9 de des. 2008

El cardenal Cañizares nou prefecte de la CCDDS

El cardenal Cañizares ha estat nomenat prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sacraments, fet que el converteix en la tercer en la jerarquia vaticana. Cañizares pertany a l'ala conservadora de la Conferència Eclesiàstica Espanyola.
El cardenal Cañizares ha sido nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hecho que le convierte en la tercero en la jerarquía vaticana. Cañizares pertenece al ala conservadora de la Conferencia Eclesiástica Española.