16 de des. 2008

Federació Catalana de Rugby

Un tribunal ordinari de París havia de decidir el reconeixement internacional de la Federació Catalana de Rugby, una de les 13 federacions fundadores (1934 )de la Federació Internacional , però el tribunal ha fallat en contra i obliga a pagar els costos del judici. Des de la FCR s'ha anunciat que recorreran la sentència.

Vull afegir el Comunicat de la FCR:

COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBI
Aquestes darreres setmanes estem assistint a una ofensiva de les federacions espanyoles en contra de diverses federacions esportives catalanes. La demanda de la Federación Española de Bolos contra la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i la retirada d'unes subvencions a la Federació Catalana d'Handbol són una altra mostra de les actuacions arbitràries a les que ja ens tenen acostumades les federacions espanyoles sobretot envers les federacions catalanes que volem una cosa tan simple con és la de poder ser reconegudes internacionalment.La Federació Catalana de Rugbi vol mostrar públicament la seva solidaritat cap a les federacions catalanes esmentades. A més, vol fer públic que ha patit, i està patint, en primera persona tota mena d'actuacions prepotents i autoritàries, més pròpies de l'època anterior a l'anomenada transició. Invenció de serveis inexistents per obtenir més recursos de les federacions no estatals, exclusió de competicions sense resolucions dels organismes competents, negar el dret de petició que té tothom no contestant a requeriments, infracció de les normes de la pròpia Ley del Deporte espanyola en la tramitació de llicències per perjudicar econòmicament a la federació catalana i altres accions contràries als nostres interessos han estat continues i amb total impunitat. Curiosament, aquestes actituds neixen en el moment que la Federació Catalana de Rugbi va iniciar la lluita per ser reconeguda com el que va ser: fundadora de la Federació Internacional de Rugbi Amateur a l'any 1934.

Un tribunal ordinario de París debía decidir el reconocimiento internacional de la Federación Catalana de Rugby, una de las 13 federaciones fundadoras (1934 )de la Federación Internacional , pero el tribunal ha fallado en contra y obliga a pagar los costes del juicio. Desde la FCR se ha anunciado que recorrerán la sentencia.
Quiero añadir el Comunicado de la FCR

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE RUGBY

Estas últimas semanas estamos asistiendo a una ofensiva de las federaciones españolas en contra de varias federaciones deportivas catalanas. La demanda de la Federación Española de Bolos contra la Federación Catalana de Bolos y Bowling y la retirada de unas subvenciones a la Federación Catalana de Balonmano son otra muestra de las actuaciones arbitrarias a las que ya nos tienen acostumbradas las federaciones españolas sobretodo hacia las federaciones catalanas que queremos una cosa tan simple cono es la de poder ser reconocidas internacionalmente.La Federación Catalana de Rugby quiere mostrar públicamente su solidaridad hacia las federaciones catalanas mencionadas. Además, quiere hacer público que ha sufrido, y está sufriendo, en primera persona todo tipo de actuaciones prepotentes y autoritarias, más propias de la época anterior a la renombrada transición. Invención de servicios inexistentes para obtener más recursos de las federaciones no estatales, exclusión de competiciones sin resoluciones de los organismos competentes, negar el derecho de petición que tiene todo el mundo no contestando a requerimientos, infracción de las normas de la propia Ley del Deporte española en la tramitación de licencias por perjudicar económicamente a la federación catalana y otras acciones contrarias a los nuestros intereses han sido continuas y con total impunidad. Curiosamente, estas actitudes nacen en el momento que la Federación Catalana de Rugby inició la lucha para ser reconocida como lo que fue:fundadora de la Federación Internacional de Rugby Amateur el año 1934.