30 d’ag. 2009

Grip nova

Grip nova


La grip nova ja ha causat la segona mort a Catalunya, a Galícia i Andalusia S'han produït dues més en cadascuna d'aquestes comunitats autònomes. Totes aquestes persones tenien malalties prèvies - obesitat mòrbida - que segons sembla s'ha convertit en un dels factors de risc principals d'aquesta malaltia. En tot l'Estat espanyol ja han mort vint persones. El govern ha reconegut que la vacuna no estarà preparada fins a final d'octubre o principis de novembre en principi només per als grups de risc, tot i que si hi ha acord entre les diverses administracions es podria estendre a altres grups.
Grups de risc: Nens fins a 14 anys, malalts crònics, embarassades i personal sanitari. Això representa el 40% de la població.Des que va començar tot aquest assumpte de la grip nova he tingut la sensació que ningú sabia per on anava començant per la mateixa Organització Mundial de la Salut, que un dia deia una cosa, al dia següent la contrària i al tercer desmentia les dues anteriors. I això no dóna gaire confiança.

Vídeo: Trinidad Jiménez, ministra de sanitat

Gripe nueva
La gripe nueva ya ha causado la segunda muerte en Catalunya, en Galicia y Andalucía se han producido dos más en cada una de estas comunidades autónomas. Todas estas personas tenían enfermedades previas - obesidad mórbida - que según parece se ha convertido en un de los factores de riesgo principales de esta enfermedad. En todo el Estado español ya han muerto veinte personas. El gobierno ha reconocido que la vacuna no estará preparada hasta final de octubre o principios de noviembre en principio solo para los grupos de riesgo, aunque si hay acuerdo entre las diversas administraciones se podría extender a otros grupos.
Grupos de riesgo: Niños hasta 14 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal sanitario. Eso representa el 40% de la población.
Desde que comenzó todo este asunto de la gripe nueva he tenido la sensación de que nadie sabía por donde iba comenzando por la misma Organización Mundial de la Salud, que un día decia una cosa, al día siguiente la contraria y al tercero desmentía las dos anteriores. Y eso no da mucho confianza.

Rajoy, impostos i govern

Rajoy, impostos i govern

L'anunci de Zapatero de pujar els impostos sembla que no agrada a alguns sectors, especialment a la dreta que ja ha anunciat que enduriran l'oposició al govern de Zapatero. Si pensem en quina mena d'oposició ha estat fent el PP des que va perdre les eleccions de 2004 ja no sé que més poden fer. Bajanades n'han dit moltes i de molt grosses, per tant si només pensen en endurir el discurs crec que només els queda recórrer als insults personals i a la difamació. Encara que en aquesta línia ja s'hi han mogut en algun moment.
Sembla que la pujada d'impostos afecta principalment les rendes més altes. Històricament els que més diners tenien eren els que menys pagaven. Generalment la presió fiscal acostuma a carregar-se al damunt de les espatlles dels que menys tenen. En temps més moderns els rics troben la manera d'amagar els seus diners per tal de lliurar-se de pagar els impostos que els correspondria pagar.
El PP no defensa els interessos de les classes treballadores sinó les de les classes altes i per això comencen a protestar davant d'una proposta de pujada d'impostos que a qui afectaria seria a gent que té molts diners.
Un Estat amb polítiques socials potents ha de cobrar impostos que garanteixen que l'ensenyament, la sanitat, etc. No oblideu que tots aneu al metge i ja us puc dir que aquesta atenció no és gratuïta, l'heu pagat amb els vostres impostos. El PP és partidari de la privatització de molts d'aquests serveis seguint el model vigent en els Estats Units que tant agrada als dirigents del PP. Aneu al metge i abans d'examinar-vos a vosaltres volen saber si podreu pagar, i si no podeu, apa, cap al carrer o directament al cementiri.
Els impostos segons Rajoy
Rajoy va dir:"Apujar els impostos avui significa més desocupació i més recessió, apujar els impostos avui és donar-li una volta de femella més a les malparades economies de les famílies i les empreses espanyoles, i apujar els impostos avui significa que els espanyols haurem de pagar les gracietes i els errors del senyor Rodríguez Zapatero, i això és inacceptable."
Havent sigut ministre en un govern sorprèn veure que Rajoy desconegui que els serveis que ofereixen les institucions costen diners que previament han sigut recaptats pels impostos que hem pagat els ciutadans. Les obres públiques es paguen principalment mitjançant aquests impostos previament pagats, si, fins i tot les obres que es fan en les administracions governades pel PP. Sense impostos quants velòdroms i seus del PP haurien pogut construir a Palma?. Jo el que no estic disposat és que els meus diners acabin en mans de Francisco Correa. Inacceptable no és que els rics paguin impostos, inacceptable és que els diners dels impostos acabin en mans de gent que allà on governen es venen la propietat pública als seus amics i se'n beneficien ells però no els ciutadans.
Que és governar segons Rajoy


Rajoy va afegir que "Governar no és parlar, governar és saber on estàs i prendre decisions, i si el govern vol fer-ho, nosaltres estem disposats a parlar. Ara, jo i el Partit Popular no serem la coartada dels errors del govern."
Governar és parlar també i governar són moltes altres coses. Saber on estàs és important i és curiós que ho digui algú que no sap per on navega. També és prendre decisions, cosa que Rajoy fa molt de temps que no fa. Parla molt, moltes vegades parla quan hauria de callar i calla quan hauria de parlar. Així està el PP com està amb un líder que no lidera i que fa temps que ha perdut tots els punts cardinals. Per parlar primer hauran d'abaixar el volum i treure el soroll de fons, costa parlar amb gent que crida i diu rucades. El PP no pot ser coartada dels errors del govern - que n'ha comés un bon grapat - perquè prou feina tenen amb els errors que ha comés el mateix PP però ja han demostrat que tampoc són la solució sinó que més aviat poden ser un problema afegit.
Els impostos serveixen per pagar el servei sanitari, les pensions i les escoles, pel que no haurien de servir mai és per enriquir als pocavergonyes com Francisco Correa amb el beneplàcit i el silenci còmplice del líder del PP.
-----


Vídeo: MARIANO RAJOY PARLA DE LA PUJADA D'IMPOSTOS


El anuncio de Zapatero de subir los impuestos parece que no gusta a algunos sectores, especialmente a la derecha que ya ha anunciado que endurecerán la oposición al gobierno de Zapatero. Si pensamos en qué tipo de oposición ha estado haciendo el PP desde que perdió las elecciones de 2004 ya no sé que más pueden hacer. Tonterías han dicho muchas y muy grandes, por lo tanto si sólo piensan en endurecer el discurso creo que sólo les queda recurrir a los insultos personales ya la difamación. Aunque en esta línea ya se han movido en algún momento.
Parece que la subida de impuestos afecta principalmente a las rentas más altas. Históricamente los que más dinero tenían eran los que menos pagaban. Generalmente la presión fiscal suele cargarse sobre las espaldas de los que menos tienen. En tiempos más modernos los ricos encuentran la manera de esconder su dinero para librarse de pagar los impuestos que les correspondería pagar. El PP no defiende los intereses de las clases trabajadoras sino las de las clases altas y por eso empiezan a protestar ante una propuesta de subida de impuestos que a quien afectaría sería a gente que tiene mucho dinero.
Un Estado con políticas sociales potentes debe cobrar impuestos que garantizan que la enseñanza, la sanidad, etc. No olvidéis que todos vais al médico y ya os puedo decir que esta atención no es gratuita, lo habéis pagado con vuestros impuestos. El PP es partidario de la privatización de muchos de estos servicios siguiendo el modelo vigente en los Estados Unidos que tanto gusta a los dirigentes del PP. Id al médico y antes de examinaros quieren saber si podéis pagar, y si no puede, hala, en la calle o directamente al cementerio.
Los impuestos según Rajoy
Rajoy dijo: "Subir los impuestos hoy significa más desempleo y más recesión, subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca más a las maltrechas economías de las familias y las empresas españolas, y subir los impuestos hoy significa que los españoles tendremos que pagar las gracieta y los errores del señor Rodríguez Zapatero, y eso es inaceptable."
Habiendo sido ministro en un gobierno sorprende ver que Rajoy desconozca que los servicios que ofrecen las instituciones cuestan dinero que previamente han sido recaudados por los impuestos que hemos pagado los ciudadanos. Las obras públicas se pagan principalmente mediante estos impuestos previamente pagados, sí, incluso las obras que se realizan en las administraciones gobernadas por el PP. ¿Sin impuestos cuántos velódromos y sedes del PP habrían podido construir en Palma?. Yo lo que no estoy dispuesto es que mi dinero acabe en manos de Francisco Correa. Inaceptable no es que los ricos paguen impuestos, inaceptable es que el dinero de los impuestos acaben en manos de gente que allí donde gobiernan se venden la propiedad pública a sus amigos y se benefician de ellos pero no a los ciudadanos.
Que es gobernar según Rajoy
Rajoy añadió que "Gobernar no es hablar, gobernar es saber dónde estás y tomar decisiones, y si el gobierno quiere hacerlo, nosotros estamos dispuestos a hablar. Ahora, yo y el Partido Popular no seremos la coartada de los errores del gobierno."
Gobernar es hablar también y gobernar son muchas otras cosas. Saber dónde estás es importante y es curioso que lo diga alguien que no sabe por donde navega. También es tomar decisiones, lo que Rajoy hace mucho tiempo que no hace. Habla mucho, muchas veces habla cuando debería callar y calla cuando debería hablar. Así está el PP como está con un líder que no lidera y que hace tiempo que ha perdido todos los puntos cardinales. Para hablar primero tendrán que bajar el volumen y quitar el ruido de fondo, cuesta hablar con gente que grita y dice tonterías. El PP no puede ser coartada de los errores del gobierno - que ha cometido un buen puñado - porque bastante trabajo tienen con los errores que ha cometido el mismo PP pero ya han demostrado que tampoco son la solución sino que más bien pueden ser un problema añadido. Los impuestos sirven para pagar el servicio sanitario, las pensiones y las escuelas, para lo que no deberían servir nunca es para enriquecer a los sinvergüenzas como Francisco Correa con el beneplácito y el silencio cómplice del líder del PP.

28 d’ag. 2009

Dimiteix Rafael Duran

Un del PP que dimiteix

Rafael Duran, portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma ha dimitit. Va ser imputat pel jutge que instrueix el cas de corrupció que afecta al PP de Palma. Duran va ser regidor municipal d'esports en l'època en què va construir-se el velòdrom Palma Arena i va presidir el consorci creat per gestionar aquesta instal·lació. Duran addueix per justificar la Seva dimissió que l'opinió pública ja l'ha condemnat. Segons ell les imatges d'ell emmanillat i el període en què va romandre detingut l'han sentenciat políticament de per vida.
De tothom hem de pressuposar la seva innocència mentre no es demostri que són culpables mitjançant una condemna i si les persones imputades en un delicte són innocents han de ser rehabilitades públicament.Totes. El PP no pot queixar-se si ara dirigents seus reben el tracte que el PP va voler aplicar a persones com Demetrio Madrid, només per citar un exemple de persona contra la que des del PP va organitzar-se una campanya de descrèdit que va la carrera política i l'honor. Ara el PP sembla que s'stà havent de beure la medecina que ells van donar a uns altres i se l'estan empassant a galet. Si són declarades culpables se les ha de tancar en una garjola i llençar la clau. També s'ha d'exigir que el procés judicial sigui impecable. A vegades podem haver vist com persones innocents eren condemnades però també hem pogut veure com en Casos en què hi havia implicats membres del Partit Popular hi ha hagut irregularitats o coses poc clares. Potser Camps era innocent però el fet que el jutge fos amic seu fa dubtar molt de la sentència i per tant sobre Camps queda l'aurèola de sospita. El comportament de tots els imputats en el cas Gürtel amb cert renom i la forma en què la mateixa direcció ha actuat en tot aquest assumpte fa que tot i que el jutge declari innocents als imputats a alguns ens quedi el dubte. Personalment crec que són culpables, però em puc estar equivocant, seria rar perquè el meu sentit de bruixot em diu que no m'equivoco, no obstant si m'equivoqués just seria per la meva part demanar disculpes, però la direcció del PP han fet les coses tot lo malament que han pogut per defensar la seva gent i ho han fet tan malament que el que han aconseguit és que la Sospita sigui més gran. L'expresident balear del PP Jaume Matas creu que el jutge el podria fer declarar en les properes setmanes. Matas podria enfrontar-se a dos delictes de prevaricació per haver escollit els arquitectes del velòdrom.

Vídeo: Rafael Duran

Uno del PP que dimite

Rafael Duran, portavoz del PP al Ayuntamiento de Palma ha dimitido. fue imputado por el juez que instruye el caso de corrupción que afecta al PP de Palma. Duran fue regidor municipal de deportes en la época en la que construyó el velódromo Palma Arena y presidió el consorcio creado para gestionar esta instalación. Duran aduce para justificar su dimisión que la opinión pública ya lo ha condenado. Según él las imágenes de él esposado y el período en el que permaneció detenido lo han sentenciado políticamente de por vida. De todo el mundo debemos presuponer su inocencia mientras no se demuestre que son culpables mediante una condena y si las personas imputadas en un delito son inocentes deben ser rehabilitadas públicamente. Todas. El PP no puede quejarse si ahora dirigentes suyos reciban el trato que el PP quiso aplicar a personas como Demetrio Madrid, solo por citar un ejemplo de persona contra la que desde el PP se organizó una campaña de descrédito que hundió su carrera política y el honor. Ahora el PP parece que se está teniendo que tragar la medicina que ellos dieron a otros y se lo están tragando a disgusto. Si son declaradas culpables se las debe cerrar en una celda y tirar la clave. También se tiene exigir que el proceso judicial sea impecable. A veces podemos haber visto como personas inocentes eran condenadas pero también hemos podido ver como en casos en los que había implicados miembros del Partido Popular ha habido irregularidades o cosas poco claras. Quizá Camps era inocente pero el hecho de que el juez fuese amigo suyo hace dudar mucho de la sentencia y por lo tanto sobre Camps queda la aureola de sospecha. El comportamiento de todos los imputados en el caso Gürtel con cierto renombre y la forma en la que la misma dirección ha actuado en todo este asunto hace que todo y que el juez declare inocentes a los imputados a algunos nos quede lo duda. Personalmente creo que son culpables, pero me puedo estar equivocando, seria raro porque mi sentido de brujo me dice que no me equivoco, no obstante si me equivocase justo seria por mi parte pedir disculpas, pero la dirección del PP han hecho las cosas todo lo mal que han podido para defender a su gente y lo han hecho tan mal que lo que han logrado es que la sospecha sea más grande. El expresidente balear del PP Jaume Matas cree que el juez le podría hacer declarar en las próximas semanas. Matas podría enfrentarse a dos delitos de prevaricación por haber escogido a los arquitectos del velódromo.

27 d’ag. 2009

Els més guapos del cementiri


'En el món actual, s'està invertint cinc vegades més en medicaments per a la virilitat masculina i silicona per a dones, que en la cura de l'Alzheimer. D'aquí alguns anys, tindrem velles de mamelles grans i vells amb penis dur, però cap d'ells se'n recordarà perquè servixen'. Alguns de vosaltres segurament haureu rebut un mail amb aquesta frase, frase molt encertada per cert. Com deia aquell general baixet amb veu de xiulet, disculpeu-me que torbi la pau dels vostres ordinadors i us parli d'un tema ben curiós. La cirurgia estètica està molt de moda, tothom vol estar més guapo i no se'ls pot criticar. Vivim en una societat narcisista on la imatge és el que ven. Tenir uns quilos de més no està ben vist, està en la pell i els ossos si. Si portes ulleres val més que siguin de marca. Haureu rebut amb certa periodicitat correus on us ofereixen productes que us convertiran en l'Apol·lo o la Venus del segle XXI. Prometen que milloraran la vostra imatge. L'únic que millora es el compte corrent del viu que ven aquests productes però tindreu molta sort si no us acabeu enverinant amb alguna d'aquestes potingues. A la tele hi ha cadenes que vénen productes de tota mena que us prometen també deixar-vos fets uns exemplars perfectes de l'espècie humana però sort tindreu de no convertir-vos en uns carallots més arruïnats que els que van confiar en Bernard Madof. Hi ha cremes fetes amb les babes dels cargols que us treuran totes les arrugues i d'altres fetes amb alguna secreció d'alguna altra bestiola sacrificada en el nom de la bellesa que us eliminaran totes les marques que pugui tenir la pell. Podeu eliminar el pel del vostre cos. Un cop fet això i amb una aparença rejovenida i sense pel voldreu donar forma al vostre cos. Teniu uns cinturons que us fan el massatge musculant-vos i eliminant el greix que heu anat acumulant durant anys. I tot això sense que hagueu de fer cap exercici ni ingerir píndoles. Altres aparells requereixen que us enfileu en una màquina que vibra i us sacseja com si fossiu una coctelera. Després us poseu el nas del vostre actor o actriu preferit amb una operació de cirurgia, feu que us augmentin zones de la vostra anatomia que havien perdut presència i feu que us injectin botox, una toxina que podeu trobar en les llaunes de conserves passades de data. Oi que no un mengeu una llauna de tonyina caducada?. Però us poseu la toxina als morros i en altres parts del cos per provocar el mateix efecte que pateix la llauna. Després de tot això mostreu un aspecte magnífic, joves, macos... però els malucs de titani i els vostres genolls no estan tant joves. Us heu gastat molts diners per ser els morts més macos del cementiri.'En el mundo actual, se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres, que en el cuidado del Alzheimer. De aquí algunos años, tendremos viejas de mamas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de elos se acordará porque sirven'. Algunos de vosotros seguramente habréis recibido un mail con esta frase, frase muy acertada por cierto. Como decía aquel general bajito con voz de pito, discúlpadme que turbe la paz de vuestros ordenadores y os hable de un tema bien curioso. La cirugía estética está muy de moda, todo el mundo quiere estar más guapo y no se les puede criticar. Vivimos en una sociedad narcisista donde la imagen es lo que vende. Tener unos kilos de más no está bien visto, estar en la piel y los huesos si. Si llevas gafas vale más que sean de marca. Habréis recibido con cierta periodicidad correos donde os ofrecen productos que os convertirán en el Apolo o la Venus del siglo XXI. Prometen que mejorarán vuestra imagen. La único que mejora es la cuenta corriente del vivo que vende estos productos pero tendréis mucha suerte si no os acabáis envenenando con alguna de éstos potingues. En la tele hay cadenas que vienen productos de todo tipo que os prometen también dejaros hechos unos ejemplares perfectos de la especie humana pero suerte tendréis de no convertiros en unos botarates más arruinados que los que confiaron en Bernard Madof. Hay cremas hechas con las babas de los caracoles que os quitarán todas las arrugas y otros hechas con alguna secreción de algún otro bicho sacrificado en el nombre de la belleza que os eliminarán todas las marcas que pueda tener la piel. Podéis eliminar el vello de vuestro cuerpo. Una vez hecho eso y con una apariencia rejuvenecida y sin vello querréis dar forma al vuestro cuerpo. Tenéis unos cinturones que os hacen el masaje musculándoos y eliminando la grasa que habéis ido acumulando durante años. Y todo ello sin que tengáis que hacer ningún ejercicio ni ingerir píldoras. Otros aparatos requieren que os encaraméis en una máquina que vibra y os sacude como si fueseis una coctelera. Después os ponéis la nariz de vuestro actor o actriz preferido con una operación de cirugía, hacéis que os aumenten zonas de vuestra anatomía que habían perdido presencia y hacéis que os inyecten bótox, una toxina que podéis encontrar en las latas de conservas pasadas de fecha. ¿Verdad que no os coméis una lata de atún caducado?. Pero os ponéis la toxina a los morros y en otras partes del cuerpo para provocar el mismo efecto que sufre la lata. Después de todo eso mostráis un aspecto magnífico, jóvenes, majos... pero las caderas de titanio y vuestras rodillas no están tan jóvenes. Os habéis gastado mucho dinero para ser los muertos más majos del cementerio.

El Partit Popular ha perdut definitivament els papers.

El Partit Popular ha perdut definitivament els papers.

Ahir va portar la seva conspiranoia particular fins al Congrés dels Diputats i va trobar-se amb tots els altres partits en contra. Va posar-se a votació la petició de compareixença de la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega i del ministre de l'interior Alfredo Pérez Rubalcaba que segons el PP havien de donar explicacions sobre la imaginària persecució contra el PP . En la votació tots els partits van votar-hi en contra d'aquesta compareixença exigida pel PP excepte CiU i PNB que van abstenir-se. Des del PNB van dir que si des del PP podien demostrar encara que només fos una d'aquestes acusacions ells donarien suport. Però el PP no va facilitar cap prova, només les habituals acusacions.
El resultat de la votació ha sigut de 19 vots a favor, 27 en contra i 4 abstencions, per tant la petició del PP ha sigut refusada. Ara al PP només li queda una sortida i aquesta seria la de recórrer als tribunals, però em penso que es limitaran a seguir fent declaracions davant la premsa amb la clara i evident intenció de crispar una situació que ells han provocat i de la que no saben o no volen sortir-se'n.

Declaracions dels portaveus de PSOE i PP (font La Vanguardia).


Declaracions de José Antonio Alonso, portaveu del grup parlamentari socialista dirigides al PP.
"Estan tractant de deslegitimar les institucions i són vostès uns irresponsables que no mereixen governar un país seriós"
La idea del PP és que si no poden controlar l'Estat l'han de trinxar d'una manera o d'una altra, sigui posant-les en dubte o corrompent-les. Espanya país seriós amb aquesta oposició?. No fem bromes.
"Un territori d'impunitat per a les persones del PP acusades de corrupció, i que es parli d'una falsedat en compte de corrupció"
Si examinem assumptes com el cas Fabra es té la sensació que el PP gaudeix de certa impunitat, el cas Camps seria un altre exemple.
"No s'ho creurà ningú. La majoria sap que vivim en una democràcia sòlida en què es respecta la divisió de poders"

En aquest punt no hi puc està d'acord al José Antonio Alonso. La divisió de poders ha quedat malmesa i les culpes la tenen tant el PSOE com el PP.

Declaracions de Soraya Sáenz de Santamaría, portaveu del grup parlamentari popular dirigides al PSOE
"Si no es venç al PP en el debat polític, es crea un altre i se l'injecten els suficients decibels de tensió perquè tapi els altres"
En el debat polític el PP té totes les de perdre perquè estan mancats d'idees. Els decibels del PP si que estan a uns nivells ensordidors i la tensió és el que el PP està intentant que s'incrementi per tal de tapar la seva incapacitat per treure la pròpia porqueria - n'hi ha molta dins del PP - i la seva incapacitat per aportar idees.
"de 53 actuacions contra el PP, 49 es van arxivar, de 61 casos que afecten el PSOE, 37 segueixen oberts, sense manilles ni filtracions"
Si tots els casos són com el de Fabra crec que Soraya ha escollit una resposta errònia.
"Es deté, s'emmanilla i s'exhibeix als imputats en prime time davant els mitjans de comunicació prèviament convocats"
Si detenen a un xoriço per robar un cotxe l'emmanillen i se "l'exhibeix" però no hi ha càmeres ja que un delinqüent comú no interessa més que a les persones afectades, diferent és el cas dels dirigents polítics corruptes, els delictes dels quals afecten tota la ciutadania i per tant és normal que apareguin en els informatius.


Soraya Sáenz de Santamaría ha agafat el relleu a María Dolores de Cospedal que estarà descansant després de tant dies seguits dient bajanades sobre conspiracions i persecucions. Soraya segueix en la mateixa línia i en el mateix error. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

-----


-----

El Partido Popular ha perdido definitivamente los papeles.

Ayer llevó su conspiranoia particular hasta el Congreso de los Diputados y se encontró con todos los otros partidos en contra. Se puso a votación la petición de comparecencia de la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega y del ministro del interior Alfredo Pérez Rubalcaba que según el PP debían dar explicaciones sobre la imaginaria persecución contra el PP . En la votación todos los partidos votaron en contra de esta comparecencia exigida por el PP excepto CiU y PNV que se abstuvieron. Desde el PNV dijeron que si desde el PP podían demostrar aunque solo fuese una de estas acusaciones ellos darían apoyo. Pero el PP no facilitó ningún prueba, solo las habituales acusaciones.
El resultado de la votación ha sido de 19 votos a favor, 27 en contra y 4 abstenciones, por tanto la petición del PP ha sido rehusada. Ahora al PP solo le queda una salida y esta sería la de recurrir a los tribunales, pero me pienso que se limitarán a seguir haciendo declaraciones delante de la prensa con la clara y evidente intención de crispar una situación que ellos han provocado y de la que no saben o no quieren salirse.


Declaraciones de los portavoces de PSOE y PP (fuente La Vanguardia).


Declaraciones de José Antonio Alonso, portavoz del grupo parlamentario socialista dirigidas al PP.


"Están tratando de deslegitimar las instituciones y son ustedes unos irresponsables que no merecen gobernar un país serio"
La idea del PP es que si no pueden controlar el Estado lo deben trinchar de una u otra manera, sea poniéndolo en duda o corrompiéndolo. ¿España país serio con esta oposición?. No hagamos bromas.
"Un territorio de impunidad para las personas del PP acusadas de corrupción, y que se hablé de una falsedad en lugar de corrupción"
Si examinamos asuntos como el caso Fabra se tiene la sensación que el PP goza de cierta impunidad, el caso Camps sería otro ejemplo.
"No se lo creerá nadie. La mayoría sabe que vivimos en una democracia sólida en que se respeta la división de poderes"
En este punto no puedo está de acuerdo al José Antonio Alonso. La división de poderes ha quedado malograda y las culpas la tienen tanto el PSOE como el PP.


Declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo parlamentario popular dirigidas al PSOE

"Si no se vence al PP en el debate político, se crea otro y se le inyectan los suficientes decibelios de tensión porque chapín los otros"
En el debate político el PP tiene todas las de perder porque están faltos de ideas. Los decibelios del PP si que están a unos niveles ensordecedores y la tensión es el que el PP está intentando que se incremente para tapar su incapacidad para sacar la propia porquería - hay mucha dentro del PP - y su incapacidad para aportar ideas.
"De 53 actuaciones contra el PP, 49 se archivaron, de 61 casos que afectan al PSOE, 37 siguen abiertos, sin manillas ni filtraciones"
Si todos los casos son como el de Fabra creo que Soraya ha escogido una respuesta errónea.
"Se detiene, se esposa y se exhibe a los imputados en prime time delante de los medios de comunicación previamente convocados"
Si detienen a un chorizo por robar un coche le esposan y se "le exhibe" pero no hay cámaras ya que un delincuente común no interesa más que a las personas afectadas, diferente es el caso de los dirigentes políticos corruptos, cuyos delitos afectan toda la ciudadanía y por tanto es normal que aparezcan en los informativos.

Soraya Sáenz de Santamaría ha cogido el relevo a María Dolores de Cospedal que estará descansando después de tanto días seguidos diciendo tonterías sobre conspiraciones y persecuciones. Soraya sigue en la misma línea y en el mismo error. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

24 d’ag. 2009

Defensem el nostre Estatut

Defensem el nostre Estatut
Quan?No se sap la data però ja no pot trigar més la sentència del Tribunal Constitucional en el recurs que Partit Popular i el Defensor Del PPueblo EsPPañol van presentar contra l'Estatut de Catalunya. El TC triga en fer pública la sentència ja que primer han estat entretinguts a estomacar-se els uns als altres més que actuar com se suposa que hauria d'actuar un tribunal. A més de les baralles internes que s'han fet públiques també n'han filtrat alguns fragments de la sentència i allò que coneixem no és estar tranquils. Crec que l'única cosa que no han tocat han sigut les tapes però encara tenen temps de fer-ho. Ja hem parlat de les queixes sobre les pressions que reben els "pobres jutges" i després tenim a PSOE i PP que sense cap vergonya demanen que no es pressioni als jutges des de Catalunya.


Qui?


A Catalunya diverses personalitat i grups parlen de fer una manifestació, manifestació que podria anar avalada per la presència dels dos expresidents de la Generalitat vius, Pujol i Maragall, i els dos expresidents del Parlament, Rigol i Barrera. CiU, Esquerra i ICV hi donen suport, PP i C's s'oposen, PSC no vol participar perquè estan massa lligats al PSOE. Aquí l'actual president de la Generalitat s'equivoca, ell hauria d'anar al capdavant de la manifestació, amb els dos expresidents. Al PSOE no li agradaria però ells s'ho han buscat. Montilla hauria de pensar que en aquests moments no pot actuar com a dirigent del PSC - i de rebot del PSOE - sinó que té l'obligació d'actuar com a president de la Generalitat de Catalunya.


Si o no?


Els governs no poden organitzar manifestacions?. Això potser seria en condicions normals però no trobo gens normal que el Tribunal Constitucional pugui anul·lar un text aprovat pels ciutadans de Catalunya. Això, crec que ja ho vaig dir, ens deixaria en una total indefensió legal davant de l'Estat espanyol que podria deposar un govern català si el que hi ha no és prou grat.


Opcions


1)Aquesta manifestació podria ser abans de la sentència per pressionar el TC i dir-li que no poden tocar un text que ha sigut aprovat en referèndum pel poble de Catalunya.
2)També podria ser després per protestar per les retallades que s'hagin pogut fer.
3)O potser fer una abans de la sentència i un altre després.
4)També hi ha qui pensa que no s'ha de fer cap manifestació, ja us podeu imaginar qui són. On s'ha vist que un poble exigeixi que se li respecti allò que ha votat?. Mira que en som de rars els catalans, votem i volem que allò que hem votat sigui respectat.


Cinquena possibilitat


Jo proposo una possibilitat més. I dic una possibilitat més perquè no descarta les tres primeres opcions descrites més amunt. Aquesta possibilitat seria la d'escriure una carta als jutges del Tribunal Constitucional, al president del govern espanyol i al líder de l'oposició. El text podria dir el següent: "Jo (nom), ciutadà de Catalunya major d'edat vaig anar a votar un text estatutari que va passar per tots els tràmits legals i ara em trobo que un tribunal a instàncies d'un partit polític - que en les votacions que es varen succeir en els tràmits i discussions en totes tres cambres legislatives va quedar en minoria - podria derogar un text aprovat per la majoria dels ciutadans de Catalunya en referèndum. En democràcia la decisió del poble és la majoritària. Un tribunal no pot tòrcer la decisió del poble, si ho fes faria un dany a la democràcia irreparable. Si un tribunal pot canviar la voluntat de tot un poble vol dir que la democràcia està morta. Perquè anar a votar si un tribunal pot decidir que el meu vot no val simplement perquè a un partit determinat no li agrada el que he votat?. ". Us deixo la meva proposta perquè n'opineu, la corregiu i la tingueu en consideració.


Paraules d'un expresident


L'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall ha fet unes declaracions on es mostra partidari de manifestar-nos en favor de l'Estatut donant suport a la proposta del vicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira. Maragall ha dit "quan el poble ha referendar un text, no pas les institucions, el Congrés, el Parlament, sinó el poble dient si o no, no li toquis, no li pots tocar, si te'l toquen que et tornin a preguntar en referèndum si allò que vaig dir que si que volia, tot i que me l'havien retallat, m'agrada encara. S'hauria de tornar a fer un referèndum i per tant lo millor és sortir al carrer i dir 'volem l'Estatut com està'". Aquestes declaracions han sigut fetes en el marc d'un debat organitzat per la universitat d'estiu de Prada de Conflent.


Rajoy, un polític sense vergonya


Fa temps que tenia dubtes sobre Rajoy en molts assumptes, especialment en tot allò que fa relació amb l'Estatut de Catalunya. No repetiré per quins tràmits va haver de passar l'Estatut de Catalunya perquè crec que és un tema sabut a hores d'ara per tots. Sabem que el PP no va acatar el resultat de les votacions en cadascun dels tràmits ni el resultat del referèndum que va celebrar-se a Catalunya pel qual l'Estatut va aprovar-se. Crec que no caldrà que recordi les maniobres que el PP va realitzar per aconseguir una composició del Tribunal Constitucional favorable als recursos. Ara, Rajoy critica Que pugui celebrar-se a Catalunya una manifestació perquè considera que no és correcte pressionar als magistrats del TC, i ell, Rajoy, exigeix que s'acati la resolució del TC. Recomana, Rajoy, al govern central que "calli i esperi" i critica a Esquerra per proposar una manifestació preventiva contra la resolució del TC. Té la pocavergonya d'exigir Que s'acati la sentència "agradi o no". Rajoy no pot exigir que s'acati una sentència sobre l'Estatut quan ell no ha acatat la decisió democràtica del poble de Catalunya. Rajoy va treure's la màscara a sota de la que s'amagava el seu veritable rostre antidemocràtic quan va decidir tòrcer la decisió democràtica dels ciutadans catalans, amb aquestes últimes declaracions confirma que ha perdut la vergonya i la decència. Qui no va acatar l'aprovació del 74,9% del vot emès pels ciutadans catalans favorables a l'Estatut no pot exigir-nos ara que acatem la decisió del Tribunal Constitucional.


-----


-----


-----

Defendamos nuestro Estatut
¿Cuando?

No se sabe la fecha pero ya no puede tardar más la sentencia del Tribunal Constitucional en el recurso que Partido Popular y el Defensor del PPueblo EsPPañol presentaron contra el Estatut de Catalunya. El TC tarda en hacer pública la sentencia ya que primero han estado entretenidos a vapulearse unos a otros más que actuar como se supone que debería actuar un tribunal. Además de las peleas internas que se han hecho públicas también han filtrado algunos fragmentos de la sentencia y aquello que conocemos no es para estar tranquilos. Creo que la única cosa que no han tocado han sido las tapas pero aún tienen tiempo de hacerlo. Ya hemos hablado de las quejas sobre las presiones que reciben los "pobres jueces" y después tenemos a PSOE y PP que sin ninguna vergüenza piden que no se presione a los jueces desde Catalunya.

¿Quien?

En Catalunya diversas personalidades y grupos hablan de hacer una manifestación, manifestación que podría ir avalada por la presencia de los dos expresidentes de la Generalitat vivos, Pujol y Maragall, y los dos expresidentes del Parlament, Rigol y Barrera. CiU, Esquerra e ICV dan apoyo, PP y C s se oponen, PSC no quiere participar porque están demsiado atados al PSOE. Ahí el actual presidente de la Generalitat se equivoca, él debería ir en cabeza de la manifestación, con los dos expresidentes. Al PSOE no le gustaría pero ellos se lo han buscado. Montilla debería pensar que en estos momentos no puede actuar como a dirigente del PSC - y de rebote del PSOE - sino que tiene la obligación de actuar como presidente de la Generalitat de Catalunya.

¿Si o no?

¿Los gobiernos no pueden organizar manifestaciones?. Eso quizá sería en condiciones normales pero no encuentro nada normal que el Tribunal Constitucional pueda anular un texto aprobado por los ciudadanos de Catalunya. Eso, creo que ya lo dije, nos dejaría en una total indefensión legal ante el Estado español que podría deponer un gobierno catalán si el que hay no le es suficientemente grato.


Opciones

1)Esta manifestación podría ser antes de la sentencia para presionar el TC y decirle que no pueden tocar un texto que ha sido aprobado en referéndum por el pueblo de Catalunya.
2)También podría ser después para protestar por los recortes que se hayan podido hacer.
3)O quizá hacer una antes de la sentencia y otra después.
4)También hay quien piensa que no se debe hacer ninguna manifestación, ya os podéis imaginar quienes son. ¿Donde se ha visto que un pueblo exija que se le respeté aquello que ha votado?. Mira que somos de raros los catalanes, votamos y queremos que aquello que hemos votado sea respetado.

Quinta posibilidad

Yo propongo una posibilidad más. Y digo una posibilidad más porque no descarta las tres primeras opciones descritas más arriba. Esta posibilidad sería la de escribir una carta a los jueces del Tribunal Constitucional, al presidente del gobierno español y al líder de la oposición. El texto podría decir el siguiente: "Yo (nombre), ciudadano de Catalunya mayor de edad fui a votar un texto estatutario que pasó por todos los trámites legales y ahora me encuentro que un tribunal a instancias de un partido político - que en las votaciones que se sucedieron en los trámites y discusiones en las tres cámaras legislativas quedó en minoría - podría derogar un texto aprobado por la mayoría de los ciudadanos de Catalunya en referéndum. En democracia la decisión del pueblo es la mayoritaria. Un tribunal no puede torcer la decisión del pueblo, si lo hace haría un daño a la democracia irreparable. Si un tribunal puede cambiar la voluntad de todo un pueblo quiere decir que la democracia está muerta. ¿Para que ir a votar si un tribunal puede decidir que mi voto no vale simplemente porque a un partido determinado no le gusta lo que he votado?. ". Os dejo mi propuesta para que opinéis, la corrijáis y la tengáis en consideración.

Palabras de un expresidente

La expresidente de la Generalitat Pascual Maragall ha hecho unas declaraciones donde se muestra partidario de manifestarnos en favor del Estatut dando apoyo a a propuesta del vicepresidente de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira. Maragall ha dicho "cuando lo pueblo ha refrendado un texto, no las instituciones, el Congreso, o el Parlament, sino lo pueblo diciendo si o no, no le toques, no lo puedes tocar, si te lo tocan que te vuelvan a preguntar en referéndum si aquello que dije que si que quería, aunque me lo habían recortado, me gusta aún. Se tendría de volver a hacer un referéndum y por lo tanto lo mejor es salir a la calle y decir 'queremos el Estatut como está'". Estas declaraciones han sido hechas en el marco de un debate organizado por la universidad de verano de Prada de Conflent.

Rajoy, un político sin vergüenza

Hace tiempo que tenía dudas sobre Rajoy en muchos asuntos, especialmente en todo aquello que hace relación con el Estatut de Catalunya. No repetiré por cuáles trámites hubo de pasar el Estatut de Catalunya porque creo que es un tema sabido en estos momentos por todos. Sabemos que el PP no acató el resultado de las votaciones en cada uno de los trámites ni el resultado del referéndum que se celebró en Catalunya por el cual el Estatut se aprobó. Creo que no hará falta que recuerde las maniobras que el PP realizó para lograr una composición del Tribunal Constitucional favorable a los recursos. Ahora, Rajoy critica que pueda celebrarse en Catalunya una manifestación porque considera que no es correcto presionar a los magistrados del TC, y él, Rajoy, exige que se acate la resolución del TC. Recomienda, Rajoy, al gobierno central que "calle y espere" y critica a Esquerra por proponer una manifestación preventiva contra la resolución del TC. Tiene la poca vergüenza de exigir que se acate la sentencia "gusteé o no". Rajoy no puede exigir que se acate una sentencia sobre el Estatut cuando él no ha acatado la decisión democrática del pueblo de Catalunya. Rajoy se sacó la máscara debajo de la que se ocultaba su verdadero rostro antidemocrático cuando decidió torcer la decisión democrática de los ciudadanos catalanes, con estas últimas declaraciones confirma que ha perdido la vergüenza y la decencia. Quien no acató la aprobación del 74,9% del voto emitido por los ciudadanos catalanes favorables al Estatut no puede exigirnos ahora que acatemos
la decisión del Tribunal Constitucional.

22 d’ag. 2009

Nou nunci a EspanyaNou nunci a Espanya
El Vaticà ha nomenat un nou nunci per Espanya. Es tracta de l'arquebisbe Renzo Fratini. Aquest home havia estat destinat anteriorment en països musulmans. Sabem que Espanya va estar sota domini musulmà uns quants segles però després va convertir-se en un dels Estats més catòlic del planeta. Ho resumiré: el Vaticà nomena nunci en la tant catòlica Espanya a un arquebisbe expert en països islàmics. Sembla que al Vaticà li preocupen els casaments homosexuals, l'assignatura d'educació per a la Ciutadania, la llei de llibertat religiosa, la nova llei de l'avortament i la nova llei del divorci. Ja sabem que a l'Església no li agrada perdre poder, especialment en llocs en què ells eren quasi els amos com era Espanya fins no fa tants anys. Recolzant-se en una Conferència Episcopal Espanyola, de les més conservadores de tot el Món, que continua intentant dictar la política a Espanya i s'emprenya quan no pot imposar les seves idees, el Vaticà no sent la necessitat de tenir bones relacions. I és curiós que no facin escarafalls a França quan aquest país defensa la laïcitat de l'Estat i a Espanya treguin el Sant Cristo gros a passejar perquè el govern fa una llei que diu que la simbologia religiosa ha de desaparéixer d'escoles i hospitals.
Nuevo nuncio en España
El Vaticano ha nombrado un nuevo nuncio para España. Se trata del arzobispo Renzo Fratini. Este hombre había estado destinado anteriormente en países musulmanes. Sabemos que España estuvo bajo dominio musulmán alguns siglos pero después convirtióse en uno de los Estados más católicos del planeta. Lo resumiré: el Vaticano nombra nuncio en la tan católica España a un arzobispo experto en países islámicos. Parece que al Vaticano le preocupan las bodas homosexuales, la asignatura de educación para la Ciudadanía, la ley de libertad religiosa, la nueva ley del aborto y la nueva ley del divorcio. Ya sabemos que a la Iglesia no le gusta perder poder, especialmente en lugares en que ellos eran casi los amos como era España hasta no hace tantos años. Apoyándose en una Conferencia Episcopal Española, de las más conservadoras de todo el Mundo, que continúa intentando dictar la política a España y se joroba cuando no puede imponer sus ideas, el Vaticano no siente la necesidad de tener buenas relaciones. Y es curioso que no hagan aspavientos en Francia cuando este país defiende la laicidad del Estado y en España sacan el Santo Cristo mayor a pasear porque el gobierno hace una ley que dice que la simbología religiosa debe desaparecer de escuelas y hospitales.

C's s'oposa a la consulta d'Arenys però no diu res de la mani fatxa

C's s'oposa a la consulta d'Arenys però no diu res de la mani fatxa

El partit lerrouxista C's ha demanat que s'impedeixi la celebració de la consulta popular d'Arenys de Munt sobre la independència de Catalunya al·legant que es "violenta la legalitat". La legalitat espanyola, és clar. El problema és que aquesta consulta és completament legal. Tenen por a un resultat favorable a la independència?. Probablement. Però no diuen res de la manifestació que la Falange pretén fer el mateix dia en aquest municipi. Potser es que estan convidats a participar en aquesta manifestació ultradretana i espanyolista. Votar no violenta cap legalitat, trobar-te amb la Falange a la porta de l'Ajuntament del teu municipi si que violenta i intimida.

C s se opone a la consulta de Arenys pero no dice nada de la mani facha

El partido lerrouxista C s ha pedido que se impida la celebración de la consulta popular de Arenys de Munt sobre la independencia de Catalunya alegando que se "violenta la legalidad". La legalidad española, está claro. El problema es que esta consulta es completamente legal. ¿Tienen miedo a un resultado favorable a la independencia?. Probablemente. Pero no dicen nada de la manifestación que la Falange pretende hacer el mismo día en este municipio. Quizá es que están invitados a participar en esta manifestación ultraderechista y españolista. Votar no violenta ninguna legalidad, encontrarte con la Falange a la puerta del Ayuntamiento de tu municipio si que violenta e intimida.

20 d’ag. 2009

Bombes de la Guerra Civil en la platja de Llança enfronten la Guàrdia Civil i els Mossos segons El (in)Mundo

Bombes de la Guerra Civil en la platja de Llança enfronten la Guàrdia Civil i els Mossos segons El (in)Mundo

Una banyista va trobar una desena de bombes de la guerra civil espanyola prop de la platja de Llançà. La dona va informar a les autoritats. Van arribar la recentment creada unitat aquàtica dels Mossos d'Esquadra que va procedir a realitzar les tasques pertinents per a retirar aquest perill. Això ha implicat un enfrontament entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Segons la Guàrdia Civil aquestes tasques en el litoral els corresponen a ells però obliden el detall que Llançà està a Catalunya que és l'àmbit d'intervenció del Mossos d'Esquadra. També està be que se'n vulguin fer càrrec però quan facin la feina aniria be que la fessin tota. Sembla que el 18 de maig van retirar 46 bombes de la guerra civil en la mateixa zona. No critico a les persones que fan aquestes tasques perquè fan una tasca molt encomiable eliminant aquestes bombes que tenen 70 anys i han estat submergides tot aquest temps convertint-se en molt perilloses però si critico a aquells que tenen la responsabilitat del comandament i sobre tot a l'Estat per no haver netejat el litoral d'aquestes infames bombes destinades a matar i terroritzar als catalans durant la guerra civil. Amb certa periodicitat s'hi troben bombes d'aquestes, sigui perquè les veu un submarinista o perquè s'emboliquen en les xarxes d'un pesquer. Farà dos o tres anys van trobar en el litoral català unes bombes que mai van portar explosius sino alguna arma química. Pel que se sap de les tàctiques de bombardeig durant la guerra civil la zona on van aparèixer aquelles bombes era la que feien servir els avions que sortint des de Mallorca venien a bombardejar Barcelona. Quan pel motiu que fos els avions que havien de bombardejar no podien fer-ho i havien de tornar a la base acostumaven a llençar les bombes al mar ja que aterrar amb les bombes era molt perillós. I sembla que el nostre litoral està sembrat de bombes que no van arribar mai a caure en el seu objectiu però que setanta anys més tard continuen sent tant o més amenaçadores que llavors. El (in)Mundo veu en aquesta intervenció dels Mossos una ingerència en assumptes que segons ells només són jurisdicció de la Guàrdia Civil. El tema de les jurisdiccions sempre comporta xocs entre cossos diferents. Entre els alts comandaments de la Guàrdia Civil no va ser ben rebut que el seu cos fos reemplaçat per un altre, també és molt probable que part de la culpa la tinguin els comandaments dels Mossos però pel be de la ciutadania aniria be que els comandaments de tots dos cossos i el ministeri i la conselleria d'interior fessin una reunió per a desenvolupar uns protocols d'actuació i col·laboració. D'altra banda aniria be que s'estudiés la manera de netejar el litoral català de bombes d'una guerra que ja va ser prou tràgica per evitar que 70 anys després Hi puguin produir-se més víctimes.

Bombas de la Guerra Civil en la playa de Llançà enfrentan la Guardia Civil y los Mossos según El (in)Mundo


Una bañista encontró una decena de bombas de la guerra civil española cerca de la playa de Llançà. La mujer informó a las autoridades. Llegó la recientemente creada unidad acuática de los Mossos de Esquadra que procedió a realizar las tareas pertinentes para retirar este peligro. Eso ha implicado a un enfrentamiento entre los Mossos de Esquadra y la Guardia Civil. Según la Guardia Civil estas tareas en el litoral les corresponden a ellos pero olvidan el detalle que Llançà está en Catalunya que es el ámbito de intervención del Mossos de Escuadra. También está bien que se quieran hacer cargo pero cuando hagan la faena iría bien que la hiciesen toda. Parece que el 18 de mayo retiraron 46 bombas de la guerra civil en la misma zona. No critico a las personas que hacen estas tareas porque hacen una tarea muy encomiable eliminando estas bombas que tienen 70 años y han estado sumergidas todo este tiempo convirtiendose en muy peligrosas pero si critico a aquellos que tienen la responsabilidad del mando y sobre todo al Estado por no haber limpiado el litoral de estas infames bombas destinadas a matar y aterrorizar a los catalanes durante la guerra civil. Con cierta periodicidad se encuentran bombas de estas, sea porque las vez un submarinista o porque se enganchan en las redes de un pesquero. Hará dos o tres años encontraron en el litoral catalán unas bombas que nunca llevaron explosivos sino alguna arma química. Por lo que se sabe de las tácticas de bombardeo durante la guerra civil la zona donde aparecieron aquellas bombas era la que usaban los aviones que saliendo desde Mallorca venían a bombardear Barcelona. Cuando por el motivo que fuese los aviones que debían bombardear no podían hacerlo y debían regresar a la base acostumbraban a lanzar las bombas al mar ya que aterrizar con las bombas era muy peligroso. Y parece que nuestro litoral está sembrado de bombas que no llegaron nunca a caer en su objetivo pero que setenta años más tarde continúan siendo tanto o más amenazadoras que entonces. El (in)Mundo ve en esta intervención de los Mossos una injerencia en asuntos que según ellos solo más son jurisdicción de la Guardia Civil. El tema de las jurisdicciones siempre conlleva choques entre cuerpos diferentes. Entre los altos mandos de la Guardia Civil no fue bien recibido que su cuerpo fuese reemplazado por otro, también es muy probable que parte de la culpa la tengan los mandos de los Mossos pero por el bien de la ciudadanía iría bien que los mandos de ambos cuerpos y el ministerio y la consejería de interior hiciesen una reunión para desarrollar unos protocolos de actuación y colaboración. Por otro lado iría be que se estudiase la manera de limpiar el litoral catalán de bombas de una guerra que ya fue suficiente trágica para evitar que 70 años después puedan producirse más víctimas.

19 d’ag. 2009

Corrupcions i conspiracions

Corrupcions i conspiracions


Des del Partit Popular se segueix insistint en la teoria del complot, ara ha sigut el secretari general del PP al País Valencià i portaveu del PP a les Corts valencianes, Ricardo Costa qui ha dit que Zapatero és el "responsable d'un complot d'Estat" contra el PP i els seus dirigents afegint que "més que un complot, és una conspiració utilitzant els aparells de l'Estat". Més tard va afegir que "vivim en una època de clara persecució política". Costa posa com exemple "les imatges de les detencions a les Balears" en referència a aquelles imatges en què es veien els imputats en el cas Palma Arena entrant en els jutjats emmanillats. Costa es pregunta si s'actua de la mateixa manera amb totes les formacions polítiques. Comencem aclarint que Ricardo Costa està imputat en la trama valenciana del Cas Gürtel. Res del que ha dit són declaracions noves, aquestes acusacions ja les havien deixat caure diversos dirigents del PP, Costa s'ha limitat a repetir-les totes en un Mateix pack de declaracions seguint la tàctica de repetir la mentida a veure si aconsegueixen que acabi convertint-se en veritat. Probablement la tàctica del PP vagi en la línia d'aconseguir que la gent es cansi del tema i no vulguin saber res i que els nivells de crispació arribin a uns nivells que facin que tot faci un pet. En el PP potser estan disposats a portar els nivells de crispació fins que tot peti però probablement no tothom està disposat que tot peti i es decideixi aturar tot per a no trencar la pau social. Si la intenció dels dirigents del PP és usar la crispació per dinamitar tota la instrucció del cas Gürtel em sembla una greu irresponsabilitat, però en tot aquest assumpte de la Trama Gürtel els dirigents s'han mostrat tots plegats com una trepa d'irresponsables. Puc entendre que un presumpte delinqüent se senti perseguit per la justícia però al presumpte delinqüent no se'l persegueix per formar part d'una facció política determinada, la Justícia li reclama explicacions sobre les seves activitats en l'exercici d'un càrrec públic i si no és capaç d'aclarir les seves responsabilitats se'l jutjarà i condemnarà, parlem de la persecució d'un delicte com és la corrupció. Convé que al PP se li comencin a deixar clares les coses. Ells no tenen cap dret a sentir-se perseguits per les seves idees, precisament ells són els qui menys dret tenen a sentir-se perseguits perquè malgrat haver justificat el franquisme i algun rellevant dirigent del PP hagi sigut ministre durant la dictadura i ha pogut continuar remenant les cireres del poder, és un insult que el PP pretengui ser víctima d'una persecució política després d'haver defensat un règim infame, és vergonyant que pretenguin passar per perseguits polítics quan del que s'acusa a alguns dirigents polítics del PP ha sigut d'un delicte de corrupció. Tampoc espero decència dels dirigents del Partit Popular però que un senyor com Ricardo Costa, imputat per un delicte de corrupció, s'escudi darrera d'una inexistent persecució política hauria de fer-li vergonya. Que es defensi, si pot, dels delictes dels quals se l'acusa. Que demostri la seva innocència però que no intenti fer-se passar per víctima d'una persecució política. El tema és molt incòmode pels dirigents del Partit Popular. Els nivells de corrupció deuen haver podrit tot el partit fins a la medul·la i segurament arriba a persones molt importants ja que sinó no és comprensible que optin per engegar el ventilador i escampar la merda com estan fent. Des de fa unes setmanes han decidit fer rodes de premsa on poques vegades responen a les preguntes dels periodistes. Tenen por a les preguntes incòmodes?. Això sembla. Amenacen a recórrer als tribunals per denunciar que són espiats, perseguits i amb els dir noms dels que ells creuen que són els responsables però no ho fan. Algú els hauria de dir que "parlin ara o que callin per sempre" ja que diuen que diran però després no diuen res. La senyora María Dolores de Cospedal - veure vídeo - és una de les dirigents peperes més actives, parla molt, fa moltes declaracions, llença acusacions velades, però les seves paraules sonen més buides que l'honestedat de Francisco Correa.


Vídeo: María Dolores de Cospedal


Corrupciones y conspiraciones


Desde el Partido Popular se sigue insistiendo en la teoría del complot, ahora ha sido el secretario general del PP del País Valenciano y portavoz del PP a los Cortes valencianos, Ricardo Costa quien ha dicho que Zapatero es el "responsable de un complot de Estado" contra el PP y sus dirigentes añadiendo que "más que un complot, es una conspiración utilizando los aparatos del Estado". Más tarde añadió que "vivimos en una época de clara persecución política". Costa pone como ejemplo "las imágenes de las detenciones en las Baleares" en referencia a aquellas imágenes en las que se veían los imputados en el caso Palma Arena entrando en los juzgados esposados. Costa se pregunta si se actúa de la misma manera con todas las formaciones políticas. Comenzamos aclarando que Ricardo Costa está imputado en la trama valenciana del Caso Gürtel. Nada de lo que ha dicho son declaraciones nuevas, estas acusaciones ya las habían dejado caer diversos dirigentes del PP, Costa se ha limitado a repetirlas todas en un mismo pack de declaraciones siguiendo la táctica de repetir la mentira a ver si logran que acabe convirtiendose en verdad. Probablemente la táctica del PP vaya en la línea de lograr que la gente se canse del tema y no quieran saber nada y que los niveles de crispación lleguen a unos niveles que hagan que todo salte por los aires. En el PP quizá están dispuestos a llevar los niveles de crispación hasta que todo palme pero probablemente no todo el mundo está dispuesto que todo palme y se decida parar todo para no romper la paz social. Si la intención de los dirigentes del PP es usar la crispación para dinamitar toda la instrucción del caso Gürtel me parece una grave irresponsabilidad, pero en todo este asunto de la trama Gürtel los dirigentes se han mostrado todos juntos como una pandilla de irresponsables. Puedo entender que un presunto delincuente se sienta perseguido por la Justicia pero al presunto delincuente no se le persigue por formar parte de una facción política determinada, la Justicia le reclama explicaciones sobre sus actividades en el ejercicio de un cargo público y si no es capaz de aclarar sus responsabilidades se le juzgará y condenará, hablamos de la persecución de un delito como es la corrupción. Conviene que al PP se le empiecen a dejar claras las cosas. Ellos no tienen ningún derecha a sentirse perseguidos por sus ideas, precisamente ellos son los que menos derecho tienen a sentirse perseguidos porque a pesar de haber justificado el franquismo y algún relevante dirigente del PP haya sido ministro durante la dictadura y ha podido continuar remeneando cotas de poder, es un insulto que el PP pretenda ser víctima de una persecución política después de haber defendido un régimen infame, es vergonzante que pretendan pasar por perseguidos políticos cuando de lo que se acusa a algunos dirigentes políticos del PP ha sido de un delito de corrupción. Tampoco espero decencia de los dirigentes del Partido Popular pero que un señor como Ricardo Costa, imputado por un delito de corrupción, se escude detrás de una inexistente persecución política debería darle vergüenza. Que se defienda, si puede, de los delitos de los cuales se le acusa. Que demuestre su inocencia pero que no intente hacerse pasar por víctima de una persecución política.El tema es muy incómodo para los dirigentes del Partido Popular. Los niveles de corrupción deben haber podrido todo el partido hasta la médula y seguramente llega a personas muy importantes ya que sino no es comprensible que opten por encender el ventilador y desparramar la mierda como están haciendo. Desde hace unas semanas han decidido hacer ruedas de prensa donde pocas veces responden a las preguntas de los periodistas. ¿Tienen miedo a las preguntas incómodas?. Eso parece. Amenazan en recorrer a los tribunales para denunciar que son espiados, perseguidos y con decir los nombres de los que ellos creen que son los responsables pero no lo hacen. Alguien les debería decir que "hablen ahora o que callen para siempre" ya que dicen que dirán pero después no dicen nada. La señora María Dolores de Cospedal - ver vídeo - es una de las dirigentes peperas más activas, habla mucho, hace muchas declaraciones, lanza acusaciones veladas, pero sus palabras suenan más vacías que la honestidad de Francisco Correa.

Pressions al TC?.Jordi Porta, president d'Omnium Cultural, comenta que davant la possibilitat d'una sentència que retoqués greument el text de l'Estatut l'expresident Maragall li havia comentat que caldria fer una mostra popular al carrer en favor de l'Estatut. L'expresident Pujol no s'ha mostrat favorable a encapçalar una manifestació encara. Dies enrera es parlava d'una manifestació encapçalada pels dos expresidents de la Generalitat i pels dos expresidents del Parlament de Catalunya Heribert Barrera i Joan Rigol. La presència d'aquestes quatre personalitats al capdavant de la manifestació donaria molta força i rellevància. Ells al capdavant de la marxa i seguits per diputats i regidors, i per milers de ciutadans seria una forma de deixar clar al Tribunal Constitucional el rebuig de tot un poble a la decisió d'un òrgan de l'Estat que amb les seves baralles internes i la seva dependència política ha perdut el prestigi que se li hauria de suposar a un òrgan judicial d'aquest nivell i que no poden conculcar allò que un poble i el seu Parlament van decidir. Ja era greu que les Corts espanyoles hi fiquessin les seves grapes, però el mal que pot fer aquest tribunal pot ser irreparable. Per aquells que volem una Catalunya independent i integrada com Estat dins la UE la decisió del TC pot fer que els que encara creuen en una Catalunya dins d'una Espanya respectuosa amb Catalunya una forta garrotada que els faci adonar-se que Espanya ha sigut una enganyifa que només s'aguantava en les baionetes del seu exèrcit.
Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya diu ben clar que ningú pot qüestionar el dret a manifestar-se en contra d'una sentència negativa del Tribunal Constitucional. Després afegeix que no és normal que un govern, ni el govern de la Generalitat ni cap altre vagi organitzant manifestacions. El dret a manifestar-nos el tenim, quasi hauria de ser un deure manifestar-nos en contra no tant sols d'una sentència negativa també ens hauriem de manifestar en contra del tribunal que l'ha de dictar però molt especialment contra aquells que van recórrer l'Estatut davant del TC. En condicions normals un govern no ha d'organitzar manifestacions però no estem en una situació normal. Estem en la situació en què un tribunal pot carregar-se l'Estatut del nostre país, i aquest fet no és normal. Potser el govern de la Generalitat no ha d'organitzar manifestacions contra un tribunal o un altre govern - l'espanyol - jo crec que si, però diguem que no cal que l'organitzi però si que hi participi. Hi ha moltes organitzacions del nostre país que ho poden fer i que han demostrat saber el que es fan en anteriors convocatòries. Però encara que el govern de Catalunya no organitzi la manifestació hi ha de ser present. I també hi han de ser presents els diputats catalans. I en les altres capitals catalanes fer manifestacions paral·leles a la de Barcelona per deixar clar que no és acceptable que un Tribunal Constitucional pugui carregar-se les lleis del nostre país de la mateixa manera que en altres temps se les van carregar a cop de baioneta.
Manuel Chaves, vicepresident tercer del govern espanyol diu que no és de rebut que un partit polític pretengui organitzar una manifestació prèvia a la sentència del Constitucional. Segons Chaves això és una presió cap a un tribunal que és la cúpula del sistema judicial i que això, repeteix, no és de rebut. Doncs, tenen un problema si el TC ha de ser l'exemple a seguir tots hem begut oli. Aquest tribunal - sento molt insistir en aquest punt - va cavar la tomba del seu prestigi fa uns mesos amb la col·laboració molt apreciable dels dos principals partits de l'Estat. Els jutges nomenats pel PP intentant recusar als que va nomenar el PSOE, els del PSOE fent el mateix amb els del PP. Fa tres anys que l'Estatut va entrar en vigor i els magistrats d'aquest tribunal que havien d'emetre una sentència s'han dedicat a estomacar-se els uns als altres tenint als dirigents del PP i del PSOE fent-los de cheerleaders embogides. Té raó, potser no hauriem de pressionar als jutges del TC, potser seria millor tapiar l'edifici amb ells a dins, que continuin barallant-se però amb el desprestigi al qual han aconseguit arribar per mèrits propis i l'ajuda corresponent per part dels dos partits principals de l'Estat espanyol el que no és acceptable és que aquests senyors puguin destrossar un text que varem aprovar amb el 74.9% dels vots els ciutadans de Catalunya.
Joan Puigcercós ho ha dit clar, coincideixo amb ell quan recorda que els membres del Tribunal Constitucional van ser nomenats pels dos partits majoritaris de l'Estat. Coincideixo amb Puigcercós quan critica a Chaves per criticar que es pressioni al TC quan és evident que tant PP com PSOE ho han fet. En aquest assumpte ni PSOE ni PP ni el TC estan lliures de culpa. El PP va crear el problema quan no va acatar la decisió del Parlament de Catalunya, del Congrés del Diputats i el Senat espanyols i dels ciutadans de Catalunya que varem votar en referèndum de forma favorable un Estatut que ja havia sigut retallat per les Corts espanyoles respecte del text aprovat pel Parlament de Catalunya. Quan el PP no va acatar allò que varem aprovar i va decidir utilitzar el TC com si d'un exèrcit togat es tractés va fer un dany irreparable. Vull recordar que durant els mesos que van anar entre l'aprovació en el Parlament de Catalunya i la discussió en les Corts espanyoles el PP va manifestar-se pels carrers de Madrid i ja llavors va intentar fer servir els tribunals per impedir que ni tant sols arribés el text a discutir-se. No m'oblido que també va recollir signatures en contra. I per si tot fallava va aparèixer l'Espanya més pútrida i reaccionària en la forma d'un militar espanyol advertint de les conseqüències de l'aprovació de l'Estatut i advertint que ells estaven allà per posar remei, i tot amb l'aplaudiment de Mariano Rajoy. Aquí els nostres polítics van cometre un error, van acollonir-se veient el sabre del general Mena aparèixer i van acceptar una rebaixa que quedava molt per sota del que en principi tocava. Però en el PP no estaven conformes. Van intentar impedir el referèndum primer demanant que fos anul·lat i després demanant que es fes a tot Espanya. Com veieu, són incongruents. Dies abans del referèndum van fer a Barcelona una conferència a la que hi van assistir gent de Falange, Foro d'Ermua - ells ho negaven però en les pàgines dels altres assistents a l'acte hi apareixien - i gent tant diversa dins de l'ultradreta espanyola com Tejero o Vidal-Quadras. El referèndum va celebrar-se i l'Estatut va ser aprovat pel 74,9%. Ni generals amb sabre, ni treure les carmenpolos i els vells camises blaves al carrer, ni recollir signatures de l'ànec Donald, Popeie i Batman, ni cap altra intent els va servir. I han aconseguit desacreditar el TC convertint-lo en una extensió més del propi PP i com a conseqüència d'això l'altra part del TC és una extensió del PSOE. En aquestes circumstàncies la responsabilitat aconsellaria liquidar aquest tribunal i de pas acabar amb aquesta broma desagradable del recurs contra l'Estatut. És una irresponsabilitat molt greu que el PP no retiri el recurs però ja hem pogut veure que el PP no és precisament un exemple de responsabilitat però si que ho hauria de ser el PSOE, no vol dir que ho sigui. El dany que el PP ha fet a Catalunya en aquest temps és enorme. És una opinió personal però crec que gràcies a l'estupidesa dels dirigents del PP si algú encara creu que la relació entre Catalunya i Espanya té remei és que és molt ingenu.

-----

Vídeo: Jordi Porta
-----

Jordi Porta, presidente de Omnium Cultural, comenta que ante la posibilidad de una sentencia que retocase gravemente el texto del Estatut el expresidente Maragall le había comentado que habría que hacer una demostración popular en la calle en favor del Estatut. El expresidente Pujol no se ha mostrado favorable a encabezar una manifestación aún. Días atrás se hablaba de una manifestación encabezada por los dos expresidentes de la Generalitat y por los dos expresidentes del Parlament de Catalunya Heribert Barrera y Joan Rigol. La presencia de estas cuatro personalidades en cabeza de la manifestación daría mucha fuerza y relevancia. Ellos en cabeza de la marcha y seguidos por diputados y concejales, y por miles de ciudadanos sería una forma de dejar claro al Tribunal Constitucional el rechazo de todo un pueblo a la decisión de un órgano del Estado que con sus peleas internas y su dependencia política ha perdido el prestigio que se le debería suponer a un órgano judicial de este nivel y que no pueden conculcar lo que un pueblo y su Parlamento decidieron. Ya era grave que las Cortes españolas metiesen sus zarpas, pero el mal que puede hacer este tribunal puede ser irreparable. Para aquellos que queremos una Catalunya independiente e integrada como Estado dentro de la UE la decisión del TC puede hacer que los que aún creen en una Catalunya dentro de una España respetuosa con Catalunya una fuerte garrotazo que les haga percatarse que España ha sido una engañifa que solo se aguantaba en las bayonetas de su ejército.
Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat de Catalunya dice muy claro que nadie puede cuestionar el derecho a manifestarse en contra de una sentencia negativa del Tribunal Constitucional. Después añade que no es normal que un gobierno, ni el gobierno de la Generalitat ni ningún otro vaya organizando manifestaciones. El derecho a manifestarnos le tenemos, casi debería ser un deber manifestarnos en contra no tan solo de una sentencia negativa también nos deberíamos manifestar en contra del tribunal que la debe dictar pero mucho especialmente contra aquellos que recurrieron el Estatut delante del TC. En condiciones normales un gobierno no debe organizar manifestaciones pero no estamos en una situación normal. Estamos en la situación en que un tribunal puede cargarse el Estatut de nuestro país, y este hecho no es normal. Quizá el gobierno de la Generalitat no debe organizar manifestaciones contra un tribunal u otro gobierno - el español - yo creo que si, pero digamos que no hace falta que lo organice pero si que participe. Hay muchas organizaciones de nuestro país que lo pueden hacer y que han demostrado saber lo que se hacen en anteriores convocatorias. Pero aunque el gobierno de Catalunya no organice la manifestación debe estar presente. Y también deben estar presentes los diputados catalanes. Y en las otras capitales catalanas hacer manifestaciones paralelas a la de Barcelona para dejar claro que no es aceptable que un Tribunal Constitucional pueda cargarse las leyes de nuestro país de la misma manera que en otro tiempo se las cargaron a golpe de bayoneta.
Manuel Chaves, vicepresidente tercero del gobierno español dice que no es de recibo que un partido político pretenda organizar una manifestación previa a la sentencia del
Constitucional. Según Chaves eso es una presión hacia un tribunal que es la cúpula del sistema judicial y que eso, repite, no es de recibo. Pues, tienen un problema si el TC debe ser el ejemplo a seguir todos hemos bebido aceite. Este tribunal - siento mucho insistir en este punto - cavó la tumba de su desprestigio hace unos meses con la colaboración muy apreciable de los dos principales partidos del Estado. Los jueces nombrados por el PP intentando recusar a los que nombró al PSOE, los del PSOE haciendo lo mismo con los del PP. Hace tres años que el Estatut entró en vigor y los magistrados de este tribunal que debían emitir una sentencia se han dedicado a vapulearse unos a otros teniendo a los dirigentes del PP y del PSOE haciéndolos de cheerleaders enloquecidas. Tiene razón, quizá no deberíamos presionar a los jueces del TC, quizá sería mejor tapiar el edificio con ellos dentro, que continúen peleándose
pero con el desprestigio al que han conseguido llegar por méritos propios y la ayuda correspondiente por parte de los dos partidos principales del Estado español lo que no es aceptable es que estos señores puedan destrozar un texto que aprobamos con el 74.9% de los votos los ciudadanos de Catalunya.
Joan Puigcercós lo ha dicho claro, coincido con él cuando recuerda que los miembros del Tribunal Constitucional fueron nombrados por los dos partidos mayoritarios del Estado. Coincido con Puigcercós cuando critica a Chaves por criticar que se presione al TC cuando es evidente que tanto PP como PSOE la han hecho. En este asunto ni PSOE ni PP ni el TC están libres de culpa. El PP creó el problema cuando no acató la decisión del Parlamento de Catalunya, del Congreso del Diputados y el Senado españoles y de los ciudadanos de Catalunya que votamos en referéndum de forma favorable un Estatut que ya había sido recortado por las Cortes españolas respecto del texto aprobado por el Parlament de Catalunya. Cuando el PP no acató lo que votamos y decidió utilizar el TC como si de un ejército togado se tratase hizo un daño irreparable. Quiero recordar que durante los meses que fueron entre la aprobación en el Parlament de Catalunya y la discusión en las Cortes españolas el PP manifestóse por las calles de Madrid y ya entonces intentó usar los tribunales por impedir que ni tan siquiera llegase el texto a discutirse. No me olvido que también recogió signaturas en contra. Y por sí todo fallaba apareció la España más pútrida y reaccionaria en la forma de un militar español advirtiendo de las consecuencias de la aprobación del Estatut y advirtiendo que ellos estaban allí por poner remedio, y todo con el aplauso de Mariano Rajoy. Aquí nuestros políticos cometieron un error, acojonaronse viendo el sable del general Mena aparecer y aceptaron una rebaja que quedaba muy por debajo de la que en principio tocaba. Pero en el PP no estaban conformes. Intentaron impedir el referéndum primero pidiendo a que fuese anulado y después pidiendo que se hiciese en toda España. Como veis, son incongruentes. Días antes del referéndum hicieron en Barcelona una conferencia a la que asistieron gente de Falange, Foro de Ermua - ellos lo negaban pero en las páginas de los otros asistentes al acto aparecían - y gente tan diversa dentro del ultraderecha española como Tejero o Vidal-Quadras. El referéndum celebróse y el Estatut fue aprobado por el 74,9%. Ni generales con sable, ni sacar las carmenpolos y los viejos camisas azules a la calle, ni recoger signaturas del pato Donald, Popeye y Batman, ni ningún otra intento les sirvió. Y han conseguido desacreditar el TC convirtiéndolo en una extensión más del propio PP y como consecuencia de eso la otra parte del TC es una extensión del PSOE. En estas circunstancias la responsabilidad aconsejaría liquidar este tribunal y de paso acabar con esta broma desagradable del recurso contra el Estatut. Es una irresponsabilidad muy grave que el PP no retire el recurso pero ya hemos podido ver que el PP no es precisamente un ejemplo de responsabilidad pero si que lo debería ser el PSOE, no quiere decir que lo sea. El daño que el PP ha hecho a Catalunya en este tiempo es enorme. Es una opinión personal pero creo que gracias a la estupidez de los dirigentes del PP si alguien aún cree que la relación entre Catalunya y España tiene remedio es que es muy ingenuo.

Consulta popular a Arenys de Munt

El dia 13 de setembre de 2009, d'aquí a menys d'un mes se celebrarà a Arenys de Munt una consulta popular per la independència. Però en el municipi hi ha certa preocupació no per aquesta consulta sinó per la decisió de la Falange de fer una manifestació en aquest poble. L'alcalde Carles Mora ha mostrat la seva preocupació i demana que aquesta manifestació ultradretana sigui desautoritzada. El conseller de governació de la Generalitat també mostra preocupació per aquest fet i la seva estranyesa per la reaparició en escena d'aquest grup feixista espanyol i la seva pretensió de fer una manifestació coincidint amb la consulta popular. Dubto molt que a Arenys hi hagi gaires falangistes per muntar una manifestació, imagino que això es tracta d'un acte organitzat i que arribaran autocars procedents de tot Espanya. Dels que han organitzat aquest acte no cal esperar responsabilitat, van amb la clara idea de crear un conflicte. Però més irresponsable és la persona que ha donat l'autorització. El seny recomanaria que algú revoqués l'autorització i posés els mitjans per impedir que aquesta gent arribi a destí. No crec que siguin gaires però si que convindria que els Mossos aturessin els autocars que portin a aquesta gent i els fes recular impedint-los l'entrada al Principat. La consulta se celebrarà a Arenys de Munt el dia 13 de setembre. Bona sort i esperem que algú tingui prou seny per impedir l'arribada dels feixistes al municipi. www.coc130909.org


Vídeo: Conseller Ausàs


Vídeo: Alcalde Mora


El día 13 de septiembre de 2009, de aquí a menos de un mes se celebrará en Arenys de Munt una consulta popular por la independencia. Pero en el municipio hay cierta preocupación no por esta consulta sino por la decisión de la Falange de hacer una manifestación en este pueblo. El alcalde Carles Mora ha mostrado su preocupación y pide que esta manifestación ultraderechista sea desautorizada. El consejero de gobernación de la Generalitat también muestra preocupación por este hecho y su extrañeza por la reaparición en escena de este grupo fascista español y su pretensión de hacer una manifestación coincidiendo con la consulta popular. Dudo mucho que en Arenys haya muchos falangistas para montar una manifestación, imagino que eso se trata de un acto organizado y que llegarán autocares procedentes de toda España. De los que han organizado este acto no hace falta esperar responsabilidad, van con la clara idea de crear un conflicto. Pero más irresponsable es la persona que ha dado la autorización. La cordura recomendaría que alguien revocase la autorización y pusiese los medios para impedir que esta gente llegue a destino. No creo que sean muchos pero si que convendría que los Mossos detuviesen los autocares que llevan a esta gente y los hiciesen recular impidiéndoles la entrada en el Principat. La consulta se celebrará en Arenys de Munt el día 13 de septiembre. Buena suerte y esperemos que alguien tenga bastante cordura para impedir la llegada de los fascistas al municipio.

15 d’ag. 2009

Calbots als pepers / La moderació d'Alícia Sánchez Camacho

Calbots als pepers

Esteban González Pons (PP) ha dit que "no poden donar-nos calbots per denunciar que ens persegueixen i esperar que parlem de política". Els calbots als quals
deu fer referència Esteban González Pons deuen ser les respostes a les declaracions gens afortunades que fan els dirigents del PP però no són calbots per "denunciar" que "els persegueixen". No es persegueix al PP com a partit, es persegueix a una sèrie de persones que presumptament Han comès delictes de suborn, i es dóna la circumstància que aquestes persones - al voltant d'unes 70 - tenen lligams amb el PP, unes són dirigents de major o menor importància dins del PP i d'altres han tingut negocis presumptament il·lícits amb el PP. La corrupció és un delicte i la corrupció política és en opinió meva una amenaça per a una democràcia, no ho és, com han arribat a dir alguns dirigents del PP que Es persegueixi els corruptes del PP. En el PP han perdut l'oportunitat de fer una demostració clara que estan en contra de la corrupció, l'han perdut quan han fet actes de suport a persones imputades i quan han pressionat la Justícia, una Justícia que a hores d'ara té el seu prestigi a uns nivells molt baixos per molts temes diversos, en especial per la Seva submissió als dos partits majoritaris, especialment al PP. El problema del PP potser s'hauria arreglat si
el líder del PP hagués donat calbots a uns quants dels seus subordinats però Rajoy com fa amb tots els assumptes prefereix no saber res del que passa en el seu voltant i després parlar des de la ignorància més absoluta.

La moderació d'Alicia Sánchez Camacho

Alícia Sánchez Camacho és la presidenta del PP a Catalunya per obra i gràcia del dit de Mariano Rajoy. Amb el que estem veient aquests dies en el PP i ara no em refereixo directament als casos de Corrupció sinó a les declaracions dels dirigents del seu partit en referència als casos de corrupció que afecten al PP sembla que no són precisament un exemple de res de bo, i sens dubte escoltant-los dir disbarats a uns i altres hi ha molts qualificatius que no encaixen en el que és en aquests moments el PP i encara menys en l'exemple a seguir, aquest qualificatiu al que Em refereixo es "moderat", el PP no és precisament un exemple de moderació. És per això Que sorprèn escoltar com la presidenta del PP a Catalunya sorprèn quan diu que tot i que volen pactar amb CiU no ho faran fins que CiU es moderi. Entenc que la senyora Sánchez Camacho parla als seus votants, no es dirigeix a tothom, tampoc a CiU, o si s'està dirigint a CiU la senyora Sánchez Camacho demostra que té la cara molt dura. A CiU aquestes Declaracions els hi deuen haver sobtat tot i que amb els anys que PP i CiU han tingut "relacions" és molt probable que ja no Els sorprengui res del que passi en el PP i res del Que diguin els seus dirigents.

Foto de la "molt moderada" Alícia "enelpaísderajoy" Sánchez Camacho en una manifestació en favor del castellà.

Coscorrones a los peperos
Esteban González Pons (PP) ha dicho que "no pueden darnos coscorrones por denunciar que nos persiguen y esperar que hablemos de política". Los coscorrones a los cuales debe hacer referencia Esteban González Pons deben ser las respuestas a las declaraciones nada afortunadas que hacen los dirigentes del PP pero no son coscorrones por "denunciar" que "los persiguen". No se persigue al PP como partido, se persigue a una serie de personas que presuntamente han cometido delitos de soborno, y se da la circunstancia que estas personas - alrededor de unas 70 - tienen lazos con el PP, unas son dirigentes de mayor o menor importancia dentro del PP y otros han tenido negocios presuntamente ilícitos con el PP. La corrupción es un delito y la corrupción política es en opinión mía una amenaza para una democracia, no lo es, como han llegado a decir algunos dirigentes del PP que se persiga a los corruptos del PP. En el PP han perdido la oportunidad de hacer una demostración clara que están en contra de la corrupción, la han perdido cuando han hecho actos de apoyo a personas imputadas y cuando han presionado a la Justicia, una Justicia que en estos momentos tiene su prestigio a unos niveles muy bajos por muchos temas diversos, en especial por su sumisión a los dos partidos mayoritarios, especialmente al PP. El problema del PP quizá se habría arreglado si el líder del PP hubiese dado coscorrones a unos cuantos de sus subordinados pero Rajoy como hace con todos los asuntos prefiere no saber nada de lo que paso a su alrededor y después hablar desde la ignorancia más absoluta.
La moderación de Alicia Sánchez Camacho
Alícia Sánchez Camacho es la presidenta del PP en Catalunya por obra y gracia del dedo de Mariano Rajoy. Con lo que estamos viendo estos días en el PP y ahora no me refiero directamente a los casos de corrupción sino a las declaraciones de los dirigentes de su partido en referencia a los casos de corrupción que afectan al PP parece que no son precisamente un ejemplo de nada de bueno, y sin duda escuchándolos decir disparates a unos y otros hay muchos calificativos que no encajan en lo que es en estos momentos el PP y aún menos en el ejemplo a seguir, este calificativo al que me refiero es "moderado", el PP no es precisamente un ejemplo de moderación. Es por eso que sorprende escuchar como la presidenta del PP en Catalunya sorprende cuando dice que aunque quieren pactar con CiU no lo harán hasta que CiU se modere. Entiendo que la señora Sánchez Camacho habla a sus votantes, no se dirige a todo el mundo, tampoco a CiU, o si se está dirigiendo a CiU la señora Sánchez Camacho demuestra que tiene la cara muy dura. A CiU estas declaraciones los deben haber sorprendido aunque con los años que PP y CiU han tenido "relaciones" es muy probable que ya no les sorprenda nada de lo que pase en el PP y nada de lo que digan sus dirigentes.

La TDT


Una vegada al mes faig que el meu descodificador de La TDT busqui nous canals. Tres nous canals s'hi han afegit a una llista que ja arriba als 45. D'aquests tres nous canals, que de moment no emeten cap programació n'hi ha dos que són de pagament. Hi ha un tercer canal de pagament i aquest és GOL TV que emet de moment en obert però que d'aquí a poc començaran a emetre en codificat. Aquest canal emet pel mateix canal per on abans emetia Hogar 10. Tant Hogar 10 com ara GOL TV pertanyen a La Sexta. GOL TV emetrà partits de futbol únicament i per poder-lo veure s'haurà de pagar uns 15 euros. Això implica que els descodificadors de la TDT o els televisors que ja portin el descodificador incorporat hauran de portar un mòdul CAM també denominat PCMCIA que llegirà una targeta que és la que diu que heu pagat 15 els euros. Aquest sistema val per a poder veure tots els canals de pagament que s'hi vagin afegint. Ara caldrà que els programes que s'emetin siguin prou atractius per a la gent i barats. Si cada canal que afegeixen de pagament ha de suposar que la gent pagui 15 euros veig poc futur a la tele de pagament. En els propers mesos la televisió analògica anirà sent substituïda per la digital fins que en l'any 2010 ja només podrem veure la tele si tenim un televisor amb descodificador. La TDT vol dir que podem veure més canals i seria de dessitjar que també suposés una millora en la qualitat de la programació i no en una multiplicació dels canals de tele-escombraries. La TDT suposa una millora tecnològica, més canals, millor qualitat d'imatge i millor qualitat de so, però també hauria d'implicar una millora en la qualitat de la programació. Encara que els programes porqueria que emeten cadenes com Telecinco i Antena 3 passin a tenir imatge en alta definició, format de pantalla 16:9 i no 4:3 com ara, i el so passi a ser estèreo amb surround i no el mono actual continuarà sent porqueria, veurem la silicona de quatre tarades que cobren per dir que s'han ficat al llit amb el seu gos i això ho escoltarem en un so quasi perfecte però això no farà que els programes siguin millors, només veurem la porqueria millor i sentirem rucades amb us so perfecte. Espero equivocar-me. Seria interessant que a través de la TDT es veiés el canal Historia.

-----

Vídeo: TDT

Que és la TDT?

-----

Una vez al mes hago que mi descodificador de la TDT busque nuevos canales. Tres nuevos canales se han añadido a una lista que ya llega a los 45. De estos tres nuevos canales, que de momento no emiten ningunaa programación hay dos que son de pago. Hay un tercer canal de pago y éste es GOL TV que emite de momento abierto pero que de aquí a poco comenzarán a emitir codificado. Este canal emite por el mismo canal por donde antes emitía Hogar 10. Tanto Hogar 10 como GOL TV pertenecen a La Sexta. GOL TV emitirá encuentros de fútbol únicamente y para poderlo ver se deberá pagar unos 15 euros. Eso implica que los descodificadores de la TDT o los televisores que ya lleven el descodificador incorporado deberán llevar un módulo CAM también denominado PCMCIA que leerá una tarjeta que es la que dice que habéis pagado 15 los euros. Este sistema vale para poder ver todos los canales de pago que se vayan añadiendo. Ahora será necesario que los programas que se emetan sean suficientemente atractivos para la gente y baratos. Si cada canal que añaden de pago puede suponer que la gente pagué 15 euros veo poco futuro a la tele de pago. En los próximos meses la televisión analógica irá siendo sustituida por la digital hasta que en el año 2010 ya solo podremos ver la tele si tenemos un televisor con descodificador. La TDT quiere decir que podemos ver más canales y sería de desear que también supusiese una mejora en la calidad de la programación y no en una multiplicación de los canales de tela-basura. La TDT supone una mejora tecnológica, más canales, mejor calidad de imagen y mejor calidad de sonido, pero también debería implicar a una mejora en la calidad de la programación. Aunque los programas porquería que emiten cadenas como Telecinco y Antena 3 pasen a tener imagen en alta definición, formato de pantalla 16:9 y no 4:3 como ahora, y el sonido pasé a ser estéreo con surround y no el mono actual continuará siendo porquería, veremos la silicona de cuatro taradas que cobran por decir que se han metido en la cama con su perro y eso lo escucharemos en un sonido casi perfecto pero eso no hará que los programas sean mejores, nada más veremos la porquería mejor y sentiremos burradas con un sonido perfecto. Espero equivocarme. Sería interesante que a través de la TDT se viese el canal Historia.