15 de des. 2008

L'últim viatge de l'Emperador

Bush a Iraq

Abans de plegar Bush ha fet una visita a Iraq. Allà ha declarat: "El treball no ha sigut fàcil, però ha sigut necessari per a la seguretat dels Estats Units, per a l'esperança iraquiana i per a la pau mundial. Estic molt agraït de tenir l'oportunitat de tornar a Iraq abans que termini la meva presidència". No sé on veu la pau mister Bush, crec que els iraquians no la veuen gaire. Crec que en un país on hi ha 150.000 - creia que eren més - soldats nord-americans i uns quants milers d'altres nacionalitats, de 50 a 100 morts civils diaris, sigui per accions de les tropes estrangeres o de les accions de diversos grups terroristes que volen expulsar els soldats estrangers no té gaire a veure amb la pau.


Bush en Irak

Antes de cesar Bush ha hecho una visita a Irak. Allí ha declarado: "El trabajo no ha sido fácil, pero ha sido necesario para la seguridad de los Estados Unidos, para la esperanza iraquí y para la paz mundial. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de volver a Irak antes de que acabe mi presidencia". No sé donde ve la paz míster Bush, creo que los iraquíes no la ven mucho. Creo que en un país donde hay 150.000 - creía que eran más - soldados norteamericanos y alguns miles de otras nacionalidades, de 50 a 100 muertos civiles diarios, sea por acciones de las tropas extranjeras o de las acciones de varios grupos terroristas que quieren expulsar los soldados extranjeros no tiene mucho a ver con la paz.

Les sabates per barret

Un periodista iraquià va voler deixar-li clar a Bush la seva disconformitat llençant-li al cap les seves sabates que no van arribar a tocar a Bush i dient-li gos. Sembla que en aquest país que et tirin les sabates pel cap és una manera d'insultar-te.

Los zapatos por sombrero

Un periodista iraquí quiso dejarle claro a Bush su disconformidad lanzándole a la cabeza sus zapatos que no llegaron a tocar a Bush y llamándole perro. Parece que en este país que te tiren los zapatos a la cabeza es una manera de insultarte.