3 de des. 2008

Nova delegació de la Generalitat a Nova York

Nova delegació de la Generalitat a Nova York
La Generalitat de Catalunya ha obert la seva quarta delegació de Catalunya en l'estranger. La Delegació Catalana s'obre a New York i la persona escollida és Andrew S. Davis, un bostonià nascut l'any 1973, investigador d'estudis catalans. Davis disfruta d'una beca de l'Institut Ramon Llull a la London School of Economics and Political Science.
Nueva delegación de la Generalitat en Nueva York
La Generalitat de Cataluña ha abierto la cuarta delegación de Catalunya en el extranjero. La Delegación Catalana se abre a Nueva York y la persona escogida es Andrew S. Davis, un bostoniano nacido el año 1973, investigador de estudios catalanes. Davis disfruta de una beca del Instituto Ramon Llull a la London School of Economics and Political Science.