aquest “volem” ja que suposo que volien dir que “volen”, perquè sinó la frase es podria entendre com que els Ciutadans es rebel·len en contra d'ells mateixos i que en un grau d'esquizofrènia desbocada donen suport i alhora hi estan en contra de la independència. Certament, aquests nois necessiten urgentment anar a fer teràpia, i de pas haurien d'aconseguir un bon corrector ortogràfic i potser si algun d'ells hagués anat a l'escola ara no cometrien aquests errors. Tampoc en castellà sembla que aquests grans defensors del castellà puguin donar gaire exemple.